Skip to main content

Full text of "Tischendorf.IV.Monumenta Sacra Inedita.NewCollection.Subscript.6vols.1857-1870."

See other formats


(ὩΟοσὶς 


ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 
ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 


Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 
ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 
ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 


ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 
ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 


ἴϊεαρο συ! 611η6ς 


(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 
ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 
ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 


ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 


ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 
ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 


Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 
{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 
056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 


Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 
ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 


ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 
Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 
σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 
ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 
Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 


Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 


(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 
αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 


ΠΣ “ διβ.δοδα τ, οη 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


εγς 


-. υ...-. .,.-.--.. 


τ ᾿ς ᾿ 
( π'- 
δ: 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ΜΟΝΌΜΕΝΤΑ ΒΛΑΟΒᾺ 
ΙΝΕΘΙΤΑ. 


ἤ 
ΝΟΥΑ ΟΟΙΕΟΤΙΟ. ΝΟΙΜΕΝ ΟΥΙΝΤΊΝ. 


ΒΡΙΊΌΠΑΙ 
ΡΑΙ1Ι ΚΤ. ΟΑΤΗΟΙΙΟΛΙΗ͂ 


ΡΑΠΙΜΡΟΈΒΤΑΒΝ. 


ἘΧΝΟΗΙΡΝΡΕΙΝΊΤ 
ΕΟΗΜΙΒ ΑΙ Η0ς ΟΡ ΒΚ ΒΑΘΤΙΒ 
ΟΙΕΟΚΕ ετ ΘΠΕΝΕΙΕΝΤ 


ΤΙΡΒΙΑΕ ΜΌΟΘΟΘΟΊΧΥ, 


ΙΌΒΒΟΒΙΒΕΝΤΕΝ. 


ΒΕΙΝΕ ΜΑΟΕΗ͂ΤᾺΤ ΕΒ ΚΟΝΙῸ ΝΟΝ ΒΑΘΗΒΕΝ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΜΑΟΕΒΤΑΤ ΠΕΕ ΚΟΝΙΟ ΝΟΝ ΡΒΕΌΞΒΕΝ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΜΑΟΒΒΤΑΤ ΒΕΙΕΏΒΙΟΗ ΨΙΠΗΒΠΜΊΝ. ΝΟΝ ΡΒΕΟΞΒΕΝ. τ 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΟΕΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΝῸΝ ἨΑΝΝΟΥΕᾺ. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΘΈΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΝΟΝ ὙΟῸΒΚΤΤΕΜΒΕΒΘ. 

ΒΕΙΝΕῈ ΜΑΦΈΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΘῸ ΕΒ ΒΕΠΟΘΊΕΗ. 

ΒΕΙΝΕ ΜΑΥΈΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΕ ΥῸΝ ΒΟΗΨΕΡΕΝ. ὑτοῖ Εχοπιρίατο. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΕ ΠΟΗΕῚΤ ΕΒ ΘΟΒΟΞΒΗΒΈΖΟΟΘ ΟΝ ΒΑΡΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΘΙ,. ΗΟΗ. ΕΠ ΘΕΟΒΞΒΗΒΕΖΟΟΘ ΝΟΝ ΜΕΟΚΙΈΝΒΙΠΕΟ- ΒΟΉ ΨΈΕΙΝ. 

ΒΕΙΝΕῈ ΚΟΝΙΘΟΙΙΟΗΒΕ ἨΟΗΕῚΤ ΡΕΒ ΘΕΚΟΒΒΗΒΕΖΟΟ ΝΟΝ ΟἸΌΕΝΒΙΕΒΟ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙ,. ΒΟΗΕΙΤ ΕΒ ΘΟΒΟΞΒΗΒΕΖΟΟΘ ΝΟΝ᾿ ΒΑΟΗΒΕΝ-ΕΙΜΑΠ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙΠΙΟΗΕ ΒΠΟΗΕΙΤ ΠΕ ΗΕΕΖΟΟ ΖῸ ΝΑΞΒΑΓ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΑΙΒ. ΚΟΝ. ΗΟΗ. ΕΒ ΘΕΒΟΞΒΗΒΒΕΖΟΘ ΠΕΒΟΡΟΙ Π. ΝΟΝ ΤΟΒΟΑΛΝΑ. 

ΞΕΙΝΕ ΚΟΝΙΘΙ. ΠΟΗΕῚΤ ΡΕΒ ΚΕΟΝΡΕΙΝΖ ΑἸΒΕΕΤ, ΗΕΈΖΟΟΘ ΖῸ ΒΑΟΗΒΕΝ. 

ΒΕΙΧΕῈ ΚΟΝΙΟΊΙΟΗΒ ΗΠΟΗ. ΡΒΙΝΖ ΑΙΒΕΒΤ, ΒΠΕΒΖΟΟ Ζ ΒΑΟΗΒΕΝ- ΟΒΌΒΟ- 
ΘΟΟΤΗΛ, ΚΑΝΖΙΕῈΒ ΕΒ ὈΝΙΝΕΕΒΙΤΑΤ ΟΑΜΒΒΙΌΘΕ. Ὁ 

ΘΕΙΝΕ ΚΟΝΙΘΟΊΙΟΗΕ ΠΟΗΕῚΤ ΕΒ ΡΕΙΝΖ ΟΑΒῚ, ΟΝ ΡΒΕΕΌΞΒΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΘΊΙΟΗΕ, ἨΟΗΕΙΤ ΕΒ ΒΕΒΖΟΘ ΜΑΧΙΜΙΠΙΑΝΊ ΙΝ ΒΑΥΕΕΝ. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΘΟΙ, ΠΟΗΕΙΤ' ΡΕΕ ΕἸΪΕΒΤ ΟΑΒῚ, ΑΝΤΟΝ ΝΟΝ ἨΟΗΕΝΖΟΙΙΕΕΝ- 
ΒΙΟΜΑΒΙΝΟΕΝ. 

ΠΗΒΕ ΚΟΝΙΟΘΙΙΟΘΗΕ ΗΠΟΗΕῚΙΤ ΠΙΕ ΡΒΙΝΖΕΒΕΙΝ ΠΟΙΠΒΕ ΝῸΧΝ ΒΑΟΘΗΒΕΝ. {τ 

ΒΕΙΝΕῈ ΠΌΠΕΟΗΠΑΌΘΗΤ ΡΕΒ ΕἸΒΒΤ ΝΟΝ ΒΟΗΟΝΒΌΒΟ- ΔΙΘΕΝΒΌΒΑ. 


ΠΑ ΚΑΙΒΕΙΙ, ΕΌΒΒΙΒΟΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΕΙΜ ὈΕΕ νου Κ8- 
ΑΥΕΚΙΑΒΟΝα ΕἾΝ ΙΕ ΚΑΙΒΕΒΙ,.. ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚΕΝ: 
28 ἘΧΘΙΡΙΆΓΟ. 


ΠΕ ΟἌΕΡΙΝΑΙ, ΕὝΚΒΤΥ ΒΟΗΨΔΕΖΕΝΒΕΒΟα, ΕκΖ- 
ΒΙΒΟΗΟΕ ΟΝ ΡΕΔα. 

ὍΒΕ ΟΔΕΡΙΝΑΙ, ΟὍΚΒιΙ, ΕΒΖΒΙΒΟΗΟΕ ΝῸΝ ΡΙΒΑ. 

ΕΚ ΓΟΚΟΒΙΒΟΗΟΕ ΟΝ ΠΟΝΘΌΟΝ. 

ΕΚ [ΟΚΟΌΒΙΒΟΗΟΕ ΚΝῸΝ ὯὔὐΤ. ΠΥ 08. 


ὍΕΚ Καιβ. ἔυδ8β. ψν. 6ΕΗ. ΒΑΤΗῊ ΑΒΒΕΑΗΑΜΎΟΝ ΝΌΒΟΕΕ, 
λον Καὶϑ. Κπιοννιολίοηι δέον. 

Ὅεα Κῦνιαι. ϑάσηβ. ΟΑΒΙΝΕΤΒΜΙΝΙΒΤΕΒ ΟἿΑΡ ΟΝ 
ἘΠΙΝΒΙΕΡΕΙ,. (7) 

ῬΒΟΡ. ΟἜΠΒΟΗΙ, ΒΑΒΙΝΟΤΟΝ, ϑεπίον είίοισ α΄. Δί. 
«]οῃπδ Οοἰἶϊ, σὰ Ο απιδγὶαφο. 

Ηκ. Ν. ΒΕΝΑΒΡΌΑΚΙΞΒ, Ζὶ δέ. βείογδδωτο, Κὶγ 2 Βιδίϊοίλοκεη 
Ζιι Αἰλεη. 

Βεν. Ηενευ Βυβκαξβδ8, 2... 12. αἰαβφοιν. Ἐλι. 1). Οοἰξϊησ. 

ΑΥὐνΟσατὸ ΜΙΟΒΗΕΙΕ ΟΑΑΒΕῚ ζὼ ηαϊίαρα. 

ῬποΟΡ. Τ. δ. ΟΟΝΑΧΝΎ, Ζζ Νιειο- Υογᾷ. 

εν. Η. Ο. ὅοχε, Τ᾿. Α., 


1)ἰγδοίον ἀδν' δοαϊίο)γαπα ζΖι 
Οαΐονα. 

ΠιΕ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΕΒ ΚΑΙΒΕΒΙ,.. ΔΟΛΡΕΜΙΕ Ζ είογδόμτο. 

Πιε ΚΑΙΒΕΒΙΊΙΘΗΒ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χό ἤδη. 

θὲι᾽ιε Κόκιαι. Ηοεν- ὕὑχρ Θ'ΤΑΛΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΞΚΕ ἐπ Μεῆποἦεη. 

θὲ᾽ιΆῈ Κόνιαι,. ΕΕΕΝΤΙΙΟΗΕΞ ΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χὰ Θέμέσατγέ. 

Πιε Κὕκιαι, ΒΙΒΙΤΗΕκ χε Ζ᾽ εγῖ. 

Πιε Κύκισιιση ΗΕΒΖΟΟΙΙΟΜΗΕ ΒΙΒΙΙΌΤΕΟΑ ΕΒΤΕΝΒΕ χὸ Μοάεπα. 

διε ἨΕΈΒΖΟΟΙΟΗΕ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χρ ἀεπδιιγο. 

θΠὴικ Κὑὺὸὺῦβε ἘΒΤΊΙΟΡΕ [ΑΝΘΕΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σχς (ἰω886ἷ. 

ὉιΕ (ΟΒΟΒΒΗΕΒΖΟΘΙΙΘΗΕ ΗΟΡΒΙΒΙΙΟΤΒΕΚ σὸς Παγηδίααί. 

Πιε ΗΕΞΒΖΟΟΣΙΟΗΕ ΘΕΒΕΝΤΙΙΟΗΕ ΒΙΒΙΙΌΟΤΗΕΚ σὶρ 7)68ϑαιι. 

Πιε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΕΗ ΠΕΜΟΝΒΤΈΑΝΤΕΝ χιρ ΑἀπιδίογζἝαπι. 

ΠιΕ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΡῈΚ ΥΈΒΕΙΝ. ΤΑΟΡΘΕΈΒΙΝΝΤΕΝ Ζί “Δπιδίογάαπι. 


ΠιΕ ΒΙΒΙΙΌΟΤΗΕΚ ΡΕΕ (ΟἸΝΤΕΑΓΠΟΝΙΥΚΕΒΙΤΑΥ υοη. ϑραπίθη. 
ἢ) ᾽ικ ΓΝΙΝΕΒΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ Ζὶς δαϑοί. 

Πικ {{πτνκΗβι ΑΎΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ Ζὺρ Βοπη. 

Πιε ΕἸ ΝΙΝΕΝΒΙΤ ΧΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ ζὼ (ἀπιδνγίασο. 
Πικ ΓΝ ΕΕΒΙΤ ΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σὸ γἰαησεη. 
διε {ἸΝΙΥΕΝΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΚΚ σὲ γείδιτγο. 
διε ΕἾΝ ΕΑΒΙΤΧΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σὲ. Οἐ6886Ή. 
Ἀὲικ {ΠΝ ΕΚΒΙΤΑΎΒΒΙΒΙΊΙΟΤΗΕΚ σὶρ Ο δἐξέησοη. 
[)1κ {νιν ΕἈΒΙΤ ΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σὰς ατεῖζσισαίά. 
θ)1Ε {κι ΕΒ ΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σφ α΄ γὄπίπρδη. 
Πὲ1Ὲ {νιν εαθιτ τι ΒΤ κ σῖς Παἶἰ6. 

γ)1Ε ΓΝ ΝΕΒΒΙ ΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ Ζὶς οί ἰοίδενρ. 
θικ {ΠΝῚΝΕΚΒΙΤΑΎΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ Ζίρ πα. 


θιε Βυσηβαάνυκῦνα νὸν Βαι- Βα ὲπε ἐπ Μαύνιώ. 

γΠιε Βυσηπανυεῦνα νὸν ΒΒ, ἐπ Ζσίδη. 

γ᾽ υσμμάνθεῦνα νὸν ΕΌΒΝΕΚ ἐπ ἶσα. 

θ)ὴ᾽ε Βυσημάκνρεῦνα νὸν ύυκαῦ ᾧ Οὐ. ἐπ Ζοπαοη. 

10)᾽ιε Βυσηπάνρκῦνα νὸν ΕἾἸΑΝΖ ἐπ λ΄] ποῆεη. 2 ΤΠ ἰσοηιρί. 

διε Βυσηβάνρεῦνα νὸν ΟὝΡΈΝΌΛΗΙ, ἐπ Οορεπλαροη. 2 11. 
δ})ιε Βυσηβάκρεῦκα νον Κὶ. Ε', ὔητξα ἐμ ζιεῖρχίρ. 

θὲιεΕ Βυσππαάνρεῦκα νὸν χνανεκ ἐπ λήαϊϊαπά. 

ἢ)τΆε Βυσηαπάκνρεῦκα νὸν Νισοῖλι ἐπ Βεογζέη. 2 Εὐσεπερί. 


Π.5 ΚΟΝΙΟΙ,. ΑΟΘΗΒΙΒΟΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΒΙΌΜ ὈΕΒ Οὐ τὺ 
ΌΝΌ ΘΕΕΕΝΤΙΙΘΟΗΕΝ ΓΝΤΕΒΕΙΟΗΤΒΞ. 


ΕΚ ΡΒΕΙΜΑΒ ΝῸΝ ΟΑΝΖ ΝΘΟΤΑΝΟ, ΕἸ ΕΖΒΙΒΟΗΟΕ 
ΟΝ ΟΑΝΤΕΕΒΒΌΚΥ. : 

ΕΒ ΡΕΙΜΑΒ ΟΝ ΕΝΘΙΑΝΏ, ΕΖΒΙΒΟΗΟΕ ΝῸΝ Υ̓ΟΕΚ. 

ΕΒ [Γ.ΟΒΌΒΙΒΟΗΟΕ ΝΟῸΝ ἘΧΕΤΕΚΒ. 

ΕΝ ΓΟΚΡΌΒΙΒΟΗΟΡ ΝῸΝ ΜΑΝΟΗΕΆΤΕΚΒ. 


θκ. ΤΉΒοι,. ὅαμ. ΠΑΥΊΌΒΟΝ, Ζι Ζοπάοη. 

ΒΕΕν. Φ. ΕΡΙΕΒΤΟΝ, 71.ω2.. ἢ)., ὅεπ. είοιυ ἃ. Τγῖπ. Οοίἰί. 
Ζιε Οαπιδγιάσε. 

Βεν. ὦ. Ηόοοιε, 2. 22., Ἰνεδίοψαπ ]Πϑδοπ, Ποπάοπ. 

ΖΑΜΕῈΒ ΠΈΝΟΧ, Εδᾳ., Ζ Δίσιο- Υοόγκ. 

ΤΙΑΝΘΕΒΡΕΑΙΑΤ ΝΡ ΑΒΥ ΚΕ. “οη. ΝΕΡρ. ΒΟΥΤΕΕ Ζίρ 
Ῥ ρας, 7ιὲν αἰ Βοπεαϊεξπον- δι δϑιδιιοίλεί σι δυοισηίοιυ. 

11,. Ὁ. 5. Ρ. ΤΚΕΘΕΙ ΕΒ ζΖιρ Ρἰψπιοιίλ. 

εν. ΡΑΡΒΒ ΝΕΒΟΈΜΠΟΝΕ, Ο΄επεγαίρτοσιγαί. ἀν Βαν- 
παδιίοπ χὰ Ποπι. 

ῬΒΕΡΙΘῈΕΒ {. δ. νὰν ΟΟΕΒΒΤ ζ Απιδίεγ ἄκη. 


Πιι:κ δΕΕΕΝΤΙΙΟΗΕ ΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ εν δέααέ Βονη. 

θ1᾽Ε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΡῈΒ ΓΆΙΝΙΤΥ (ὌΠ ΚΕΘΕ σὸς Οατπὀτ ρα. 

Π)1Ε ΒΙΒΙΙΌΟΤΗΕΚ ΡῈΒ ΑΚ ΑΕΡ ον, μΕαε σωζαπιδγίασε( Απιοτῖσα). 

Π1ΕῈ ΒΙΒΙΙΟΥΗΕΚ ΡῈ8 ΤΈΙΝΙΤΥ (ὌΤΠΕΘΕ σὴς Πεδίϊη. 

θΠῆι᾽ικ Ηλλαεε ΟἜΈΒΕΙ ΒΟΒΑΕῚ Ζῦκ ΥΕΒΤΗΕΙΡΙΟῦΝα ΡῈΒ (ΒΠΈΙΒΤΕΝ- 
ΤῊ Μ8. 

Πὲιιε ϑδοηλβιιύβοηξκ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σι ζϊδεοζ. 

διε Βιβιιότεοα ἀμββοόϑιάνα χ Μᾶαϊαπεῖ. 

})1Ὲ μκιβὲ ΟἬσποη [᾿Βπάπν σις Οχζοτνα. 

Πι΄Ε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΡΕΕ ΒΕΜΟΝΒΤΒΑΝΤΕΝ ζΖὶς Τοίογαπι. 

19 ικ 3ΓΤΑΡΤΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ Ζὲ Ζιγῖολ. 


Πὲιε ΟΝΙΝΕΙΒΙΤΑΤΗΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χίς Κϊεί. 

θ)ιε ΓΙ ΝΙΥΕΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ σὰ Κοηΐϊσδδονσ. 
θ)ὲὲ ΤΝΙΝΕΙΒΙΤΑΥΒΒΙΠΒΙΠΙΌΤΗΕΚ σὶρ 7,6 θη. 
διικ {κιν ΕΑ ΒΙΤ ΑΎΒΒΙΜΙΌΤΗΕΚ ζὶς ατγδιγο. 
δὲιικ {ΠΝΙΕΒΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χὸ ἡ πολοη. 
διε {νιν ΕΒΙΤ ΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ζὸ νασ. 

δι᾽ ΓΙΝΙΨΕΗΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΊΙΟΤΗΕΚ σχὼ 7οδίοοζ. 
θδ1ιε {{νπν ΕἈϑιτ τββιβιότηξκ ζς { δίπσεοπ. 
0)1ιε ΓΝΙΨΕΚΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χς [Πνοολί, 
θὴὲικ ΓΝΙνΕΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ χε ἩθΉ. 

1}1Ε {ὕΝ1ν ΕΕΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ χις γχδωνσ. 
1}ικ ΤἼ]νιν ΚΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΥΗΕΚ σὸς Ζῶριολ. 


θ})ὴ᾽Άε Βυσημάνρεῦνα νὸν Μύνβτει ἐπ Μεπδάϊ. 2 ᾿ επιερί. 

Π᾽ΆῈε Βυσπηλνρεῦκνα νὸν Μὕνδτει 15 Κέγοπα. 

γὴ1ιε Βυσππάνυεῦνα νὸν ἢὮ. Νυττ ἐπ Ζοπάοη. ὃ Εσοηιρί. 

0)ιε Βυσηπαάχυκεῦκνα νὸν Ράβκεκ ἐπ Ογονα. 

}})ιε Βυσηβανριῦνα νῸΝ ΡΙτηῦγεα ἔπ ]οηι. 

0)᾽ικ Βυσηπάνυκεῦκνα νὸν Β. ὙΝΈδτεαμανν ἃ (ὁ. ἐπ Νιοιο- γογῖ. 
2 Τ᾽ ποπιρί. 

Πὲ᾽Ά7κ Βυσπηάκννεῦκνα νον ΥΥ πὲλιὰμ8 ἃ Νοκπόαλτε ἴῃ ΠΣ οπάοηπ. 4 2. 


4 


Ἔκνα. ὁ, ἃ Ὑλοσττυτονον Ὁ 


ΠΡΙΘΞΤἊΠΙ ΛΕ 
ΡΑΓΠ[,1Ὶ Τ᾽ (ΟΑἈΤΗΘΙ [ΟΑΔΙΗ͂ 


ΕΚ ἹΝΤΟΒΑΒΝ. 


ΕΧ 


88 Ὸ ΡΟΒΡΗΥΆΕΙΙ ΒΡΙΒΟΟΡῚ ΡΑΠΙΜΡΒΕΟΤΟ 


ΘΑΒΟΤΙΙ ΟΟἿΑΥ͂Ι ΨΕΙ, ΝΟΝῚ 


ΝΟΡΕΙΕΧΟΒΙΕΝΤΕΒΑΙΓΙΑΤΟ 
ΒΑΝΑ ΤΕΧΤΙΣΒ ΑΝΤΙΘΟΠΙΤΑΤΕ ΙΝΒΙΟΝῚ 


ΕΒ ΑΤΟΥΕ ΕὈΙΡῚΤ 


ΑΒΝΟΊΗ. ΕΒΙΘΕΒΙΟ. ΟὈΟΝΘΤΑΝΤΙΝΌΝ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕ, 


ΡΒ. ΤΗΞΕΟΙ,. ΕἸ ΡΗΙΣ,.. ΡΑΓΚΆΞΕΟΟΘΗΕ. ΒΙΒΙ,.. ἹΤΕΜΟΙΕ ΤΗΒΟΙ.. ΙΝ {0 ἘῚἢΗΉΨΥῖἧΞΤΙΡΒ, ΡΈΟΡ. ΡΌΒΙ,. ΟἘΡ. Ἑ. ΚΕας. ΒΟΝΟΒΑΝ. ΟΑΝΤΑΒΕΙΟ. Ὁ. 108. ΟΙἿΥ. ΠΟΝΟΒΑΒ. 

ΟΧΟΝΙΕΝΒ. ΒΕΟῚ ΒΑ͂ΧΟΝ. Α ΟΟΝΒΊΓΙ1Β ΑὉΠ1Ο. ΟἈἸΌΙΝΌΜ ΙΧΜΡΡ, ἘΓ588. 8. ΒΤΑΝΙΒῚ,.. ΒΌΡΗΒΕΜΙΒ ΙΝΒΙΟΑΟΝΙΒΌΒ ἘΤ 8. ΑΝΝΑ ΟἸΡΑΒΒΕ 11{. ΟΜ ΟΟΕΟΝΑ ΜΡ. 

ΘΕΘΟΟΝΑΤΌΒ ΟΕ. ΠΕΟῚῚ ΒΑΧΟΝ. ΑΙἸΒΕΝΤΙ ΕΤ ΜΑΟΝΙ. ΒΑΌΕΝΒ. ΚΕΟΝ. ΖΑΒΙΝΕΟ. ΡΕΛΕΡΈΟΤΟΒ ΟΈΌ). ΒΕΘΑα. ΒΟΒΌΒΒ. ΟΟΆΟΝ, ΟἸΚΑΒΒ. 11. ΕΤ ΑΟΌΙΣ,. 

ἘΓΒΕ. ΟἹ,. 1Π. ΕΟΤΕΒ πεΕα. ΟΒΛΕς. ΒΑΙΨΑΤΟΙΒ. ΟΕΝΤΌΞΠΙΟ ΓΜΡ. ΕΉΑΝΟ, ΓΕΟΘΟΙΟΝ. ΗΠΟΝΟΗ. ΙΜΡ. ΑΟΒΤΗ. ΡΒ. 108. ΒΕ. ΒΑΥΑΚ. 58. ΜΙΟΒΆΞΙ,. ΟΙ,.. 1. ΒΕα. 

ΒΌΕΟ. ὉΝ ΒΤΕΙ͂,Ι,.. ΡΟΙΑΒ. ἈΕΟ. ΒΑΒΏΌ. 58. ΜΑΙΒ. ΕἸ ΤΑΖΑΗ. ΜΑΟΘΝΙΡ. ΝΙΜΑΝ. ΒΑΙΠῸ. ΑΙΒ. ΟΙ,.. 1. ἡῦςσ. ΡΑΈΜ. 8. ΠΌΡΟΥ. ΕΟΕΒ ἘΒΟΙΔΕῈ ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒ 

ΓΙΤΕΉΛΗ. ΓΟΝΌΙΝ. ΕἸ ΙΝΒΤΙΤΙΓΤΙ ΛΕΟΥ͂ΡΤ. 806. ἨΗἨΟΝΟΒΛΗΕ. ΒΕΟΙΑΕ ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒ ΒΟΙΕΝΤΙΑΗ. ΠΡΒΑΙ,.. ΒΟΟ. ΕΧΤΕΗ. ΒΟΟΙΕΤΑΤΌΜ ΒΑΘΑΝΑᾺΑΣΞ ΡΕΟ ΥἹΝΡΌΙΟ. 
ἘΕΒΜΙΟ, ΟΗΈΙΒΤ. ΒΟ0Ο, ΑἸ ΕΡΙΒΤ. ἩΙΒΤΟΝ. ΤΉΒΟΙ,. ΠΙΡΒ. ΕἾ ΟΕΒΙΕΝΤ. ΟΕΈΕΜ. 800. ΟΒΡ. 


ΠΠΡΞΙΑΕ, 
9. Οἱ ΕΒΙΝΒΙΘΗΒ, ΒΙΒΏΙΟΡΟΙ,Λ. 


18 6. 


τ τίἰ.- 


ΙΝΟΙΥ ΤΑΙ 
ὈΝΙΥΒΕΗΒΝΙΤΑΤῚ ΟΑΝΤΑΒΕΙΟΘΙΕΝΕΔΙ 


ΑΒΤΙΌΝ 1ΒΈΒΑΙΙΌΝ ΟΥΙΠΈΙΟΙ 
ΝΙΝΟΒΝΗΒΑΙ ΕΙΕΙ ΒΕΒΝΑΤΕΙΟΑῚΙ 
ΤΠΤΤΕΒΑΒΙΜ ΟΡΤΌΜΑΒΌΜΝΜ ΡΒΟΤΕΟΤΕΒΙΟΙ 
ΟΒ 
ΠΕΘῸΜ ὈΟσΤΟΒΑΤΙΌΜ 


ΗΟΝΟΒΙΕΙΓΟΕΝΤΙΒΕΙΜΕΊῚ ΙΝ ΒῈ ΟΟΝΙΑΤΙΝ 


ΟΒΒΕΒΥΑΝΤΙΒΒΙΜΕ 


Ὁ. ἢ. ὃ. 


(ὉΝΒΤΑΝΤΙΝΟΌΝ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕΗ 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ΡΒΟΙΒΟΟΜΕΝΑ. 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


()υυπι 80 1802 ῬΟΘΙΓΟΡΟΙ νΟΥΒΔΌΔΙ, ῬΟΓΡΠΥΓΙ πὶ [506 5 ΚΊ.Πη) ΘΟΘΏΊΟΥΪ, [2 ΔΙῸ ΠΠἀΓ Δ Ὡς 
ΘΡΙΒοορυχῃ. Θᾳ] 41 τὐΐῃὶ οοά 1065 ΟΥ̓ΆΘΟΟΒ οδίδηαογχοῖ, 4108 ΘΧ 1] ΠΘΓ]0115 51.115 ΟΥἹΘη Δ}10115 οΟ]]Θοίο5 Δ ΘὈδί, 
ἴῃ ὑηπ1 ΠΟ] ἀΘὈΔΠ}15 416 ΠῚ ὈΓΠὴ0 ΟὈὐαΐζι ΡΔ] ΠΡ ΒΘΘΌη 6586 ἸηΓ6116χ]. Ηος ἢθ6 Ῥογρδυγίυιη Πιρογαί, 56 
αὐ1ἃ 50} ΓΟΒΟΙΡΪ5 Ἰαίαγθί ῬΧΟΥΒΙ5. 868. ἸβηΟΥ ΓΘ 5] 6} Πςαν!ῦ. [0516 Θηΐπὴ ὙΘΒΟΓΙΡΟ 5. 116 ἀο]οοἰαία8 ογαῦ, ἴῃ. 
αα 115 ΑἸΌΤΩ ΠΕΠΠΘΙΟΓΏΙΏ 811 1114 ᾿πγνθηϑβοί, δὰ ρ8]Δοορτδρῃίδηῃ 14 Δα ΠῚ ΘηἍ απ) πα] οαθαΐ. 1 ]ὈΓῸΠῚ 1 ΙΔ 1115 
ΒΊΠΏΡ5Ι, 814 υ]ἃ ἀθ ΠΟ Υ15 6Χ ἸΟΠΡῸ ἰθιήροσο ΘΧϑ ΠΟΙ 8 ᾿ηνοϑ σϑηα! ουράπ5. Β65 5[Δ1πΔ σα οοδδιῖ. Εχ 4010 
61 [ΔΙ] 05. ΟΟαϊοοη ΕΠ ΓΔΘΙΩΙ ΘΥΤῚ ῬΑΓΙΒΙΘΉ56ΠῚ ΘΧρ]δηδνὶ, ϑυηΐ δυΐοη ααϊηαιθ οἵ Υἱρίηῇ! ΔΠΗ1. ἰδη 1 
ἸΙΓΟΙΌΙΏ ΡΔΙἰπηρβοβίοσαμι ἀϑιπῇ ὨΔΌΘθΔΙ αὖ Ο01}}15 δα ἃ ΠΟρΡΟΌΔ Θχϑγοϊ δι 5511ὴ15 ἀΐΟΓΟσ. ΡΥ δυΐθιη 
Δάβοαια [5 ΒῈΠ| ὙΘΓΒΙΙΠῚ ΒΤ ΠηΔ ΡᾶΡῚη8 [011] 800 Βουρίαπι), 40 ἸορΊΓΓ: τὴν φιάλην αὐτου εἰσ τὴν [γην]. Ηδθδς 
6Χ ΔΡΟΟΔΙΥΡΒὶ [ΟΠ ΔΉΠΪ5 6556 αασπη ΑἸ ᾽ἴΔΥ6 ΠΟῚ ῬΟΒΒ6ΠῚ. γὙΘΠΘΙ ΘΟ σαι ΘΌδπη. Ιβίδηη ΘἢΪπ 1 τόσ ΝΟΥΪ 
Τοβίϑιῃ {1 ρᾶΓίαπι ΔΙ ΟΙΟΥ ὈῈ5 ἀαδη οοίοθγᾶβ ΟἹΏΠΘ65 8 Π{141115 ΘΟ ]ΟΙ 5 84 ΠΟΒ ῬΟΙΎΘΗΪΒ56 οοηδίδί. 566 Δα}] 
8}105 οἰΐδιη ἸΟ608, ΓΟΓΒΒ] 6 ϑαπηηᾶ ρᾶρὶπὰ [0]1]] 280 βουρίαπι ἰηνθηΐ: [εν] τὴ εὑσεβεια τὴν φιλαδελφιαν 
(2 Ῥοίγ. 1, 1), ᾿ἴθιη 8110] νοσθᾶ χιδοάδπι Ῥδ1}}} ΔροβίοΙ! ἅσπονυϊ. ᾿ΐϑαιθ ΠΥ ΘΉΘΥΔ ΠῚ 5110 ΒΟΥ ρίυΓ8 ΓΘΟΘΉ ΊΟΓΘ, 
486 βαθοῦ ]απὶ ἴογο ἀθοϊπλὰ ἰθογίϊαπη Ργοάδθδΐ, σοοαΐοθιη Θρβίυ] σὴ οἱ ΔΡΟΟΔΙΥΡ 515 ὉΠΟ1Δ]10ὰ8 [6 ΓΒ 
βου! ρίαμη. Ὅπ0 Π1}1] ἰδοίλι8 ΘΥΘΉΪΓΘ 1] ροίογαΐ. Ὑ ΘηρΥϑιὴ ἔθη ῬΟίΓΟΡΟ]η αὖ ΑἸΟΧΔΠαΤΟ 11. 4186 Π615 ΟὈΓῚ5 
τηδπαἀανογδΐ ὈΪ0]18 5᾽ 8 {168 ΥΔᾺΘΓΘΠῚ, τὖ ΒΙΠΏΙΏ15 6651 5511} ΠΩΡΘΡΔΙΟΡΊ5 ΔΌΒΡΙΟἾ 5 1 Ππσοιῃ ργοάϊγϑηί. Π]4 ἱσ (υΓ 
βάβπαϊὶ ἸΔΌΟΥΘ Υἱχ ΔΌ50] 00 ΠΟΥ ἴῃ ΡγοΙηρία οὐαί {Π 6580}... 410 ῬΑ ΘΓ δα θηαο ΟἸγ]β 1815 16 Γ]5 ΘΟΠΒΊ]ΘΓΘ 
ΡΟΒΒΘΙη. Θιυμχὴ ΘΠ ἰᾶῖὴ ὈΓΘΥῪΪ Δηΐθ ῬΟΓΡΏΥΓΙΙ8 ΡΓῸ Ἰηᾶρηἃ δι ἴῃ τη6 θοπθνο]θηίία γαιίδ αἰσίιβαια Τοβίδιηθηί 
[γαστηθηΐδ ΔηΓΑ Ὁ] 551 Πηἃ ΟΧ ΟΓΘΗΐΘ ἃ 86 4114[8 110 61} 6 Ὑ αἴθηα 1Τη1}}} ΘΟΠπορβββδϑῦ, οογίαμῃ νυ θδίαΓ ΘΔ 61 
{Πππ ἴῃ τη6 ᾿Ι ΟΥΑΙ ἂθ. ὈΒΌΓΙΠῚ 6556, 51 ΌΤΙ Οἷτ15 ῬΑ] Πρ ϑθϑίμπη Δρροίογθιη. Αηίθαιδπη δ 60 ἀἸ56688!, 
ἰμΐο ΠῸ5 ΘΟΙΥΘΙΪ αὖ ῬΓΟΡΘαΙ ΘΙ ἢ] 1ΠΠπππὰ Δῆογγοῦ, ἀοΙηΐ πηθ6 86 ΟΠ] ΘΠ ΟἿ5 ΘΧΡΘΟΙΙΘΠΘ ΠΗ. 

16 οἰδίαϊο αὐτὴ γϑ]δϑοί, ἀυδ5 ρΡᾶΡΊηᾶ5, ΔΙ Δ} {111ι86 ΒΟΥ ΡίυΓ8 6 ὉΠ018}1 Δ ΠΊΥ5 ΟΓ]Ο56 ἀ6]οΐδα 
Ὠ1}1] ΠΟΥΪ Πηροϑιῦαμη ογαΐ, {Πηχὶ Οἤ ΘΠ] Ο5. πη6 58. υδθ Γ65 ὑδῃίορογα σο551 ἱ οχοϊδιηδγοῖ ῬΟΓΡΠΥΣΒ: ΕσΟΘ 
ΤιἀΖᾶτιιβ 6 ΒΘρ. ]ΟἾ ΓΟ ΓΘ ῸΧ. ΙΠΡΓΙπ.15 ἀοἸ]οοἴδίι8 οϑὲ [0110 819, φιο 1 ΙΟ0ῃ. 1,6 54ᾳᾳ. 5815 Ρϑυβρίουβ Ἰορθθδίῃγ. 
Ἐρο Υ67Ὸ ΘΧϑυ]δη8 506 (Οὐ 15 ἸΘρ ΘΠ] ΘΟ] 015 ῬΓΟΡΟΒΕΪ 6ἱ αὐ ΠΙΓαμ [581 ΓΔ ΠΏ ΒΙΟΓΓΘ ΤΠ] ρου ογοῦ, 10] 
ΘΧΡΙΔΗΔΠαΪ5 ΟἸΏΪΌ115 ΒΟΓΙΡΓΙΓΙΒ. 6115 ΟΡΟΓΆΙ τη6 ἀδίιχι ΡΟ] ΘΟ αΓ. Οὐ νοϊαπίδι! θη 1116 ορϑοαιαίιβ 
οϑ, ῬουαυΔ 5101 σταίαπι [ΌΓΘ αἰ ΟΘΠ5, 51 260 ἰΔΌΟΓΘ αιδ6 ἰδοο δηΐ 5ΒΘριῖα ΘΧοὶδγθηΐαῦ ΓΘ] 6 ΠΠ ΘΓΑΙ ΠῚ 


ΡΟΔΙΙοΔ6 το ἀθ θη Γ. 


ΧΙ ΡῈ 


Ῥαιοὶβ ἀἰθθὰβ ροβί δριὰ υἱγ πη βΌΠΘΓΟΒΙ ΒΒ 1 ΙΟΠΔΠΠο 46 ΚΟΘΠΠοίΖ, Ἰθραί τη ταδὶ ΘΑΧΟΉΪΔΘ, 
ΘΟΠΥΘΙΪΠ8, υἱ ἰ8 ΡΟ] ΠΟΘΙ] (5018 οβϑϑῦ, 6Χ {πο ΡΟΙ ἰοἴ8 ΔΏΗΙ Βρδίϊτη 1067 ῬΟΓΡὮΥΤΙΙ Πη60 1η 1158 Τη8Π6- 
τοί, ΗΪΠΟ ΙΏΘΠ86 ΠΟ δΥὶ δπηὶ 1802 ἱποαηία σοὶ οΐα ῬΟίγΟΡΟΙΙ τηθουη 1)105181πὶ δἰ{1}}, ἸὈ]4 6 Ῥυορίου ἸΔΌΟΥΊΒ 
Ἰηϑρη πἀΪηθιη ἂδὸ αἰ ου] δύο Ρ81110 οὐϊδπὶ αἰ 15 το η] ΖυδΙη Ρδοίπμη ογαὺ οὐ ὩΘΟΘϑϑαυ 1 ἀἸΧΘΟΓΆΠῚΙ. 
ΤΠιορὶ δυΐομῃ ἰπίτα δηηππι οὐ αἰπιάϊαμη, αι86 ἀ6 Νονο Τοβίδιηθηίξο, ουἱ δοοράυπί ἀπ πηᾶγίγγίδ, [0118 6041015 820 
σομ ηθηΐξ, οχοθρίϊβ ρδι οἰ ΒΒ: τηΐ8. οἠηπία. 6 ααΐθιι8 δηΐθαυδη) δοουχαί8 ἀἰοᾶπι), ῬΟΓΡΏΥΤΙΟ ΥἹΓῸ Ρ] ΕΓ 
ΤΘΥΘΓΘΒΔΟ, 4υἱ αυδηίο 5ἰὺ 1 6 ΓΑΓ πὶ ΔΙΏΟΤῈ οὖ βίιμα]0 Ρογ συ πα ]Οηΐθι18 51:15. οὐ θη] 1018 οὐ 110 115 Θχῖ πα 0 
ΘΟ {15 Ἰπο] θη 6 ῥτοθανϊῦ, ΡΓῸ οΟΠοΙοδἃ ογρᾶ τὴ6 γο]πηΐδίθ ΠΧ] Δ 8 ργαϊ8 ἃρο. 108 Θη1πὶ ΘΟὨ σΙ αἱ ΠΠ ΘΓ 6 
ΒΔΟΓΔΘ ΠΟΥ ΔυΡΘΓΘηΐΟΓ ἰΠΘΒΔυΓΟ,, 4161 ΑἸΠΟΙΠΙα118 ΒΔ ΠΟ ΟΤΊΙΩ ΔΡΟΒΙΟΙΟΓΌΙΩ βουρίδ οαγ86 οογάϊαι6 Ὠδοθηΐ 
ΠῸΠ ὉΠ Πη0 Ἰο60 ΡοΠΘΓῈ ἀθοθυηΐ. [μ1οού οηΐπι Θὰ ἀθιηιμι δοίδίθ βουὶρύι5 810 αα8 ΒΥΖΑΠΓΪΠΔΠη ΓΔ ΪΟΏΘΙΩ ΡΘΓ 
ἘΠ ΟΓβδΠ ΘΟ] οβἰδη ατϑθοϑιη ΡῈ Ὁ]100 οογία τι ἰᾶπὶ ᾿γ4}111586 ΒΟ .5, (ΔΘ η Θχοθρίδ αὐ] 6 1 ῬΥΪΟΓῈ ΘΓ 
ορἰβίι]δ, φαδοῦχη οἰΐδπ δοίδ Δροβ(Ο] ΓΙ [6 γῸ Θοηγθηϊ αὖ, Δη ΑΙ ΟΓΘπὶ 1116 ΘΡ᾿Βί] γι οὐ ΔΡΟΟΔΙΥΡ515 ἰΘχί 1} 
ΘΟΠΒΟΙΥΑΥΪ, ρῥδϑιοὶβ ἰδηΐαπι σοὐϊοῖθ 5 αγδθοὶβ ροβίθ [81 ργοαϊσαπι. Φυογιχη ᾿ῃ πυμηθγο αἱ βυηΐύ πηα]00 ᾿γδθ- 
βύδῃ ]0Ὑ65 ΠΌΤ ῬΟΥΡΏγΙΙΔηΟ, αιιαίίμο γ [1105 ἀἴ00 ΟΘΙΘΌΘΓΓΙΠΙΟΒ (κΑΒ0),) 4105 586 0118 φιιαγίο οὐ αιηΐο ἀΘὈΘΙΏα8, 
οἱ 41.058 Θρ᾿βίυ ἀγὰπι ῬΔ}]} Οσᾶθοοβ 1, 105 ὨΔΌΘΙα8., [ἃ 46 ΓΘ]1Α118. ΟἸΔΏ 118 4Ὁ] ἴῃ ΟΘηδιτη γὙϑηληῦ Π}1}08 
οϑὲ, π6ς δρίβίι!σιη Μοβαιθηβὶβ δῦ ΑὨρο 8, Ω66 ΔΡΟΟΔΙΥΡΒ18 γαϊοδηα8, αἱ ἰδηπίδ ρΥποίρα!ίιπη ΠΠΟΓΙΙΠ 
οοαϊουπι 5:π|1}}Π{πᾺ1η6 Θχοθ ]δῦ. . 

τς 86 ΟΧ |ἴῦτοῸ ῬΟΙΡΉΥΤΙΪ ρΔ] ππρβαβῦο Πδυ βου Π), 118 ΠΟΥ ΠῚ ΤηθΔη) ΜΟΙ. ΘΠ ΟΓΙΊΙΠῚ ΒΘΟΓΟΙΊΙΠΩ 1} ἡ ΤΣ ΤΌ ΠΝ 
ΔΌΡΘΓΟ ἀθογουϊ. Οὐἶπ8 νο] πη ααὰπ| ΡΥ [ῈΓΘ 5] Πρ πη θἰζπ οἀρηάδ 51ηΐ, τοΐδιη ἰβίδιη πονδπὶ ΓῈ] ΟΥΙΤῸ86 
ΒΡ 6Ι]]ΘΟΙΠ] ΘΙ ἢῸΠ Θοάθπηῃ γο] πἾ6 ΘΟΙΏΡΓΘΒΘΠΑΙ ᾿ο]. ΘΟΔΡΓΟΡΙΘΙ σΟηδοπίδῃοι πη ν᾿ ἀοθδία ΔΙΌΕΓΟ ὙΟ]ΌΠΙ1Π6 
ες ρρϊδία]α8 ααὰπη ῬΑ] {ππὶ οΔί ΠΟ] 1085 ΟαΘΓΘ,. ΔΙ[ΟΓῸ ΔΡΟΟΔΙΥ 81η οἱ δοΐδ Δροϑίοϊ οΓἊΠῚ, ΠΟΏΠ}115 8 α1{18 511|1- 
110118 8}118. 


ρα ἰδ δὰ ἀ αβ οσὶ δ θη ἀ τπιτη 1Ππ8 Ὑδηαιπηαι6 6041 6 1 ΓΔΗΒΘΙΠΔ 1 οδί. 


ΕογΔ αὐϊίιν οοἴαγα ΤᾺ] ΠΟΓΘ, αὐ 6Χ ἰδθι18 ἢὰ10 νΟ] 11 δα πποΐᾶ ν]οΓὙ6 ἸΙοοΐ. ΝΠ] δαΐθιη [ἢ ΓΟΒΟΓ]- 
6 ΠΑ 15 ΠΟΘΙ ΌΥΔΠΪ8 ΟΡΡΟΓΓΙΠἾι5 ΔΟΟΙ αἰ χυᾶπη ααοα 8Δῃ {1418 ΘΑΓ ΤΟΥΤηἃ ΠΟ πγυίαΐία 651. ΗΐπΟ ΘΠ 6 ἴθ ΓΘ 
ΒΠρΊ]Δ 6 ρᾶρΊηδ0 ΥΟΥΒΊΠ ὨΠΙΏΠΘΓΊΠΩ., ΘΠ 6 πὴ Οὐ] τη 5᾽ ΠΡῚ1]}} ὙΘΓΒῚ158. ΔΙΊ [1 ΟΟΠΒΟΥν ἃ Γηῦ. Θιιοα Υ67Ὸ σΤἃ- 
ὙἸΒΒ 1 δϑΐ, ἢΪ}1}} 46 δηίίχιο ἰσχύι ΓΟΒΘΟΔ 15 ΠΟΘΙ ὈΓΔΉ18 ΡΟΓΙΪΐ, Π151] ΄ιοα Ρδ 5811 ποίδο δα ᾿η]ΟΔη405 6168 
[δϑίοβ Βίπηηη0 Ρ]ΟΓΙΙΠ46 ἸηΔρὶπ6 ἃρροβίίαθ ΒΟ ηΪὮ1] ἀφίγ πη μ!} οορογιηΐ, Εο]α ϑαπὲ 82, φαοΓαχ ρυΐογἃ 
56Χ ΠΔΠῚ1 ΓΘΟΘΗ (ῬΟΓΡΏΥΓΤΊΪ 9) Πα] ΟΣ Ἷ8. ΠΟΙ 15 (1. 11. οἵἴς.), Το απ 819 Αγαθ]ε15 (1. 2. οἵ6.) ποίδίδ βαηί. 

Βουρίαα. δαΐθπι οϑί Εἰ 6 Ὑ15. ΤΪ ἢ 1156 ]}8 τηΔητ Ο͵δοοᾶ πος ἸΠΘ]ορδηίοῦ ορὰβ Εἰ 0.81} αἰδοοηὶ 
ΑἸΟΧΔΠαΙΗἰ 46 805 ἃροβίοϊογιη οὐ Ῥδ1}}} ΘΡΙ8[1115. αιιοα ᾿Σ 115 Ζδοδρηι5 ἴῃ ΟΟ]]Οἴδη6 15 ΜΟΠΙΠ ΘΠ ΟΓΌΙΩ 
γοΐογιπη οοοϊαβίδα τ. οἱ 1,δἱ. Ἐοιπὰθ 1098 ρἀϊάϊξ. Ηος οριβ ἔογρ ἰηϊορσγτη ϑυρογοδί. Οἶδα ΘΠ ὙΘΥΌΪΒ8 
[ο]ίυπι 1. ἱποῖριῦ: καὶ αὐτὸς μετὰ βαρνάβα, οἃ δά ἀγριυπηθηΐαμ (ᾳιοα αΥΔΘΕΙΒ5 ὑπόθεσισ ἀϊοίταΥ) δοίογαπι ἀροβίο- 
Ιοσιπὶ ΡΟΣ Ϊποηΐ: νά ἃρυα Ζαοαρηίμμ ].]. ρᾶρ. 498. Νὸς οἸζαν ἢἶδὶ ἀπαπὴ [0] πὶ ραγ. Ομ 115 απδθ ἱρΡ86 
Ελ( 4115 ἴῃ 08 ΝΟΥΪ ΤΟβί ΘΠ) 1 ὈΥῸ5 ΒΟΙΡΕΙῦ, Ρ]Οηα5. ἀοίοσ ἢ) οὐ Θρ βία] γι ἰοχίι5 ΟΧ ἰδοῦν. Θὰ] 4111} 
δ 1088 ἰδΔηΐὰ ρΡ]ογιηαια Ὀομἱαῖα αἰαίαΓ., τὖ τονοτὰ ὁΧχ Ε Π4}}} ΟΡΟΓῈ ΠΈΧΙ556 νἱἀραίατ, ΟΠ 8]00Ὑ}5 τΟΧίι8 


ποβίγὶ ρα] πη ρβοϑε! ραν θι.5, γο απ Μομυμηθηίοναπι 1. 65 ΕΠ η8{15, απδ6 ἰπΠ6 ΘΧοουρδίηι8 ἀἀδυηίυσ. Νοία- 


ΧΗ 


ἴὰ ὙΘΙῸ δα ἤπριῃ ΘΟΟ 015, [0110 819 τϑοΐο, ΔΏΠῸΒ 410 ΠΠΡῈΓ ἃ ΒΟΙΡίΟΓΘ ΔΌΒΟΙ αὐ 8 οϑὺ ἤθηΟ ἴῃ ΤΠ] ΠῚ: 
Ἔ ἐξὼ θ -Ἐ ἰ. 6. ἔτει Οτδθοογαπι 6809 να Ρ. ΟἾγ. ἡ. 1801. 

Απίϊᾳαο ΥΘΙῸ Π1ΌΤῸ ατ86 οοηίθηΐᾷ οὐ 40 ΟΥ̓ΑΪΠ6 ΒΟ ρίδ δΙΟΥΪηὗ, ΟΧ αιιδίρου ΟΠ ΤΏ ΠΌΠΉΘΙΒ ψυ08. 
βία] 056 ἱπαἀδραν πη ἀΐβοοτγο ᾿ἰουϊῖ. (ΟΠ Ρ] οἰ θα ὈΓΙ.Ο 1000 δοία8 ΔΡΟΒίο] Τὴ, 8][67Ὸ ΘΡ᾿56ι185 οδί ἢ 0}}- 
088, ἰογί]ο Ρ8}}} ορ᾿βίυ]β, αυδυΐο τηλγίγγϊα Ῥοίτὶ οἱ Ῥδ}}}. Ὁ] ΠΠπ1ὴ0 ΔΡΟΟΔΙγρϑῖη. ΕΓ 4086 ΒυΡοΓβυπί [0110- 
ΓᾺΠῚ ὈΓΪΏΙΠ) (ΠΟ ΠΌΠΊΟΓΟ 199 ποίδίη) ἃ ὙΘΓΪΒ χαὶ ἐλαμιῖται δοί. 2,9 ἸΠ0] 010; ααδίθγῃο δυίοση Β, ααϊηίο 
ἰοχῦτι5 ΒῸΡΘΓΒΕΠ 18. [0110 (ἢ Π6 Ὠυμηθσαμη 818 μδ60) ποίαἰιι8 οδύ. [π46 βθαιηιιΓ ἐπ Ῥυίοσδ χαδίοτηϊοπὶβ ἃ 
[ο]18ἃ ἀδοβιθγασὶ. Εχθαηΐ δοία ἰουίϊο [0110 αυδίογῃ] οη 18 ΙΆ,, οαΐϊ8. σα] Πα 6 ΓΟ] αυ 8. Ῥυογα ορ᾿βίι] 46 ΙΔΟΟΡ] 
σἂρΙΐδ βουρία βιηΐ. Θιιδίοσηϊο ΙΕ Ἰηοὶρὶύ ἃ ΠΠ1. ἸΟΠΔΠΏ15 ΟΡ βία] 86 γοῦβι 6 δίᾳιθ Βομη. ὃ, 2ὅ οχ]ί, αιι0 Θοά 61 
γΘΓΒιι αυδίθγῃ. ΙΞ ᾿ποὶριί. Ὁ] πηα φυαίϊζιογ Θρ δι] γι [0118 Δα αιδίθγ] ΠΟΙ ἈΕ ΡΟΣ Πηρηΐ ; Δ] 618 ὙΘΓῸ 
ο ααδίξαιογ Θ᾽ βάθη αιιαύθ Γ] 5 101118 ὈΥΟΙ ῬΆΓΒ τη ]] ΡΟ ἸορΊθαγ. θα! χαδίθγῃϊο ἈξΞ 2 Οαἰὰ8 οοἴο 
[0115 σπὴ τπᾶτίγιϊο ΡοΘ γὶ οἰΐδιη ῬΔ}]} τηϑγίγγιιπι ΔΌ50] νυ Γ. Μαγίγγα δα ΔΡΟΟΔΙΥ ΡΒ. ΘΧΟΘΡἾ886 ὨΙΠΩΘΙΊΒ 
ἈΖΖ ἀοεοὶ ὈΓΪΠΙΟ ΔΡΟΟΔΙΥ Βἷ5 [0110 δαρίοἴα8. ΕΧΊΓΘΙΩΙ8 ααδίθργῃϊο ΜΒ 6ὁ ζθ]ο ποίαίυγ 40 δροα. 18, 14 
564. Βουρίμμῃι Θϑί, 66 Υ6ΓῸ ηἰδὶ ααϊηαιιθ [01115 σΟΠΕΪπαδίυ. δοχίο 400 ] Π1] ΔΡΟΟΘΔΙΥΡ 518 ὙΘΓΒῚ8 17---2]1 16ρ6- 
Ὀδηζυν ἀσρΡΘΓαΙίο. 

Βοηΐχιο βορίθιῃ [0114 δα σοα]οοΙη ἘλιΠ8111 ΘΟ οἰ ατη ἃ] 11η46 οὐ αυϊάθιη 6Χ. ἀὰοὈυ8 οΟΟαΙΟΙ 8 ἀΡρα- 
ἸΩΘ ΠΝ ρα ΓΙ Β[10], απ] οἱ 081 511}}}] βογρίαγα ἘΠῸΪ411 υἱοθαηΐυγ, ἀδοογρίδᾶ βαηΐ. ΝΟΠΙΠΘΙΊΒ 1118 ὩΠΠΟ ᾿Π5Ι ΡΠ ΠΗ ΙΓ 
Ἰ. ΕΥ̓]. (15 οἴ ἀπππὴ [Ο]ἸΟΓΌΠῚ Ρ81, Οαἰ 81:04] αιιδίμιογ. αὐδίογῃ!οηθ οοηβί π|η0). 1. (ἀΘαβὺ 8] ὴ 
4αοουχῃ οΟὨδΔοΓοθδὶ [0]ππη) 82. 88. 84. 80. (ἄπο [Ο]Ἰοσιῃ μᾶγῖ8). ΕὉ]1Ο [. δος Ἰαριμία: 


σασθαι βουλει, εν τὴ τω εἰπομεν᾽ τοποσ μὲν 
μετανοουντων ταξει Ἦν απο σημεῖου ενοσ τὴσ 
σς χαταταξω᾽ ἷ μεγαλὴσ μονησ᾽ φυλα 
Ὡς δὲ ἀσμενωσ τοῦτο χὴ λεγομένη 
εδεξατο ο μετανοων. ΕρΙ. ΥἹ. Ἰποὶρὶύ Ὠἰ5: 
ἐχξλευσεν αὐτὸν ο ποιμὴ ἐλεγχοισ των Ἡμετερωὼ 
εν τὴ μονὴ τὴ ἴδιαζου αμαρτημάτων μνημο 
σὴ των επι πτωμᾶσιν νευσωμεν᾽ ἄχρισ οὐ 
πενθουντων ἀπενεχ Τίοιη [0110 1. 860 Ἰαρπηίαγ: 
θηναι" οπὲρ χαι γεγονεν" “ Ο εν αληθεια τὸν χν ἀγάπη 
ἔπει ὃε τὴσ εἰρημενησ()ε σασ᾽ ο εν αληθεια τὴσ μελ 
υνήσθημεν μονησ. δι λουσησ βασιλειασ εντυχεῖ 
α βραχεων πέρι ταυτὴσ εχζητησασ᾽ ο εν αληθεια 


δ ἰοχία 6Ρ15 Ὁ] ατὼ οὐ ἢ 011 ἃ Γῇ {γᾶ [0118 ΡΟΣ Γαηΐ, ἰὴ ααϊθ8 βου ρύμυτῃ ογαΐ 1 Ι0ἢ. ὃ, 19---ϑ,1. 
οἱ [πἀ. 4---1ὅ. Ιηΐθρ 86 ΒΙΡΟΥϑαηΐ δορί βία ΙΔ000 1, ΡΟΣ αἴγααια, ΙΟΠΔΠηΪ5 βθοιηάδ οὐ ἰογίϊα, 1581] αποα 
ἴΔο. 2, 12---21. Ἰηλίοσγρ οΧχ ρᾶχίβ ἸορῚ ησαιυϊραὺ οὐ 2 Ροίυὶ ᾿μΐογ 1, 20 οὐ 2, ὅ. ΒΟΠΏ1}1] ρου. 

Ὧδε ἰοχία Δ] ΔΥῸ ΘΡ δ] ἃ Γ πὰ ἀΟΒ᾽ ΟΣ ΠΟΥΘπῚ [0]118, αιοση απδίθαοῦ ΘΟΠ ΠΟ Ὀδηΐ : 
Βοπι. 2, 1ὅ --8, ὅ. 8, 88---9.11. 11,22---12.1; ααἱηΐαπι οἱ βαχίμμῃ: 1 οσ. 12, 28----18,5. 14,28-- 89 Βορπυ1ὴ 


ΧΠῚ 


ΟἹ]. 8,16----4,8: οὐΐαγαπι οἱ ποηπμ 1 ΤΉ655. 3, ---4, 11. Ῥχδοίογοα υθυββ 0 1 ΟΟΥ. ἴ, 16 οἱ 17 (οἱ! ἴθγο 
Ρουοσππί, δία ῥυτὰ ἀδβαπέ 2 ΟΟΥ. οἀρίία 1. ἰπΐοῦ γογβιιῃ 1 οἱ 6: οδρίίθ 2. ᾿πίου νοσβαμ 18 οὐ 16; οαρίΐθ 12, 
1-ἢ, ΒΡΉ. ἰηΐογ ὃ, 22 εἱ 4,10. ΡΠ]. ὀδρ 8 1. Ἰῃΐογ νυ. 9 οὐ 1. Ηθθγ. 12, 9 οἱ 10. 1 Τίπη. ὁδρὶϊθ 6. Ἰηΐο 
ν. ὦ οὐ 12, 2 Τίπη. οἂρίίθ 1. ἰη 6 Υ γ. 2 οἱ ὅ. Ηἰβ ἰριν ρϑ 015 Θχοορίϊβ, ΠΟΒ 1115 οὐΐδηη ρΡᾶ551πὶ ΠΠ 6 Γ]5, ἸηΐοστδΘ 
Βαρογβαηΐ [Βοι.] [1. Οογ.] 2. ΟοΥ. α4]. Ερῃ. ῬᾺ]]. [Ὁ ].] [1. ΤΠ658.] 2. Τῆ655. ΗΘΌγ. 1. Τίμη. 2, Τί. ΤΙι. ῬΏΠ]ΟΙΙ. 

ΝΟ ῬΔΙῚ δ 6Ο65811 ΟΠ 0518 ΥΟΥ18 ΟΟηΘΧΟΪΒ ΒΙ ρΊ] ΓΙ ΟΡ δ. ΔΓ ΠῚ 5 ΟΥῚΡ Ε10168 οὐ ΒῈ ὈΒΟΓΙ ρ10- 
Π68 Ἰηθαρανίμηι5. Ὀἰγδθαια δηΐπὴ ΦαΠη ΠΟ ἃἰγδιηθηΐο 564 τηΐηϊο, 8α αιιοα ΓΟΥΟΟΔη χη ΟΠ ΘΙηἾ ἃ ΠΟ0Ὴ γϑ]θηΐ, 
]586ηΐ βογρίδθ, ονδηπθυπηῦ ἰδηςοΡ ΓΘ τ ΟἸΩΠΘΒ ἴθ γ6 τηϑᾶρηἃ ΙΘροπαὶ αἀἸΠου δ06 Δ οΓΘηΐ, 81186 Ρ]8ΔΠη6 Ἰαἰθδηΐ, 
8186 οογίθ ἀυθ᾽ δ] οηθὰ μαθθδηΐ. 

ΝρΟ ΙηΔΡῚ5 ΠΌΠΠΘΓΟΒ ΟΔΡὶ [πὶ ἴῃ ΟΡ 561}15 ΡΔ1}1 δα τη] ΔΙΡΊΠΘΙη Δα ροϑίΐοβ Ρ]6ὴ6 64616 ἸΙοο Δί. ΘΙ ΟΙΏΠΟΣ 
Θρ βίυ]α 5 11 4105 001}18 Δἀβθαυ Βα πηι15 Θα101 Βα ηΐ. 564 ἴΌΓΘ ποη δαπὺ 111 ΠΙΒῚ ΘΧΘ παρ ]α: 4010 8 ΒΔ 6Ρ 1118 ΓΘΡΘ- 
{Ὁ ουγᾶ ΠΟΙ} 84] ρούιι586. εἴϑὶ Υἱχ ἀι 110, ΘΙ] ΔαΙηΟ πη ἴῃ ΔΡΟΟΔΙΥΡΒΙ ΘΟπ ρ1. αὖ ΡΆΘΠΘ ΟἸΠ 1 
ΟΔΡΙῚ[1ΠΔ ΠΙΙΠΊΘΙΟΒ ἱΠΥΘΗΪΓΘΙΏ115, (8161) Ρ]ῈΓἃ ν6] ΒΘΙΏΡΘΓ ἀ10]8 ΤηΔη5᾽ 55θηΐ γ6] ΘΓῸΪ Ρ]8η6 ποη Ῥοί 556 ηΐ. 

ΠΌΡΟΥ 80 080 βου! ρίουθ 0.511} ΘΟΟ] 5] δ. ]00 δοροιῃιηοαδίῃβ 651. ΗΠ ἸΘΟΙ]Οππ πῇ ἰπἰ{18 οὐ Οχὶ 8 ψαῦΙΩ ἰῃ 
ἸΏ ΔΓΡΊΩΘ ἔπ 58 606 1 ΙΩ6610 ἰθχίαᾳ ἱπα]οανξ "ἢ; 811 Π}1215 ΥΘ͵ΓῸ 5] ΠΡΊῚ Ϊ ΔΓ ῬΔΡΊ ΑΓ Ι]ΔΙΥΡΊΠΙ 115 Δα ΒΟ ΡΒ} 
σαββατα, χυριχχάσ, Αἰ65 ΒΔηΟΓΟΓΡΙΠ ἴδϑίοβ, ναγὶα 8118. 5016 πηηἃ. ΝΟΠΏΉ1}}}] 6χ ΠΟΐΪ5. 5018 ΔΌ 5658 ΤΙ] ὈΤὯΠ8 
ΡΟΓΙΠ; Ρ]ΌΓ 86. ΥΘΓῸ ΘΟ ἸΔΙΏΠΠΠ) ΒῈΡΟΥΒιηΐ ἃ ἸΘΡῚ ροβϑυηΐ. [(ἃ. αὐ ΠΟΙΔΌΙΠΠΙΟΓΑ 4ιδ6 νυ] ἀθη Γ ΟΧ ΟΡ δί}}5 
ΡΟΙΟΘΏΒΘΔΙΏΙ5, ρᾶρ. 18. (146. 5.) ἸορταΓ 3: τοῦ προφήτου ἡλια και εἰσ ἀσθενουντασ, ρᾶρ. 81. (2 Ῥρί!. 1.) εἰσ τὴν᾿ 
μεταμορφωσιν, ρμᾶρ.97. (Βοπι.18.) κυριαχη τὴσ τυροφαγου᾽ χαι εἰσ τὸ γενεθλιον του προδρομου, ρᾶρ. 111. (1 Οοτ.1.) 
τὴ αγια παρασχευη᾽ καὶ εἰσ τετραδα᾽ χαι εἰσ παρασχευην᾽ χαὶ τὴ ὑψώσει (604. -ση). δοα|αϊ ρᾶρ. 112, σαββατω 
μετα τὴν ὑψωσιν, ἰίθπη 118. κυριαχὴ πρὸ τὴσ ὑψωσεωσ, Ῥδρ. 118. (1 ΟοΥ. 4.) ποίδίῃ: εἰσ ἀποστολουσ, ρᾶρ. 128. 
(1 ον. 0.) σαββατω πρὸ τὴσ ἀποχρεω ([Δ1:]6 6 ΘΟΙΏΡΘΟΠ(Ϊ0 Βογὶ ρί Γᾶ 6 ροί 5 ἀποχρεοὸ ΘΠ οἰ ΘΠ ἀ 11), ρᾶρ. 131. 
(1 ΟοΥ. 8) σαββ. τὴσ ἀποχρεω, ρΡᾶσ. 180. (1 Οογ. 9.) εἰσ τὴν παραμονὴν τῶν φωτων, ρᾶρ. 142, (1 Οον. 11.) τη 
αγια πέμπτη, Ρρᾶρ. 145. (1 ΟοΥΓ. 12.) εἰσ τὸν αγιον γὙρήγοριον (004. γὙρηγωρ.) τον θαυματουργον᾽ εἰσ τὸν αγιον γὙρὴ 
Ὑοριον τὸν θεολογον, ρᾶρ. 180. (1 ΟΟΓ. 16.) εἰσ χοιμηθεντασ, ρᾶρ. 110. (2 ΟοΥ. 4.) κυριαχὴ ιε΄ καὶ εἰσ τὸν οσιον͵ 
ξυθυμιον. ΑἸΪὰ ηἰ [Δ110Γ πιᾶπὰ δααἰΐαπι οϑί: καὶ εἰσ τὴν ευρεσιν τσ χαρασ του προδρομου. Ραρ. 192. (2 οτ. 11.) 
εισ τουσ αγιουσ ἀποστολουσ πετρον χαι παυλον, ρᾶρ. 200 ((Δ!]. 1.) χυριαχὴ - μετὰ τὴν χριστου γέενναν" Χαι εἰσ τὸν 
αγιον βασιλεὰ χωνσταντινον χαι ἔλενὴν, ρᾶρ. 204. (6Δ]. 2.) χυριαχὴ μετα τὴν ὑψωσιν, ρᾶρ. 206. (6]. 8.) σαββ. χγ 
και πρὸ τῶν αγιων παάτερων, Ρᾶρ. 209, (6Δ]. 8.) εἰς τὴν αγιαν χριστοῦ γενναν, ρᾶρ. 211. (6 Δ]. 4.) εἰσ τὸ γενεσιον 
ἰτησ χυριασ ἡμῶν τὴσ θεοτοχου: ἰΐδ ἴ6Γ6], ρᾶρ. 215. (6 Δ]. ὃ.) του οσιου ἱλαριονοσ (510) και του ὁσιου σαββα, ρᾶρ. 2160. 
(6 8!. 6.) χυριαχὴ προ τὴσ ὑψωσεωσ, ρᾶρ. 227. (ΕΡἢ.8.) κυριακ. κε καὶ εἰσ τὴν εὑρεσιν τὴσ τιλῖασ χεφχλησ τοῦ προ- 
δρομου (ἰΐὰ νἱἀοίμγ), ρᾶρ. 286. (ΕρΗ. 6.) κυριακ. χζ΄ εἰσ τὸν αγιον τρ. [Ὁ] ολολογητὴν χαὶ τὸν αγιον ευστρατιον᾽ 
σαββ. μετα τὰ αγια θεοφανια᾽ χαι εἰσ σχημα μοναχικον, Ῥᾶσ. 249. (Ρἢ]]. 83.) του αγιου χλημεντοσ, ρμᾶρ. 290. 
(ΡΒΙ]. 4.) κυριακ. των βαΐων, ρᾶρ. 208. (( 0]. 2.) εἰσ τὸν αγιον βασιλειον, ρᾷρ. 261. ((Ο]. 8.) χθ' χυριαχ. πρὸ τῶν 


1 Ῥέβοι᾽ δος 84410}8 βογιρίαγαθ ΘΟ ρ 64} 18 αὶ ὰβ ἀργὴ οἵ τελοσ βισηϊδοληίαγ. Θαδα δὶ πιοάϊαπι [οχίαπι Οοουρϑμΐ, ΤΩΔΙΟΣ 
Ρἰοσυαιαὰθ ᾿μουρα ποῦ πὶ δρδίϊο δ ροίαγ, αὖ ἴῃ δ ομ6. Θχργιηθηάαιη οὐτανίηαβ. Τϑιηθὴ Β8606 Θ[ϊ8πι Θ᾽ Βτη 04] βραίϊἃ 
διαηΐ αὖ Ὠ1] ποΐδγαμη Δα] τα 510. 


3. Τωοηρα ρ]θγαααθ ἢἷβ ἴῃ ποί]β Θοηρθπμο βου] Βο] θη. 


ΧΙΥ 


αγιων πατέρων, Ῥὰρ. 969, (00].8.) εἰσ τὴν ἀρχὴν τὴσ ἡνδειχτου (816 σ046Χ), ρᾶρ. 381. (2 ΤΊ 688. 8.) εἰσ τὴν παρα- 
μονὴν τὴσ χριστοῦ γεννησ. [Ὀ] 461 σαββατω τὴς α΄ εβδομαδοσ των νηστειων. ΕῸ]115 115 αἀυδ6 Βδαπαπίυγ σαββατα 
οὗ χυριχχαι τῶν νηστείων ἱπηα] οδΔηίυγ. Ῥᾶρ. 28ῦ. (ΗΠ ΘΌΓ. 2.) εἰσ τὴν συναξιν τὴσ αγιασ θεοτοχου᾽ χαι εἰσ τὸν αγιον 
ζοτικον και εὐυαγγελισμον, Ρ. 286. (Η εὑ γτ. 2.) εἰσ τον αγιον ιαχοβον (516) τον ἀποστ. τον αδελφον τοῦ χυριου᾽ χαι εἰσ 
τα ἐγχενια, Ρρᾶρ. 291. (ΗθὈγ. 4.) κυριακ. Ὑ τῶν νηστειων᾽ χαὶ τοῦ αγιου ιγνατιου, Ρᾶρ. 297. (ΗΘὉΓ. 7.) εἰσ τὴν 
ὑποπαντὴν του χυριου, ρΡ. 800, (ΗΠ ΘὈΓ. 7.)...«.. ιωαννοῦυ χρυσοστοόμου " χᾶι εἰς τὸν αγιον χυριαχον" χαϊ εἰσ τὸν αγιον 
μιτροφανὴν (8510) χαι εἰσ τὸν αγιον παυλον τον ομολογιτὴν (510), Ρᾶρ. 308. (ΗΘ ΧὙ. 8.) εἰσ τ. αγι. Ἰωαχιμ και ἀνναν, 
Ρᾶρ. 804. χυριαχ. ε τῶν νηστειων᾽ χαὶ τοῦ αγιου συμεων, ρᾶρ. 814. (ΗΘὈγ. 11.) κυριακ. τῶν αγιων πατέρων, 
Ρᾶρ. 818. (ΗΠ 0γ. 11.) εἰσ τοὺς αγιουσ παντασ χαι εἰσ τουσ λοιπουσ μαρτυρασ, ρϑρ. 824. (ΗΘ γ. 12.) εἰσ τον λαζα- 
ρὸν ...... (ᾳι88 Βθαυ ΠΓ ΠΟ 58.158 Δα βθαιῦ8. 501; οχίγοιηδ υὙἹ θη 6856: χαὶ εἰσ τοὺυσ λοιποὺς πατερασ), 
Ρᾶρ. 826. (ΗΠθὈγ. 18.) εἰσ τὸν αἀγιον νικολαον ᾿ χαι εἰσ τὸν αγιον ἀντωνιον, ρᾶρ. 848. (1 Τίπ). 6.) κυριακ. χη εἰσ τὸν 
αγιον αποστ. τιμοθεον, μᾶρ. 841. (2 Τίπι. 2.) σαββ. λβ᾽ εἰσ τὸν αγιον δημήτριον χαὶ εἰσ τὸν αγιὸν μίηναν χᾶι ξισ 
τὸν .....) Ρᾶ6. 851. (2 Τίπι. 8.) κυριακ. λγ᾽ καὶ εἰσ τὴν αγιαν θεχλαν, ρᾷρ. 852. (2 Τίτη. 8.) χυριακ. προ των αγιων 
φωτων, ρᾶρ. 909. (ΤΙ, 2.) εἰσ τὰ φωτα. 


ΘΟΙΙΡΊΟΙ ὁ0641015 ΠΕ ΒΑΠΔΠῚ 66 ἴῃ ἰσχία Π66 ἴῃ ποί]8 8115 1106 715 αυδπὶ ἃ Οἱ 8110 18 0508 65. ΗΔΙΌΙΠῚ 
ϑυΐθιη 1 οΘΓᾶγιπι ἰογιηδ6 80 δηύίαιια τού πα! οἱ φυδάγαι! σ᾽ ΘΠ 6.18 Ρυ]ΟὨγ ὑπἀΐπα τηυ]ίθπη οὐ αθίᾳαο ἀθῆθοίαηί. 
186 τηυίδίο Ῥοβίαιϑηη 5866}}0 ΒΘρ 10 ΓΘ ἰηθπηίθ ΠοΓ] οοορίδ 65ΐ, Οοἴδυο ἰδ 586 6010 ἰῃ ΘΟΙΏΙΏΠΠΘΙ Ἰ1501ὴ 
ΔΌ1586 υἱοί. ΟΥΐὰ8 δϑύ 1ηΠ4 6 560} 6118 α]ἀ χη ΒΟΥ] ρΡίαΓδΘ ὉΠ018115 ΟΥ̓, ΒΟΥ ΡίαΓ ὉΠ018}18 ργοάποίδ 80 ἤδχβ. 
Νβο 1184 φιϊάδσπι ὈΓΘΥΣ ἃ οίᾶ οβύ. Ἐπ 8] δῃΐπη ἃ τη6 10 ᾿ηΠἀ6 ΠΟΠΟ 58661110 ΤΠ. 50.118 80] ρύ Γᾶ ῬΙΔΟΟΓῈ ΟΟΘΡρΙζ, 
εὖ ἰοβίδηϊυῦ ααδύ!0Υ Οἱ ΙΒ 6 1 58 6 01}}} ΘΟΟ 1665 ΤΠ] Ὠ11561}}} αι] Δηπιη δἀ βου ρύιμ ὨδὈΘηΐ, ΔΙ 6 ΘΟΘΘΙη ἰΘΙΏΡΟΓΘ 
ΡΙοσίααθ ὑπο 8} 0115 ΠΙΓΘΥῚΒ αἴ ρουρουδηΐ δίααα οἰϊαπη ἀθοη]0 586 010 Ῥᾶββὶπὶ 151 βαηΐ, οὐ θη 411 ἀποῖᾶ- 
ΠΠΡ0ὰ8 ἰοχίατῃ βου θοδηΐ, 51 αι] Δαποίδγοηΐ, ἃ πη 1 561}}18 ΤΌΤΤΩΪ5 ὩΟἢ ΔΟΒΕΠογθηΐ. ἘΠ]ΔΡ50 Ὑ6ΓῸ 58,6 01}10 ἀθοΠη0 
ὉΠΟ18]15 ΒΟ Ρύαγἃ ΔΠ10}}18 ποη Δα ἢ] 114 οϑὲ δὶ δὰ ΠΌΓΟΒ ΘΟ! 5᾽ δίϊοοβ, αι ΘχοθρΟ 5 ΒΟΥ Ρ ΓΑ τ] 800} 
ΟΟΙΏΠΆΠ15 οἱ ρογυυραίδ ογαΐ. Θυδα ῬοβίργΙοΥ ΒΟΥ 0 64] Γδίϊο τηοχ οἰΐδηη δα δΔης1 411 0γ65 ΠΌΤῸΒ ΡΓΟΡΊΘΙ 50171- 
Ρίυγαῃ ἀσϑιοίδοίαη) ΒρΡοηρὶδᾶ οἱ 5041}06}10 ἀ6]6 ΠᾺ 05 πουΐβαι16 [ΟΥΤῚ5 ΓΟΒΟΓΙΌΘΠ4Ο5. γα]αϊ : αΙΟΓΌΙΩ 1 ΠΌΠΊΘΙΓῸ 
1086 οοάεχ ΡΟΥΡΒΥΓΙΙΪ οϑί. 

Ουδογθη ] 4110 ΤΠ] ΔΧΙΙ]6 1116 886 6110 ΒΟΓΙΡί15 νἀ ΘΓ, στὴ ἰ058 5ου ρίαγα οὐΐδιη δοοθηΐα 1 ΒΡῚΓῚ ΠΠΠΤΏΑΆΒ, 
ΠΟΙΠΡΟΠαΙΟΤΊΙΙΙ, ἱπ ΟΓΡ ΠΟΙ ]Ο 15 ΓαΙ0 μα πα8 68, π6ο ὨθρΊ] ρσοηάᾶ οἰ Ποργ δρᾶ : ΔΙ 5 δία οἸηηἷᾶ δα 1118 Π| 
Τορυ δ οοχίδιῃ ἃς ἤχϑιῃη ΘΧὶρὶ ααθδηΐ τη] {Π|]16 ἃ ρδίσα 50] Ρίογ 5, αἰΠροηζ 4, αδι Ραμα θδηΐ. ΘῈ 1018 
ΟΠΙΠἾ 15 ΡΟΙΡΘΠ 5.5 ἰπίου οοίδγιιπι οἱ ΠΟΠτ ΠῚ Β86ΟΌ] 1 διιοίιδγ6 ΡΟΒ518: ΠΟΠῸ Ὑ6͵Ὸ 5'νγ6 ἱπϑιηΐα βίο πηθα 0 
βου ρίαη ὨΔΌΘηΐ οογία Ὠ]}1] ΟΡΡΟΩΪ ροίοε 4110 δοία δ 6Χ ΓΙ] 10 διοίδο ἃγριδίαγ. 

Α ΘΟΙΠΙ ΠῺΩΙ ΟἼΔΘΟΟΓΙ ΟΥἿὗ ἢ ΟἿ ΔΡ ἢ] ἃ ΒΟ. ΡΟ 60611018 τη} {τι ἀθο] ]ηδυ]ῦ. Ῥοβδαηῦ δυίθιη 51 ΡῈ}8, 
51 ΠΟΠΠῸ]1ἃ ΘΧΟΙΡΙΙΏ1Β ΡΟῚ οϑοϊίδηϊδιη ροοσδίδ, δά φιδοάδιηῃ ΥἹ ]ΟΥΠὶ σΘηΘΓὰ γον δ]. ῬΓΟΙΏΪ ΒΟ 61 ---- ΟῚ 
ΟἸΩΠΙ 15 ΘΟ] ΟΙ 15 ὉΠΟ18110118 Ρ5Ι8Βαπ6 δης1115811}18 ---- ΡΟμΪΐ αἰ οἵ ες αὐ 1η Ὦ]5: ὑμαινεοσ, ἐσχρωτησ, υγιενουσησ, 
ταλεπορια, γενοναται, αἰαυτασ, εἰσ χαθεραισιν, εὐχέρον, εὐφρένον, αἰριδεσ. {61} ΟἸΠΠ6Β ἰὑδοίβιη! θη γοοδηΐ 
ΡΘτ ΠΟ Π65 δορί βϑίιηα μδθοί, ἀαδιμδαιϊηοάιππι εἰ εὖ ε σοπαηα!ξ ἰῃ ελπιδει, αἰριδει, εἰσχυει, ἀπιμι, ἱλιχρινιασ: 


ει οἴ ἡ, αὐΐῃ εδοθει, ἐπεφάνει, εν πασει ἀναστροφη, ἐπιβαρεισαι, εἰσθενησαμεν, εἰν (ΡΧῸ ἢν), συντυχεῖν (ΡτῸ συντυχην), 


ΧΥ 


μῆνει (070 μεινη), συνηδεισεωσ, ζειν, εν τω ἀγαπησησ, ἡ γὰρ ἡ ἀποβολη, τὸ γὰρ οὐ μοιχευσησ΄ οὐ φονευσησ, ποιήτω: 
ι οὐ ἡ, υἱὖ ἴῃ διμιουργοσ, αγαπιτοι, χρηστοτιτοσ, πλιχτην, θρισχια, χιφα, νιρεα, χριζομεν, χεγριμαι, οσφρισισ, τιλι- 
χουτου, εἐγενηθιμεν, ανεπίλιπτον ) ἀνεπειλιπτον, μηλιτω, πλιρωφοργθεισ, ἢ χαρησ, φρονημοι, γνωρησαι, αθευμητοισ, 
μητη ἢ πηγή, ἐμερησεν, ελπιδη, ἐσθηει, θληψιν, σπηλον, εὐλογηα, ατιμηα: οἱ οὗ υ, αὖ ἰῃ υδατε, λυδορουμενοσ οὐχ 
αντελυδορει, λυδωριαν, στυχια αὖ στυχειν, κυτη, αμυβασ, φυβὴν, γονοι, μμηνοισαντα, ΘΠ} τ ὈΓῸ οἱ ἴῃ μευψιμιροι: 
υ οὐ ἡ, αὖ υμων οἴ ἡμῶν οἷο. ἰηΐ6 Γ 856 Ῥοιτηυίδηΐαγ, ΑσοΘαΙ αἰοα ᾿ΠΠΌΠΠΘΙΒ 0018 ὦ ΡΓῸ ὁ ΓᾺΓΒΙΒΑῸΘ ὁ ΡΓῸ ὦ 
Ροβαϊί, αἱ ἀπωλεσθαι, δικαιωσυνην, χριττωσιν, ομοιωτητα, υδρωποτει, απλωτητα, κανωνοσ, ἀαναγχεωτερον, υιωθεσιᾶν, 
αγνωουμενοσ, αγιωτῆτι, αφιστασω, πλεωνεχτησ, ἐλαβων, αὐτὼ θΓῸ αὐτο (20, 18. 116,18.), χωριγήσει οὖ ἐπιχωριγων, 
εἰδωλωλατραι, εἰδωλωλατρειασ, ειἰδωλωθυτον, τιμωθεοσ, αντιωχειᾶν, διω, οὐχ εξων, ἐματαιοθησαν, πεφανεροται, 
χολα, πληρομα, φανεροθεισαν, υποτυποσιν, παραπτοματι, ποοσοποληψια, σοφοότερον, εν τουτὸ (241,9), εν τὸ φαγειν, 
γενομαι, ο χαχωσον, δὲ ον (γΓ0ὺ ὠν), διδομι, πτοχον, γνομὴν, ἐνοπιον, χοπίοντι, γινοσχε, ἐδοχαν. απολιαν, ταχοβον, 
εξοθεν, οὠνομαζον, εὐωδοται, ὠχυρομα, διοχωμενοι. ΟΟΠΒοΠδηΐαβ λ οὐ σ δ᾽ φαοίϊθ5. Ῥγϑϑίου ΓΘρΊ]δηη ἀῸ ΠΟΥ 
γ6] ἀρ] οἰ ἰο ποι πορ]οχίῦ, αἱ μαθοὲ αχυλλαν, μελλει ὑχο μελει (28,28. 138,10.), παρεληλλυθωσ, μοιχαλλιδοσ, 
ἐσσω, ὑπερβαλοντωσ, αληγορουμιενα, θυελι, θεσαλονιχεισ, ὑποτασεσθαι. Ἐχ ΘΟά 61 ΡΌΠΟΙΘ οϑὺ ἀμάρταννει. θιιδθ 
δα θη ΥὙἹα τη118 ΟἸηηῖδ ΘΟ οἱ ποΒίΓΟ ΘΟ πη ηἶδ απ ΟΠ Ρ]ουίβαιι6 οΟἀ οἰ 8 οοανο 86 ΠΟΏῸ 586 61110 507]Ρ{18, 
Οὐ αϑΙη041 διπὺ οοὐοχ ουὐδηρθ! ΟΓατη ῬΑΓΙ ΒΘ η518 αυἱ ΟΥΙ 1 οἷβ τ, ἀἰοι[Γ, οΟὗοχ ππᾶγίγτίοσιπὶ Ῥοίγὶ οἱ Ῥδῃ}} 
Ῥδίμηϊιβ (εἴ Απροάοί. τηθὰ 6. Π. 1861]. ρᾶρ. 2871 54.), ἱγταριηθηία δοίογιη ΤὨυπΊδο Δ] πηρϑοϑία ἰῃ 006106 
Μοηδοθηβὶ αἵ. 252. ἃ τη6 τορογία (οἵ. ἀπροαοῖ, τηθ8 6ἀ. 11. 1861. ρᾶρ. 238 54.), 151] φυοα ἀῃΐγογβα βου] ρίυΓδΘ 
γἱ ]οϑ᾽ἴᾶ5 ἴῃ Ῥαίτη10 ΘΟαΪ66 τη} 00 ΤΔΙΟΓ 41 ἴῃ οοαΐο6 ῬΟΥΡΏΥΤΙΪ οϑῦ, τίου οἰΐϑιη ἴῃ ῬΔΙΙΒΙΘΗΒΙ. 

Ῥγδοίογοα οἴη δη 55: 1η18. οΟα οἰ 8 586 06. ΠΘρ]ρῚ δββὶ πα] δἰϊομποια {686 ν δηΐθ χ οὐ χ, υἱ ἴῃ συν-᾿ 
χληρονομοι; ἐνχατοικων, συνχαχουχειῖσθαι, συνχαιρω. Οοηΐγᾶ Πᾶθοΐ συμ, πασὴ (υἵ συμ. πασιν 1,0 24,21] οὐ συμ μᾶριαμ, 
1. 2, ὃ ἴῃ ϑ]υσῖθυ5 οοα 4. ὑη0]4110118). οί δαδογρίσμῃ αὖ ΔῸ 811 ΟΠ ΠῚ [εγ6 οοάϊοαχῃ ἀποίϑ] πὶ 8116 ΠΌΤη 
οϑ, 18 ἢ66 ἰὴ 06 ΠΥΘΟΙ͂ οΟαΐο6. Ῥ.δοίογθο 8]]8. 

Αα σοπμιροπαϊΐδ βου ὶρίυγϑο ρΡογρίηθβ. ΕΣ Πἷ8. ῬΙυσα ομμηΐ 5. γὙ6] ἴοσα ομμηΐθιιβ σοα οἰ θὰ8 δη(4}8 
οομηπηπηΐα βαηί, αἱ ΘΟ ΧΟ Ι6. ΤΙΝᾺ. ΤΙΝΙΚΟΟ ΟΥ̓́ΝΟΟ ἈΝΟΟ ΥῸ ΤΤΗΡ ΜΗΡ 
Τβο ΟΡΙᾺΝ ΟἼΤΡΟΟ ἸΆΗΙΜΜ ΙΗᾺ, ΔΆ, ις, ταὶ ΕἸΤΤΕ “ΤῸ εἰς. Νδο τϑγῸ, ροίί8- 
Β΄ ΠῚ ΥΘΙῸ ἴῃ Θρ δύ σῦτῃ {{{π|15. οἱ Βα βου ρ οηΐθι8, οοάοχ ΡΟΓΒΡΥΙΙΪ 1} ῬΙῸ προσ Πθοΐ (ᾳιιοα 6Χ ΡΔΡΥΓΤΙΒ 
αἱ οοα. 5Ι᾽ηδῖξ. ἱπηοία). Θ΄] Θ πὴ τ] πο μαροί 48,9. ΑἸ φαοίαβ ἱπγθηΐτιῦ Ξγ Ργὸ αὖ, 88606 ὃ ΡΓῸ 
ου. Αἀ ᾿ξ. δἀάοηάδᾶ βυπὲ ᾿ς Ν᾿ ΜΜ.- Θ΄ ργὸ ται ναι μαι θαι. Αοςοἀππί 4118, 4186 ἴῃ δηξαϊοτίθιιβ οοάϊ- 
ΟἸθ5 Ὁη 0 8} 108 ΥἹΧ ΠΎΘΙΟΣ, 56α Ρ801]0 ροϑί δὐϊδιη δἃ 50 ΡΟ ΓΑΙ ΠΟ 0] 81, υὖ 181) ΠΟΠῸ 5866 0}0 
Δα ἰ θοθαίαγ, ἰΓαπβίογαμῦ, οαἰαϑιιοάϊ βαπηὲ 5} 086 οΧχθιηίαϑ ταῖσ τεσ -ασ τὴσ 5 5η!5 ΘΧΡΙΟΒ586: οἵ. προσευχαισ 
104,24. μελλοντες ὕ,24. υμασ 88,8. χγαθοσυνησ 102,16. Ὠοπίααθ πὰς ρου ἰποηΐ 1ὶ σογθοσαχῃ οχὶ 5 00] {6 8 
ΒΌΡΓΔΒΟΙΙΡία 6ϑὲ, αἱ πραγ, χενα, αντιδιὰσ χοσμὰ οἷο. ΟἿ. οἰϊδιὴ ἐπιστολὴ ΘΟ ΡΟ ΠαΪ0 ΟΧΡΓΘ888 ρᾶρ. ὅ2., 161 
αποστολου, οὗ 8] ατιἃ 5111}1ἃ διιηΐ. 

Οοάοχ δὰ δ οοοη απ ΒΡ 1 ΓΙ πη 416 Παροῖ. Ὠ:Π0116 ἰάθη ἀϊοῦι 6ϑὲ 8Δῃ δἃ βίσῃᾶ ρ] ΟΠ ΠΏ6116 5[ηΐ 
Γροΐθ Ροϑβ[ίδ ; 586} .581176 ΘᾺΪΠ ῬΓῸ ἀποίαπχῃ ααϊθι8 αἰπηΐιγ σγϑοὶ ]]αία δο ἰρηθϊζαΐθ [011185 ΟὈΒΟΌΓΣΙΒ., αδθ ΡΘΓ 
τοΐππὶ σοα] 661 ΠΥ τη δυηΐ, Δα Ρ]Δη6 πΠΟὴ Δρρδιθηΐ δι ποὴ οοσίο ἀ θη γὶ ροβϑυηΐ. Ραρὶπδ αυδηὴ Δα [8018 Π| 
ΠΠΠΟστρῃϊολιη Δα ΌΪΠη115 ῬΥΔ6 ΟΟἴΘΥΒ ΟΙγα οδϑὲ: ἢἰης δοίη οϑὺ αὖ 10805 δοσθηΐιβ οὐ βρη γ8 γο α6 8 
ΡῬΟΒΒΘΙΏῸΒ; ἴῃ ἴοΐο ΥΟΙῸ ΟΡΘΙῸ ΘΧΡΥΠΩΪ ΠΟῚ Ῥοίιι 556 ηΐ η5] Ρ] υΓηὰ 46 οοηϊδοίαγα ΔααΟΓΘηῸΣ: ἃ αυο0α 60ῃ- 


ΧΥ] 


8608 ΘΊΤΩ ΠΟΙ οΥϑί. [ΘΓ Ἰασοηάιηλ ἃς ἀΘΒΟΥ θΘΠά πη βρη αὰδ6 ΔρΡρΡαγο δύ Πδαα ΠΟΡΊΘΧΙ ΠΏ .; ἱΠΡΓΪΠ}15 
δἰϊθη 18 51 αὐ αβϑοὶ αυοὰ υδὰ Πποίαδί, ἀαριηδατηοάμπι χρίμα Θχβου ρβίμηιβ 1,11. 08,8. 6ὃ, 12. 588, 0. 
ΕΣ Τ᾽ {.ὃ. 814,11 οἴ 10. (864 Θὔδιη αὐδδδμ 20ῦ, 10.) ἐδὲ 17,21. τὸν υἱον αὐτοῦ 1,1. τὸν οἰχὸν αὐξοῦ 814,1: 
41.6Π| ΒΡ ΓΪ 1 586 06 ΟὈΒΘΓΥΔΥΠΊ15 Ὁ] αὐτου 80 ΕἸΖΘΟΥΪΓΙΒ 8] 11.546 6αἀϊ-8016 00. ΑἸΪὰ γ᾽ 46 ἰῃ ΟΠ ΘΠ ΆΓΙΟ. 
51 αυ]α δὰ Ἰοοὶ βθῃβὰπ) γαϊορ δύ, ἃ αἰ] σοηοΥ ἱπαδραν 18 οὗ ἴῃ ΟΟΙΠ ΘΗ ΓΆΓΙΟ ΠΟίΔΥΙΠ8, αὖ τινὲσ ΗρΌγ. 8.10. 
αιοα οὐδ ἴῃ ᾿Ρ588 δα 1006 ΘΧΡΓΘΒ81πὶ οϑί, ὙΠ ΙΟσΏ, 486 ἴῃ ΘΟὐ οἰ 5 1118 δοίδίβ Δθυ πάἃγθ βο] ηΐ, Θχθη)- 
ΡὈΪὰ ἴδθο βυηΐ: θρησχεῖα 4,8. καθῶσ 120,4. γυνῇ 140,21. εοῆν 180,12, εγῶ 189,11. παρῶν (ρτοὸ παρὼν) 120, 23. 
εἴπη 180, 11. (το ὑτὸ ἤτω 100, 18) οἴκον 581, 8. επιμείναι 109,1. παύλοσ 117, 18. ᾿ἐξουδιν (το ἕξουσιν) 198, 14. 

τοῖος Ου1η ῬΥΔΟΡΟΒΙΠΟΠ6 ΟΟΙΒΡΟΒΙδ6 ἱρ581η ὈγΔΘΡΟΒ᾽ [ΟΠ 61 Ρ]ΟΓ 46 ἃ ΟΒΊΤΓΟΡΙΟ αἰδιηραπηῖ, εἰ 
χαθ᾽ ᾿ς ἐῷ ᾿ξ ἐπ᾿ ηκολουθησεν, χαθίσταται. ἘΠΠΗΥ οἴδη) ἴῃ 811}15 ΘΟ ΡΟ51015 Εἰ, αἱ ἴῃ οὐδ ξυϊαι φιλ᾽ αδελφια 
(αὐ ρμᾶρ. 31. 818. ΘΧΡΙΟΒΒΙΠΏ88) ; ἰἴΐθαι βου δίταν τουτ' εστῖν: Οοηΐγᾶ ρΡᾶδϑὶπὶ Ῥγδοροϑίϊο οὰπὶ γοο6 486 Β6αυ Γ 
ΔΡΟΘίΓΟΡΠΟ πορ]θοΐδ ἰἢ ὩΠΌΤΩ ΟΟΒΙΠΡΊ αΣ, αἵ ἐπεσχατου 281.14. Ουδηὶ [ΓΘΑΊΘΠΒ δυΐθπη ΔΡΟΒίΓΟΡὮΙ .8115 5[ἴ, 
ἴῃ αἰ Ποπα Θχργιηθηάσπι υἱἀθθαίαν δ ἀϊο βίσηο Δροβίσορ υδὶ δά ϑογιρίαμπι δϑὲ ποιηϊπί δὰ ῬΓΟΡΥ 5, ΡΑΓ Ϊ60}15 
φυϊδυδάδιῃ οἱ 8}118 γοοῖθι8 Ῥγορίου ὁοηδοηδηΐθη αυἃ ἀχθαηΐ ποίδἰ 8. ΗΠ] αϑηοαὶ διιηῦ αβρχαμ: βαλαμ ιληυ; 
σαλημ' ιαχωβ᾽ ισχαχ᾽ μελχισεδεχ λωτ᾽, οὐχ᾽ εχ οὐχ᾽, γαρ᾽ ὑπερ ἀνηρ᾽ σηρ᾽, εξ᾿ χυρυζ᾽ λαρυξ᾽ (1ἴὰ Θηΐμη ΒΟΥ [ΕΓ 
ΟἸἾἶΒ50 γ 6,22) σαρξ᾽, ουσ᾽ (118,24), κτισισ᾽ (88, 12,). ΤαΙΏΘη 68 1 ΓΘ η0}]]8ἃ ΒΟ Ρί ΓΘ οοῃϑδίδης ἃ οϑί, 66 ΓΆΓῸ 
υαδ6 Δροϑίγορθυμῃ Δα αἀἸἴᾶπη ὨΔΌΘΙΘ 5016 ηΐ 80 54116 60 5:6}0 ἰηγβηϊαπίατ. 

Ῥαυποίδ ἀϊδογοί ἃ 4086 γοσδηΐ ΒΈΡΟΓ ι Θἷ υ, ΑΔΙΩΥΙΒ 1 ΠΟ 66 Ἰησοηδίδ 15511ὴ6 ῬΟΠΔΏΓΟΪ, δι 6 ῃ τη}]0 
ΤΓΘαΌΘΩΓΟΓΆ σηὐ 4ι181 1η Θα]Ό]0η6 ΘΧΡΣΘΒΒΙΏ15. 

ΤΙ ΥΡα πού οἢ Θὰ πὐΐχαο αυδηΐα ΠΟΥ ρμοΐαϊί ΑἸ] σϑηἑ δ ᾿ηνοβι σΑΥΉ118, οἰδβὶ ρα 8511 Ρ1Ὸ ἸΟΟἱ οΟὔδειι- 
γἰϊαΐα ἀι]ἃ τηδηϑζ. Ἀδίϊο διιΐθια 48Πὶ ΒΟ ΡΟΣ βθοιί5 οϑὲ 58.018 δϑί τη] ΡΟ Χ. ΤῊΡΤΙ 8 Γ658 ΡῈΠΟΙΪ Τη 008 
ΟὈΒογγαυϊί : γ6] θη δα 50 Πη1ηλ1 γ6] δα Τηθἀϊδπ γ6] δα 1Ἰη8π| Πἰ 6 Γᾶ Δαροϑιαϊῦ; 4110 ΒῈΡΘΙΪΟΥΘΙῚ Υ6Γ7Ὸ ἸΟΟΙΙΙὴ 
ἰθηθῦ, 60 ΙΔΙΟΓΘΠῚ ἰδ. ρτι6 4} νὰ ἢδθθί. Θυδα ἰοχ Ἰ᾿ἰοθὲ οογία εἰῦ 80 ρ] σι η41ι16 ΟὈϑογυδία, [δη]6 ῃ Πη]{ἃ 
Ριυποίδ τηἷππ8 δοουγαίθ ροϑὶίᾶ δηΐ. ΝΟΒ ἴῃ 115 ΘΧΡΓΠΉΘΗΑΙ5 108 γΟ ΓΒΔ] ΒΌΠΩΒ αὖ ΟΌΪ ῬοΟΒΙ (10 ἸΠΟΟΓΕΪ 8]1 αι 
μαροί, φαμπὶ Υ6] δ] Βυπηπλιη Υ6ὶ δα ἱπηὰπὶ 1Π60]1π6ΐ.. 60 ΡΟ ΒΒ Τὴ πὶ 060 ῬΟΠΘΙΘΩᾺΒ 400 ΓΟΡαΪα αυδπηη ΑἰΧΙΠ}115 
Ροπὶ πἰθοῖ. Αὐοοραϊξ σοιημηᾶ αι04 τηᾶχίτηθ οὑπ Ραπηοίο δα ρ6άθηη ᾿Π {6 γὯ6 αιιᾶ6 ῬΓδρΘΟΘαΙ ΟΟ]]οοδίο οοπγυθηϊί, 
ἴϊὰ αυϊάθπι αὐ αἰγαπηηι6 5ρπιπὶ ῬγΟΙ 8016 ΔΒ ἰζππὶ ν]ἹἀΘα ῸΣ : 4 181η ἴῃ ΓΘΠλ ΟΟὨΪΟΥΤῚ Υ6]1} 92, 12 54. τὼ τὸν 
φοβον. τὸν φοβον᾽ τω τὴν τιμὴν, τὴν τιμὴν " Οὗ 51121}|1ἃ. ΙὨΡΓΙΠῚ15 ροδῦ Ῥτοποιηϊπὰ Γα]δίϊνα ἸΟΟῸ ΠῚ) ϑιπὶ ΠΔΌΘΓΘ 
γἱ ἀοἴαν σομητηᾶ, αὖ ἢν, παρέλαβον: α, οὐκ ανηχὲν : ὦ, ἐστιν ἀρραβων : πὰρ ο, ευηγγελισαμεθα : εἰσ ον, οὐχ ἐεπιστευσαν. 
ΘΙ] 15 ΥΘΓ͵Ὸ ἸΟΟἷ8. ῬΟΙΙΔΙΠΕ15 8115 ΠΟ δϑΐ ἰηἰοχραποΐαπι. 

Μαχίππᾶ ᾿πἰοσριποίῖϊο, αι86 40} 461 πηᾶχὶπ6 Δα ἀ65]ση8η 4.05 ΟΧΙ (8 ἸΘΟΙ ΟΠ υ11 ΘΟ] ΘΒ] 5] ΔΓ πὶ Δα ἢ οἴ Γ, 
αυδίογῃδυ!ο ρυποίο βου 8016, σα} 18 ἤᾶ6Ο ΤΟΤΙ.ἃ Θδὲ "...,. ἰδ 6 οἰΐδη: οὖ :. Δ] 100168 ἸΠΥΘΗΪΤΉΙΒ; 66 ὙΕΘΥΘΟΥ 
Π6 ἰοοἱ Οὐβουγιίαβ δυῦ τδου ]γαμῃ Τγοαιοηίἃ Ἰοσοηΐθιῃ [66 ]] γί. 

Μυϊίυπι ποροί!ϊ 5ἰσπιιπ 5 ΠΟ} 15 ἰδοθδϑιί. ὈΓ Θηΐπὶ ρϑβϑη δα 5] ρη) Πολπηάδιηῃ ἰηἰ ΓΟ ΟΠ 61 ὈΟΒ [πὴ 6ϑΐ, 
118 αἰϊδπ ἱηνθη τ Ὁ] η1111ὰ δύ ἰηἰοστοραίϊο. [{8 γϑύθσᾶ Υυἱπὴ ᾿η ουγορᾶηαϊ μαροί: θῦ, 2. τι ἐρουμεν; 18,11. 


γομοσ αμαρτιχ; ἵ{, 1. ἐπι τὸ θυσιχστηριον ; ([80. 2,21.) 10, 18. οὐχ οιδατε οτι ---εστιν; 188,19, οὐ μαλλον γμεισ; 


1 Ἧος Ι900 δάάδχῃ ἈγΆθ680οβ, απ 8 μα βδίτη 8. ΡΒΟΥ ΡΌΙ ΟΠ 68 δία! ᾿μΒου ρ] 0168 οἰγουτη ἀΘἸπγ8. Ῥσϑβίον βίβρῃβ Ὁ Δ 


ΠΟΙ ΓΤ ἤο1086 Β6α ΠΙΌΘΓΒ ᾿π1 871 αἴ186 Τηϑηὰ Βουιρίδ βιαηΐ, 


ΧΥΙ͂ ὲ 


288, 19. ουχι τοισ --- εν τῇ ἐερημω; Οὐπηΐγα π0}18 ἰπίοστοραίο μαροίυΓ 388, 16. ἡ γὰρ σοματικὴ (510) γυμνάσια ; 
προσ ολιγον οἷο. υδἱ ἀοοθαὺ πὶ] ηἶδὶ, 6886, ἰΐοιῃ 8924, 14. τιμιοσ ο γαμοσ εν πασιν; οἱ 410]. 

δυηί οἰίδηη Ἰοοὶ, 584 Ῥϑιοὶ, φαΐ 1141 5Ὸ Ρ Ὁ]16 ὑπτη γΥ6] Θτη 6 ἀπ 68. ΗΟΥΌΤΩ Δ]Ι͂6ΓΟΒ, 00] 5ογῖ- 
Ρἴυγα ΟΟΥΓΘΟΙΟΥΪΒ τηἰηἰπια ἃ ἰοχίι αἰ δοῦὶ π66 ηἰβὶ νυ υχτη δυΐογί, ᾿ΡΘΌ πη ΒΟΥ ΡΟΥΘ ΠῚ ἰπίδ 80 ΘΠ Π1ΠΔ ΟΟΥΓΟΧΙΒ56᾽. 
Ραΐο; Δ]}ΟΓἱ Ὑ6ΓῸ ΘΟΓΓΘΟίΟΓΘΙη οἰυβάθιη ἔργο δοίδβ ἱηνοπογαηΐ, οὐἶὰ5 βου ρίσγα οἱ ἰρ58 ὑπο] 108 ἀποιθιυ8 
᾿ἰβαὰθ 8110 6 ρϑη οὐ 4υδιὴ ἰοχί 8 ΘΟΠΒΡΙ οθ8, οδί. ᾿ 


ἘΒοΙχαυχμη οδϑὲ αὖ 605 ΒΙΠΡΊΠΪΟΓΙΙΩ [Ο]]ΟΓΌΙΩ 0008 4] 8Δ1|11ἃ ΘΧΡΙΠΟΔΙΙΟΠΘ ΟΡΌ8 ὨΔΌΟΓΘ γ᾽ ἀΘηΓΟΓ 6Χχ ΟΓΪΠΘ 
ῬΟΥΒΟΙθΔΙη5. Ουοα δηξθαυδηη [Δ Οἰδη5. ΠΟῚ 805 ΓΕ ΟΥΪΌ ΠΟΠΠ1]115 ΘΧΘΙΏΡ]15 ΡΓΟΌΔΥΘ αὐαϑηΐδ ὈοὨἰ (δὺο 
15 ἰαχία 8 510. φιθῃ 06 ΘΟαΪ66 ἴῃ ἸᾳΘ6Ιη ργοίγδΓ οοηἰρ᾽].. Μ|5515 δυΐθιῃ ΘΟ] 0 8 4085 ΘΟΟΘΧ ῬΙΟΡΓΙΔΒ 
μα οί 3, π60 1146 φυ!]46Πὶ ῬΆΓΥΟ ΠΙΠΠΘΓΟ 80ηΐ, 6] ΘΠ. 8 Θ᾽ 5Π]04Ὶ 4ῸᾺΒ υὖ Ρ]ΟΣΙαι6 οοά 65 ἀοϑυϊ πδηΐ, 18 ΠΟΗ- 
8.11 6χ ρα 15 οἱ δη 551 π|ῖ5 ἰοβ θ5 οοηῆγτηοηΐ. 146.1,26. μαδεΐ εἰ δὲ τισ ΟΠ 50118 ο 81. Εἴ γρ οορ Βεάδ; 
ἸθΊ θη εἰναι 51Π6 εν ὑμῖν ΟΠ) κΑβοὸ 8118 οἱ 1Ἰηοργθίϊθι15 ΙΣΤ θα ; 1] 61 γλωσσ. ἐαυτου ΟΠ 5018 Β 10]. 2, 8. 
επιβλεψητε δὲ οπη Βοκ θ9. ΗἾ 5Υγ" ; ἰδ ἀ6 1 ἐπὶ ῬΓῸ ὑπὸ ΟἸΠῚ 853 8186 5ΥΓ 58} ΟΡ 2, ὅ μεγαλα αὐχει ΟΠ 5015 
ΑΟἾ οἴ ἡλιχὸν ΟἼΠ 5018 καβοῦ Ὑρ οἱ ραίγὶ θ08 δἰ χυοί; 8, 8. ακαταστατον ΟἼΠ 5018 καβ 1. οἱ ᾿η ΓΘ 0085 δἰ υοῖ; 
8,14. εἰ δὲ αρα ὀὕπη ἃ 411183; 8,16. ἐρισ ΟΠ 5010 ο (ερεισ) ; 4, 9. μετατραπήτω Οὔτ 5018 Β 69; 4,14. τα τὴσ 
αυριον ΟἸΙη 5018 Α 81} 51}: ἸὈ] ΘΙ ἐστε (Οὐχ ἔσται) προσ ΟΙΏΪΒ50 ἢ ΟΌΠῚ 5010 Β; 4, 1ὅ. θελη ΟὕΠη 5018 Β 09 
ὕ, 8. ο τὸσ ὡσ πὺρ ΟἸΠ| 50]18 κα 812 5.ΓὉ; ὅ, 4. εισεληλυθχν ΟἾΠῚ 5010 Β (Α -θε»); ὅ, ὅ. εν ἡμέρα ΔΌΒ4 16 ὡσ ΟῚ 
κ(Α}ῈΒ 4111853 Ε΄ τὴ γνῷ οορ; ὅ,14. αλειψαντεσ 51η6 αὐτὸν ΟἸΠ| 5018 Β Εἰ; 2 ΡΕΙΓ. 1,21 απὸ θεου ΟΠ 80118 Β 81} (ΟΡ 
ΒΥΓΡ : 2, 6. ἀσεβεσι ΟἸ1η 50118 Β 81"; 2, 18. αδικουμενοι ὑΓῸ χομίουμενοι (ΠῚ 5015 κΒ; 8,10. ευρεθησεται ὕΧῸ χατα- 
Χχαησεται ΟἸ1Π}| κΒκ 8115 58}} ΒυγΡ Ε: 8, 16. στρεβλωσουσιν οὐτη οὗ 811585: 1 ΙΟἢ. 1, 4. ἡμεισ οπὶ κα Β 18. ΠΔ.]}" 
58}; 1 ΟΟΥ. 7, 84. αγια ΔΌΞΑ. χαὶ Θπὶ 8010 Α 46 οα4. ατδοοῖβ, Βοα Δοοοα Θη 088 ᾿ἰπἰογργοίθι5 ΟΥροη "5 8118 ; 
Ἰ 1 άΘι τω σώματι χαὶ τῶ πνευμάτι ΟἿΠῚ κα ΟἸ]δπηθηΐία 81115; 1, 88. τὴν εαυτον παρθενον (Π| κα 8111536 Μοίῃοα 
ΒΔ81]; 8, 4. γνωσεωσ ΡΓῸ βρωσεωσ ΟἸ]Ὴ 50118 ἢ 121: 8, 7. συνηθεια ΟἸῚ κΑΒ 8115 ῥῬδυοίβ; 8, 11. ἀπολλ. οὖν ΟἿΠῚ 
80118.4 89; 9,2, μου τὴσ ἁποστολησ ΘΙ 50115 κΒ 8111853 Οὐἱβ; 9,10. οφειλ. ἐπ ελπιδ. ο ἀροτρ. ΟἼΠῚ καβὸ 1159 νῷ 
ΟΥΐρῦ οἷο; ΙΒ] ΘΙ ἐπὶ ελπιδ. τοῦ μετεχ. ΟΠ καβοὸ 8115 ᾿π οργθ 8 δ ααοί Οτρ 41115; 2 Οὐογ. 2, 8. ἐγραψα 
51η6 ὑμῖν ΟἿ κΑβοῦ ῬϑΌΟΙ θα 116 (ΘΒ. 0018 81115:; ΕΡΆὮ. 1, 1. χριστοῦ τησου ΟΠ 50115 ΒΡῈ ἀ6 οὐ. αγδΔΘοΪδ: ἰθϊάοπι 
ΔΑ ας πασιν οἸ1πὶ 850118 κα 8}1153 46 οἀὐᾷ. Οτδροῖβ; 1,18. καὶ τὴν εἰσ ΟἸΪ5515 αγαπ. τὴν ΟἸΠὶ 5018 ΚΑΒ 117. ΟΥ1110 
ΗΙῸΡ ἀυρ; 8,18. ἰσχυσητε ΟἼΙΩ 5010 υἷ; ὅ, 19. εν ψαλμοισ ΕὙΠ| 8 81155 ἃ ὁ γᾷ εἷος; Ηθθγ. ἴ, 8. χφομοιωμενοσ 
ΟἿ ΟΥΙ, 8115 ῬδΌΟΙΒ: 1, ὁ εὐλογησεν ΟὟΠῚ Αο 8118 Ῥϑιυοὶβ; {,11. ἐπ χυτὴσ ΟΠ καβορ ἢ 8115 Ῥ8Ὲ6 5, δί416 σὴ 


1 Οὗ 112, ὅ. Ὁ] ροβὲ δυνατοι ᾿πέοΥΓΟρΆΠαΪ δἰ βπιπη 6886 νἱἀθίαγ, 864. ποι ᾿πβῖο τηοᾶο οβοίατη θϑί, αὖ δοουγαῖθ ἴῃ δα. 6χ- 
ΡτΘββίτημβ. Θυδ ΟΧχ γθ ΘοποἾ Ἃ0 ῥχϊμπλμλ ΘΟμηπιᾷ ροΒίϊαπὶ 6886, ροβὲ βα θβυ πΐατα ρυποίαμ, σΘοτηταϑῇθ ΡΥ ἱπουσίϑιη ἤ0 ἢ ἀσ]οίο : 
πἶϑὶ ἔοσίθ αυοα βροπρὶδ δχβίϊχογαΐ ομΘμοἿΒβ ἱπβέασαίαπι Θϑί. 


3. ἘἜχοιρὶδ ᾿δ6ς βαπῦ: ἴα. 1,21. εν πραῦτητι σοφιασ 2, 8. νομὸν τεέλειτε τον βασιλιχον 4, 12. εἰσ ἐστιν νομοθετησ 4, 14. οἴτινεσ οὐχ 
ἐπίστανται 1 Ῥοίτ, 1,19, αἰματι ἀμνου ἀμωμου 2 Ῥοίτ. 1,10. τὴν χλησιν χαὶ τὴν ἐχλογὴν 1, 16. τησου δυναμιν τε και παρουσιαν 1, 17. ουτοσ 
ἐστιν ο υἱοσ μου ο ἀγαπητοσ΄ οὐτοσ ἐστιν εἰσ ον ἐγω εὐυδοχ. 1, 19. εωσ οὐ ἡ ἡμερα διαυγ. 2, 6. χατεστρεψεν ΡΙῸ χαταστρόφη χατεχρινεν 2, 10. μο- 
λυσμου ΡῥΓῸ μιασμου 8, ὃ. εξ υδατων ὑΓῸ εξ υδατοσ 8,11, ἀπαντῶν ΡΓῸ πάντων 8, 12. τουσ προσδοχωντασ ὃ, 18. αὐξανετε εν χαριτι. Ῥτ͵δοιοΓοὰ 
ΤῊ ΔΡΉ 8 ΘΆΓΙΓῚ ᾿ΘΟΙΟΠΌΤΩ ΠΙΠΊΘΙΊΙΒ αβύ αἴι88 ΘΟ ὍΠῸ οὐ 8]670 ΘΟα]Οιτὴ Τα] πΠἸΒΟΌΪΟΤΙση ΠΟΙ 68 ΠΑὈοί. 


ΧΥΙΠ 


᾿ΙΒά θη ἔεγο ᾿θ] 46 η) νενομοθέτηται οἱ ἴ, 14. περι ιερέεων. ῬΟΥΙΤῸ 17, 27. θυσιχν ΟἿ Ὁ 8115 Ῥ811018., Ὁ] ΘΙὴ προσ- 
ἔνεγχασ ΟΠ α 1115 Ῥϑιοὶβ; ὃ, 4. τῶν προσφεροντων 51Π6 τῶν ἱερδων ΟἾἾῚ καβΐ 8118 Ῥδιοῖβ; 8, 8. μεμφομ. γὰρ 
αυτοὺυσ ΟΠ κα κ 811159 Τιᾶσί; 10, 22. ρεραντισμενοι ΟΠ κασρ 8115 ῥρδιο 5; 10, 28, λελουσμενοι οἴη κῸἾ 8118 
ΡϑυοΙδ:; 11,1. τὸ βλεπομενον ΟἼΙΩ καὺξ 17. ἃ 6 ΘοΡ ΟἸδιὴ οἷς: 11,8. τοπὸν ΔΌΒΑ.16 τὸν ΟΠ 50118 καρ; 11,16. 
ἐπικαλεισθ. αὐτῶν θεοσ ΟἸ1Π| 50115 τῇ 11. ἃ 6; 11, 18. εἐλαληθη 5156 οτι οὑπὶ υἾ 288. ἃ 6 οἰο; 11, 19. ἐγεῖραι σὑ1 
50115.Α 8155 ΟὙγτ}} ΟὨγοπΐο; 12,2. εαυτον οαπ 8010 Α; 12, 7. τισ γὰρ ΟἼΠ 80118 κα ἔ νῃ 588} Οὐ; 12,11. πασα 
μεν παιδ. οπὶ 50118 κ 811183 ἃ; 18,4. πορνουσ γαρ ΟὟ καρῦμ Υρ ΟΡ αἱς; 18, ὅ. ὁ1ἢ οὐν ΟΠ 50118 κρ ἢ. 


ΧΙΧ .«" 


ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΓΣ. 


ὅ, 10. ὑπομενεῖ: ποο δοσρηΐι [| 8, 7. δὲ ροβύ ἐστω θγάβιτῃ δϑί [[ 10, 18. ἔχθρα: μος δορθηίι {{12,, 2. πλουσι 
οσοάδχ παδοί, π66 οογγθοίμμ 6βί ||] 19, 18. σφγησ ἰἴδ, ἢ66 οογγθαίμμῃ [[14, 8. ἐγερεῖ: Βοος δοοθηίΐι [ 1, 18. αναχα- 
λυφθηναι: 5815 ΡοΓβρίοαυμῃ οϑί [|18, 28. πολυτιμοτερον: [ἃ οπηηΐῃο νἱἀ θέα, 5684 ΙΟσΞ ΡΟΓΟΌΒΟΙΓΆΒ οϑί [| 18, 24. 
σ πίε μα οἱ μενον ΒΡ ΓΔΒΟΓΙΡ 1 ἰρ51 βουὶρίου! ἔσίθαὶ ροίοϑι [2], 10. υπολαμβανων : ἴᾶ60 Βογὶρίιγα ὈΓῸ ΙΟοὶ 
Ρογϑρ οαἰζαϊθ πο αι] Θ5ὕ, Π6Ο ἸηΔ 5 ]58 21, 28 ἐπιστράφητε. Ῥγδοίθγρα 21, 19. ινα ταισ γϑοΐα {15 θαβουρίιϊηῃ 
ογδί, 564, ἰγρόσγαπὶ Ἰη1υὙ18 ἰῃ ᾿ἰζἴο γα “7 δἰΐογα ρᾶΓΒ Π1Π686 ΒΌΡΘΓΠδΔ6 ἀοίγδοία Θβὺ, υὐ ἰᾶτη Γ᾿ ῬΓῸ Ἴ ΥὙἹἱἀθαί 6558. 
Φυυάὰ αυλτ ἴῃ 68 118 ΠΠ{|οΓ86 ΤΟΥτηἃ αδ6 δὰ ΔγΟΙΐ5 οἴπὴ ῬΤΟΧΙ μηδ ΘΟμ πη σοηπάϊπι ργδοραγαΐδ οϑί (40 Πἰπη6 ΠοΥὶ 
Ῥοϊπουῦ, ΥΘΓΘΟΥΙ Π6 81} αυοα 18 1001 ΘΔ ΠΆΕΙ π᾿ ΓΙ ρδ55] βἰ πη. [[ 22, 2, υποτασσομενοι: 510. Ιἴοτη 22,22, πτωσιν [} 
98, 1 οἱ 2: βγᾶβὶβ ΠΟῃΠῈ}}15 αυδ6 84 ΓΘΟΘΗ ΟΙΘΙῚ ΒΟ Ρ Γαι ΡΟΓΠηρηὐ ΔΟΟΙαϊΐ αὖ Ἰἴη, 1. νεμοὸν ΤΟΙ πὸ οὗ τεσ οἱ 
οιλοι ἰη 6 Υ ρὸν οἱ χαριτὸσ βου ρίδ ΠΟ]. Δ1]0]115 ἰηίοστα Δρρᾶγοδηΐ. Ταμηθὴ Π1}1] ἀκ} μαροηΐ ατι86 Θἀ]ἀἸπη85. [ 
28, ὃ. ποιμανετε; 5]0 [ 29, 2. τίνα : ΒοΟ δοδθηΐξιι οοάοχ [| 29, 10. χαταρτησαι: 516 [ 29, 16. χαὶ Θχϑιμίθ Υ ΓΒ 
Θγάβιμῃ οδί [[| 80, 17. τὴσ εν χοσμω χαι φθορασ: ἰίδ οὐχ. Ὑ]ἀαίαν γἹ πὶ ἃ ἸδοΙΙ0 6 ἐπιθυμίασ καὶ φθορασ ΟΥΠῚ 
6556. [|Α80, 18. βαλαμ᾽ : βῖο [{ 88,1. βραδυνεῖ: Πο6 δοορηΐα οοαοχ [|| 88, 8. βραδυτῆται: 516 ΘΥΓΟΓΕ 5ΟΓΙΡ(ΟΓΙΒ ῬΓ͵Ὸ 
ῥρχδυτῆτα ἡγοῦνται [| 88, 12, δειν : 5ἰς || 39, ὅ. σ ἰπίου πασαι εἴ ταισ ἱρΡ56 ΒΟΥΡίΟΥ υἱα δία ΘῈ ΡΓΔΒΟΙ 5.556 
ὅ0, 0. οἱἷσ τιν ΡΓῸ οἷσ ἐστιν Β61 Οδοὶϊ Δ (181 ΒΟ. 615 [| 44, 20. Τ: ΠΟῚ 8818 Δρραγοί αὐγὴ ἢδο δΔη 8118 [ΟἹἹηἃ 
αἰδίαγ σομιροπάϊιπι [[ 45, 11. ψευδεσ: ΠΟ 8]1{6Γ ροίθγαπι ἰοροσθ. Οδίογιμῃ δδάθη βου ρίαγα δχ οοαΐοα ὁ ἰῃ- 
ποία [[ 4, 20. σχωμεν : (ἃ ΒΟΓΙΡἑΠι 6586, Π0ἢ ἐχωμεν, ὈΓῸ ΘΟΟΓίΟ ἀΑΓὶ 0 ροβϑβϑὶ ηἰϑὶ δοσθηίι δ ἢ ΓΘ. 
ΟΙἸΔΪΠΟ Θηΐπη σχῶμεν, Π0η ἔχωμεν δαθοίυ, [|| 47,0. λυθὴ : 510, πο λυσὴ ἰπ ΠΟ06106 65 [|49,.16. υ ΒΌΡΟΙ οτοσ 'ρ86 
ΒΟΡΡίοΙ ὙἹΔΘΓΠΙΓ ΒΈΡΡΙΘ556 [|| 2,1. θ. ροδϑύ θινοσ 'ρ88 βου ρίου υἱάθίυσ ραμοίο ποίαβ86 || 52, 4. δ. ΒΟ ΡΟ 
ῬΓ86 οὗ ἸΠΒΟΥΡΌ0 ΔΙ [Θγ]Ὸ8 Θρ βία]. 6 ΟΠ ΠΗΪΒ: πουίγα᾽ βα018 οἰαγὰ οϑί, 864 γρϑιυρία βϑθααμ βαμηα8. [[ ὅ4, ὅ. 
Ῥγδϑίοῦ ΠΌΙΏΘΓΟΒ ὨΪΠ]] 5815 ΘΟ ΓῺ] ᾿ἰοοί. ΝΈΟΙ 8ῃ ἐπιστολὴ δοάθη) ροί 5 ΟΡ ηαΐ0 αυοα ρΡδρ. 2. Θα]ἀ πη115 
αιι81 Ρ]6η6 βου ρὕσμη Θχβίϊηριῃ. [[ ὅθ, 6. δ 5ογ Ρ λοποια οὐ Οἱς] } Π ΤΊΓΒῚ5 ῬΓῸ ἀπ 115 ἀάγα ἀΘΌ θᾶ. [| 58, 10. 
ΘῈ ΒΟΓΙΡΌΪΟ οὐ ΒΟ ΡΟ ὑδηΐαπι πὸ} οογίδθ βυῃΐ. [61]. 20. ἐσεβχστη : ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ, αἱ] ΤΟΥΤΪ5. ΠΟ 18} 0118 ΡΔ11110 
ΘΙ σΔηΓἸ ΤΊ 5 08 πὶ 1056 11] ΒΟΥΡΙΟΥ πἰοθαΐαγ,, δαρίηχίς θη: νοΐ ἰσιτα θη ἴῃ Ἰοουμῃ 1 ΟΓΆγαπ τὴ 50Ὁ- 
δα], ΠΙοοῦ 85 ποη ἀθ]ογοῦ [61]. 21. 146Π| ΘΟΙΓΘΟΙΟΙ ῬΓῸ τὴν χτησιν γϑροϑβιιζ τὴ χτυσει ᾿ 68, 11 οἱ 12: 86 ἤδθς 
Βουρίδ βαηΐ αὐ αἰ] ἀἰπηι8 ||] Θὅ, 9, βλαφημουμεθα: 5Βῖ6, ὁπ|1580 σ [[ῦ, 17. συνίων: δοοσοηΐξιι5 ΠΟ. 8815 δρραζοῖ: 
[ἅΠ16}} ΡΟ 5 συνίων ΄υδτη συνιῶν ΒΓ Ρίμτη νἱἀ οί 6586 [[60, 8, ν, 40. εν αχ ε Εἰ, ρυϊπηᾶ Ἰηδηι ΒΡ] 
νἱἀοίαγ [| 10,12. ηδηννενεχρωμενον : 1ζὰ ΘΟ 6Χ, Π1816 ἀπ ρ]1οδίο ν [|| 74, 21. ἐγερθη: 5ἰς [|{11, 20. ἀνδι: 5ἷς, ΟἸη1580 ρ ἢ 
10), 1. Ἰοδ5 410 ἐντολὺσ βογρίαμη αϑ[ ΧΞΙ ΧΆ] 51}0}10 {|{|Ά82., 6 αἱ 7. ΟὈΥΓΘΟΙΟΙ 6] Θ8}5 ΡΓῸ διχ τὸ ξνοιχοὺυν αὐτου 
πνὰ τοροβι δια τοῦ (5864 ἢδ66 οΟΓΓΘΟΙΪΟ Υἱχ ἈΡΡαΓοί) ἐνοιχουντοσ αὐτ. πνο [[ 82, 17. αββ: Βοος δοροιία || 82,21. 
συμπασχωμεν: ᾿δθ 6. ΚΟΓΙΡίυσα π0 αἰ 1 651. Εδηάθιη οἰϊαπὶ οοάοχ ΑἸοχδηαγίηϊιβ ρυϑουοί. ϑ᾽ π]Π ἃ ν τὸ ἔγθ- 


αιρηΐαῦ ποδί υ! σ041015 ΒΟΥ ΡΟΣ. [{ 88, 22. ὠχυτωσ : 51. νῈ] ροίϊι5 ὠχύτωσ, ΟΙηΪἶΒ850 σ [[ 80, 12. ὡσε : [8 ΒΟ ΡΠ) 


ΧΧᾺ 


απ 81,16. αὖ ΒΌΡΟΙ ἐπ οἴ τω ὈΥΠῚ8 Πη8ηι1 ΒΌΡΡ]οἴαμ) υἱάθίιν [88,2]. στομα: 5ὶς [| 88, 12. Οογγθοίου 1116 
ΘἸοσδηβ Θχθιηΐα ὙΘΥΒΙ ΡΓῸ ΘΟΙΏΡΘΠαΪΟ φαοα Θα] ἀἸτηι8 τουδαι Ρ]Θη6 ΒΟ ρβἰί. [[ 89, 24. ἐπι εθνει: ᾿ἴἰὰ οἸηηΐηο Υἱά6- 
[4 ΠΟῚ ἐπ εθνει [[91. Τοίδ ῃᾶ6ο ραρίηδ Ἰδοΐα ρΡοΓΑΙΟ1115.: (ΔΙ 6η ΥἹΧ αυ] απ ΘΟΓΌΙ α1186 Ἰορσίπη18 ἀπ᾿ 11 
θ581 || 92, 9. εἰ Ἰηΐ6" χαὶι οὗ ἢ ΒΓΑ Ρίυμη ὑγῸ ΠΠ ΘΓΑΓῸΠὶ [ΟΣΙη8 οὐ δ ἱρϑυπὶ ΒΟ] ΡίοΓΘὰ οἱ δα δΔη 4155] 1Ὼ 
ΟΟγτϑοίογι γοίοστὶ ροίοϑί [| 98, 9. ῬΥῸ ὨυΠΠΟΙῸ ἢ δὰ Εοπι. 12, 8 ἃ ΠΟΌΪΒ Δα βου ρίο τη βυθβυςαοηαιυβ νἱά οί. 
Αρυὰ Μαιμιδοίαπι αυΐάθπι δα 12, 1 οἀραΐ ιζ ποίδύιιπη οβί, τἢ υθγὸ ἀθηιαμ 16,1 βοχυϊίαγ. Α φυᾶ τϑίϊομα ποϑίθγ 
οοάοχ παιὰ ἀπδία ρϑυ]]υ πὶ ἀἸβοραϊ. [ϊ 94, 8 οἱ 4. αγαπὴ: 6χ οοάϊοα σοῦϑα 8. Ἔχθαηίθ ἡ α οἱ 4. ἱπουμῃίθ 
σὙχπη ΘΧΒΟΓ ΡΒ γη. ὙΘΥΘΌΔΙ 6 ΡΘΙ ΘΥΓΟΙΈΠῚ α 8 ποίλββθπι. ῬΟΓΡΕΥΤΙΒ ὙΘΙῸ ΤΑ] Π] ΓΟΒΟΣΙΡΒΙϊ ὙΟΓΒὰ 4. 
Του αγαπὴ ἰθρΊ, 8. Υ6ΓῸ τοῦ ἡ (ΡΙ7ΙῸ τι Ἢ Υ͂6] τι ἡ χ), αυοα διὰ ἀυδία [α]δαπὶ οϑί. [Α394., 19. οοΥ- 
ΓΘΟΙΟΥ μὴ τὰ ὑψηλα φρονουντεσ ΤΠΔΙΡΙ πὶ ΔαΒΟΓ 510 ΘΔ4 16 ῬΓῸ ἀγαπητοι ΤΘΡΟηΐ σοὶ [98, 7. οὐχ χυοὰ 
ῬυμοΙ5 ποίδυϊ τη ογᾶϑυιῃ οδί [[| 99, 1. μοβί ἀρὰ οοΥγθοῖοῦ δά] 4 οὐν [| 100, 22. ροϑί οφιλομεν ἰά6πὶ δὲ 
84 αἸα1 [|ᾷ104, 8. υφ υμων πορευθηναι: 1184 σοάσχ τη8]6 [[.10, 16. θη ἴῃ εγενηθη Π65610 8π δ δοάδιῃ οΟΥΤΘΟίΟΙΘ 
ΒΙΡΡΙοἴαπι 51 4ὰϊ γοσϑὰ 24. ἀπαρχὴ οὐ 106,1. τὴς δ 1α}} [{1017,.1. αδελφοισ: ἰΐα σοά6χ, γν6] ροίϊι8 -φοῖσ ᾿] 
108, 18. πιστεοσ: 510, 564 [800 ὦ ΘΧ οσ Οὗ ΒΡΓΔΒΟΙΡίΟ σ Οογγθοίιπι οϑί πιστεὼσ [[.114, 17. συγκρινοντοσ: 510, 
ΟΟΏ 515 ο οἱ ε|] 118,21. ἐν: 516. ΟἸΏΪΒ550 α. ΓΙῸ Οὐδουγίίαία Ἰοοἱ ΟΓΘαΪ Ρο5510 α ΒΡΓΔΒΟΙΙ ΡΠ 6556, 8564 οἔδΔηὴ 
ΔΙΠΟῚ 5112 }168 ΟἸΏΙΒ5ΙΟΠΘ65 νἱαϊηνὰδ [119,1 οἱ 2, γᾶ οτι θεατρον οἱ χόσμω και ἴῃ ταϑαγαχῃ ἰοχίι5 βϑοιηᾶὶ 
ἱποϊἀογυπί, ἰἀτηθη σοτία βυηΐ [[120᾽ 22. μεγ γὰρ ὕΓῸ μὲν γαρ Βογρίδ βυηΐ 80 51] ἰὴ ᾿πππὴ 004] ]55θηΐ [121], 18. 
παλαιασ: 510 ΘΙΤΌΓΘ ΒΟΓΙΡΙΟΓΙΒ ῬΧῸ παλαιὰ 121, 18. Αα ππηο γνουβυχῃ ἴῃ τηᾶγρίηθ Δαβουρίυχμη 6βί: πρ. γαλατ. 
γα ἡμᾶς εξηγορασεν. ὙΙάδηΐαΣ πᾶθο οαπῃ ᾧ ἱ. 8. ὑπαγε ΠΟΠΙρσΘηα ροδὶ αληθειασ τἸηθ6 10 ἴῃ ἰθχίᾳ Δρροϑίίο. 
ΤΠ οἴ10 ΘἢΪ πὶ (τῶ αγιὼω σαββ. πρωϊ" ἰΔοϊπηἀδ ᾿πΠ46 ἃ γοΥ8. καὶ αληθειασ γογὉ}58 118 α86 6Χ 6Ρ. δα (ἀα]αΐδϑβ 8Δα- 
βογρίδ βιιηΐ σου 8η 68 680 [[|122,.14. χρινοῦσιν : ἢος δοσοηία οΟαΕχ [[124,. 8. εἐξεγειρει: 1ἴ8, 56αἃ δοοοῃίαπι ἕαὐαγὶ 
Βδθοί : εξεγειρεῖ. ΟἹ. δά 14, ὃ. || 120,19. πειραζει: 516 Πἰ [ΠΟΥ δου ρίθτῃ οϑῦ. Τοο5 ΟὈΒΟαΤ5 οϑῦ. {{|:1217,8 544. 
Ουϊοᾳφαία 5. γογϑίθα5 βου ρίσχῃ γαῖ ρογῖΐ γάβαγὰ. [[{180,.11. μήνει: ἢος 6Χ 1ἰδοίβιη0 ΡΓῸ μεῖνὴ ροβίζιμῃ δϑὲ |} 
181, 12. σ αποά 5ῈΡΡΙΘΙΓ ᾿Ρ5108 ΡΙη8Δ6 ἸΏΔ115 6556 ροίοϑί [|14],.10. ὦ ΒΌΡΘΥΙ χορισ ἰρ5118 βου ρίουβ υἱά δίων |} 
143, 9. ὁχΧ Βρϑί10 οἰδιθτη δ γογῦᾶ οσαχισ εαν πινὴτε ἃ βου θίογα ΟἿ 558 6580 [| 148, 16. Πο0η 58.115 ᾿ἰχιθί αἰΓ11Π] 
πίνει 8 πινὴ οι ρύιπι 51} [144,22 5ᾳ. δΔρργοὺ αυδθ ογᾶβᾶ βιιηΐ 6χ ΘΥΤΌΤῸ ἢ. ]. βου ρίδ [ι.1586, 564 ΠΟΓΗΪ ΔΠ1Ρ]1118 
ποη ρΡοβϑιηΐ [|1.4{. Ραρίηϑ τηᾶχ]τηδπὶ ρᾶγίριῃ ἰδοίι αΠΠ 6]]Π1τἃ. ΤΑΙΏΘ ΠΟῚ ὙΘΥΘΟΓ 6 αι ΠΟῚ 556 ααζι85 51τη. 
148,17. ὑμιν ὠφελήσω :Πος πι040 οοὐθχ ||] 14954. 1η αἰγᾶᾳιο ραρὶπᾶ ρ]υγᾶ τηᾶρηδιη Ἰοσοπαὶ αἰ οι] αίοιη μα οηί. 
1δ0, 18. φορεσωμεν : ἢδθο 50 ρίυΓα οογίἃ οϑί, 4 ΔΊῊΥ 15 Υἱϑὰ αΠΠΠ01115 511 [ 167, 8. τουτον: [ἃ Ρ6Γ ἸΠΟΌΓΙ ΔΙ 50]1- 
Ρίιμη οϑί [| 158, 2. οἰκω : ἰΐα οοᾶοχ [19, 2. επιμένω: πος δοσρηΐι οοαθχ [| 100, 9. τοῖσ τοιουτοισ: 18 σοὐθχ [} 
100, 17. ἐμημη : δΙζθσιτη μη ογάβαχῃ οί [[1600,.24.. ΠΙΙΠΊΘΓ 5 ὧμβ΄ ΟῚ ΘΧ ΟΙηπὶ ρϑγίθ Ο]ΑΓ5. [Δ ΠΊ6ὴ ΥἹΧ ἀΕ10 1115 
οδ [10]. Τοχίι5 ἢπαϊὰ5 ραρίπδο ἰδηΐα οὐδουσ δία Ἰαδογαῦ υὖ ΡΠ τὰ 6α] πο ροβϑοηΐ. Τϑιηθῃ χυ τὸ 80 ἰπο 
Θρ δίυ]δο οογία υἹάθηίυσ [[| 168, 12. χαυημα: 1ἴ8, ΟἸη1550 χ [[166, 14 84ᾳᾳ. φι86 ἀδϑδαπί, γάβιχα ρογίογα [| 110,11. 
αυχσαι; ἴδ, ΟΠ.1580 γ. Οἵ. δὰ 168, 12. 111, 20. Γυγβὰ8 εγειρεῖ ἴῃ σοὐϊοα οδύ, αὖ ἰὰπι ΞΡΓὰ ὈΪδ5 ΔαΠΟἰΑΥΪΠ,5 |] 
. 112, ὃ. ἐσσω, 5ἷς, ἀπ }]1ς810 σ, οαϊπϑιηοα ] οοἀθχΧ ρ] χὰ 818 μαθοί [[118, 18, καχον νᾶ] 46 ορβουσιμῃ, πὖ Ρ]0Γἃ ἴη 
δὸ ρΡᾶρίηδ: [Ἀπιθῃ γοβεσία Π{{αγατιι} χάκον, ΠΟ φαυλον ΒΟ. θύη 6586 ργΓΟρδηΐ. Ὑ Γδα 20. πειθωμεν 6]! Π}118, 
πος ἀυθιζδπη8 46 ᾿δὸ βοτρίυγα 188, 8. τὴν αὐτὴν: ἰΐὰ, οοάοχ {[ 18, 22. φιδο ροβὺ προελθωσι Βοιρίδ δυηΐ, 
ἰδθδἃ Το] ὈΓδηδ ΡΤ σιηΐ [[ 188,21. μὴ ὡσ: ϑ 66 Βογρύσγα ἢ1}}}} ἀ11011 μαθοῖ || 100, 28. χλημασιν : [ἃ νἀ οἴαΓ, 
Οἴδὶ ΠῸῚ ΟΟΥ ΒΒ] οϑί || 101, 20. π᾿ οἵ ἃ 1 πολλοι σουγθοίοῦ Ροὔλ5 48 Ππὶ '056 ΒΟΓΙΡΓΟΣ ΒΡ ]ον [|| 192. 17. 


ΧΧῚΙ 


ἐναυγαγησα : ἰΐδ, ἰπίγΓ80 Ὑ (ΟοΟπίγα πὶ ἴῃ αυχσχι οὐ καυημα ΥἹἰπ115) || 198, 22 844. 4υδα ἀθδιπύ ῬΓΟΥΒῸΒ Ἰαἰθηΐ 

196, 20. αδελφοι, ᾳυδ6 δουρίυγα πο ἀυδία οβὺ [[| 208. Ῥαρίηδ ρα 810}}15 οϑί. [204, 18. ὠστε χαι βαρναβα- 
συναπαχθηναι: 510, αἱ οαἰ ἀἰπημ8 [] 201, 1 54. 80 ἰῃ1{10 Ρᾶρίηδθ Βουρία γαϑιγὰ δοβία τ |} 210. Ε{4πὶ μυ]ὰ8 Ραρὶ- 
86 80 ΡίΓἃ ᾿ηδρηῃἃ 6Χ ρᾶΓΘ ΓΆΒΌΣΔΙ 5011. {{.Ξ2814,.17. αντικινται: [8 δ'πο ἀ} 10 βοσὶρίαμῃ δύ [ 219, 16. 
προηλπηχοτασ: ΟΧ Ἢ ΒΟΒίΘΓΙΟΓΘ 8]ΐογὰ 1} ΓΘ ραγίθ ογᾶβ8 τ 120 [01ὴ εβί ΪΪ 222, ὃ: νοΐ ἐφ ἡμᾶς αυδη ἐφ ὑμὰσ 
Βοῦρίαμη Υἱάθίυγ || 228, 15. αποιτινασ: ἰἴἃ ΠΟ ]086 ΡΓῸ αἀποχτινασ βουρίυπι [[221. δουρίυγα 118 Ῥᾶρίηδθ 
Ρᾶγυη ρογβρίουδ. Ὑοῦϑδι 17. ἡ Ροϑύ εδοθη οουτϑοίου! {γὶ θθηάιμη, αἱ ἰῃ ἰοχία οαϊΐο τιΐθογο Ἰἰξΐ γα ΤΟΥΤἃ 
βρη δοαίυμη οδὺ 228. Ῥ]ογᾶααθ ΠΟΠἢΪΒὶ οὑπὶ αἰδιου] δία Ἰορί. {{ 281,2. να ἴῃ αγτιστηναι οἱ 288, 2. εν ᾿Υἱυ8 
ΤηΘΙΙὈΤΆΠδ 688 ΡΟΙΠ [|288,.6. τυχικὸσ: ΒοΟ δοοοπία οοάθχ αἰ {Ὸ Ι 229, 7. ἴῃ οοαΐοα οδ81 δὐνε να ζοϊξϑ νος ΒΡ ΓΙ 8 
ΥἹΧ ῥγορδΐ σὺν (Δοςαπίαμῃη ἴῃ οοα 66 πο Δ 61) ἐπισχόποσ ΒΟΥ ΡίΟΓΘΙ γΟ] 1586. ΝΌΏ ΘηΪΠ ΓΆΓΟ ἴῃ ΟΟΙΏΡΟΒΙ ΠΕ 
ΒΡ ΓΙ 5. 511Ὲ}}} τη00 ροϑίίιι8 ἱηγθη τα γ αὐ 248, 12 ὑπερέχοντασ 208, 21 καθ οι κεῖ 811,1 χὐδ'ωσ: Ι 940, 11 54. 
ΦΥΔΠΥἾΒ ΓΌΓΒ.8 τηι]8 ἸηᾶρΏδπι ἸΘρ 6 Πα] ἀΠΠου] Δίοτη μα οδηΐ, ἰδιηθη οἰΐδη χαρπὼν οἱ τῶν θ7ΧῸ ΟΟΥΓΒ 800. [! 
245, 20. μοφην: 510, ΟἸΙΪ550 ρ ]] 241,1 544. ῬΤΙΟΓΕΒ ΠΟΥΘΠῚ ΥΕΓΒΒ ΘΧ Ῥαγίθ ῬΘΓαΊ8Π) ΟὈΒΟΟΣΙ Βιηΐ, ἱὨΡΓΙΠ,18 
Υ͂. 4. χ εν σᾶρχι π, Υ- ὕ. ἐγὼ εχων πε, Υ͂. θ. χι᾿ εἰ τισ δο, Υ. 7. εν σαρχι: ἐγω μαλλον οίς. [| 247, 18. δοσιγαῖΐθ 50Γ]- 
Ρίυμῃ οβί αλλ α {{ 201 54ᾳ. Ηος [ο] πὶ ἰηγοῦβο ἰοχία δὰ Ἐπ1}8}}} οοάΐοοιη ΔαΠΙ πὶ 6Θϑὲ. ΝΟΒΏ11186 ΕΠ 6 Γ86, 
αἱ ἴῃ ΘαἸΠἸ0η6 Βρπϊβοαίαπι Θϑί, ἰθοῖδα βυηὲ 0 γ] ἰασυμηοηίο. [ 252, 17. 86 ορ᾿βία]α τηϊηϊο ϑ βου ρία μαρορδὶ 
ΒΓΟΓΘΙΒ ονδηπογιηΐ. Ϊ 258, 1 588ᾷᾳ Ουδε ἀ6 ΒΟΥ ΡΈΟΩΘ ορ᾿βίι]8Δ6 ἀράϊηι15. ΘΟ]ΟΓΘ ΠῸΠ δίγϑιῃθηΐο βου ρίδ, 60η- 
ἸΘΟἾΠ.}18 Τη 8618 ατιϑτὴ 0611}15 ΔΒ ΒΘ αι] βαχηι8. [ 256, 2 54. τὴς διανοιχ: {8 ΥἱΓἴ086 βοτρίματῃ οϑι [[ 256, 4. ἀπεχα- 
τηλλαξεν: [8 ΘΟΟΘΧ ΟῚ 4115 ΠΟΠη11}15 [αβυϊθ.5. Βοσιρίαγα ποη ἀυδῖα οβί. [[257,,8. εθνεσ΄ αἱ 6] ἀἸπγι5, ΟΠ15518 
ιν τ ογ]5. [Π 260, 2. Εχ ἰπξογρυποίίοπα οἴαγιπι ἢΐ, τὸ δὲ σωμα τοῦ χυ οὰπη μηδεισ οἴο. ἰῃ ποϑίτο οοάϊοθ ὁθη- 
ἰαησὶ. ΟἿ, δά δι Ἰοουπὶ Ν. Τ. τηϑυχῃ (οἀ ἰοπὶ8 ΥΠ|. ν6] Ὑ111.) [[[|Η261, 20. «ποδυσχμενοι: [ἴδ ; ἸΙδοἰἴο πο ἀυδὶδ 
οϑ [| 262, Ὁ. τὰ πᾶν ΟΠ1850 ταὶ ἰΐδ σοάσχ || 202, 14. ἡμασ: ᾿[ΐα οοάοχ [| 262, 16. ο ἐστιν: συνδεσιλοσ: ἀπ 1118 ἤδΟΓΘ- 
θδιὴ αἰτιιπι ἰΐα αὐ αἰ αἰ τηι15 8ἢ ὁ ἐστιν ὁ συνδεσιλοσ Βογρίυχῃ 511. 1.000 ἰἀοης46πὶ Θχατηίηδίο ρυὶα8 γοσυμῃ ἀυχὶ. } 
208, 5ᾳ. Ηος [Ο]1π| οαπη 201 84. οΘοΠδογοῦ οὐ ρΑΥΪΟΓ ἰηγοσϑαπ 6ϑί. [| 270, 18. ἰπίου μηδένα οἱ σχινεσθαι ΘΟΠΒ0]00 
ΔΙ1αυἱα 5041 ἴῃ Θἀ] ΠΟἢ 6 ΘΧρΡγοββίπηιβ. [Πη46 ΘηΪπὰ ΘΟΠΗ͂ΓΙΔΙΠΓ ΒΟΥ ΡίΟΓΘ πὴ ΠΟὴ μηδὲν ἀσαίνεσθαι ]6ρὶ γΟ] 1556. 
ΘΡΙΓΙταΒ οὐ δοοθη 8 586 06 ΡᾶΓΠὶ ΔΡραχθηΐ. [|Ἀ272..20. αὐτῶν : [ἃ 128]6 ΘΟὝδΧ ΡΓῸ αὐυτουσ | 214, ὃ Βαᾳ. δυῦ- 
ΒΟΓΙΡΟΪΟ σαπη ἸΠΒΟΓΙΡΌΟΠΘ απ86 56 αυἰ ΡτΌΓϑι5 Ἰαίοί, [[[-4210, 20. ΜαΐοΥ ἰῃίογραποῖο δηΐθ καὶ θαυμασθηναι 
ῬΓΔΘΙΘΡ ἸΟΓΘ Ὠδια (1016 ἃ Ἰοοίοη6 ΘοΟ] 5 δ]. ροηἀοί. [| 219. Ῥ]ᾺΓ πᾶ τηᾶρπδπιὶ Ἰοροπαϊὶ αἰ ου] ἀΐθπη 
μαθοηί αι ἃ ΓΑΒΌΣΙ5 ἴα ἰη46 αυοα ΟΠ ΘΙ} Ο18 1η]4115 Δης] απ ΟΌΙΏ ΓΘΟΘΙΓΟΓΙ 5. 58606 οΟΔΙ ΘΓ ΐ. Οιὰθ 
ὙΘΙῸ Θαἰαἀϊπη5, ῬΓῸ ΟΟΥΪΒ. Βα οι 5. [[280, 1. ἐχκχχήσητε : ἐχκ ἀθα μη} (Π0η εγχ), Ἰἰοοὺ βου ρίαγα ΠΟΒΠΪ]] 
ἀυθιτας10η18 μαρθαὶ [| 281, 18. ἀπαυασμα:. ἴα, αὐ ΒΌΡΓΑ αὐσσχι ΡΓῸ αὐυγασαι [[[ἴΑ282.,1. τοσουτων:: 510, 1η8]6 
δαάϊίο ν [] 288, 14. τινὲσ, ῃἢος δοσοηία,, αἴθ πη ἴῃ 'ρ50 ἰοχίι ΘΧρυ πηθηάυμ ἀἰχὶ || 288, 18. αμαρτησασι, ὧν: 801]- 
Ῥύπγα 58015 ἀρρᾶγοί ηθς αἰῖ8 ἐπὶ [[| 280, 10 54. οἱ πιστευσαντεσ- ὡσ ὠμοσα: 06 ΟΓΑΐΠ6 δία Βογρίδ βυηῖ; 8ῃ 
ΥΘΙΓῸ 5.6 }}8 1ΥΔΗΒΡΟΏΔΗ ΙΓ, ΡΥΟΡίοσυ Ἰοοὶ Ὠἰστ αϊηθιι Ἃ16ἱ ποαυϊ [[298, 2. αὐτὸν ((οηδίχιοἰ 0}6 ΤΑΪΠῈ8 50118) 
588[15. ΟἸΔΓ μη οδϑὺ [ 299, 17. εγγυσ: ἰΐὰ ΘΟἋΟΧ ΟἸΠΪ550 ο. Ὑοῦθα 60 αἰ Ῥγδθοοϑϑὶὺ ἢᾶθοῖ χατα τοσουτω, αὖ 
οὐδ οοὔθχ οἵ, [[ 802, 12. καρδιχισ: 816. Ἰδείϊο οογία || 808,19, κχτασκιχζον το: 516, ΟἸηἶδβα τὰ 53011408 
804,22. Ὁ 5 5'σῃΐβ βου ρίασα οΟα ]οἿ5 αὐϊαγ [{801,.16. εἰσ των : 5|6 [|310,24. εγχχταλειπόντεσ: Ὠθης 
δοσρηΐππη οοαοχ μδοῖ. Ἐοάδπη νοῦϑιι Θχθιηΐθ ἐπισυ πη] νἴβιιπι θϑί Ἰορὶ, ὑάπλθη 86 Ὁ ρᾶρὶπα 811. νχγωγὴν ἢ 
814, 9. ζητουσιν Π0η εχζητουσιν Ἰοσιαγ. ΒΟΙΡίυγα ἢ0η ἀπ1ἃ 65. Νοο τπηᾶρὶβ ἀπ δῖα 1η απεχδέχετο 814, 21.| 


ΧΧΠ 


521,1 54ᾳᾳ. ΒΔ88 ΙῃοΠ ΓΆΠ8 ἰΟΧί!Β ὈΓΙΟΓΌΙῚ 86Χ γουϑαθστῃ ρΟΥΙΪ. [[4828,.11. παριτησησθε: 18. ΘΟ 6Χ, ΟΙΠ1580 α. 
Ναβααδπι Θηΐπὶ αἱ δὲ τ Ρ6Ὶ ἰἰδοίβιηιπι ΟΣ ΡΟΣ σοχμηϊδοθί. [ 828, 20. γὴν ἴ088 ΒΟΙΙΡΊΟΥ Υἱάἀθ ῸΣ ΒΌΡΡΙ6886 
8382, 1ὅ. ῬΙῸ Ζ πυμηοτο ΓΟΡΟΠΟΠμάἢ5 68 5, Ῥαρίηϑ σοῦ 384, δά 10. γοΥϑΌ Ζ 5υύυπι ἸΙοοῦπι μαθοί. [ 834, 14. 
εθνισιν: 5ἰ0, ὙΠ 056. ΠΟΙ 46πα ν. 20. διδασκαλιασ ὕΧῸ οσαγίο 060; ἀϊοὶ ποαυϊξ 8ῃ [ΟΓίθ τ ΒΌΡΟΙΣ ασ ΒΡ] θίμτη δἰ [ 
836,11. ἐπεμενε: βίος, γιθῖοβο [[ 387,16. χαὶ ἔστιν, ΗΪ8 ΔΟσΘη 088 [] 841, 6. εἰσενεγκαμεν: ἰΐα οοάοχ. Ῥαγ ἰοίϑιη 
ΥΘΙῸ ῬϑρΊΠδ1η Ρ]υΓ τη ἰδηίορο γα ἰαίθηΐ αὖ Ἰ6ρὶ πο ροίϊιποεὶπί [[ 841,24. αν οογίχη οβί. Ηΐπο 16] ὩΣ ΠΟ 
πραότητα 566 πραύπαθειαν (-θιαν) ΒογΙΡίατη ἔι1886. [[842..20. τιμὴ χρατοσ: ζᾶ Θ066Χ 51π6 οορι118. 1,Οσα8 5818 
Ἰοσὶ ροίεβί. [ 848, ὅ. εαυτουσ: 18 οοάθΘχ γ] 1086 ΡΓῸ εαυτοισ [| 848, 16 584. ἀπὸ νιχοπολεωσ : 860 ΒοΙΡίαγα οοΥίδ 
αϑ [[844.1 83ᾳ4ᾳ. ῬΓΪΟΓΘΟΒ ΥΟΓΒΌΒ 18 γᾶϑᾶ ἸῃΘΙἸ ΥΔηδ ΤηΔρΏΉϑΔΙη ρᾶγίοιῃ (ἀ6]6{}. [84,24 οἱ 846.1 : αἰγοᾳᾷθ Ι060 
Ὑ ΒΟΠΊΘΙῚΒ 8 βου ρί8 οϑὲ [ 841,20. ὑπομνησκε: 1{8. Οπη888 5.114 88 [[ 848,9. φιλιτόσ: Πο6 δοοθηία [ 849, 20. 
εζωγρισμενοι: [ΐ8 Βογίρίσμῃ οϑὲ [| 850, 12. ἐνδυοντεσ: 5ἷς, οπιΐβδο ν [} 351, 8. δ..ηλοσ: αυἱὰ ΠΕ ΘΓΑσιτη ᾿πίον ὃ οἷ ἢ 
ἰηἰογροβιζαη ΠΙΘΥΪ δ. ΠΟῚ 88.115 δββθαὰὶ Ποοΐ, ΟΟΥο ΟΧ ΘΟΥΤΌΓΘ 8]1αυἱα Βουϊρίαμῃ ογδί. [[ 852. Ῥαρίηδ αϑί Ἰδοία 
αἰ 18. ΜΟΙ ΤΆ 8 ΙΏΔΙΌΓΟΠῚ ρθη γᾶδᾶ οϑί. ΡΊΘΥΔα 6 ΠΟ ἸΟΩΪ ἢΪδὶ δα Ἰυσθη βρθοίδίᾶ. Εἰ81 4186 
ΠΡ υουθαΒ ὅ νουβίθιιβ ρᾶρ. 954. βεγὶρία οσδηΐ, ραγίϊῃ Ἰαἰθηΐ. [| 8ὅὅ, 6. ρπ ἢυῃς ὨυπΙ Γι 58 {18 ταΐἱ ἀββοα {5 
γἱ οθᾶγ || 855, 19. τ χυ: ἰΐα Υἱ οἴ ΒΟΥ Ρία τη 6886, 864 ἸΟ68 ΟὈΒΟΙΓαΒ οϑὺ [[ 851, 9. Βαργαβουὶρίυπ τ ἱρδίαβ 
ΒοΥΙρίοσΙ5 υἱἀθίαγ 6856 [] 857,18. αὐθαδεισ: βίο, ΙΘοἴο ποη ἀυδα [] 8ὅ8, 12. παντων: 18 οοάοχ [[ 361, 28 54. ροϑδί 
απο Υἱά δία νικοπολεωσ ΒΟ. ρίθχῃ [1586, ἰΔΙΠΘ ἢ ΠΟΙ 1188 ΒΌ1η ΡΓῸ οογίο δάθγο [| 368, 7. οινησιμον: ἰδ, 1η8]6 
οἱ ΡΙῸ ὁ Β0γρίο. 


ΒΟΓθΘΌδπ 1 1Ρ5186 ΠΠΘΏη56 ΝΟΥ͂. ἃΠη] 581{158 180. 


ΧΙΠΠ 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ἸΟῪ ἈΠΟΟΤΌλΛλΟΥ 

" ΕἸΤΙΟ ΤΌΧΗ ΚΆΘΟΛΙΚΗ 
ακωκοοϑυκλιηςυυ ΧΥ λουλος.: 
ΤἈΙΟΔΟΔ ΙΑ ΥΛΑΙΟΤΆΙΟΘΝΤῊ 
ΔΟΧΟΠΟΡΆΧΑΘΡΕΙΝ᾽ ΤἸΤΑΟΆΝΧΑΡΆΝΗ 
ΓΗΟΧΟΘθα ΘΑ Φοιμου: ΟΤἌΝΙΘΙΡΑΆ 
ΟΜΟΙΟΙΤΕΡΙΙΤΕΟΗ ΓΆΙΤΟΙΚΙΆΟΙΟ᾽ ΓΊΝΩ 
ΟἸΚΟΝ ΤΕΘΟΤΙΥ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟΝΥΜΟΝ 
ΤῊἨΟΘΠΙΟΤΈΩΟ -ΚἈΑΤΕΡΓΑΖΕΤΆΙΥΎΤΙΟ 
ΜΟΝΗΝ᾽ ἨΔΘΥΤΙΟΜΟΝΗΕΘΡΓΟΝΤΈΛΘΙ 
ΟΝΟΕΟΧΟΕΤΤῸῸΣ ΝΆΗ ΤΕ ΤΕ ἈΧΕιΙομζολο 
ΚἈΗΡΟΙΕΝΜΗ ΕΝΙΆΘΙΠΟΜΕΝΟΙ 

(Πιλοτιογμωνλθιπεταιοοφιλο ἈΥΤΕΙ 

ΤΟΙΤΆΡΑΤΟΥ ΔΙΔΟΝ ΤΟΟΘΎΤΆΟΙΝΑΆ 
ἸΤΆΘΘΟΚΑΙΜΗΟΝΕΙΔΟΙΖΟΝΤΌΟ: ΚΆΙΔΟ 

᾿ ΘΗΟΕΤΆΙΔΥ ΤῸ ἈΙΤΕΙΤΌΔΕΕΝΠΙΤΙΟ 
ΤΕΙ- ΜΗΔΕΝΙΙΆΚΡΙΝΟΜΕΝΟΟ' ΟΓᾺΡ 
ΔΟΆΚΡΙΝΟΜενοο: εοηκαενκλύλωνι 
ΘΆΑΛΧΛΆΑΘΟΗΟΆΝΘΜΙΖΟΜΕΝΟΘΙΚΆΙΡΙΙΤΕΙ 
Ζομενω" μηγλροιεοθωολζνοσεκθδι 
ΝΟΟ:-: ΟΤΙΆΗΥ ΤΑΙ ΤΙ ΠΆΡΑ ΤΟΥ ΚΥ ἃ 
ΝΗΡΔΙΝΎΥΧΟΟ: ἈΚΑΤΆΟΤΆΓΤΌΟΕΝΙΤΑΆ 
ΟἈισ ΤΑΙ οολ οιολυ ΤΟΥ κλυχλοθωλε 


1 [265] ΙΑΘΟΒ.Ι, 1 -- 9. 


ΟἈΔΕἈΧῬΟΟΘΟΤΆΠΕΙΝΟΟΘΒΝ ΤΟΥΎΘιλΥ, 
ΤΟΥ ΟΔΕΠἈΆΟΥΟΙΟΟΕΝΤΉ ΤΆΙΠΤΕΙΝΩΟΘΙ 
λΥῪ ΤΟΥ: ΟΤἸΘΘΑΝΘΟΟχορτουπαάρβδλαυ 
ΟΕΤΆΙ ἈΝΕΤΕΙΆΕΝΓΆΡΟΗΛΧΙΟΟΟΥΝΤῸῺ 
ΙΚΞΙΑΥΟΟΜΝΙ "ΙΚΑΙΕΘΣΗΡΑΝΕΝ ΓΤΟΝΧΟΡΤῸ: 
ΚΑΙ ΤΟἈΑΝΘΟΟΛΥ ΓΟΥΈΣΕΠΤΕΟΕΝ -ΚΆᾺΙ 
ΗΘΥΤΙΡΕΙΙΘΙΆ ΓΟΥΤΙΡΟΟΠΟΥΛΔΥ ΓΟΥᾺ 
ΠΩΟΆΧΕΤΟ᾽ ΟΥ ΤΟ ΟΙΚἈΙΟΙΤΑΟΥΌΟΙΟΘΕΝ 
“ ἈΙΟΙΠΟΡΕΙΆΙΟΛΥ ΓΟΥΜΑΆΑΡΑΝΘΗΟΘΕΤᾺΆΛ 
ἈΙΚΧΡΙΟΟΆΝΗΡΟΟΝ, ὙΤΤΟΜΕΝΕΙΤΕΙΡΆΟΜΟ: 
ΟΤῚΔ ΟΚΙΜΟΟΓΘΝΟΜΕΝΟΟ: ἈΗΥΕΤΆΙ 
“ΓΟΝΟΤΕΦΆΝΟΝΤΉΟΖΩΗΟ:ΟΝ, ΕΠῊΓ 
ΓΕΙΆΛΧΙΓΟΟΙΚΟΤΟΙΟΆΓΆΤΠΟΣΟΙΝΑΥ ΤΌΝ" 
ΜΗΔΕΙΟΠΕΙΡΑΖΟΜΕΝΟΟΛΧΕΓΘΤΟΩΟΤΊΙΆ 
᾿ ΤΠΙΟΘΥΤΙΕΙΡΆΖΟΜΆΙ ΟΓἈΑΡΘΟΆΠΘΙΡΆΟ 
ΤΟΟΘΟΤΙΝΚΆΙΚΩΝ᾽: ΤΤΘΙΡΆΖαιλθαγ 
“ΓΟοουλ εν: ΘΙΧΟΤΟΟΔΛΟΙΠΘΙΡΆΖΕΤΆΙ 
ὙΠΟΤΉΗσΙΔυλ απιϑυμιλςσ. εσελκο 
ΜΕΝΟΟΙΚΑΙ ΘἈΕΆΖΟΜΕΝΟΜ ΕἸΤΆᾺ, ΗΘ 
ΠΙΘΥΜΙΆΟΥΧἈΧΆΧΕΟΥΌΟΆΣ “ΤῊΚΤΕΙΆΜΑᾺΡ 
“ἋἸΆΝ' ΗἩΔΘΑΜΑΡΤΙΆΑΧΠοτελεοθειολ: 
ἈΠΟΚΥΕΙΘΑΝΑΆΑΤΌΝ᾽ ΜΗΙΙΆΆΝΆΟΘΘΕ 
ἈΛΘΑΦΟΙΜΟΥ ἈΓΆΙΤΗΤῸΙ πΆΟΆΆΟΟΙΟ 
ἈΓΆΘΗ -ΚΑΙΠΆΝΑΦΡΗΜΆΤΈΕΆΧΘΙΟΝ ἌΝΩ 


ΙΑΟΟΒ.Ι, 9 --- 11. 


10 


15 


21 


ΘΕΝΕΟΤΙΝΚΑΙΓΆΞΑΙΝΟΝΑΤΙΟ ΤΟΎΤΙΡΟ 
ΤΝΦΩΤΩΝ' ΤᾺ ΡΩΟΥΚΘΟΤΊΝΙΤΑ. 
ΡΑΛΧΑΓΗΗΤΡΟΠΗΟΆΙΤΟΟΙΙΆΟΜΑΆ: ΚΟΥ 
ἈΗΘΕΙΟΆΙΤΕΚΥΗΟΕΝΗΜΔΆΑΟΛΧΟΓΟΩΆΛΗ 
Θαιλο: ΕΙΟσΤΟΕΘΙΝΆΙΗΜΆΑΟΔΙΤΑΡΧΗΝΤῚ 
ΝΆΤΩΝΕΛΥ ΓΟΥΚΤΊΙΟΜΆΤΩΝ᾽ Ὁ 
ΤΕΧΑΘΑΦΟΙΜΟΥΆΓΆΠΗΤΟΙ ΕΟΤῸ 6 
ΤΠλολ σΟΤἈΧΥΟΘΙΟΤΟἈΧΚΟΥΌΛΙ .ΒΡΆΛΥῸ 
ΕἸΟσΣΤΟἈΧΆΛΗΟΛΙ ΕΡΆΑΔΥΟΘΙΟΟΡΓΗΝ: ΟΡΓῊ 
ΓΆΡΆΝΑΆΡΟΟ. ΔΙΚΑΙΟΟΥ ΝΗΝΘΥΟΥ ΚΑ 
ΤΕΡΓΆΖΕΤΆΙ ΔΙΟΑΙΤΟΘΟΘΜΕΝΟΙΠ͵ΙΆΟΑΣΝ 
ΡΥΤΙΆΡΙΆΝΚΑΠΠΤΕΡΙΟΟΘΙΆΝΚΆΑΚΙΆΘ ΕΝ 
ΠΡΑΥ ΓΗΤΊ ΟΦιλς᾽ ἈΘΣΆΟΘΕΤΌΝΕΜ, 
ΦΥΤΟΝΆΟΓΟΝ ΤΟΝΔΥΝΆΜΕΝΟΝΟΩ 
ΟἈΓΓΑΟΥΥΧΑΟΥΜΩΝΜΝ' ΓΙΝΘΟΘΘΆ ΠΟΙ 
᾿ΗΤΆἈΙΧΟΓΟΥ. ΚΑΙΜΗΜΟΝΟΝΑΆΚΡΟΧΤΆΙ. 
ΤΤΆΡΑΧΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙΘΑΥ ΤΟΥ’ ΟΤΊΕΙ 
} ἸολΚκρολ ΤΗολΟΓΟΥ ΘΟ ΤἸΝΚΑΙΟΥΊΤΟΙΗ 
ΤΉ. ΟΥ̓ΤΟΟΘΟΙΚΕΝΑΝΔΑΡΙΚΑΤΆΝΟΟΥ. 
ΤΊ ΓΟΠΡΟΟΩΠΟΝ ΤΗΟΓΕΝΕ ΟΕ λΥ ΤΟΥ 
ΕΝΘΟΟΙΤΤΡΩ" ΚἈΑΤΒΝΟΗΟΕΝΓΆΡΕΘΛΥ ΓΟΝ 
ΚΑΙΆΙΤΕΧΗΛΥΘΕΝ.: ΚαιεγϑεωσεσἊαλλ 
ΘΘΤΌΟΙΤΟΙΟΟΗΝ᾽ ΟΔΕἈ ρα κυ λοειονο 
ΜΟΝΤΕΛΕΘΙΟΝΤΟΝΤΗοσθλρϑυθεριλς' καὶ 


8 (348] ΙΑΟΘΟΒ.Ι, 11--- 35. 


ΠΆἈᾺΡΑΜΕΙΝΆΟ: ΟΥ̓ΤΟΟΟΥΪΚΑΚΡΟΆΧΤΗΟ 
ΘΙΠἈΗΟΜΟΝΗΟΓΕΝΟΜΕΟΝΟΟ:-: ἈΧΆΆΤΤΟΙΗ 
ΤΉῊἨΟΘΕΡΓΟΥ. ΟΥ̓ΤΟΟΜΆᾺΚΑΡΙΟΟΘΕΝΤΗΤΤΟΙ 
ἨἩΟΘΙΔΥ ΓΟΥΕΟΤΆΙ᾽ ΕἸ. ΕΤΊΟ Δ ΟΚΕΙΘΡΗ 


( ΚοςδινδιΜμηχλ ΝΆ Γωγωνγλωςολ. 


ΘλΥ ΓΟΥ. ἈΆΧΑΆΤΙΆΤΩΟΝΚΆΡΔΙΆΝΑΝ, 
ΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΜΑΓΓΑΙΟΟΘΗΘρβειοκθιλ: 
ΘΡΗΟΚΕΘΙΆΚΑΘΑΡΑΚΔΑΙΆΜΙΆΝΤΌΟΠΑ. 
ΡἈΤΘΟΙΚΑΙΠρΙ. ΥΤΗΘΟΤΊΝ᾽ ΕἸΤῚ 
ΟἸΚΘΙΤ ΤΕ Οθλιορφϑανουγοκλιχηρᾶοεν 
ΤΉΘΑΙΝ θιλυ ΤΩΝ᾽ ἈΟΘΙΤΙἈΟΝΘΆΥ ΤῸΝ 
ΤΉΡΕΙΝΕΙ ΤΟΥ ΚΟΟΜοΟΥ" Ἀλθλφοιμξὅ. 


ΝΜ ]ηενπροοωιπτοληψιλι ΧΕ ΤΕ ΤΉΝΤΤΙΟ 


ΤΙΝ ΤΟΥ ΥΗΜΟΝΙΥΧΥ ΓΗΟΔΛΌΞΗς' 
ΘἈΝΓΆΑΡΘΙΟΘΆΑΘΗΘΙΟΤΗΝΟΥΝΑΆΓΩΓΗΝ 
ὙΜΩΝ : ἈΝΗΡΧΡΥΟΟΔΛΔΆΙΓΤΥΆΧΙΟΟΕΝΘΟ 
ΘΗΤΊΆΆΧΜΠΡΆ: ΘΙΟΘΆΘΗΔ ΘΚΆΙΤὼ 
ΧΟΟΕΝΡΥΤΤΙΆΑΡΆΘΟΘΗΤῚ.: ΘΙΤΙΚΆΑΘΥΗΤ ΘᾺ 6 
ΘΓ ΤΟΝΦΟΡΟΥΝΤΆΓΓΗΝΕΟΘΗΤΆΤΗΝ 
ἈΧΜΠΡΆΝΙΚΑΙΘΙΤΗΤΛΔΥ ΤΩ: ΟΥ̓ΚΆ 
ϑογωλοδιαλως κατ τωχωθι. 
ΤΤΗ ΤῈ - ΟΥ̓ ΟΤΗΘΙΕΘΙΚΘΙΗΚΑΘΟΥΏΔ ΕΘ 

ΤΠ ΓΟὙΤΤΟΙΤΟ ΙΟΝΜΟΥ:. ΚἈΙΟΥ ΔΙΕΙΚΡΙ 
ΘΗΤΈΘΝΕΘΛΑΥ ΤΌΙΟ "ΜΚ ΚΘΓΒΘΝΘΟΘΘΚΡΙΓΆΙ 


ΙΑΟΟΒ.Ὶ, 38 --Π, 4. 


10 


18 


24 


ἈΙΆΧΟΓΙΟΜΩΟΝΙΤΟΝΗΡΩΝ: ἈΚΟΥΌΆ 

ΘΕ: ἈΔΘΧΦΟΙΜΟΥΆΓΆΙΤΗΤῸΌΙ ΟΥ̓ΧΟΘῸ 
ΕΣΘΆΘΣΑΤΟΤΟΥΟΙΓΓΩΟΧΟΥΟΤΟΥΚΟΟ 
ΜΟΥ ΤΤΑΟΥΟΙΟΥΘΕΝΙΠΟΤΈΕΙ: ΚΆΙΚΆΗΡΟ 
ΝΟΜΟΥῸΤΉΗΟΒΑΟΙΆΘΙΆΟΘΗΟ, ΕΠΤηγγειλλ. 
ΤΟΤΟΙΟΆΓΆΠΟΩΣΟΙΝΑΥ ΤΟΝ ὙΜΕΙΟΔΕ 
ΗΤΙΜΑΆΟΘΛ ΓΕ ΤΟΝΙΤΤΌΧΟΝ᾽ ΟΥ̓ΧΌΠΤΑΆΟΥ 
ΟΙΟΝΚΑΤΆΛΥΝΑΟΤΕΥΟΥΟΙΝΥΜΩΝ: 
ΚΑΙΛΥ ΓΟΙΕΧΙΚΟΥΟΙΝΥΜΑΆΟΒΘΙΟΙΚΡΙΤΉΡΙ 

Ἀ: ΟΥ̓ΚΑΥΓΟΙΚΆΧΟΦΡΗΜΟΥΟΙΝΤΌΙΚΑ. 
ἈΟΝΟΝΟΜΑΆΑΤΟΕΙΠΙΚΑηθενευΥμλς 
ΕΙΜΕΝΤΟΙΝΟΜΟΝΤΕΛΧΛΕΙ ΤΕ ΤΟΝΕΆΟΙΆΙΚΟΝ 
ΙΚἈΤΑΓΓΗΝΓΡΆΦΗΝ.: ἈΓΆΠΗΟΘΙΟΤῸΝ 
ΠΆΗΘΙΟΝΟΟΥ ΠΟ ΕλΥ ΤῸΝ: ΚἈΧΩΟΠΟΙΘΙ 
ΤΕ᾿ ΕΙΔΕΙΤΡΟΟΩΙΤΟΧΗΙΤΤΕΙΤῈΕ -ἈΜΑΡΤῚ 


 ἈΝΕΡΓΆΖΘΟΘΕ: ΘἈΕΓΧΟΜΕΝΟΙΥΤΙ.ΟΤΟΥ 


δ [10] 


ΝΟΜΟΥΘΛΟΠΙΆΡΆΑΒΆΑΓΓΑΙ ΟΓ ΤΙΟΓΆΡΟ 


ῬΟοΟΝ-:ΤΟΝΝΟΜΟΝ.ΤΉΡΗΟΘΙ -ΤΥΤΆΙΟΕΙΔ 6 


δεν)" ΟγεγοΝ ΕΝ ΤΆ Ν ΤὭΝΕΝΟΧΟςΟ' ΟΓᾺΡ 
ΕΙΠΩΝ -ΜΗΜΟΙΧΘΎΘΗΟΘ: ΕΠΤΕΝΙΚΙΜΗ 
«οΝΕΥΎΟΘΗσ᾽ ΘΔ ΘοΟΥΦΟΝΕΥΌηΟ: ΜοιχΧοῪ 
ΟΗΟΔ ΕΘ: ΓΕΓΟΝΆΟΠΆΡΑΚΆΑΓΓΗΟΝΟΜΟΥ" 
οΥ̓Τωσλλ ΘΓ ΚἈΙΟΥ ΓΩΟΠΟΙΘΙΤΘ- 
ΦΟΔΙΆΝΟΜΟΥΘἈΑΘΥΘΕριἈΟΜΕΆΧΟΝΤ 


ΙΑΟΟ0Β. Π, 4 -- 12. 


1ὅ 


ἐϑ 


τ νον τὸν νιν ν ον ἃς ὁ ὦ ὁ ἈΛΙΔΙΙΗΤ]ΤἝἋΓ ΤΊ]ΟΟΩὺ 
ΟΧΙΛΥΓΤῸΝ - - -ἈΛΕΧΦοσοηλΆθΆΦΗ 
ΓΎΜΝΟΙ - - --τὐὐὐν κεν ἈΘΙΤΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΙΝΤῊΟΕΦΗΜΕΡΟΥ ΤΡΟΦΗσ:- Θητη λ 8 
ΙΝ ΚΣ ΚΚΚΚΚΚΚ ΨΚ... ΕΙΝΕΙ 
ΡΗ ----τ. δπΝ Ἀν τόδον ἔπει παλ τ ας ΙΞΔΟΧΟΡΤΆΖΘΟ 
ΟΕ ..........ϑὍ0 τ τς τοι ρειν ὁ νον ΓΡΓΉΜ.Ει 
Ἀπ Ὁ ρλϑ πλέον εξ, δὲ τὸ τὐτῆ, ἐδτὰ φϑλος ΟὙΤΩς 
ΙΑ] τυ οι οι ἀν οῤ σιν εκ, δὴν ἐν τι δις νεκρὰ 
ΕΟΤΊΝΙΚΆ. - τ Ὁ τ νι ΗΝ ἈΛΧΔΛΕΡΕΙΤΊς' ΟΥ 
Τ7ΠΟ ΤῚΝ - τ. ννν κο ΧΟ ΔΘΙΣΟΙΝ᾽ 
ΜΟΙΤῊΝ -- 5. οὐ ΧΩΡΙΟΤΟΩΝΕΟΡΓΩ 
ΈΞΞΕΕΕΣ ΕΚΓΟΝΕΡΓΩΟΝ 
ἘΠ να εῖν ἐεξσιον τὰ εν τς τος τῆς δ ΟὟ ΟὙΤΠΙΟΤΈΕΎΥΎΕιο 

ὁ πττο τα τὰ αἰ αύνϑε Σιν ἐλ ἶν τὸς ἘΣ βῆ τ τῇ τ νίδειδι ὠκτῆ τς τἢ ΤΤΟΙΕΙς᾽ ΚΑΙ 
ΟΝ δεν τος δ ον, τε : αν και τ τὶς ᾷσα οἰνικλιφριο 
ΟΟΥΌΙΝ Ὁ αὐ νταν «ΟΥ, Ἰδι, τῶν ὐν «ὐὐν δὲ; ἧς Στ ἐδ. ἀν Δς ἐνῶ Αν τἢ ἈΒΝΕΙΚΚΕΝΝΕ 
ΟΠ τ τον βορινν τπόλο τον ὠννβκρὰ 
ΕΟΡΠΙΝ 0... νων. ν 9... 
ἘΝ ἀκντὸ ἐπ πο Ἢ ἐπε ν τ ἀντπι τ ὦ, παν εττ δι τα, τς πΣ᾿ τ αὐτῶ τ ἃ ἈΚ 


ΙΑΟΘΟΒ.ῚΙ, 13 ---21. 


10 


1ὅ 


24 


ΤΟΝΥΪΟΝΑΥ ΓΟΥΘΙΤΠ ΓΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟ, 
ΒΕἈΕΠΘΙΟΟΤΙΗΙΠΠΙΟΤΙΟΟΥΝΗΡΓΕΙ ΤΟΙΘΕΡ 
ΓΟΙΟΛΥΓΓΟΥ ΚἈΑΙΕΚΤΤΩΝΕΡΓΩΝΗΤΤΙ 
ΟΤΙΟΕ ΤΕΧΕΘΙΩΟΘΗ᾿ ΚἈΑΙΘΙΤΑΗΡΟΘΗΗ 
ΓΡΑΦΗΗλΘγοΟΥΌλ. ΕΓΠΟ ΤΕΥ αν θλβρα 
ἈΜΓ͵ΩΟΩ ΘΟ, ΚἈΑΙΘἈΟΓΙΟΘΗΛΥΤΌΏΕΙΟ Δ. 
ΚΑΙΟΟΥΝΗΝ: ΚἈΑΙιλοοθυθκληθη: 
(ρα τεοτιεσεργων υκλιοΥ ΤΆΙΚΝΟΟ: ᾿ 
ΚἈΑΙΟΥΙ (ἜΚ. ΓΕΟΟΜΟΝΟΝ, ΟΜΟΙῷΟ 
ΔΕΚΑΙΡΑΧΕΚΉΙΤΟΡΝΗΟΥΚΈΣΕΡΓΩΟΝΘ 
ἈΙΚΑΛΩΌΘΗ ὙΤΤΟΔΘΣΑΜΕΝΗ ΤΟΥΟΆᾺΆΓ 
ΓΕΆΟΥΟΚΑΙΕΤΕΡΑω λΟϑΕΚΕΆΧΟΥΟᾺΣ; 
ΟἸΤΕΡΓΆΡΤΟΟΩΟΜΆΧΩΡΙΟΠΝΟΝΕΚΡΟΝ 
ΕΟΤῚΝ: ΟΥ̓ΤΟΣΟΚΑΙΗΠΙΟ ΓΙΟΧΩΡΙΟ ΤῸ 
ΕΡΓΩΟΝΝΘΕΘΚΡΆΘΟΤΊΙΝ᾽ ΜΗΙΤΟΆΧΆΟΙΔΙΔΑ. 
( ἱκαλοιγινεοθϑαλλελ ΟΙΜΟΥῪΥ. ΕἸ ΟΤΕῈΟ 
ΟΤΙῚΜΘΙΖΟΝΚΡΙΜΑΧΗΥΟΜΕΘΆ ΠΟΛ. 
ἈΧΓΆᾺΡΙΤΤΆΙΟΜΘΝΙΤΆΝΤΈΕΟ' ΕἸΤΊΟΕΝ 
ἈΟΓΟΟΟΥΤΙΤΆΙΕΙ. ΟΥ̓ΤΟΟΤΕἈΛΕΘΙΟΟΆΝΗΡ. 
λΥΝΑΖΓΓΟΟΧΑΧΛΙΝΆΑΓΩΓΗΟΆΔΙΚΆΙΟΆΧΟΝ 
ΤΟΟΟΜΆΑ: ἸΔΕΤΟΩΟΝΙΠΠΙΟΝΤΤ ΤΟΥΌΧΑΆΔΛΙ 
ΝΟΥΟΘΙΟΤΆΑΟ ΤΟΜΑΓΆΚΑΧΆΟΜΕΝΟ.ΠΡΟΟ 
“ΓΟΙΤΕΙΘΘΟΘΑΙΆΥ ΓΟΥΌΗΜΙΝ -ἸΟΟΆΟΝ 
ΤΟΟΘΟΜΆΛΥΓΩΟΝΜΕΤΆΓΟΜΕΜΝ᾽ ἸλΟΥ 


Ἴ [145] ΙΑΟΟΒ. 1], 31 ---ΠΙ, 4. 


10 


18 


24 


ΙΚ(ΚἈΓΓΑΆΙΤΆΟΙΆΑΤΉΛΙΚΛΔΥ ΓΆΟΝΤᾺΆ - ΚΑΙ 
ὙΠΟΆΧΛΝΕΜΩΝΟΚΧΗΡΩΟΝΘΆΛΥΝΟΜΘ 
ΝἈΜΕΤΆΓΕΤΆΙΥΤΙΟΕΧΆΧΙΟ ΓΟΎΤΙΗ 
ἈΛΧΆΙΟΥ: ΟΠΟΥἈΝΗΟΡΜΗΤΟΥΘΥΘΥ 
ΝΟΝ᾿,ΤΟΟΞΒΞΟΥΛΧΗΤΆ ΟΥ̓Τὠσικλιηγλῶσ 
ΟἈΜΙΚΡΟΝΜΕΆΟΟΘΟΤῚΝ -ΚΑΙΜΕΓΆΛΑΆ 
ΑΥΧΕΙ ἸΔΟΥΉΗΛΙΚΟΝΙΤΥΡ. ΗΧΙΚΗΝΥ͂ 
ἈΗΝΆΝΑΆΠΤΕΙ ΚΑΙΗΓΆΩΟΘΟΣ ΤΤΥΡῸ 
ΚΟΟΜΟΟΤΉΟΆ ΔΙκιΆΟ' ΟΥ̓ΤΩσοηγλῶο 
ΟἈΙΚΑΘΊΟΤΆΑ ΓΓΑΙΕΝΤ ΟΙΟΜΕΆΘΟΙΝΗΜΩ-: 
ΗΟΠΙἈΟΥΟΧΟΧΟΝΤΌοωΜακ. ΚΑ λογι 
ΖΟΥΟΆΧΤΟΝΤΡΟΧΟΝΤΉΟΓΕΝΘΟΕΩΟ -κς 
«ΦἈΟΓΙΖΟΜΕΝΗΎΥΤΤΟΤΉΟΓΘΕΝΝΗΟ 


Ι ᾿ἈΟΛΓΆΡΦυοιοθηρκυν ΤΈΚΆΠΤΘΤΕΙ 


ΝΩΟΝ- ἙΡΠΟ ΤΩΝ ΤἝΚΑΙΘΝΆλωΝ Αλ 
ΜΑΖΕΤΆΙΚΑΙΧ ΘΑΆΜΑΟΤΆΓΤΉΦΥ 
ΟΘΙΤΗΆΧΝΘΡΟΩΤΙΤΙΝΗ ΤῊΗΝΓΆΩΟΘΟΆΣΝ 
ΟΥ̓ ΔΕΙΟΔΥΝΆΤΆΙΔ ἈΜΆΑΟΛΔΙΆΝΘΡΩ 
ΤΌΝ ἈΚΑΙΓΑΟΤΆΓ ΟΝΙΚΆΚΟΝ᾽ ΜΕ 
ΟΤΗΪΟΥΘΑΝΑΓΉΦΟΡΟΥ" ἘΝ ΑΥΤΉΕΥῪ 
ἈΟΓΟΥΜΕΝΤΌΝΚΝΚΆΜΙΡΑ: ΚΆΙΕΝΥ 
ΤΗῊΗΚΆΑΓΆΡΩΜΕΘΑΓΟΥΟΧΝΟΥΟΓΟΥῸ 
ΙΞἈΑΘΟΜΟΙΩΟΙΝΘΥΓΕΓΟΝΟΤΆς: εἰκτὸ 
ἈΥΓΓΟΥΟΤΟΜΑΓΟΟΘΣΕΡΧΕΤΆΙΘΥ ΛΟΓΊΑ. 


ΙΑΟ00Β. ΠΙ, 4 -- 10. 


1δ 


24 


ΚἈΚ ΓΆΡΆΓΟΥΧΡΗ - Ἀλλ αλφοιμοὺ.: 
ΤΥ ΓΆΟΥ ΤῸ ΟΓΙΝΕΟΘΆΨ ΜΗΤΉΗ 
ΠΗΓΗΘΚ ΓΗΟΛΥ ΓΗΟΘΟΠΗΟΘΕΡΥΘΙΓΟ 
ΓΧΥΚΥΚΑΥΓΤΌΓΗΚΡΟΝ᾽ ΜΗΔΥ ΝΆ ΤΕ, 
ἈΔΕΑΦΟοιΜοΥ.- ΟΥ̓ΚΗΕΒΆΔΟΙΧΟΠΙΟΙΗΟΆΜ: 
Ηλ ΜΠδλοσουκλ: ΟΥ̓ΤΩΟΟΥ ΤΕΜΙΆ. 
ΠΗΓΗΆΧΛΥΚΟΝΚΑΙΓΧΥΚΥΤΙΟΙΗΟΔΙ 
ὙλΩΡ' ΤΙΟΟσΟΦῬΟΟΚΑΙΕΙΠΟΤΉΜΩΝ 
ΜΥΜΙΝ ἈΘΙΣ ΕΚ ΤΗΟΚΆΧΗΟΣ. 
ΝΜΆΟΘΤΡΟΨΦΗΟΤΆΕΡΓΆΑΛΔΥ ΤΟΥ. ΕΝ ΠΡΑΥ 
ΤῊ ΤΊ Οφιλσ' ΕΔ ΘἈΑΡΑΖΗΆΧΟΝΠΤΗΙΚΡΟ 
ΕΧΕΤῈ -ΚΚἈΙΕΡΙΘΘΙΆΝΕΝΤΉΚΑΆΡΑΙΑ 
ὙΜΩΝ .: ΜΗΙΚΑ ΓΑ ΚλυχλοθεκοΥ 


ΔΕΟΘΕΙΚΑΤΑΓΓΗΟΆΛΧΗΘΘΙΆΟ᾽ ΟΥΚΘΟΤΙ 


ἈΥΓΗΗΘΟΦΙΆΑΝΩΘΕΝΙΚΆΓ ΈΡΧΟΜΘΕ 

᾿ ΝΗ, ΧΧΕΠιγειοο: ΨΎΧΙΚΗ -ΔΆΙΜΟΝΙΩ 
ἈΗσ' ΟΠΟΥΓΆΡΖΗΛΟΟΚΆΙΕρΙΟ -Εκειλ. 
ΚἈΓΓΑΟΓΆΟΙΆΝΑΠΤΑΝΑΥΧΟΝΠΡΆΓΙ 
ΕἸ]Ἰλελανωθενοοφιαπρωτόνμενα 
ΓΝΗΕΟΓΙΝ' ΕΠΕΙΤΆΕΙΡΗΝΗΚΗ, ΕἸΤΙΕΙ 
ΚΗΓ᾽ ΕὙΤΙΕΙΘΗΟ ΜΕΟΤΗΘΑΘΟΥΌΚΑΙ 
ΚΑΡΠΩΟΝΆΓΆΘΟΩΟΝ᾽ ἈΔΙΆΙΚΚΡΙΓΟΟ ἈΝΥ͂ 
ΠΟΚΡΙΤΌΟ᾽ ΚἈΡΙ ΟΘΟΔ ΘΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟ. 
ΕΝΘΙΡΗΝΗΟΙΠΕΙΡΕ ΓΑΙ ΤΟΙΟΠΟΙΟΥΌΙΝΘΙ 
ΡΗΝΗΝ: 


9 [144] ΙΑΘΟΒ. ΠΠ, 10--- 18. 


10 


18 


Τ]οϑενιπολεμοι.- ΚἈΑΙΠΟΘΕΝΜΆΧΆΑΙΕΝ 
ΥΜΙΝ -ΟὙΚΕΝΤ ΕΥΘΕΝΕΚΤΤΌΝΗΔΛΟ 
ΜΩΟΝΥΜΟΝ. ΤΩΟΝΟΤΡΑΤΕΥΟΜονῷ. 
ΕΝΤΟΙΟΜΕΆΕΟΙΝΥΜΩΝ,; ΕΠΙΘΥΜΕΙΤῈ 
ΚἈΑΙΟΥΚΈΧΟΤΕ᾽ Φφονευετεκαλιζηλου 
ΤΕ ΚΑΙΟΥ ΔΥΝΆ ΟΘΕΕΠΙΤΎΧΕΙΝ᾿ ΜΆ. 
ΧΕΟΘΘΙΚΆΙΠΟΧΕΜΕΙΤῈ -ΚΑΙΟΥΚΈΧΕ ΓΕ 
ἈΙΆΓΓΟΜΗΛΙΤΕΙΟΘΑΙΥΜΆΟΘΟ ἈΙΤΕΙΤῈ 

ΟὟ ΕΚλΙιΟΥἈἈΜΕΆΝΕΤΈΕ, ἈΙΟΤΊΚΧΙΚΟΟΑΙ 
ΤΕΙΟΘΕ ἹΝΆΕΝ ΓἈΙΟΗΔΟΝΆΙΟΥΜΟΩΝ 
ἈΛΧΙΠΆΝΗΟΘΗΤῈ - ΜΟΙΧΟΙΚΑΙΜΟΙΧΆΛΑΙ 
ἈΘΟ ΟΥ̓ΚΟΙΑ ἈΓΓΕΟΤΙΗΦΙ ΑΙ ΤΟΥΚΟΟΜΟΥ 
ΕΧΘΡΑ ΓΟΥΘΥΈΟΤΊΙΝ,; ΟΟ,ΕἈΝΟΥΝΕΟΥΆΗ 
Θηφιλοσεινα ΤΟΥ ΚΟΟΜΟΥ. ΕΧΘΡΟΟ ΤΟΥ, 
ΘΥΚΑΘΙΟΤ ἈΤΆΙ ΗἩΔΟΚΕΙ ΓΕΟΤΊΚΕΝΟ 

ΕἸγραφηλεγει ΠΡΟΟΦΡΘΟΝΟΝΕΠΙΠΟΘειὶ 
“ΤΟΙΙΝΜΆΟ,ΙΚΑ ΤΩΣΙΚΗΘΘΝΕΝΗΜΙΝ᾿ΜΘΙ 
ΖΟΝΧ Δ ΘΔ ΟΘΙΝΧΆΡΙΝ᾽ ὙΤΙΟΤ ἈΓΗΤῈ 
ΟΥ̓ΝΤωΘΟΣ ἈΝΤΙΟΤΗΤΕΤΌΔΙΧΕΟ 
Χωκλις υσθτ Ἀφ ΥΎΜώΝν' Ἔγγιολὰ 
ΤΕ ΤΩθῶ. ΚΑΙΕΓΓΙΘΙΥΜΙΜΝ' ΚΆΘΑΆΡΙ 
ΟἈΤΕΧΕΙΡΑΟΆΜΑΡΤΌΛΟΙ -ΚἈΑΙΆΓΝΙΟΑΆΣ 
Τεκαρλιλογυχοι τ λλητώρηολ 
“ΓΕΙΞΠΕΝΘΗΟΑ ΤΕιΙςΙΚἈΧΥΌΛΙΓΕ ογελο 


10 ΙΑ608. ΙΥ͂, 1 ---9. 


ὙΜΩΟΩΟΝΘΙΟΙΤΕΝΘΟΟΜΕΤΆΓΤΡΑΙΤΤΗΤῸΣ κα 
ΗΧΑΡΆΑΘΙΟΚΑΤΉΦΡΕΙΆΑΝ᾽ ΤΆἈΙΤΘΙΝΩΘΗ 
ΤΕΘΝΟΩΠΙΟΝΚΥΚΑΙΥ ἡ ὠσθιυμΜΆο ΜΗ 
κΑααλλλθιτελλληλωνλλθλφοι ὁ 
ΚΑΤΆΧΆΛΟΝΑ Δ ΘΑ ΦΟΥΗΚΡΙΝΩΟΝΤῸΟ,. 
ἈΔΛΕΧΦονλυ ΤΟΥ: ΚΑΤΆΛΆΛΘΙ, ΝΟΜΟΥ 
ΚἈΑΙΚΡΙΝΘΙΝΟΜΟΝ: ΕἸ ΔΕΝΟΜΟΝΚΡΙ 
ΝΕΙΟ. ΟΥ̓ΚΕΤΙΘΙΤΟΙΗ ΤΓΗΟΝοΟοΜουγλλλᾷὰ 
ΚΡΙΤῊΓ᾽ ΕἸΘΕΟΤΙΝΝΟΜΟΘΕΤΉΟΚΆΙΚΡΙ 
ΤῊ. ΟΛΥΝΑΜΕΝΟΟΘΟΟΟΛΔΙΚΑΙΑΙΤΟΆΧΘΟΛ᾽ 
( Ὑλατισειοκρινων ΤΟΝΙΤΆΗΟΙΟΝ᾽ ἈΓῈ 
ΝΥΝΟΙΆΘΓΟΝΤΈΕΈΟ: ΟΗΜΕΡΟΝΚΆΙΔΥΡΙΟΝ 
ΤἸΤΟΡΕΥΘΟΜΕΘΑΆΘΙΟΤΉΝΑ ΘΤΉΝΠΟΛΙΝ.: 
ΚἈΑΙΙΤΟΙΗΟΟΜΟΕΝΕΚΕΙΕΝΙΔΥ ΤῸΝ: ΚΆΙΕΜ 
ΤἸΤΟΡΕΥΟΟΜΘΘΆΚΔΑΙΚΕΡΔΗΘΟΜΕΜΝ’ ΟΙἹΤῚ 
ΝΕΟΟΥΚΕΙΤΙΟΤΆΝ᾽ ΤἈΓΓΆΓΓΗΟΛΥΡΙΟΝ. 
ΠΟΙΆΓΑΡΗΖΩΗΥΜΩΝ: ἈΤΜΙΟΓΆΡΕΟΈ. 
ΤΠΡΟΟΘΟΧΙΓΟΝΦΆΙΝΟΜΕΝΗ.: ΕἸΤΕΓΓΆΛΟις 
ἈΦΡΆΑΝΙΖΟΜΕΝΗ: ἈΝΤΙΤΟΥΆΕΓΟΙΝΥ 
Ν)λοελνοκοθελη. ΚἈΑΙΖΗΟΟΜΕΝ : ΚΆΠΤΟΙ 
ΗἩΟΟΜΕΝΤΟΥ ΤΟΗΗΕΚΕΙΝΟ᾽ ΝΥΝ ΔΈ κΚΑν, 
ΧΑΟΘΘΕΝΤΆΙΟΛἈΑΛΖΟΝΙΔΙΟΥΜΩΝ, ΤΆ 
ΟἈΚΑΥΧΗΟΙΟΤΟΙΧΥ ΓΗΤΙΟΝΗΡΆᾺΕΟΤΊΝ᾽: 
ΕἸΔΟΤΙΟΥΝΙΚΆΧΟΝΙΤΟΙΘΙΝΚΜΗΤΙΟΙΟΥΝ 


11 [389] ΙΔΟΟΒ. ΤΥ, 9 ---ΤΤ7. 


24 


φ 


ΤΊ, ἈΜΑΡΤΙΆΛΥ ΓΩΘΟΤΊΝ᾽ ἈΓΕΝΥΝ 
ΟἸΤΆΟΥΟΙ. ΚἈΛΧΥΟΛΧΙΓΕΟΧΟΛΧΥΖΟΝΤΈΟ. 
ΕἸΤΙΓΑΙΟΤἈΛΑΟΙΠΙ͵ΙΩΡΙΆΙΟΥΜΩΝΓΓΆΙΟ 
ΕἸΤΕΡΧΟΜΕΝΆΙΟ ΟΠἈΟΥ ΓΟΟΥΜΩΝΟΘ 
ΟΗΠΙΕΝ᾽ ΚἈΑΓΓΑΙΪΜΑΤΊΙΑΥ ΜΩΝΟΗ 
“ΤΟΒΡΩΤΆΓΕΓΟΝΕΝ᾽ ΟΧΡΥΟΟΟΥΜΩΝ 
ΚἈΑΙΟΛΡΓΥΡΟΟΚΑΤΊΩΤᾺΆΙ . κἈιοϊοολν, 
ΤΟὨΝΕΙΟΜΑΆΡΤΥΡΙΟΝΥΜΙΝΕΟΤΆΙ: 
κλυφαγοτανἈ ΟἈβιλουΜωνοῖοο 
ΟΙΤΥΡ᾽ ΘΘΗΟΛΔΥΡΙΟΑΓΓΕΕΝΕΟΧΆΓΆΙΟ 
ΗἩΜΕΡΆΙΟ᾽ ἸΔΟΥΟΜΙΟΘΟΟΤΟΝΕΡΓΆΤΩΣ 
ΤΩΟΝΆΜΗΟΆΝΤΩΝΤΆΟΧΩΡΑΟΥΜ 
ΟἈΠΕΟΤΈΡΗΜΕΝοΟΟΑΦΥΜμΜωνκρΆζθρι 
ΚΑΟΘΞΟΆΙ ΤΩΟΝΘΕΡΙΟΆΝΤΏΩΝ. ΕἰῸ 
ΤἈΑΩΤΆΚΥΟλΕλΘεισοθαληλυθᾶν' 


(Οτρυφηολ τα ΤΗΟΓΗΟΚΆΙΘΟΙΤΆ 


12 


ΤΆΛΗΟΑΆΤΕ. ΕΘΡΕΥ̓ ἈΤΕΤΆΟΘΚΑΡΔΙΆΟ 
ὙΜΩΝ-: ΘΝΗΜΕΡΆΟΦΡΓΗςσ' ΚΑΤ ΔΙ 
ΚΆΑΟΆΧΤΕ, ΕΦΟΝΘΥΟΧΤΕΤΌΝ Δ ΚΆΙΟΝ: 
ΟΥ̓ΚΑΝΤῚ ΤἈΘΟΟΕΤΆΙΥΜΙΝ᾽ ΜΆΚΡΟ 


ΘΥΜΗΟΘΆΤΕΟΥΝ. ἈΔΘΑΦοιεωστΉοσπα. 


ΡΟΥΟΙΆΟΤΟΥΚΥ ἸΔΟΥΟΓεωρΓΟσθις 
ΕΧΕΤΆΙΓΟΝΤΙΜΙΟΝΙΚΑΡΠΟΝΤΉΗῊΟΘ 
ΓΗΟ -ΜΆΑΚΡΟΘΥΜΟΩΝΕΙΤΑΥΓΤῸΟ. ες 


ΙΑΟΟ0Β. ΙΥ̓, 11---Υ͂, 1. 


10 


168 


24 


ἈΝἈΆΛΧΕΒΗΥΘΤΟΝΠΡΟΪΜοΟΝΙΚΆΙΟ͵ΙΜΟΝ 
ΜΆΚΡΟΘΥΜΗΟΆΧΤΕΙΚΑΙΥΜΒΕισ᾽ ΟΤῊ 
ΡΙΣΧΤΕΤΆΟΚΑΡΔΙΧΟΥΜΩΝ.: ΟΤΊΗΤΤΑΆ. 
ΡΟΥΟΙΆΓΓΟΥΚΥΗΓΓΊΚΕΝ ΜΗΟΤΈΝΑΆ 
Ζεταλλελαφοικαταλληλων ἹΝΆΜΗ 
᾿ΚΡΙΘΗΤΆΙ ἸΔΟΥΟΚΡΙΤΗΟΠΡΟΤῸΝ 
ΘΥΡΩΝΕΟΤΉΚΕΝ: ὙΠοΟΔΟΘιγμΜΆλὰλ. 
Κα τελ ελφοιτηοικλικοιταθιλοιζαι 
ΤἨΟΜΆΑΚΡΟΘΥΜΙΆΟΤΟΥΟΠΡΟΦΗΤΆΟ 
ΟΙΕΆΆΑΧΗΟΆΧΝΟΝ ΤΟΣΟΝΟΜΑΆ ΤΙΚΥ Τ 
ἈΟΥΜΑΆΚΑΆΡΙΖΟΜΕΝ ΤΟΥΟΥΤΙΟΜΕΙΝΆΝ 
ΤΆΟ᾽ ΤΗΝΥΤΤΟΜΟΝΗΝΙΩΕ, ΗΚΟΥΌΛΕ᾽ 
ΚΑΙ ΤΟΤ ἘΧΟΟΙΚΥΙΔΕΤῈΕ - ΟΤ ΤΟΛΧΛΥΌΙΠΛΑΑΆ. 
ΓΧΝΟΟΘΟΤῚΙΝΟΙΚΟΚΔΙΟΙΚ ΤΊΡΜΟΟΝ: 


Τ]Προπαντωνα θα θα οιμου, ΜΗΟΜ 


 ΝΥΘΤΕ: ΜΗΤΕ ΓΟΝΟΥΝΟΝ, ΜΗ ΤἘΤΗ 
ΓῊΝ ΜΗΤΕΧΆΧΟΝΤΊΙΝΆΟΡΚΟΝ᾽ ΗΤῸ 
ἈΕΥΜΩΝΤΌΝΑΆΙ, ΝΑΙ -ΚΑΥΙΤΟΟῪ, ΟΥὙ᾿ 
ἩΜΆΜΗΕΘΙΟΥ ΤΙΟΚΡΙΟΙΝΙΤΕΟΗΤΆΙ ΚΆ 
ΚΟΙΤΆΘΘΙ ΤΊΟΕΝΥΜΙΝ, Προσαυύχεοθω: 
ΕΥ̓ΘΥΜθϑΘιτΊο, ΥἈλΆΘ ΤΩ ἈΟΘΕΝΘΙΤΊΟ 
ΕΝΥΜΙΝ ΤΙροοκλλθολοθω ΓΟΥΌΠΡΕ 
ΟΚὙΤΕΡΟΥΟΤΉΟΘΚΙΑΗΟΙΆΟ, ΚΆΙΠΡΟΟ 
ΕὙΣΧΟΘΩΟΆΝΕΠΆΥ ΤΟΝ: ἈΧΘΙΨΆΝΤΕΟ 


18 [218] ΙΑΟῸΒ. Υ, ἴ --- ἰ4. 


10 


18 


ΕἈΆΔΙΟΘΝΤῸὠΟΝΟΜΑ ΤΙ ΓΟΥΚΥ ΚΆΙ 
ἩΤΙΡΟΟΘΥΧΗ ΤΉῊΟσΠΙΟ ΤΕΩΟ, ΟΟΟΘΘΙ ΤῸΝ 
ΚἈΜΝΟΝΤᾺΆ.: ΚἈΙΕΓΕΙΡΘΙΑΥ ΤΟΌΝΟΙΚΟ’ 
ΚἈΝΆΑΜΑΡΤΊΙΆΧΟΗΙΙΘΠοΟΙΗκώςσ -ἈΦ6 
ΘΗΟΟΝΤΆΙΑΥ Γ᾽ ΕΞΣΟΜΟΆΟΓΕΙΟΘΘΕ 
ΟΥ̓́Ν, ἈΆΧΛΗΧΟΙΟΤΆΟΛΜΑΡΤΊΆΟ.-ΚΆΙ 
ΕὙΧΘΟΘΘΥΤΙἊΕΒΡΆΑΛΣΧΆΗΧΟΩΝΟΙΠΟΩΟΆΘΗ 
ΤΟ πολύ, ]ΟΧγειλ ΗΟ ΚΟ ΟΥῈΝ 
ΘΡΓΟΥΜΕΝΗ -: ἩΗΧΙΆΟΧΝΟΟΗΝΟΜΟΙ 


(ὑπλϑηςη ΜΙΝ -ΚΑΟΙΠΡΟΓΟΘΥΧΗΤΙΡΟΟΗΥ 


ΣΧΤΟΤΟΥΜΗΒΚΡΘΞΆΙ ΚΑΟΙΟΥΚΕΕΡΘ 
ΣΕΝΕΙΠΙ ΤΉΟΓΗΟ, ἜΝΙ ΑΥ ΓΟΥΌΤΡθοιοις 
ΜΗΝΆΟΘΚ: ΚΑΙΙΆΛΣΙΝΙΡΟΟΗΥ ΣΑΤΟ. 
ΚΑΙΟΟΥΝΟΟΥΘΤΌΝΕΔΟΟΚΕΝ -ΚἈΑΙΗΓῊΗ 
ΞΒΕΆΧΆΧΟΤΉΟΘΝΤΟΝΚΆΡΠΟΝΔΑΥ ΓΗΓ᾽ 


διλελφοιμογ᾿ ΘἈΝΤΊΟΕΝΥΜΙΝΙΤΆΛ. 


14 


ΝΗΘΗΆΧΙΤΟΤΉΟΆΑΛΗΘΕΙΆΟΚΔΘΕΙΤΙ 
ΟΤΡΕΨΗΤΊΙΟλΥ ΤΟΝ -ΓΙΝΩΟΚΕΤΩΟ 
ΤΊΟΘΠΙΟΤΡαυλολμαρτωλονεκπλλ 


ΝΗΘΟΔΟΥΛΥ ΤΟΥ. (ὠσθι Ὑχηνᾶν 
ΤΟΥΘΚΘΆΑΝΑΆ ΤΟΥ. ΚΑΙΚΑΛΥΎΕει 
ΤᾺΆΗΘΟΟΆΧΜΑΡΤΊΩΝ -: 


»ν ΣΡ ΣΡ» »;;»:ἫοῸΛΡ ΣΝ; »» Σ᾽ Σ »} 


«Α» ὃ 
ἸΔΧΙΚΕΟΥΆΤΙΤ .ΕἸ ΠΟ ΓΟΆΗ, Ι(ἈΔΘΟΆΘΜΚΗ -- 


ΙΑΟΟΒ. Υ͂, 14 --- 30. 


10 


18 


ἘΦ , 


24 


ΠΕΤΡΟΥ κ, ΚΦ νυ τῳ. οὐ ον, ἀρ, ον τῶ" ἀκα ἐνῷ ων ἂν ον ρον ως 


ἸΤ]ετροολποοτολοοι ΧΥΎ - οκλ Εἰς ΤΌΙΟ 
ΠΆΡΕΠΙΔΗΜΟΙΟΔΙΆΟΙΤΟΡΆΟ: ΠΟΝΤΌΥς: 
ΓΧΆΛΑΤΊΆΟ - ΚἈΑΠΙΤΆΔΟΙΚΙΆΟ. ἈΟΘΙΆΟις δ 
ΕΙΘΥΝΙΆΟ' ΚΑΤΆΤΙΡΟΓΝΩΟΙΝΘΥ 
ΠΡΟ ΘΒΝΆΓΙΆΟΜΩΜΤΙΝΟ ΘΙΟΥΤΙΆΙΚΟΗΝ 
ΚἈΑΙΡΑΝΤΙΟΜΟΝΆΑΙΜΑΆΤΟΌΟΙΥΧΎ" 

ΧΟΑΡΙΟΥΜΙΝΚΑΙΘΙΡΗΝΗΙΤΆΗΘΥΝΘΕΙΗ, 
ΕὙΧΟΓΗΤΟΟΟΘΟΙΚΑΙΠΗΡΟΥΚΥΗΜΩ 10 
ΓΥΧΎΥ- ΟἸΚΑΤΤΑ ΓΟΟΛΥΧΥ ΓΟΥΕ ἈΕΟΟΆΝΆ 
ΓΕΝΝΗΟἈΧΟΗΜλΟεαισαληιηλλΖωώοσλν Δ. 
ἈΝΑΧΟΤ Ἀσεωοχυεκνειζρῶν'᾽ εἰὸ 
ΚἈΗΡΟΝΟΜΙΆΝΑΡΘΑΡΤῸΝ -ΚΆΙΆΜΙ 
ἈΝΤῸΝ -ΚἈΙΆΜΑΡΆΑΝΤῸΝ “ΤΓΘΤΉΡΗ 1δ 

᾿ ΜΒΝΗΝΕΝΟΥΝΟΙΟΘΙΟΥΜΆΟ “ΤΟΥΌΕΝ 
ΑΥΝΜΑΜΘΙΘΥΦΡΟΥΡΟΥΜΕΝΟΥΟ.: λυ 
ΠΠΟΤΈΩΟ ΕἸΟΟΡΙΆΝ -Θ ΤΟΙΜΗΝΆΝΆΚΑ 
λυ ϑηνλιθνκαλιρωθοχαῖι ὦ ἜΝΟΩ. 
ἈΓΧΆΧΆΙΧΟΘΕ.: ΟἈΙΓΟΝΆΡΤΊΙ ΕΙΆΘΟΝΘΟ 90 
ΤΙΝΧΥΠΗΘΕΝΤΈΕΟ. ΕΝΙΤΟΝΟΆΟΙΟΙΤΕΙ 
ΡΆΟΜΟΙΟ -ἹΝΆΤΌΟΔΟΙΙΜΙΟΝΎΜΩΝ 
ΤῊἨΟΠΙΟΤΈΩΟ. ΠΟΛ ΓΙΜΟΤΈΡΟΝΧΡΥ 
ΟἸΟΥΤΟΥΆΧΠΟΆΧΧΥ ΜΟΝΟΥ. ΔΆ ΤΥΡΟΟλῈ. . 


15 [ν] ΙΠΡΈΤΕΟΙ, 1--1.Ψ 


ἈΟΚΙΜΆΖΟΜΕΝΟΥ. ΕΥ̓ΡΘΗΕΙΟΘΕΙΤΆᾺΙ ᾿ 
ΜΟΜΝΚΑΙΓΓΙΜΗΝΙΚΑΙΘΙΟΧΟΣΆΝΟΕΝ 
ἈΠΟΚΆΑΛΥΥ ΕΥ ΧΥΟΝΟΥΚΕΙΔΟΤΘΟ 
ἈΓΆΠΤΙΑΆΤΕ -ΕἸΟΟΝΑΡ ΤΙΜΗΟΡΩΟΝΤΈΕΟ 
ΠΙΟΤΕΥΟΝΤΈΕΟΔΕ. ἈΓαλ Οθαχαρὰ 
ἈΝΕΚΧΆΛΧΗΤΩΙΑΙλ ΘΔ ΟΞΣΆΟΘΜΕΝΗ: 
ΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΙΓΟΤΕΈΧΟΟ ΓΗΘΠΙΟ ΓΕ 
ὠοΥμῶΝ -οΡΙ ΝΎ χων: 


[ ᾿Ἐριης βιἈΟΘΣΕΖΗ ΤΉἨΘΆΝΚΆΙΘΣΘ 


ΡΕΥΝΗΘΟΆΝΠΡΟΦΡΗΤΓΆΙ -ΟἸΠΕΡΙΤῊΘ 
ΕἸΟΥΜΆΟΧΑΡΙΓΟΟΠΡΟΦΗ ΓΘΥΟΆΝΤΈΕΟ, 
ΕΡΒΘΥΝΩΝΊΓΘΟΘΙΟ ΤΙΝΆ: ΗΠΤΟΙΟΝΚΆΙ 
ΡΟΝΕΔΗΛΧΟΥ ΤΌΕΝΑΥ ΓΟΙΟΠΝΆΧΥ. ΠΡΟ 
ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΝ᾽ ΓἈΘΙΟΧΝΜΠΆΘΗ 
ΜΑΆΤΆ: ΚΑΙ ΓΤ ἈΟΜΕΤ Ἀ ΓΑΧΥ ΓΆΔΟ 
ΣᾺΟ ΟΙΟΆ ΠΟιΚΑΧΥ ΦΘΗΟΤΙΟΥΧΈἜΈΑΥ 
ΤΟΙΟΥΜΙΝΑ ΘΔΙΗΚΟΝΟΥ ΝΥ ΤΆ. 
ἈΜΜΥΝΆΑΆΝΗΓΓΕΧΗΥΜΙΝΔΙΆ ΓΟ 
ΕὙἈΓΓΕΆΧΙΟΑΜΕΝΩΟΜΝΥΜΆΟ ΘΝΗ͂ΝΙ 
ΓΙ ἈΠΟΟΤΤἈΛΧΛΕΝΤΙΆΑΙΠΟΥΝΟΥῪ: ει 
ἈΕΘΠΙΘΥΜΟΥῸΟΙΝΆΓΓΕΧΟΙΠΆΡΑΚΥ 

Ἁ ΔΙΟΆΧΝΆΑΖΩΟΆΜΕΝΟΙΓΆΘΟ 
ὁ ἐημῆξι κοννενετιξυστοαναμ ον “ΝΗΦΟ 
ΤΕς: ΤΟἈΧΘΙΘΟΘΆΤΙΠΟΛΓΓΘΟΙΤ ΓΉΝΟΡΘ 


Ι. ΡΕΤΕΟΙ, 1--- 13. 


10 


168 


ΡΟΜΕΝΗΝΥΜΙΝΧΆΡΙΝ: εν Ποκλλν 
γεν ΧΥ σΤΕΙΩΝΧΥΤΙΆΙΚΟΗΟΜΗ 
ΟΥΟΧΗΜΑΆ ΓΤΙΖΟΜΕΝΟΙΓΆΙΟΠΡΟΤΈΡΟ. 
ΘΒΝΤΉΛΧΓΝΟΙΛΥΜΩΝΕΠΙΘΥΜΙΆΙΟ᾽ 
ἈΛΧΛΧΑΚΑΤΆΓΟΜΝΙΚΑΧΘΟΆΝΤΆΥΜΆΟ 
ἈΓΙΟΝ: ΚΑΙΆΥ ΤΟΙΆΓΙΟΙΕΝΙΤΆΟΘΘΙΆΝΑΆ. 
σΤΡΟΦΗΓΕΝΗΘΗΤ᾽ ΔΙΟΤΊΓΕΓΡΆ 
ΤΥΤᾺ-: ἈΓΙΟΙΓΕΝΕΟΘΘ: ΟΤἹΕΓΩΆΓΙΟΟ 
ΕΙΜΙ ΚΑΙΕΙΠΡΑ ΕΠ ΠΙΚἈἈΕΙΟΘΕΤΌΝΑ. 
ΤΠΡΟΟΩΟΙΠΟΧΗΙΤ ΤΩΩΟΚΡΙΝΟΝ ΤἈΚΑΧΤΆ. 
ΤΟΘΚΑΟΤΟΥΈΕΡΓΟΝ: ΒΝΦΟΚΩ ΤΟΝΤΗΉΟ 
ΤΤΆΡΟΝΚΙΆΟΥΜΩΝΧΡΟΝΟΝΆΝΑΆΟΤΡΑΆ 
Φητα᾽ δι ΟΤΟΟΤΙΟΥΦΘΑΆΡΤΟΙΟᾺΡ 
ΓΥΡΙΩΗΧχργοθαυ ΤΡωΘηΗΤ ακ 
ΤΗΟΜΆΓΤΆΙΧΟΥΜΩΝΆΝΆΑΟΤΡΟΦΗΟ 
᾿ΠΆΤΡΟΙΤΆΡΆ Δ ΟΤΟΥ ἈΛΆΛΔΤΊΜΙΩ 
ἈΜΆΤΙΆΜΝΟΥΧΜΩΜΟΥ ΚΑΙΆΟΘΙΤΙ 
ἈΟΥΧΥΠΡΟΘΓΝΩΟΟΜΕΝΟΥΜΕΝ 
᾽]Προκασακοληοκοομου φάνερω 
ΘΕΝΤΟΟΔΘΘΙΠΘΟΧΑΤΩΝΤΟΩΝΧΡΟ 
νων ΟΥ̓ ΜΆΟ: ΤΟΥΌΔΙΧΥ ΤΓΟΎΤΤΙΟ 
ΤΕΥΟΝΤΆΟΘΙΟΘΝ ΤΟΝΕΓΕΙΡΆΝΤΆΑ. 
λΥΤΟΝΈΚΝΝΕΡῶΝ ΚΟ ΣᾺΝ 
λυ ΓΟ ΛΟΝΤΆ. ΟΟΤΕ ΤῊΗΝΙΠΟΤῚΝ 


17 [111] Ι. ΡΕΤΕ.Ι, 18 -- 21. 


10 


ὙΜΩΝΚΑΙΘΆΠΠΙΔΆΘΙΝΆΙΕΙΟΘΝ᾽ ΤΆΟ 
ὙΥυχλουΜωΝΗΓγΝιΚοΎΟ. ΒΝ ΤΗΥ 
ΠΆᾺΆΚΟΗ ΤῊΗΟἈΆΧἈΗΘΘΙΆΟΔΟΆΤΙΝΟ εΕἰὸ 
φιλλλ ἈΦΦΙΆ ΝΑ ΝΥΠῈῸΟΚΡΙΤΌΝ᾽ οκ 
ΚἈΘΑΡΑΟΚΑΡΔΙΆΟΆΛΆΑΛΧΛΗΧΟΥΟΛΧΓΆΠΗ 
ΟἈΤΕΕΚΤΈΝΩΟ᾽ ἈΝΆΓΕΓΕΝΝΗΜΕ 
ΝΟΙΟΥΚΕΚΟΠΟΡΑ ΦΘΑΡΤΗΉΟσ- Ἀλλλλὰ 
φθϑαρτογ᾽ ΔΙΆΧΟΓΟΥΖΩΟΝΤΟΟΘΥῪ 
ΚΑΙΜΕΝΟΝΤ ΟΘΙΟΤΟΝΆΙΟΩΝΆ ΔΙΟΤῚ 
ΤἸΤΆΟΧΟΆΧΡΣΩΟΧΟΡΤῸΌΟ ΚΑΙΤΆΘΆΔΟΣΆΑ. 
ἈΝΟΥΘΦΘΟΘΆΝΘΟΟΧΟΡΤΟΥ ἘΞΗΡΆΝΘΗ 
ΟΧΟΡΤΌΟ ΚΑΙ ΤΟἈΑΝΘΟΟΛΥ ΓΟΥΈΞΘΙΤΘΟΕΘ- 
“ΓΟΔΘΡΗΜΆΚΥΜΘΝΘΙΘΙΟΤΟΝΆΙΩΝΑΆ᾽ 
ΤΟΥ ΤΟΛΔΕΘΟΤΙΝΤΌΡΗΜΆ. ΤΟΘΥΆΓΓΕ 
ἈΜΟΘΕΝΕΙΟΥΜΆΟ᾽ ἈΠΟΘΘΜΕΝΟΙΟῪΝ. 
Τ [λολνικλικιαδΝ: ΚΑΙ ΤἈΝ ΤΆΛΟΛΧΟΝ -ἰς 

ὙΠ͵ΟΚΡρΙΟθιο: Ἀφϑονουο:κΆηπτα 
ΟἈΧΟΚΑΤΆΛΆΛΙΆΟ:ΟΧΡΤΙΓΕΝΝΗΤᾺ 
ΕΡΕΦΗ .Τολογικον Ἀ ΔΟΧΟΝΓΆΛΆΘΠΙ 
ΤΤΟΘΗΟΆΧΤῈ "ΝΆΕΝΑΥ ΓΟΛΥ ΣΗΘΗΤῈ 
ΕἸΟΟΡΙΆΝ᾽ ΕΠΠΕΡΕΓΕΥΟΔΧΟΘΕΟΤΊΧΡΗΟΤΟ 
ΟΚΟ ΠΡΟΟΟΝΠΡΟΟΘΕΡΧΟΜΕΝΟΙ: ἈΙΘΟΝ 
ΖΩΟΝΤΆ.- ὙΤΤΟΑΝΩΟΝΜΟΕΟΝΑΆΤΙΟΛΘλΟοΟικΙ 

᾿ ΜΆΜΕΝΟΝ -ἸΤΑΡΆλΕΘῶ. εκΆ ΘΙ ΤῸΝ 


18 Ι. ΡΕΤΕ.1, 21 -- 1, 4. 


. 15 


ννννννννννννν 


ΘΝΤΊΜΟΝ: ΚΑΙλΥ ΤΟΙὥσλιΘοιΖζῶν 
ΤΕΟ' ΟἸΚΟΛΟΜδΕΙΟΘΘδ᾽ ΟΙΚΟΟΤΠΙΝΙΚΟΟ]Ε 
ΡΑΤΕΥΜΑΆΛΆΓΙΟΝ᾽ ἈΝΕΝΕΓΙΚΆΠΤΝΗς 
ΘΥοιΆΟ. ΕὙΤΠΡοΟΟλο ΤΟΥσ τώθῳῷ.- Δ! 
ἈΙΥΧΎ ΔΙΟΤΙΠΕΡΙΕΧΕΙΕΝ ΤῊΓΡΆΦΗ: 
'ΔΟΥΤΙΘΗΜΙΕΝΟΙΩΝΆΙΘΟΝΆΚΡΟ 
ΓΩΟΝΙΆΙΟΝΕΚΆΕΚ ΤΟΝΕΝΤΊΜΟΝ τς 
ΟΠΙΟΤΕΥΩΝΕΘΙΑΥ ΤῸ. ΟΥ̓ΜΗΙΚΑΤΆΙ 
ΟΧΎΝΘΗ᾿ ὙΜΙΝΟΥΝΗΤΊΙΜΗΤΌΙΟΙΤΙ 
ΟΤΕΥΟΥΌΙΝ᾽ ἈΤΤΕΙΘΟΥΌΙΝ.Δ 6. ἈΙΘΟΝ 
ΟΝ, ἉἈΠΕΔΟΙΚΙΜΑΟΆΛΝΟΙΟΙΚΟΛΟΜΟΥΝ 
ΤΕΟ: ΟΥ̓ΤΟΟΘγενηθηβξιοκβϑᾶλην 
ΓΩΟΝΙΆΟ: ΚΑΙΑΘΟΟΠΡΟΟΚΟΜΜΑΆΤΌΟΟΙ ΚΑΙ 
πετρλοκαν λλλου" ΟἸΠΡΟΟΚΟΙΤΤΟΥ 


ΟΝ ΓΟΧΟΓΟΩ: ἈΠΕΙΘΟΥΝΊΓΕΟΦΕΙΟΟ, 


ΕἸΤΕΘΗΟΆΝ᾽:᾽ ὙΜΕΙΟΔΛΕΓΕΝΝΗΟΟΕΙΚᾺΕ 


Ιζ γον ᾿ΒΑΟ ΛΕΘΙΟΝΙΕΡΑ ΓΟΥΜΆ..: ΕΘΙΝΟΟλ. 


ΓΊΟΝ: ἈΧΟΟΘΘΙΟΙΤΕΡΙΠΤΟΙΉΟΙΝ᾽ ΟΠ ΤΆΟΘ 
ἈΡΕΤΆΟΘΕΣΑΓΓΕΘΙΆΗ ΤΕ ΤΟΥ ΚΟΙΚΟΤΟΥῸ 
ὙΜΆΑΟΚΑΧΘΟΆΧΝΤΟΌΟσ: ΕΙΟΤΟΘΑΥΜΆΟΤῸ 
λυ τογφως οἰποτεουλλοσ: ΝΥΝ 8. 
ἈΛΧΟΟΘΥ ΟἸΟΥΚΗΧΘΗΜΕΝΟΙ- ΝΥΝ ΔΕ 
ΘΆΘΗΘΕΝΤ ΘΟ ἈΓΆΠΙΗΤΌῸΙ ἸΤΆΡΆΚΑ 


λωωώοσπΆροι ΙΚΟΥ̓ΟΙΤΙᾺἈΡΕΤΠΔΗΜΟΥΟ-Ἀ. 


19 [118] 1. ΡΕΤᾺ 11, 4-- 11. 


10 


15 


24 


ΠΕΧΕΟΘΕΤΟΝΟΑΡΙΚΙΚΩΟΝΕΠΙΘΥΜΙ 
ΟΝ: ἈΓΤΙΝΕΟΟΤΡΆΑΤ ΘΥΟΝΤΆΙΚΑΤΆ. 
ΤῊΟΥΎΧΗσ ΤῊΗΝΆΝΑΟΤΡΟΦΗΝΥ 
ΜΟΩΟΝΕΧΟΝΤ ΒΟΚΑΛΗΝΕΝΤΌΙΟΕΘΝΘ 
ΟΝ να ενωκλαταλλλώοινυμωνΝ 
ὠοκλκοποιων εκ τωνκλλων 
ΘΡΓΩΟΝΕΙΤΟΙΤΤΓΟΥΟΆΝΤΕΟ, ΟΣ ΟΙ. 
ΤΟΝΘΝΕΝΗΜΕΡΆΘΙΤΙΟΚΟΙΤΗΚ᾽ 
ΤἸΤΟΤἈΓΗΤ ΘΟΥΝΙΤΑΟΗΧΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΤΊΟΘΙΔΙΧΤΌΝΙΚΝ δυταξἊλοιλαι. ὧς 
ὙΤΙΕΡΕΧΟΝΤῚ ΕἸ ΓΕΗΓΈΜΟΟΙΝ, ΘΔ! 
ἈΑΥ̓ΓΟΥΤΙΕΜΊΤΟΜΕΝΟΙΚ᾽ εισθδλικηοι. 
ΜΘΝΙΚΆΙΚΟΠΟΙΩΝ .: ΘἸΤΙΝΟΝ Δ ΘΆΓΆ. 
ΘΟΠΟΙΩΝ᾽ ΟΤΊΟΥ ΤΩΘΕΟΤΙΝ ΤΌΘΕΛΧΗ 
ΜΆΓΤΟΥΘΥ- ἈΓΑΘΟΠΟΙΟΥΝΤΆΟΘΦΗ 
ΜΟΥΝΤΉΝΤΩωναφρονωώνανων 
ἈΓΝΩΟΙΆΝ᾽ ΘΟΘΆΘΥΘΕΡΟΙ- ΚΆΜΗ 
ΟΕΠΙΚΑΛΥΜΜΆΘΧΟΝΤ ΟΤΉΟΚΆΚΙ 
ἈσΤΉΝαλουθεριαν: Ἀλλῳολούλοι 
ΘῪ ΠἈΝΤΆΟΤΙΜΗΟΛΧ ΤΕ. ΤΗΝΆΛΕΑΣ 
«ΦΟΤΉΗΤΆΛΧΓΆΙΑΓΕ᾽ ΤΌΝΘΝΦΟ 
ΕΘΙΟΘΘ᾽ ΤΟΝΕΧΟΙΆΘΑΓΓΙΜΆΓΓΕ᾽ 


(ιοικετλι.- ὙΤΙΟΤΆΘΟΘΟΜΕΝΟΙΕΝΠΆΝΤῚΙ 


20 


«οκωτΤΟΙΟ ΘΟΠΟΤΈΟ' ΟΥΜΟΝΟΝΤΌΙΟ 


1. ΡΕΤΆ. Π,, 11--- 18. 


10 


1ὅ 


24 


ἈΓΆΘΟΙΟΙΚΆΙΕΠΠΕΙΚΕΟΙΝ: ἈΧΧΆΙΚΚΑΟΤΌΙΟ 
ΟΚΟΛΆΙΟΙΟ' ΤΟΥ ΤΟΓΆΡΧΑΡΙΟ' δι ΆΟΥΝ 
ΘΙΔΗΟΙΝΘΥΎΤΙΟΦΕρει ΤἸΟΧΥΤΙΆΘ ΤΆ Ο 
ΧΩΟΝΆ μκῶ ς᾽ ΠΟΙΟΝΓΆΡΙΚΆΘΟΟ:ΘΙ 
ἈΜΑΆΡΤΆΝΟΝΤ ΤἜΟΚΑΙΚΟΧΆΖΟΜΕΝΟΙ 
ὙΤΠΟΜΕΝΘΙΤΕ᾽ ἈΧἈΧΘΙΆΓΆΑΘΟΠΟΙΟΥΝ 
ΤΟ: ΚἈΑΙΤΑΟΧΟΝ᾽ ΓΕΟΥΤΙΟΜΕΝΕΘΙΤΈῈ: 
ΤΟΥ ΤΓΟΧΑΡΙΟΠΆΡΆΑΘΟΣ ΕἸΙΟΤΟΥ ΤΟΓᾺΡ 
ΘΚΧΗΘΗΤΕ. ΟΤἸΚΑΙΧΟΘΙΤΑΘΕΝΎΤΙΕΡ 
ἩΜΩωΝ: ΥὙΜΙΝΥΤΟΣΧΆΑΜΕΆΝΟΩΝΎΤΙΟ 
ΓΡΆΑΜΜΟΝ-:ΙΝἈΆΘΒΠΆΚΟΧΟΥΘΗΘΗΤΕ 
ΤΟΙΟΙΧΝΕΟΙΝΑΥ ΤΟΥ ΟΟἈΜΑΡΤῚΆΝ 
ΟὙΚΕΠΟΙΗΟΘΕΝ: ΟὙΔΕΘΥΡΕΘηλΟΆΟΟΘΟΝ 
ΤΟΩΟΤΟΜΑΆΤΊΑΥ ΤΟΥ ΟΟΛΥΔΟΡΟΥΜΘ 
᾿ΝΟΟΟΥΚΑΝ,ΓΟΛΥ ΔΟΡΕΙ: ΠΤΆΟΧΩΟΝΟΥ 
ΚΗΤΙΘΙΆΕΙ ΠΆΡΕ Δ οΟΥ λα Τκρινο 
ΤΊ λικςσ᾽ ΟΟΤἈΟΧΜΑΡΤΙΆΟΗΜῶ 
ἈΥΤΓΟΟΆΧΝΗΝΕΓΙΚΕΝΕΝΤΌΟΩΜΑΤΙ 
ἈΥΓΟΥΈΕΠΙΙΓΟΣΥΆΟΝ᾽ ΝᾺ ΓΆΙΟΆΜΑᾺΡ 
ΤΙΧΙΟΆΠΟΓΕΝΟΜΕΝΟΙ. ΤΉΛΙΚΑΙΟ 
ουὐνηζηοώμεν: οὐ Τωμῳλῳωμπι 
ἈΥΓΓΟΥΙΆΘΗΤΕ᾽ ΗΤΕΓΆρσπΠροκὰ 
ταπλλανώμονα: ἈΧΆ ΘΙ ΤΡΆΦῬΗ 
ΤΕΝΥΝΕΠΙ ΓΟΝΙΤΟΙΜΕΝΆΜΙΕΙΤΙΟΙΚΟ 


ΦΊ ΠῚ Ι. ῬΕΤΆ. ΠΙ, 18 --- 36. 


10 


1ὅ 


24 


ἸΟΝΤΩΝ Υχωνύμών: ομΜοιο 
ΙΓΥΝΆΙΚΘΕΟ: ὙΤΤΟΤΆΟΟΟΜΕΝΟΙΤΌΙΟΙΔΆ! 
ΟΙΟΆΝΑΆΡΆΟΙΝ "ἸΝΆΚΛΔΙΘΙ ΓΙΝΘΟΆΤΙΘΙ 
ΘΟΥΟΙΝΤΌΟΧΛΟΓΩΣ.- ΔΙΆΤΗΟ ΤΟΝΓῪ 
ΝΑΙΚΩΟΜΆΝΑΟΤΡοΟΦφησλνθυλογου 
ΙΚΕΡΔΗΘΗΟΘΟΝΤ Μ᾽ ΕἸΤΟΙΤΓΟΥΘΆΝΤΕΟ 
ΤῊἨΝΕΝΦΟΕΚΩΆΧΓΝΗΝΜΆΝΑΟΤΡΟΦΗ. 
ὙΜώΝ:Ν, σΟ Τῷ, ΟΥ̓ΧΟΘΣΌΘΕΝΕΜ 
πλοκηστριχωῶν: κλυπεριθεοθῶο 
ΧΡΥΟΙΩΝ -ΗΘΝΑΥΟΘΩΟΙΜΑΤΊΩΝΙΚΟ 
ΟΜΟΟ' ἈΧΧΟΚΡΥΤΙΤΟΟΤΉΟΚΑΡΔΙΆΟΣΝ 
Θρώποσ: ΕΝ ΤΩἈΧΦΘΑΡΤΩΤΟΥΤΙΡΆ 
ΕΟΟΙΚΑΙΗΟΥΧΙΟΎΤΙΝΟ: ΟΘΟΤΊΝΕΝΩΙΤΙ 
ΟΝΤΤΤΟΥΘΥΤΙΟΛΥ ΓΕ ΆΕςσ' ΟΥ̓ΤΩΟΟΓᾺΡ 
ΤΤΟΤ ΚΑΙΆΙΆΓΙΔΟΓΥΝΆΜΚΘΟΆΛΙΘΆΠΙΤΙ 
ΖΟΥΌΔΛΙΕΙΤΙΘΝ: ΕΚΟΟΜΟΥΝΑΙΛΥ ΤΆ. 
ὙΠΟΤΆΘΟΟΜΕΝΑΥΤΌΟΙΟΙ. ΙΟΙΟΆΝΆΡΆΟΙ.. 
(ΟΟΟἈΧΡΡΑΥΤΙΗΙΚΟΥΟΘΝΤΌΟΆΑΒΡΆΑΛΧΜ'᾽ 
ΚΥΡΙΟΝΧΥ ΓΟΝΚΑΛΧΟΥΌΆ ΗΟ, ΕΓῈΝ 
ΝΗΘΗΤΈΤΕΙΚΝΆ-ἈΓΆΑΘΟΠΟΙΟΥΌΛΙ: 
ΚΑΙΜΗΨ«ΡΟΚΟΥΜΘΝΆΙΜΗΆΘΜΙΆΝ 
Π͵ΤΏΟΙΝ᾽ ΟἸΆΝΆΡΕΘΟ, ΟΜΟΙΩΟΟΘΟΥΝ 
ΟἸΚΟΥΝΤΤΒΟΚΑΙΓΆΓΝΩΟΙΝ-: ΟΟΆΟΘΘΕ 
ΝΕΟΤΈρω, ΟΚοΥ ει ΓωΓγυΥνΝλικειω ἃ 


22 Ι. ΡΕΤΕ.ΙΙ, 25 - ΠΙ, 1. 


10 


24 


νννννννννν 
ἀξεσεσσεεθ 


ΠΟΝΕΜΟΝΤΟΤΙΜΗΝ: ΚΑΙ ΟΥΎγκΚΆΗ 
ΡΟΝΟΜΟΙΧΆΡΙ ΓΟΟΖΩΉΗσ' ΕἸΟσΣ ΤΌΜΗΒΓ 
ΚΟΙΤΤΕΟΘΑΓΓΑΟΠΡΟΟΘΥΧΆΑ ΟΥ̓ ΜΌΝ: 


ΤΟΌΛΕΘΤΈΕΛΧΟΟ. ΤᾺΝ ΤΕΟΟΜΟΦΡοναςΟ' ΟΥ̓Μ 
πΆΘεισ φιλλλδλφοι ΕὙΟΠΆΆΓγΧΝΟΙ" 


φιλόοφρονεσ Μηλπολιλοντθϑοκλα. 
ΚΟΝΆΝΤΙΚΆΑΚΟΥ ἩλυλρβιΙΆΝΑΆΝ 
ΤΊ λρβιλσ ΤΟΥΝΆΑΝΤΊΙοΟΝ θοΥλο 


ΓΟΥΝΤΈΕΟ' ΕἸΙἈΟΤΕΟ. ΟΤΊΕΙΟ ΤΟΥ ΓΟΘΙζΆΗ 


ΘΗΤΕ. ΝἈΘΥΛΧΟΓΙΆΝΙΚΔΛΗΡΟΝΟΜΗΟΘΗ 
ΤΕ ΟΓἈΑΡΘΕΆΧΩΟΝΖΟΩΗΝΑΆΓΑΙΤΆΝ, Ις 
ἈΘΙΝΗΜΕΡΆΟΆΓΆΘΑΟ, ΠΑΥΟΆΧΙΤΟΣ ΤῊΝ 
ΓΆΦΘΟΟΆΧΝΔΑΥ ΓΟΥ ἈΙΤΟΙΚΑΚΟῪ. ΚΆΙΧΘΙ 
ἈΗΛΔΥ ΤΟΥ ΓΟΥΜΗΛΆΛΗΟλΙ Δ ΌΆΟΝ. 
ΕΚΙΚΑΙΝΑΓΓΟΛΊΤΟΙΚΑΙ ΚΟΥ. ΚἈΙΠΟΙΗΟΆ. 


᾿ΤΟΩΆΧΓΆΘΟΝ᾽ ΖΗΤΗῊΗΟΆΩΘΙΡΗΝΗΝ: 


κααλιωΣ ΤλΥ ΤῊΝ" οτοφϑλλ 
ΜΟΙΚΎΕΙΠΙΔΙ ΚΟΥ. ΚΑΙ ΤΆΛΥ ΓΟῪ 
ΘΙΟΔΘΗΟΙΝΧΥΤῸΟΝ᾽ ΠΡΟΟΟΙΤΟΝ. ΘιῪ 
ΕΠΙΠΟΙΟΥΝΤΆΟΚΑιΚΑ: ΚαιτΊοοιᾳα. 

ΚΞ ΟΟΝΥΜΆΟσ. ΒΘΑΝΤΟΥἈΓΆΑΘΟΥΜΙΜΗ 
ΤἈΙΓΕΝΗΟΘΕΘ᾽ ἈΧΧΧΙΚΑΙΕΙΠΆΟΧΟΙ ΤῈ 
ἈΟΧΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ: ΜΆΚΛΔΡΙΟΙ' ΤῸΝ 
ΔΕφΦοξκονλυ ΓΩΟΝΜΗςΡΟΚΗΘΗΤῸΈ. 


98 [212] Ι. ΡΕΤΕ. ΙΠ, 1--- 14. 


ὅ 


18 


24 


ΜΗΔΕΤΆΡΆΧΘΗΤΕ᾽ ΚΝΔΘΤΌΝΘΝ 
ἈΓΙΆΟΆΛΓΕ. ΕΝ ΤᾺ ΟΑΡυΟΥ̓ΜΟΩΝ. 
ΕἸΤΟΙΜΟΙΔΟΕΆΧΘΙΠΡΟΟΆΛΙΤΟΛΧΟΓΙΆΝ -ἸΤΆᾺΝ 
ΤΊΤΟΣ ΤΟΥΝΤΙΥΜΆΟΆΟΓΟΝ ἸΤΕΡΙ 
ΤῊἨΟΘΟΘΝΥΜΙΝΘΆΤΗΙ Δ ΟΟ᾽ ΜΕΤΆΤΠΙΡΑΥ 
ΤΗῊΤΟΟΚΑΙΦοκοΥυ. οὐναιληοινεχοι 
ΤΕΟΆΧΓΆΘΗΝ᾽ 'ΝἈΕΝΟΩΚΑΙΓΆΛΆΛλοΟΥ 
ΟἸΝΥΜΩΝΩΟΚΆΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΆ! 
ΟΧΥΝΘΟΩΟΟΙΝΟΙΕΙΤΗΡΘΆΑΖΟΝ Τ ΘοΥΜῷ 
ΤῊἨΝΆΑΓΆΑΘΗΝΕΘΝΧΩΆΧΝΆΟΘΤΡΟΦΗΝ: 
ΚΡΕΙ Τ᾽ ΓΟΝΓἈΡΑΓΆΑΘΟΙΠΟΙΟΥΝΤΆΟΘΙ 
ΘΘἈΆΟΙΤΓΟΘΕΘΧΗΜΑ ΓΤΟΥΘΥΤΙΆΟΧΘΙΝ: 
ἨΚΆΑΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΆΟΜΚ᾽ ΟΤΙΚΑΙΧΟΆΤΙΑΣ 
ἸΠΕΡΙΆΜΑΡΤΙΟΩΟΝΕΠΆΘΕΟΜΝ' Δικλιοοῦ 
ΠΕΡΆΔΙΚΩΝ -ἹΝΑΥΜἈΆΟΠΡΟΟἈΆΧΓΆΓΗ 
ΤΩΘΟ ΘΑΝΆΑΤΟΩΘΕΘΙΟΜΕΝΟΆΡΚΙ. 
ΖΩΛδΟΠΟΙΗΘΘΙΟΔΛΘΙΙΝΜΙ ΘΙΝΝΟΚΆΙ 

] ΟΙσανΦΥλἈΚΗΠΝΘΥΜΆΟΙΝΠΟΡΟῪ, 
ΘΕισ. ΘΙΚΗΡΥΣΕΝΝ ἈΠΕΙΘΗΟΆΟΙΝΠΟΤΕ: 
ΟΤΕΑΛΙΤΙΕΘΣΘΑΘΧΕ ΤΟΗ ΓΟΥ̓ΘΥΜΆΜΚΡΟ 
ΘΥΜΙΆ. ΞΝΗΜΕΡΆΑΙΟΝΩΘΙΚΑΑΤΆΟΚΘΥ 
ἈΖΟΜΘΟΘΝΗΟΙΚΗΕΩΣ ΤΟΥ. ΕΙΟΗΝ, ΟἈΙΓΆΟ: 
ΤΟΥ ΤΈΕΟΤΙΝ: ος Τωνγυχλιλιεοω 
ΘΗΟΆΝΑΙΥ ΔΑ ΤΌΝ Ο,ΚΎΜΆΟ, ἈΝΤῚ 


34 Ι. ΡΕΤΕ. ΠΙ, 14 ---21. 


10 


24 


ΤΥΠΟΝΝΥΝΟΟΩΧΖΘΙΚΆΤΙ ΤΙΊΟΜΆ. ΟΥ̓ΟᾺΡ 
ΙΞ(ΟΟἈ!ΟΘΕΟΙΟΡΥΤΙΟΥ. ἈΧΆΧΟΥΝΗΘΙ 
ΘΟΕΩΘΟΆΑΓΆΘΗΟΕΙΠΕΡΟΩ ΤΗΜΆΘΙΟΘΝ.: 
ἈὉΧΝΑΟΤΆΑσΕΟΟΙΥΧΥ ΟΟΘΟΤΓΙΝΕΝ ΔΕ 
ΣΙ ΓΓΟΥΘῪ. ΠΟΡΘΥΘΕΙΟΘΙΟΟΥΝΟΝ Ὺ 
ΠΟΤΓΆΓΕΝΤῸΝΛΔΥ ΓΩΆΓΓΘΆΟΝ -Ἰς 
ΘΞΣΟΥΟΙΩΟΝΙλΥΝΆΜΕΟΝ: ΧΥ 
(γΥν ΤΤΆΘΟΝ, ΓΟΟΥΤΙΕΡΗΜΩΟΩΝΟΆΡΚΙ: 
ΚΟΟΥ̓ΜΕΙΟΤΗΝΑΥ ΤΗΉΝΕΝΝΟΙΆΝΟ 
ΤΡΆΙΟΆΟΘΕ -Ο ΓΙΟΙΤΆΑΘΟΙΝΝΕΝΟΆΡικΙ. ΠΕ 
ΠἈΑΥΓΓΑΙΆΜΑΡΤΊΙΆΟ -ΕἸΟΓΟΜΗΚΕΤῚ 
ἈΝΟΩΟΝΕΠΙΘΥΜΙΆΙΟ - ἈΑΆΆΘΘΆΗΜΑ. 
ΤΙΘΥ. “ΓΟΝΕΙ ΗΠ ἈΟΙΠΟΝΕΝΟΆΡΙΚΙΒΙ. 
ΦΟΆΙΧΡΟΝΟΝ. ἈΡΚΕ ΓΟΟΓΆΡΗΜΙΝΟ 
᾿ΙΤΆΡΘΒΆΑΗΧΑΥΘΟΩΟΟΧΡΟΝΟΟ ΤΟΥ ΙΟΥ. ΤῸ 
᾿ΘΕΘΧΗΜΑΆΤΩΝΘΕΘΘΝΟΟΝΚΑΓΕΡΓΆΟΆΧΟ 
ΘᾺ. ΠΕΙΤΟΡΒΡΥΜΕΝΟΥΌΟΘΝΆΟΘΆΓΙΣΟΓ᾽ 
ειθυμλς οὐνοφλυτιλισ κῷ 

ΜΜΟΙΓΟ᾽ ΤΠ ΓΟΙΟ ΔΙΆ ΘΕΜΗΤΌΙΟΘΙ 
ΔΩΛΧΛΟΛΧΆΓΓΡΘΙΆΙΟ - ΕΝ ΣΕΝΜΙΖΟΝ 

ΤᾺ. ΜΗΟΥΝΤΡΕΧΟΝΜΤΟΩΟΜΝΥΜΟΝ 
ΕἸΟΤΗΜΑΥ ΓΗΝ᾽ ΓΗΟΧΟΟΣΤΊΆΟΆΝΑ. 
ΧΥΟΙΝ᾽ ΚἈΧΟΦΗΜΟΥΝΤΈΕΟ:-ΟΙ, ἈΠῸ 
ΧἈΩΟΘΟΥΟΙΝΆΘΟΓΟΝ ΓΩΕΤΟΙΜΩ)ΩΕ 


9 [292] Ι. ΡΕΤΕ. 1ΠΠ|, 91 ---Ἰ ν΄, δ. 


10 


1 


24 


ΧΟΝΤΙΚΡΙΝΆΙΖΩΟΝΤ ἈΟΚΆΙΝΕ 
ΚΡΟΥΟ᾽ ΘΙΟσ ΤΟΥ ΓΟΓΆΡΚΆΙΝΘΚΡΟΙΟ 
ΘΥΉΗΓΓΘΆΙΟΘΗ ΨΝΆΚΡΙΘΩΟΟΙΝΜΕΝ 
ΚΑΤΆΑΧΝΟΥΟΟΆΡΙΚΙ -ΖώοΙΝ θικα. 
ΤΆΘΝΠΝ᾽ ΠΆΝΤΩΝ Ε ΤΟΤΤΕΆΟΟ 
ΗἩΓΓΙΚΕΝ Οοὠφρβονηολίτστεουνις 


ΗΑ τεθιοταοπροοθυχλσ ΠΡΟΆΝ 


ΤΟΝΑ Θ ΤΉΝΕΙΟΕΔΥ ΓΟΥΟΆΧΓΆΤΤΗΝ 
ΕΚ ΤΕΈΝΗΘΧΟΝΤ ΓΟ ΟΤΙΆΓΆΠΗΙΚΑ. 


'ΧΟΣΕΝΟΙΘΙΟΑΆΧΗΛΧΟΥΌ: ἈΝΘΥΓΟΓΓῪ 


ΧΥΥΘΙΠΑΗΘΟΟΧΜΑΡΤΊΟΩΝ᾽ 


ΟΜΟΩΝ᾽ ΘΚΑΟΤΟΟΚΑΘωσθΘΆΔΆΧΕΕΝΧΑ. 
ρβιομλ- Εἰ σθΑΥ ΓΟΥΌΟΔΥ ΤΟ ΔΙ ΚΟΝΟΥ 
ΤΕ: ΘϑΟκἈἈΟΙΟΙΚΟΝΟΜΟΙΠΟΙΚΙΆΗΟ 
ΧἈΑΡΙΓΟΟΘΥ ΕἸ ΤΙΟΛἈΧἈΕΘΙΟΩΟΟΛΟΓΙΆΘΥ᾽ 
ΕΙΤΙΟΔΙἈΚΟΝΕΙΩΟΘΕΞΟΧΥΟΟ : ὠΌχΧΟ 
ΡΗΓΕΙΟΘΟ ΝΆΕΘΝΙΤΆΟΙΝΑ ΟΣΆΖΗΤΙ. 
ΟΘΟλιλΙΥΧΥ ΦΘΟΤΙΝΗΔΟΣΆΚΑΙ 
ΤΟΚΡΆΤΟΌΟ. ΕΙΟΤΟΥΟΛΔΙΟΝΆΟ ΤΟΝΆΙ. 


-.-. ΟἸΝΟΟΝΆΜΜΗΜΝ --: ἈΓΔΙΠΊΓΟΙΜΗ 
5 διμιζεοθα ΤΉ ΝΥ ΜΙΜΠΎΡΩΟΕει ἯΠΡῸς 


20 


ΤΕΙΡΑΟΜΟΝΥΜΙΝΓΙΝΟΜΕΝΗ -ὦσ 56 
ΜΟΥΥΜΙΝΟΥΜΕΆΙΝΟΝΤΌΟ ἈλΆΛΚΑ. 
ΘΟ,ΚΟΙΝΩΟΝΘΙ ΓΕ ΓΟΙΟΓΤΟΥΧΥΤΙΆΘΗ 


ΕἸ ῬΈΤΕ. ΙΥ̓͂͵ 8 --- 18. 


10 


18 


ΜΆΟΙΝ -ΧΆΙΡΕΤ Θ,ΪΙΝΆΚΑΙΕΝ ΤΉΛΤΙΟ. ΙΓ 
ΚΑΧΥΎ ΘΙ ΤΉ λ οσηολῪ ΤΟΥ. ΧΆΡΘΙ ΤῈ. 
ἈΓΆΛΧΧΙΦΟΜΕΝΟΙ ΘΙΟΝΕΙ Ζεοθθανο 
ΝΜΟΜΑΆΓΙΧΥ. ΜΆᾺΚΆΡΙΟΙ ΟΤῚ ΤΟΤΉΟΘΛΟ 
ΣΗΟΚΑΙΔΥΝΆΜΕῶσ -ΚΑΥ ΤΟΤΟΥΘῪ ᾿ς δ 
ΠΝΆ, ΦΥΜΆΑΟΧΝΑΆΠΑΆΥΈΕΤΆΙ ΚΑΤΆ. 
ΜΕΝΑΥ ΤΟΥ. ΚἈΧΟΦΗΜαοΓΆΙ ΚΑΤᾺ 
ἈΘΥΜΔΆΑΟΔΟΞΆΖΘΤ ΑΙ ΜΗΓΆΡΤΊΟΥ 
ΝνΜωνπλοχθτωςοφονθυο,ΗΚΆΘΙΤΤΉΟ, 
᾿ς ΗΚΆᾺΚΟΠΟΙΟΟ :-ΗΩΦΟἈἈΛΟΤΡΙΟΘΙΤΙΟΙΚΟΙΟ. ὦ 
ειλεωοχριοστιᾶνοσ. Μηλιοχυνεοθω": 
δΔΟΞΣΆΖΕΤΩΔΛΔΕΤΌΟΌΝΘΝ. ΘΝ ΤΟΜΕβθι 
ΤΟΥ ΤΩ ΟΤΊΟΚΑΙΡΟΟΤΟΥΆΡΞΆΟΘΑΙ 
ΤΌΚΡΙΜΑ. ἈΠΟΤΟΥΟΙΚΟΥ ΓΟΥΘΥ. οἱ 
ἈΘΠΡωΟ ΤΟΝΆΦημΩωΝ :ΤΥΤΟΤΈΧΟΟ ιδ 
᾿ ΤΩΝΑΆΙΠΕΙΘΟΥΝΤΩΝΤΩΓΟΥΘΥΎΕΘΥ 
ἈΓγελιω καλιδειολικαιοομολίοο 
ΖΕΤ᾽ Ἀ! -ΟἈΟΘΕΗΟΚΑΙΆΜΑΡΤΩΛΟΟΠΟΥ, 
«ἌΝΟΙΑ ΘΟΤΕΚΑΙΟΙΤΆΟΧΟΝΤΈΕΟ 
ΚΑΤΑ ΓΓΟΘΘΆΛΗΜΑΆΑ ΓΟΥΘΥΘΟΠΙΟ 20 
ΙΚ ΤἸΟΤῚ -ΠἈΑΡΑΤΙΘαεοθωσλΝ ΧΟ 
ΧΑΟΛΥ ΓΟΩΟΝΕΝΆΓΑΘομποιᾶ. 
Τ ΠρεοκΥτερογοστογοθνυμινλδβᾶκα 
ἈΦ ΟΟΥΜΠΠΡΘΟΚΑΥΤΈΡΟΟ: ΚΜΆΡΤΥῸ 94 


97 [813] Ι. ῬΕΤΕΟῚΙΨΥ, 13 --ὖΉ,, 1. 


ΤΟΝ, ΤΟΥΧΥΤΙ ἈΘΗΜΆΞΠ ΟΟΝ -ΟΚΆΙ 
ΤἨΟΜΘΕΘἈΆΛΧΟΥΟΗΟΛΙΤΟΙΚΆΛΥΤΙΤΈΕΟΘΑΙ 
ἈΟΞΗΟΘΙΚΟΙΝΟΝΟΟσ ΠΟΙΜΆΝΕ ΤΕΤΟῸ 
ΘΝΥΜΙΝΠΟΙΜΙΝΝΙΟΝ ΤΟΥ ΘῪ- ΕἸΤΙΟΙΚΟ 
ΠΟΥΝΤΈΕΟ ΜΗἈΧΝΑΆΓΙΚΧΟΤΟσΆΧΆΧΛΧΕ 
Ι(ΟΥ̓ΟΙΩΟΚΆΑΓΆΘΙΝ ΜΗΔΘΆΙΟΧΡΟ 
καρλώῴςσ: ἈΧΧΑΠΡΟΘΥΜΩσΟ ΜΗΔ. 
(ΟΟΙΚΑΓΓΑΚΥΡΙΘΥΟΝΤ ΟΤΌΝΚΆΧΗ 
ΡΩΝ - ἈΛΧΧΆΑ ΤΥΤΙΟΙΓΙΝΟΜΕΝΟΙΤΟΥ 
ΠΟΙΜΝΙΟΥῪ ΚἈΑΚΡΑΝΕΡΩΘΕΝΤΌΟΟ 
ΤΟΥ ΆΡΧΙΠΟΙΜΕΝΟΟΘ -ΙΚΟΜΙΕΙΟΘΕ ΤῸ 
ἈΜΑΆΑΡΑΝΤΙΝΟΝΤΉΟΘΔΟΞΗΟΟΕΦΑᾺ 
ΝΜΟΝ᾽ ΟΜΟΙΩΟΝΕΟΩΣΓΕΡΟΙΥΤΙΟΤΓΆΓΗ 
“] ἘπρεοκυΥτεροις πα Ν Τεολδλλληλοιςο 
ὙΠΟΤἌΟΘΟΘΟΜΕΝΟΙ. ΤῊΝ ΓΆΠΠΘΙΝΟΦΡΟ 
ΟΥ̓ΝΗΝΕΓΙΚΟΜΕΚΩΟΘΆΟΘΕ. ΟΤΊΟΘΟΥ 
ΠΕΡΗΦΆΑΝΟΙΟΆΝΤΥΓΆΘΟΘΤ ΑΙ ΤΆΤΤΕΙ 
ΝΟΙΟΔΛ ΘΙ ΩΟΘΙΝΧΆΡΙΜ᾽ ΤΆΠΤΘΙΝΩ 
ΘΗΤΕΟΥΝ ΠΟ ΤΗΉΗΝΚΡΑ ΚΆΙΆΝΧΘΙ 
ΡΧΆΤΟΥΘῪ "νυ μλουγωώοηενις 
ΡΩΘΙΠΙΟΙΚΟΙΤΗῸ ΠΆΘΟΆΧΜΝΜ ΤΉΝΜΕΡΙ 
ΜΝΆΝΥΜΩΝ,ΕΘΠΙΡΡΙ ΤΑΝ Ἔοσαγ 
ΤῸΝ -ΟΤΊΙΆΥ ΤΓΩΟΜΕΘΆΛΘΙΠΕΡΙΥΜΌΩΝ: 
ῬηΗγψλγε γρηγορηοχ γο οα τιλακο 


28 Ι. ΡΕΤΕ.Υ, 1--8. 


[δι] 


10 


24 


ὙΜωνλιλκολοσ. ΘΟΧΘΩΟΝΩΡΥΌΜΘΕ 
ΝΟΟΘΠΕΡΙΠΆΓΕΙΖΗ ΤΩΝ. ΤἸΝΆΚΑΓΤΆ. 
ΤΠΕΙΝ᾿ ὦ, ἈΝΤΙΟΤἨΓΘΟΤΈΡΘΟΙ ΤῊΤΠ 
ΟἼΓΕΙ' ΕἸΔΛΟΤΕΟ ΓΆΛΔΥ ΓΆΤΩΝΙΤΆΘΗ ᾿ 
ΜΆΓΟΩΟΝΤΉΗΕΝκοσΜωυΥμωνλλϑαλ 
«ΤΉ ΤΙΕΓΙ! ΤἜλθιοθα ΟλαΘῸ 

᾽ ]κοηοόχάριτος, ΟΙἈΆΧΛΘΟΧΟΥΜΑΆΟΘΙΟΤΗ. 
ἈΙΩΦΝΙΟΝΑΥ ΓΟΥ ΔΟΣΑΝΕΝΧΟΩΙῪ,ΟῸ 
ἈΙΓΓΟΝΠΆΘΟΝΤΡἠἈΟ: ΥΤΓΟΟΚΆΑΓΓΆΡΤΗ 
ΟΑΟΥΜΆΟ ΟΤΉΡΙΞΘΙ σθανσει 66 
μϑλιώσει ΑΥΓΩΗ Δ ΟΣΆἈΚΑΙΤΌΚΡΑ 
“ΓΟΟΘΘΙΟΤΓΟΥΟΛΙΟΝΧ Ο ΤΟΝΔΙΟΝΟΩΝ 
ἈΜΗΝῚ ΟΔΙΆΧΟΙΧΟΥΧΝΟΥΥΎΜΙΝΤΟΥ 

᾽᾿]Π}οτογλλαλφογ: ὠσλογιζομᾶνλο 
»γωνογρα,α -παρακλλώπνιζαι 
ΚἈΑΙΕΠΙΜΑΡΤΎΡΩΝ.: ΤἈΥΤΉΝΘΙΝ. 
ἈΛΗΘΗΧΑΆΡΙΝ ΤΟΥ ΘΥῪ- ΕἸΟΡΗΝΕΘΟΤΉΚΑ. 
ΤΕ ΧοπαΖεταυυμλοηενβαεύλῳ 
ΜΙΟΥΝΕΙΚΆΕΙ.ΓῊ -ΔΟΜΆᾺΡΙΚΟΟΟΥῸ 
ΜΟΥἈΟΠΆΑΟΧΟΘΕΘΧΆΧΗΧΟΥΌΕΝΦ᾽Ι 
ἈΗΜΑΓΙΆΓΆΠΗΟ ΘΙΡΗΝΗΥΜΙΝ 
ΠΆΟΙΝ ΓΟΙΟΕΝΧΟΥῪ - ἈΜΗΝ:-: 


ΠΕΤΡΟΥΆΙΙ] - -----Ὁ ἜΧΗ ἃ 
σΕΙΠΊΙΧΟΩΟΌΟΝ . ...ὄ ... 


49 [288] Ι. ΡΕΤᾺ. Κ᾽, 8-- 14. 


( Ὑμεωνπετροο: ΟΥ̓ ἈΟΟΚΑΙΆΠΟΟΤῸ 
ΠἈΟΟΙΝ ΧΥ ΤΟΙΟΪΟΟΤΙΜΟΝΗΜΙΝΑᾺΧχ ὃ 


ΟἸΙΝΠΙΟ ΤΙΝΕΝ ΙΚΟΟΟΥΝΗ ΤΤΟΥΘῪ 
ΗἩΜΟΩΝΙ ΑΙ βΡοΟΟΙΥΧΥῪΥ ΧΆΡΙΟΥΜΙΝ 
ἈΜΘΙΡΗΝΗΠΆΗΘΥΝΘΒΕΙΗΘΝΕΙΤΙΓΝΩΩ 
ΟΘΙΤΟΥΚΥΗΜΟΝ' ΘΟΠΆΝΤ ἌΆΗΜΙΝ 
ΤΗῊἨοσθεαιλολυμαμεώολυ ΤΟΥ ΓᾺΠἔ 
ΖΩΗΝΙΑΙΘΥΟΘΕΘΙΆΝ ΘΛ ΟΌΡΗΜΘ 
ΝΗΟ, ΔΙΆΤΗΟΘΠΙΓΝΩ σε σ ΤΟΥ ΚΑ. 
ἈΕΟΆΧΝΤΟΟΗΜΑΆΟΙ ΝΟ ΟΣΗΙΚΆΙΆΡΘ 
ΤῊ ΔΙΩΟΝΎ ἈΜΕΓΙΟΤἈΚΑΟΥΤΊΜΙΆ. 
ΗΜΙΝΕΙΤΑΓΓΒΘΆΜΑΤΆΛΛΘΑΩΡΗΤ ἊΝ 
ἸΝΆΧΟΥ ΤΩΟΝΓΕΝΗΟΘΕΘΕΙΆΟ 
ΚκοΙιΝΟ ΝΡ γοξῶς ἈΠΟΦΎΓΟΝΤΕΟ 
ΤῊΟΘΕΝκοομωκλιφϑορᾶσ: κλιλγ, 
ΤΟΤΟΥ ΤῸ ΛΘ. ΠΟΥ ΔΗΝΠΆΟΆΑΝΙΤΆΡ᾽ 
ΕἸΟΒΝΘΓΙΚΆΝΤ ΕΟ: ΕΓΙΧΟΡΗΓΗΟΆΧΤῈ 
ΕΝΤΉΠΙΟΤ ΘΙΥΜΟΩΝ, ΤῊΗΝΆΡΘΤΗΝΙ: 
ΘΒΝΑΘΤΗΆἈΧΣΧΡΘΤΗ,ΓΗΝΓΝΩΟΙΝ' ΘΝ Ὰ 6 
ΤΉΓΝΩΟΘΙ, ΓΗΝΕΓΚΡΆΤΕΙΆΝ' ΕΝ 
ἈΕΤΉΗΕΓΚΡΆΤΕΙΆ. ΤΗΝΥΤΙΟΜΟΝΗΝ: 
ΕΝ ΔΕ ΤΗΥΤΙΟΜΟΝΗ. ΓΗΝΘΥΌΕΕΘΙΆΝ: 


Π. ΡΕΤΕ.Ι, Ἱ -- 6. 


10 


18 


24 


Ἐν Ἑ ΤΉβυοβεαα: ΤΗΝφΦιχλλαλφι 
ἈΝ᾽ ΒΝΔ ΕΤΉφΦιλ Ἀλδλφιλ. ΤΉΝᾺ 
ΓΆΠΗΝ᾽ ΤΑΥ ΓΑΓΆΑΡΥΜΙΝΥΤΙΆΡΧΟΝ. 
ΤἈΚΑΙΠΆΘΟΝΆΖΟΝΤΆ. ΟΥ̓ΚΑΡΓΟΥῸ 
ΟΥ̓ΔΕΆΚΑΡΙΤΟΥΟΚΆΘΙΟΤΉΟΙΝΕΙΟΤῊ 
“ΤΟΥΚΥΗΜΟΩΟΝΙΝ ΧΥΕΠΠΙΓΝΩΟΙΝ᾿ οὐ, 
ΓΆΡΜΗΙΤΆΑΡΘΟΤΙΝΤΆΥ ΓΆ.ΤὙΎΦλοσεο 
ΤΙΝΜΥΟΠΆΖΩΝ -ἈΗΘΗΝΆΆΧΕΟΩΝ 
ΤΟΥΚΑΘΑΆΡΙΟΜΟΥ ΤωΝΠΆΛλ λΥ ΓΟΥ 
ἈΜΑΆΡΤΊΩΝ:: ΟΜΆΧΧΟΜΆΔΛΟΘΆΑΦΡΟΟΙ, 
ΟἸΤΟΥ ΟΣ ΓΕΒΕΚΑΙΆΝΥΜΟΩΟΝΤῊΝ 
ΚἈΑΗΟΙΝΚΑΙ ΤῊΗΝΕΘΙΚΆΟΓΗΝΙΠΟΙΕΙΟΘΆΛ 
ΤΥ ΓΑΓΆΡΠΟΙΟΥΝΤΈΟ: ΟΥ̓ΜΗΙΤΤἌΙ 
ΟΗΤΈΠΟΤΕ. ΟΥ̓ΤΩΟΓΆΡΠΆΟΥΟΙΩΟΕΙΤΙ 
ΧΟΡΗΓΗΘΗΟΕΤ ΑΙΥΜΙΝΗΘΙΟΟΔΟΟσ: ΕΟ 
ΤΗΗΝΆΑΙΩΟΜΙΟΝΕΆΟΙΆΘΙΆΝΤ ΟΥ̓ΚΥΉ 
ΜωνΝκΑυΟΡβοιυΧΥ ΔΙΟΜΘΆΧΗΟΘΟΩΥΤΤΙΟ 
ΜΙΜΝΗΟΚΘΙΝΥΜΆΟΠΕΡΙΤΟΥΤΌΝ. 
ΚἈΑΙΠΕΡΕΙ Δ Ο ΓΆΟΙΚΙΒΕΟΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥῸ 
ΘΝΤΉΗΙΤΑΡΟΥΟΘΗΆΛΛΔΗΘΘΙΆ:. ΑΚ: 
ΝΜΑΘΗΓΟΥΜΑΆΙΘΦΟΟΘΟΝΘΙΜΙΘΝ ΤΟΥ ΤῺ 
ΤΟὨΟΘΚΗΝΟΩΜΑΤΊ. ΙΕΓΕΙΡΕΙΝΥΜΆΟ 
ΘΝΝΥΤΙΟΜΝΗΟΒΘΙ ΕΔ ΩΘΟΤΙ ΓΆΧΘΙΝΗ 
ΕΟΤΙΝΗΧΠΟΘΕΟΙΟΤΟΥΟΚΗΝΩΜΑΆΓΌΟ 


81 [288] 1. ΡΕΤΕΟΙ, 1--- 14: 


16 


24 


ΜΟΥ -καϑθωοκλιοκοημῶδνιοχοε 
ληλώσενμοι οπουλλοώλθκλιθ. 
ΚΑΟΤΟ ΓΕΘΧΘΙΝΥΜΆΟ: ΜΘΤἈ ΤΗΝ 
ΕΜΗΝΘΣΟΔΛΟΝ -ΓΗΜ ΓΟΥ ΓΟΝΜΝΘΙ 
ἈΝΠΠΟΙΕΘΙΟΘΆΜ ΟΥ̓ΓἈΡΟΘΟΟΦΙΟΜΕΝΟΙΟ 
ΜΥΘΟΙΘΕΣΆΚΟΧΟΥΘΗΟΆΝΤΈΕΟ: ΘΓΝΩ 
ΡΙΟΑΜΕΝΥΜΙΝΤΗΝ ΤΟΥΚΥΗΜΟΩΝ. 
ἸὙΔΥΝΆΑΜΙΝΤΕΙΚΟΠΆΡΟΥΟΆΝ- ἈΣκΣ 
ἈΘΙΤΟΙΤΤ ἈΙΓΕΝΗΘΕΝΤ ΘΟΤΉΟΘΕΙιΚΘΙΝ ὃ 
ΜΕΓΆΛΧΕΙΟΤΗΉΗΤΌΟ ἈΧΕΩΝΓΆΡΙΤΆΡΑΆ 
ΘΥΠΡΟΤΙΜηνκλιλοῦσὰν -φώνηο 
ΘΝΝΗΧΘΕΙΟΗΟΤΟΙΆΧΟΛΟΘΥΊΤΙΟΤΉΟΜΕΓΆ 
ἈΟΠΡΕΙΤΟΥΌΔΟΞΗς ΟΥ̓ ΤΟΟΘΟΤΙΝΟΥΊΟΟ 
ΜΟΥΟἈΪΧΓΆΠΗΤΌΜΟ' ΟΥ̓ΤΟΟΘΕΟΤΊΝΕΙΟΟΝ 
εγῳευλοκηολ:: ΚΟΥ ΓΗΝΤῊΝ 
«ΨΦΝΗΝΗΜΘΙΟΗΚΟΥΟΛΧΜΕΝΕΘΣΟΥΝΟΥ 
ΕΝΕΧΘΕΙΟΆΝ. ΟΥ̓ΝΆΥΓΓΩΟΝ ΤΤΕΟΘΝΤΩ 
ΟΡΕΙΤῸΆΓΙΩ" ΚἈΙΘΧΟΜΕΝΕΘΚΆΙΟ ΤΕ 
ΡΟΝΤΟΝΠΡΟΦΗΤΊΙΚΟΝΆΟΓΟΝ -ὦ,κΆ. 
ἈΦΟΠΟΙΘΙ ΓΘΙΤΡΟΟΘΧοΟΝ ΓΘΟ. ὠσλυχνῳῳ 
ΦλινΝοΝ ΤΕ ΧΜΗΡΩ ΤΌΠΟ, ες 
ΟὙΤΗΗΜΕΡΆΔΟΔΥΓΆΘΗ π᾿ φφώοφο 


ΡΟΟΆΧΝΑ ΤΤΕΙΆΧΗΕΝ ἈΙΟΚκΑ μουν... 


ΤΟΥ ΓΟΠΡΟΣΥΓΟΝΓΙΝΩΛΟΚΟΝ.ΓΕΓΚΟ. Ο ΤΊ 


1. ΡΕΤΕΟῚΙ, 14 -- 20. 


10 


924 


ΠΆΟΘΧΠΡΟΦητθιὰ -γρα φησι λυλσειπτι 

ΧΥΘΕΩΟΘΟΥΓΙΝΕΊ ἊΜ" ΟΥ̓ΓΆΡΘαλΗΜΆ. 

“ΓΙΧΚΙΟΥΉΗΝΕΧΘΗ, ΡΟΦΗΤΘΙΆΠΟΤΕ: 

ἈΛΑΥΤΙΟΓΝΟΛΧΓΙΟΥ ΦερομενοιθλᾶΆλη 

ΟἈΝΆΑΙΠΙΟΘΥΧΝΟΙ ΕἘΓΕΝΟΝΤΌῸΔΘ δ 
Ιζγεγλοπροφητλιεντωλλω" ὡς 

και ΝΥ Μινεοον ψεαυλοόολιλλ 

ΟΚΆΛΔΛΟΙ .- ΟΥ̓ ΓΙΝΘΟΠΆΡΕΙΟΆΞΟΥΌΟΙΝΆΙΡΕ 

, 

σοϑιο Ππωλθιλο: ΚΑΥΓΓΟΝΆΓΟΡΆΟΆΧΝΤΆ. 

ἈΥΓΓΟΥΟΔΕΟΙΤΟΤΉΗΝΆΡΝΟΥΜΕΝΟΙ 6 ιο 

ΤΆΓΟΝ᾽ ΓΕΟΘΑΥ ΓΙ ΟΙΟΤΑἈΧΙΝΗΝΆΠΩ 

ΧΝ' ΚΑΙΠΟΧΧΟΙΕΣἈΚΟΧΟΥΘΗΟΟΥ 

ΟἸΝΑΥ ΓΩΝ᾽ ΓΑΙΟΆΧΟΘΆΓΘΙΆΙΟ᾽ ΟΥΌΗ 

ΟΔΟΟΓΗΟΘἈΆΧἈΧΗΘΕΙΆΘΚΆΧΟΦΡΗΜΗΘΗΟΘΘ. 


ΓΆΡ: ΚἈΑΙΕΝΤΙΙΆΘΟ - - τ τ τ τ τ νιν ΟΙΟΆΟΓΟΙΟῪ ιδ 
᾿ΜΆΘΘΜΠΟΡΘΥΌΟ - - - - τ Ὁ ΟΤΌΚΡΙΜΑΆ 
ΕΚΠΆΛΑΙΟΥΚΆΦΡΓΘΙ ΚΑΙ - το ΘΙΆΛΥ 
ΓΩΟΝΟΥΝΥΟΤΆΖΘΙ" Θι- - - -- Ἀγγελῶ 
ἈΜΑΡΤΗΟΆΧΝΤΩΝΟΥ ΚΕΦδιοκχτο.: ΧᾺ 
ἈΧΟΕΙΡΑΙΟΖΟΦΟΥ ΤᾺἈΡ ΓΑΡΩΟΆΧΟΙΤΆΡΘ 20 
ἈΚΟΚΕΝΘΙΟΚΡΙΟΙΝ ΓΗΡΟΥΜΕΝΟΥΟ-ΚΆᾺΙ 
ἈΡΧΑΙΟΥΚΟ - - - τ τ τον τ εις ΙΟΧΤῸ -ἈΆΧΟ 
Γλοοννθ.. - «Ὁ νὉ ὙΝΗΟΚΗΡΥΚΆᾺΕ 


φυλᾶξεν -ΚἈΤΑΚΑΥΌΜοΝ ΟΜ 34 


88 [181] 1. ΡΈΤΕ.Ι, 20--- Π, 5. 


ἈΘΕΚΩΝΕΘΙΤΆΞΑΟ: ΚΑΙ ΤΟΧΕΙΟσΘΟΟ ΔΌΜΩΝ 
ΚΑΙΓΟΜΟΡΡΑΟ ΓΕΦρωολοκλ ΈΟΤΡΘ 
γεν -ὙΠΟΛΔΘΙΓΜΑΜΘΆΧΟΝ ΓΩΝΆΟΘΕ 
ΚΕΟΙΝ ΤΕΘεϑιζῶς: Κλ υονΝ ὦ Τ' 
ΚἈΓΑΙΤΟΝΟΥΜΘΝΟΝΥΊΤΟΤΉΟΤΩΝ 
ἈΘΘΟΜΩΝ -ΘδνΑ σβἈ γθι ἈΝΆ Ο ΡΟφης 
ΕΡΡΥΌΆΧΓΟ᾽ ΚἈΚΒΜΜΑ ΤΊΙΓΆΡΚΆΙΆΚΟΗ 
ΟἈΝΠΚΑΙΟΟΘΕΝΚΑ ΓΟΙΚΩΟΝΕΝΑΥ ΓΟΙΟ Η 
ΜΕΡΑΝΘΣΗΜεΕρΑΟΥΥχην κὰν 
ἈΜΝΟΜΟΙΟΘΕΡΓΟΙΟΘΕΆΟΆΝΙΖΕΝ᾽ 
(διλθνικο Υ σθεειοακηΊαι ΡἈΟΜΟΥΡΥΕΟ 
ΘᾺ. ἈΛΙΚΟΥΟΔΘοισημερανκρισεῶὼς 
ΚΟΧΆΑΖΟΜΕΝΟΥΟΤΉΡΕΙΝ..: ΜΆΛΧΛΙΟΤΆΛΔΛΕ 
“ΤΟΥΘΟΙΠΟΓΟἈΡΙΚζΟΟΘΝΕΓΙΘΥΜΙΆΙΟΜΟ 
ἈΥΟΜΟΥΤΙ.ΟΡΘΥΟΜΕΝΟῪΌ : ΚἈΜΚΥΡΙΟΤῊ 
ΤἈΟΙΚΑΤΑΦΡΟΝΟΥΝΤΆΝ ΤΟΆΧΜΗΓΆᾺΙ 
λΥΘΆΛΟοΙΟ ΔΟσΆ ΟΥ̓ ΤΡεΜουύοινβΆλ. 
ΟΦΡΗΜΟΥΝΤΈΕΟ: ΟΠΟΥΆἈΓΓΘΆΟΠΟΧΎΤΙς 
ἈΥΝΆΜΒΕΘΙΜΘΙΖΟΝΘΟΟΝ ΕΟ -ΟΥ̓ΦεροΥ 
ΟἸΙΝΙΚΑ ΤΑ ΓΩΝΙΤΑΡΑΚΟΩΚΆΧΟΦΗ 
ΜΟΝΚΡΙΟΙΝ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙλεωσἈλ ἈΟΓΆΖΩΝΣ 
ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΑΦυΥοικλειολλωοιν 
κἈφϑορὰν. -ΘΝοιοσα γΓνοουοινελλ 


ΟΦΗΜΟΥΝΤΘΟΘΝ ΤΗΦΘΟΡΆΛΥΤΩΝ. 


ΠΟΌΡΕΤΙΤΙ, 5 -- 12. 


24 


ΚἈΑΙΦΘΑΡΗΟΘΟΝ ΓΑΙ ΛΟΚΟΥΜΕΝΟΙ.: 
ΜΙΟΘΟΝΆΔΙΚΙΆΟ ΗΔΟΝΗΝΗΓΟΥΜΘ 
ΝΜΟΙΤΗΝΕΝΗΜΕΡΧΓΡΥΦΗΝ, οσπλοι 
ΚΑΟΜΟΩΜΟΙ ΕΝ ΓΡΥΦΩΝΎΕΟΕΝΤΆΙΟ 
ΧΙΤΆΓΆΙΟΔΥ ΓΝ -ΟΥ̓ΝΕΥΩΧΟΥΜΕΝΟΙ δ 
ΥΜΙΝ- Οφϑλλμουοθχοντ θομροτῦο 
ΜΟΙΧΆΆΛΔΙΔΟΟ: ΚΑΙΧΙΚΑ ΓΑΠΑΥ Ο ΓΟΥῸ 
ἈΜΑΡΤΊΆΟ Δα θΑΖον οούυχλοκλ 
ΟἼΓΗΡΙΚΤΟΥΟ: ΚἈΡΔΙΆΝΓΕΓΥΜΝΆ. 
ΟΜΕΝΗΝΙΠΆΑΘΟΝΕΣΙΆΘΕΧΟΝΤΕΟ' ΚΆ. ιυ 
ΤἈΡΑΟΤΕΘΙΚΝΑ ΚΚΑἈΓΓΑΛΟΙΤΟΝΤΈΟΘΥ 
ΘΕΙΆΝΟΔΟΝ -ΕἸΆΧΝΗΘΗΟΆΝΘΞΆΚΟ 
ἈΟΥΘΗΟΆΝ᾽ ΓΕΟ ΗΟ ΟΣ ΤογξκΆλλμ᾽, 
“ΓΟΥΈΟΟΟΡ, ΟΟ, ΜΙΟΘΟΝΆΔΗΘΆΘΗΓΆΠΗ, 
ΕΝ 6 Ἀ ΓΝ ΘΘΟΧΕΝΙΔΙΆΟΠΆΡΆΑΝΟ 10 

᾿ΜΙΧΟΥΤΙΟΖΥΓΙΟΝ ῬώνονΝ εν ΝΟΥ 
φωνηφθϑεγσᾶμιθβνον -ΘκωλυῸ ἘΝ 

ΤΗΝ ΤΟΥΤΙΡΟΦΗ ΤΟΥΤΙΆΡΆΦρβονιλν: 

ΟΥ̓ΤΟΙΕΙΟΙΝΙΤΗΓΆΙΆΝΥΛΔΡΟΙ- ΚΆΙΟΜΙ 
ΧΧΑΗΥΤΙΟΧ ΧΙ ἈΧΙΠΟΟΘἈΑΥ ΝΟΜΕΝΗ ΟΙΟ,ῸΟ. ὦ 
ΖΟΦΟΟΤΟΥΟΚΟ ΓΟΥΘΙΟΆΙΩΟΝΆΓΓΕ ΤῊ 
ΡΗΓΆΙ ὙΤἹΤΕΡΟΓΙΚΑΓΆΑΡΜΑΤΆΙΟΤΗ ΤῸ 
«ΘΕΓΓΌΜΕΝΟΙ.- ἈΘΧΕΧΖΟΥΌΟΙΝΕΝΕΙΠ 
ΘΥΜΙΔΙΟΟΧΡΙΚΟΟἈΧΟΘΆΓΕΙΆΟ. ΤΟΥΌΟΝ Υ̓ 


δ [183] 1. ΡΕΤΕ. 1], 12 -- 18. 


ΤΩ ΟΆΔΙΠΟΦΥΓΟΝΊΓΆΟ “ΓΟΥΟΘΘΝΙΊΧΆ, 
ΝΗΧΝΆΟΘΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΟ ΘΆΘΥύθερι 
ἈΝΔΥ ΓΟΙΟΕΙΤΑΓΓΕΆΆΧΟΜΕΝΟΙ. ΑΥΓΟΙ 
ΔΟΥΧΟΙΥΤΙΆΡΧΟΝ ΓΕΟΤΉΟΦθϑορβλο: 
, ΓᾺΡ̓ΤΙΟΗΤ΄ ΤΉ ΓΑΙ ΓΟΥ ΤῸΘΙΚΑΙ 
ΔΘΛΟΥΧΟΩΤΆΙ ΘΙΓΆΡΑΠΟΦΎΓΟΝ 

᾿[ ξοταμΜιλομᾶτα, ΓΟΥΚΟΟΜΟῪ. ΕΝΕ 
ΠΙΓΝΩΟΕΘΙΓΟΥΚΚΥΗΜΟΩΝΙΚΆΙΟΡΟΟ 
ΙὙΧΥ. ΤΟΥ ΓΟΙΟ Δ ΕΙΤΑΙΝΕΜΠΆΔΛΙΚΕ 
“ΓΕΟΗΤ ΤΟΝ: ΤΆ! -ΓΕΓΟΝΕΝΆΥ ΤῸΙΟ 
ΓἈΕΟΧΑΓΓΆΧΕΘΙΡΟΝΆΓΓΩΟΝΠΡΩΟ ΤΩΝ: 
ΚΡΘι' Τ᾿ ΓΟΝΓΆΡΑΥ ΓΟΙΟΗΝ -ΜΗΕΠΕ 
ΓΝΟΙΚΕΘΝΆΓ ΤΗΝΟΛΧΟΝΤΉΟΔΛΙΗΚΑΙΟ 
ΟὙΝΗΟ-ΗΘΙΤΙΓΝΟΥΟΙΝΥΤΟΟΊΡΕΥΑΙ 
ΘΙΓΓΗΟΠΆΡΑΟΘΘΙΟΗΟΆΥ ΓΟΙΟΆΓΙΆΧΟ 
ΕΝΤΌΛΗΟ᾽ ΟΥ̓ΜΕΘΕΗΙΚΕΝΙᾺ ΘΑ, ΤΟΙΟ 
ΤΟΤΉΗΟΘΛΧΛἈΧΗΘΟΥΟΠΆΡΟΙΜΙΆΟ ΚΥῸΩΝ 
ΘΠΠΠΙΟΤ ΕΥ̓ ἈΘΘΙ "ΤΟΙ ΟΝ ΞΕΡΆΜΆ. 
ΚλυΥΟ, ἈΟΥΘΟΛΧΛΜΘΕΝΗΒΘΙΟΙΚΥΧΙΟΜΆΒΟΡ 


ΒΟΡΟΥ. ΑΥΓΗΝΗΔΛΗΆἈΚΧΓΑΆᾺΤΤΙΗ ΓΟΙ-: 


ἮΝ οΥ τερανυμινγραφωσι ΟΓΟΆΗΝ: 
ΘΝΆΑΙΟΔΙΕγΓαιΡωΥ ΜΩΝΕΝΥΌΟΜΝΗ 
σΟΘΙΤΉΝΘΙΆΘΙΗΚΡΙΝΗΛΙΆΝΟΙΆΝ᾽ ΜΝΗ 
ΟΘΗΝΆΓΩΝΠΡΟΘΙΡΗΜΕΝΩΝΡΗ 


ϑ0 1]. ΡΕΤΕῚΙ, 18.-1}}, .Ψὕ 


15 


ΜΆΓΟΩΝΥΤΙΟΤΩΝΑΓΙΩΝΙΠΡΟΦΗ 
ΤΩΝ -ΚΑΥΓΗΟ ΓΩΟΝΆΤΙΟΟ ΤΌΧΩΝ 
ὙΜΟΝΕΝ᾽ ΓΟΆΗΟ ΤΟΥ ΚΥΚΚΆΘΟΡΟ: 
“ΓΟΥ ΤΓΟΠΡΟΣ ΓΟΝΓΙΝΟΩΟΚΟΝΊΤΈΕΟ:Ο 
ΤΙΕΧΕΥΟΟΝ΄ ΓἌΙΕΙ ΙΘΟΧΑ ΟΥ̓ ΤΟΟΝΗ 
ΜΕΡΩΝΕΜΤΓΙΙΆΙΓΜΟΝΗΘΜΙΆΜΚΓΆΛΜ. 
ΚἈΑΓΓΆΓΓΆΟΙΔΙΆΟΘΕΙ ΙΘΥΜΙΆΟΛΥ ΓΩΝ 
᾿ἸΤΟΡΒΥΌΜΕΝΟΙ-: ΚΑΙΆΘΓΟΝΊΓΕΟ ΤΟΥ ΕΟ 
ΤΙΝΗΕΙΤΆΓΓΕᾺΧΙΆ ΗΟ ΤἈΡΟΥΟΙΆΟλΥ" 
ΤΟΥ ἈΦΡΗΟΓΆΡΟΙ ΠΡ ΕΟΘΚΟΙΜΗΘΗ 
ΟἈΝ ΠΆΝΤΆΟΥ ΓΩΟΘΔΙΆΜΕΝΘΙΆΠΙΆΡ 
ΧΗΟΚΤΊΟΕῶςσ ἈΆΝΘΆΝΕΙΓΆΡΑΥΓ ΓΟΥ 
ΤΟΥ ΓΟΘΕΘΆΟΝΤΆΟ.: ΟΓΙΟΥΝΟΙΗΘΆΝ 
ΘΚΙΤΆΛΑΆΙ- ΚΑΙΗΓΗΕΣῪ ἈΆΓΩΝις 
λα ΓοσοοΥ Νεο Τσλ ὦ ΓΟΥ ΘῪ 
ἈΟΓΩ ἈΙΟΝΟΤΟ ΤΕΚΟΟΜΟΟΥ ΔΛΑΤῚ 
ΚἈΑΤΆΙΚΑΥ ὈΘΕΘΙΟΛΔΙΠΩΆΧΘΤΟῸ: 
(λιλενυνου ποικλιηγη Γωλυ 
ἈΟΓΩ ΓΕΘΗΟΛΥΡΙΟΜΕΝΟΙΕΙΟΙΝ ΕΝ 
ΤΤΥΡΙΓΗΡΟΥΜΕΝΟΙΘΙΟΗΜΕΡΆΝΚΡΙ 
οεῶς και πωλειλ Τῶν θεῶν 
ἈΝΟΟΝ᾽ ΕΝΑΕ ΤΟΥ ΓΟΜΗΛΧΆΝΘΑ. 
᾿Ῥετωγμλο.: ἈΓΆΙΤΗΓΟΙ. ΟὙΙΜΙΆΗΜΕ 
ΡἈΠαΡΆκ. ΘοχιλἈ ΕΓ "πχιν 


817 [280] Π. ΡΕΤᾺΊΗ, ὁ -- 8. 


18 


24 


᾿ΕΤΉ .ΟΗΜΕΡΆΜΙΆ ΟΥ̓ΕΡΆΔΥΝΘΕΙ 
ΚΟ ΓΗΟΕΘΙΤΆΓΓΕΘΆΙΆΟ :. ΘΟΤΙΝΕΟΒΡΆΛΥ 
ΤΗΤΆΙ ἈΧΆΧΆΑΜΜΆΑΚΡΟΘΥΜΕΙΕΙΟΥΜ, 
ΜΗΞΟΥΧΟΜΕΝΟΟ ΓΙΝΆΑΛΙΤΩΆΘΟΘΑΙ 
ἈΧΆΧΆΑΠΙΆΑΝ,ΓΑΟΘΙΟΜΕΤΆΝΟΙΆΝΧΩ, δ 
ΡΗΟΛΔΙ" ΗΘ ΘΗΗΜΕΡΑΚΥῸΘΟΙΚᾺΘ 
ΓΗΟ -ΕΝΗΟΙΟΥΝΟΙΡΟΙΖΗΔΟΝΠΆΡΘΑΘΥ 
ΟΟΝΤᾺΆἌΛ: ΟΤΟΙΧΕΙΆΛΘΙΚΑΥΟΟΥΜΕΝΆΑ. 
ἈΥΘΗΟΘΤΆΜ ΚἈΙΗΓΗΚΆΑΥΓΆΘΝΑΥ 
“ΓΗΕΡΓΑΘΥΡΘΘΗΟΘΕΤΆΜ ΤΟΥΤΩΝ. Δ 6 ι0 
ΟΥ̓ΤΩΘΟΛΧΠΆΝΤΟΝΑΥΟΜΘΝΩΟΩΟΝ.,ΤΟ 
ΤἈΠΟΥΌΟΔΛΟΘΙΝΥΤΙἈΡΧΕΙΝΥΜΆΟΘΕΝΆΓΙ 
ἙΟλΝ Α ροφαιοκλιθυγοβεθιλιο: ΤΟΥ 
ΤΡΟΟΔΟΚΟΩΝΙΓΆΟΙΚΙΟΠΘΥΔΟΝΤΆΟ 
ΤΗΗΝΙΤΆἈΡΟΥΟΙΆΝ ΤΗΟ ΤΟΥ ΚΥΗΜΕρβΑσ. ιδ 
ἈΑΔΙΗΝΟΥΝΟΙΠΥΡΟΥΜΟΝΟΙΆΧΥΘΗΟΘΟΝ 
ΤᾺ ΚΑΙΟ ΤΟΙΧΕΙΝΙΚΑΥΘΟΟΥΜΘΟΝΑᾺ ΤΆ. 
ΚΗΟΟΝΤΤ ΑΙ ΚΑΙΝΟΥΟΔΕΟΥΝΟΥΌΚΑΆ,Ι 
ΓΗΜΝΙΚΑΙΝΗΝΙΚΑΓΓΑΓΓΟΘΙΤΑΓΓΘΆΜΆ. 
ἈΥΓΟΥΠΙΡΟΟλΟΚῶΜΕΝ -Ὁνοιολικὰι ο) 
ΟΟΥ̓ΝΗΙΚΑΤΤΟΙΚΕΙ ΑἈΙΟΆΓΆΙΠΤΗΤΟΙ. 
λΥ ΓΑΠΡΟΟΔΟΚΟΩΟΝΤΕΟ: ΠΟΥ ΆΟΆΧΓΕ 
ἈΟΠΙΧΟΙΚΆΜΟΩΜΗ ΓΟΙΆΔΥ ΓΩΘΥΡΘ 
ΘΗΝΑΆΙΕΝΘΙΡΗΝΗ ΙΣ ΤΗΝ ΓΟΥΚΥΜΆ. 24 


88 1. ΡΕΤῚΝ 1Π| 8 -- 15. 


ΚΡΟΘΥΜΙΆΝΟΡΙΆΝΗΓΘΙΟΘΕ κὰ 
ΘΩΟΚΑΙΟΆΓΆΠΗΤΌΟΗΜΩΝΆ Δα 
ΤΥ ἈΟΟ: ΚΑΤΤΑΓΗΝΔΟΘΘΙΟΆΝ 
λυστωοοφιλν -εγραψανημινωο 
κλυαν Ά ΟἈ ΓΓΑΟαΠΙσ Τολλισλλλως 
ΕΝ: ΓΆΙΟΠΕΡΙ ΓΟΥΤΩΝ' ΕΝΟΙΟΤῚΝ 
ἈΔΥΌΟΝΟΗΤΆ ΤΙΝΆ ἈΦΟΙΆΜΆΘΕΙΟΚΑΙ 
ἈΟΤΉΡΙΗΚΤΟΙ: ΟΤΡΕΕΧΩΟΘΟΎΟΙΝ -Οοις 
ΤἈΟΧΟΙΠΆΟΓΡΑΦΑΟ.: ΠΡΟΟΤΉΝΙΔΙΆΝ 
ΧΥΓΓΩΟΝΆΤΙΩΟΧΘΙΆΝ' ὙΜΕΙΟΟΥΝ, ἈΓΆ ι 
ΠΗ ΤΟΙ ΠΡΟΓΙΝΩΘΟΚΟΝ ΤΕΟΥυλΆοοα.. 
ΘΕ ΝΆΜΗΤΉΤΩΝΆΑΘΘομωνηλλ. 
ΜΝΜΗΟΥΝΑΠΙΆΧΘΕΝΤ,ΓΘΟΘΙ«ΠΕΟΗΤΕΤ 
Ι"ὉΟΥΟΤΉΡΙΓΜΟΥ. ΧΥΣΆΝΕΟΘΕΕΝ 
ΧΑΡΙΤΉΚΑΠΙΟ ΤΕΥ ΓΟΥΚΥΗΉΜΟΩΝ ι 
κΟροΟΥΧΥ ΑΥ̓ΓΉ ΔΟΣΆΙΚΑΙ β 
ΝΥΝΙΚΑΙΘΙΟΗΜΕΡΑ ΝΑΙΝΟσ: ἈΜΗΝ᾽ 


ὧι 


ὦ ἐπ δν δὰ ἀφ Σ ςς ἐς κότον ὧν ὦ οὐ ὦ 
ΟΤΤΗ [ὡ Τολήκλθ]ο ΟἌΜΝΚΗ ΚΕ: 


ΕΟΓΙΧΩΝ -... 


89 [18] 1 ῬΕΊΤΆ. ΠΙ, 18 --- 18. 


ἸΘΟΣΧΝΝΟΥ ΓΟΥΘΥΛΧΓΓΕΧΙΟΤΓΟΥ, 


Ι« ΦὉἩ᾿ἨΙΔΊΙΤΟΚΟ . . .... τ ννν νιν νιν εν Δ 


(.)» ΗΝ ΠΆΡΧΗΟΘ: Ὁ, Ἀκηκοῦμεν ο, εῷ 
ΡἈΚΑΜΕΝ ΓΟΙΟΟΦϑΑ ἈΜΟΙΟΉΜΩΝ.: 
ο,εϑρλολμεθὰ . ΚΑ ΧΕΙΡΕσηΜὼΝ 
εὐηλλῳῴηολκν -ἸπΕρΙ ΤΟΥ ΧΟΓΟΥΤῊΟ 
ΖΗς᾽ ΚΑΙΗΖωηεφανερώθη᾽ ις 
ΘΕΩΡΑΆΚΑΜΕΝΚΆΑΙΜΆᾺΡΤΎΡΟΥΜΕΝ: 
ΙΞΚΞΙΛΙΑΙΤΑΓΓΕΆΧΟΜΕΝΥΜΙΝ ΤΉΝΖΟΩ 
ΗΜΓΓΗΝΆΙΟΜΝΙΟΝ -ΗΤΙΘΗΝΤΙΠΡΟΟΤΟ,. 
ΠΡᾺ. ΚΑΘ ΦΑΝΕΡΩΘΗΉΜιΙΝ" Ο, εὼ 
ΡἈΚΑΜΕΟΝΙΚΑΙΆΚΗΚΟΆΜΕΝ.: ἈΠᾺΓ 
ΓΕΆΧΆΧΟΜΕΝΙΚΑΟΥΥΜΙΝ᾽ ΙΝΆΚΑΔΙΎΜΕΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΆΝΕΧΗ ΤΆΙΜΕΘΗΜΩΜΝ: 
ΚἈΑΙΗΚΟΙΝΩΝΙΆΗΗΜΕ ΤΕΡΆΜΕΤᾺ 
ΤΟΥΤΠΟΙΚΙΜΕ ΓΑ ΓΟΥΥΟΥΥ ΓΟΥ 
ὝΧΥ᾽ ΚἈΑΥΓΓΧΥΓΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΜ6Βισ: 
ΜΧΗΧΑΡΑΥ ΜΩΝΗΠΕΙΆΗΡΟΜΕΝΗ: 
ΚἈΙΕΟΤΊΙΝΑΥ ΓΗΗΘΙΤΆγγελιλην,Ὰ. 
ΚΗΙΚΟΑΜΕΝΆΤΤΑΥ ΤΟΥ ΚΑΙΆΝΆΓΓΕΆΣ 
ἈΟΜΕΝΥΜΙΝ -ΟΤἹΟΘΟΦΩΟΕΟΤΙΊΝ.: 
ΙΚΞΑἹΟΚΟ ΤΙ ΧΕΝΑΥ ΓΩΟΥΚΈΟΤΓΙΝΟΥ 
ἈΘΜΙΆ ΘἈΝΘΙΠΩΟΜΘΕΝΟΤΊΚΟΙΝΩ) 


[. ΙΟΗΑΝΝΟΙ, 1-- 6. 


18 


 λΝεχομαν με ταν ΓΟῪ- ΚἈΙΕΝΤῸῺ 
ΟΚΟΤΈΠΙΤΕΡΙ ΤΆ ΓΩΟΜΕΝ -Ὑουλομα. 
ΘἈΚΆΑΙΟΥΤΙΟΙΟΥΜΕΝΤΉΝΆΔΛΗΘΕΙ 
ἈΝ᾽ ΕἈΝΑΘΕΝ ΤΟΦΩ ΤΙΠΕΡΙΙΤΆΓΩ 
ΜΕΝ, ΘΟΛλΥ ΓΟΟΘΟΤΙΝΕΝ ΤΧΦΩΤῚ: 
ΚΟΙΝΩΟΝΙΆΝΕΧΟΜΕΝΜΕΤΆΛΛΗΛΑΣ 
Κ.ΙΟΔΣΔΙΜΑΙΥ ΓΟΥΥΙΟΥΛΥ ΓΟΥΚΆ. 
ΘἈΡΙΖΕΘΙΗΜἈΆΟΛΧΠΟΙΤΑΟΘΗΟΆ ΜΑΔΦΤΊΆΟ 

ΕΑΝ ΠΟ ΜΕΝΟΤΙΆΜΔΑΡΤΙΆΝΟΥΚΕΧΟ 
ΜΕΝ -ΕἈΥ̓ΤΟΥΟΠΆΧΝΩΜΕΝ : ΚΆΙΗΣ 
ἈΗΘΕΙΆΕΝΗΜΙΝΟΥ ΚΕΟΤῚΝ᾽ ΕἌΝΟΜΟ 
ἈΟΓΩΜΘΕΝΤΆΟΘΟΛΆΧΜΑΡΤΙΆΘΗΜΩΟΝ -ΤΤΙ 
σΓΟσΘΟΤΙΝιζα κος -ἸΜΆΆΦΗΗ 
ΜΙΝ ΤἈΟΘΑΧΛΜΑΦΤΊΆΧΟ. ΚἈΙΚΑΘΆΡΙΟΗ 
ΗΜΆΟἈΧΠΟΤΙΙΆΘΗΟΆΔΙΚΙΆΟ᾽ ΕΒΆΝΘΙΤΟΩ 
ΜΕΝΟΤΊΙΟΥΧΗΜΑΡΤΉΚΑΜΕΝ: 6 ὺ 
ΟἸΤΗΝΠΟΙΟΥΜΕΝΆΑΥΓΟΝ -ΚἈΑΙΟΧΟΓΟΘ 
λῪ ΓΟΥΟΥΚΕΟΤΙΝΕΝΗΜΙΝ’ ΤΈΚΝΙΆ 
ΜΟΥ, ΤΥ ΓΑΓΡΑΦΟΩΥΜΙΝΙΝΆΜΗ 
ἈΜΑΆΡΤΗ ΓᾺΙ ΚἈΙΘΒΑΝΤΊΙΟΆΧΜΑΆΡΤΗ. 
ΠἸΆΡΑΚΧΗΤΟΝΕΧΟΜΕΝΠΙΠΠΡΟΟΤΌΝΗΡΑΆ. 
᾿ΧΜ Δ ΚΆΙΟΝ᾽ ΚΑΙΆΥ ΓΟΟΆΧΟΜΟΟ 
ΕΟΤΊῚΝΠΕΡΙ ΓΩΟΝΆΜΑΡΤΙΟΝΗΜΩΣ 
ΟὙΤΙΕΡΙ ΤΩΟΝΗΜΕΤΕΡΩΟΝΙΆΕΜΟΝΟΝ. 


41 [319] Ι. ΙΟΗ͂ΑΝΝ.Ι, 6--Π, 3. 


ἈΛΆΧΚΑΙΠΕΡΙ ΤΟΥΚΟΟΜΟΥΌλΟΥ" 
ἈΙΕΝΤΟΥ ΤΟΩΓΙΝΟΘΟΚΟΜΕΝΟΤῚΕ 
ΓΝΟΩΙΚΆΜΕΝΔΑΔΥ ΤῸΝ: ΕἈΝΤΤΆΘΕΝΤῸ 
ἈΧΟΛΥΓΓΟΥΤΗΡΩΜΕΝ' ΟἈΕΈΓῶΝΕ 
ΓΝΩΙΚΆΛΥ ΤΟΝ: ΚΑΙΓΆΑΘΕΝΤΌΧΛΆΧΟ 
ἈΥΓΓΟΥΜΗΤΉΡΩΝ. ΚΕγ Ὁ ΓΗΟΘΕΟΤΊΝ᾽ 
ΕΝΤΟΥ ΓΩΗΛΣἈΗΘΕΙΆΟΥΚΕΟΤΊΙΝ᾽ Οὐ 
ἈΧΝΤΉΗΡΗΛΥ ΓΟΥΓΟΝΆΟΓΟΝ-: ἌΧΗ 
᾿ΘΩΟΘΗἈΧΓΆΠΗ ΤΟΥΘΥΕΝΤΟΥ ΤΟ ΤῈ 
ΤΈΛΕΙΟ ΓΆ ΕΝ ΤΟΥ ΓΟΩΟΓΊΝΟΟΙΚΟ 
ΜΕΝΟΤΊΕΝΑΝ ΤὭΘΟΜΕΝ: ΟΧΕΓΩΝ 
ενλυ τώμενθιν. οφιλθικαθώοθα 
ΚΕΙΝΟΟΘΠΕΡΙΕΙ ΓἈΓΓΗΘΕΝ -ΚΑΟΛΥ ΓΟΟΟῪ 
ΤΌΘΟΠΕΡΙΙΓΤΆΓΓΕΙΝ᾽ ἈΓΔΊΤΗΤΓΟΙ ΟΥ 
Ιζεν τοληνικλινηνγραφωυμιν: 
ἈΧΧΕΝΤΟΛΧΗΝΙΤΆΛΧΆΙΆΝ, ΗΝΕΙΧΕ ΓΕ 
ἈΠΆΡΧΗΟ ΗἨΕΝ ΤΟἈΧΗΗΙἈΛΧΆΔΙΧΕΟ ΙΝ. 


ΟἈΧΟΓΟΟΟΝ,ΗΙΚΟΥΟΛΧΓΈΕ ΠΠΆΝΕΝ ΤΌΟΌΆΧΗ. 


κΚἈΝΗΝγΡΆΦώυ μιν. ΕΟ ΤΙΝΆΛΗ 
Θαοθνλυ ΓΙ ΕΝΥΜΙΝ ΟἽ ΓΊΉΟΚΟ 
ΤΙΆΠΆΑΡΑΆΓΕΤΆΙ: κα ΤΟφΦωστολλη. 
ΘΙΝΟΝΗΔΗΦΡΆΙΝΕΙ: ΟἈΧΕΓΩΝΙΕΝΤΩ 
ΦΟΤΊΕΙΝΆΙ -ΚΑΥΤΟΝΆΛΘΆΦΟΝΆΝ, 
ΤΟΥΜΙΟΩΝ -ΕΝ ΓΗΟΚΚΟΤΙΆ ΘΟ ΓΙΝΕΩΟΘ 


Ι.ἸΟΗΑΝΝ. 1, 8 --- 9. 


10 


24 


ἈΡΤῚ ΟἈΓΆΠΩΟΝΤΟΌΝΆΑ ἈΘΆΦΟΝΑΆΝ, 
ΤΟΥ ΕΝ ΤΩΦΟΩΟΤΊΙΜΕΝΘΙ- κλιοκᾺΝ 
ἈΧΧΟΝΕΝΑΥ ΓΩΟΥΎΚΕΟΤΊΝ᾽ ΟΔΘΜΙ 
ΟΟΝ ΓΟΝΆ Δ ΘΆΦΟΝΑΥ ΓΟΥ. ΕΝ ΤῊ 
ΟἸΚΟΤΊΙΆΜΕΝΕΙ: ΚΑΙΕΝ ΤΗΟΚΟΤΊΆΙΤΕ 
ΡΙΠΆΤΕΙ ΚΑΙΟΥΚΟΙΔΕΝΙΤΟΥΎΤΙΚΓΕΙ 
ΟΤΙΗΟΚΟΤΊΆΘ ΤΥ ΦΆΘ ΘΘΝ ΤΟΥΟΟΦ 
ς ΘΑΧΜΟΥΟλΥ ΓΟΥ γραφΦώυμιν 
Ι εκνιλ- ΓΙ φΦεων "ἈΙΥΜΙΝΆΙΑΝΕ 
ΤΙΔΙΆΤΟΟΝΟΜΆΔΛΥΓΓΟΥ γΓΡΆΦῬῳ 
ὙΜΙΝΤΗ͂ΡΕΟ. ΟΤΙΕΓΝΩΚΆ ΓΕ ΤΟΝΆΙΤΑΆΡ 
ΧΗ γραφωυμιννβΆνιοιζοι. ΟΤῚ 
ΝΜΕΝΙΚΗΚΆΓΓΕ ΤΟΝΠΟΝΗΡΟΝ ΘΓΡᾺ 
γλυμινπτλιλλ. ΟΤΤΕΓΝΟΩΝΚΑΓΓΕ 
ΤΌΝΙΠΡΑ ΘγΡΑ ΧΥΜΙΝΠΡΕς. ΟΤῚΕ 
᾿ΓΝΩΚΆΑΓΕΤΟΝΑΙΤΆΡΧΗΟ θγρααυ 
ΜΙΝΝΘΆΜΝΙΟιτΟΙ: ΟἽ ΓΙΟΧΥΡΟΙΕΟΤΈ. ᾿ς 
ΟΧΟΓΟΟΤΟΥΘΥΕΝΥΜΙΝΜΕΝΕΙ.: ΚᾺΙ 
ΜΕΝΗΚΗΚΑ ΤΕ ΤΟΝΙΤΟΝΗΡΟΝ. 
Νηλγα ΓΕ ΤΟΝΚΟΟΜΟΝ.: ΜΗΔΕΤᾺ 
ΕΝΤὩΚΟΟΜΩ", ΕἈΝΤΙΟΆΧΓΆΙΤΆΑΓΓΟΝ 
ΚΟΟΜΟΝ.: ἩἈΧΓΆΠΗ ΓΟΥΤΙΡΟΟΥΚΘΟΤῚ. 
ΕΝ ΤΩ ΟΤ ΤΑΝ ΤΟΕΝΤΌΏΚΟΟΜ.: 
ΗΕΓΗΘΥΜΙΆΓΓΗΟΟΘΆΡΙΚΟΟ -ΙΚΗΘΙΙΘΥῪ 


48 [43] Ι.ἸΟΗΑΝΝ. 11, 9 -- 16. 


10 


1ὅ 


24 


“ιΓωνοφϑλλμων ᾿ ΚΗΆΣΆΔΝ. 
ΖΟΝΙΆΑ ΠΟΥ ΒΠΟΥΟΥ ΕΟ ΓιΝειςτ 

ΤΡΟ. ἈΧΧΙ[ΘΙΚΤΙΟΥΚΟΟΜΟΎΈῈΕΟ ΤΊΝ᾽ ΚΚᾺΙ 
ΟΚΟΟΜΟΟΠΑΡΆΓΕΤΆΛ. ΚΙΙΗ]ΕΤΘΥῪ 
ΜΙΆ: ΟἈΛΕΠΟΙΩΟΝΤ.ΤΟ[ΘΕΘΧΗΜΊΙΧΤΟΥΘῪ 
ΜΕΝΕΙΕΘΙΟΤΟΙΝΧ ΠΩΟΝΆ: 


Τ]Πλλιλ. ἘΟχΑ ΤΉ ΡΆΕΟ ΤΊΝ᾽ ΚΑΚΆ. 


(ὑγεγοτησ ΘΙ ΜΗΟΘἈΡΝΟΥΜΕΝΟΟΟΤΊΉΟ 


44 


ΘΩΟΗΙΚΟΥΌΙΑΤΈ - - - ---- ΓΓΙΧΡΙΟΤΌΟ 
ΕΡΧΕΤΆΙ ΙΚΑΙΝΥΝΆᾺΝΤΙΧΡΙΟΤΌΙΠΟΣ 
ἈΟΙΓΕΓΟΝΙΆΟΙΝ.- ΟΘΕΝΓΙΝΩΘΚΟΜΕΝ 
ΟΤΙΘΟΧΑΤΗΩΡΆΘΟΤΊΙΝ᾽ ΕΣΗΜΩΝ 
ΕΣηλθονΝν: ἈΧΧΟΥΚΗΟΆΝΘΣΗΜΩΟΩΝ. 
ΕἸΓΧΑΡΗΘΟΆΝΘΞΣΗΜΩΝ -ΜΕΜΩΝΗΚΘΙ 
ΟἈΧΝΆΝΜΕΘΗΜΩΝ.: ἈΧΆΙΝΜΆΦΆΝΘ 
ΡωθώοιΝΟ ΓΙΟΥΚΘΙΟΙΝΙΤΆΝ ΤΈΟΘΘΣ 
ΗΜΟΩΝ.: ΚΑΙΥΜΕΙΟΧΡΙΟΜΆΘΧΕ ΤΕ 


ἈἹΤΟΓΟΥ ἈΓΙΟΥῪ ΙΚΚἈΑΟΟΙ ΔΑ ΓΓΕΙΤΆΝΓΓΕΓ' 


ΟΥ̓ κεγρα λυμιν. ΟΤΊΟΥ ΚΟ Ἀ ΤῸ 
“ΤΗΝΆΔΛΗΘΘΙΆΝ.: ἈΧΧΟΤΊΟΙΔΑ ΤΕ 
ἈΥΤῊΝ: ΚΑΙΟΤΙΠΑΜΎΥΘΥ Δ ΟΟΕΚΊ. 
ἈΛΗΘΘΙΆΟΘΟΥΚΕΟΤΊΝ: ΤΊΟΕΟΤῚΝ 


ΟΥ̓ΚΕΟΤΊΝΟΧΟ ΟΥ̓ΤΟΟΘΟΤΙῚΝΟΆΝΤῚ 
ΧΡΙΟΤΌΟ. ΟἈΡΝΟΥΜΕΝΟΟ ΤΟΝΗΡΆΙις 


Ι[.ἸΌΠΑΝΝ. ΤΙ, 18-- 99 


10 


ΤΟΝΥΝ᾽ ΤἸΤΤΑΟΟἈΡΝΟΥΜΘΕΘΝΟΟΤΌΝΥΝ. 
ΟΥ̓ΔΘΤΌΟΝΠΙΗΠΡΆΘΧΕΙ ΟΟΜΟΧΟΓΩΝΤῸ 
ΥΝ. ΚΟΤΟΝΠΡΆΘΧΘΙ ὙΜΕισοηκΚοΟΥ 
ΟἈΤΕΧΠΆΡΧΗΟ ΕΝΥΜΙΝΜΕΝΘΤΩΣ 
ΕἈΝΕΝΥΜΙΝΜΒΘΙΝΗΟ, ἈΠΆΡΧΗΟΘΗ. 
ΚΟΥΌΛΤῈ -ΚΑΙΥΜΕΙΟΘΝΤΟΩΥΌΟΚΆΑΙ 
ΘΝΤῸΠΡΙΜΕΝΘΙ ΓΕ ΚΑΟΛΥ ΓΗΘΟΤῚ 
ΗΕΠΆΓΓΘΆΑΙΆ. ἩΝΆΥ ΓΟΟΘΕΙΠΗΓΙΓΘΙΆΛ. 
ΤΟΗΜΙΝ. ΓΤΗΝΖΩΟΗΝΤΉΝΆΙΩΝΙ 
ΟΝ᾽ ΤἈΥ ΓΑΕΓΡΑΥΔΥΜΙΝΙΤΕΡΙ ΤῸΝ 
ΠΆΧΝΩΟΝΤΟΝΥΜΑΆΟσ' ΚΟΎΜΕΙΟ 

] ᾿Ὄχριομᾶο, ΘΑ ἈΚΕΤΕΛΧΤΙΧ, ΓΟΥΜΕΝΘ 
ΤΟΩὌΘΝΥΜΙΝ᾽ ΚΑΙΟΥΧΡΘΙΆΝΘΧΕΤΕ 
ἸΝΧΤΙΟΔ Ἀ ΧΟΚΗΥΜΑΆΟ: ἈΆΧ ΘΟ ΤῸ 
λὺ ΓΟΥΧΡΙΟΜᾺ Δ ΔΑΟΚΘΙΥΜΆΟΙΤΘ 
ΡΙΤΠΆΝΤΌΩΝ᾽ ΚΑΙΆΧΗΘΕΟΘΟΤΊΝΙς 
ΟΥὙΚΕΟ ΤΙΝ εὐ θα καικαϑώσε Ἁ. 
ἈΆΞΕΝΥΜΆΟ. ΜΕΝΘΤ ΘΘΝΑΥ ΤῸ ΚΆἈΙ 
ΝΥΝΤΚΝΆΑΜΕΝΘΤΕΕΝΔΑΥ ΤῸ 
ΝΑΘΑΝ ΦΆΝΕερώθη" ΟΧΩΟΜΕΝΙΠᾺΡ 
ΡΗΟΙΆΝ- ΚΑΙΜΗΧΙΟΧΥΝΘΩΜΕΝ 
ἈΠΑΥΓΓΟΥΘΝΤΉΠΑΡΟΥΟΙΆΛΥ ΓΟΥ" 

ΕΑΝ ΔΗ ΤΕΟΤΙΔΙΚΑΙΟΟΘΟΤῚΝ: ΓΊΝΩ 

ΟΚΕΤΕΟΤΙΚΤΤΆΑΟΘΟΙΠΟΙΩΟΝ ΤΗΝ Ις 


4δ [140] Ι. ΙΟΗ͂ΑΝΝ. ΠΙ, 39 --- 39. 


ΟΟΥ̓ΝΗΝΘΞΑΥ ΓΟΥΓΕΓΕΝΗΤ ἈΓ1ΔῈ 
“ΓΕΙΠΟΤΆΙΤΗΝΜΆΓΆΠΤΗΝΆΘΆΓΟΟΚΕΝ 
ΗΜΙΝΟΙΤΗΡ- ΝΑ ΤΓΕΚΝΆΘΥΚΆΗ 
ΘΩΜΕΝ -ΚἈΑΙΘΟΜΕΝ ΑΙΆΙΤΟΥ ΓΟΟΚΟ 
ΟΜΟΟΟΥΓΙΝΩΟΚΘΙΥΜΆΟ.: ΟΤΙΟΥΚ Ὲ 
ΓΝΩΚΑΓΓΕΛΥΓΓΟΝ᾽ ἈΓΆΤΠΗΤΟΙ: 


Γι ΝΘ τεκνάλεομεν: ΙΞΔΙΟΥΤΙΩΕ 


«ἈΝΕΡΩΘΗ ΓΙΒΟΟΜΕΘΑ ΟΙΔΆΜΕΝ 
ΟἿΕἈΝῬΑΝΕρώθη.: ΟΜοιοιλ. ΓῺΩΘ 
οομβεθα: ΟΤἹΟΥ̓ ΟΜεθλ Υ ΓΟΌΝΚΆ 
ΘΟΩΟΘΕΘΟ ΤΙΝ: ΚΑΙ ΘΟΘΕΧΩΟΝΤΉΝΕΑΆΣ 
ΤΤΔΑ ΓΑΥ ΤῊΝΘΙΤΑΥ ΤΩ: ἈΓΝΙΖΕΙ 
ΕΑΥ ΤΟΝ: ΚἈΘΟΩσΟΕΘΙΚΕΙΝΟΘΟΆΓΝΟΘΕΟ 
ΤΊΝ᾽ ΤΙ ΆΟΟΙΤΟΙΩΟΜΝ ΤΉΝΆΜΑΆΡ 


| ἈΜΜ ΚΑΔΟΥΙΓΗΝΜΆΑΙΝΟΜΙΆΜΙΝΊΤΟΙΕΙ -ΙΚᾺ. 


ΗἈΧΜΑΆᾺΡΤΙΆΘΟΤΙΝΗΆΝΟΜΙΆ ΚΑᾺΘ 
ΟΙΑΟΓΓΕΟΤΊΘΙΚΕΙΝοΟΘῬΆΝερώθη: 
᾿ΜΑΓΓΑΟΧΜΑΡΤΙΆΧΟΆΡΗ ΚΑΟΙΆΜΑᾺΡ 
ΤΙΧΕΝΑΥ ΓΩΟΥ ΚΕΟ ΤΊΝ᾽: 
ἈΠσΟΟΝΑΥ ΓΩΜενΝΟῶΝ. ΟΥ̓ΧΆΜΑᾺΡ 
ΤΆΝΕΘΙ ΠἈΑΟΘΟΟΧΜΑΡΤΆΝΝΟΝ. ΟΥ 
ΧΕΩΡΆΑΚΕΝΑΥ ΤΟΝ: ΟΥ̓ΔΘΘγνΝῳΩ 
ΚΕΝΑΥΓΓΟΝ᾽ ΠΆΙΣ. ΜΗΆΕΙΟ 
ἈΧΝΑΓΓΩΥΜΑΆΟ' ΟΠΟΙΩΟΝΤῊΝ.ΆΙ 


Ι. ΙΟΗΑΝΝ, 1, 29 --Π|Ι, τὶ 


10 


16 


24 


ΙΞΙΟΟΥΝΗΝ. ΔΚ ἸΟΘΕΟΤῚΝ.. ΚΆ. 
Θωσεκεαινοοληκ ΙΟ ἙΟ ΤΙΝ ΟΙΤΟΙ 
ΟΝ ΤΉΗΝΑΜΑΡΤΊΆΝ. ΕἸ ΤΟΥ ΑΥᾺ. 
ΕΟΧΟΥΘΟΤΙΝ: ΟΤΊΆΙΤΑΡΧΗΘΟΔΙΆΒΟ 
ἈΟΟΆΧΜΑᾺΡΤΆΝΝΕΘΙ ΘΙΟΤΟΥ ΤΟΘΦΆΝνΝΕ 
ΡΩΘΗΟΥΟΤΟΥΘΥ-. 'ΝΆΛΥΘΗΓΆΕΡ 
ΓΆΤΟΥ ΙΆΒΟΛΟΥ ΠΆΘΟΓΕΓΈΝΝΗ 
ΜΕΝΟΟΘΙ ΓΟΥΘῪ, ἈΜΑΡΤΙΆΑΝΟῪΎΤΙΟΙ 
ΘΙ: ΟΤἸΟΠΕΡΜΆΛΥ ΓΟΥΈΝΑΥ ΓΩΜΕ 
ΝΕΙ -ΚἈΙΟΥΔΥΝΑΓΤΆΙΧΜΑΡ ΓΆΝΝΕΙ: 
ΟΤΙΕΚ ΤΟΥ̓ΘΥΓΕΓΕΝΝΗΤΆΙ ΕΝΤΟΥ 
ΤΟΚΡΑΝΕΡΆΘΟΤΙΝ ἈΓΕΝΝΆΤΟΥ 
ΘῪ. ΚΑΥΓΓΑΤΕΚΝΑΤΟΥ ΑΙΆκολου, 
ἸΤΆΟΟΜΗΤΙΟΙΩΟΝ ΤΗΝΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ. 
ΟὙἸΚΘΟΤΊΝΕΙΚ ΓΟΥΘΥ. ΚἈΑΙΟΜΗΆΡΓΑ. 
ΠΩΟΝΤΌΝΆ ΘΑ ονλὺ ΤΟΥ ΟΤΊΆΥ, 
ΤῊΘΟ ΓΙΝΗΕΙΙΆΓΓΕΧΙΆΧΗΝΗΚΟΥΌΆΣ. 
“ΤΕἈΧΙΤΆΡΧΗΟ -ΙΝΆΧΓΑΙΠΩΟΜΕΝΆΆΧΛΧΗ 
ἈΟΥῸΟ ΟΥὐϊκαθωοκλίνεικ ΓΟΥΤΙΌΟΝΗ 
ΡΟΥΗΝ- ΚΑΙΘΟΦΆ ΣΟ ΓΟΝΆΔΘΆΦΟΝ 
ΑΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΧΑΡΙΝ ΤΙΝΟΟΘΟΦΆΣΕΝ 
ΧΥ ΤΌΝ; ΟΤΥΓΆΕΡΓΆΛΥ ΓΟΥΤΙΟΝΗΡΆ 
ΗΝ, ΤᾺΔΕΤΟΥΧ Δ ἈΦου λυ ΤΟΥΔῚ 
κλυλ ΚΜΗΘΑΥΜΑΆΖΕΤΘΆλαλΦοι 


47 [354] 1. ΙΟΘΒΑΝΝ. ΠΙ, 1.-- 18. 


ΦΟι 


1ὅ 


ΕἸΜΙΟΘΙΥΜΆΟΟΙΚΟΟΜΟςΓ ΗἩΜΘΙΟΟΙΆΆΜΕ. 


ΟΤΙΜΕΤΆἈΚΕΞΚΗΚΑΜΕΝΘΙ.ΤΟΥΘΆΝΑ. 
“ΤΟΥΕΙΟΤΉΝΖΟΩΗΝ.: ΟΤἸΆΓΆΠΟΜΕΝ 
ΤΟΥΟΧΔΕΆΧΦΟΥΟ ΟΜΗΆΧΓΆΠΟΝΤΤΟΝ 
ἈΔΕΧΦονλΥ ΓΟΥ- ΜΕΝΘΙΘΕΘΝΤΏΘΑ. 


ΜΑΆΤΩ ΠΆΘΟΜΙΟΩΟΜ ΤΌΝΆΑΆΘΑΆΦΟΝ 


ΝΜ 


λΥ ΤΟΥ. ἈΝΘΡΩΠΟΙΚ ΤΟΝΟΟΘΕΟΤΊῚΝ -κς 
ΟΙΔΆΑΙΜΕΝΟΤΙΠἈΘΆΝΘΡΩΙΤΟΙΚΤΌΝΟΟ 
ΟὙἸΚΕΧΘΙΖΩΟΗΝΆΙΩΟΝΙΟΝΕΝΕΑΥ ΓῺ 
ΜΕΝΟΥΌΆΝ᾽ ΕΝΤΟΥ ΤΩ ΕγνΝωκα. 
ΕΝΤἨΗΝΑΓΆΠΗΝ.: ΟΤΊΕΙΚΕΙΝΟΟΥΤΤΙΕΡ 
ΗΜΩΝΤΉΝΨΥχηνλυ ΓΟΥ ΘηκΕῖ. 
κλυΗηΜειοοφειλομενπεριτώνα 
Ἀεαφωντλογψυχλοθηνλι οὐ 
ἈἈΧΝΕΧΗΤΌΝΕΙΟΝ ΓΟΥΚΟΟΜΟΥ. κα 
ΘΕΩΡΗΤΌΝΑ θα φφονλὺ γουύχριὰ 
ΕΧΟΝΓΆ.- ΚἈΑΙΚΧΕΙΟΗ ΓΆΟΠΆΆΛΓΧΝΑΆ. 

λυ ΓΟΥΆἉΙΤΑΥ ΓΟΥ- ΠΟΩΟΘΗΧΓΆΠΗΤΟΥ 
ΘΥΜΕΝΕΙΕΝΆΑΥ ΤῸ) ΤΈΚΝΙΆ. ΜΗ 


ΔΑ ΠΟ ΜΕΝ ΟΓΩΜΗΔΕΓΆΦΘΟΘΗ.ἈᾺ 


ἈΕΝΕΡΡΕΓΩΟΚΑΙΧΆΗΘΕΟΙΑ- ΚΑΙΕΟΝ ΤΟΥ 
ΤΓΟΩΓΙΝΟΘΘΟΟΜ,η]ΦΕθλ. ΟΓΙΕΘΙ ΓΗΟΔΟΆΗ 
ΘΕΙΆΘΘΟΜΕΝ᾽ ΚἈΑΙΘΜΗβΡΟΟΘΕΝΑΥ 
ΓΟΥΙΠΤΕΙΟΟΜΕΙΝΜ ΓΧΟΚΆΡΔΑΙΆΘΗ ΜΟΩΝ 


Ι.ἸΟΗ͂ΑΝΝ. ΠΙ, 18 --- 19. 


10 


24 


ΘΥΓΕΓΕΝΝΗΤ ΑΙ ΚἈΑΙΠΑΟΘΟΆΧΓΆΠΟΣ 
ΤΟΝΓΕΝΝΗΟΆΝΓΓΆ. ἈΓΆΠΑΆΚΑΆΙ 
ΤΟΝΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΝΘΣΑΥ ΓΟΥ ΕΝ 
ΤΟΥ ΤΓΟΩΓΙΝΩΟΚΟΜΕΝΟΤΙΆΓΆΤΙΟ) 
ΜΕΝΤΆ ΓΓΕΙΚΝΑ ΓΓΟΥΘΥ. ΟΤΆΝΝ ΤΟΝ 
ΘΝΆΓΑΠΟΩΜΕΝ -ΚἈΑΥΓΓΆΑΟΘΝΤΟΆΧΆΟ 
ΧΥΓΟΥΤΗρΡῶΜΕΝ. ΑΥ̓ΤΗΓΆΡΕΟΤΙΝ 
ΗἈΓΆΠΗ ΤΟΥΘῪΥ. ΝΑ ΓΆΑΟΘΘΝΤΟΆΣΆΟ 
λΧΥΓΟΥΤΗΡΟΜΕΝ: ΚΑΙΆΙΕΝΤΟΌΆΑΙ 
λΥΓΓΟΥἘΚΆΡΕΙΆΙΟΥΚΕΙΟΙΝ᾽ ΟΤΉΤΤΆᾺΝ 
ΤΟΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΝΕΙΚ ΓΟΥΘΥῪ. ΝΙ 
ΙΞ(ἈΤΟΝΙΚΟΟΜΟΝ: ΚΑΙΛΥ ΓΗΕΟΤῚΝ 
ΗΜΙΚΗΗΝΙΚΗΟΧΟΆΣΧΙΓΟΜΝΜΙΚΟΟΜΟΝ.Η 
ΤΙΟΤΙΟΘΗΜΩΝ: ΤΊ Δ ΘΟ ΤΙΝοΝΝ 
ΤΟΝΙΚΟΟΜΟΝ. ΕΙΜΗΟΠΙΟ ΓΕΥΟΛΟ:- ΟΤῚ 
᾿ΟΕΟΤΙΝΟΥ ΓΟΥΘῪ. οἴ ΤοΟσεοτΊνοαὰ 
ΘΟΝ ΙΟΥΔΑ ΓΓΟΟΚΑΙΠΝΟΚΆΌΣΔΟΜΑΆ. 
ΤΟΟ-ΧΟΙΟ ΟΥ̓ΚΕΝΤΟΥ ΔΑΤΊΜΟΝΟΝ 
ἈΧΛΆΕΘΝΤΤΩΟΛΣΧΙΜΑΓΙΚΑΙΘΝΤΌῸΣΥΔΑ. 

ΤΊ ΚΑΟ ΤΟΤΠΝΆΘΟΤΙΝ ΓΟΜΆΡΤΎΡΟΥ 
ΟΤῚ ΓΟΙΤΙΝΆΕΟ ΤΙΝΗἈΆΧΆΗΘΘΙΆ: ΟΤῚ 
ΤΡΕΙΟΘΕΙΟΙΝΟΙΜᾺΡΤΥΡΟΥΝΤΈΕΟ - ΤῸ 
ΤΙΝΆ. ΚΑΟΥ ΤΟΥ ΟΡ: ΚΑΥ ΤΟΆΙΜΑΆ. ἃς 
ΟΙΤΡΕΙΟΘΙΟΤΌΕΝΕΙΟΙΝ᾽ ΘΓΤΗΝΜΑᾺΡ 


49 [249] Ι.ἸΌΉΗ͂ΑΝΝ.Υ, 1---9. 


ΤΥΡΙΑΝΤΩΟΝΆΑΝΩΟΝΆΛΣΧΜΕΆΝΟΜΘΕ. 
ΗΜΆᾺΡΤΥΡΙΆΑΤΟΥΘΥΜΘΙΖΟΝΕΟΤῚ 
ΟΤΙΧΥ ΤΗΘΟΤΙΝΗΜΑΆΑΡΤΥΡΙΆΤΟΥ 
ΘΥΗΝΜΕΜΑΆΑΡΤΥΡΗΚΕΝΠΕΡΙΤΟΥ 
ὙΥΔΥ ΤΟΥ ΟΠΙΟΤΕΥΘΝΘΙΟ ΓΟΝΥῪΥΝΙ 
ΤΟΥΘῪΥ. ΕΧΕΘΙ ΓΤΗΝΜΑΡΤΎΡΙΆΝΕΝ 
ΑΥ̓ΤῸ ΟΜΗΠΤΠΟΤΕΥΘΩΘΝΤΌΟΣΘΟ.. 
ὙΕΥΟΤΗΝΙΠΕΙΤΟΙΗΚΕΝΑΥ ΤῸΝ: ΟΤῚ 
ΟΥὙἸΤΕΙΤΙΟ ΓΕΥΚΕΝΕΙΟΤΗΝΜΑΆΡΤΥ 
ΡΙΆΝ ἨἩἨΝΜΘΜΑΆΡΤΥΡΗΙΚΕΝΟΘΟΙΤΕ 
ΡΙ'ΤΓΟΥΥΎΛΥ ΓΟῪΥ" ΚἈΙΧΥΤΗΘΟΤῚΙΝ 
ΜΑΡΤΎΡΙΆ: ΟΤΙΖΩΟΗΝΆΑΙΩΟΝΙΟΝΕ 
ΔΟΟΚΘΝΗΜΙΝΟΘΟ' ΚἈΑΙΧΥ ΤΉΗΖΟΩΣ 
Η. ΘΝΤΟΩΟΥῸΛΧΥ ΓΟΥΘΟΤΙΝ᾽ ΟΟὐχῶν 
ΤΟΝΥΝ.- ΘΧΘΙ ΤῊΝΖΟΟΗΝ᾿ ΟΜΗΘ 
ΧΩΟΜΝΜ ΤΟΝΥΝ, ΓΟΥΘῪ. ΤΉΝΖΟΥΗΝ 
ΟΥ̓ ΚΟΧΕΙ ΤΑ ΤΓΆΕγΓΡΑΎΧΥΜΙΝ 


ΟΙΟΠΙΟ ΓΘΥΟΥΟΙΝΕΙΟΓΟΟΝΟΜΆΤΟΥ 


ὙΥΤΟΥΘῪ. ἹΝΆΕΙΔΗ ΤΟ ΤΊΙΖΩΟΗ. 
ἈὉΙΩΟΝΙΟΝΕΧΕΤῈ - ΚΑΙΝΑΠΙΟ ΓΕΥῊ 
ΤΕΘΙΟΤΟΟΝΟΜΑΓΓΟΥΥΥ ΓΟΥΘΥῪ 
Κλιλυ ΓΗΘΟΤΙΝΗΙΠΆΡΡΗΟΙΆΗΝΕΧΟ 
ΜΕΝΠΡΟΟΛΥ ΤῸΝ: ΟΤΙΘΆΑΝΤΊΙΆΥΤΓῸ) 
ΜΕΘΆΑΚΑΓΆΑΓΓΟΘΘΆΑΗΜΑΆΛΥ ΤΟΥ: 


ΓΊΟΠΑΝΝ. Υ,9 --- 14. 


ἈΚΟΥΘΙΗΜΟΩΝ᾽ ΚΑΙΘΆΝΟΙΔΆΜΜΕΝ 
ΟΤΙἈΙΚΟΥΕΘΙΗΜΩΝ -Ο, ΘΑΝΑΙ ΤῸΣΜΘ 
ΘΆ.- ΟΙΧΔΑΜΕΘΝΟΤΙΕΧΟΜΕΝΓΆΔΙ 
ΤΉῊΗΜΑΆΤΆ- ἃ, ΗΤΗΚΆΜΕΝΙΤΆΡΑΥ 
ΤΟΥ ΘΑΝΤΊΟΙΔΗΤΌΝΑ ΔΘΑ ΦονλΥ 
ΤΟΥ. ἈΜΑΡΙΓΑΝΟΝΤΆΛΣΧΜΑΡΤΙΆΝ 
ΜΗΠΡΟΟΘΆΝΑΤΟΝ: ἈΓΓΉΟσθΘιζΑΙ 
ΟΣ ΟΘΙΔΥ ΓΩΟΖΟΩῊΝ :“ΓΟΙΟΆΑΜΆΡΤΆΑΆ. 
ΜΟΥῸΟΙΝΜΗΤΙΡΟΟΘΆΝΑΓΌΟΝ᾽ ΕΟΤῚΝ 
ἈΜΑΆᾺΡΤΙΆΑΠΡΟΟΘΆΝΑ ΤΌΝ: ΟὙΊΤΕΡΙ 
ΕἸ(ΘΙΝΗΟΆΘΓΩΙΝΆΕΝΣΡΟΣ ΤΉΘΗ᾽ ἸΤΆΟΣ. 
»λκᾺ. ἈΜΑΡΤΊΙΆΕΘΟΤΊΙΝ᾽ ΚΑΙΘΟΤῚ 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΧΟΥΤΙΡΟΟΘΆΝΑ ΓΓΟΝ᾽ ΟΙΆΔΛ. 
ΜΕΝΟΤΊΠΪΤΑΆΘΟΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΟΘΚ 
ΤΟΥΘΥΟΥΧΑΜΑΆΡΤΆΝΕΙ: ἈΆΆΟΓΕΝ 
ΝΗΘΘΙΟΕΘΙς ΓΟΥΘΥ.: ΤΗΡΕΙΕΧΥ ΤῸΝ : 
ΚἈΑΙΟΙΤΟΝΗΡΟΟΟΥΧΑΤΤΤΕΤΆΙΛΥ ΤΟΥ 
ΟΙΆΑΙΜΕΘΝΟΤΊΘΙ ΓΟΥΘΥΈΘΟΜΕΝ’ ᾿ς 
ΟΚΟΟΜΟΟΟἈΧΟΟΘΝΤΤΤΩὩΔΙΤΟΝΗΡΟΩΚΘΙ 
ΤΆ ΟΙἹΔΑΜΕΝΟΤΙΟΥΟ ΓΟΥΘΎΉΚΕΙ.-: 
Κλ λωκαΝΗΜιΙιΝ ΙΆΝΟΙΆΝ ἢ 
ΜΑΓΙΝΟΣΟΙΚΙΟΜΕΝ ΤΟΝΆΆΧΗΘΙΝΟΝ. 
ΚΑΙΘΒΘΟΜΕΝΕΝΤ ὩΩΛΧἈΗΘΙΝΩ -ΕΝΤῸῺ 
ὙΩΔΛΥΓ ΓΟΥΙΥΧΟΩΣ ΟΥ̓ΤΟΟΘΟΤΙΝΟΆΛΧΗ 


51 [141] Ι. ΙΟΗΑΝΝ. Υ͂, 14 --- 20. 


10 


15 


ΘΙΝΟΟσΘθΘο. ΚΗΖΩΗΗλιώνοο-: 
ΤΕ ΙΆ: ΦΥΧΆΣΆΓΘΘΑΥ ΓΟΥΌΛΧΙΙΟ 
ΤΩΝΕΙλΟΛΧΟΩΟΝΙ - ἈΜΜΗΝ -: 


ΕΙΤΙΟΤ ΙΘἌΆΝΝΟΥ ΚἊ. 
ΕἸΤΙΟΤ ΙΟἈΧΝΝΟῪ ΚΑ: 


(πρεοκΥτεροοεκλεις ΤΗκΎριλκ 
“ΤΟΙΟΤΕΈΚΝΟΙΟΛΧΥ ΤῊ ΟΥ̓ΘΕΓωΆΓΑΆ 
πωεδνλαληθειλ.: ΚΟΥ ΚΓ ΜΌΝΟ. 
ἈΛΛΧΆΑΚΧΑΙΠΤΑΝΤΕΟΟΙΕΓΝΩΚΟΤΈΕΘ 
ΤῊἨΝΆΛΗΘΘΙΆΝ᾽ ΑΙΧΤΗΝΆΔΛΗΘΘΕΙ 
ἈΝΜΤΉῊΝΜΕΝΟΥΟΘΆΧΝΕΝΥΜΙΝ: ΚΆΙ 
ΜΘΘΗΜΩΝΕΟΤΆΑΙΘΙΟΤΟΝΑΙΟΩΝΑΆ: 
ΕΟΥΑΙΜΕΘΘΗΜΟΩΝΧΆΡΙΟ: ΕΆΘΟΟ-: ΕἸΡΗ 
ΝΜΗΙΤΆΡΑΘΥΤΙΡΟΚΑ τ βα ΚΥΥΧΥ 
ΤΟΥΥῪ ΓΟΥΤΙΡΟΕΝΆ ΛΗΘθειλκλι 
ἈΓΆΠΗ: ΘΕΧἈΡΗΝΑΙΆΝΟΤΊΕΥΡΗκὰ 
ΕΚΤΩΝ ΤΕΚΝΟΩΝΟΟΥΠΙΕΡΙΠΆ ΤΟΥ 
ΤἈΟΕΝΆληθειλ.: ΚΑΘΩωΟΘΝ ΓΌΆΗ 
ΕἈΧΕΟΜΕΝΠΙΠΆΑΡΑΓΓΟΥΤΙΡΟ ΚΑΙΝΥ͂Ν 
ερωτὠσεκυριλ: ΟΥ̓ΧΟΘΕΝΤΌΛΗΝΙ 
γραφωνοοιζάινην.: ἈΧΧΉΝΘΙΧΟ 


1ἸΌΗ͂ΛΝΝΟΥ, 20--ἰ1] ἸΘΠΑΝΝΟῚ, ὅ. 


10 


24 


δ8 [36] ΠΙΊΘΗΛΝΝ. 5 τι 


ΜΕΝΆΠΙΆΡΧΗΟ "ΝΑ Αγα πώμενᾶλ 
ἈΗΛΟΥῸ᾽ ΚΑΙΔΥ ΤΗΘΟΤΙΝΗΛΆΧΓΆΠΗΙ 
ΜΆΙΤΕΡΙΠΆΓΓΟΜΘΜΝΙΚΑΓΓΑΓΓΆΟΕΝ ΤῸ 
ἈΧΟΛΥ ΓΟῪΥ ΑΥ̓ΓΗΘΟΤΙΝΗΕΝΤΌΛΗ: 
ΚἈΘΟΩΟΘΗΚΟΥΟΛ ΓΘΆΙΤΆΡΧΗΟ -ἸΝΆΟΝ 
ἈΥΤΉΙΤΕΡΙΤΆΤ' - - - ΟΤἸΠΟΆΧΔΧΟΙΠΙΆΆ. 
ΝΟΙΕΙΟΗΆΘΟΝΕΙΟ ΓΟΝΙΚΟΟΜΟΝ.: ΟΙΜΗ 
ΟΜΟἈΧΟΓΟΥΝΤΈΟ - - - - ΘΡΧΟΜΘΝΝΟΝΕΝ 


ΟἈΡΚΙ ΟΥ̓ΤῸς ---. ΜΟΙΠΆΑΔΟΜΝΟΟΙΚΆΙΟΣΆΟΝ 


ΤΊΙΧΡΙΟΤΌΟ᾽ ΚἈΕΠΕ ΓΕΕΘΧΥ ΓΟΥΟΙ͂ΝΑ. 
ΜΗΛΙΟΆΘΟΟΜΕΝ. ἃ, ΕΙΡΓἈΟΆΜΕθᾶλ. 
ἈΛΧΛΆΧΆΧΜΙΟΘΟΝΙΧΆΗΡΗΆΧΙΤΟΆΧΆΚΟΜΕΝ. 
ΤΤΑΟΟΠΆΡΑΞΚΑΙΝΩΟΝΚΑΜΗΜΕΝΟΩΝ 
ΕΝΤΉΛΙΔΑΧΗ ΤΟΥΧΥ. ΘΝΟΥΎΚΟΧΕΙ: 
ΟΜΒΘΝΟΩΟΝΕΝΤΉΔΙΔΑΧΗΤΟΥΧΥ. ΟΥ 
ΤΟΟΚΑΥΤΟΝΤΙΙΡΑΆΚΑΥΓΟΝΎΥΝΕΧΘΙ: 

(Οὐ Γιςσερχε ΓἈΠΡΟΟΥ ΜΆ ΟΚΑΓΧΥ ΤῊ, 
ΤΗΝ ἈΧΗΝΟΥΦΕερει-Μηλᾶμκὰ 
ΜΕΤ ΑΥ ΓΟΝΕΙΟΟΙΚΙΆΝ -ΚΟΧΆΙΡΕΙ 
ΧΥΓΟΜΗΆΕΘΓΕΤΕ. ΟΓἈΡΑΕΓωΝΑΥ ΓΟ) 
ΧΑΙΡΘΙΝΙΚΟΙΝΟΩΟΝΕΙ ΓΟΙΘΕΡΓΟΙΟΛΥΓΓΟῪ 
“ΤΟΙΟΓΙΟΝΗΡΟΙΟ ΠΟΧΆΧΆΑΘΧΟΜΥΜΙΝ 
ΓΡΆΦιν: ΟΥ̓ ΚΒΕΒΟΥ ἈΗΘΗΝΆΧΑᾺΡ 
ΤΟΥΚΜΕΆΆΝΟΟ: ἈΆΧΕΆΙΗΖΩΕΘΆΘΕΙΝ 


10 


15 


24 


ΠΡΟΟΥΜΆΟΘ:ΚἈΑΙΟΤΟΜΑΆΙΠΡΟΟΟΤΌΜΑΆ 
ἈΧΧΗΟΆΙ-ἸΝΆΗΧΑΡΑΗΜΟΩΝΗΤΙΙΕ 
ΠπΠΆΗΡΩΟΜΕΝΗ: ἈΘΠΆΖΘΟΤΆἈΙΟΘΤ ἈΤῈ 


ΙκΝ ἈΓΗΟᾺΧ ΘΑΦΗΟΟΟΥ ΓΗΘΒΚΆΘΚΤΗΟ οἷ 


[ἘΞ ΠΙΟΤΌΆΗ ΙΦΘἈΆΝΝΟῪ] ΒΕ' 


[Ε]ὠΠΤΟΤΌΆΗἑ ΙΘἈΧΝΝΝΟῪ] Γ:’ 

- :-» -» -» :» - -» - - :» 

( )πρεοκυ τεροογαταῦ ΓΩΧΓΆΙΤΗ ΤΟΣ 
ΟΝΕΓΩΟΛΣΛΓΆΑΠΟΩΘΝΆΛΗΘοια. ἈΓΆΠΤΗΤΈΕ. 
ΠΕΡΙΤΠΆΝ ΤΩΟΝΕΥΧΟΜΑΙΟΘΕΥΟΔΟΥΟΘ" 
ΚΑΟΥΓΊΕΝΕΙΝ: ΚΑΘῳΩΟΘΕΥΟΛΟΥΓΆᾺΙ 
ΟΟΥ̓ΗΥΎΧΗ: ΕΧἈΑΡΗΝΓΆΡΑΙΆΝΕΡΧΟ 
μενωνλ δα φΦωνκλι ΜΆ ΤΎΡΟΥ 
ΤΩΝΟΟΥ ΤΗλληθειᾶλ.: ΚΑΘΟσΟΥΕῈΝ 
ἈΛΗΘΘΙΆΠΕΡΙΠΆΤΕΙΟ ΜΕΙΖΟΤΈΡΑΝ 
ΤΟΥ ΤΩΝ οΥ καχωχαραν "ΝΆ ΚΟΥ 
ΟἾἸΑΘΜΑΓΕΚΝΑΘΝΆΛΗΘΕΙΆΠΕΡΙ 
ΠἈΓΤΟΥΝΤΆ ἈΓΆΠΗΤῈ -ΤΠΟΤΌΝΙΤΟΙ 
ΕΙσΟ, ΒΑΝΕΡΓΑΟΗΘΙΟ ΓΟΥΌΟᾺ θα Φουσ: 
'ΚἈΑΙΘΙΟ ΓΟΥΟΣΘΝΟΥΌ: ΟἹ, ΕΜΆΡΤΎΡΗ 
ΟἈΝΟΟΥ ΤΗἈΧΓΆΠΗΘΝΩΙΙΟΝΕΙΚΚΧΗ 
ΟΙΆΟ' ΟΥ̓ΟΙΚΑ Ἀ ΟΠΟΙΗσΘιΟΠΡοπΈΜἈο 


Π ΙΟΗ͂ΑΝΝ, 13--Π|. ΙΟΉΑΝΝ. 6. 


18 


ἈΣΙΘΟΤΟΥΘΥ ὙἹΤΕΡΓᾺΡΤΟΥΌΝΟΜΑΆ. [ΙΕ 
“ΤΟΟΘΞΗΧΘΟΝΜΗΔΕΝΆΆΧΜΕΆΝΟΝ 
ΤΕΟΧΠΟΤΝΕεθννωΝ ἩΜΕΙΟΟΥΝ 
(λφειλομενα ΠΟΧΆΜΕΆΝΕΘΙΝ ΤΟΥΌΤῸΙ 
ΟΥ̓ΤΟΥῸ -ἹΝΆΟΥΝΕΡΓΟΙΓΙΝΩΟΜΕΘΆᾺ 
ΤΆ ληθθιλ: βγρα Υ ἈΤΗθκκληοιλ: 
ΧΑλοφιλοπρω ουωνλυ ΓΝ 9.0 
ΤΡΕΦΗΟΘΟΥΚΈΙ ΠΑ ΘΧΘΤ ἈΙΗΜΆΟ' .λ. 
ἈΓΟΥ Τοαλνελθῶ ὙΤΙΟΜΜΝηΗοῶλΥ, 
ΤΟΥ ΤΓΆΕΡΓΆΆ, ΠΟΙΘΙ ἈΟΓΟΙΩΠΟΝΗΡΟΙΟ 
φΦλγαρωνημᾷς: ΚΑΙΜΗΆΡΚΟΥΜΕ 
ΝΟΟΘΕΙΤΙ ΤΟΥ ΤῸΙΟ: ΟΥ̓́ΤΕΔΥ ΓΌΘΕΙΤΔ 
ΧΕΤ ΓΤΟΥΌΧ ΘΑ Φους: ΚΑΥΓΟΥΌΚΟΥ 
ἈΟΜΕΝΟΥῸΌΚΟΩΛΥ ΘΙΚΆΙΘΙΚ ΤΉΘΕΚ 
ΚἈΗΟΙΆΟΘΘΚΕΆΛΛΆΘΙ ἈΓΆΠΗΤΕ ΜΗ 
ΜΙΜΟΥ ΤΌΚΑΆΚΟΝ. ἈΧΧΆΑΤΟΛΓΆΘΟΝ᾽ 
()λγαθοποιωνεις ΤΟΥ ΘΥ Ἐς ΤῚΝ: ΟΚΆΑ. 
ΙΚΟΠΟΙΩΝΟΥΧΈΩΦΩΡΑΚΕΝ ΤΟΝΘΝ᾽ ΔῊ 
ΜΗΤΡΙΩΜΕΜΑΆᾺΡΤΥΡΗ ΑΙΎΊΤΟΙΤΑ 
ΤΩΝ -ΚΑΙΥΤΤΆΥ ΓΗ ῬἨΟΆΧἈΧΗΘθΘιΆΟ 
ΚΑΙΗΜΘΙΟΔΘΜΑΆΑΡΤΎΡΟΥΜΕΝ -ΚΆΑΙ 
ΟΙΛΑ ΓΤ ΘΒΟΤΙΗΜΑΆΡΤΎΥΡΙΆΧΗΜΩΜΝΆΛΗ 
ΘΗΘΘΟΤΊΝ᾽ ΠΟΧΆΛΧΕΙΧΟΝΓΡΆΦΘΡΘΙΝ: 
κλλογϑθελωλιλμελλνοοκκΆλᾷὰ 


855 [180] ΠῚ. ΤΌΉΑΝΝ. 6 -- 13, 


24 


δύ 


ΜΟΥῸΟοΙγρα, λιν δλπιζωλαθυύθεῶο 
ΕἸΙΆΘΙΝΟΕ ΚΑΙΟΤΟΜΆΑΠΡΟΟΘΟΤΌΜΆΛΑ 
ἈΗΟΘΟΜΕΝ: ΘΙΡΗΝΗΟΟΙ ἈΟΙΤΆΖΟΝΤ ἊΙ 
σθοιφιλοι ἈΟΑΖΟΥ ΓΟΥΟΦιλουοκα 
ΤΌΝΟΜΜΆ -:: 


[Ε]ΟΤΟΆΗ ΙΘΟΛΧΝΝΝΟῪΥ ΓῚ 
ο ὰ 
ΠΟΥ ΔΑΓ ΤΟΥΔῚ ΕΠΙΟΤ ΙΚἈΘΟΆΛΙΚΗ] 


Ιογλλοχυν λουλοο: Ἀλααφοολοῖλα 
ΚΟΕΚΟΥ.- ΤΟΙΟΘΝΘΟΣΠΡΙΗΓΙΆΟΜΕΝΟΙΟ 
κα ΧΟ ΓΕ ΤΗΡΗΜΕΝΟΙΟ.: ΚΑΛΗΤῸΟΙΟ: 
ΕἈΘΟΟΥΜΙΝΚΑΙΕΙΡΗΝΗΚΑΙΆΓΆΤΤΗ 
ΠΆΗΘΥΝΘΕΙΗ. ἈΓΆΙΤΗΤῸΙ ΤΤΆΟΆΝ 
ΟΠΟΥΔΗΝΠΟΙΟΥΜΕΝΟΟΓΡΆΦΘΙιΝΥΜΓ 
ΠΕΡΙΤΗΟΙΚΟΙΝΗΟΟΡΙΆΟ: ἈΝΆΓΙΚΗΝΘ 
οχονγρα λυμιν. Ἰλρακάλωνθ 
ΠΆΓΟΩΝΙΖΕΟΘΑΥΤΗΛΣΙΤΆΞΙΤΆΡΆΛΟ 
ΘΕΙΟΗΤΟΙΟΆΧΓΙΟΙΟΠΙΟΤΕΙ: ΤἸΤἈΡῥεισθ Αγ, 
ΟἈΝΓΆᾺΡΤΊΝΕΟΚΧΝΟΙ. ΟΠ ἸΨΆἈΔΤΠΡΟΓΕ 
ΓΡΆΜΜενοιβι. ΓΟ ΓΟΤΌΚΡΙΜΑΣ. 
σεξειο - ΤΗΝ ΤΟΥΘΥΉ ΜΝ χΆρθιν 
ΜΕΤΆ ΓΤΊΙΘΕΝ᾽ ΓΕΟΕΘΙΟΧΟΘΆΓΕΙΆΝ.: ΚΆἈΙ 
ΓΤΟΝΜΟΜΝΟΝΔΕΟΙΤΟΤΗΝΘΙΜΙΚΚΝΗ 


Π.ἸΏΉΠΑΝΝ. 13 -Ἰ Ὁ}. 4. 


10 


16 


ΟΕΚΗΟΆΝ.: ΚἈΠΙΕΡΙΠΆΜΤΌΟΌΝΤΩΝ 
σκληρωνων Ἀ ἈἈΗΟΆΝΚΑΤΆΥ ΓΟΥ 
ἈΜΑΡΤΩλΟΙΆΟΘΒΘΕΘΙισ: ΟΥ̓ ΤΟΙΕΙΟΙΝΓῸΓ 
ΓΥΟΤΑΙΜΕΜΥΙΜΙΡΟιΙ: ΚΑΤΤΆΓΓΆΘΘ 
ΓΠΙΘΥΜΙΧΟΕΔΥ ΓΩΝΠΙΠΟΡΘΥΌΜΕΝΟΙ "ας 
ΤΟΟΤΟΜΑΆΛΥ ΓΩΟΝΆᾺΛ ΧΘΙΎΤΙΕρογκὰ: 
ΘΧΥΜΑΖΟΝΤ οΠροοωπαωώφδλειλο 
ΧΆΡΙΝ ὙΜΕΙΟΔλΘ.: ἈΓΆΠΗΤῸΙ ΜΝΗ 

( ἰ'ϑητετωνβημα ΩΝ ΓΩΝΠΊΡΟΘΙ 
ΡΗΜΕΘΝΩΝΥῪΤΙΟ ΓΩΝΆΤΤΟΟΤΟλωΝτΤ 
ΚΥΗΜμΜώων) ΧΥ ΟΤΙΕΧΕΓΟΝΥΜΙΝΟ 
“ΓΙΕΝΕΟΧΑ ΤΩ Τωχρονῷ. ΕΟΟΝΤΓΆΙ 
ΕΜΙΠΤΕΚΤΎ ἈΙΚΑΓΓΑΓΓΆΟΘΕΘΑΥ ΤΓΟΩΝΕΙΤΙΘΥῪ 
ΜΙΆΧΟΙΤΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙΓΩΝΆΘΕΘΕΘΙΩΝ: 
ΟΥὙ ΤΟΙΘΙΟΙΝΟΙΆΙΤΟΛΙΟΡΙΖΟΝΤ ΘΟ ΥΥ 

 ΧΙΚΟΙ ΠΝΕΘΕΥΜΆΑΜΗΕΧΟΝΤΈΟ' 
ΜΕΙΟΔΘΆΓΆΠΗΤΟΙ. ΤΗἈΧΓΙΩ ΓΆΓΗΥ 
ΜΩΝΙΠΟΤΕΙΘΙΤΟΙΚΟΛΟΜΟΥΝΤΈΟΕΑΥ, 
ΤΟΥΟΘΕΝΙΙΝΙΆΓΙΟΥ!ΠΡΟΟΘΥΧΟΜΕΝΟΙ.-Ε 
ἈΥΓΓΟΥΟΘΝΆΓΆΠΗΘΥ ΤΗΡΗΟΧΤῈ -Τιρόὸ 
Δ ΕΧΟΜΕΝΟΙΤΟΘΆΘΟΟ ΓΟΥΚΥΗΜΩΝΥ 
ΧΥΕΙΟΖΩΗΝΑΙΩΝΙΟΝ.: ΚΑΙΟΥΌΜΕΝΕ 
ἈΘΕΙΤΕΛΙΆΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ: ΟΥ̓ΟΌΛΘΕΝΦῬΟ 
ΕΟ ΖΕΤ ἙΕΚΠΥΡΟΟΆΑΡΙΤΆΖΟΝΤΕΟ: 


57 [44] ᾿ 00. 18 -- 38. 


ΜΙΟΟΥΝΤΤ ΘΟΚΑΙ ΤΟΝΆΤΙΟΤΗΟΘΟΆΡΚΟΟ 
εὐοπππιλωμενονχιτῶνλ: ΤΛΕλΥ 
νἈΜενωφυλλξσλιλ ΓΟΥΟΆΙΤΤΆΙΟ 
ΤΟΥ Ὸ: ΚἈΑΙΟΤΗΟΔΙΚΑΓΓΕΝΟΩΠΙΟΝ ΗΟ 
ἈΟΞΣΗΟΛΔΥ ΓΟΥΧΜΩΜΟΥΟΕΝΆΓΆΑΑΣΧ 
»ΧοΕΙ-Μονωσοοφωθωοβιημῶνλο 
ΣἈΆΚΑΙΜΕΓΆΑΧΩΟΥ ΝΗ: ΚΡΑΓΤΌΟΚΆΙ 
ΕΞΣΟΥῸΟΙΆ. ΚΑΙΝΥΝ.: ΚἈΙΕΙΟΙΤΆΝ ΤΆΟ 
“ΓΟΥΌΟΛΧΙΩΟΝΆΟΘ: ἈΜΗΝ -"- 


:-» -» :» -» -» -» ς»» :- -» - .» 


ΕΠΙΟΤΌΛΗ ΙοΥλᾶὰ. Αἷΐ 


ΕἸΤΙΟΤΟΧΛΗ ΓΟΥΤΙΆΝΑΓΙΟΥΤΙΑΥΆΟΥ 
ὸ 
“ΤΟΥΆΧΙΙΟΟ ΠΡΟΟΡΩΟΜΑΆΙΟΥῸΟ 


Τ᾿] γλοολουλοοιυχΥ ΚΑΗ ΤΟΟΆΤΙΟΟΤῸ 
Χοςσ' ἈΦωριομενοσβιοθΥ γΓγΓΘἈΙΟΝΘΥ. 
Ο, ΠΡΟΘΙΤΗΓΓΘΙΆΆΑΓΓΟΛΔΙΆΓΓΩΟΝΙΡΟΦΗ 
ΤΩΝΑΥ ΓΟΥ- ΒΝΓΡΑΦΡΑΙΟΆΓΙΆΙΟ 116 
Ρ'᾿ ΤΟΥΥΎΔΥ ΤΟΥ. ΤΟΥΓΕΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΘΙΚΟΠΒΡΜΆΑΤΌΟΛΆ, ΚΑΓΆΟΘΆΡΚΑ: 
“ΤΟΥΌΟΡΙΟΘΕΝ ΤΟΟΥΥΘΥΈΝΑΥ ΝΆΜΘΙ: 
ΚΑΙ ΆἈΤΙΝΆΧΓΙΩΟΥΝΗΟ: ΘΣΆΝΆΟΤΆΑ. 


ὅ8 100. 23 --ἸΞ ῸΜ.1, 4. 


σεαωονειίων "ἸὙΧΥ: ΤΟΥΚΥΗΜΩΜΝ: 
ἈΙΟΥΕΧΑΞΚΟΜΕΝΧΑΆᾺΓΡΙΝΚΑΙΆΤΤΟΟ ΤῸ 
ἈΗΝ.: ΕἸΟΥΤΙΆΙΚΟΗΝΠΙΟ ΤΕΩῸΟ : ΕΙΝΤΤΆΟΙΠ] 
ΤΟΙΟΘΕΘΝΕΟΙΝ: ὙΠΕΡ ΟΥΟΝΟΜΑΆΤΌΟ 
ΧΥ ΤΟΥ ΕΝΟΙΟ, ΕΟ ΓΤ ἈΜΚΑΟΥΙΜΕΊΙΟΙΚΆΗ 
ΤΟΗΥΧΥ: ΠΆΟΙΝ ΤΟΙΟΟΥΟΙΝΕΝΡΩΜΗ.: 
ἈΓΆΑΙΤΗ ΤΟΙΟΘΥ. ΚἈΑΗΤ.ΟΙΟΙΆΓΙΟΗΟ 

ΣΧ ΑριοΥυ μιν ΘΙΡΗΝΗ. ἈΠΟΘῪΤΙΡΌΗ 
“ΜωνΝνκλυκΥυ νυ ΧΥ ΠΡΟΤΟΝΜΕΝΘΥ 
ΧΑᾺΡΙΟΤΩ ΓΩΟΘΟΩΜΟΥ.- ΟΔΟΥΧΥΎΤΤΕΡ 
ΠΆΝΤΟΩΝΥΜΩΟΩΝ.: ΟΤΊΗΙΠΤΙΟ ΤΙΟΥ̓ΜΩΣ 
ΚΑΤΆΓΓΕΆΧΧΕΤ ἈΙΒΘΝΟΧΟΣ ΓλΚΟΟΜΩ" 
ΜΑΡΤΥΟΓΆΡΜΟΥΘΟΤΊΝΟΘΟ ὦ, ἈΆΤΡΟΥ 
ΟΕΝ ΤΩΙΠΝΙΜΟΥΎΥ. ΕΝ ΤὌὨὈΒΘΥΆΓΓΕΆΙΟΟ 
ΤΟΥΥΎΥΛΥ ΓΟΥ. ΟσΟλ ΑΙ ἈΆΘΙΠ ΓΟΟΜΝΘΙ 
ἈΝΥΜΩΝΙΠΟΙΟΥΜΆΑΆΙ.ΤΤΑΝ ΤΌ ΤΕΕΙΤΙ 
ΤΟΩΟΝΠΡΟΟΘΥΧΩΟΝΜΟΥ ΘΟΜΕΝΟΟ:-Ει 
ΠΟΩΟΟΘΗΛΔΉΠΟΤῈ -ΘὙΟΔΟΩΘΗΟΘΟΜΆΜΙΕΝ 
ΤΟΩΘΕΧΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΥἈΑΘαιΝ ΠΡΟΟῪ: 
ΜΆΛ᾽ ΕΠ ΤΟΘΩΟΓΆΡΙ ΘΙΝΥΜΆΟ-Ι͂ΝΑ. 
ΤΙΜΕΤΤἈΛΟΩΧΑΡΙΟΜΑΥΜΙΝΤΊΙΝΙΚΟΝ.: 
ΕΙΟΣΤΟΟΤΗΡΙΧΘΗΝΆΙΥΜΆΟ. ΤΟΥ 


| ΟἈΘΕΟΤῚΙΝ ΟΥ̓ΜΙΤἈΡΑΙΚΛΗΘΗΝΆΙΕΝ 


ὙΜΙΝ.- ΔΙΑΟΓΗΟΘΝΑΛΑΗΚΟΙΟΙΠΙΟ ΓΕΟ)Ο 


ὅθ [29] ΚΟΜ.Ι, 4 --- 12. 


10 


15 


24 


8" 


ὙΜΩΝΤΕΙΚΆΙΕΜΟΥ -- οὐϑελῶλα 


Ὑμλαολγνοθιναιλθαλφοι. οτπολλὰ 


ΙΠΟΠΡΟΘΘΘΜΗΝΘΆΘΘΕΘΙΝΠΡΟΟΥΜΑΆΟ 
Ι(ΔιθικωλυΥθΘηΗΝ ΆΧρΡΙ ΓΟΥ Δ ΘΥΡΟ ἢ 
ΜΑΤΙΓΜΆΑΪΚΆΡΙΤΟΝ: ΟΧΩΟΚΆΙΘΝΥ ΜΙΝ. 
ΙΚἈΑΟΘ[Ω]Ο[ΚἸΊΙΕΝ ΤΟΙΟΧΟΙΠΤΟΙΟΕΘΝΕΟΙΝ.: 
ΘἈΛΗΙ[ΟΙΝ Τ]ΕΙΚΆΙΚΆΡΕΚΆΡΟΙΟ ΘΟφΦοιο ΤῈ 
ΚἈΑΙΆΝΟΗΤΌΙΟ [ΟΦ] ΘΤΉΟΘΙΜΙ ΟΥ̓ 
ΤΟΟΤΓΟΙΚΑΙ ΓΕΜΕΙΡΟΘΥΜΟΝ ΚΑΟΥ 
ΜΙΝΤΟΙΟΕΝΡΩΜΗΘΥΛΓΓΕΆᾺΙΟΆΧΟΘΆΜ" 
ΟΥὙΓΆᾺΡΕΘΙΤΑΙΟΧΥΝΟΜΑΙΤΟΘΥΆΓΓΕΛΑΙ 
ΟΝΤΤΟΥΧΥ ΔΥΜΝΆΑΜΙΟΓΆΡΘΥΕΘΟΤΊΙΝ 
ΕἸΟΟΡΙΆΝΙΤΑΝ ΤΥ, ΠΟ ΓΕΥΟΝΤῚ -ἢ᾿ 
ΟΥΑΙ ΤΕΠΙΡΩ ΓΟΝΙΚΑΙΕΆΆΗΝΙ Δ. 
ΙΞΑΑἈΙἹΟΟΥΝΗΓΆΡΘΥΘΝΑΥ ΓΩΆΠΟΚΑ. 
ἈΥΤΙΓΤΕΤ Ἀ1: ΕΚῚ ΠΟΓΕΩΦΟΘΕΙΟΙΠΟΤΊΙΝ᾽ 
ΙΚΞ(ἈΘΩΟΓΘΓΡΆΤΥΤΑ.. Οολαληκλοοσεις 
ΠΙΟΤΕΩΟΖΗΟΘΕΊΤ ΑΙ ἈΠΟΙΚΆΛΧΥΤΙΓΕΊ 
ΓἈΡΟΡΓΗΘΥΆΙΤΟΥ ΝΟΥ: ΕἸΤΙΙΤΆΑΟΆΝΝΆΟΘ 
ΒΕΙΆΝΙΚΟΛ ΔΙΆ ΜΑΝΩΟΝΤΩΝ 
ΤΗΝΆΑΛΗΘΕΙΆΝΕΝΑ λΗΚΆΚΑΤΕΧΟ 
ΤῸΝ᾽ ΔΙΟΤΥ ΓΟΓΝΩΘ ΓΟΝΤΟΥΘΥ. 


ΦἈΝΕΡΟΝΘΟΤΙΝΕΝΔΑΥ ΤΌΙΟ: ΟΓΆΡΘΟΛΥ, 
ΤΟοιΙσεφβανερώοσεν: ΤἈΓΆΑΡΑΟΡΑΤΆΛΥ 


ΟΜ.ῚΙ, 19 -- “0. 


15 


20 


24 


“ΓΟΥΆΠΟΙς ΓΙΘΕΩΟΙΚΟΟΜΟΥ.- 1 ΙΟΓΙΟΙΗ 
ΜΆΟΙ, ΜΝΟΟΥΜΕΝΆᾺΚΑΆΘΟΡΑ ΓΆΡ Η[ΤΊΕΑ] 
ἈΛΟΟΛΥ ΓΟΥ ΥΝΑΆΜΙΟΙΚΑΙΘΘΟΤΉΟ: 
ΕἸΟΤΟΘΙΝΆΙΑΥ ΓΟΥΟΧΝΆΑΤΙΠΟΧΟΓΗΤΟΥΟ: 
ἈΙΟΤΙΓΝΟΝ ΓΕΟ ΤΟΌΝΘΝ.: ΟΥ̓ΧΌΟΘΘΝ 
ΕΔΟΞΆΑΟΘΧΝΗΘΥΧΑΡΙΟΤΉΟΑΝ:᾽ ἈΆΧΕΜᾺ 
“Τ᾽ ἈΙΟΘΗΟΆΧΝΕΝΤῸΌΙΟΔΙΆΛΧΟΓΙΟΜΟΙΟΆΝ, 
ΤΩΝ -ΚἈΙΕΟΚΟ ΓΠΙΟΘΗΗΧΟΥΝΕ ΓΟΟΣΥ, 
ΤΟΝΙΚΆΡΑΙΝ: «ΦῬἈΟΚΟΝΤΈΕΟΘΙΝΆΙΟΟ 
φΦοιθαμωραάνθηολν: ΚΙΗΆΆΆΣΑΝ 
ΤῊΝΑΟΣΑΝΤΟΥἈΧΦΘΑΡΤΟΥΘΥΕΝ 
ΟΜΟΙΩΜΑΆΤΊΘΙΚΟΝΟΟΦΘΑΆΡΤΟΥΆΧΝ 
ΘΡΩΠΟΥΚΑΙΠΕΊΓΕΙΝ - - - τ τ Ὁ τ ον τ το 
ΠΟΛΟΩΝΙΚΆΙΕΡΙΘΕΤΩΝ᾽ ἈΙΟΚΆΙΙΆΡΕ 
κεν ΓΟΥΌΟΘΟ ᾿ΕΝ ΓΆΙΘΕΙΙΘΥ 
ΜΙΙΟΤΩΟΝΚΆΡΔΙΩΟΝΑΥ ΓΩΝΘιΙΟΆκ. 
κλθϑλροιᾶν. ΓΟΥΧΤΙΜΆΖΕΟΘΆΙΤΓΆ. 
ΟΟΜΑΆΤΆΛΥ ΓΩΟΝΕΝΕΛΥ ΤΌΙΟ᾽ ΟΥ̓. 
ΝΜΕΟΜΕΤΗΛΣΧΆΛΧΞΑΆΝ᾽ ΓΗΝΆΛΧΗΘΕΙΆΝ 
ΤΟΥΘΥΕΝΤΟΩΥΘΥ Δ ΕΙ ΙΚΑΙΒΟΒΚΆΟΤῊ 
ΟἈΝΚΑΙΘΆΧΤΡΘΥΟΆΝΤΉΝΙΚΤΗΟΙΝ 
ΤΠᾺΡΑΓΟΝΚΊΤΙΟΑΆΝΤΑ.: ΟΟαΟΤΊΝεΥλῸ 
ΓΗΤΟΟΘΙΟΤΟΥΟΛΣΙΩΝΆΘΆΜΗΝ᾽: 

ΝΑ ΤΟΥ Τοπλρθλωιτεν λυ ΓΟΥΌΟΘο 


01 [26] ΒΟΜ.Ι, 90 --- 20. 


ΕΘΙΟΠΆΘΗΛΓΙΜΙΆΓ᾽ ἈΓΓΕΓΆΡΘΗΛΙ 
ἙΠΠΥΤΩΝ. ΜΒΤΗΧΧΆΣΑΝΤΉΝΦΥ 
ΟἸΚΗΝΜΧΡΗΟΙΝΘΙΟΤΉΝΠΆΡΑΦΥΟΙΝ: 
ΟΜΟΙΦΟΔΙΚΑΙΟΙΆΡΡΕΝΘΟ: ἈΦενΝτΤεο 
ΤῊἨΝΦΟΥΟΙΚΗΝΧΡΗΟΙΝ ΤΉΘΘΗΛΘΙ 

ἈΟ- ΕΣΘΙΚΑΥΘΗΟΆΝΕΝΤΉΟΡΟσθιΑΥ, 
ΤΟΩΝΕΙΟΆΆΛΧΗΛΧΟΥΟ: ἈΡΟΕΝΘΟΒΝΆΡΟΘ 
ΟΙΝ - ΤΗΝΆΟΧΗΜΟΟΥΝΗΝΙΚΆΑΤΈΡΓΑ 
ΖΟΜΕΝΟΙ:- ΚΑΙ ΤῊΗΝΆΝΤΊΙΜΙΟΘΙΆΝ 
ΗἩΝΕΔΕΘΙΤΗΟΓΠΆΆΧΝΗΟΛΥΓΏΝΕΝΘ 

λΥ ΓΟΙΟΑΠΟΧΆΜΕΆΝΟΝΤΈΕΟ 
ΙζικαϑωςουκελοκιμΆ ἈΝ ΤΌΝΘΙΝΝ 
ΕΧΘΙΝΕΝΕΙΤΙΓΝΩΟΘΙ: ΤΆΡΕ ΚΕΝ ΆΝ, 
ΤΟΥΌΟΟΘΟ. ΘΙΟΆ ΔΟΙΘΜΟΝΝΟΥ͂Ν.: ΠΟΙ 
ΕΙΝ ΤἈΜΗΙΚΆΑΘΗΚΟΝΤ Ἀ: ΤΤΘΠΆΉΡ 
ΜΕΝΟΥΟΠΆΟΗΛΔΗΚΙΆΚΚΑΗΤΟΡΝΕΙΆ: 
ΠΆΦΟΝ σιλ.: ΚΑΚΆ: ΜΕΟΤΟΥΌΦΘΟ 
ΝΟΥ ΦοΝΟΥγ: εβριλοςσ: ΔΟλΧΟΥ ΚΆΚΟΗ 
θειλο- γηθϑυριοσσλο: ΚΑΤΆ λΆλουσο: 
ΘΘΟΟΤΎΓΕΙΟ: ὙΚΡΗΟΤΆΘ : ὙΠπερηφὰ 
ΝΟΥῸ -ἈλΆΖονᾶας -εφαευροτλοκΆκοωΣ 
ΓΟΝΕΘΥΟΙΝΆΠΙΘΕΙΟ - ἈΟΥΝΕΤΟΥΌ: ἈΟΥ 
ΘΕΤΟΥΌ- ἈΟΤΟΡΓΟΥΟ: ἈΟΠΟΝΔΟΥΟ- ἃ 
ΝΘΆΘηΜοΝΆσ' ΟἸΤΙΝΕΟΤΟληκΆ 


ΒΟΜΟΙ, 20--- 832. 


24 


ΜΑΆΑΤΓΟΟΥΘΥΘΠΙΓΝΝΟΟΝΤΈΕΟ. ΟΤΊΟΙΓΆΤΟΙ 
ΧΥΓΆΤΙΡΆΟΟΟΝΤΈΕΟ. ἈΣΙΟΙΘΑΝΆΤΟΥΘΙ 
ΟΙΝ: ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΑΥΓΆἈΙΙΟΙΟΥΟΙΝ: Ἀλλλ. 
ΚΑΙΟΥΝΘΥ Δ ΟΚΟΥΟΙ ΓΟΙΟΠΡΑΟΟΟΎΌΟΙΝ: 
ΙἸΟΧΔΝΑΆΑΙΠΤΟΧΟΓΗΤΌΟΘΕΙ. ΟΆΝΕ ἸΤΆΟΟ 
κρινών" ἘΕΝΩΓΆΡΚΡΙΝΕΙΟ ΓΟΝΕ ΤΕ 
ΡΟΝ ΟΘΔΛΥ ΓΟΝΙΚΆ ΤΓΆΚΡΙΝΕΙσ᾽ Τ᾽ ἌΓΑΡ 
ΑΥΓἈΠΡΆΑΟΟΘΙΟΟΚΡΙΝΟΩΝ᾽ ΟΙΔΆΜΕΝ 


δὰ ἃ. ΟΤῚ ΤΟΚΡΙΜΑ ΓΟΥΘΥΕΟΤΊΝΚΑΆΓΓΑ. 


ἈΧΛΗΘΘΙΆΝΕΠΙ ΓΟΥΟΤ ἈΤΟΙΆΥ ΓΆΤΙΡΆΟ 
ΟΟΝΤ ἈΟ' ΝΟΜΙΖΕΙΟΟΥΝΟΤΆΥ ΓΆΠΙΡΆΟ 
ΟΩΝ: ΚΑΙΠΠΟΙΟΝΆΝ ΓΧΟΤΙΟΥΈΚΦΕΥ 
ΣΗΤΟΚΡΙΜΑΤΟΥΘΥ. ΗΤΟΥΠΆΟΥ ΤΟΥ 
“ΤΗΟΧΡΗΟΤΟΤΊΙΤΟΟΛΥ ΓΟΥΚΑΙ ΤῊ 
ἈΜΝΟΧΗΟΙΚΑΙ ΓΗΟΜΑΚροθυμιλοκὰ 
ΤἈΦΡοΝνειο: ἈΓΝΟΩΝ: ΟΤῚ ΤΌΧΡΗΟΘ 
ΤΟΝΤΟΥΘΥ. ΕΙΟΜΕΤ ἈΝΟΙΆΝΟΘΆΨΕΙ" 
Ιζ γα ΘΕ ΤΗΝΟΚΧΗΡΟΤΗ ΓἈΟΘΟΥ ΚΆΙᾺ. 
ΜΕ ΓΑἈΝΟΗΤΟΝΙΚΆΡΑΙΆΝΘΗΟΆΥΙ 
ΖΕΙΟΟΘΑΥ ΓΩΟΡΓΗΝΟΘΙΝΗΜΕΡΆΟΘΡΓΗΟ 
ΚΑΙΆΠΟΚΑΛΥ ΕΚ Δ ΙΚΆΙΟΚΡΙ 
ΟἸΧΟΤΟΥΘΥ. Οὐλ πολ σθιθκα ΤΌΚΑ. 
ΤΑ ΓΧΆΕΡΓΆΛΥ ΓΟΥ ΤΌΟΙΟΜΕΝΚΆΘ 
ΠΟΜΟΝΗΝΕΡΓΟΥΆΧΓΆΘΟΥ. ΔΌΣΆΝις 


08 [49] ἈΟΜ.Ι, 32--Τ, 1, 


1ὃ 
τ Φ 


ἣν 


ΤΙΜΗΝΚΑΙΆ ΦϑΆΡοιΆΝ - ΖΗΤΟΥΌΙΝ 
ΖΩΗΝΑΆΙΩΝΙΟΝ᾽ ΤΟΙΟΔ ΘΕΣΕρΡΙΘΕΙΆΟ 
ΚἈΙΆΙΠΠΘΟΥΟΙΝΜΕΝ ΤΗἈΛΆΗΘΘΕΙΧΆ. ΤΙ 
ΘΟΜΕΝΟΙΟΔΕΤΉΛΣ ΔΝ ΘΥΎΜοοις 
ΟΡΓΗ᾽ ΘΙ ιοκλυ Τα νοχωριλ: 6ΠΙ 
ΠἸἈΑΟΑΝΥΥΧΗΝΆΝΟΥ ΓΟΥ ΚΆΑΓΕΡΓᾺ 
ΖΟΜΕΝΟΥ ΤΌΚΆΙΚΟΝ -ἸΟΥΔΑΙΟΥ ΤῈ 
πρωτονκλιδλληνος λόξΆλεις 
ΤΙΜΗΚΆΙΘΙΡΗΝΗ-: ΠΆΝ'᾽ ΓΙ ΓΩΕΡΓΆΖΟ 
ΜΕΝΩΤΟΆΓΆΘΟΝ "ἸοΥλλι ΓΈ ΠΡ 
ΤΟῸΝΙΚΑΙΕΆΛΧΗΝΙ: ΟΥ̓ΓΑΡΕΟΤΊΝΠΡΟΟΩ) 
ΠΟΧΛΗΨΙΆΙΆΡΑ ΘΟ ΟΟΟΙΓΆΡΆΝΟ 
ΜΟΩΟΗΜΑΆΡΤΟΌΝ. ἈΝΟΜΩΟΙΚΆΙΆΤΙΟ 
ἈΟΥΝΤἈΙ ΚἈΑΙΟΟΟΙΒΝΝΟΜΩΗΜΑᾺΡ 
ΤῸΝ. ΙΧΝΝΟΜΟΥΚΡΙΘΗΘΟΝΤ ἊΝ" 
()τἈΝΓΆΑΡΕΘΝΗ ΤἈΜΗΝΟΜΟΝΟΧΟΝ 
ΤᾺ ΦΥυΥσεδι ΓΑ ΓΟΥΝΟΜΟΎΤΙΟιαι. ΟΥ̓́ΤΟΙ 
ΝΜΟΜΟΝΜΗΘΧΟΝΤΈΟ. ΕΧΥ ΤΌΙΟΘΕΙΟΙΝ 
ΝΟΜΟΟ.: ΟΤΙΝΕΟΘΝΑΘΙΚΝΥΝΤΤΑΙ ΤῸ 
ΕΡΓΟΝΤΟΥΝΟΜΟῪ. ΓΡΑΤΙ ΤΟΝΕΝΤΓΆΙΟ 
κἈΑρδλιλιολυ ΤΩΝ: ΟΥ̓ΜΜΑΆΡΤΎΡΟΥ 
ΟΗΟΔΥ ΓΩΟΝΤΉῊΟΟΥΝΘΙΔΗσΕΟῶΟ -ΚᾺΙ 
ΜΕΤΑΞΥΧΆΑΧΛΗΧΩΟΝΤΟΩΝΑΟΓΙΟΜΩΝΙ 
ΚἈΤΉΓΟΡΟΥΝΤΩὍΝΗΙΚΑΙΤΟΧΆΟΓΟΥ 


ΒΟΜ.Π, 1--- 16. 


10 


15 


24 


] ΙΟΥΝΠΡΟΘΧΟΜΘΘΑᾺΟ.ΤΠΟΗ ΓΙΆΟΆΜΘΘΑ. 


ν νννννννν 


ΝΜ ]ωνϑυ λικλιοουν ΗΝΟΥΝΙΟΤΉΟΙΝ : 


ΤΊΕΡΟΥΜΟΝ; ΜΗΧΔΚΟΟΟΘΌΟΘΙτῬα 
ΡΟΝΤΉΝΟΡΓΗΝ.: ΚΑΤΆΧΝΟΝΆΘΓΩ᾽ 
ΜΗΓΈΝΟΙΤῸ᾽ ΕἸΤΕΙ. ΤΩ ΟΙΚΡΙΝΕΙΟΘΟΤῸ 
ΚΟΟΜΟΝ’ ΗἩΓἈΡΗἈΧΛΧΗΘΘΙΆΤΟΥΘῪ.ΕΝ 
ΤΟΩΕΜΩΥΘΥΟΜΑΤΊΕΠΠΕΡΙΟΟΘΥΌΒΝΕΙΟ 
ΤῊΝ Δ ΟΣΆΑΝΑΥ ΓΟῪ- ΤΊΕΤΙΚΑΓΩ ὼς 
ἈΜΑΆΑΡΤΟΩΛΟΟΚΡΙΝΟΜΆΙ ΚΑΙΜΗκΆ. 
ϑῳωσκλλφφδημουμεθλα: καικαθῶο 
ΦἈΟΙΝΤΙΝΘΟΗΜΆΟλΕΓγειΝ.: ΟΤΊΠΟΙΗ 
ΟΟΜΘΝΤΑΙΚἈΚΑΙΝΆΕΧΘΗΤΆΛΓΑΆ 
Θλ Ν, ΤΟΚΡΙΜΆΘΝ, ΙΚΟΝΕΟΤΊΝ: 


ΓἈΡΙΟΥΔΑΙΟΥΟΤΕΙΚΑΙΘΆΧΗΝΆΟΘ ΤᾺΝ 
ΤἈοΥφαμαρτιλνθινλικαθώῴογε 


ΓΡΆᾺΆΙΓΓΆΙ ΟΤἿΤΓΙΟΥΚΕΓΓΙΝΑ ΚΑ οΟ 


ὙλΕΕΙΟ - ΟΥ̓ΚΕΟΤΙΝΟΟΥΝΙΩΝ : ΟΥΚῈ 
ΟΤῚΝΟΘΚΖΗΤΟΝΤΌΝΘΝ.: ΠΆᾺΝ 
ΤΕΟΘΘΣΕΙΚΆΙΝΆΝ: ἈΜΆΑΗΧΡΙΦΩΘΗΟΆΚΣ: 
ΟΥἸΚΕΟΤΙΝΙΤΟΙΟΝΧΡΗΟ ΤΟΤΉΤΤἈΟΥ 
κ οτινεώςενος: Τ ἈΦ οολνεῶγμε 
ΝΟΟΟἈΧΆΑΡΥΣΑΥΤΌΟΟΝ᾽ ΤἈΙΟΓΆΘΘΟΆΙΟ 
ΑΥΓΩΟΝΘΔΑΟΛΙΟΥΌΟΆΝ᾽ ἸΟΟΆΟΘΠΙΔΟΩΟΝ 
ὙΤΤΟΤ ἈΧΕΙΆΗΛΥΓΓΩΝ᾽ ΟΝΤΌῸΟΤΟ 


θὅ [184] ἘΟΜ. ΠῚ, ὅ --- 14. 


18 


24 


» ΜἈΑΆΑΧΡΆΑΟΚΔΑΙΗΠΙΚΡΙΆΟΓΕΜΕΙ: ΟΞΕΙΘΟΙΤΟ 

» Ὁ ολΥ Τῶνδκχθϑλιλμλ ΟΥ̓ΝΤΡΙΜ 

» ΜΆΑΚΑΙΤΆἈΛΕΠΟΡΙἈΕ ΤἈοολοιολυστῶ. 

» ΚΑΙΟΔΟΝΕΙΡΗΝΗΟΟΥΚΕΓΝΩΟΆΝ: ΟΥ 

- ΚΕΟΤΙΝΦΟΕΞΟΟΘΥΆΧΙΠΕΒΝΑΝΤΊΤΩΝ 

» οφϑλαλμωνλυύων' 
ΙἈΜΕΝ,ΕΟΤΙΟΟΧΟΝΟΜΟΟλΆΕΓΕΙ -ΤΌΙΟ 
ενΤ νομωλάλλει" ἹΝΆΠΆΝΟΤΌΜΆ 
ΦΡΆΓΗ.-ΚΑΙΥΤΙΟΔΙΚΟΟΓΒΝΗΤ ἈΠΤΆΟ 
ΟἸΟΟΜΟΟΤΩΏΘΩ" ΔΙΟΤΊΘΞΕΡΓΩΟΝΝΟ 
ΜΟΥΟΥ ΔΗΚΑΙΩΘΗΟΘΕΤ ἈΠΙΤΆΟΛΧΟΆΡΤ' 
ενωπιωνλυ ΓΟΥῪ- ΟΆΓΆΡΝΟΜΟΥΕ 
ΤΠΙΓΝΟΩΟΙΟΆΜΑΡΤΙΆΟ' ΝΥΝ ΈΧχῸ 
ΡΙΟΝΟΜΟΥ- κι οΟΥ ΝΗϑΎ πὰ 

ΝΕΡΟΤ ἈΙ!- ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΗΎΥΤΙΟ 
ΤΟΥΝΟΜΟΥΚΆΑΙΤΩΝΠΡΟΦΗΤΏΝ': 
ἈΙΚΑΙΟΟΥΝΗ Δ ΕΘ ΔΙΆ ΠΙΟ ΤεωΟΙΝ᾽ 
ΧΥ. ΘΙΟΠΆΝ Τ ἈΠΟ ΓΟΥΟΠΙΟ ΓΕΥΟΝΤ ΑΓ: 
ΟΥ̓ΓΑΡΕΟΤΙΝΑ.ΆΟΤΌΛΗ: ΠΆΝΤΕΟ 
ΓἈΡΗΜΑΡΤΟΝΙΚΑΙΥΟΤΕΡΟΥΝΤ'ΆΙ 
ΤῊΗΟΘΔΛΟΣΗΟΤΟΥΘΥ.- Δ ΙΚΑΙΟΥ̓ΜΕ 
ΝΟΙΔΩΡΕΘΆΑΝΤΉΛΥ ΓΟΥΧΑΡΙΤῚ- ΟᾺ, 
ΤῊΟΘΧΠΟΛΥ ΓΡΩΟΘΩΟΤΉΟΘΕΝΧΟΥΝ: 
ΟΝΙΠΡΟΘΘΕΤΟΟΘΟΙΆΆΧΟΤΗΡΙΟΝ ΘΑ. 


00 ἈΟΜ. ΠῚ, 14 --- 35. 


ΤΉῊΗΟΘΠΙΟ ΓΕΩΟΘΕΝ ΤΟΥ ΓΟΥΔΙΜΑΓΓΙ 
ΕΙΟΕΝΔΕΙΞΣΙΝ ΓΗΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟΆΥ 
ΤΟΥ. ΔΙΆΓΤΗΝΤΙἈΡΘΟΙΝ ΤΟΝΤΊΡΟΓΕ 
ΓΟΝΟΤΟΩΟΝΆΜΑΡΤΗΜΑΆΓΓΟΩΝΕΝΤῊ 
ἈΝΟΧΗΤ ΟΥ̓ΘΥῪ-ΤΡΟΟΤΉΝΕΟΝΑΆΘΙΣΙΝ 
ΤΗΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟΛΔΥ ΓΟΥ ΕΝΤΤῸ 
ΝΜΥΝΚΆΙΡΟΩ :ΕἸΟΓΤΟΘΙΝΆΙΆΧΥ ΤῸΝ.Ἁ. 
ΙΚΞΔΙΟΝ: ΚΑΙ ΔΙ ΚΑΛΟΥΝ ΓΑ ΓΓΟΝΘΙΚΤΙ 
σΓεὦΟΥ" ΠΟΥΟΥΝΗΚΑΎΧΗΟΙΟ.: 
ΕΣΘΙΚἈΕΘΙΟΘΗ- ΔΙΆΑΤΙΟΙΟΥΝΟΜΟΥ.- ΤῸ 
ΕρΡγων: ΟΥ̓ΧΙ- αΑΧΆ ἈΝΟΜΟΥΤΠΟΤΕ ᾿ 
Ἀοογιζωμεθαουνπὶοτειληκοὺ 
ΟΘΑΙΆΝΟΝ. ΧΩΡΙΟΒΡΓΩΟΝΜΝΟΜΟΥ Η 
ΙΟΥΔΑΙΘΟΝΟΘΟΜΟΝΟΝ:. ΟΥ̓ΧΙΔΕΚΆΑΙ 
δθνῶν, ΝΆΚΆΘΘΝΝΟΝ: ΘΙΤΕΙΠΕρΡ᾽ 
᾿ΕΙΟΟΘΟ, ΟΟ, ΔΙΚΑΙΘΟΘΙΠΠΕΡΙ ΓΟΜΗΝ 
ΕΚΙΤΠΙΟ ΓΕΩΟ -ΚΑΙἈΚΡΟΚΥΟΤΊΙΆΝ.Δ! 
ἈΨΓΉΟΠΙΟ ΤΈΩΣΓ᾽ ΝΟΜΟΝΟΥΝΙΚΑΓᾺΆΡ 
ΓΟΥΜΕΝΟΑΙΆΓΓΗΟΓΠΟ ΓΈΟΩΣΟ; ΜΗΓΘ 
ΝΟΙΤῸ -ἈΆΧΆΧΆΧΙΝΟΜΟΝΙΟΤΏΜΕΝ -: 
“] ἸΟΥΝΕΡΟΥΜΕΝ: ἈΕΡΆΑΆΜΤΌΝΠΗΠΡΑΆ 
ΗΜΩΝΘΥΡΗΚΕΝΑΙΚΑΓΓΑΟΆΡικΑ. ΘΙΓᾺΡ 
ἈΕΒΡΑΆΑΜΈΣΕΡΓΩΟΝΘΔΙΚΑΙ ΘΗ -Ε 
ΧΕΙΚΑΥΧΗΜΆΑΔΛΆΛΧΛΟΥΤΙΡΟΟΤΟΝΘΝ: 


67 [193] ΒΟΜ. ΠῚ, 30 ---ἸΥ, 2. 


ΤΙΓΆΡΗΓΡΑΦηλεγαι ΕΓΠΟΤΘΥΌΕΝ 
ΔΟΧΕΡΑΆΑΜΤΩΘΩ᾽ ΚἈΙΕΧΟΓΊΟΘΗ 
λΥ ΤΓΟΩΕιολιικΟΥΝΗΝ -: 


᾿ Οὐ ΘΕΡΓ. ἈΖΟΜΕΝΟΩΘΟΟΜΙΟΘΟΟΟΥ ἌΟΓΙ 


08 


ΖΕΤΆἈΙΚΑΓΆΧΑΆΡΙΝ: ἈΧΧΆΚΑΤΆΟΦι 
ἈΗΜΆ: ΤΩΔΛΕΜΗΕΡΓΆΖΟΜΕΝΩ -ΤΙ 
ΟΤΕΥΟΝΤῚ Δ ΘΕΙΓΓΟΝ ΙΚΑΙΟΥΝΤΆ. 
“ΤΟΝΆΟΘΕΒΗ. ἈΟΓΙΖΕΤΆΙΗΠΙΟΤΊΟΛΥ 
ΤΟΥΕΙΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ: ΚΆΘΑΠΤΕΡ 
κλιλ ἈΛἈΧΘΓΕΙ ΤΟΝΜΆΚΆΡΙΟΜΟΝ 
ΤΟΥ ΆΧΝΟΥ. ὦ, ΟΘΟἈΧΟΓΙΖΕΤΆΙΕΙΟΛς 
ΟΟΥ̓ΝΗΝΧΩΡΙσΕργῶΝ. ΜΆΚΆΡιοι 
ΟΝ, ἈΦεθηολνλΙ ΝΟΜΙΆ "ΚΝ 
δ εια λυφθησλνλι ΜΑΡΤΊΑ Μὰ 
ΚἈΡΙΟΟΆΑΝΗΡῺ, ΟΥ̓ΜΗἈΧΟΓΙΟΕΤΆΩΜΚΟ 
ἈΜΑΆΡΤΙΆΝ' ΟΜΑΚΑΡΙΟΜοσούνοΥυ 
ΤῸ. ΘἸΤΙ ΤῊΝΙΤΕΡΙ ΤΟΜΗΝ: ΗΚΆΘΕ 

ΤΙ ΤΗΝΆΚΡΟΚΑΥΟΤΊΆΝ᾽ ἈΕΓΟΜΕΝ 
ΓἈΡΟΤΊΙΕἈΆΟΓΙΟΘΗΤΟΔΛΕΡΆΆΧΜ, ΗΠΤΙ 


ΟΤΊΙΟΘΙΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ -τὠσοΥΝαλο 


ΓΙΟΘΗ-ΕΝΙΤΕΡΙΤΟΜΗΟΝΤῚ. ΗΕΝᾺ 
ΚΡΟΚΥΟΤΊΆ᾽ ΟΥ̓ΚΕΝΠΕΡΙΤΌΜΗλΑ 
ἈΕΝΆᾺΚΡΟΚΑΥΟΤΊΆ" ΚἈΙΟΗΜΘΙΟΝΕ 
ἈΧΕΒΝΠΕΡΙΤΟΜΗΟ: ΟΦΡΆΓΙΆ ΧΤΗΟ 


ΒΟΜΟΙΥ, 8--1|. 


24 


ΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟΤΉῊΟΙ ΠΟ ἙἘΦςσ -ΓΗΟΘΕΝ 
“ΤῊ ΔΙΚΡΕΥΟΤΙΆ: ΕΟ ΓΟΘΙΝΑΙΑΥ ΤῸΝ 
ΠΡΑΙΤΆΑΝΤΟΩΟΝ. ΤΟΝΠΙἊΟΤΓΕΥΟΝΊΓΩ 
ἈΙΆΚΡΟΚΥΟΤΊΆΟ: ΕΙΟ ΓΟΧΟΓΊΟΘΗΝΆΙ 
ΚΑΟΟΛΧΥ ΓΟΙΟΤΗΝΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ: 
ΚΑΟΙΠΡΆΠΕΡΙΓΟΜΗΟ. ΓΟΙΟΟΥΚΟΚΙΤΘ 
ΡΙ᾿ΓΟΜΉΟΜΟΝΟΝ, ἈΧΆΔΙΚΟΤΟΙΟΟ ΤῪ 
ΧΟΥΌΟΙΝΤ.ΟΙΟΪΧΝΝΘΟΙΝ ΓΗΟΠΙΟ ΤΕΩ ΚΟ. 
“ΤΟΙΟΘΝΤἬΛΣΙΚΡΟΕΥΓ ΤΙΧΙΓΟΥΤΊΡΟΗ 
ΜΩΝΑΆΕΒΡΆΆΧΜ᾽' ΟΥ̓ΓΑΡΆΝΟΜΟΥ 
ΗΕΙΤΑΓΓΘΑΙΑΤΩΛΧΕΡΑΧΜΉΠ ΦΟΠΕΡ 
ΜΑΓΙΑΥΓ ΤΟΥ. ΤΟΚΧΛΗΡΟΝΟΜΟΝΑΆΥ 
ΤΟΝΘΙΝΑΙΓ ΓΟΥΚΟΟΜΟΥ.: ἈΆΆΔΟΟΣ. 
ἈΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟΠΙΟΤΕΩὍὦς᾽ ΕΙΓΆΡΟΙΕΙΚ 
ΝΜΟΜΟΥΚἈΗΡΟΝΟΜΟΙ: ΚΕΚΕΝΟΤΆΙ 
ἨἩΠΙΟΤΊῚΟ: ΚἈΑΙΚΑΙΓΤΗΡΓΗ ΤἈΙΗΘΙΠΤΑΆΓ 
ΓΕΆΙΆ" ΟΓΆΡΝΟΜΟΟΜ. ΟΡΓΗΝΙΚΆΤΈΡΓΑ. 
ΖΕΤΆΙ ΟΥ̓ΓΑΡΟΥΚΈΘΟ ΤΙΝΝΟΜΟσ. ΟΥ 
ἈΘΙΤΆΡΆΒΆΟΙΟ᾽ ΔΙΆΙΤΟΥ ΤΓΟΘΚΊΤΙΟ ΤῈ 
Ὁ. ΙΝἈΚΑΓΓΆΧΆΡΙΝ. ΕἸΟΤΟΘΙΝΆΙΕΘ 
ΕΔΙΆΝ ΤΗΗΝΕΙΤΆΑΓΓΕΆΧΙΆΝΙΤΑΝΤῚ 
ΤΟΟΠΕΡΜΑΤΊ. ΟΥ̓ΤΩΕΙ ΤΟΥΝΟΜδὅ 
ΜΟΝΟΝ: ἈΆΆΧΆΚΑΙ ΤΟΩΟΘΚΙΙΟΤΕΟΩςσ 
ἈΕΚΡΆΆΜ' ΟΟ, ΘΟΤΙΝΙΤΗΡΠΆΝΤΩΝ 


69 [150] ΒΟΜ.ΙΥ͂, 11 ---ῦ. 


Ωι 


1ὅ 


24 


ν 


ΗἩΜΩΝΙΚΆΘΟΩΟΓΕΓΡΆΤΙ ΤΆ ΟἿ 
πραπολλωνεθνν Γεθαιζλσε' 
ΙΞΤΕΝΆΝΤΊΟΥΕΠΙΟ ΓΕΥΎΥΌΕΝ - ΘῪ 
ΓΟΥΖΟΩΟΙΤΟΙΟΥΝΤΤΟΟ ΓΟΥΟΝΕΚΡΟΎΟ, 
ΚΑΙ .ΔΑΟΥΝΤ ΟΟΤΑᾺΜΗΟΜ ΓΆΩΟΘ 
ΟΝΤΤᾺ᾽ ΟΟ, ΤΤΆΡΕΆΠΤΙ. ἈΕΤΙΤΕΆΤΙΤΙ. ΔΕ 
ΠΙΟΤΕΥΌΕΝ: ΕἸΟ ΤΟΓΕΝΘΟΘΑΆΑΙΔΥΓΓῸΝ 
ΠΡΑΙΤΟΆΑΧΟΝΟΘΝΝΩΝ: ΚΑΤΤΆΤΓΟΘΙ 
ΡΗΜΕΝΟΝ: ΟΥ̓ΤΩΟΘΟΤΆΓΟΟΠΕΡ 
ΜΆΑΟΟΥ ΚΑΙΜΗΧΟΘΘΙΝΝΗΟΆΧΟΤΗΠΤΙ 
ΟΤῈΕΙ. ΟΥ̓ΚΑΓΕΝΟΗΘΟΕΘΝΤΟΕΛΔΥ ΓΟΥΌΟΩ 
ΜΆΗΔΗΝΝΕΝΕΟΚΡΩΜΕΝΟΝ - ὅκα. 
ΤΟΝΤΆΘ ΤΗΟΠΟΥΎΤΙΆΡΧΩΝ -ΚΑΙ 
ΤΗΝΝΕΙΚΘΟΙΝ ΤΗΟΜΗΤΡΆΟΘΟΧΡ 
ΡΆΓ' ΕἸΟΔΘ ΤΗΝΕΙΙΆΓΓΕΑΆΝΤΟΥΘΥ 
ΟὙΔΙΕΚΡΙΘΗΤΉΛΧΠΙΟ ΓΘΙΆ ἈΆΛΧΕ 
ΝΜΕΛΔΥΝΆΑΜΩΘΗΤΉῊΉΠΙΟ ΓΕΙἈ ΟΥῸ 
ΔΟΣΑΝΤΩθοωκλητηλρώφοορη 

ΘΕΙΟ: ΟΤΊΟ, ΕΠΗΓΓΕΆΧΤΆΙΔΥΝΑΣΓΟΟ 
ΘΟΤΙῚΝΚΆΑΙΠΟΙΗΟΆΜ ΔΙΟΚΑΙΕΛΧΟΓΙ 
ΟΘΗΛΥ ΤΩΒΘΙΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ: 
(Ὑκεγραφηλελιλυ ΓΌΝΜΟΝΟΝ 
ΟΤἸΕΧΟΓΙΟΘΗΛΧΥ ΤῸ -ἈΛΆΆΚΑΙΔΙ 
ΗἩΜΆΘΦ:ΟΙΟ, ΜΒΆΛΗΛΟΓΙΖΕΟΘΆ ΤΌΟΙΟ 


ν 


ν 


ν 


"0 ΒΟΜ. ΙΥ͂, 16--- 94. 


1 


24 


ΠΙΟΓΕΥΟΥΌΟΌΙΝΕΙΤΙ ΟΝΕΓΕΙΡΆΝΓΆ. 
ΙΜΤΟΝΙΚΝΗΜΩΝΟΚΝΘΙΚΡΩΝ -οΟςσ, 
ΤΠᾺΡΕΔΟΘΗΔΙΑΤΓΤΑΙΤΑΡΑΤΙ ΤΌΜΆΣ 
ΤἈΗΜΟΝ .: ΚΑΙΗΓΕΡΘΗΔΙΆΓΗΝ. 
ΔΙΚΑΙΩΟΟΘΙΝΗΜΟΝ: 
"ΙΚΔιΟΘΕΝ ΤΕΟΟΥΝΕΙΚΙ ΠΟ Γεῶςσ. ι 
ΡΗΝΗΝΘΧΟΜΕΘΕΝΤΙΡΟΟΤΟΝΘΝ εΔὐλ. 
“ΤΟΥΚΥΗΜΩΟΩΝΙΥΧΎΥ.- ΔΙΟῪ, ΚΟ ΤῊ 
ΠΡΟΟΆΧΓΩΓΗΝΕΟΧΗΙΚΆΜΕΝΓΉΙΤΙ. 
σΤΕΙ: ΕΙΟΤΗΝΧΑΆΑΡΙΝ ΤΑΥ͂ ΓῊΝ :ΘΝΗ, 
ΕὙΟΤΗκαμενκλικλυχῶμμεθλ.:ε 
. ΘΆΤΠΙ Δ ΓΗΟΔΛΟΞΗΟ ΓΟΥΘΥ.: ΟΥ̓ΜΟ 

ΜΟΝΔ ΕΛλλλλκλικλυχύμεθλεν 
ΤἈΙΟΘΆΥΈΕΟΙΝ: ΕἸΔΟΤΈΕΟ, ΟΤΊΗΘΑΙ 
Ὑ2ιο ὙΤΤΟΜΟΝΗΝΙΚΑ ΓΕΡΓΆΖΕΤΆΡ 
ΗΛΘΥΤΤΙΟΜΟΝΗ -ΔΟΚΙΜΗΝΌἬΉΛΟΛλΟ 
ΚΙΜΗ, ΕἈΤΗΔΔΟ ΗΛ ΕΘΆΠΠΟ. ΟΥ̓ΚΑΓΓΆᾺΙ 
ΟΧΥΝΕΙΙ ΟΤῚΗἈΧΓΆΠΗ ΤΟΥΘῪ 

ΑἸκκαχΧΥ ΓΆΙΕΝ ΓΑΙΟΚΑΡΔΙΆΙΘΗΜ α)- 
ἈΛΑΙΤΝΟΆΧΓΙΟΥ ΓΟΥ ΟΘΕΝΤΤΟΟΗΜΙΊΙ: 
ΕΤΊΓΆΡΧΟ. ΟΝΤΟΩΟΝΗΜΟΟΝΆΟΘΕΝΟΣ): 
ΚΑἈΑἸΤΤΑΚΚΑΙΡΟΝΥΤΤΕΡΑΟΘΕΟΝΆΤΙΤΙΕΘΑ. 
ΜΕΝ ΜΟΛΙΟΓΆΡΎΤ,ἊἝΕΡΔΙΚΆΑΙΟΥ ΤΊΟΆ. 
ΠΟΘΆΝΘΙΤΆΙ ὙΠΕΡΓᾺΡΤΟΥΆΧΓΆΘΟΥ 


71 [185] ΚΟΝ. Ὁ’, 24 --Υ͂, 1. 


10 


15 


ΓΑΧΑ.ΤΙΟΚΑΙ ΤΟἈΜΆΛΙΠΤΟΘΆΝΘΙΝ᾽ 
ΟΥ̓ΝΙΟΤΉΟΙ ΕΟ ΤΗΝΘΑΥ ΓΟΥΆΓΆΠΗΝ 
ΕἸΟΗΜΆΟΟΘΟ. ΟΤΙΕ ΤΙΆΜΑΡΤΩΛΟΩΝ 
ΟΝΤῸΌΝΗΜΩΟΟΝ :ΧΟΥΤΤΕΡΗΉΜΟΩΝΆΙΪΤΙΕ 
ΘΆΝΕΝ᾽ ΠΤΟΧΆΧΦΘΟΥΝΜΑΆΆΆΧΟΝ ΔμΚᾺΟ 
ΟΘΕΝΤΘΟΝΥΝ: ΒΝ ΤΟΩΔΛΔΙΜΑΤΊΑΥ, 
“ΤΟΥ. (ὠθϑησομεθλλιυλυ ΓΟΥΧΠΟΤῊ 
ΟΡΓΗΟ' ΘΙΓᾺΡΕΧΘΡΟΙΟΝ, ΓΕΟΙΚΚΆΤΤΗΛ. 


δλλγημεντωδθώωλιλντογθανλ 


χ 


“ΤΟΥΥΎΛΥ ΓΟΥ ΤΟ ΜΆΛΆΧΟΝΚΑ. 
ΤἈΛΧΆΓΕΝΤΈΕΟ. ΟΟΘΗΟΟΜΘΘΆΕΝΤΗ 
ΖΩΗΔΧΥ ΤΟΥ ΟὙΥΜΟΝΟΝΑ.ΔΘ.Ἀλκ 
ἈΔΧΙΚΚΑΔΙΚΑΥΧΩΟΜΕΝΟΙΕΝ Τ ΘΟΣΔΙΛ. 
ΤΟΥΚΥΗΜΩΟΩΜΝΙΥΧΎΥ. ΔΙΟΥ, ΝΥΝΤῊ 
ΚΑΤΆΛΧΧΆΧΆΓΗΝΕΆΧΆΒΚΟΜΕΝ᾽ ΔΙΆΤΟΥ 
ΤΟ. ΘΟΟΙΤΕΡΑΙΒΝΟΟΧΝΟΥΗΛΧΜΑΡΤΊΆΕιΟ 
“ΤΟΝΚΟΟΜΟΝΘΙΟΗΆΧΘΕΝ: ΚΑΙΔΙΆΤΤΗΟ 
ἈΜΑΆᾺΡΤΙΆΟΟΘΆΑΝΑΤΟΌΟ: ΚΑΙΟΥ ΤΟ 
ΕἸΟΠΤΑΝΜ ΓἈΟΧΝΟΥΟΘΟΘΆΑΝΑΆΓΟΟΘΟΔΙΗΣ 
Θεν εφώ, ΤἈΝ ΓΕΟΗΜΑΆΡΤΌΝ᾽ ἈΧΡΙ 
ΓΆΡΝΟΜΟΥ. ἈΜΆΑΡΤΙΆΗΝΕΝΚΟΟΜΩ 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΔΕΟΥΚΕΆΛΧΟΓΕΘΙΤΓΆΊΜΗΟΝ 


ΤΟΟΝΟΜΟΥ ἈλλθεξλοιλαΥοανοθᾶναᾳ 


ΤΟΟΆΧΙΟΆΔΑΜΜΟΘΧΡΙΜΩΟΘΟΩσ. ΚΕΙΤΙ 


ΒΟΜΟΥ͂, 1.--- 14. 


16 


24 


ΤΟΥΟΜΗΆΧΜΑΡΤΗΟΆΝΤᾺΆς, ΕΠ ΤΟ 
ΜΟΙΩΜΑΤΥΤΉΗΟΠΆΑΡΑΚΑ ΘΕΆ ΑΜ 
ΟΟ, ΘΟΤῚΝ ΤὙΤΤΙΟΟ ΤΟΥ ΜΕΘΆΧΟΝΤΌΟ Ἀλὰ 
ἈΟΥΧΩΟΤΟΙΠΆΡΑΙΓΤΓΩΟΜΔΆΟΥΤΌΏΟΙς, 
ΤΟΧΆΡΙΟΜΑΆ᾽ ΘΙΓΆΡΤΩ ΓΟΥΘΝΟΟΠΆΡΑΆ 
ΤΤΟΩΟΜΑ ΤΊΙΟΙΠΟἈΧἈΟΙΆΠΕΘΆΝΟΝ.: 
ΠΟΧΆΧΩΟΜΆΛΔΆΟΝΗΧΑΡΙΟ ΓΟΥΘῪ -Ἰς 
ΗἩΛΟΩΡΕΑΕΝΧΑΡΙΓΙΓΗ ΤΟΥΘΝΟΟΆΝ 
ΘΡΩΠΟΥΪΥΧΥΘΙΟΤΟΥΟΠΟΛΧΆΟΥΌΘΙΤΘ 
ΡΙΟΟΘΥΌΘΝ: ΚἈΑΙΟΥΧΩΟΔΙΕΝΟΘΟΧΜΑΆΡΤΗ 
ΟἈΝΤΌΟ ΤΟΛΟΩΡΗΜΆ.: ΤΟΜΘΕΝΓΆΡΚΡΙ 
ΜΆΘΣΘΝΟΟΘΙΟΚΑΓΆΚΡΙΜΑ.: ΤΌΔΟΧΑ 
ΡΙΟΜΆΘΚΙΟΛΣΆΘΩΝΙΤΆΑΡΑΠ ΤΩΟΜΑΆΤΩ 
Εἰ κΜΆΑ: ΕἸΓΆΡΤΟΩ ΤΟΥΘΝΟΟΠᾺ 
ΡἈΠ ΤΩΜΑΓΤΙΟΘΑΝΑ ΓΟΟΘΕΧΟΙΆΘΥῸΕ 


ὉΙΧΙΓΟΥΕΝΟΟ:- ἸΟΆΧΧΩΟΜΆΧΆΧΆΟΝΟΙΓΗΝ " 


ΤἸΤΕΡΙΟΟΙΆΑΝ ΤΗΟΧΑΡΙ ΓΟΟΚΟ ΤΉΘΟΛ 
ΡΕΧΟΤΗΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟΧΆΜΕΆΝΟΝ 
ΤΕΓ- ΕΝΖΩΗΒΆΑΟΙΆΘΥΟΥΟΙΝ ΙΑ ΓΟΥῈ 
ΝΟΟΙΥΧΥ ἈΡΑΟΥΝΩΟΔΙΕΝΟΟΙΤΆΡΑΤΙΓ 
ΜΑΆΤῸςσ: ΕἸΟΙΤΑΝΓΓΑΟΛΧΙΝΟΥ ΟΒΕΘΙΟΙΚΆΓΨΓΆ. 
κριμα- οΥὐτΤωοκλιυανοολικλο 
ΜΑΆΤῸΟσ.: ΕἸΟΙΤΑΝΜΓΓΑΟΛΣΛΝΟΥσειοληζλ 
ΟἸΝΖΩΗΓ᾽ ΦΟΠΕΡΓΆᾺΡΔΑΙΧΤΉΟΙΠΆΡΑ. 


“8 [10] ΒΟΝΟΥ͂, 14--- 19. 


2 


24 


ΙΞΟΗΟσ ΤΟΥ̓ΘΒΝΟΟΆΝΟΥ. ἈΜΑΆΡΤΩΛΟΙ 
ΚἈΑΓΙΓΕΟΤΆΑΘΗΟΆΝΟΙΠΟΆΛΟΙ: ΟΥ̓ΤΩΘΟ 
ΚΑΙΔΙΧΤΗΟΥΙΤΑΙΚΚΟΗΟ ΤΟΎ ΈΘΝΟΟ. Δ. 
ΙΚΙΧΙΟΙΚΑΤΆΑΟ ΓΑΘΗΟΟΝΤΤἈΙΟΙΠΟΆΆΟΙ. 
ΝΟΜΟΟΛΔΕΙΠΆΡΘΙΟΗΧΘΕΝ ΙΝΆΙΠΆΘΟΝΆ 
ΟΗ ΤΟΙΤΑΡΑΤΤ ΤΩΜΆΑ: ΟΥ̓ΔΕΕΘΙΤΆΘΟΝΑΆ 
ΟΕΘΙΝΝΗΧΜΑΡΤΙΆ. ὙΤΤΕΡΕΙΤΕΡΙΟΟΘΥΌΘΝΗ 
ΧΆΡΙΟ ᾿ΝΜἈΦΘΘΟΠΕΡΘΕΑΆΧΟΙΆΘΥΌΟΘΝΗΆΣ. 


Νλρτιλεντωθλανλτω".: οΥ τοις 


ΗΧΑἈΡΙΟΚἈΑΟΙΆΘΥΟΘΗ ΔΙ ΔΙ ΚΙΟΟΥΝΗΟ 
ΕἸΟΖΩΟΗΝΆΙΩΟΝΙΟΝ Δ ΥΧΥΤΟΥΚῪ 
ΗΜΟΩΝ᾽ ΤΙΟΥΝΕΡΟΥΜΕΝ - ΕΙΤΠΙΜΕΝΝΟ 
ΜΕΝ᾽ΓΗΧΜΑΡΤΙΆΙΝἈΆΗΧΆΡΙΟΠΆΘΟ 
ΜΆΘΗ: ΜΗΓΕΝΟΙΤῸ: ΟΥ̓ ΤΙΝΘΟΆΠΤΕΘΑΆ 
ΝΜΟΜΕΝ᾽.ΤΗἈΧΜΑΡΤΊΙΆ.- ΠΩΟΘΕΤΊΖΗΟΘΟ 
ΛΕΝΕΝΑΥ ΤῊ ΗΆΓΝΟΘΙΤΕ. ΟΤῚ 

( δεοιεκα τ ΤΙσθημμεννειοχκμηνι ᾿ΕἸΙΟΤῸΝ 
ΘΆΝΆΑΓΤΤΟΝΑΥ ΓΟΥΘΕΛΙΓΓΙΟΘΗΜΕΝ: 
ΟΥ̓ΝΕΤΆΦΡΗΜενουνλυ ΤΩ λιΆ ΤΟΥ 
ΒΑΤΤΤΙΟΜΑΆΤ ΟΕΘΙΟ ΓΟΝΘΆΝΑΤΟΝ -Ἰ 
ΜΑΦσΠεβεγερθηχοειζνεκρῶν υαὐλ. 
᾿ΓΗΟΛΟΞΗΓ ΓΟΎΤΙΡΟ: ΟΥ̓ΤΩΟΘΚΆΙΗΜΕΙΟ 
ΕΝΙΚΑΙΝΟΤῊ ΤΙΖΩΜΗΟΙΠΕΡΙΤΆΑΓΓΉΘΩ 
ΜΕΝ’ ΕἸΓΆΡΟΥΜΦΥ ΤΟΙΓΕΓΟΝΆΜΕΝ 


ΒΟΜΟΥ;͵ 19--Υ͂Ι, 5. 


Γ 


10 


ἘΧῚ 


ΤΟΩΟΜΟΙΩΜΑΆΤΙΥΓΟΥΘΑΝΑΆΤΟΥΛΥ 
ΤΟΥ. ἈΆΧΆΧΆΧΚΑΙ ΤΗΟΆΝἈΑΆΟ ΤΆ ΕσΕΘΟΟ 
ΜΕΘΑ-ΤΟΥ ΤΟΓΙΝΟΩΟΘΙΚΟΝΤΈΕΟ:': ΟΤΊΟ 
ΙΤΑΧΑΙΟΟΗΜΩΝΆΝΟΟΟΥΝΕΟΤΆΥΡΑΟ) 
ΘΗ ΝΆΙΚΑΤΆΑΡΓΗΘΗ ΓΟΟΦΟΜΑΆΤΉΗΟΘ 
ἈΜΑΆΡΤΙΆΧΟ: ΓΟΥ̓ΜΗΚΕΤΙΔΟΥΆΘΥΕΙΝ 
ΗΜἈΆΟΤΗΛΧΜΑΆΡΤΙΑ. ΟΓἈΡΑπτοθᾶνῳ 
ΔΘλικΑΙΟ ΓἈΙΆΠΟΤῊἨΟΛΟΑΜΑΡΤΊΙΆΟ 
ΕΙΔΕΧΠΕΘΑΝΟΜΘΝΟΥΝΧΟΩ ΠΙΟΓΕΥῪ 
ΟΜΕΝΟΤΊΚΑΙΟΥΖΗΟΘΟΟΜΕΝΑΥ ΤῸ 6 
ΔἈΟΤΈΕΟ. ΟΤΊΧΟΕΓΕβθεισθίννςεκρῶν οὐὺ 
ΙΞ Ἐ ΤΙ ΧΤΤΟΘΝΗΟΚΘΕΙ ΘΑΝΆΑΓΓΟΟΛΥ ΤΟΥ 
ΟὙΚΕΤΙΚΥΡΙΕΘΥΘΙ᾿ Ο, ΓᾺΡΆΠΕΘΆΝΕΝ 
“ΤΗΧΜΑΡΤΊΆ: ἈΠΕΘΆΝΕΝΕΦΆΠΆΣ: 

Ο, ΕΖΗ: ΖΗΤΏΘΟΣ ΟΥ ΤΟ ΟΙΚγΥ 
ΜΕΙΟΛΧΟΓΙΖΕΟΘΕΘΑΥ ΓΟΥῸ -ΝΕΚΡΟΥΌΜΕ. 
ΕΙΝΆΑΙ ΓΗΧΜΑΆΡΤΙΆ: ΖΟΜΝΜΤΆΘΛΕΤΩ 
Θώ. ΘΝΧαΙΥ ΤΩ ΚΘΟΗΜΩΝ ΜΗ 
ΟὙΝΕἈΧΟΙΆΘΥΘΤΟΩΟΗΆΧΜΑΡΤΙΆΕΘΝΤΟ) 
ΘΝΗΤΟῸΟΥ ΜΟΩΟΝΝΟΟΟΜΑΤῚ. ΕΘΙΟ ΤΟΥ ΤΆ. 
ΚΟΥΘΙΝΑΥ ΓΗΕΘΝ ἈΙΟΕΠΙΘΥΜιλΙΟλΥ, 
ΤΟΥ ΜΗΔΟΘΙΤᾺΆΡΙΟΓΑΝΕ ΓΕ ΓΆΜΘΑΆΗΥ 
ΩΝ: ΟΠΆΛΧΆΑΛΙΚΙΑΟΤΗΛΧΜΑΆΡΤΙΑ: Ἀλ 
ἈΛΧΤΙΆΡΑΟΤΗΟΆ ΤΈΘΑΥ ΓΟΥΟ ΤΩΘΟ) . ὧς 


“5 [53] ΒΟΜ.ΟΥΙ, ὅ -- 18. 


τι 


2324 


ΕἸ(ΝΕΙΚΡΟΝΖΟΟΝΤΆΟ -ΙΚἈΥΓΆΜΘΆΗ 
ὙΜΟΩΝΟΙΤΆΑΛΧΑΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟ ΤΏΘΟΣ 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΑΓΆΑΡΥΜΟΩΝΟΥΚΥΡΙΘΥΌΘΙ: 
᾿ΟΥ̓ΓΑΡΒΟΤΕΘΥΤΙΟΝΟΜΟΝ -ἈΛΛΔΥΤΙΟΧΑ. 
ΡΙΝ᾽ ΤΙΟΥΝΆΑΜΑΆΑΡΤΗΉΗΟΟΦΘΜΕΝΟΤῚ 
()γκεομενυτιονομονλλλυητιοχΆρι- 
ΜΗΓΕΝΟΙΤῸ᾽ ΟΥ̓ΚΥΔΆΤΕ, ΟΤΊΟ, ἸΤΆᾺ. 
ΡΙΟΤΑΝΕΘ ΤΟΘΑΥ ΓΟΥΟΔΟΥ ΛΟΥΟΘΙΟΎΤΙΆ. 
ΙΚΟΗΝ -ΑΟΥ̓ἈΟΙΘΟΤΕΩΣ, ὙΥΤΙἈΙΚΟΥΕ ΓΕῚ Η 


ΓΟΙΆΑΜΑΆΑΡΤΙΧΟΘΙΟΘΆΝΑΆ ΡΟΝ -ΗΥΤΙΆΚΟ 


ΗΟΘΙΟΔΙΚΆΑΙΟΟΥΝΗΝ᾽ ΧἈΑΡΙΟΔΕΤῸῺ 

(ὦ -ΟΤΙΗ ΤἈΙΔ ΟΥ ΧΟΙΤΗΟΆΧΜΑΡΤΊΆΟ: 
ὙΠΗΚΟΥΌΟΆΧΤΕΛΔΘΘΙΚΚΆΡΔΙΆΘ. ΘΙΟΘΟΝ, 
ΤΠΤᾺΆΡΕΔΛΟΘΗΤΆΙΓΥΤΙΟΝ. ΙΔ ΆΧΗΟ 
“ἈΘΥΘΕΡΩΘΕΟΝΤ ΒΟΔΘΆΙΠΟΤΉΟΆΑΜΑᾺΡ 
ΤΊΙΆΟ. ΘΔΟΥΧΩΘΗΤΆΤΗ. λις ΙοΟΥ 
ΝΗ ἈΝΘΡΩΠΙΝΟΝΆΘΓΩ ΔΙΆΓΤΗΝΑ. 
ΟΘΘΝΙΆΑΝΤΉΗΟΟἈΑΛβΒΙΚΟΟΥΜΩΝ: ὥΟΠΕΡ 
ΓΆΡΠΑΡΕΘΟΤΗΟΧΤΕΤΆΑΜΘΆΗΥΜΩΝ 
ἈΟΥΛΧΆΑΤΗΛΚΆΘΑΆΡοιΆλ: ΚΑΙ ΤΉΆΧΝΟ 
ΜΙΆΘΙΟΤΗΝΆΝΟΜΙΆΝ ΟΥ̓ΤΏΟΝΥΝ 
ΠἈᾺΡΑΟΤΗΟΛΤΕΤΆἈΜθληυΜώνλοΥ 
ἈΧΙΤΗΉΔΛΙΚΑΙΟΟΥΝΗΒΘΙΟΆΓΙΆΟΜΟΝ: 
()τεγαρλ οΥλΟΙΗΤἈΓΤΗΟΆ ΜΑΡΤΊλΟ: Ε 


ΒΟΜ. ΥΥ͂Ι, 18 --- 30. 


10 


24 


ἈΘΥΘΕΡΟΙΗΤΕΤΗΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ ΤΊ 
ΝἈΆΟΥΝΚΆΑΡΙΠΟΝΘΙΧΘΤ ΤΟΤΕ: ΕΦοιο 
ΝΥΝΕΙΤΕΟΧΥΝΕΘΟΘΕ: ΤΟΓΆΡΤΈΕΆΟΟσΕΚΕΙ 
ΝΜΩΟΝΘΆΑΝΑΆΤΌΟΌΟ ΝΥΝιλθθΆθύθερῳω 
ΘΕΝΤ ΘΟΧΔΙΤΟΤῊΟΑΜΑαΡτΊΑλσ. λούλ 
ΘΕΝΎΤΘΟΛΘΤΩΘΩ) ΘΧΘΤΈ ΤΟΝΚΆΡ 
ΤἸΤΟΝΥΜΩΝΕΙΟΆΓΙΆΟΜΟΝ᾽ ΤΟλαΤαλο 
ΖΩΗΝΆΙΩΝΙΟΝ-: ΕΝΧΟΟ ΓΩΚΟΩΉΗΜΩ -: 
(ΞΠιλγνοθιτελλθλφοι: ΓΙΝΩ ΚΟΥ ΟΙΓΆΡ᾽ 
ΝΟΜΟΝΆΆΛΩ᾽ ΟΤΙΟΝΟΜΟΟΙΚΥΡΙΕΎΥΘΕΙ 
ΤΟΥ ΧΝΟΥ. ΕΦΟσΟΝΧΡΟΝΟΝΖΗ" ΗἩΓᾺΡ 
ὙΤΙΆΝΑΡΟΟΓΥΝΗΤΩΖΩΝΤΊΙΆΝΑΆΡΙ 

Δ ΘΑΘΤΆΙΝΟΜΩ" ΕἈΝΑΘΆΤΠΟΘΆΝΗ 
ΟἈΝΗΡΚΑΤΗΡΓΗΤΆΙΆΑΤΤΟΤΟΥΝΟΜΟΥ 
ΤΟΥΆΝΑΆΡΟΟ᾽ ἈΡΑΟΥΝΖΩΝΤΌΟΤΟΥ 
ἈΝΑΆΡΟσ. ΜΟΙΧΑΛΙΟΧΡΙΜΑΤΊΟΘΙΘΆΝΓΕ 
ΝΗΤἈΙΆΝΑΡΙΘΤΕΡΩ: δαν θΆΠοΟΘᾺ 
ΝΗΟἈΧΣΝΗΡ, ΘΒ ἈΘΥΘΕΡΑΘΟΤΙΝΆΑΤΙΟΤΟΥ 
ΝΟΜΟῪΥ-ΤΟΥΜΗΘΙΝΆΑΙΔΥ ΤΉΝΜΟΙιχΑ 
ὉΔΑΓΕΝΟΜΘΝΗΝΆΝΙΑΙΘΤΈΡΩΣ ὧς 
Τελλαλφοιμουγ: κλυγμειο θθᾶνὰ 
ΤΟΘΗΤΆΙΤΩΟΝΟΜΟΩΔΙΆΓΟΥΟΩΜΆ 
ΤΟΟΤΟΥΧῪΥ. ΕΙἸΟΤΟΓΕΝΕΟΘΑΙΥΜΆΟΘΕΤΕ 
Ρῶ “ΤΩΕΚΝΘΙΚΡΩΝΕΓΕΡΘΕΝΤῚ ΝΑ. 


“ 


77 [148] ΒΟΜ.Υ͂Ι, 30--Ἴ], 4. 


1υ 


24 


ΚἈΡΠΟΦΡΟΡΗΟΟΜΕΝΤΤΏΘΩΟΣ ΟΤΕΓᾺΡ 
ΗΜΕΝΘΝΤΉΟΆΑΡΚΙ. ΓΑΙΤΆΘΗΜΑΓΆ. 
ΓΩΝΆΜΑΡΤΊΙΩΝ -“ΤἈΔΙΧΤΟΥΝΟΜὸὲ 
ΕΝΗΡΓΕΙΤῸ -ΘΝΤΟΙΟΜΘΆΘΟΙΝΗΜΩΝ: 
ΕἸΟΤΟΚΑΡΠοΟΦορηολι τωθανατω: 


ΓΟ ΥΝΙ ΘΙ ΤΗΡΓΗΘΗΜΕΝΆΠΟ ΓΟΥ 


ΜΟΜΟΥΆΙΤΟΘΆΝΟΝΤΕΟ: ΕΝΩΚΆΧΓΘΙ 
ΧΟΜΘΘΆ:" ΟΟΤΕΛΟΥ ἈΘΥΘΙΝΗΜΆΟ, ΕΝ 
ΚΑΟΙΝΟΤΉΤΊΗΠΙΝΟ. ΙΚΑΙΟΥΤΙΆΆΧΆΙΟΤΗ 
ΤΙΓΡΑΜΜΆΤΟΜΟ' ΤΙΟΥΝΕΡΟΥΜΕΝ: ο 
ΝΜΟΜΟΟΆΜΑΡΤΊΆ; ΜΗΓΕΝΟΙΤῸ -ἌΛΆΛ. 
ΓΤΗΝΆΜΑΡΤΙΆΑΝΟΥΚΕΓΝΟΩΝ:-ΘΙΜΗ 
ΔΙΆΝΟΜΟΥ ΤῊΝ, ΤΕΓΆΡΕΠΙΘΥΜιΆ 
ΟΥΚΗΔΛΘΙΝ: ΘΒΙΜΗΟΝΟΜΟΟΘΆΕΘΓΕΝΟΥ 
ΙΚ( ἘΠΙΘΥΜΗΘΗςσ ἈΦορμηνλϑλάξου 
ΟΧΛΗΆΧΜΑΡΤΙΆΔΙΆΓΤΗΟΘΘΝ ΤΟΆΗΟ. ΚΑ. 
“ΓἨΡΓΆΑΟΘΟΛ ΓΟΕΝΘΜΟΙΙΤΆΑΟΆΝΕΙΤΙΘΥΜΙ 
ἈΜ’ ΧΩΡΙΟΓΑΡΝΟΜΟΥΆΧΜΑΆΡΤΙΆΝΕ 
Ι«ΡᾺ Ἐγω Δ ΘΟΖΩΟ ΜΝ ΧΩΡΙΟΝΟΜΟΎΤΙΟ 
ΤΟ: ΘΑΘΟΥΘΗΟΔΧΔΘ ΓΤΗΟΘΝΤΟΆΧΗΟ,ΗΆΣ 
ΜΑΆᾺΡΤΙΆΑΆΝΕΖΗΟΕΝ -ΕΓΩ Δ ΘΆΤΙΕΘΑ. 
ΝΜΟΝ᾽ ΚἈΙΕΥΡΘΘΗΜΟΙΗΘΝ᾽ ΓΟΆΗΗΘΙΟ 
ΖΩΉΗΝ. ΑΥ̓ΤΗΘΙΟΘΆΝΑΤΟΝ: ΗΓΆΡΑ. 
ΜΑΆΡΤΙΆΑΚ«ΡΟΡΜΗΝΆἈΧΕΟΥΟΛΧΔΙΆΤΉΗΉΟ 


ἈΟΜ.ΟΎΙΙ, 4-- 11. 


24 


[ἘΝ ΤΟΧΗΟ]ΕΣΗΙΤΑ ΤΉΘΕΝΜΕ. ΚΑΙ 
ἈΙΔΥ ΓΗΟΆΙΙΘΙΚΤΙΝΕΝ᾽ ΦΟΓΕΟΜΕΝ 
ΜΟΜΟΟΆΓΙΟΟ. ΚΑΙΗΘΝ ΤΟΛΗΆΓΙΊΆΙς 
ἈΙΚΆΑΙΆΚΑΙΆΓΆΘΗ᾽ ΤΊΟΥΝ.: ΤΌΣ 
ΓΆΘΟΝΕΜΟΙΕΓΕΝΕ ΓΟΘΆΝΑΆΤΌΟ. ΜΗ 
ΓΕΝΟΙΤῸ ἈΧΧΗΧΜΑΡΤΙΆΝΆΦα 
ΝΗἈΧΜΑΡΤΊΆ ΔΙΆΓΟΥ ἈΓΆΘΟΥΜΟΙ 
ΚἈΓΓΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΘΆΝΑΤΟΝ: ΝᾺ 
ΓΕΝΗΤἈΝΚΑΘΥΤΙΕΡΕΟΧΗΝΆΜΑᾺΡ 


ΤΛΟςσ. ΗἈΜΑΡΤΙΆΑΙΧΓΗΟΘΕΝΤΌΛΗ᾽ 


(λιλλμενγαβοτιονομοοηνικοσεο 
ΤΙΝ᾽ ΕΓΔ ΘΟΆΡΙΚΙΚΟΟΘΙΜΙ-: ΤΤΕΤΤρΡᾺ. 

ΜΕΝΟΟΥΊΤΙΟΤΗΝΆΜΑΡΤΙΆΝ᾽ ΟΓᾺΡ 

ΚἈΙΓΓΕΡΓΑΖΟΜΑΙΟοΥΓιΝν κω ΟΥ 


ΓΆΡΟ, Θθλῷ “ΤΟΥ ΓΟΠΡΆΟΘΟΘΟ).- ΆΛΟ,ΜιΙ 
Οὦ “ΤΟΥ ΓΟΠΟΙΩ) διλεο, οΟὐθθλῶ ΤΟΥ 


ΤΌΠΟΙΩ -ΟΥΜΦΗΜΙΓΩΝΟΜΩΟΤῚ 
ΚΆΛΟΟ᾽ ΝΥΝΙΔΘΟΥΚΕΤΊΙΕΓΟΚΆΓΓΕΡ 
ΓᾺΑΖΟΜΑΆΙΑΥ ΤῸ -ἈΛΧΛΧΗΟΙΚΟΥΌΆΕΝΕ 
ΜΟΙΆΑΜΑΆΡΤΙΆ: ΟΙἹΔΆΑΓΆΑΡΟΤΙΟΥΚΌΙ 
ΙΕΙΕΝΕΜΟΙ. ΤΟΥ̓ΓΕΟΤΙΝΕΝΤΗΉΟΆΣΡ 
ΚΙΜΟΥΆΓΆΘΟΝ:᾽ ΤΟΓΆΡΘΕΆΘΙΝΤΙΆ. 
ΡἈΙΚΕΓΓΆΙΜΟΙ “ΤΟΔΟΕΘΙΚΑΙ ΓΕΡΓΆΖΕΟ 
ΘΆΙΤΟΙ.ΚΛΑΟΝΟΥΧΟΘΥρΡιοκῶ ΟΥ̓ΓᾺΡ᾽ 


49 [158] ΒΟΜ.ΟΎΙ], 11 -- 19. 


10 


24 


Ο,Θαλῳ -ἸΤΟΙΩΆΓΆΘΟΝ: λΆλο, ΟΥ̓ΘΕ 


ΧΩ ΚΆΚΟΝ - ΤΟΥ ΤΟΠΡΆΟΟΟΩ εἰλθοοῦυ 


ΘΘΑΘΟΘΣΓΩΟ ΤΟΟ ΓΟΊΙΤΟΙΟ): ΟΥ̓ΚΕ ΓΊΙΕΓΟ) 
ΙΚἈΟΓΕΡΓ ἈΖΟΜΆΑΙΔΧΥ ΤῸ -ΔΔΔΧΗΟΙΚΟΥ 
ΟΧΔΕΝΕΜΟΙΆΜΑΆΡ ΙΔο ΕὙΡΙΟΚΩΟΆΡΑ 


“ΤΟΝΝΟΜΟΝ -ΤΟΘΕΆΧΟΝΤ ΊἊΕΜΟΙΠΟΙΕΙ,. 


“ΤΟΚΆΛΟΝ: ΟΤΙΘΜΟΙ ΤΟΙΚΆΚΟΝΙΤΑ. 
ΡΆΚΘΙΓΆΙ ΟΥ̓ΝΗΔΟΜΘΓΆΡΤΩΟΝΟ 
ΜΩωΤΟΥΘΥΚΑΤΆΓΤΟΝΕΘΟΛΧΝΟΝ᾽: 
ΕἈΧΕΠΟ Δ ΘΕ ΤΕΡΟΝΝΟΜΟΝΕΝΤΌΙΟ 
ΜΕἈΆΧΘΟΙΝΜΟΥἈΧΝΤΊΙΟΤΡΑ ΓΘΥΌΜΕΝΟ 
ΤΩΟΝΟΜΩ ΟΥΝΟΟΟΜΟῪ: ΚΆΙΔΟΧ 
ΜΆΑΛΧΟΤΙΖΟΝΤΆΜΘΟΝΤΟΩΝΟΜΩ 
ΤΗΟΛΧΜΑΡΤΙΆΟ. ΓΩΟΝΤΊΙΕΝΤΌΟΙΟ 
ΜΘΆΘΟΙΝΜΟΥ ΤἈΛΧΆΙΠΩΡΟσΘΓΩ 


ἈΝΙδΟ. ΤΙΟΜΕΡΥΟΕΤΆΙΘΒΚ ΤΟΥ ΟΟΜΑΤῸ 


ΤΟΥΘΆΑΝΑΆΤΟΥ ΓΟΥΓΟΥ δυύχΆρι 
(τωτωδθῷ . ουΥΧΥ ΓΟΥΚΥΗΜΟΩ, 
ἈΡΑΟΥΝΑΥΓ ΓΟΟΘΓΩΤΩΜΕΝΝΟΙ 
ΔΟΥΧΘΥΩΝΟΜΟΩΘΥ ΤΩ Δ ΕΘΟΆΡΚι 
ΝΜΟΜΟΩΛΜΑΡΤΊΙΆΟ ΟΥ̓ΔΕΝΆΡΑΆΝΥΝ 
ΚἈΓἈΚΡΙΜΑΤΓΟΙΟΘΝΧΟΣΎῪ. ΜΗΚᾺ. 
ΤἈΟΘἈΑΡΙΚΑΤΙΕΡΙΠΆ ΓΤ ΟΥ̓ΟΙΝΆ ἈΆΛΔΙΚΑΣΆ. 
ΜΆ ΟΓἈΡΝΟΜΟΟ ΤΟΥΤΙΝΟ ΓΗΟΖΟΩΗΘΟ 


ἘΟΜΟΥ͂ΙΙ, 19.---ΥἹ], 2. 


10 


24 


ΕΝΧΟΥΥ. ΗἈΘΥΘΕΡΩΟΘΟΘΒΝΜΘΕΆΤΤΟΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΗΟἈΧΜΑΡΤΊΙΆΟΚΆΑΙΓΟΥ͂ΘΑ. 
ΝΜΆΤΟΥ ΤΟΓΆΡΑΛΥΝΆΓΟΝΤΟΥΝΟ 
ΜΟΥ ΕΝΩῳΗσΘαΝ ΘΙ ἈΤΗΟΟΆΡΚΟσ.: 
ΟΘΟΤΌΝΘΑΥ ΓΟΥΥ̓ΝΙΤΕΜΥΆΟΘ. ΘΝΟ 
ΜΟΙΩΜΑΆΓΓΙΟἈ᾽ῬΙΚΟΟΆΜΑΡΤΊΙΆΟ: ΚΑΙ 
ἸΤΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟΙΚΑΤ ΕΚΡΙΝΕΝΤῊΝ 
ἈΜΑΆΡΤΙΆΝΕΝΤΉΗΟΆΡΚΙ- ΝΑΤῸ Δ. 
ΚΑΙΩΟΜΑΓΓΟΥΝΟΜΟΥΤΙΧΗρΡώθηενΝ 
ΗΜΙΝ -“ΤΟΙΟΜΗΚΑΓΆΟΑΡΚΆΠΕΡΙΗΤΑΆ 
ΤΟΥΌΟΙΝ: ἈΆΧΆΚΑΓΤΆΙΙΝΑ: ΟΙΓΆΡΚΑ. 
ΤἈΟΘΆΧΡΙΚΑΟΝΤΕΟ-.-ΤἈΓΓΗΟΟΆΡΚΟΟΦΡο 
ΝΟΎΙ ΟΙΔΕΚΑΓΓΆΤΤΝΆ. -ΓἈΓΓΟΥῪΤΙΝΟ᾽ 
ΤΟΓΆΡΦΡΟΝΗΜΑΤΉΗΟΟΆΡΙΚοσ. ΘΆΝΑΆ 
ΤΌΘ᾽ ΤΟΛΘΦΡΟΝΗΜΑΓΟΥΤΙΝΟΖΩΗ 
᾿ΚἈΙΘΙΡΗΝΗ υΟΤΥ ΓΟΦΡΟΝΗΜΆΤΗΟ 
ΟΆΡιΚοΟσ. ΕΧΘΡΆΘΙΟθνΝ ΤγΆΡνΝοΟΜΜ 
ΤΟΥΘΥΟΥΧΥΤΙΟΤΆΟΘΟΘΤΆΙ ΟΥ̓ΔΕΓᾺΡ 
ΔΥΝΑΆΤΆΙ ΟἹ ΘΕΝΟΆΧΡΚΙΟΝΤ ΘΟΘΟ) 
ἈΡΘΟΔΙΟΥΔΥΝΆΝΤΆΙ ὙΜδιολεοΥ Κα 
ΟΤἈΑΙΕΝΟΆΡΙΚ - ἈΆΧΆΘΝΗΝΙ: ΘΙΤΕΡΤΙ͂ΝΆΑ. 
ΘΥΟΙΚΘΙΕΝΥΜΙΝ᾽ ΕἸ Δ ΕΤΊΟΠΝΆΧΥ 
ΟΥὙΚΕΧΕΙ: ΟΥ̓ ΤΟΟΟΥΚΘΟΤΊΝΑΥ ΤΟΥ" 
ΕἸΔΕΧΟΕΝΥΜΙΝ-- ΤΟΜΕΝΟΩΜΆΝΕ 


91 [186] ΒΟΜ. ΥΠΙ, 3 ---10. 


1ὅ 


24 


ΚΡΟΝΑΙΆΜΑΡΤΙΆΝ' ΓΟΔΘΙΝΆΖΩ 
ΗΛΔΙΧΟΛΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝ. ΕἸΔΕΤῸ 


| ΓΚ ΓΟΥ γε Ν Τοοίνεκννεκρων 


ΟἸΚΕΘΙΕΝΥΜΙΝ᾽ ΟΕΓΘΡΆΟΤΌΝΧΝΕΙις 
ΝΕΙΡΩΝ -'ΖΩΟΠΟΙΗΟΘΙΚΑΙ ΤΓΆΘΝΗ 
ΤἈΘΟΟΜΑΆΤΆΑΥΜΩΟΝ ΑἸΆΙΓΟΕΝΟΙ 
ΙΞΟΥ̓ΝΑΥΓΓΟΥΠΠΝΆΘΝΥΜΙΝ᾽ ἈρΡΆΟΥ 
ἈΛΟΘΆΦοι- οΦιλ ΤΆΙΘΟΜΕΝ: ΟΥ̓ ΤῊ 
ΟἈΡΙΚΙΓΓΟΥΙΚΑΓΓΑΟἈΧΡΙΚΆΖΗΝ᾽ ΕἸΙΓΆΡ 
ΙΚΙἈΓΓἈΑΟἈΧΡΙΚΆΑΖΗΤΆΙ. ΜΕΆΧΆΧΘΤΆΙΆΤΙΟ 
ΘΙΝΝΗΟΚΘΙΝ᾽ Θ᾽. ΔΕΙΙΝΙΓΑΟΠΡΆΒΕΙΟ 


ΤΟΥΘΟΘΦΘΜΑ ΓΓΟΟΘΆΝΑΓΓΟΥ ΤῈ -ΖΗσΘΟΘΕ: 


( )οοΙΓἈΡΙΤΚΙΘΥΆΓΟΝΤΆΙ ΟΥ̓́ΤΟΙΕΙΟΙΝ 
ὙΤΟΙΘΥ ΟΥ̓ΓΑΡΕΆΆΧΕΚΕ ΓΕΓΠΙΝΆΛΟΥ ΑΙ 
ἈΟΠΆΛΙΝΘΙΟΦΟΕΒΟΝ -ἈΧΆΘΑΆΧΚΕΤΕ 
ΠΙΝΑΥΙΟΘΘΟΙΆΟ: ΕΝΩΟΚΡΆΖΟΜΕΝΆΚ 
ΕἈΟΤΤΗΡ: ΧΥΓΓΟΤΤΟΤΙΝΆ. ΟΥ̓ΜΜΑΆᾺΡΓΥ 
ΡΕΙ' ΤΩΤΙΝΙΗΜΟΩΝ. ΟΤΙΘΟΜΕΝΊ ΓΕ 
Ι«ΜΆΘΥ᾽ ΕἸ΄.ἈΕ ΓΕΚΝΆ: ΙΚἈΙΚΆΗΡΟ 
ΝΟΜΟΙ ΚἈΗΡΟΝΟΜΟΙΜΕΝΘΥΟΥΝ 
ΙΞἈΗΡΟΝΟΜΟΙΕΧΥ ΕΠΠΕΡΟοΥ ΜΙ ἈΟχῷ 
ΜΕΝ ἹΝΆΚΑΙΟΥΝ, ΟΣ ΟΘΟΩΝΊΕΝ᾽ ἈῸ 
ΓΙΖΟΜΆΙΔΕ -ΟΤΙΟΥΚΑΣΆΑΤΆΑΜΙΆΘΗ 
ΜΑΆΑΓΆΑΓΟΥΝΥΝΙΚΑΆΙΡΟΥ.ΠΡΟΟ ΤΉΝΜΘΕΆ 


ΒΟΝ, ΥἹΙ, 10-τοῖἱ 


ϑι 


10 


24 


ἈΟΥΟΆΧΝΙΑΟΣΆΝΑΙΤΟΙΚΆΛΥΨΦΘΗΝΑΙ 
ΕΙΟΗΜΆΘ' ΗἩΓἈΡΑΠΟΙΚΑΡΑΛΟΚΙΆΤΗΟ 
Ιζ- τιθοεῶς. ΤΗΝ ΠΟΚΑλΥ ΨΙΝΤΩΏΝΥ 

ΙΩωΩΝ ΓΟΥΘΥΑΊΤΤΕΙ Δ ΟΧΟΤΆΝ ΤΗΓᾺΡ 
ΜΑΓΓΆΙΟΤΗΓΙΗΙ ΤΙΟΙΟΥΤΙΕΤΤΆΓΗ: 
ΟΥ̓ΧΕΙΚΟΥΌΆΣ. ἈΧΑΧΟΔΙΑΤΟΝΥΊΤΟΤΆΞΑ. 
ΤΆΕΘΙΤΘΆΠΙΠ... ΟΤΤΙΚΙΧΥ ΓΗΗΙΚΤῚ 

ΟΙΟ. ΘἈΛΘΥΘΕΡΩΘΗΟΕΤΆΙΆΑΤΙΟΤΉΘΟΛΟΥ 
ἈΧΟΤΗοφθϑορλςσ: ΘΙΟ ΤΗΝΘΆΘΥΘΕρι 
ἈΝΤΉΘΟΔΟΞΗΟ ΓΩΟΝΤΕΚΝΟΩΟΝΤΟΥ 

ΘΥ ΟΙΝΔΑΟΜΕΘΝΓΆΡΟΤΊΙΠΆΟΛΧΗ 

Ι(. πιο ΟΥ ΤΕΝΆΖΕι ᾿ΚΑΙΟΥΝΟΔΙΝΕΘΙ: 

ἈΧΡΙΤΟΥΝΥΝ᾽ ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΑΔΕ -Ἄλλάλις 
ΑΥ̓ΤΟΙ “ΤΗΝΆΤΤΑΡΧΗΝ᾽ ΓΟΥΤΙΝΟΘΧΟΝ 
ΓΕΘ: ΚΑΙΗΜΕιΙΟλΥ ΓΟΙΕΝΕΛΥ ΓΟΙΟΟ ΤῈ 
᾿ΝΆΖΟΜΕΝ ὙἹΟΘΘΟΙΆΝΑΆΠΠΕΙ ΚΔ ΘΧΟΜΘ 
ΝΟΙ -ΤῊΗΝΆΤΙ.ΟΟΛΥ ΓΡΩΟΙΝΤΟΥΟΟΜΆ. 
ΤΟΟσΗΜΟΩΝ᾽ ΤΗῊΗΓΆΡΕΆΧΠΙΔ ΕΙΕΟὥΘΗΜΦΕ᾽ 
ΕἈΤΠΟΛΘΕΆΧΕΙΤΟΜΕΝΗ. ΟΥ̓ΚΘΟΤΊΝΘΑ. 
ΠΟ ΟΓἈΡΚΆΘΙΤΘΕΙ ΤΊΟ, ΓΗΙΚΆΙΕΆΠΤΙΖΕΙ. 
ΘΙΘΟ, ΟΥ̓ΚΚΛΕΙΠΟΜΕΝΘΆΤΠΖΟΜΕΝ:: υΚ 
ΤΟΜΟΝΗΟΛΆΤΙἊΕΙ Δ ΘΧοΟμΜθθλ: λυ ΤΟ 
ΔΕΙ͂ ΓΟΤΙΝΆ. ΟΥ̓ΝΆΑΝΤΙΆΧΆΑΜΕΆΝΕ 
ΤἈΑΥΤἈΙΟΧΟΘΕΝΜΙΆΙΟΗΜΟΩΝ᾽ ΤΟΓΆΡΤΙ 


88 [84] ἘΟΜ. ΥὙΠΙ|, 18 -- 36. 


ἸΤΡΟΟΘΎΣΟΜΕΘθΆᾶ. ΚΆΘΟ, Ἀ ΘΙΟυ κοι Σ. 
ΜΕΝ᾽ ἈΧΆΔΥ ΤΟΤΌΙΤΝΜΆΝΊΤΙΘΡΕΝΤῪΤΓ 
ΧἈΝΘΙΥΤΙΕΡΗΜΩΝΟΤΕΝΆΓΜΟΙΟΆΝ. 
ἈΆΧΔΧΗΤΌΙΓ' ΟΔΘΘΡΘΥΝΟΩΝΤΆΟΘΙΚΑΡ 
ΔΟΆΟ ΟἸΔΕΝ ΤΥΓΟΦΡΟΝΗΜΆΤΟΥ 
ΤΙΝ: ΟΤΤ ΚΑΙΓΑΘΝΕΝ ΤΥΓΧΆΝΘΥ 
ἸΤΕΡΆΓΙΩΝ᾽ ΟΙΛΆΜΕΝ ΘΟΤΊΤΌΙΟΆ. 
ΓΆΠΟΩΟΙΝΤΌΝΘΝ -ΤἈΝΤΆΟΥΝΕΡ 
ΓΕΙΘΙΟΆΓΆΘΟΝ -ΤΟΙΟΚΆΑΓΓΆΠΙΡΟΘΘ 
ΟἸΝΚΆΗ ΤΟΙΟΟΥΌΙΝ᾽ ΟΤΙΟΥΌΠΡΟ 
(γνώ. κληπροώριοαν ΟΥ̓ΜΜΟΡΦογο 
ΤἨΟΘΙΚΟΝΟΟΤΟΥΥΎΔΛΥ ΓΟῪ. ΕἸΟΤΌΕΙ 
ΝΜΆΙΔΥ ΓΟΝΠΡΩ ΤΟ ΤΌΟΚΟΝΕΝΤΙΠΟΆΛΟΙΟ 
ἈΔΘΆΦοισ. Ογο, Δαπροώριοεν ΤΟΥ 
“ΤΟΥΟΚΆΑΙΕΘΚΆΆΛΘΟΕΝ: ΚἈΙΟΥΟ, ΕκΆλ 6 
εν -ΤΟΥ̓ΓΟΥΌκλι Κλ υώσεν" ΟὙΌῸ, 
δ Θαλικυώσεν: ΤΟΥ ΤΟΥ λα λῸ 
ΞΆΟΕΝ᾽ ΤΙΟΥΝΕΡΟΥΜΕΝΠΡΟΟΤΆΥ ΤΆ: 
ΘΙΟΘΟΥΤΙΕΡΗΜΩΝ -ΤΊΟΚΆΘΗΜΩΝ: 

Ος, ΓΕΤΟΥΤΔΙΟΥΥΥΟΥΚΕΟΦειολχτο-:Ἀλκ 
ἈΥΤΙΒΘΡΗΜΩΝΠΆΝΤ ΤΟΩΝΠΆΡΘΑΩ 
ΚΕΝΑΥ ΤῸΝ ἸἸΤΩΟΟΥΧΗΚΑΙΟΥΝΆΝ, 

ΤΩ ΤἈΠΑΝ ΤἈΗΜΙΝΧΑΡΙΟΘΤΆΙ ΤΟ 
ΕΓΚΆΑΛΧΘΟΘΙΚΑ ΓΑ ΘΚΆΘΙ ΤΟΝΘΥ" 


ΒΟΜ. ΥΠΙ, 36--- 33. 


10 


24 


ΤΕΙΚΧΟΓΗΝΙΡΟΘΕΟΙΟΤΟΥΘΎΜΕΝΕι: 
ΟὙἸΚΈΣΕΡΓΩΝ.: ἈΧἈΘΙ ΤΟΥ ΚΆΛΟΥΝ 
ΤΌςΟΠ' ΕΡΡΕΒΘΗΓΆΡ᾽ ΧΥΤΗ - ΟΤΊΟΜΙΖΩΝ 
ΔΟΥΧΘΥΟΘΙΤΟΣΘΆΆΟΘΟΘΟΜΝΙ: ΚἈΆΘΟΩΟΓΕ 
ΓΡΆΤΤΤΆΙ ΓΤΟΝΙΆΙΚΩΟΚ ἨΓΆΤΤΗΟΣ. ΤῸ 
ἈΘΗΟΛΔΥΘΒΜΙΟΗΟΆ. ΤΙΟΥΝΕΡΟΥΜΕΝ.: 

Ννηηλλικα παβασθδω; ΜΗΓΕΝΟΙΤῸ: 
ΤΟΜΩΥΟΗΓΆΡΆΕΓΕΙ δἈθηοῶ. ΟΝᾺΝ 
ΕἌἈΘΟΩ᾽ ΚἈΑΙΟΝΙΚ ΓΗΉΡΗΟΟΣ.ΟΝ,ἈΝ, ΟἸΚ ΤῊ 
βΡῶ ἈΡΑΟΥΝΟΥ ΓΟΥΘΕΆΟΝΤΌΟ: ΟΥ̓ΔῈ 
ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΟ-ἈΆΧΆΧΧ ΓΟΥΘΆΘΩΟΝΤΌΟΟ 
ΘΥῪ᾿ Ἀεγειγαρηγραφητωφλφρλω.:ο 
ΤΊΕΙΟΔΛΥ ΓΟΤΤΟΥ ΓΟΘΞΗΓΕΘΙΡΆΟΘΕ ΟΠ) Ο 
ΕΝΙΑΘΙΣΟΜΆΙΕΝΟΟΙ ΓΗΝΑΥΝΆΜΙΝ 
ΜΟΥ: ΚΑΙΟΠ ΘΟ ΙΆΓΓΕΆΧΕΙ ΓΟΟΝΟΜΆ 
ΜΟΥΕΝΙΤΆΟΗΤΉΓΗ᾽ ἈΡΑΟΥΝ,ΟΝΘΕ 

Δ ειθλθει: ον βϑελθιοκλη ΡΥΝΕΙ ερεις 
ΜΟΙΟΥΝ. ΤΙΒΘΤΙΜΕΜΦΤΆΙΓΩΓᾺΡ 
ΚΟΥΧΛΗΜΑΆΤΙΔΥ ΓΟΥ ΤΓΙΟΆΝΘΕΟΤΉΚΕ᾽ 
ΜΕΝΟΥΝΓΘΟΩΆΝΕ - ΟΥ̓ΤΊΟΕΙ, ΟἈΑΙΥΓΓΆΤΙΟ 
ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΟ ΤΩΘΟΘ ΜΗΕΡΕΙΤΌΙΤΑΛ. 
ΟΜΑΆΓΌΟΙΆΛΟΛΆΣΝΤῚ -ΤἸΜΕΘΙΤΟΙΗΟΆΟΟΥ 
ΤΟ Γ᾽ ΗΟΥΚΕΧΗΘΣΟΥΟΙΆΝΟΚΕΘΡΆΑΜΟΥῸ 
ΤΟΥΠΙΗΛΧΟΥ. ΒΚ ΤΟΥ Υ ΓΟΥΦΥΡΆΜΆγΓοο 


85 [181] ΒΟΜΟΙΧ, 11 --- 21. 


ὃ» 


ννννννν 


ΙΤΟΙΗΟΆΔΙ. ΟΜΕΝΕΙΟΤΙΜΗΝΟΙΚΘΎΟΟ. Ὁ 
ΔΙΟΕΕΙΟΆΧΓΓΙΜΙΆΝ:’ ΕἸλεθθλΆνΝοΘο 
ΕΝΔΕΙΣΆΟΘΑΙΓΓΗΝΟΡΓῊΝ ΓΝ 
ΡΗΟΛΙ ΓΟΛΥΝΆΑ ΓΟΝΑΥ ΓΟῪ ἩΝΕΓ 
ΙΞΕΝΕΝΙΤΟΆΧΗΜΆΚΡΟΘΥΜΙΆΟΚΕΥ 
ΗΟΡΓΗΟ. ΚἈΓΗΡΤΙΟΜΕΝΆΘΙΟΆΠΟΆΛΙ 
ἈΝ᾽ ΚἈΑΙΝΆΓΝΟΩΡΗΟΘΗ ΓΟΝΙΤΆΟΥ ΤΟ 
ΤῊΗΟΧΡΗΟ ΓΟΤΤΗ ΓΟΟΛΥ ΓΟΥ ἙΠΠΟΙΚΟΥ, 


ἨΗΘΆΘΟΥΘΦ-Ἀ, ΤΠΡΟΗΤΟΙΜΆΟΘΕΝΕΙΟΔΟΞΆΝ. 


ΟΥὙῸΌ, ΚἈΙΕΙΑἈΘΟΘΝΗΜΆΟ: ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΘΕ 
ΣΙΟΥΔΑΆΙΩΝ. Ἀλλλκλιεσεθνῶν. 
ΘΟΚΆΑΙΕΝ ΤΟΩΟΦΘΟΘΆΕΘΓΕΙ: ΚΑἈΆΘΟΟ ΤΟΝ 
ΟΥ̓ἈΆΆΧΟΝΜΟΥῪ, ἈΆΟΝΜΟΥ:. ΚΑΙ ΤῊΝΟΥ 
ΙΚΗΓΆΠΗΜΕΝΗΝ, ΗΓΆΠΙΙΗΜΕΝΗΝῚ: 
ΙΚΞΔΑΙΕΟΤΆΙΕΝ ΤΩ ΤΟΙΤΙΟΩΟῪ, Ερρβεθηλυ, 
ΤΟΙΟ- ΟΥ̓ΛΑΑΟΟΜΟΥΎΜΕΙσ. Θι«(ΘΙ «ΛΉΘΗ 
ΟΟΝΤΙΟΥ ΤΟΙ.Υ]ΟΙΘΥΖΩΝΤΟς' ΗΟᾺλ. 


ἸΧΟΔΕΘΙΚΡΑΖΘΙΥΊΤΕΡΟΥΙΗᾺΧ: ΘΆΝΗ, ΟΣ 


ΡΙΘΟΜΟΟΤΩΟΝΥΪΩΜΝΙΗΧΩΟΘΗΆΜΜΟΟ 
ΤΗΟσΟΘΆΑΛΆΟΘΟΗΟ - ΤΟΚΑΓΆΧΘΙΜΜΆΓΩ 
ΘΗΟΘΤΆΙ ἈΟΓΟΝΓΆΑΡΟΥΝΤΤΘΑΟΝις 
ΟΥ̓ΝΤΕΜΝΟΩΟΝΟΝΟ.ΙΚΙΟΟΥ ΝΗ ΟΤῚ 
ἈΟΓΟΝΟΥΝΤΕΓΜΗΜΘΙΝΝΟΝΊΤΟΙΗΟΘΙ 
Ι(ΟΘΤΤΙ ΓΗΟΓΗΟ' ΚἈΚ ΘΩσΠρΡΟΘΕΙΡΗ 


ΒΟΜ.ΟΙΧ, 21 --- 29, 


10 


24 


νννν 


ΚΕΝΗΟΆΙΆΟ.: ΕἸΜΗΙΚΟΟΧΚΆΘΘΕΓΙΚΑ. 
ΤΕΧΘΙΠΕΝΗΜΙΝΟΙΤΕΡΜΑα: ΘΟ λΟΜΆᾺ 
ἈΝ, ΒΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ: ΚἈΙΩΟΓΟΜΟΡ 
ΡΆΧΝ. ΟΜοΟΙῶώΘηΜαενΝ. ΤΙΟΥΝΕΡοΥ 
ΘΝ: ΟΤΙΕΘΝΗΤΆἈΜΗ,ΔΙΩΚΟΜ ΓΆΔ, 
ΘΟ ΟΥΝΗΝ. κατ εαλλξεν ληζλω 
ΟὙΝΗΝ. Δ ΥΝΗΝ, Δ Ε, ΤΉΝΟΕΙΚ 
ΤΙΟΤΕῶὼςσ Ηλλελυιωκωνλικ 
ΟΥ̓ΝΗΟΝΟΜΟΝ:-: ΘΙΟΝΟΜΟΝΑ ΚΟΥ, 
ΝΗΟΘΟΥΚΘφθϑλσεν: ΑἸ ΓΙ: ΟΤΊΟΥ 
κακππισ τεσ: ἈλΧΘΞΡγΓῶνΝΝΝΟ 
ΜΟΥ͂ ΠΡΟσΘΟΥ ἈΝγαρ τωλιθωτου 
ΠΡΟΟΚΟΜΜΑΆΤΌΟ: ΚἈΘΩΟΓΕΓΡΆΤΥ ΓΆΡ 
ἸΔΟΥΤΊΘΗΜΙ. ΕΝΟΙΩΝΆΙΘΟΝΠΠρΟ 
ΟΚΟΜΜΆΤΌΟ. Κα ΠΟ ῬΑνοκανλκ 
ΧΟῪ ΚΑΙΠΆΘΟΙΠΙΟ ΓΕΥΩΝΕΙ ΓΟΥ 
ΚἈΓΓΑΙΟΧΥΝΜΘΗΘΕΤΆΙ ἈΧΕΈΆΦοι 


Ε]ΠΜΕΝΘΥ Δ ΟκΚΙ ΤΗΘΕΜΗΟΙΚΆΡ ΙΧ: ΚΆΙ 


ΗἈΛΕΗΟΙΟΜΟΥΤΙΡΟΟ ΤΟΌΝΘΝ -ὙΤΊΙΕΡΑΥ 
ΤΟΟΝΕΟΤΊΝΕΙΟΟΡΙΆΝ᾽ ΜἈΑΆΡΤΥΡΩΓᾺΡ 


ΑΥΓΟΙΟ: ΟΤΓΙΖΗΆΧΆΟΝΘΥΈΕΈΧΟΥΌΟΙΝ.: ἈΆΆΧΟΥ 


ΚἈΓΕΙΤΙΓΝΩΟΙΝ᾽ ἈΓΝΟΟΥΝΤΕΟΓΆᾺΡ 
ΤῊΝ ΤΟΥΘΥΔΙΚΆΑΙΟΟΥΝΗΝ ΚΟ ΤῊ 
͵ᾳ ΝΖΗ ΤΟΥ ΝΤΕΘΟ ΤΗΉΟΆΧ.. ΤΉ λας 


81 [80] ΒΟΜΟῚΙΧΣ, 29-- , 3. 


ὧι 


10 


24 


ΟΟὙΥΝΗΤΤΟΥΘΥΟΥΧΎΤΙΕΤΆἈΓΗΟΛΆΛΝ᾽ 
ΤΕἈΛΟΟΓΑΡΝΟΜΟΥΧΟΘΙΟλ ΚΑ ΟΟΥΝΗ. 
ΠΆᾺΝΤΙΥΓΩΤΙΠΟΤΓΕΘΥΟΝ. ΤΊ ΜΟΩΟΘΗΟΓΆᾺΡ 
ΓΡΑΦΕΙΤΗΝΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΝΤῊΝ 
ΕἸ(ΓΟΥΝΟΜΟῪ:. ΟΤἹΟΙΤΟΙΗΟΛΧΟΛΥ ΤΆ. 
ἈΝΟΟσ. ΖΗΘΟΕΤΤΆΙΕΝΑΥ ΤῸΙΓ᾽ ἨΔ ΘΘΙΚΤΤΙ 
ΟσΤΕΦΩΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ. ΟΥ̓ΤΩΟΆΕΓΘΙ" 
ΜΗΘΙΠΗΟΘΝΤΉΙΚΑΆΡΔΙΧΟΟΥ.ΤΙΟΆΝΑΆ 


ΚΗΘΟΕΤΆΙΘΙΟΓΟΝΟΥΝΟΝ ΤΟΥ ΓΕΘ ΤῚ:- “ 


ΧΜΝΜΙΚΑΤΆΓΆΓΕΙΝ᾽ ΗΤΙΟΚΑΓΓΆΚΗΘΟΘ 
ΤἈΙΕΙΟΤΗΝΆΚΥΌΟΟΝ: ΤΟΥ ΓΕΟΤῚΝ 
ΧΝΘΙΚΝΕΚΡΩΟΝΆᾺΝΑΆΓΆΓΕΙΝ᾽ Ἀλλ. 
ΤΊΧΕΓΘΕΙ, ΘΓΓΥΟΟΟΥ ΓΟΡΗΜΑΆΘΟΤΊΙΝ: ΕΝ 
ΤΟΟΤΟΜΑ ΤΙΟΟΥΚΑΙΕΝ ΤΗΚΆΡ ΛΑ. 
ΟΟΥΤΟΥ ΓΕΟΤῚΝ “ΤΟΡΗΜΑΆΑΓΉΟΙΠΙΟΤΘ 
ὡσ: Ο, ΚΗΡΥΟΟΟΜΕΝ᾽ ΟΤΙΘΑΝΟΜΟΆΧΟΓΗ 
ΟΗΟΘΝΤ ΟΣ ΤΟΜΑΣΤΙΟΟΥΎΚΝΙΝ. ΚΆΤΙ 
ΟΤἸΕΥΕΘΙΟΘΝΤΗΙΚΆΡΔΙΆΟΟΥ. ΟΤΙΟΘΟΗ 
ΓΙΡΕΝΑΥ ΓΤΟΝΕΚΝΕΙΚΡΩΟΝ. ΟΟΘΗΟΘΗ᾿ 
ΙΞἈΡΔΟΙΆΧΓΆΡΠΙΟΤ ΟΥ̓ ΤΆΙΘΙΟΔΙΚΑΆΙ 
ΟΟΥ̓ΝΗΝ -ΟΑΟΤἸΤΌΟΜΑΆΑΔΕΟΜΟΛΟΓΘΙΓΤΆΜΕΙΟ 
ΟΡΙΆΝ: ἈΘΓΕΙΓΆΡΗΓΡΆΦΡΗ ΤΙΆΘΟΠΠΙ 
ΟΤΘΥῸΦΝΕΙΤΑΥ ΤῸ. ΟΥ̓ΚΑΙΓΑΙΟΧΥΝΘΗ 
ΟΘΟΕΤΆ“ ΟΥ̓ΓΑΡΘΟΤῚΝΑΙΆΟ ΤΟΆΗ,ΙΟΥ- 


ΒΟΝ. Χ, 8---12. 


10 


24 


ΟΥ̓ ΤΕΟΙΚΑΙΘΆΆΗΝΟςσ' ΟΓἈΡΑΥ ΓΟΟΚΟΠΙ͂Ὰ. 
ΤῸΝ "ἸΤΑΟΥΤΟΝΘΙΟΙΤΑΝΜΤΆΟ ΤΟΥ Ὸ 
ἘΠΙΚΑΧΛΟΥΜΘΝΟΥΟΔΛΥ ΤΌΝ: ἸΤΆΟΓΆᾺΆΡ 


ΟΟἈΝΕΙΠΙΚΆΑΛΧΕΟΗΤΑΟ ΓΟΟΝΟΜΆΚΥΌΟΟΩ 
ΘΗΟΘΤΆἍΔ᾽ ΤΠ͵ΘΟΟΥ ΝΕΙΠΙΚΆΆΧΘΟΟΝΤᾺΆΙ 
ΕΙΟΟΝ, ΟΥ̓ἸΚΕΙΤΙΟΓΟΘΥΌΛΔΝ᾽ ΤἸΤΦΘ ΘΔ 6ΙΤΙ 
ΟΤἸΘΥΌΟΟΙΝ: ΟΥ, ΟΥ̓ΚΗΚΟΥΌΆΛΝ: πῶς 
ΔΕΔΣΔΙΚΟΥΟΟΝΤΆΑΟΧΝΘΥΚΗΡΥΟΟΘΟΝΤῸΌΜ᾽ 
ΤΟ ΟΔΕΚΗΡΥΣΩΟΙΝ: ΕἈΝΜΗΆΤΙΟ 
ΟΓΆΛΧΟΩΟΙΝ᾽ ΚἈΑΘΟΩΟΓΘΓΡΆΙΤΤΆ..ὦσ 
(ΟΡΑΙΟΙΟΙΠΠΟΔΛΘΟΤΟΝΕΥΆΓΓΕΆΙΖΟΜΘ 
ΝΟΝΘΙΡΗΝΗΝ.: ΤΟΝΘΥΆΓΓΘΧΟΖΟ 
ΜΕΝΟΩΝΆΓΑΘΑΆ:. ἈΧΛΧΟΥΤΙΆΑΝ,.ΤΕΟΥΊΤΗ 
ΚΟΥΟΧΛΝ ΤΟΩΟΘΥ ἌΓΓΘΆΙΟ) ἨΟΛΙΆΧΟΓᾺΡ 


- λέγει. ΚΕ ἸΟΘΒΙΤΙΟ ΓΕΥΘΟΘΝ ΤΗΆΧΚΟΗΗ 


- 


νννν 


μων" ἈΡΆΗΠΙΟΤΊΟΘΣΆΙΚΟΗς' Ηλϑλ. 
ΙΞΟΗΔΟΆΧΡΗΜΑΤΌΟΘΥ, Ἀλλλλ γΓῷ - ΜΗ 
ΟὙΚΗΚΟΥΟΆΝ: ΜΘΝΟΥΝΓΕ - ΘΙΟΙΆΟΣΧΝ 
ΤῊἨΝΓΗΝΘΞΗἈΧΘΕΟΝΟΦΘογγοολυ 

ΤῸΝ -ΙΚἈΙΘΙΟΤΆΠΕΡΑ ΆΓΗΟΟΙΚΟΥ 
ΜΕΝΗΟΤΆΡΗΜΑΤΆΛΥ ΤΟΝ: ἈΧΧΆΛΧΕΘ 
ΓΩ -ΜΗΪΙΗΧΟΥΚΟΓΝΩΣ ΠΡ ΤΟΟΜΩ 
ὙΟΗσλΕΓγεαι: ἘγΓωϊτλρΑΖηλοΥΜᾶςσ. 
ΘΙΤΟΥΊΚΕΘΝΕΘΙ: ΕἸΤΙΒΘΝΕΙΆΟΥΝΕΤΩΙΤΑᾺΡ 


89 [19] ΟΜ. Χ, 13 --- 19. 


10 


1ὅ 


ΟΡΓΙΟΥΜΆσ' ἨΟΧΪΆΟΔΘΆΙΟΤΌΧΜΑΆ 
ΚυλΈγει ΕὙΡΕΘΗΝΤΟΙΟΕΜΕΜΗΖΗ 
ΤΟΥΌΙΝ: ΒΜΦΆΑΝΗΟΘΘΓΒΝΟΜΗΝΤΌΙΟ 
᾿ΘΒΜΕΜΗΘΠΕΡΩΤΌΏΟΙΝ᾽ ΠΡΟΟΔΕΤῸ 
ΙΗΆΛΕΓαι ΟΧΗΝ ΤΗΝΗΜΕΡΆΝΘΣΕΙΤΕ. 
ΤἈΟΛΧΙΓΑΟΧΕΘΙΡΑΟΜΟΥ ΤΡΟΟΆΧΆΟΝΆΛΠΤΙ 
ΘΟΥΝΤΆΚΑΙΑΝΤΊΙΧΕΓΟΝΤΆ, ἈΕΓὼ 
ΟΥ̓Ν. ΜΗΆΙΠΘΘΑΓΓΟΟΘΟΤΟΝΆΛΟΝΑΥ 
ΤΟΥ ΜΗΓΕΝΟΙΤῸ᾽ ΚΑΙΓΆΡεγωϊορα 
ΗἈΧΙ ΤΉΟΘΙΜΙ: ΒΚΟΙΤΕΡΜΆΑΤ ΟΟΔΧΕΡΆ 
ἈΜ-Φφγλησεξονιᾶμιν οὐκ 
ΟἈΤΟΟΘΟΤΟΝΆΛΧΟΝΔΑΥ ΤΟΥ: ΟΝΤΠΡΟΘ 
Ις.᾿ γνῶ" ἨΟΥΚΟΙΔΑΆΤΆΙΕΝΗΛΙΆΤῚ 
ὙΟεγειηγράφη: ὡσεν ΤΥΓΧΆΝΟΙ Τὼ. 
ΘΟΩΚΑΓΓΑΓΤΟΥΊΗΧ᾽ ΚΕ ΟΥ̓ΟΠΡΟΦΗ 
“ΤἈΟΘΟΟΥ ΙΙΘΙΞΤΙΝΆΝ -ΤἈΘΥΟΙΆΟΤῊ 
ΡΙΧΟΟΥΚΆΑΤΘΟΚΆΥΆΝ: ΚἈΓΩΎΤΙΘ 
ἈΘΙΦΡΘΗΝΜΟΝΟΟ. ΚἈΙΖΗ ΤΟΥΌΙΝ 
ΤῊΗΝΥΎΥΧΗΝΜΟΥ" ἈΛΑΔΑΤΊΆΧΕΓΕι 
ἈΥΓΤΩΟΧΡΗΜΑΤΊΟΜΟς᾽ ΚΆἈΤΈΛΕΙ 
ΤΤΟΝΕΜΔΥ ΤΌ. ΕἸ ΤἈΚΙΟΧΙΆΙΟΥΌΆΝ 
ἌΡΑΟ ΟΙΤΙΝΕΟΟΥΚΕΚΑΜΥΆΝΓΟΝΟΙ 
ΤῊἨκλλλ: ΟΥ̓ΤΩΟΩΟΟΥΝΚΆΙΘΝΤῸΩ 
νυνιζδιρῷῶ : ἈΘΒΙΜΜΆΚΑΤΕΒΙΚΆΟΓΗ. 


νννννν 


90 ΒΟΝ. Χ, 19 ---ΟΠΣΙῚ, ὅ. 


ΧἈΡΙ ΓΟΓΓΕΓΌΟΝΕΝ: ΕΘἸΔΟΧΆΡΙΓΙ ΟΥ 


«6 ΤΊΈΣΕΡΓ ΟΝ᾽ ΘΠΕΙΗΧΑΡΙΟΟΥΚΕΤῚ 


νγνννννννννν 


ΓΙΝΕΤΆΙΧΑΆΡΙΓ᾽ ΤΊΟΥΝ᾽ ΟΕΠΙΖΗΤΈῈΙ 
ΙΗᾺΧ. ΤΟΥ ΓΤΟΟΥΚΕΙΙΕ ΤΎΧΕΝ᾽ ΗΔ ααις 
ἈΟΓΗΘΠΕΤΎΧΕΝ: ΟἸΔαλομποιεπρῳ 
ΘΗΟΆΝ -ΚἈΘΟΩΟΓΕΓΡΆΙΤΤΆΙ ΘΔ κΕ 
ἈΥΓΤΓΟΙΟΟΘΟΙΤΝΆΚΑΓΓΑΝΥΣΘῶςσ ΟΦ 
ΘΆΑΧΜΟΥΟΤΟΥΜΗΒΕΛΆΕΙΤΕΙΝ: ΚΑΙ 
ΤἈΓΟΥΜΗΆΧΚΟΥΕΙΝ: ΞΘ ΤΉΘΟΗΜΘ 
ΡΟΝΗΜΕερβΑσ' ΚΑΛΆ ΆΘΓΘι ΓΈΝΗ 
ΘΗΤῸΌΗΤΡΑΙΠΕΖΆΛΥ ΓΟΩΝΕΘΙΟΙΤΆΓΙ 
δ. ΚΑΙαισθηρὰν.: καἈιθιοοκΆνλλ. 
ἈΟΝ: ΚἈΙΕΙΟΑΝ ΓΆΙΤΟΔΟΜΆΛΔΛΥ ΤΟΙΟ᾿ 
ΟΚΟΤΙ ΘΗ Τὠωσλνοιοφϑλλμοιλγ 
ΤΟΝ ΤΟΥ ΜΗΒΔΆΕΊΙΤΕΙΝ ΚΑΙ ΤΌΝΝΩ 
ΤΌΟΝΔΥ ΓΩΟΝΔΙΆΙΤΑΝ ΤΟΟΟΥΓΙΚΆΜ 
γον: ἈθβγωουνΝ: ΜΗΘΠ ΤΆΙΟΆΝΙΝΑ. 
ΤΤΕΟΟΙΝ᾽ ΜΗΓΕΈΝΟΙΤῸ᾽ ἈΧΆΧΤΌΛΥ 
ΤΟΝΙΤΑΡΑΤΙΓΩΟΜΑΤΊΗςΡΙΆΤΟΙΟ 
ΕΘΝΘΟΙΝ-: ΘΙΟΤΟΠἈΡΑΖηλωολιλγ 
ΤΟΥ Τ᾽ ΕΙΔΕ ΤΟΠΆΡΑΙΤΤωΜλλυ τῶ 
ΠΆΟΥ ΓΟΟΚΟΟΜΟῪ. ΚΑΙ ΤΟΗΤ΄ ΤΉΜΑΆ. 
λΥ ΓΩΟΝΠΙΤΆΟΥ ΓΟΟΈΌΝΩΝ Ἰτόοὼ 
ΜἈΑΧΧΟΝΤΌΠἈΑΗΡΩΟΜΑΛΥΤΩΝ' Υ 


91 (192) ΒΟΜ. ΧΙ, ὅ --- 18. 


10 


18 


24 


1.5 


ΜΙΝΑΘΆΘΓΩΤΌΙΟΕΘΝΘΟΙΝ ΕΦΌΟοΝ 
ΜΕΝΟΥΝΕΙΜΙΕΓΩΘΘΝΟΩΝΆΙΤΟΟ ΤῸ 
ἈΟΟ-ΤΗΝΑΙΆΚΟΝΙΆΝΜΟΥ ΔΟΞΆΖΩΝ 
ΕἸ ΟΤΙΆΡΑΖΗΧΦΩΘΟΩΟΜΟΥ ΤῊΝΟᾺΆΡ 
κἈι κΚαιος ΤΙΝΆ ΕΣ ΔΎ ΤΩΝ, Η 
ΓΆΡΗΛΙΤΟΚΟΧΗΛΥ ΓΩΜΝΙΚΑΤΆΛΛΑΛ. 
ΓΗΚΟΟΜΟΥῪ -ΓΙΟΗΠΡΟΟΛΗΥΊΟ: ΘΙΜΗ 
Ζῳωηδκνεκρωῶν: ΘΙ ΘΗΛΙΤΆΡΧΗΣ. 
ΓΙ ΤΟΦυρΡΆΜΆᾶ: ΚΑΙΉΡΙΖΆΆ. 
ΓΙΆΙΚΑΙΟΙΚΆΆΣΔΟΙ ΕἸ ΔΕ ΤΊΝΕΟΤῸΩΝ 
Ι“ἶοαἊοαλῳωνεξσεκΑλΟθηοΆΝ Οοὐλθλ. 
γριβαλίοόοῶν, βενΝεικεν Ῥ2Ἔόοθηοενλυ 
ΤῸΟΙΟ-:ΙΚΑΙΟΥΓΚΟΙΝΩΟΝΟΟΤΉΟΦΡΙΖΗΘ 
ΚΑΥΤΗΟΘΠΙΟΤΉ ΤΟΟΤΗΟΘΑΔΙΆΘΕΓΕ 
ΝΟΥ̓͂ΨΜΗΚΑΆΑΤΆΚλΥΧχΟΣΤωΝκλὰλ. 

Δ ΟΟΝ᾽ ΕἸΔΕΙΚΑΙΆΑΚΑΥΧΆΟΘΕ : ΟΥ̓ΟΥΤῊ 
ΡΙΖΑΝΕΑΛΟΤΆΖΕΙΟ:ἈΛΧΛΧΗΡΙΖΆΟΘ᾽ 
(ἰρειοουγνεξεκλλοθηολνκλᾶλοι. 
ΝΜΑΘΓΩΕγκανΝτριοθὼ "κἈλ ΤῊ 
ἈΠΙΟΤΙΧ σθιλλοθηολν : ΟΥ̓ΔΕΤῊ 
ΓΙΟΤΘΙΘΟΤΉΚΑσ ΜΗΥΨΗλοόφΦρονδβι. 
ἈΧΧΆΦΟΟΚΟΥ. ΕἸΙΓΑΡΟΘΟΤΩΝΚΑΓΓΆ. 
φγοωνκλλλωνουκθφιοῖτο, οὐ Δ 6 
ΟΟΥ̓Φιοατλι ἸΔΘΟΥΝΧΡΗΟΤΟΤΗΤΆ 


ΒΟΜ. ΧΙ, 18 -- 22. 


10 


10 


24 


ἊΝ 


ΖΩΟΟΆΧΝΑΆΓΙΆΑΝ ΤΩΟΘΟΩΟΘΥΆΡΕΟΤΟΝ “ΤῊ 


ἈΟΓΙΚΗΝΆΆΛΧΤΡΙΆΝΥΜΩΟΩΝ: ΚΆΜΗ 
ΟὙΟΧΗΜΑΤΊΖΕΟΘΕΤΟΛΙΩΝΙ ΤΟΥ 


ΤῸ -ἈΧΧΑΜΕΤΆΜΟΡΦογοθοτηλνα 


.᾿ΙΝωὠςσθΙ ΤΟΥ̓ΝΟοουμΜώΝ.: ΕἸΟσ ΤῸ 
ἈΟΚΙΜἈΑΖΘΙΝΥΜΑΆΑΟΤΙΥΓΟΘΘΆΗΜΆ 
ΤΟΥΘΥ ΓΟΆΑΓΆΑΘΟΝΚΑΟΘΥΆΡΕΘΟΤΟῸΝ 
ΞΟ, ΤΈΧΛΙΟΝ᾽ ἈΘΓΩΓΆΡΔΙΆΤΤΉΟΧΑ. 
'"ΓΟΟΓΗΟΔΟΘΘΙΟΗΟΜΟΙ: ΠΆΝΤΥΤῸῺ 
ΟΝΤΊΘΝΥΜΙΝ -ΜΗΥΤΙΕρφΦρονθινπα 


ΡΟλΘιΦρονειν: ἈΧΧΆΦΡονβινειο ΤῸ 


σωφρρονθιν: βκλ ΤΩ ὡσΟΘΌΘΜΕΡΗ 
ΟΘΝΜΕΤΡΟΝΠΙΟΤΈΩΟ' ΚΆΘΆΠΕΡ 
ΓᾺΡΕΝεανιοωΜμα:τιΜελΗΠΟΆλΆΆΕΧΟ 
ΜΕΝ -ΤἈΔΛΕΜΕΛΧΛΗΙΙΆΝΤΆΟΥ ΤΉΝΆΥ 
ΤΉῊΉΝΟΧΘΙΠΡΑΣΙΝ: ΟΥ̓ΤΩσοιπολλοι 
ΒΘΝΟΦΜΆΘΟΜΕΝΕΝΧΟΣ ΤΟ ΈκΆθΘειο 
Ἀλληλωνμδλη: ΕΧΟΝΤΤ ἘΟΟΥΝΧΆΡΙ 
ΟΜΑΆΓΆΚΑΓΓΑΓΓΗΝΜΧΑΡΙΝΤΉΝΑΔΟΘΘΕΙ 
ΟἈΝΗΜΙΝΑΆΦοορΑ: ΘΙ ΤΈπροφητθοι 
ἈΝ. ΚΑΤΆΑΓΓΗΝΆΑΝΑΆΑΛΟΓΙΆΝΤ ΤΉΟΙΠΙΤΙ 
σΤεῶς ΕἸΤΕΔΙΆΚΟΝΙΆΝ. ΕΝ ΤΉΟΙΆ. 
κονιλ. δι τεολιλάοιων. ΒΝ ΤΉ, 
λλοκλλιλ δ Τεοπλρακλλν. εν 


98 (91] ΒΟΜ. ΧΙ], 1--- 8. 


"π 


15 


24 


ΤῊἨΠΙΆΡΆΑΙΚΧΗΟΘΙ ΟΜΘΤΆ Δ ΛΟΥΟ. ΕΝ 
ἈΠΆΦΟΤΗΤῚ ΟΠΡΟΪΟΤΆΜΕΝΟΟ. ΕΝ 
ΟΠΟΥ ΔΗ οαλεῶν. ΒΝΙΆΑΆἈΡΟΤΗΤῚ Ηὰ 
ΓΆΠΗ. ἈΝΥΤΙΟΚΡΙΤΌΟ' ἈΠΟΟΤΎΓΟΥΝ 
ΤΕΟΤΌΠΟΝΗΡΟΝ᾽ ΚΟΑΧΩΜΕΝΟΙΤῸῺ 
ἈΓΆθω: Τηφιλλλελφιλειολλλη 
ἈΟΥΟΦΙΧΟΟΤΌΡΓΟΙ ΤΗΤΙΜΗΆΧΆΛΧΗ 
ἈΟΥΟΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΟΠΟΥΔΗ 
ΜΗΟΙΚΝΗΡΟΙ ΤΩΤΙΝΙΖΘΟΝΤ ΘΟ ΤῸ 
ΚΟΛΟΥΧΕΘΥΟΝΊΤΈΕΟ᾽ ΤῊἨΕΘΆΠΙΔΕΙΧΆ,! 
ΡΟΝΤΈΕΟ ΤΗΘΑΙΝ ΘΙΥΤΤΟΜΕΝΟΝΤΈῈΟ᾽ 
“ΤΤΙΡΟΟΘΥΧΗΠΡΟΟΚΆΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΟ 
τἈοχροιστωναγιωνκοινώνου 
ΤΕΟ ΤΗΝΦιλοσενιΆ ΝΑ ΙΩΚΟΝ Γ᾽ 
(ΟὙλογει τε Τογολιωκον ΓἈ ΟΥ̓ Μᾶς: 
ΕὙΔΧΟΓΕΓΓΕΙΚΑΙΜΗΚΑΓΓΆΡΆΟΘΘ᾽ ΧᾺΙ 
ΡΕΙΝΜΕΤΆΧΑΙΡΟΝΤΩΝ᾽ ΚἈΙΚΆΔΛΙΕΙ 
ΜΕΤΆΚΑΔΙΟΝΤΩΝ: ΤΟΛΥ ΤΟαιολὰ 
ἈΗΧΟΥΟΦΡΟΝΟΥΝΤΕΟΆΧΓΆΠΗΤΌΙΆΛ. 
ἈΔΧΙΤΟΙΟΤΤἈΙΤΕΘΙΝΟΙΟΟΥΝΑΆΙΤΆΓΟΜΕΝΟΙ" 
ΜΗΓΙΝΕΟΘΕΦΡΟΝΗΜΟΙΠΆΡΘΑΥΤΌΟΙΟ᾽ 
ΜΗΔΕΝΙΚΆΚΟΝΆΑΝΤΙΚΑΚΟΥΆΤΙΙΟ 
ἈΙΔΟΝΤΈΟ ΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΟικΚΑΆΆΕΈΝΩ 
ΤΙΟΝΠΙΠΆΝΤΌΝΑΝΩΝ᾽ ΕΘἸΙΔΥΝΆΓΤῸΝ 


ΒΟΜ. ΧΙΙ, 8--- 18. 


10 


-« 


ΤΟΘΣΥΜΩΟΝΜΕΤΆΤΙΑΝ ΤΩΟΜΝΆΝΟΩΝ 
ΘΙΡΗΝΘΥΌΟΝΤΟ, ΜΗΘΑΥ ΓΟΥΌΕΚΑΙ. 
ΚΟΥΝΤ ΒΘΟΆΓΆΤΤΗΤΟΙ- ἈΧΆΆΛΟΤΕ 
ΤΟΠΟΝΤΉΟΡΓΗ᾽ ΓΕΓΡΑΙΤΤΆΙΓΆΡ: Ε 
ΜΟΙΘΙΚΑΙΚΗΟΙΘΕΓΩΆΧΣΝ ΤΆΤΤῸΟΔΩ, 

οὦ Ἀεγαειίο ἈΆΆΘΑΝΠΙΝΆΟΕΘΧΘΡΟΟ 
οΟΥ̓ΝΩΜιΖΘΑΥ ΤΟΝ: ΒΆΝ ΟΥ̓ ΠΟΤῚ 
ΖΕΧΛΥΤΌΝ᾽ ΤΟΥ ΓΟΓΆΡΠΟΙΩΝ. ἈΝΘΡᾺ 
ΚἈΑΟΙΤΥΡΟσΟΩΡΘΥ ΕΙ ΘΠ ΤΉΝ α 
ἈΗΝΑΥ ΓΟΥ ΜΗΝΙΚΩΥΤΙΟΤΟΥΚᾺ 
ΚΟΥ. ἈΧΧΑΆΝΙΚΑΕΝΤΟΩΛΧΛΓΆΘΟΩ ΤῸ 
ΚΆΚΟΝ: ΠπΠΑΟΛΥΎΥχηβξουοιλιου 


1 [ερεχογολιογτιστα οεοθω.: ΟΥ̓ΓΆΡΕΟ 


ΤΙΝΕΣΟΥΟΙΆΘΙΜΗΥΤΙΟΘΥ. ἈΙΔΕΟΥΌΆᾺ, 
ΘΣΟΥΟΙΥΤΙΟΘΥ ΓΕΤἌἈΓΜΕΝΑΆΙΕΙΟΙΝ᾽ 


ΦΟΤΕΟἈΧΝΤΥΓΑΘΟΟΜΕΝΟΟΤΉῊΘΞΟΥΌΟΙΆ.: 


ΤΗΤΟΥΘΥ ΔΙΑΤΓᾺΑΓΗΧΝΘΕΟΤΉΚΕΝ: 
ΟΙΔΘΆΑΝΘΘΟΤΉΚΟΤΕςσ. ΕΧΥ ΤΌΟΙΟΙΚΡΙΜᾺ 
ἈΗΨΌΟΝΤΆΙ ΟἸΓΧΑΡΆΡΧΟΝΤΕΟ, ΟΥ̓ Καιοῦ. 
φοκοστωλγαθώεργω : Ἀλλλσγωῶκλα. 
ΚΟ ΘΕΧΘΙΟΔ ΘΜΗΦΡΟΕΚΘΙΟΘΑΓΓΤῊΝΘ 
ΣΟΥΌΟΙΆΝ. ΤΟἈΓΆΘΟΝΙΠΤΟΙΕΙ: ΚΆΘ ΣΕΙΟΘ 
ΠᾺΙΝΟΝΕΞΣΑΥ ΤΗΟ᾽ ΘΥΓΆΡΔΙΔΙΚΟΝΟΟ 
ΕΟἸΤΙΝΟΟΙΕΙΟ ΤΟΆΓΆΘΟΝ᾽ ΕἈΝΑΘΤΌΙιςΑ 


θὅ [297] ΒΟΜ, ΧΙ], 18 --- ΧΙ, 4. 


ΙΗ 


10 


18 


24 


ΚΟΝΊΤΟΙΕΙΟ, ΦΟΕΟΥγ. ΟΥ̓ΓΑΡΒΙΚΗΤῊΝ 
ΜΑΆΑΧΑΙΡΆΝΦΟΡΕιΙ: ΘΥΓΆΡΔΙΆΚΟΝΟΟ 

ΕΟΤΊῚΝ. ΕΚΔΙΚΟΟΘΙΟΟΡΓΗΝ. ΤΟ ΤΌΚΑ. 
ΚΟΝΠΡΆΟΘΟΝΤῚ ΔΙΟΆΝΆΓΚΗΎΥΤΤΙΟ 
ΤἈΘΘΕΟΘΆΙ: ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΙΔΙΆΓΤΉΝΟΡ δ 
ΓΉΝ, ἈΧΆΧΧΚΑΙΔΙΆΤΗΉΝΟΥΝΕΙΔΗ 

ΟΙΝ᾽ ΑΙΧΤΟΥ ΤΟΓΆΡΚΑΙΦΟΡΟΥΟΤῈ 

ἈΕΓΓΆΙ ἈΕΘΙΤΟΥΡΓΟΙΓΆΡΘΎΕΙΟΙΝ. Εἰο 

λΥ ΓΟΤΟΥ ΤΟΠΡΟΟΚΆΡΤΕΡΟΥΝΤΕΟ ἃ 
πολοτεουνπλο ΓΑ οοφιλᾶς ΤΟ. ὦ 
«Φορον. ΤΟΝΦορβον: ΤΩ ΤΟ λοσ ΤῸ 
Ταλοσ ΤΩ ΤΤΟΝΦΟΚΟΝ. ΓΟΝΦΟΒΟΝ: 

ΤΩ ΤΉΗΝΤΙΜΗΝ, ΓΗΝΤΊΜΗΝ᾽ ΜΗ 
ἈΕΝΙΜΗΔΘΝΟΦΙΆΘΤΆΙ. ΘΙΜΗΤΌΛΧΣΑΆ 
ἈΗἈΧΟΥΟΆΓΆΙΤΑΝ᾽ ΟΓἈᾺΡΑΓΆΤΙΟΝΤῸΟ, 15 
ΘΤΈΡΟΝ. ΝΟΜοΟΝΙΙΕΠΆΉΗρωῶκεν: ΤῸ 
ΓΆΡΟΥΜοιΧΘΥοΘΗσ: ΟΥ̓Φονευοησι οΥ 

κἈΑΕΘΥ ΗΟ: ΟΥ̓ΥΘΥ ΔΟΜΑΡΤΎΡΗοησ: ου 

Ι(« ἘΠΙΘΥΜΗΟΘΗΟ : ΚΑΙΗΤΊΟΕΤΈΡΑΕΝ 
ΤΟΌΧΛΗ-ΕΝΤΟΥ ΓΤ ΤΩΟΛΧΟΓΩΆΝΆΙΚΕ 30 
φΦλαλλιου ται ΕΝ ΤΟΩἈΧΣΧΓΆΠΗΘΗΟΤΟ,. 
ἸΤΆΗΟΘΙΟΝΟΟΥ σΘΑΥ ΤΟΝ᾽ ἨἈΓΆΠΗ 
“ΤΟΙΤΆΗΟΙΟΝΚΆΚΟΝΟΥΚΕΡΓΆΖΕΤ. 
ΠᾺΗΡΟΜΆΝΟΜΟΥ. ΗἈΓΆΙΠΗ᾽ Κ͵ΟΥ 34 


ΒΟΜ. ΧΠΙ, 4 --11. 


Κλ. “] Ἤθιλ Ο ΕΟ ΤΌΝΙΚΑΙΡΟΝ: ΟΤΊΉΗΔΗΟΡΑ. 
ὙΜΆᾺΑΟΘΣΥΤΙΝΟΥΘΓΕΡΘΗΝΆΣΙ 
ὙΝΓΆΑΡΈΕΓΓΥΓΕΡΟΝΥΜΟΩΝΗΟΡΙΆΓΗΟ 
ΤΕΘΠΙΟΤ ΘΥΟΆΜΕΝ: ΗἩΝΥΣΤΙΡΟΒΘΚΟΥ͂ΕΝ: 
ΗΧΕΘΗΜΕΡΆΗΓΓΙΚΕΙΝ ἈΤΤΟΘΟΜΘΕΘΑ. ὃ 
ΟΥ̓ΝΤΆΕΘΡΓΑ Γ ΓΟΥΟΙΚΟΟ ΓΟΥΌ: ΕΝΑΥΟΟΜΒΘ 
θα θτλοπλλ ΟΥ̓ Φωτὸς ὥσενη 
ΜΕρᾺ. ΘΥΟΧΗΜΟΩΟΝΟΩΘΟΠΕΡΙΤΤΑΤΉΟΩ 
μεν ΜΗΚΩΜοΟΙΟΙΚΜΘΘΆΙΟ᾽ ΜΗ 
ΙΚΚΟΙΤΓΆἈΙΟΚΑΙΆ ΟΘΆΓΙΔΟΟ: ΜΗΆΡΡΙΔΕΙ.. τυ 
“»οΖηλ ὦ ἈΛΆΧΕΝΑΥΟΛΧΟΘΕΤῸΝ 
ΚΝΙΝΧΝ ΚΑΥΤΗΟΟΆΡΙΚΟΟΟΠΡΟΝΟΙ 

ΚΕ ἈΜΝΜΗΠΙΟΙΕΙΟΘΕΘΙΟΘΠΙΘΥΜΙΆΟ᾽ ΤῸΝ 
ἈΘΑΟΘΕΝΟΥΝΤΆΓΗΤΠΤΠΟΤΕΙΠΡΟΟΆΧΆΜ 
ΕΆΝΝΘΟΘΕ᾽ ΜηβρφιΟδυλ κι ισειολᾶλο 1 
ΓΙΟΜΩΝ: οὐ, Μβν ΠΟΤ υειφΆγοιν 
ΠΆἈΆΝΤΆ. ΟΔ αΆΟΘανηῶῶν, ἈΆΧΑΝΧΕ 
ΟΘΙΕΙ ΟΘΟΘΙΩΟΝΤ ΤΟΝΜΗΘΟΘΙΟΝΤΆ. 

Νηηεξογθενβθιτ ΚἈΙΟΜηΗΘΌθιὼνΝ 
ΤΟΝΘΟΘΙΟΝΥΤΆΜΗΚΡΙΝΕ ΤΟΣ ΟΘΟ 0 
ΓᾺΡΔΥΓΟΝΠΡΟΟΘΆΔΆΕΕΤΟ᾽ ΟΥ̓ΤΊΟΕΙΟ 
ΚΡΙΝΩΟΝΆΛΛΧΟΤΡΙΟΝΟΙΚΘ ΤΗΜ, ΤῸ 
Δι Κῶ ΤῊἨΙΚΘΙΗΤΠΤΙ ΓΕΙ ΟΤΆΆΘΗ 
ΟΕΤΆΙΔ. 6, ΔΥΝΆ ΓΓΟΟΓΆΡΌΚΟΟ ΤΉΟΑΛΙ 
ΑΥ̓ΤῸΝ -: )δ 


ΘΊ7 [219] ΒΟΜ. ΧΙΠ, 11 --Ἰ ΧΙΨΥ, 4. 


()ε, ΜΕΝΓΆᾺΡ ΚΡΙΝΘΙΗΜΕΡΆΑΝΙΆΡΗΜΘ 


ΡΆΝ: ΟΟΔΕΚΡΙΝΘΙΠΑΘΟΧΝΗΜΕΡΆΝ: 6 
ΚΑΟΤΟΟΘΝΤΩΙΔΙωΝ ο ΤΆΉΡΟΦο 
ρειθθω οφρονωντηνημερα. 
κῶΦΡονει: καιομηφΦρονωΝ ΤΗ. 
ἩΜΕΡΑΝΙζΦΟΥΦΡΟΝΘι" κΚΆιοθοθι 
ΟΝΙΚΟΩΟΥ ΚΘΟΘΙΕΙΚΑΙΘΥΧΆΡΙΟΤΕΙ 
ΤΟΩΘΟΣ ΚἈΑΙΟΜΗΕΟΘΙΩΟΝΜΚΩΟΥΚῈ 
ΟΘΙΘΙΚΘΥΧΆΑΡΙΟΤΟ ΤῶΘΟΣ ΟΥ̓ λειο 
ΓᾺΡΗΜΩΝΘΑΥ ΤΟ ΖΗ: ΚΟΥ λ εις 
ΕἈΥ̓ΤΟΣΊΙΤΟΘΝΗΟΙΚΕΙ ΕἈΝΤΕΓΆΡΖΟΣ) 
ΜΕΝΤΌΟΘΔΝΚΟΖΩΜΕΝ: ΘΑΝΤΤΕΈΛΙΤΟ 
ΘΝΗΟΚΟΜΕΝ,ΓΩΚΟΣΔΙΠΤΟΘΝΗΟΙζΟ 
μΜΕΝ᾿ ΘἈΑΝΤ ΟΥΝΖΩΜΕΝ. ΕΆΝΤΤΘΑΆ. 
ΠΟΟΘΝΗΟΚΟΜΕΝ.: ΤΟΥΚΥΘΟΜΕΝ: εἰο 
ΤΟΥ ΤΟΓΆΑΡΧΟΑΛΤΙΘΘΆΝΕΜΝΙΚΆΝΕ 
ΟΤΉΙΚΆΙΒΖΗΟΕΝ: ΝΆΚΝΕΚΡΩΝ 
ΚΑΟΖΟΝΤΟΩΝΚΥΡΙΘΥΎΌΟΕΙ -: ΟΥγλα 
ΤΙΚΡΙΝΕΙΟΤΌΝΆ ΘἈΦῬΟΝΟΟΥ ΗκΑι 


ΟΥ̓ΤΙΕΣΟΥΘΕΝΕΙΟΤΟΌΝΑ Δ ΘΑ ΦΟΝΟΟΥ" 


ΤᾺΝ ΓΕΟΓΑΡΠΆΡΑΟ ΤΗΟΟΜΕΘΆΤῺΩ 
ΒΚΗΜΑΤΥΓΟΥΧΥ ΓΕΓΡΆΙΤΤΆΟΓΆΡ. 
-ς Ζῳεγωλεχγειζα. ΟΤΊΕΜΟΙΚΆ ΜΎεει 


» ΠΆΝΓΟΝΥ: ΚΤΙἈΟΆΧΓ ἈΘΟΟΆΛΘΣΟΜΟΆΧΟ 


ΒΟΜ. ΧΙΥ͂, ὅ ---ἱ 


10 


24 


» ΓΗΟΘΤΑ ΤῶΘΟ Ἀρλεκλοτοοημῶ,. 
ΙΤΕΡΙΘΑΥ ΤΟΥ ΔΩ ΟΘΙἈΟΓΟΝΤΘΟΩ 
ΜΗΚΕΘΤΙΟΥΝΆΑΛΆΗΛΧΟΥΌΚΡΙΝΟΜΕΝ᾽ 
ἈΛΧΛΆΧΆΧΙΟΥ ΓΟΚΡΙΝΟΜΕΝΜΆΆΛΟΝ -ΤῸ 
ΜΗ ΤΙΘΕΝΑΙΠΡΟΟΙΚΟΜΜΑΤΌΘΆΛΘΑ 
ΨΦω-:ΗοκλνΝ ΆΧΟΝ᾽ ΟἹ ΚΑ ΤΕΙΤΙΟΜ. 
ΘΕΝΧΟΩΙῪΥ: ΟΤΙΟΥ Δ ΕΝΝΚΟΙΝΟΝ ΙΛΥ ΓΟΥ: 
ΕΘΕΙΜΗΤΟῸΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑΣΤΊΚΟΙΝΟΝΕΙ 

ΜΆ. ΕΚΕΙΝΏΚΟΙΝΟΝ᾽. ΕἸΓΆΡ υλερὼ 
ΜἈΑΟΧΑΕἈΑΦΟΟΟΟΥΛῪΤΙΘΙΤ ἈΝ: ΟΥ̓ ΚΕΤῚ 
ΙΚἈΓΓΑΆΧΓΆΑΙΠΤΗΝΊΤΕΡΙΠΆΓΓΕΙΟ ΜΗΤῸ) 
ΚΕΡΩΟΜΑΆΓΓΙΟΟΥΕΙΚΘΙΝΟΝΆΤΙΟΛΆΧΎΥΕ.- ὙΤΤΕΡ᾽ 
οΥὐχολιπεθᾶνεν᾽ ΜΗΚΆΆΟΦηΜδιο 
ΘΩΟΥΝΥΜΟΩΝΊΤΟἈΧΥΣΓΆΘΟΝ: ΟΥ̓ΓΆΡΕ 
ΟΤΙΝΗΚΆΑΟΙΆΕΘΙΑΓΓΟΥΘΥ. κρώϑοιοιζὰι 
ἸΤΟΟΙΟ: ἈΆΧΆΔΧΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ.: ΚΑΙΘΙΡΗΝΗ 
ΙΞΔΟΙΧΑΡΑΕΝΤΙΝΙΆΓΙΟΣ ΟΓἈΡΕΝΤΟΥ 
ΤΩΟΔΛΔΟΥΆΧΘΥΩΝΤΟΩΧΩ). ΕΥ̓ΑΡΒΟΤΟΟ ΤῸ) 
ΘαλιΑΙ Δ ΟΚΙΜΟΟΤΟΙΟΆΝΟΙΟ ἈΡΆΟΥΝ 


Ι ΑΙ: ΓΗΟΘΙΡΗΝΗΟΔΙΟΌΚΟΜΕΝ ἸΚΚΔΟΓΓΆ. 
ΤΗΟΘΟΙΚΟΔΛΔΟΜΗΓΟ ΓΗΟΘΙΟΛΑΛΑΛΗΧΟΥΟ ΜΗ. 


ΕΝΘΙΚΕΝΕΡΩΜΑΆΤΟΟΚΑΓΆΛΥΕ ΓΟΕΡΓΟΝ 
ΤΟΥΘΥ ΠΑΝ ΓἈΜΟΝΚΆΘΑΆΡΑ, Ἀλλλ. 
ΙΞΆΚΟΝΤΟΩΝΟΣ. ΤΟ ΔΙΆΠΡΟΟΚΟΜ 


99 [217] ἘΟΜ. ΧΙΥ, 11 --- 30. 


1υ 


24 


ΜΆΑΓΓΟΟΘΟΘΙΟΝΤῚ ΚἈΧΟΝΤΌΜΗΦΑ 
[ δινικββα: ΜΗΔΘΙΠΕΙΝΟΙΝΟΝ: ΜΗΔῈ 
βνωῳολ ΘἈΦΟΟΟΟΥ Υ ΤΘΓΓΆΙ: Ηρα 
ἈΔΧΟΟΖΕΤΆΙ.: ΗΆΘΘΕΝΕΙ: ΟὙΤΙΟΤῚΝ 
ΕΧΕΙΟ: ΚΑΤΆΘΕΑΥ ΤΟΌΝΕΟΧΕ: ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΟΥΘΥ ΜΑᾺΆΚΑΆΑΡΙΟΘΟΟΜΗΚΡΙΝΩΝ 

ΕλὺΥ ΤῸΝ. ΕΝΩ ΔΟΚΙΜΆΖΘΟΘΙ ολϑλιλ. 
ΚΡΙΝομενοσθανφϑΆγη.: ΚἈΑΤΆΚΡΙ 
ΝΕΤΆ. ΟΤΙΟΥΚ ΕΙ«ἸΤΙΟ ΓΕΈΟ)Γ᾽ ΤΤᾺΝ 
ΔΔΕΤΟΟΥΚ ΕΚ ΤΟ ΤΕ σ.: ἈΜΑᾺΡΤΊΙΆΕ 
ΟΤΊΙΝ᾽ ΤΩΟΛΔΛΕΛΥΝΆΑΜΕΝΟΩΗΜΆΟΘΟΤΗ 
ΡΙΣᾺΙ -ΚΑΙΓΑΤΟΘΥΆΧΓΓΕΧΙΟΝΜΟΥ.-: 

ΚΑ ΤΟΚΗΡΥΓΜΑΆΙΥΧΎ. ΚΑΙΤΆΛΙΠΟ 
ΚἈΑΛΥΥΘΙΝΜΥΟΤΗΡΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΙΟΆᾺΙ 
(ΟΝΙΟΙΟΟΘΟΙΓΉΗΜΕΝΟΥ «ΦΆΝΕΡΟΘΕΝ 
ΤΌΟΘΔΕΝΥΝ, ΙΑ ΤΕγραφωνπροφη 
ΤΊΚΩΝ -ΚΑΓΓΕΙΠΓΓΑΓΗΝΤΤΟΥΆΔΙΩ 
ΝΜΙΟΥΘῪ ΕἸΟΥΤΙΔΙΚΟΗΝΠΙΟ Γεῶσ. ΕΙΟ 
ΤΑ ΤΆΓΓΆΘΘΝΗ.: ΓΝΩΡΙΟΘΕΝΤΌΟ: 
μονωσοφωθφῶ Δ ΧΥ ὥηλῸ 
ΣΧΕΙΟΤΟΥΟΛΧΛΙΩΝΆΟΘΆΜΗΝ 
(λφικομενημειοοιλυ ΜΆ ΟΙΓΓΆΧΟΘΕ 
ΝΗΜΑΆΓΤΆΤΩΝΑΆΑΛΥΝΑΓΩΝΕΛΟΤΆ. 
ΖΕΙΝΚΜΗΘΆΥ ΓΟΙΟΆΡΘΟΚΘΙΝ᾽ ΕΚΑΟΤῸ 


ΟΜ. ΧΙΝ, 20 --ΧΥ, 2. 


18 


ὙΜΟΩΟΝΙΓΓΩΙΤΆΗΟΙΟΝΆΡΘΟΚΕ ΤῸ 
ΕἸ ΓΟΆΓΆΘΟΝ.: ΠΡΟσΟΙΚΟΔΟΜΗΝ: 
ΙΚΑΙΓΑΡΟΧΟΟΥΧΘΑΥ ΓΟΉΡΕΘΟΘΟΝ .Ἀλ. 
ἈΔΙΚΑΘΟΟΟΓΕΓΡΆΑΙΤΓΤΆΟ..- ΟΙΟΝΙ.. 
ΟΜΟΙΤΟΝΟΜΝΙΔΙΖΟΝ. ΓΟΣΝΝΟΘΕΙΤΕ 


ΤΕΟΆΝΕΠΕΜδΘ᾽ ΟΟἈΓΆΡΠΡΟΘΓΡΆΦι. 


ΠΆΝΓΤΆΘΙΟΤΗΝΗΜΕΤΕρΡΆΝΔΙΔλΑ 
ΟἸΚἈΛΧΙΆΝΠΡΟΘΓΡΆΦΘΙ ἹΝΆΔΙΧΤΗΟ 
ὙΤΙΟΜΟΝΗΟΙ.ΑΙ ΤΗσΠἈΡΑκλησθῶςσ 
ΤΟΩΝΓΡΑΦΩΝΤΉΝΘΆΑΤΠΑΆΘΧΟ 
ΜΕΝ ΟΔΕΘΟΤΗΟΥΤΙΟΜΟΝΗΟΚΆΙ 
ΤῊἨσΠπΑαραιλησεῶσ. ΔΘΗΥΜΙΝ 
ΤΟΥ ΓΟφΦρονθινανλλληλοιο. καὶ 
ΤἈΙΝΧΝ ἹΝΆΧΟΜΟΘΥΜΆΔΟΝ: ΕΝ 
ΕΝΙΟΤΟΜΑΆΤῚ ΟΣΆΖΗΤΆΙΓΟΝΘΝ 
ΚΑΟΠΡΑΤΟΥΚΥΗΜΩΟΩΜΝΙΥΧΎΥ." λΔ.Ὸ 
ΠΡΟΟΧΛΑΜΕΑἈΆΝΕΘΟΘΘΆΛΧΆΧΗΛΟΥΌ. ΚΑ. 

᾿ ΘΩΟΚΆΑΙΟΧΟΠΡΟΟΘΆΆΧΕΕ ΓΟΗΜΆΟΘΕΙΟ 
ἈΟΣΑΝΤΟΥΘΥ ἈΘΓΟΩΟΓΆΡΧΝΙΝ 
ΔΟΧΙΚΟΝΟΝΓΕΓΘΝΗΟΘΆΙΠΕΡΙ ΓΌΜΗΟ 
ὙΠΕΡΑΛΗΘΘΙΆΟΘΥ. ΘΙ. ΤΟΚΕΒΆΙΩΟΛΙ 
ΤἈΟΘΕΒΙΤΆΓΓΘΑΙΆΟΤΩΝΙΠΡΩΝ᾽ ΤΆ 
ΔΕΘΘΝΗΥΤΙΕΡΘΆΘΟΥ ΟΔΟΞΆΟΆΧΙΤΟῸΝ 
ΘΝ -ΙΚΚἈΘΟΩΟΓΕΓΡΆΙΤΤΆΙ. ΔΙΆΤΟΥ 


101 [51] ΒΟΜ. ΧΥ, 2) 9. 


10 


νι νννν 


ν νννν 


1023 


“ΤΟΘΣΟΜΟἈΧΟΓΗΟΟΜΆΑΆΙΟΟΙΕΝΕΘΝΘΟΙΝ.: 
ΚΑΙ ΤΩΟΝΟΜΑΤΙΟΟΥΥΆλω: κλιπᾶὰ. 
ἈΝΆΘΓΘΙ- ΕὙΦΡΑΝΘΗΤΈΘΘΝΗΜΒ 
ΤἈΓΟΥΧΧΟΥΔΛΥ ΓΟΥ: ΚΑΙΠΆΛΙΜΝ:ἊἈΙ 
ΝΕΙΓΕΙΤΑΝ ΤΑ ἈΕΘΙΝΗΤΌΝΙΚΝ - ἃς 
ΕἸΤΑΙΝΕΘΟΛΙΓΕΑΥ ΓΟΝΙΤΆΝ.ΓΕΟΟΙΆΔΛΟΙ: 
ΙΞἈΙΤΑΧΙΝΗΟΛΆΙΆΟΆΕΓΕΙ: ΕΟΤΆΘΗΡΙ 

ΖΑ .ΓΟΥΪΘΟΟΣΙ-ΚΑΙΟΆΑΝΙΟΤΆΑΜΕΝΟΟᾺΡ 
ΧΕΙΝΕΘΝΟΝ.: ΕἸΤΑΥ ΤΟΣΘΘΝΗΘΆΠΙ 
ΟΥ̓ΟΙΝ᾽ ΟΔΘΘΟΤΉΟΘΑΠΙΔΟΟσ:. ΤΤΆΗΡΩ 
ΟΔΙΥΜΑΆΑΟΠΆΟΗΟΧΑΡΑΟΙΚΑΙΘΙΡΗΝΗΟ: 


ΕΝ ΓΟΥΠΟ ΓΘΥΎΘΕΙΝ -ΕΙἸΓ ΓΟΙΤΕΡΟΟΘΎΕΙΝ 


ὙΜΆΟσ. ΒΝΤΤ ΜΕΆΤΙ. ΕΝ ΔΥΝΆΜΕΙ 
ΤΙΝΟΆΓιΟοΥ πεπιομλιλθΆλαλῴῷοι 


])ογ.- κλιλΥ τοοεγωπεριύμών. ΟἿΤῚ 


ΚλΟΛῪ ΤΟΙΜΕΟ ΓΟΙΕΟΤἈΙΆΓΆΘΟΟΥΝ. 
ΠΕΠΧΗΡΩΜΕΝΟΙΠΆΘΗΟΤΉΟΓΝΩΟΕ 
σ- ΔΥΝΑΜΕΝΟΙΚΑΙΆΧΧΗΧΟΥΌΝΟΥ 
ΘΕΤΕΙΝ᾽ ΤΟἈΑΜΗΡΟΤΈΡΟΝ εγρα 
γλυμινα θα φοιλπομερουο: σα 
ΠᾺΜΆΜΙΜΝΗΟΘΙΚΩΟΝΥΜᾶσ: ΔΙΆΧΤῊ 
ΧΆΡΙΝ: ΤῊΝ ΟΘΕΙΟΑΝΜΟΙΥΠΟΤῸΟΥ 
ΘῪ- εἰσ Τοεινλυμελαι ΓΟΥ̓ΡΓΟΝΧΥ 
ΓΥΕΙΟ ΤΆ ΕΘΝΗ "ΕΡΟΥΡΓΟΥΝΤΆΤΟΘΥ 


ΒΟΜ. ΧΥ͂, 9 --- 16. 


10 


24 


ἈΓΓΕΆΙΟΝ ΤΟΥΘΥ ἹΝΆΓΕΝΗΤΆΙΗ 
προσφορατώνεθνων. ΕὙΤΙΡοΟλ 8 
ΙΚΚ ΤΟΟ: ἩΓΙΆΟΜΕΝΗΘΝΙΠΠΝΙΆΓΙΩ᾽ Ε 
ΧΩΟΟΥΝΚΑΥΧΗΟΘΙΝΕΝΝΧΟΩΥΝ ΓΆΠΡΟ 
ΤΌΝΘΝ:᾽ ΟΥ̓ΓΑΡΤΟΧΜΗΓςΟΤΊΆΑΆΛΕι 
ΟΝ, ΟΥ̓ΚΑΤΕΙΡΓΆΑΟΛΙΓΟΧΟΔΙΕΜΟΥ. 
ΘΙΟΥΤΙΆΚΟΗΝΕΘΝΩΝ.: ἈΟΓΩΚΚΆΙ 
ΕργΓγῶ -ενλυνλμβιορημειώνκᾶι 
ΤΕΡΆΤΩΝ: ΕΝ ΔΥ ΜΆΜΕΠΊΝΟΘΥ 
ΦΟΤΈΜΕ, Ἀποιχημκλικγκλω 
ΜΕΧΡΙΤΟΥΙΆΛΥΡΙΚΟΥ. παιτληρ 
ΚΕΝΆΑΙ ΤΟΘΥΧΓΓΕΧΙΟΝ ΤΟΥΧΥ ΟΥ̓ 
ΤΟΔΕΦιλΟ ΤΙ ΜΟΥ ΜΕΝΟΝΘΥΆᾺΓ 
ΓΕΧΙΟΆΟΘΆΙ ΟΥ̓ΧΟΙΤΟΥΟΝΟΜΆΟΘΘΗ 
ΧΟ ΙΝἈΜΗΘΙΤΆΑΧΆΧΟΤΡΙΟΝΘΟΜῸΘΆΙΟ. 
οἰκολόομώ: Ἀλλλκαθώογεγραὰ 

1 ΤᾺ: ΟἸΟΟΥΚΑΝΗΓΓΕΆΗΠῈἝΕΡΙΑΥ 
ΤΟΥΟΥΟΝΤΆΙ: ΚἈΑΙΟΙΟΥΙΚΆΚΗΚΟ 

ἈΟΙ. ΟΥ̓ΝΗΟΟΥΌΙΝ᾽ ΙΟΙΚΙΕΝΕΙΚΟΙΤ Τ᾿ 
ΜΗΝ. ΤἈΠΟΧΆΧ ΓΟΥΕΆΘΕΙΝΤΡΟΟΥ 
Μ“ΜΆςΟ ΝΥΝΙΔΘΟΥΚΕΤΙ ΤΟΠΟΝΟΧΟΩῦ 
ΕΝΤΟΙΟΚλΛΗΜΑΆΟΙ ΤΟΥ ΤΌΙΟ: ΕΠΠΠῸ 
ΘΙΆΝΑΘΕΧΩΟΝ ΤΟΥ ΕΆΘΕΙΝΠΡΟΟΥΜΆΟΘ 
ἈΠΟΙΚΑΝΩΟΝΕΤΩΝ: ΘΟ ΟΆΝΙΤΟΡΟΥ 


108 [60] ΠΟΜ. ΧΥ͂, 16--- 34. 


1ὅ 


20 


24 


ΟΜΆΙΕΙΟΤΗῊΗΝΟΙΤΆΝΙΆΝ.: ΘΆΤΤΙΖΩ 
ΓΆΡΔΙΆΠΟΡΘΥΟΜΕΝΟΟΘΘΆΟΆΧΟΘΑΙ 
ὙΜλσ-ΚΑΙΥΦΥΜΩωΝΠΟΡΘΥΘΗ 

ΜΆΙΕΙΚΚΕΙ- ΕΑΝΥΜΩΝΠΡΩΤΌΝΑΆ. 
ΠΟΜΕΡΟΥΟΘΕΘΜΙ͵ΙΆΧΗσΘΩ ΝΥΝΙΔ6 : 
ΤΠΟΡΕΥΟΜΔΆΙΕΙΟΙΧΗΜ ΔΙ ΆΚΟΝΩΝ 
“ΤΟΙΟΆΓΊΟΙΟ ΕΥ̓ΔΟΚΗΟΆΝΓΆΡΜΑΆ 
ΚΕΛΟΝΙΆΚΑΙΆΧΑΙΆ. ΚΟΙΝΌΝΙΆΝ 
“ΤΙΝΑΤΤΟΙΗΟΧΟΘΑΆΑΙΕΙΟ ΓΟΥΟΙΠΙΤῸῺ 
᾿ΧΟΥῸΌ ΤΟΟΝΑΆΓΙΩΟΝ ΤΩΝΕΝΙΆΗΜ: ι 
ΕὙΔΟΚΗΟΆΝΓΆΡ. ΚἈΑΙΟφιλετΆιθι 

ΟἸΙΝΔΥ ΤΌΝ’ ΕἸΓᾺΡΤΟΙΟΠΝΗΚΟΙΟ 
ἈΥΓΓΩΝΕΚΟΙΝΩΝΗΟΆᾺΝ, ΤΆΕΘΝΗ: 
οφΦιλουοινικα ΕΝ ΤΟΙΟΟΆΡΚικοιο 
ἈΕΙΤΟΥΓΗΟΔΙΔΥ ΤΟΙ͂Ο ΤΟΥ ΤΟΟΥ ιὸ 
ΘΓ ΓΤ ΑΘΟλοκοφραγιοσᾶμανοο 

ΧΥ ΤΟΙΟΤΟΝΙΚΆΡΠΟΝΤΤΟΥΤῸΝ: ἃ 
ΠΕΘΧΕΥΟΟΜΑΆΙΔΟΥΜΩΝΕΙΟΟΙΤΆΝΙ 

ἈΝ’ ΟΙΑΧΑΘΟΤΊΕΡΧΟΜΕΝΟΟΠΡΟΟῪ, 

ΜΆΟ ΕΝΠἈΗΡΩΟΜΑΤΙΘΥΧΟΓΙΆΟΧΥ "0 
ελευοομᾷλι παραλακαλλωλουμᾶλσ ἃ 
ἈΘΆΦοι- ΤΟΥ ΚΥΉΗΜΟΝΙ ΧΥ-: 
ΚΑΟΙΔΙΤΗΟΆΧΓΆΤΠΙΗΓΟ ΓΟΎΤΙΝΟ᾽ ΟΥ̓Ν 
ἈΓΩΝΙΟΆΧΟΘΑΙΜΟΙΕΝΤΆΙΟΠΡΟΟσΘΥΝΧ 24 


104 ΒΟΜ. ΧΥ͂, 34 --- 80. 


ὙΠἊΟΕΡΘΜΟΥΤΙΡΟΟΤΌΝΘΝ᾽: ἸΝΆΡΥ 
ΟΘΩΆΧΙΤΟΤῸΝΑΙΠΕΙΘΟΥΝΤΌΝΕΝ 
ΤΗΪΟΥ ΔΙΆ καιηλυλιονιλμΜδ 
ΘΙΟΙΧΗΜΥΎΤΙΡΟΟΛΘΙΚΤΟΟΤΟΙΟΆΓΙ 
ΟἸΟΓΒΝΗΤΆΙ Ἰνλενχλαδάδλαθῳ 
ΠΡΟΟΥΜΆΑΟΘΔΙΆΘΘΧΗΜΑΤΌΟΘΥ Ις. 
ΟΥ̓ΝΆΑΝΑΙΙΆΥΘΟΜΑΆΙΥΜΙΝ᾽ Ολεθα 


} ἨσΕΙΡΗΝΗ ΟΜ τα πα Ν των Μῶν 


ἈΜΗΝ’ ΟΥ̓ΝΙΟΤῚΜΙΔΘΥΜΙΝΘΥ, 
ΚΗΝΤΗΝνΝλ θαφηνύμων. Ογολ. 
ἈΙΆΚΟΝΟΝ ΤΗΟΘΕΙΚΚἈΗΟΙΆΘΤΗΘ 
ΘΝΙΚΘΓΧΡΘΆΙΟ. ἹΝΆΛΥ ΤΉΝΠΡΟΟΔ 6 
ΣΗσΘΑΙαΝ Κλ σι σ Τωπνλ.ιιοῦ- 
ΚἈΑΙΠΑΡΑΟΤΉΤΆΙΛΧΥ ΤῊ. ΕΝΟΆΝΙ 

᾿ ὙΜΩΝΧΡΙΖΕΙΠΡΆΓΜΆΤΙ ΚΆΙΓᾺΡ 
ΧΥΓΤΗΠΡΟΟΤΆ ΓΓΗΟΠΟΛΣΆΩΝΕΓΕΘΝΗΘΗ 
ΚἈΟΘΜΟΥλΥ ΤΟΥ Ἀοπλολοθεπριοκκ 
ΚἈΑΙΝΙΚΥΧΧΆᾺΝ “ΤΟΥΟΟΥΝΕΡΓΟΥΌΜΟοΟΥῪ, 
ΘΝ ΧΟ ΟΥ̓ΤΙΝΘΟΥΤΙΒΡ ΤΗΟΨΎχης 
ΜΟΥΤΌΝΘΑΥ ΤΓΟΝΥΠΕΘηκΆντρα 
ΧΗΆΧΟΝ. ΟΙἸΟΟΥΚΈΓΩΜοΝοσθυχάρι 
σΤῸ -ἈΆΛᾺΚΑΙΠΆΟΔΙΆΙΕΚΚΧΗΟΙΆΙ 
ΤΟΝΕΘΝΟΩΝ' ἈΟΠΆΘΧΟΘΘΕΠΆΙΝΕ 
“ΤΟΝ ΓΟΝΆΓΆΠΗ ΓΟΝΜΟῪ. ΟΟΕΟΤῚΊΝΙλπλγχη 


10ὅ [324] ΒΟΜ. ΧΥ͂, 30 -- ΧΥ͂Ι, δ. 


10 


24 


ΤΗΠἈΧΆᾺΪΆΟΘΘΙΟΧΝ᾽ ἈΟΘΟΙΤΑΟΛΧΛΟΘΕΜΑΆΡΙΆΝ.: 
ΤΙΟΠΟΧἈΛΕΙΟΙΠΆΟΘΕΘΝΘΙΟΥΜΆΟ' ἈΘΠᾺ 
ΟἈΟΘΘΆΝΑΆΡΟΜΝΙΚΟΝ -ΚἈΠΟΥΝΙΆΝ.: 
“ΤΟΥΟΟΥΓΓΕΝΘΙΟΜΟΥ. ΚΆΙΟΥΝΆ;. 
ΧΜΆΧΩΣΤΤΟΥΟΜΟΥ. ΟἹ ΤΊΝΘΟΘΙΟΙΝΘ 
ΤΙΟΗΜΟΙΕΘΝ ΤΟΙΟΆΙΤΟΟΤΌΛΟΙΟ: ΟἸΚΆΙ 
ΤἸΤΡΟΒΜΟΥΓΕΘΓΟΝΆΟΙΝΕΝΧΟΣ ἈΟΠᾺ 

(λοθελ ΜΠΆΙΆΝ ΤΟΝΆΓΆΑΠΗΤῸΝΜΣ 
βενκῷ" ἈΘΟΠἈᾺἈΟΧΟΘΕΟΥΡΕΆΝΟΝΤῸΝ 
ΟΥ̓ΝΕΡΓΟΝΥΜΟΝΕΝΧΟ "ΚΑΤΆ. 
ΧΥΝΤΟΝΆΓΆΙΤΗ ΤΟΝΜΟΥ ἈΟΘΙΤΆΟΆ. 
ΟΘΘΑΤΤΘΆΑΧΗΝΤΌΝΙΔΟΚΙΜΟΝΕΝ 
ΧΟ ἈΟΠΆΟΛΧΟΘΕΤΟΥΟΘΙΚΤΩΜΝΆΡΙ 
στοβολου" λοπλολοθθηρωλιώνᾳ 
ΤΟΝΟΥΓΓΘΝΗΜΟΥ ἈΟΠΆΟΘΟΛΧΟΘΕΤΎΥΟ 
ΘΚ ΤΟΩΝΝΑΆΡΙΚΙΙΟΟΟΥ ΤΟΥΟΟΝΤΆΟ 

᾿ς ΘΝΚΟΩ ἈΟΠΆΘΧΟΘΟΤΡΥΦεναν Ις 

Ι ργφωολν.τλοκοπιωολοενιζω 

ἈΟΠΆΟἈΛΟΘΘΙΠΤΕΡΟΙΔΑΓΓΗΝΆΓΆΙΠΠΗΤΗ. 
ΗΤΙΟΠΟΛΑΔΕΘΙΚΟΙΤΙΆΟΕΝΕΝ ΚΣ ἈΠΠᾺ. 
ΟἈΟΘΕΡΟΥΦΨΟΝΤΟΝΒΘΙΚΑΘΙΚ ΤΌΝΕΝ 
κ ΚΑΟΑΤΉΝΜΡΆΛΥ ΓΟΥ ΚΑ ΙοΜδ' 
ἈΟΘΠΆΟΘΛΧΟΘΘΑΟΥΓΚΡΙΓΟΝΦΆΘΓΟΝ 
ΤΆ ΒΡΜΗΝ -ἸΤΆΤΡΟΚΆΝ: ΘΡΜΆᾺΝ τς 


106 ᾿ς ΒΟΝ.ΧΥ͂Ι, ὅ--14. 


ΤοΟΥΤοοΥΝλυτοιολλθλφῴοισ Ἀσπᾶολ. 
σϑεφιλολογονκΑΠΟΥ ἈΙΆΝ ΝΙΡΘΆᾺ 
ΚἈΑΙΤΉΝΑ ΘΆΦῬΗΝΔΑΥ ΤΟΥ ΟΧΥΜ 
ΠΆᾺΝ-: ΚΑ ΤΟΥΟΟΥΝΑΥ ΓΟΙΟΠΆΝΓΓΆΘ 
ἈΓΙΟΥῸ᾽ ἈΟΙΤΑΟΧΟΘΘΆΑΧΧΗΧΟΥΌΕΝΦΙ 


Δ ΜΑ ΤΙᾺΓ ΙωΟ ἈΟΙΤΆΑΖΟΜΤΆΟΥΜΆΟ 


ἈΙΕΙΚΙΚἈΗΟΙΆΙ ΠΑ ΟΛ ΤΟΥ ΧῪ" 


Ι Ἰαρακαλωλευμλολλαλῷοι. σκοῖτεῖῦ 


ΤΟΥΟΟΤΓΤΆΟΔΙΧΟΟΤΆΟΙΛΧΟΙ ΚΑ ΓΓΆΟΙΩΑ. 
ΔΑΛΧΆΠἈΆΡΑΤΗΉΝΔΙ Δ ἈΧΗΝ.ΉΝ,Ὺ 
ΜΜΕΙΟΒΜἈΆΘΕΤΆΙΠΟΙΟΥΝΓΤΆΟ. ς 
ΕΙἸΚΝΑ ΤΕΘΆΠΙΑΥΓΩΝ᾽ ΟΙΓΆΡΤΟΙ 
ΟΥ̓ΤΟΙΤΟΚΟΗΜωνχώῴουΥλου 
ἈΘΥΟΥΌΟΙΝ- ἈΑΛΧΑΤΤΉΗΘΑΥ ΓΟΩΜΝΙΚΟΙᾺΙ 
Ἀ΄ ΚΑΙΔΙΆ ΤΗΟΧΡΗΟ ΤΟΛΟΓΊΆΟΙΚΑΙ 
ΕΥ̓ἈΟΓΙΆΟΘ: ΘΞΣΑΤΙΑΓΩΣΟΙ ΤΆἈΟΚΑΆΡ ΔΙ 
ἈΟΤΟΝΆΑΚΆΑΚΟΩΜΝ᾽ ΗΓΆΡΥΜΩΝΥ 
ΤΤΆΚΟΗ. ΘΙΟΠΆΑΝΜΤΆΟΘΆΧΙΚΕΤῸ: 6 
φυμινουνχλαιρῷ ϑαλωλθυμᾶος 
ΟΟΦΟΥΟΜΕΝΕΙΝΑΙΘΙΟΤΟΆΓΆΘΟΝ.Ἁ 
ΚΕΡΕΟΥΟΔΘΘΙΟΤΟΌΚΆΚΟΝ᾽ ΟΔΕΘΟΤΉΟ 
ΕἸΡΗΝΗσ. ΟΥ̓ΝΤΡΙΥΎ ΘΙ ΤΟΝΟΧΤΆΝΑΆΝ 
ὙΤ}.ΟΟΤΟΥΌΟΠΟΔΆΟΥΜΟΟΝΕΘΝΤΆΧΘΟΘΙ Η 
ΧἈΑΡΙΟΤΟΥΚΥΗΜΟΩΜΝΙΥΧΥΜΕΟΘΥ 


1017 [332] ΒΟΜ. ΧΥ͂Ι, 14 --- 30. 


10 


1ὅ 


145" 


μων ἈΘΟΠΑΖΕΟΤΆΙΥΜΑΟΤΊΜΟΘΘΕ 
ΟΟΟΟΥΝΕΡΓΟΟΜΟΥ ΚΑΙΧΟΥΚιΟΟ-ΚΆᾺΙ 
ΆΟΩΝ - ΚἈΑΙΟΩΟΙΠΤΙΆΓΓΡΟΟ: ΟΙἸΟΥΓΓΕ 
ΝΕΙΟΜΟΥ ἈΘΠΆΖΟΜΑΙΥΜΆΟΘΓΩ 
ΤΕΡΤΙΟΟ: ΟΓΡΑΥΧΆΟΤΉΝΕΠΙΟΤΌΛΗ, 
ΕΝ ἈΟΘΟΠΑΖΕΤΑΟΥΜΆΟΓΆΪΟΟ 


( )ξενοομογ. καΑιολησ ΤΉσακιςληοι 


108 


Ἀσ᾽ ἈΟΠΆΖΕΤΆΙΥΜΆΟ, ΕΡΑΟΤΌΟ: ΟΟΙ 
ΚΟΝΟΜΟΟΤΉΟΙΤΟΆΧΘΟΩ)Ο-:ΙΚἈΗΚΟΥΆᾺΡ 
Ττοσοολλδλφοσ Τωλ Θ λΥΝΆΜΘ 
ΝΟΩΟΥΜΑΆΟΘΟΤΗΡΙΣἈΜΝΚΑ ΤΆ ΓΟΘΥ 
ἈΓΓΕΧΙΟΝΜΟΥ. ΚΑΥ ΤΟΚΗΡΥΓΜΆᾺ 
ὝΧΥ. ΚΑΤΆΧΙΠΟΚΑΛΥΨΙΝΜΥΟΤῊ 
ΡΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΙΟΆΧΙΩΝΙΟΙΟΟΘΟΙΓΉΜΘ 
ΝΟΥ Φανερωθεν ΓΟΟλ ΝΥΝ: 
ΑΟΧΤΕγΓρΡΑΦωνπροφητΊκων. 
ΙΚἈΙΓΕΙΠΓΓΆΓΗΝ ΤΟΥ ἈΚΟΝΙΟΥΘῪ. 
ΕἸΟΥ̓ΤΙΆΚΟΗΝΠΙΟ ΤΕΟΟΘΕΙΟΙΤΑΝ ΓΆΓΆΕ 
ΘΝΗΓΝΩΡΙΟΘΕΝΤΌΟ: ΜΟοΝὥσοφΦῳ 
ΘωλυυΥΧΥ ΑΥ̓ΓΟΗΔΛΔΟΣΆΘΙΟΤΟΥῸ 
ἈὉΦΝΆΘΤΟΩΜΝΆΙΘΟΝΩΝΆΜΗΝ: ΗΧΆ 
ΡΙΟΤΟΥ ΚΥ ΧΥΜΘΤΆΠΑΝΤΟΩΝΥ 
ΜΟΩΟΝΆΜΗΝ:» ΣΡ ΣΣΣ»5»»Ἥ 


10 


ΠΑΥΧΟΥ ΘΟ ΤΊ ωΜΑΙΟΥΟ: ἘγΡᾺ Φ Ἀποικο 


ΡΙΝΘΟΥ: ΟΤΊΧΟΩΝ ΔΑΝ’ 


ΒΟΜ. ΧΥ͂Ι, 90---97. 


29 


ΤἸΤΑΥΆΧΟΥ ΘΠΙΟΤΌΛΗ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΟγο: Κ᾽ 
; ᾿χΥλοοκλη οοσλ ΠΟΟΤολοοῦύχΥ ΑΙᾺ. 


ΘΕΧΗΜΑΆΤΌΟΟΘΥ. ΚΑΙΟΟΘ ΟΘΘΝΗΟΟΣ ᾿ 
ΔΆ. Ῥοσ ΤΗΘΚΙΚΛΗΟΙΆΤΟΥΘῪ ΤῊ 
ΟὙΘΗΘΜΝΙΚΟΡΙΝΘΟ . ΗΓΙΆΟΜΕΝΟΙΟΕΝ 
ΧΟΩῚΙῪ ΚἈΗ ΓΟΙΟΆΓΙΟΙΟ, ΟὙΝΝΤΤΆΟΙΝ 


“ΓΟΙΟΘΙ ΠΙΚΧΧΟΥΜΕΝΟΙΟ ΓΟΟΝΟΜΆΓΓΓΟΟΥ 


ΚὙΗΜΩΜΝΙΥΧΎΥ.: ΕΝΙΤΑΝ ΤΥ ΟΊΤΤΩ 

λΥ ΤΩΝ: ΓΕΘΙΚΙΗΜΟΝ᾽. ΧΆΡΙΟΥΜΙ. 
ΚἈΙΕΙΡΗΝΗΧΙΤΟΘΥΤΙΡΟΗΜΩΝ. ΚΑΙ 
ΚΥΎΧΥ οὐχαβισ τω Τωθ ΜΟΥ 
ΤᾺΝ ΤΟΤΕΙΤΕΡΙΥΜΩΝ. ΘΠΙ ΤΉΧΑ. 
ΡΙΤΙ ΓΟΥΘΥ ΤΗΔΛΟΘΕΘΙΟΗΥΜΙΝΕΝ 
ΧΟΟΥῪ ΟΤΙΕΝΙΤΆΑΝ ΤΙΕΙΤΆΟΥ ΤΊΟΘΗ 
ΤἈΙΕΝΑΥ ΤῸ ΕΝΠΆᾺΝΤΊΆΟΓΟΣ ΚᾺΙ 
ΠΆΘΗΓΝΟΩ ΘΙ ΚΑΘΩΟΟΤΟΜΑΆΡΤΎΡΙ 
ΟΝΤ ΟΥ̓ ΧΥΘΕΘΕΑΆΙΩΘΗΘΜΝΥ ΜΙΝ: ὧς 
ΤΕΥΜΆΟ, ΜΗΥΟΤΕΡΕΘΙΟΘΆΙΘΝΜΗ.Δ 
ΝΙΧΑΡΙΟΜΑΤῚ : ἈΠΠΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΥῸ 
ΤΗΝΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥΚΥΉΜ, 
ΙΥΧΥΎΊ.: Οὐκ ΚΕ ἈΙΘΟΘΙΥΜΆΘΘΩΟΤΕ 
ἈΟΥΟ. ἈΝΕΓΙΚΛΗ ΤΟΥΟΘΝ ΤΗΗΜΕΡᾺ 
ΤΟΥΚΥΗΜΟΩΝ.ΥΧῪΎ. ΠΙΟΤΌΟΟΘΟ -...} 


109 [300] Ι. ΟΟΒΟῚ, 1---9. 


10 


24 


ΟὟ, ΕἸἈΗΘΗΓΆΑΟΘΙΟΙΚΟΙΝΟΝΙΆΝ 


ΤΟΥΥΥΛΥ ΓΟΥΥΧΥ ΤΟΥΚΥΉΜΩΟΝ: 
ἈΡακαλωλϑυμλολλθάφοι δλ 


ΤΟΥΟΝΟΜΑΆΤΓΤΟΟ ΓΟΥΙΚΥΗΜΟΝΙΥΧΥ 


ΙΝ ΤΟΧΥ ΓΟΧΕΓΗΤΆΙΤΆΝΤΕΟ -ΚΆΙ 
ΜΗΗΘΝΥΜΙΝΟΧΙΟΜΑΤΆΞΓΗΤΕΔΕ 
ΚἈΤΉΡΤΙΟΜΘΟΝΟΙΕΝΤῸΛΥ ΓΩ 
ΝΟΪΚΑΙΕΝΤΉΛΥ ΤΉΓΝΩΜΗ, ΕΔΗ 
Χωθηγαφμοιπερυμωνάλθλα 
φΦοιμουγ: Ὑττοτωνχλοησ: ΟΤΊΆΙ 
ΡΙΔΘΟΘΝΥΜΙΝΕΙΟΙΝ᾽ ἈΕΓΟ Δ ΤΟΥ 
ΤῸ - ΟΤΙΒΚΆΟΤΟΟΥΜΩΝΆΕΘΓΕΙ: ΕΓ 
μενειμιπλυύλου. εγωλελαπολλῳ 
εγωλθκηφα: εγωλαχ" ΜΕΜΕρι 
ΟΤΆΙΟΧΟ᾽ ΜΗΤΙΔΥΧΟσΘΟΤΑΥ ΡῶΘΗΥ 
ΠΕΡΥΜΩΝ,; ΗΘΒΙΟΤΟΟΝΟΜΆΠΑΥΧΟΥ 
ΘΕΑΛΙΤΤΙΟΘΗΤΆΙ, ΕΥΧΑΡΙΟσ ΤΌΤ 

ΘΟ -ΟΤΙΟΥΔΕΝΑΥΜΟΩΝΕΕΆΧΙΤΤῊ 

ΟἈ- ΘΙΜΗΚΡΙΟΙΤΟΝΙΚΑΙΓΆΪΟΝ ΕἹΝΆ. 

ΜΗ ΤΊΟΘΗΤΗ᾽ ΟΤΊΕΙΟ ΓΟΕΒΜΟΝΟΝΟΜΆ. 
ΘΕΕΚΧΙΤΤΉΟΣΧ᾽ ΘΕΆ ΤῊἨΟΆ ΔΕΘΙΚΑΙ ΤῸΝ 
στεφανλοικον. : Ἀοπονούκοιλλ. 
ΘΙ ΤΙΝΆΑΧΆΛΧΟΝΘΕΆΛΙΤΤΉΟΣ᾽ ΟΥ̓ΓΆΡᾺ 
ΤΤΕΟΤΕΙΆΕΝΜΕΧΟΒΑΙΤΙΤΊΖΕΙΝ. ἈΆΧΕΥ 


Ι. (08.1, 9 --- 11. 


10 


18 


24 


ἈΓΓΕΧΙΖΕΟΘΑᾺΙ: ΟΥ̓ ΚαΝοοφιλλογου. 
ΝΜἈΆΜΗΚΕΝΩΘΗΟΟΤΡΟΟΤΟΥΎΧΥ - 
ἈΟΓΟΟΟΤΟΥΟΤΡΟΥ.ΓοΟιοΜεναιϊτολλη 
ΜΕΝΟΙΟΜΩΡΙΆΘΟΤΙΝ ΤοιολθοῶζΖο 
ΜΕΝΟΙΟΗΜΙΝ. ἈΥΝΆΑΜΙΟΘΥΈΕΟΤΊΝ.: 
ΓΕΓΡΑΙΤΤΆΙΓΆΡ- ἈΠΟΧΩ ΤΉΝΟΟΦΙιΙΆΑΝ 
ΤΌΝΟΟΦΩΝ -ΚἈΑΙΤΉΝΟΥΝΘΟΙΝ 
ΤΟΩΟΜΝΟΥΝΘΤΟΝΆΘΕΘΤΉΟΘΩ᾽ ΤΤΟΥΌῸΟ 
Φοςσ ΠΟΥΓΡΑΜΜΑΆΤΘΥΟ ΠΟΥΟΥΖΗ 
“ΤΗΗΤΗΉΗΓ ΓΟΥΧΙΩΟΝΟΟΤΟΥ ΓΟΥ ΟΥ̓ΧΙΕ 
ΜΩΡΑΝΕΝΟΘΟΤΉΝΟΟΦΙΆΝΤΟΥ 
ΚΟΟΜΟΥ ΘΠΕΙΔΗΓΆΡΕΝΤΉΓοΟΦικτδ 
ΘῪ-: ΟΥ̓ΚΕΓΝΩΟΚΟΟΜΟσ. ΔΙΆΓΤΉΘΟΟ 
ΦιλοτονθνΝ: οΥλοκησανοόοθολυα 
ΤΗΟΜΩΡΙΆΟ ΤΟΥΚΗΡΥΓΜΆΓΤΌΟΟΟΩ) 
ΟἈΥΓΟΥΟΠΙΟΤΕΥΟΝΤΆΟ επειληιται 
ΙΟΥ ΔΑΑΙΟΙΟΗΜΘΙΆΔΥΓΟΎΟΙΝ -ΚΆΙΕλ. 
ἈΗΝΘΟΟΘΟΦΙΆΝΖΗΤΌΟΥΌΙΝ ἩΜΘΙΟΔ 6 
ΚΗΡΥσσΟΜονχνΟ ΤἈΥΡώμΜΕενΝΟΝ.: 
ΙΟΥ ΔΑΙΟΙΟΜΕΝΟΚΆΑΝΔΆΛΧΟΝ : ΕΘΝΘΟΙΝ 
ἈΘΜΩΡΙΆΝ- ΑΥ ΤΓΟΙΟΔΕΤΟΙΟΙΚΆΗΤΌΙΟ. 
ἸΟΥΔΑΙΟΙΟ ΓΕΚΑΙΘΆΆΧΗΟΙΝ - ΧΜΝΘΎΥ ΑΝ, 
ΜἈΆΜΙΝΚΑΙΘΥΟΟΦΆΝ: ΟΤΥΤΌΜΩ 
ΡΟΝΤΟΥΘΥΟΟφΦοτεροντωνανοῶν 


111 [61] Ι. ΟΟΒ.Ὶ, 11.-- 90. 


10 


1ὃ 


ΕΟΤΊΙΝ᾽ ΚΑΙ ΤΟἈΑΟΘΕΝΕΟ ΓΟΥΘῪ 
ΙΟΧΥΡΟΤΕΡΟΝ ΓΩΟΝΆΝΟΝΘΟΤΙ 
ΒἈΆΕΙΠΕΤΕΓΆΡΤΗΝΚΆΑΗΟΙΝΥΜΩ. 


Ἀλδλφοι: οτιογπολλοιοοφῷοικλ. 


ΓἈΟΆΡΙΚΑς ΟΥ̓ΤΙΟΆΆΧΟΙΔΥΝΑΙΌῸΟΙ, 


ΟὙἸΤΤΟἈΧΆΟΙΘΥΓΈΕΝΘΕΘΙΟ ἈΆΧΛΑΤΆΜΩ 


ΡἈΑΤΟΥΚΚΟΟΜΟΥΘΣΘΆΘΣΆΤΌΟΟΘΟ -} 
ΝΆΚΑΓΆΙΟΧΥΝΘΙ ΓΟΥΟΟΟΦΟΥΟ: 
ΚΑΓΓΑΧΟΘΕΘΝΗ ΤΟΥ ΚΟΟΜΟΎΥΎΈΕΣΘ 
ἈΘΣΑΤΤΌΟΘΟ: ΝΑΙ ΚΑΤΓΆΙΟΧΥΝΘΕΙ 
ΤἈΙΟΧΥΡΆ. ΚΑΙΓΑΆΑΓΟΝΗΤΤΟΥΚΟ 
ΟΜΟῪ- ΚἈΓΓΆΘΣΟΥΘΘΝΗΜΕΟΜΝΆΑ. 
ΕΞΘΆΕΘΣΆΤΟΟΘΟ ᾿ΚΑἈΥΓΓΆΑΜΗΟΝΤᾺΆ.: 
᾿ΜΑΓΤΤΆΑΟΝΓΓΑΙΚΑΖΤΓἈΡΓΗΟΕΙ: ΟἸΤΩ Ο 
ΜΗΚΑΥΧΗΟΕΤΆΜΙΠΆΑΟΛΧΟΆΡΣ, 6 
ΝΟΩΙΠΙΟΝ ΤΟΥΘΥ᾽ ΕΣλΥ ΤΟΥ Δ οΥ 
ΜΕΙΟΘΟΤΆΙΘΝΧΟΣΥ ΟΟΘΓΕΝΗΘΗ 
σΟΦΙΧΗΜΙΝΆΠΙΟΘΥ.- κου 
ΝΗΤΕΙΚΑΙΆΓΙΆΟΜΟΟ ΚΑΙ πολυ 
ΤΡΟΩΟΙΟ ᾿ΙΝἈΙΚΑΘΟΩΟΓΕΓΡΆΤΤΤΆΙ 
οἰδυγχῴώμενος. βδβνκωνζλύχὰα. 
σΘΟὦ᾽ ΚἈΓΩΘΆΘΩΝΠΙΠΡΟΟΥΜΆΟΆΣ. 


Ὁ δα. Ῥοι-ΗἩἈΘΟΝΟΥΚΑΘΥΠΙΕΡΟΧΗ͂. 


ἈΟΓΟΥ Ησοφιλο -ΚἈΑΆΓΓΕΑΧΩΝ 


Ι. Ο0Ὰ.1, 35-Π|, 1. 


10 


24 


ὙΜΙΝ. ΤΟΜΆᾺΡ ΤΥΡΙΟΝΤΟΥΘΥ Οὐ 
ΓἈΡΕΚΡΙΝΆΑΤΊΘΙΔ ΕΝΆΙΘΝΥΜΙΝ. οι 
ΜΗΙΝΧΝ: ΚΑ ΓΟΥ ΓΟΝΘΟΤΆΥΡΩΜΕ 
ΝΟΝ"" ΚἈΑΓΩΘΝΆΟΘΕΝΘΙΆΙΚΚΑΙΕΝ 
φοεωκλιεντρομωποΐλλῳ. ἘγΓΕΝΟ 
᾿ ΜΗΝΠΡΟΟΥΜΆσ' ΚἈΙΟΧΟΓΟΟΜΟΥΚΆΙ 
ΤΟΚΗΡΥΓΜΆΜΟΥΟΎΚΕΝΠΗΙΘΟΙΟ, ἈΝ 


ΘΡΩΠΙΝ Ησοοφιλολογχγοιςο. ἈΆΧΆΧΕΝΆΤΙΠΟ 


Δ ΘΙ ΣΕΙΠΙΝΟΙΑΙ λυ ΝΑ Μεῶς ἹΝΆΗ 
ΠΟΤ ΟΥ̓ Μων Μηηδνοοφιλᾶνῶν 
ἈΛΧΕΝΑΥΝΆΜειδΥ οοφιλνλβ 
ἈΧΧΟΥΜΕΝΟΝΤΟιΟΤτελιοισ οοφιὰν 
ΔΕ, ΟΥ̓ΤΟΥΧΙΟΝΟΟ ΤΟΥ ΤΟΥ. ΟΥ̓Δ 6 
ΤΟΩΟΝΆΡΧΟΝΤΟΩΝΤΟΥΛΙΩΝΟΟΤΟΥ, 
ΤΟΥ. ΤΟΝΚΑΓΤΆΡΓΟΥΜΕΝΟΩΝ᾽ Ἀλὰ 
ἈΧΧΆΑΛΧΛΟΥΜΕΝΘΥΟΘΟΦΙΆΑΝΕΘΝΜΥΟΤῊ 
ΡΙΤΗΝΆΠΟΚΘΚΡΥΜΜΘΝΗΝ᾽ ΗΝ, 
ΠΡΟΩΡΗΟΕΘΝΟΘΟΠΡΟΤῸΟΝΑΙΟΌΝΩΝ, 
ΘΙΟΔΟΣΆΑΝΗΜΩΝ'᾽ ἩΝ, ΟΥ̓ΔΘΙΟΤΩΝ 
ἈΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥΧΙΩΝΟΟ ΤΟΥ ΓΟΥΕ 
ΓΝΟΟΚΕΝ: ΘΙΓΆΡεγνωώσλν. ΟΥ̓ΚᾺΝ 
ΤΟΝΚΝ ΓΗΟΛΟΣΗσΘΟΤΑΥΡΩΟΆΜΝ' ἂἈλ 
ἈΧΚΑΘΩΟΓΕΓΡΆΙΤΤΆ ἃ, οϑλλ 
ΜΟΟΟΥΚΙΔΕΝ. ΚΟΥ ΟΥ̓ ΚΗΙΚΟΥΌΕΝ 


118 [10] Ι. ΟΟΒ.Ι, 1 ---9. 


18 


24 


ΚἈΙΘΙΤΗΚΆΡΔΙΆΝΑΝΟΥΟΥ ΚΆΝΘΒΕΗ, 
Ἁ, ΗΤΟΙΜΆΑΟΘΘΝΟΘΟΤΟΙΟΆΓΆΤΙΟΩΟΟΙΝ 
ἈΥΤῸΝ μιν θαπθικλλυ ει 


()δολιατουπνολυ ΓΟΥ. ΤΟΓΆΡΗΝΑΆ 


ΠἈΝ ΑἈΕΡΘΥΝΑΆΚΑΥΓΓΑΚΆΘΗΤΟΥ 

ΘΥ ΤΙΟΓΆΡΟΙΔΘΝΑΝΟΝΤΆΤΟΥ 

ἈΝΟΥ: ΘΙΜΗΓΟΤΙΝΆ ΤΟΥ ΧΆΝΟΥ ΤΌΕΝ 
λΥ ΤῸ ΟΥ̓ΤΟΟΙΑΥΓΆΓΟΥΘΥ. ΟΥ̓ 
ΔΕΘΙΟΕΓΝΩΚΕΝ. ΘΙΜΗ ΤΟΙΤΝΆΤΟΥ 
ΘΥῪΥΤΟΘΝΑΥ ΤῸ ΗΜΕΙΟΛΘΟΥΤΌΠΝΑΆ. 
ΤΟΥΚΟΟΜΟΥΘΆΔΕΟΜΕΝ-: ἈἈΧΛΧΑΤΌῸΌΓΙΝΑ. 
“ΓΟΘΙΓ ΓΟΥΘῪΥ ΙΝ ΜΕΝ. ἈΥΤΤΟ 
ΘΥΧΆΑΡΙΟΘΕΝΤΆΗΜΙΝ, ἃ, ΚΆΆΧΛΧΟΥ 
ΜμΜΕΝ᾽ ΟΥ̓ΚΕΝ ΔΙΑ ΤΟΙΟΆΝΘΡΩ 


πινησοοφιλολογοις. ἃ ἈΧΆΧΕΝΑΙΔΆΙΓΓΟΙΟ 


ΤΤΝΙΟΆΓΙΟΥ. ΓΙΝΙΚΟΙΟΓΙΝΜΙΚΑΟΥΓΚΡΙ 
ΝΟΝΤῸΌΟ Ὑγχικοολαχνοοουλαχα 


Ἤτον ηστογῶν. ΜΩΡΙΆΓΆΡΑΥ 


ἜΤ ΘΕΟΤῚΝ -ΚΑΙΟΥ ΑΥ ΝΆΓΆΟΓΝΟΣ 
ΝΜΆ., ΟΤῚΤΤΝΙΚΟΟΆΝΆΑΙΚΡΙΝΕΤΆ ὁ 
ἈΕΤΙΝΙΚΟΟ, ἈΝΜΆΚΡΙΝΘΙΜΕΝΤΆΤΤΙΆΝ 
ΤᾺ. ΑΥΓΟΟΛΕΘΥΤΙΟΥ Δ ΘΝΟΟΆΝΑΆΚΡΙ 
ΜΕΤΆ ΤΙΟΓΆΡΕΓΝΦΩΝΟΥΝιΚΥ. οΟ 


(ὙῪΜ ΒΙΕΆΟΕΙΑΥ ΓΟΝ -ΗΜΕΙΟΔΕΝΟΥ͂Ν 


114 


ΙΟ0Ἐ.11,9--- 16. 


10 


18 


ΧΎΕΧΟΜΕΝ: ΚΑγωλ ἈΘαΦοιούκη 
ἈΥΝΗΘΗΝΥΜΙΝΆΔΑΧΗΟΆΙΟΟΙΙ͂ΝΙ 
ΚΟΙΟ: ἈΧΧΩ ΟΘΟΘΆΡΚικΚΟΙΟ: ΘΟΝΗΤΙΠΟΙ͂Ο 
ὝνΧῳ ΓΆΧΛΔΥΜΑΟΘΠΟΤΉΗΟΧΟΥΈΡΩ 
ΜΑΆ.- ΟΥΤΙΩΓΆΡΕΔΥΝΆΟσΘα: ἈλλοΥ δ 
ἈΘΕΤΙΝΥΝΔΥΝΆΟΘΕ: ΕΤΙΓΆΡΟᾺΧΡ 
ΚΗΙΚΟΙΕΟΤΆΙ ὉΟΠΟΥΓΆΡΕΝΥΜΙΝ 
Ζηκοοκλαιλι ΡΙΌ, ΟΥ̓ΧΙΟΆΡΚΗΚΟΙΘΟΤ ἌΝ, 
ΚἈΙΚΑΓΑΧΝΟΝΠΠΕΡΙΠΆΓ ΘΓΓΆ Ο 
“ΓΑΝΓΆΡΑΕΓΕΙΤΊΟ, ΕΓΟΜΕΝΕΙΜΙ ι0 
πλυλου, ΕΤεροολο, εγωλπολλ ου 
ΧΙΟΆΡΙΚΙΚΟΙΕΟΤΆΙ, ΚἈΙΚΑΓΓΆΧΝΟΝ 
ΤΕΡΙΠΆΓΓΕΙ ΤΕ ;ΓΙΟΟΥΝΘΟΤΙΝΆΠΟΣΝ 
ἈΦΟ,ΓΙΟΔ εστινπλύλος, Ἀλλ λᾺ. 
ΚΟΝΟΙΔΙΩΝ, ΕΠΙΟ ΤΕΥΌΟΆΓΓΆ τ Ε. Ιδ 
κλαοτωωοοκοθλεοιςαν" εγώςΥ 
ΤΕΥΟλ. ἈΠΟΧΧΩΦΘΕΙΤΟΤΉΟΘΕΝ᾽ ἈΆΧΟ 
ΘΟΗΥΣΆΝΕΝ: ΦΟΤΘΟΥ ΤεοφΥ σου 
ΦΟΝΕΟΤΊΝΤῚ. ΟΥ̓ΤΕΟΠΟΤΊΖΟΩΟΝ.-. ἈᾺ 
χολυσανώνθδο: οφυγαεγών 8 90 
ΚΑΙΟΙΤΟΤΊΖΩΝ, ΕΝΕΙΟΙΝ᾽ ΕΚΆΟΤῸ 
Ὁ ΘΤΟΝΙΔΙΟΝΜΙΟΘΟΝἈΧΗΨΥΕΤΆΙ: 
ΚΑΤΆ ΓΓΟΝΙΙΟΝΙΚΟΙ͂ΤΟΝ Ὁ ΘΥΎῪΥΓᾺΡ 
(ΠομενΝούΝεργοι ᾿ΘΥΓΕΟΩΡΓΙΟΝ: ΘῪ 4 


11δ [9] Ι. (0. 11, 16--- ΤΠ], 9. 


ΟἸΚΟΔΟΜΗΘΟΤ ἊΙ" ΙΚΚΙἈΓΓΑΤΉΝΧΑ. 

ΡΝ ΤΓΟΥΘΥ ΤΗΝ. ΟΘΘΙΟΆΝΜΟΙ. 
ΦοΟσοφΦοσλρχι γε Τὥνθϑθμελι 
ΟΝΤΈΘΗκα. Ἀλλοολεετοικολο 
Μ6Ει. Εκλο ΤΟΟλ ΘΕΆ ΘΕ ΤΟΩΙΠΟΟΘΕΙΤΟΙ 
ΚΟΔΟΜδΕι. ΘΕΜελιοΝνγΆ ΡἈ ἈΧΟΝΟΥ 
ἈΕΙΟΔΥΝΆΑΓΑΙΘΗΝΑΆΑΙΠΤΆΡΆ ΤΟΝ 
ΚΕΙΜΕΝΟΝ. ΟΟ, ΕΟΤΊΝΙΟΧΟ ΕἸ Δ ΕΤΊΟΘΕΙΤΟΙ 
ΙΚ(ΚΟΟΜΕΙΕΙΤΠ ΤΓΟΝΘΕΜΘΆΙΟΝΤΟΥΤΟ. 
ΧΡΥΌΟΝ -ἈΡΓΎΡΟΝ.: ἈΙΘΟΥΟΤΊΙΜΙΟΥΌῸ: 
ΣΥΧΆΧΟΡΤΟΝ: ΚΑΛΆΜΗΝ: σκλοτὸ 
ΤΟΘΡΓΟΝΦΡΑΝΕΡΟΝΓΘΝΗΟΘΤΆΜ. Η 
ΓἈΡημεραληλώσθι. ΟΤΊΘΝΠΥΡΙΆ 
ΠΟΚΆΑΛΥΤΙΤΈΕΤΆΙ ΙΔ ΕΚ Ο ΤΟΥ ΤῸ 
ΕΡΓΟΝΟΙΤΟΙΟΝΘΟΤΙΝΤΌΠΥΡΔΥ ΤΩ 
ἋΟΙΚΙΜΆΟΘΙ ΘΙ ΤἹΝΟΟ ΤΟΕΡΓΌΝΜΕΝΕΙ. 
Ο,ΕἸΤΟΙΚΟΔΛΌΟΜΗΟΘΒΕΝ. ΜΙΟΘΟΝΧΗΥῈ 
ΤᾺ ΕἸΤΙΝΟΟ ΓΟΕΡΓΟΝΙΚΑΤΓΓΆΙΚΆΗΟΘΘ 
ΤᾺἈΙ- ΖΗΜΙΩΘΗΟΕΤΆΙ. ΧΥ̓ΓΤΟΟΆ ΕΟ 
ΘΗΟΘΕΤΆ“ ΟΥ̓ΤώσΔλΕ, σι ΠΎ ΡΟΟ 
ὙΚΟΙΔΑΤΆΙΟ ΓΙΝΆ ΟΟΘΥΕΟΤᾺΆΙ -ἸΚᾺ 
ΤΟΠΝΑΓΓΟΥΘΥΕΝΥΜΙΝΟΙΙΚΘΙ: ΕἸ ΤΟ 
ΤΟΝΝΆΟΝΤΟΥΘΥΎΦΘειροι. φϑει 

ΡΕΙ' ΤΟΥ ΤΟΌΝΟΘΟ᾽ ΟΓἈΡΝΆΟΟΤΟΥΘΥ 


Ι. ΟΟΒ. ΠΙ, 9 --- ἸΤὶ 


18 


24 


ἈΓΙΟΟΘΟΤῚΝ:.: ΟΥΤΙΝΕΟΘΟΤΆΥΜΕΙΟ -: 
ΜΗΔ ΟΘΙΟΘΑΥ ΓΟΝΕΣΆΑΤΙΆΤΆΓΩ" ΕἸ ΤῚΟ 
Ὁ ΟΚΘΙΒΕΝΥΜΙΝΘΙΝΆΙΟΘΟΨΦΟΟΘΘΝΤΌΩΑΙ 
ΟΝ ΓΟΥ ΤῸ: ΜΩωΡΟΟΓΙΝΘΟΘΟΣ ΝᾺ 
ΓΕΝΗΤΆΙΟΟΦΨΟΟ᾽ ΗἩΓΆΡΟΟΦΙΆΤΟΥΚΟ 
ΟΜΟΥ ΓΟΥΤΟΥ Μωριλπαρατωθῳ 
ΘΟΤῚΝ᾽ ΓΕΓΡΆΤΤΤΆΙΓΆΡ ΟΔΡΆΘΟΟΜΒΘ 
ΝΟΟΤΟΥΟΟΟΦΡΟΥΟΘΝ᾽ ΤΗΙΓΑ ΝΟΥΡΓΙΔΟΥ 
ΤῸΝ ΚΑΙΙΤΆΔΛΙΝ. ΚΟΓΙΝΩΟΚΕΙ ΤΓΟΥῸ 
ἈΟΧΧΟΓΙΟΜΟΥΟΤΩΝΟΟΦΩωΝ: ΟΤΊΕι 
ΟἸΝΜΑΆΓΓΆΙΟΙ ΦΟΤΈΜΗΔειοιζλυύχα. 
ΟΘΩΘΝΆΝΟΙΟ, ΤἈΝ ΤἈΓΆΑΡΥΜΩΝΕΟ 
ΤΙΝ᾽ ΕἸΤΕπλυλοςσ.: αἰ Τελπολλοῶςσ.Ει 
Τεκηφλο: ΘΙ ΤΕ ΚοΟΟΜοςσ: ΕἸ ΤΈΖΩ 

Η- ΘΙ ΤΕΘΆΑΝΑΤΌΟ: ΕἸ ΤΕΕΝΕΟΤΟΩΤᾺΑ.: 
ΕΙΤΕΜΕΆΧΆΧΟΝΤΆ "ΤΑΝ ΤΑΥΜΟΩΝ-: 5 
ΜΕΙΟΔΟΧΎ. ΧΟΛΔΕΘῪ -:: ΟΥ̓ΤΩῸΣΟ 
ΗΜΆΟΛΧΟΓΙΖΕΘΟΘΟΆΝΟΟ. ΘΟΥΤΙΉΗΡβΕ 
ΤΆἈΟΧΥ. ΚἈΑΙΟΙΚΟΝΟΜΟΥΟΜΥΌΤΗΡΙ 
ΟΝ ΘΥῪ ὩΔΛΕΧΟΙΠΟΝΖΗΤΈΕΙΤΕΕΝ 
“ΤΟΙΟΟΝΚΟΝΟΜΟΙΟ.ΙΝΑΠΙΟ ΓΟΟΤΊῚ ΕῪ 
ΡΕΘΗ᾿ 6 μοιλ.ΕισθἈ ἈΧΙΟΤΟΝΕΟΤΙΝ. 
'ΝΜΔΥΦΥΜΩΝΆΝΆΚρΡΙΘω ΗὝΤΤΟ 
ἈΝΘΡΩΙΠΙΝΗΟΘΗΜεΕρΑσ': ἈΆΧΟΥλΕ 


1117 [3251] Ι. ΟΟΒ. 1Π|,͵11---ἸΥ͂, 8. 


10 


1ὅ 


24 


ΕΜΑΥΓΓΟΜΆΝΑΆΚΡΙΝΩ᾽ ΟΥ̓ΔΕΝΓΆΡ᾽ 
εμλδυ ΓσΥΝοιλλ ἈΆΧΟΥ Δ ΘΕΝΤΟΥ 
ΤΩ ΛΘΔΙΚΑΙΟΜΆΙ ΟΔΘΆΝΆΚΡΙ 
ΝΩΟΝΜΕΙΚΟΕΟΤΊΝ᾽ ΦΟΤΤΈΜΗΠΡοΟις 
ΡΟΥΤΙΚΡΙΝΕΤΆΡ. ΕΞ ΟἈΝΘΆΘΗΟΚΟ: 
ΟΟΙΚΑΙΦῬΩ ΤΙΟΘΓΓΆΚΡΥΤΓΤΆΓΟΥ 
ΟΚΟΤΌΟΥΟ-: ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΟΕΓγΓΆσΒΟΥ 
ἈΧΟΤΩΝ καρδιῶν: ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΟΕ 
ΤΠΠΕΝΟΟΓΕΝΗΟΘΕΤΆΙ: ΕΚΑΟΤΟΛΙΤΟΤΟΥ 
ΘΥ-- ΤἈΥΤΆΛΘΆΛΘΧΦοΙ. ΜΕΤῈ 
ΟΧΗΜΑΤΊΙΟἈΧΘΙΟΒΜΑΥ ΤΟΝ. ΚΑΙΆΠΟΛ. 
ΧΩ ΛΔΙΥΜΑΟ: ΙΝἈΕΝΗΜΙΝΜΆΘΗΤΕ: 
“ΤΟΜΗΥΊΤΕΡ᾽ ἈΓΕΓΡΆΙΓΓΆΜΚΦΡΟΝΕΙΝ: 
Ι'ΜἈΜΗΘΙΟΥΤΙΕΡ ΓΟΥΘΒΝΟΟΦΥΟΙΟΥΌΘΘ 
ΚἈΓΓΓΟΥΕΤΈΕΡΟΥ ΤΙΟΓΆΡΟΘΔΙΆΚΡΙ 


ἤν. [οἱ ΤΊΔΕΕΧΕΙσ. Ο, ΟΥ̓ΚΟΘΆΔΧΕΕς Εαἰλεικλι 


ΘΆΛΧΕΕΘΟ. ΤΓΙΚΑΥΧΑΟΘΩΟΟΜΗΆΧΆΕΒΟΝ᾽ 
ΗΔΗΚΕΙΚΟΡΕΟΜΘΝΟΙΘΟΤΆΜΙ ΗΛΔῊΘ 
ΤΤΆΟΥ ΓΗΟΆΧΤΆΙ ΧΩωριοημώμνἝεβα. 
ΟἸΧΘΥΟΧΤΆΙ κἈιοφαλονγααελοι 
ἈΘΥΌΟΆΛΙΓΆΜ, ΙΝΜΙΚΙΗΜΘΙΟΥΜΙΝΟΥ͂Ν 
ΒΑΟΙΆΧΕΥΟΟΜΕΝΜ ΦΔΟΚΩΓΆΡΟΤΙ 

( )δζη ΜΧΟΤΟΥΟΛΙΠΟΟΤΟΛΧΟΥΌΟ Θοχὰλ. 
ΤΟΥΟΆΠΘΆΘΙΣΕΝ. ΘΟΕΠΙΘΆΑΝΑΤΙΟΥΟ 


Ι. (0Ὰ. ΙΥ, 4 --- 9. 


10 


15 


24 


Ο ΓΙΘΘΑΤΤΡΟΝΕΓΘΝΗΘΙΜΕΝΤῸ 
ΚοΟοΟΜωκΑΙΆΓΓγαλοις. καᾶνοις 
Ἡμβιομωρβοινλιαχν ὙΜθϑισλεῴρο 
ΝΜΗΜΟΙΘΝΧΌΣ ἩΜΘΙΟΆΟΘΕΝΘιΙΟΥ, 
ΜΕιοΔ οοχυροι: ὙΜεαιοαν όσον: Η 
ΜΕΙΟΔΘΆΤΙΜΟΙ: ἈΧΡΙΓΗΟΧΡΤΊΩ 
ΡΆλο κασι νωμΜεν: κα λψΊώωμέΕ: 
ΚΑΙΓΥΜΝΙΓΘΥΌΟΜΕΝ -λικολλ. 
φιΖομεθᾶα. ΚΑΙΆΟΤΆΤΟΥΜΕΝ: 
ΚἈΑΙΚΟΠΙΩΟΜΕΝ: ΕΡΓΆΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤἈΙΟΙ Δ ΙΆΙΟΧΕΡΟΙΝ᾽ ΧΥΔΟΡΟΥΜΕ 
ΝΟΙΕΥΧΟΓΟΥ͂ΜΕΝ -Αὐοκώμενοιᾷ 
ΝΕΧΟμΜΕθὰ-: ἈΥΟΦΗΜΟΥΜΕΝΟΙΠᾺ 
ΡἈκΆλουμεν: ὡσπερικαθΆρμα 
ΤἈΓΟΥΚΟΟΜΟΥΘΓΕΝΗΘΗΜΈΕΝ, 
ΠΆΝΤΟΩΝΙΤΕΡΙΨΙΜΑ ΕΘ ΟΑΡΤΊ οὐ 
ΚΕΝ Τ ΡΕΠΩΟΝΥΜΑΟΓΡΑΦΩΤΆΑΥΓᾺΆ: 


ἈΛΧΩΦΩΟΤΕΚΝΑΜΟΥΛΓΆΙΙΗΓ ΓΆΝΟΥΘΕ 


ΤΩΝ - ΘἈΝΓΆΡΜΥΡΙΟΥΟΠΙΆΙΛΆΓΩ 


ΓΟΥΟΘΟΕΧΗΤΆΙΕΝΧΟΩ -ἈΧΧΟΥΙΤΟΆΧΆΟΥΣΘ 


ΠΡΑΟ-ΘΝΓΆΡΧΩΙΥ ΔΙΆ ΓΤΟΥΘΥΆΓΓΕ 
ἈΙΟΥ: ΕΓΩΟΥΜΆΟΘΓΕΝΝΗΟΆλ. ΠΆΡΑ 
κΑαλΟοΥΝΥΜᾷᾶλσ.: ΜΙΜΗΤΆΆΊΜΟΥ 


ΓΙΝΕΟΘΕ -' ΣΟ ΓΟΥ ΓΟΛΧΥ ΓΟΕΙΊΕΙΝ 


119 [262] Ι. ΟΟΒ.ΙΝ,9--- 11 


10 


18 


ἐξ 


ὙΛΥΜΙΝΤΊΜΟΘΘΟΝ -ΟΟ, ΞΟΤΊΝΜΟΥ 
“ΤΕΚΝΟΝΑΆΓΆΙΤΤΗ ΓΟΝΙΚΑΙΠΙΟ ΤῸΝ 
ενκῷ᾽ ΟΟὙΜΆΟΆΧΝΑΙΜΝΗΟΘΙΤΆΘΟ 
δΟΥΟΜΟΥ ΤΆΟΘΕΝΧΟΩ, ΚἈΑΘΩΟΠᾺΆᾺΝ 
ΤἈΧΟΥΟΝΠΑΟηβκιληοιλ δ λοῖς δ 
ὩΟΜΗΘΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ ΘΜΟΥΤΙΡΟΟΥΜΆᾶςΟ, 
εφφγοιωθησλντΊνεο ΕἈΘΥΘΟΜΘᾺΘ 
ΤἈΧΕΘΩΟσΠΡΟΟΥΜΑΆΑΟΘΆΑΝΟΚΟΘΘλΆΗσΘι. 
ΙΞΑΙΓΝΩΟΘΟΜΆΙ. ΟΥ̓ΤΟΝΆΟΓΟΝΤῸ 
πεφρφδγοόμενων, ἈΧΧΑΤΉΝΆΑΥΝΆ 1 
ΜΙΝ ΟΥ̓ΓΑΡΕΝΆΟΓΩΗΕΛΧΟΙΆΘΙΆΤΟΥ 
ΘῪ, ἈΧΧΕΝ ΔΥΝΆΜΕΙ: ΤΊΘΕΛΧΕΤΆΙ: 
(Ονρλκλωελθωπροουμάᾶοσ, μενΑγὰ 
ΤΤΗ ΤΙΝΙ ΤΕΠΡΆΟΤΗΤῸς. ολωσλκου 
ΕΤΆΙΕΝΥΜΙΝΠΟΡΝΘΙΆ-: ΚΑ ΓΟΙΧΥ ΤῊ Ιδ 
ΠΟΡΝΕΙΆ. ΗΤΊΟ, ΟΥ̓ΔΘΕΝΤΌΙΟΕΘΝΘΟΙΝ 
ΟΝΟΜΆΖΕΤΆΙ ΘΟΤΕΓΥΝΑΙΚΑΤῚ 
ΜΆΓΓΟΥΤΡΟΕΧΘΙΝ᾽ ΚΑΥΥΜΘΙΟΠΕΦΎοΟι 
ΦἸΜΕΝΟΙΕΟΤΆΙ -ΚἈΙΟΥΧΙΜΆΆΧΧΟΝΘ 
ΤΤΒΝΘΗΟΆΓΤΆΙ -ΝΆΧΆΡΘΗΘΚΜΘΟΟΥ 30 
ὙΜΩΝ. ΟΤΟΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΤΟΙΤΟΙΗΟΆΧς᾽ Ε 
ΓΩΟΜΕΘΓΓΆΡΆΑΤΙΩΟΝ.Τ Τ ΌῸΣΟΟΩΜΑΤῚΙ ἸΤΆᾺ. 
ΡΟΝ ΕΘ ΤΌΠΙΝ -Ἡληκεκρικλῶςο 
ΠΆΡΟΝ “ΤΌΝΟΥ ΤΩ Ο ΤΟΥ ΤΟΙΚΑΤΤΕῈΡ 24 


120 Ι. ΟΟΚ. [Υ͂, 11-Οἰασῖ᾽,, 3. 


ΓΆΘΟΆΜΕΘΝΟΝ: ΘΝΤΟΩΟΝΟΜΑΆΤΊΙΤΟΥ 
ΙΞΙὙΗΜΟΩΝΙΎΥΧΥ. ΟΥ̓ΝΆΧΘΕΝΤΩΝ 
ὙΜΩΝιζΟ ΤΠΟΥ̓ΒΕΜΟΎΤΙΝΟ᾽ ΟΥ̓ΝΤῊ 
λΔΥΝΆΜΘΙΤΟΥΚΥΥ. ΤΤΑΡΆΔΟΥΝΑΙ 
ΤΟΝΤΌΙΟΥ ΓΟΝΤῸΟΛΔΓΆΑΝΆΘΙΟΟΧΣΘ 
ΘΡΟΝΤΤΉΗΟΟἈΡΙΚΟΟ:ΙΝΆΑΓΓΟΤΝΆΟΟΘΗ: 
ΕΝΤΉΗΗΜΕΡΑΤΟΥΚΥΗΜΩωΝΙ ΧΥ" 
ΟΥ̓ΚΑΧΟΝΤΟΌΚΑΥΧΗΜΑΥΜΩΜΝ' ΟΥ̓ 
ΚΟΙΔ͵ΑΤΆΟΙΟΤῚ.- ΜΙΚΡΆΖΥΜΗ:Ο 
ἈΟΝΤΌΦΥΡΑΜΑΖΥΜοΙ εκκΆϑὰ 
ΡἈΤΕΟΥΝΤΗΝΙΤΆΑΛΧΛΆΑΙΆΝΖΥΜΗΝ.: 
'ΜΔΗΤΕΝεονφδγραμᾶλ:καϑώοσθο 
ΤἈΙΆΖΥΜΟΙ ΚἈΑΙΓΑΡΤΟΙΠΆΟΧΑΗΜΦ. 
ὙΤΕΡΥΜΟΩΝΕΤΎΘΗΧΟ: ᾿ΟΤΈΕΘΟΡΤΆ 
ΖΟΜΕΝΝ ΜΗΘΕΝΖΥΜΗΠΆΛΧΔΟΙΆΧΟ:.: ΜΗ 
ἈΕΘΝΖΥΜΗΚΆΚΙΆΟΚΆΑΙΗΙΤΟΝΗΡΙΆΟ.: 
᾿ἈΛἈΧΘΝΆΖΥΜΟΙΟ-: ΑΙ ΡΙΝΙΆοιςΆυλ. 
ληθεβιλςσ' ἘΓΡΑΥΧΥΜΙΝΕΝΤῊΘ 
ΠΙΟΤΌΟΧΗ: ΜΗΟΥΝΆΝΑΜΙΓΝΥΌΘΑΙ 
ΤΟΡΝΟΙΟ' ΚἈΑΙΟΥΤΙΆΝ ΤΟ ΤΌΙΟΙΤΟΡ 
ΝΟΙΟΤΟΥΚΟΟΜΟΥ ΓΟΥ ΤΟΥ. ΗἩΤῸΙΟ 
ΤΤΆΘΟΝΘΚΤΆΙΟΙΚΑΙΆΡΙΤΆΣΙΝ: αι 
Ἀλλ τΡαισ' δπειοφιλετλιλρλθι 
ΤΟΥΚΟΟΜΟΥΘΣθΆΘοιΝ ΝΥΝ θεγρὰ 


151 [15] Ι. ΟΟΒ. Υ͂, 8.---11. 


1ὅ 


24 


ὙΥΔΥΜΙΝ -ΜΗΟΥΝΆΑΝΑΆΜιΙΓΝΥΟΘυ. 
ΘἈΝΤΊΟΧΑΘΑΦΟΟΘΟΝΟΜΆΖΟΜΕΝΟΟ 
ΗἩΠΟΡΝΟΟ- ΗΠΆΘΟΝΕΚΤΉΟ ΗΘ 


ἈΘΧΑΓΓΡΗς.' ΗἩΧΟΙΔΌΟβΟς -ἩΜΘΘΥόῶζος. 


ΗΆΧΡΠΆΣ- ΤΩΤΟΙΟΥ ΤΩΟΜΗΔΆΘΟΥΝ 
εοθιειν᾽ ΤΙΓΆΡΜΟΙ ΤΟΥ Έ σῷ 
ΙζβῬινιβξᾷιν" ΟΥ̓ΧΙΤΟΥΘΘΟΦΥΜΕιΌΚΡΙΝΘ 
ΤΆᾺΙ ΤΟΥ λεασωοθόκρινει: εσλρὰ 
ΤἘΤΟΝΙΤΟΝΗΡΟΝΘΣΥΜΟΩΝΔΑΥ ΤΟΣ 


᾿Ὶ ΟἈΜΑΤΙΟΘΣΥΜΩΝΙΠΡΆΓΜΆΘΧΩΝ 


ΠΡΟΟΤΟΝΕΤΕΡΟΝΙΚΡΙΝΘΟΘΆΙΕΙΤΙ 
ΤὨΩΝΆΔΙΚΩΝ: ΚΑΙΟΥΧΙΕΤΙ ΤΩΝ 
ἈΓΙΩΝ -ΗΟΥ ΚΟΙΔΑΓΤΆΛΙ: ΟΤΊΟΙΆΓΙ 

ΟΥ̓ ΤΟΝΙΚΟΟΜΟΝΚΡΙΝΟΎΌΙΝ; ΙΚἈ!ΕΙῚ 
ΕΝΥΜΙΝΚΡΙΝΕΤΆΙΟΚΟΟΜΟσΜ. ἈΝᾺ 
ΣΙΟΙΕΟΤΆΙΚΡΙ ΤΗβιωναλλχιστω. 
ΟΥὙΚΟΙΔΑΓΓΕΟΤΙΆΑΓΓΕΧΟΥΌΚΡΙΝΟΥ 
ΜΕΝ, ΜΗΤΊ γεειωτικλ. ΒΙΩ ΤῚ 
ΚἈΑΜΜΕΝΟΥΝΚΡΙΤΉβιΑΆ.: ΕΘἈΝΕΧΗΤᾺΆ.. 
ΤΟΥΟΘΕΣΟΥΘΕΝΗΜΕΝΟΥΟΘΝΤΉΕΚ 
ΚΑΗΟΙΆ ΤΟΥ ΤΟΥΟΙΚΆΘΗΖΕΤΆΙ; ΠΡΟΟ 
ΕΝΤΡΟΠΗΝΥΜΙΝΆΕΓΩ, ΟΥ̓ΤώςσΟΥ 
ΚΕανιεανΥμινουλδειοοοόφῷοσ.οςο, λγ 
ΝΗΟΕΤΆΙΔΙΧΙΚΡΙΝΆΙΆΝΆΜΕΟΟΝ 


Ι. ΟΟΒ. Υ͂, 11--ΥἹ, δ. 


10 


18 


24 


“ΓΟΥΧΔΕΘΑΦουλυτου Ἀλλλλλϑθλ 
«ΟΟΜΕΤΆΛΘΑΦΟΥΚΡΙΝΕΤΆΙ -ἰς 
“ΤΟΥ ΤΟΕΙΠΙΆΠΠΟΤΩΝ᾽ ΗΔΗΉΜΕΝΟΥ 
ΟἈΦσ -ΗΤ ΤΗΜΔΑΥΜΙΝΕΟΤῚΝΟΤῚ 
ΚΡΙΜΆΑΓΤΆΘΧΕΤΆΙΜΕΘΕΔΥ ΤΩΝ: 
ΔΟΙΧΤΙΟΥΧΙΜΆΧΧΟΝΆΔΙΚΕΙΟΘΘ᾽ Δ. 
ἈΓΓΙΟΥΧΙΜΆἈΧΧΟΝΑΆΠΟΟΤΈΡΕΙΟΘα.: 
ἈΛΑΛΥΜΕιΙΟΆΙΚΕΙ ΤΕΚΔΙΆΠΠΟΟ ΤῈ 
ΡΕΙΤΕῈ ΚΑΟΤΟΥ ΤΟᾺΛΘΆΦοΥΟ μοΥ 
ΚΟΙΆΛΆΤΕ. ΟΤΊΆ Δκοι. ΘΥκλοιλει 
ἈΝ. ΟΥ̓ΚΚΛΗΡΟΝΟΜΗΟΟΥΌΙΝ, ΜΗ 
Τ]λλνᾶοθϑα: ΟΥ̓ Τεπορνοι: οὐ τέειλ 
ἈΩΧΑΤΡΑΆΙ: ΟΥ̓ΤΈΜΟΙΧΟΙ: ΟΥ̓ΤΕΜΆ 
ἈΆΚΟΙ: ΟΥ ΤΕἈΡΟΕΝΟΚΟΙΤΆΙ - ΟΥ̓ΤῈ 
ΙΞ(ἈΕΙΙΤΆΙ- ΟΥ ΤΕΙΤΆΘΟΝΕΙΚΤΆΙ ΟΥ 


ἈΟΙΆΟΡΟΙ: ΟΥ̓ΜΕΘΥΟΟΙ: ΟΥ̓ΧΑΡΠΆΓΕΟ: 


ΕΧΟΙΆΘΙΑΝΘΥΟΥΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΟΥ 
ΟΙΝ᾽ ΚΑΙ ΤἈΑΥ ΓΑΤΙΝΘΟΗΤΆΜ Ἀλλὰλ. 
᾿ΑΠΕΧΟΥΟΆΟΘΘΟΘ᾽ ἈΧΆΔΗΓΙΆΟΘΗΤᾺΆΛ: 
ἈΛΑΧΘΑΔΙΚΑΙΘΗΤῈ -ΘΝΤΌΌΟΝΟ 

ΜΑΓΙΓΟΥΚΥΗΜΟΟΜΙΥΧΥ͂. ΚΚΆ. 

ΕΝΤΣΙΝΜΙ ΓΟΥΘΥΉΜΩΟΝ᾽ 
ΤἈΝ ΤΆ Μοιε:ΕΟΤΙΝ.-: ἈΧΧΟΥΤΙΆΝΤΆ. 

ΟὙΜΦΡΕραΙ" ΤΤΑΝΤἈΜΟΙΘΣΕΘΟΤΙΝ: ἈᾺ 


188 [136] Ι. ΟΟΒ. Υ͂Ἱ, ὅ --- 13. 


10 


18 


24 


ἈΟΥΚΕΓΩΕΣΟΥΟΙΆΟΘΗΟΟΜΆΜΥΤΙΟ 
ΤΊΝΟΟ ΤἈΕΡΟΜΑΓΆΓΉΗΚΟΙΛΙΆ.: 

ΚΙ ἈΙΗΙΚΟΙΆΙΆΓΓΟΙΟΚΕΡΩΟΜΔΆΟΙΝ᾽ ΟἈ 6 

ΘΟ: ΚΑΙΓΓΑΥ ΤΗΝΙΚΆΑΓΓΑΥΤΆΚΑ. 
ΓΤΆΡΓΗΟΕΙ ΤΟΑΘΟΟΜΆ. ΟΥ̓ΤΉΤΤΟΡ 
ΜΆΑΛΑΛΑΤΟΌΚΟΩΣ ΚΑΙΟΚΟΤΏ ΘΟ) 
ΜΑΆΤῚ ΟΑΔΕΘΟΚΑΥ ΓΟΝΚΝΗΓΘΙ 

ΡΕΝ 'ΚἈΑΙΗΜΆΟΕΘΣΕΓΘΕΘΙΡΘΙ- ΟΧΤΤΉΟΘ 
λυν ΜΘ σλΥ ΓΟΥ ΟΥὙΚΟΙ ΑΤᾺΟ 
(τγγλοὼμ ἈΤΑΥΜΟΩΝ: ΜΕΧΛΗΧΥῪΘ 
ΟΤῚΝ᾽ ἈΡΑΟΥΝ. ΤἈΜΘΑΆΗ ΤΟΥΧΎῪ.ΤΤΟΙ 
ΗἩΟΟΟΥΙΤΟΡΝΗΟΜΘΆΗ; ΜΗΓΕΝΟΙΤῸ" Η 
ΟὙΚΟΙΔΑΆΤΕ. ΟΤἹΟΙΟΧΆΟΜΘΝΟΟ ΤῊ 
ΤΤΟΡΝΗ,ΕΝ, ΟὩΜΆΘΦΘΟΤΙΝ : ΘΟΟΝΤΆΜΙΓᾺΡ 
«ΗΟΙΝΟΙΆΥΌ, ΕἸσΟἈΡΚΆΜΙΆΝ' ολ 8 
ΚΟΆΧΧΟΜΕΝΟΟΤΌΣΧΚΟ).: ΘΝΙΝΆΕΘΟΤΙΝ᾽ 
«ΘΥΓΘΤΕΤΗΉΝΙΠΟΡΝΘΙΆΝ' ΤΤΆΝ,Ἀ 
ΜΆΡΤΗΜΑΆ. ΟΘἈΝΠΙΠΠΟΙΗΟΘΙΆΝΟΟ: ΕΚ 
ΤΟΟΤΟΥΟΟΘΜΑΆ ΓΟΟΕΟΤΊΙΝ᾽ ΟἈΘΙΤΟΡΝΘΥ 
ΟΝ. ΕἸΟΤΟΙΔΙΟΝΟΩΟΜΆΆΔΧΜΑΡΤΆΝΕΙ᾽ 
ἨΟΥΚΟΙΔΑΆΤΆ,.. ΟΤΙ ΓΟΟΟΜΆΥΜΩΟ) 
ΝΜἈΑΟΟΤΟΥΘΝΥΜΙΝΑΆΓΙΟΥΤΙΝΟΘΟΤῚΝ 
ΟὟὙ, ΕΧΕΤἈΙΆΙΤΟΤΟΥΘῪ. ΚΑΙΟΥΚΈΘΟ 
ΤἈΙΕΑΥΓΤΓΟΝ᾽ ΗΓΟΡΑΟΘΗΤΆΙΓΆΡ᾽ 


10 


1 


24 


ΤΊΜΗΓΟ᾽ ΔΟΣΆΟΛΧΙΓΘΔΑΗΤΌΝΘΝ "ΕΝ 
ΤΩ ΟΘΩΜΑΆΤΊΎΜΩΝ -ΚΑΙΕΝΤῸῺ 


ς΄. ΠΝΙΥΜΩΝ.: ἈΤΙΝΆΘΟΤΙΝΤ ΟΥΘΥ" 
|Περιάξων, ἘγΡΑΥ ΆΤΕΜΟΙ "ΚΆΧΟΝ 


ἈΝΩ ΓΥΝΆΑΙΚΟΟΜΗΆΤΙΤΘΟΘΆΣ Αὐλ. 
ἈΘΤΆΟΠΟΡΝΙΆΘΒΘΚΑΟΤΌΟ, ΓΉΝΘΑΥ 
“ΤΟΥΓΥΝΑΆΑΙΚΆΕΧΕΤῸΣ κλιεικλο 
ΤΉῊΗΤΟΝΙΔΙΟΝΆΝΙΡΆΕΧΘΟΤῸΣ “ΤῊ 
ΓΥΝΑΙΚΗΟΧΝΗΡΤΗΝνοφιληνὰ 
πολιλοτΤῸ ΟΜΟΙΩσΟΔΕΘΙΚΑΙΗΓῪ 
ΝΗΤΌΝΣΝΑΆΡΙ ΗΓΥΝΗΤΟΥΊΔΟΟΥ 
ΟΟΜΑΆΓΟΟΟΥΚΕΞΟΥΌΟΙΆΖΘΕΙ Ἄλλολκ 
ΝΗΡ ΟΜΟΙΩΟΔΕΚΑΙΟΆΝΗΡΤΟΥΣ 
ἈΙΟΥΟΩΜΑΆ ΤΟΟΟΥΚΕΞΟΥΌΟΙΆΖΕΙ: ἈᾺ 
ἈΗΓΎΝΗ᾽ ΜΗΛΧΙΠΟΟΤΕΡΕΘΙ ΤΕΆΆΛΗ 
ΧΟΥΟ. ΘΙΜηΗΤΙἈ ΝθιουμΜφώνου 
ΠΡΟΟΚΆΙΡΟΝ "᾿ΝΆΑΟΧΟΛΧΛΆΑΟΘΗΤΆΙΤΗ. 
ΠΡΟΟΘΥΧΗ ΚἈΑΙΠΆΛΙΝΕΙΤΙ ΤΟἈΥ ΤῸ 
ΟὙΝΕΡΧΘΟΘΆΙ ᾿ΝἈΜΗΠΘΙΡΆΖΘΥ 
ΜΆΑΟΟΟΚΧΤΆΝΑΆΟ,. ΔΙΆΤΉΝΆΚΡΆΟΙΑ 
ὙΜΩΝ.: ΤΟΥ ΓΟΔΘΆΘΓΩΚΑΤΆΟΥΓ 
ΓΝΩΜΗΝ. ΟΥ̓ΚΑΓΓΕΓΠΙΓΓΆΓΗΝ᾽ ΘΕ 
ἈΩΟΓΆᾺΡΙΤΑΝΤΆἈΟΛΣΛΙΝΟΥΟΘΙΝΆΑΙΟΛΟΙΚΚΆΙ 
ΕΜΆΥΓΤῸΝ: ἈΧΛΆΧΕΘΚΑΟΤΌΟΙΔΙΟΝΕΟΧΘΕΙ 


135 [66] Ι. ΟΟΒ.Υ͂Ι, 30--Π, 1. 


φι 


10 


15 


24 


Ε 


120 


ΧἈΡΙΟΜΆΘΚΘΥ. ΟΜΟΝΟΥ Τῶςσ. ΟλΕοΟΥ 
ΤΩ ς᾽ ἈΕΓΩΔΟΕΤΟΙΟΆΓΆΜΟΙΟΙΚΆΓΓΆΙΟ 
ΧΗΡΆΙΟ ΚΑἈΧΟΝΑΥ ΓΟΙΟΘΆΝΜΘΙΝΟΩΣ) 
ΟἸΝΩΟΙΚΆΓΟΩΣ ΕἸΔΘΟΥΚΕΓΙΚΡΑΆΓΘΥῸΟ 
ΤᾺ ΓΑΜΗΟΆΧΤΌΣΟΆΙΣΝ᾽ ΚΡΙΟΘΟΟΝΓΆΡΘΟ 
ΤΙΝΓΑΜΗΟΔΙΗΙΤΥΡΟΥΌΘΆΙ ΤΟΙΟΔ6 


Ι ἐγ ἈΜΗΗΙΚΌΟΟΙ, ΤΤΆΡΑΓΓ αλλῷ -οΥὐκεγῳ.:' 


ἈΛΧΆΟΚΟ- ΓΥΝΆΑΙΚΑΆΑΤΙΟΆΝ,ΡΟΟΜΗ 
ΧΩΡΙΟΘΗΝΆΙ. ΕΑΝ ΘΚΑΙΧΩρΙΟΘΗ.: 
ΜΕΝΘΤΩΛΧΓΆΜΟΟ: ΗΤῸΙΙΘΟΆΧΝΑΡΙ 
ΚΑΤΆΛΆΆΧΓΗΤΌΩΣ ΚΑΙΆΝΆΑΡΑΆΓΥΝΑΙ 
καμηλφιδανᾶιν Τοιολθλοιποιολεγῳ 
εγῷ, οὐχοκς δι τον θα οο: ΓΎΝΑΙ 
ΚἈΕΧΘΙΆΠΠΙΕΟΤῸΝ - ΚΑΙΧΥΓΤΗΟΥΝΟΘΎΥΔΟ 
ΚΘΙΟΙΚΒΘΙΝΜΕΤ ἈΥΓΟῪ: ΜΗΧΚΡΗΘΤῺ 
ἈΥΓΤΉΝ᾽ ΚἈΙΓΎΝΗ. ΕἸΤΊΟΘΧΘΙΆΝΑΡΑ 
ἈΠΙΟΤῸΝ -ΚΑΙΟΥ ΤΟΟΟΥΝΘΥΔΟΚΕΙΟΙ 
ΚΘΙΝΜΘΤΆΥΓΓΗΟ: ΜΗΧΦΗΕΤΌΛΥ ΤΟΙ 
ΗΓΙΆΟΤΆἈΙΟΧΝΗΡΟΛΙΠΙΟΤΟΟΕΝΤῊ 
ΓΎΝΆΙΚΙ- ΚἈΑΙΗΓΙΆΟΤΆἈΙΗΓΎΝΗ, ΗΆ. 
ΠΙΟΤΟΟΘΝΤΌΣΧ ΘΆΦΩ: ἘπθιΆΡατΆ. 
ΤΕΚΝΑΥΜΟΩΝΆΚΑΘΑΡΤΆΘΟΤΙΝ: 
ΝΥΝΑΑΘΑΓΙΧΕΟΤΊΝ.: ΕἸΔΘΟΆΛΙΤΙΟΤῸΝ 
ΧΩΡΙΖΕΤΆΙ, ΧωριΖεοθῶ: οΟΥ̓λΛΘλΟΥ 


Ι. 60Ὰ. ΥἹΙ, 1 -- 16. 


10 


15 


24 


ΧΩ ΤΆΙΟΧ ἈΘΆΦοοηΗλ ἈΘἈΦΗΘΝΤΌΙΟ 
ΤΟΙΟΥΤΌῸΟΙΟ: ΕΝ θιρηνηκβθιζληῖζθ. 


ον νυδτιοο Ὁ 9. "ν δϑν ον δὃ ὃ δ' ὃ Ὁ ὃ ὁ δὃϑϑ΄ 9 ὲ ὁ 5. ὦ ὁ ν ὁ ὁ ὁ 95 9 


ΤΩ ΚΑΙΟΥ ΓΩΟΟΘΕΝΤΆΙΟΘΕΚΙΚΆΗΟΙΆΙΟ 
ΤΠΆΟΔΙΟΔΙΆ ΓΆΟΟΘΟΜΑΆΑΛΜ ΠΕΡΙ ΤΕΤΜΗ 
ΜΕΙΝΝΟΟΤΊΙΟΘΚΆΗΘΗ. ΜΗΘΙΤΠΙΟΠΆΟσΘΟΣ 

᾿ ΕΝἈΚΡΟΕΥΟΤΙΆΚΘΚΑΧΗΤΆΤΊΙΟ. ΜΗ 
ΠΕΡΙ ΤΕΜΝΕΘΟΘΟΩΣ ΗἩΤΕΡΙΤΟΜΗΟΥ ἍΘ 
ΕΟΤῚΝ -ΛΔΙΗΧΙΚΡΟΚΑΥΟ ΤΙΆΟΥΆΕΝΘΟ 
ΤῚΝ: ἈΧΧΆΑΤΤΉΡΗΟΙΟΕΒΝ ΤΟἈΟΝΘΥ 
ΕΚΆΧΟΤΟΟΕΝΤΤΗΚΛΑΙΟΘΙΗΘΙΚΆΗΘΗ, 
ΕΝΤΆΑΥ ΓΗΜΕΝΕΤῸῺΣ ΔλουΥΧΟΟαΆΗ 
ΘΗ: ΜΗΟΟΙΜΕΘΆΘΤΩΘ᾽ Ἀλλοϑικλ λυ 
ΝΜΑΟΛΣΛΙΘΑΘΥΘΕΡΟΟΓΟΘΝΘΟΘΆΙ, ΜΆΆΧΆΧΟΝ 
ΧΡΗΟΆΔΟΥ ΟΓἈΡΟΝΚΟκληθεοιολουλοςσ 
ἈΠΕΛΘΥΘΕΡΟΟΙΚΧΥΕΟΤΊΙΝ᾽ ΟΜΟΙώΟΘΟΕ 
ἈΘΥΘΕβοοκληθειολ οΟυγΥ ἈΟΟΘΟΤῚΝ 
ΧΥ̓́ ΤΙΜΗΟΘΗΓΟΡΆΟΘΗΤᾺΆΙ -ΜΗΓΊΝΕ 
σΘΕαλΟΥ ΧΟΙΆΝΟΝ: ΕΚΛΟ ΤΟσΘΝΝΩ)α 
κληθηλλθλῴῷοι. Ν ΤΟΥ ΤώμΜενε 


191 [318] Ι. ΟΟᾺ. ΥΠ, 1 -- 34. 


« 


10 


15 


20 


21 


ΤΟΣΪΤΆΡΆΑΘΩΟ" ΠΕΡΙΔΘΤΟΝΙΤΆᾺΡ 
ΘΕΝΩΝΕΙΠΙΤΆἈΓΗΝΚΥΟΥΚΕχΩ.. 
ΓΝΩΟΜΗΝΑΘΔΙΔΟΜΙΩΟΘΗΆΘΗΜΘ 
ΙΝΝΟΟΥΤΙΟΙΚΥΤΠΟ ΤΌΟΘΙΝΆΙ ΝΟΜΙΖΟ) 
ΟΥ̓ΝΤΟΥ ΤΟΙΚΑΧΟΝΥΤΙΆΡΧΘΙΝ ΙΑ... 
ΤῊἨΝΕΝΘΟΤΟΟΛΙΣΧΝΑΝΑΆΓΜΚΗΝ.: ΟΤῚ 
ΚΑΛΟΝΆΝΟΤΟΟΥ ΓΩΟΘΘΙΝΑΆΙ" Δ 6 
ἈΘΟΔΙΓΎΝΆΜΟ, ΜΗΖΗΤΕΙΆΥΌΙΝ᾽ 
ἈΕΛΧΥΌΟΛΔΙΆΙΤΟΓΥΝΆΜΚΟΟ, ΜΗΖΗΤῸΙ 
ΓΎΝΔΙκΑ. ΕἈΝΔΕΚΑΙΓΆΜΗΟΘΗΟΟΥ 
ΧΗΜΑΆΡΤΈΕΟ᾽ ΚἈΑΙΘΑΝΓΗΜΗΗΠᾺΡ 
ΘΕΝΟΟ: ΟΥ̓ΧΗΜΆΡΤΕΝ᾽ ΘΑΗΥΊΝ 

Ὁ ΘΤΉΟΛΑΡΚΙΕΣΟΥΟΙΝΟΙ ΓΟΙΟΥ ΤΟΙ 
εγωλϑυμωνφιλόμλν ΤΟΥ 


“] ολθβφημειλλελῷοι. οκλιβοσοουν 


ΕὙΟΤΆΑΛΙΜΕΝΟΟΘΟΤῚΝ.ΓΟἈΆΧΟΙΠΟΝΙΝΆ. 
ΚἈΑΙΟΙΘΧΟΝΤΤ ΘΒΟΓΥΝΆΙΚΆΟ, ΟΟΜΗ. 
ΕΧΟΝΤΈΘΟΟΣΟΙΝ᾽ ΚἈΑΙΟΙΚΆΆΙΟΝΤΈῈΕΟ, 
ΘΟΟΜΗΙΚΆΔΙΟΝΤΕΟ' ΚΆΙΟΙΧΆΙΡΟΝ 
ΤΈΕῸ, ΘΟΜΗΧΆΙΡΟΝΤΕς' ΙΚ(ΑιριΆΓΟ 
ΡΆΖΟΝΤΕΟ, ΘΟΜΗΙΚΓΕΈΧΟΝΤΈῈΟ 
ΚΑΟΟΙΧΡΟΜΟΝΟΙ ΓΙ ΚΟΟΜΩ ΤΟῪ 
τῶ, ΘΟΜΗΙΚΑΓΆΧΡΟΩΟΜΕΝΟΙ ΤΤᾺ. 
ΡΑΓΘΙΓΑΡΤΟΟΧΗΜΑΆΑ ΤΤΟΥΚΟΟΜΟΥ 


Ι. ΟΟΒ. ΥΠ, 34 --81. 


10 


18 


24 


ΤΟΥΤΟΥ.: θΘθλωλουμᾶςσ. ἈΜΕΡβΙ 
ΜΝΟΥΌΘΙΝΆΙ ΟἈΓΆΜΟΟΜΕΡΙΜΝΑ. 
ΤἈΓΤΟΥΚΥ ΤΩ ΟΆἈΆΡΕΟΘΙΤΌλζΩΣ ο 
ΔΕΓΆΑΜΗΟΆΟΜΕΡΙΜΝΑΆΤΆΣΨ ΟΥΙΪΚΟ 
ΟΜΟΥ ΤἸΟΛΟἈΡΕΟΘΙΤΗΓΎΝΑΆΙΚΙ:. 
ΙΞΔΙΜΕΜΕΡΙΟΤΆΨ ΚΑΙΗΓΥΎΝΗ 
ΕἸαγαμοοκλιηπάφθενοσ, ΜΕρΡΙΜΝᾺ. 
ΤἈΓΟΥΚΥ ΜΆΗ, ἈΓΙΆΤΩΣΟΘΟΩΜΆΑΆ. 
ΤΙΚΑΥ ΤΙΝΙ ΗΔΕΓΆΑΜΗΟΆΟΆΣ. 
ΜΕΡΙΜΝΑΆΑΓΆΓΓΟΥΚΟΟΜΟΥ ΤΠΙΩΟΆΣ. 
ΡΕΟΘΙΤΟΆΧΝΑΆΡΙ ΤΟΥ ΓΟΆΘΠΡΟΟ 
ΤοΟΥΜωνλυ ΓωΩΝΟΥΜΦερβονὰᾷε 
ΓΟ ΟΥ̓ΧΊΝἈΕΡΟΧΟΝΥΜΙΝΕΙΤΙ 
ΒΕλΆλ ἈΧΧΑΤΙ}ΙΡΟΟΤΟΘΥΌΧΗΜΟΝ 
ΙΞΙἈἸΙΕὙΥΤΙΆΡΘΑΡΟΝΤΟΟΚΩΆΤΤΕΡΙ 
ΟἸΤΆΟΤΩΟ ΕἸΔΕΤΙΟΧΟΧΉΜΟΝΕΙΝ 
ΕἸΤΙ ΤῊΗΝΙΤΑΡΘΕΝΟΝΘΑΥ ΓΟΥΝΟ 
ΜΗΖΘΙ- ΘΆΝΗ, ὙΤῺἝΕΡΆΙΚΜΟς᾽ ΚΑΙ 
οΥ̓Τωσοφιλθιγινεοθᾶν οϑαλειὶ 
ΠΟΙΗΤῸῺΣ: ΟΥ̓ΧἈΜΑΡΤΆΝΘΙ: ΓΆΜΗ 
ΤΟΩΟΆΝ᾽ ΟΟ, ἈΕΘΟΤΉῊΙΚΒΝΕΝΤΉΚΑΡ 
ΔΙΆΧΔΥ ΓΟΥΘΆΡΘΟΟ: ΜΗΕΘΧΩΟΝΆΜΝΑΆΓ 
ΚΗΝ ΘΣΟΥΟΙΆΝ ΘΕΧΘΙΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ἈΙΟΥΘΘΆΗΜΑΆΤΟῸΟ -ἸΦΤΤΟΥ ΤΟΙΚ(ΕΚΡΙ 


1239 [268] Ι. ΟΟᾺ. Υ͂ἹΙ], 81 --- 837. 


10 


24 


17 


ΚΕΝΘΝΤΗΪΔΙΆΚΑΆΡΔΙΆΟΓΗΡΕΙΝ 
ΤΉΝΕΛΑΥ ΓΟΥΤἈβρθονονκΆλο 
ΤΤΟΙΘΙ᾿ ΦΟΤΕΚΑΙΟΘΚΓΆΜΗΖΩΝ 
ΤΉῊΝΕΛΔΥ ΓΟΥΤΙἈρβθενονκλλώςο 
ΤΤΟΙΕΙ -ΟΔΕΜΗΒΙΚΓΑΜΗΖΟΩΝΚΡΙΟ 
ΟΟΝΊΙΤΟΙΕΙ᾿ ΓΥΝΗ ΔΘΑ ΘΤΆΙΝΟΜΟΣ 
ΕῳΦΟΟΟΝΧΡΟΝΟΝΖΗΟΆΧΝΗΡ ΥΓΤῊΟ 
ΕἈΝΔΕΘΚΟΙΜΗΘΗΟΆΧΝΗΡ" ΘΆΘΥΘ6 
ΡΆΕΟΤΊΙΝ- ὦ, ΘΕΆΧΘΙΓΑΜηΗθηνα,.. 
μονονενκῷ" ΜἈΆΚΑΡΙιωΤΕΈρΆ.λ 
ΕΟΤῚΝ - ΘΑΝΟΥ ΤΩΌΟΜΗΝΕΙ. ΚΑΤΆ. 
ΤἨΝΘΜΗΝΓΝΦΩΜΗΝ- Δοκῶ λ 6 
ΙΞ«ἈΓΩΟΤΙΝΆΘΥΘΧΘΟΘΙΜΟ ΠΕΡΙΔΕ 


Ι ὠνειλωλῳθυτων. ΟΆΆΜΕΝ 


ΟΤΊΤΑΝ ΤΕΟΓΝΩΣΟΙΝΕΧΟΜΕΝ Η 
ΓΝΩΟΙΟΦΎοΟιοΙ. ΗΛ ΘΑΓΆΠΗΟΙΚΟΣΔΟ 
ΜΕΙ" ΕἸ ΤΊΟΔΟΙΚΕΙΕΓΝΩΚΕΝΑΙΤῚ. ΟΥ᾿ 
τῶεγνῳω -καϑθωολοϑιγνώνλι: εἰ 
͵ΔΕΤΙΟΆ,ΧΓΆΤΤΆΓΟΝΘΜΝ. ΟΥ̓ΤΟΘΟΕΓΝΟΩΟ 


᾿ΟΤΆΙΥΤΙΔΥ ΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΟΓΝΩΟΘΩΟ 


ΟΥ̓ΝΤΩΟΝΘΙλωΟλ ΘΥ ΤΟΝ. ΟἹΔλ. 
ΜΕΝΟΤΊΟΥ Δ ΕΝΕΙ Δ ΘΧΟΝΕΝΚΟΟ 
Μῷω -ΚἈΑΙΟΤΙΟΥἌΕΙΟΘΟ, ΕΙΜΗΕΙς᾽ Ις 
ΓᾺΡ. ΕΙΠΕΡΕΙΟΙΝΆΕΓΟΜΕΝΟΙΘΕΟΙ. ΕΥ̓ΓΕ 


1. ΟΟἷ. ΝΠ, 31 τ ΎΠΙ, Ὁ. 


10 


18 


24 


ΕΝΟΥΝΩΘΙΤΈΕΙΤΙΓΗΟ, ΘΟΤΠΊΕΡΕΙΟΙΝ 
ΘΕοΙΤΟΆΛΟΙ -κλυκυριοιπολλοι Ἀκὰ 
ἈΗΜΙΝ. ΕἸΟΘΟΟΙΤΗΡ, ΕΣΟΥ ΤΆΠΆΝ 
ΤΆ. ΚΑΙΗΜΕΙΟΕΙΟΛΥ ΤΓΟΝ᾿ ΚΆΙΕΙΟ 

ΙΚ(Ο ΙΟΌΟΧΟ -ΑἸἹΟΥ ΤΆἈΠΠΑΝΓΤΆ. ΚΆΆΗ 
ΜΕιολυλΥ ΓΟΥ ἈΧΧΟΥΚΕΝΠΛΆΟΙΝ 
ΗΓΝΟΩΟΙΟ' ΤΙΝΕΟΓΆΡΤΉΟΥΝΗΘΘΕΙ 
ἈΓΟΥΘΙΔλΟΥ ὠωσἈΡ ΤΙ. ϑσαιλ 
ἈΩΦΩΘΥΎΥ ΓΟΝΕΟΘΙΟΎΟΙΝ -ΚΑΙΗΟΥ 
ΝΕΙΔΗΟΙΟΛΥ ΤῸΝ, ἈΘΟΘΕΝΗΟΘΟΥΌΑΆΚΣ, 
ΜΟΛΥΝΕΤΆΙ ΚΕΡωμΆ θη ΜΆΟ 
(ὐὙπαριεσηοντωθαυ ΟΥ̓ΤΕΓΆΡΕ 
ἈΝΦΆΓΩΜΕΝ. ΠΕΡΙΟΟΘΥΟΜεΕΝ. ΟΥ 
ΤΕΘΑΝΜΗΦΑΆΑΓΩΜΘΟΝΥΟΤΈΡΟΥΜΕ 
ΘᾺ ΒΆΕΠΕΤῈ ΔΕ. ΜΗΠΟΟΗΘΞΟΎΟΙ 
ΧΗΜΟΩΟΝΑΥ ΤῊ -ΤΙΡΟΟΚΟΜΜΆΓΕ 
ΝΗΤΆΙΓΟΙΟΆΟΘΘΕΝΕΘΟΙΝ: ΘἈΝΓᾺΡ 
ΤΙΟΙΔΗΘΕ ΤΟΝΕΧΟΝΤΆΓΝΩΟΙΝ. 
δνθιλωλιωκἈΑ ΓΆΚΕΙΜΕΝΟΝ. ΟΥ 
ΧΗΗΟΥΝΕΙΔΗΟΘΙΟλΥ ΓΟΥΧΟΘΕΝΟΥῸ 
ΟΝΤΌΟ. ΟἸΚΟΔΛΟΜΗΘΗΟΘΕΤΆΙ: ΕΙΟΤῸ 
ΤἈΘΙΔΟλ ΟΘΥ ΤἌΘΟΘΗΘΙΝ; ἈΠῸΟᾺ 
ἈΥ̓ΤΆΙΟΥΝ, ολοθενωνλλαδλῳῴος. 
ΕΝΤΉΟΘΗΓΝΩΟΕΙ, ΔΙΟΝ, ΧΟΆΤΤεθα. 


181 [24] 1. (0. ΥἹἝὮΙ. ὅ--- 11. 


24 


11" 


ΝΕΝ᾽ ΟΥ̓ΤΩΟΔΕΆΑΜΑΆΡΤΆΝΟΝΤΕΟ 
ΕἸΙΟσΤΟΥΟΧ Δ ΕΆΦΟΥο: ΚΑΙ ΤΥΤΓΙΤῸΝ 
ΤἜΟΛΥ ΤΩΝ ΤΗΝΟΥΝΕΙΔΉΟΙΝΜΆΟΘ 
ΘΕΝΟΥΟΆΝ :-ΘΙΟΧΝΑΜΑΡΤΆΝΕΤΆ" 


,ὯὟ Ιοπερειβρωμλοικανλλλιζεαι το. 


ἘΝ 


ἈΛΕλφΦονμου ουμηφάγωκρε 
ἈΘΙΟΤΟΝΆΙΩΟΝᾺ- ΝΆΜΗΤΌΝΆΔΛΟΘΑ 
Φονμογοκανλάλοω οΟὐκει 
ΜΙΘΆΘΥΘΕροςσ. ΟΥ̓ΚΕΙΜΙΆΠΟΟΤΌλΟΟ, 
ΟὙΧΘΗΝΝΧΝΓΟΝΚΜΗΜΩΝΕΘΟΡᾺ 

κἈ.- ΟΥ̓ΤΟΕΡΓΟΝΜΟΥ ὙΜΕΙΟΘΟΤΆΙ 
ΕΝΙΚΟΣ ΕΘἸΆΆΧἈΧΟΙΟΟΥΚΕΙΜΙΆΠΟΟ ΤῸ 
ἈΟΟ- ἈΧΧΆΓΕΥΜΙΝΘΙΜΙ ἩΓΆΡΟΦρὰ 
ΓΗΟΜΟΥ ΓΗΘΟΆΠΟΟΤΟΛΗΟΥΜεΕισΕΟ 
ΤΆΙΕΝΙΚΩΣ ΗΘΜΗΆΛΊΙΠΟΛΟΓΙΆΤΌΟΙΟ 


ΕἸΜΕΆΧΝΆΚΡΙΝΟΥΌΙΝ. ΕΓ ΓΙΝΑΥ ΤΓῊΗ᾿ 


ΜΗΟΥΚΕΧΟΜΕΝΕΞΟΥΟΙΆΝΦΑαγεις 
ΚΆΙΠΙΕΙΝ᾽ ΜΗΟΥΚΕΧΟΜεΝΝΞΟΥ 
ΟἸΆΝΑΆ Δ ΘΑΦΗΝΡΥΝΑΆΝΚΆΤΙΕΡΙΆ 
ΓΕΙΝ: ΘΟΚΑΙΟΙΧΟΙΠΟΙΆΠΟΟ ΓΟΆΟΙ 
κλυοιλ βαφοι του κυ κλικη 
φλς ημονοσεγωικλιαλδύνλακλς. 
ΟὙΚΕΧΟΜΕΝΕΞΟΥΟΙΆΝΜΗΕΡΓΆ 
Ζεοθλι" ΤΟ ΤΑ ΓΕΥΕΤΆΜΔΟΟΙΟ 


1. Ο0Κ. Υ1, 11 -- Σ, Τ᾿ 


φσι 


10 


15 


24 


οΥ̓ωΝιοιοΤΟΎ δ᾽ ΤΙ ΟΦΥ ΤευθιὰμΜ 
πϑθλωνᾷᾶ-: ΚΑ ΤΟΝ Βποναυ τ 
ΟὙΚΈΈΟΘΙΘΙ᾽ ΗΤΊΙΟΠΟΙΜΘΟΝΘΕΘΙΙΤΟΙ 
ΜΝΗΝ. ΚἈΑΙΕΙ ΓΟΥΓΆΛΧΛΑΆΙΚΤΟΟ 
“ΓΗΟΙΤΟΙΜΝΗΟΟΥΚΈΌΈΟΘΗΘΙ᾽ ΜΗ 
ΚΑΤΆΛΧΝΟΝΤΑΥ ΓΑΛΆΛΩ, ΗΟΥ̓ΧΙ 
ΚΑΙΟΝΟΜΟΟΤΆΥ ΓΆΆΧΕΓΕΙ᾽ ΕΝΓᾺΡ 
ΤΩΟΜΟΩΥ ΟΘΟΟΟΝΟΜΩΓΕΓΡΑΆΤΥΓΆ.. 
ΟΥ̓ΦΗΜωΩωσΗσΕΟΥΝΆΧΛΟΟΩΟΝΤΆ: ΜΗ 
ΤΩΟΝΕΟΩΟΝΜΘΑΆΛΧΘΙΤΩΘΩΟΣ ΗΔΙΗ 
ΜΆΟΠΑΆΑΝΤΩΟΛΕΓΕΙ᾽ ΔΙΗΜΆΟΓΆΡ᾽ 
ΕΓΡΆΦΡΗ. οτἹοφιλθιεπθλσληολ 
ΡΟΤΡΙΩΟΝΑΆΡΟΤΡΦΙΆΝ -κἈΑΙΟΆΆ ΟΝ 
ΕἸΤΘΆΠΙΔΗΓ ΓΟΥΜΕΤΈΧΕΙΝ᾽ ΘΙΗΜΘΙΟ 
ὙΜΙΝΤΆΤΙΜΝΜΙΚΑ ΕΟΙΠΤΕΙΡΆΜΕΝ -Μ6 
ΓΧΕΘΙΗΜΕΙΟΥΜΩΝ.ΓΆΟΆΡΚΙΚΆΘΕ 
ΡΗΟΟΜΕΝ: ΘΙΆΆΧΟΙ ΤΗΟΥΜΩΝΕ 
ΣΟΥΟΙΆΟΜΕΤΤ ΈΧΟΥΌΟΙΝ.: ΟΥ̓ΜΆΛΆΟΝ 
ΗΜΒΕΙΟ; ἈΆΧΧΟΥΚΕΧΡΗΟΆΜΕΘΑΆΤΗ 
ΕΣΟΥῸΟΙΆΓΆΥ ΤῊ ἈΧΆΧΆΑΠΆΝΤΆΟΤΕ 
ΓΟΜΕΝ.ΙΝἈΜΜΗΕΓΙΚΟΙΠΗΝΤΊΝΆ. 

Δ ΟΟΜΕΝ.ΤὠΟΘΥΆἈΓΓΘΆΙΩΣΤΟΥΧῪ ": 
(ΥκΌιλ ΤτΆι -. ΟΤΙΟΙ ΤἈΙΕΡΆΕΡΓΆΖΟ 
ΜΕΝΟΙ. ΕἸ( ΤΟΥΕΡΟΥΘΟΘΙΟΥΎΟΙΝ -Οἱ 


188 [251] 1. ΟΟΒ. ΙΧ, 1--ἥ 18. 


10 


15 


24 


Θ 


᾿ΓΩΘΥΟΙΆΟ ΓΗΡΙΩΟΙΤΆΡΘΑΡΘΥΟΝ 
ΤΕ. ΓΩΘΥΟΙΆΧΟ ΓΗΡΙΘΟΥΜΜΕΡβι 
ΖΟΝΓΤΆ, ΟΥ̓ ΤΟλοιζΆιοκο. ἈΙΕΤᾺΆ. 
ΣΕΝ. ΤΟΙΟ ΤΟΘΥἈΓΓΕΆΙΟΝΚΆ ΓΓΆΓ 
ΓΕΆΆΧΟΥΟΙΝ: ΕΚΤΟΥΥΆΧΓΓΕΆΙΟΥ 
ΖΗΝ᾽ ΘΓΩΔΕΟΥΚΘΕΘΧΡΙΜΆΙΟΥ ΔΘ 
ΝΙΤΟΥ ΤΩΝ: ΟὙΚΕΓΡΑΥ ΑΔΕ τΤΑΥ 
ΤᾺ. ΝΆΟΥ ΓΟΘΟΓΕΝΗ ΓΆΙΕΝΕΜΟΙ" 
ΚἈἈΧΛΟΝΓΆΡΜΟΙΜΆΛΧΆΟΜΝΆΙΠΙΤΟΘΑ. 
ΝΜΘΕΙΝ. ΗΤΟΙΚΑΥΧΗΜΆΜΟΥΪΝΑΆΤΊΟ 
ΚΕΝ σθι' ΕἈΝΓΆΡΕΥΆΓΓΘΆΙΖΟ 
ΜἈ1Π- ΟΥ̓ΚΕΟΤΙΝΜοιζλΥχΧΗΜᾺΆ.: 
ἈΝΑΆΓΙΚΗΓΆΡΜΟΙΘΤΠΙΚΘΓΓΆΜ: ΟΥ̓ΆΙ 
ΓΆΡΜΟΙΘΟΤῚΝ: ΘἈΝΜΗΘΥΆΓΓΕΘΑΙ 
ΖΟΜΆΪ ΕἸΓΆΡΕΚΟΝ ΤΟΥ ΓΟΠΡΆΟ 
οὦ -ΜΙΟΘΟΝΕΧΩ εἰλϑλκων, οἷο 
ΝΟΜΙΆΝΙΠΠΕΠΙΟΤΕΥΜΆΙ ΤΊΟΟΥΝ 


Νοιεστινομιοθος. ΙΜἈΆΘΥΆΓΓΘΆΙΖΟ 


184 


ΜΕΝΟΟ, ἈΔΑΙΤΑΝΟΝΘΗΟΦΩΤΌΘΥ 
ἈΓΓΕΆΧΙΟΝΤ ΟΥΧΥ. ΕἸΟ ΤΟΜΗΙΚΆΓΓΆ. 
ΧΡΙΟΆΟΘΑΙ ΓΗΕΣΟΥΟΙΆΜΟΥ, ΕΝΤΤῸ 
ΕὙΆΓΓΕΘΑΙὦ ΘΑΘΥΘΕΡΟΟΓΆΡΟΝ 
ΘΙΚΙΤΑΝΤΤΩΝ. ἸΤΑΟΙΝΕΒΘΜΑΥΤῸΝΘ 


λογλώθολ. ΜΝ ΓΟΥΟΙΤΆΘΙΟΝΆΟΚΕΡ 


Ι. ΟΠ ΙΧ, 18--ὄὲ 19. 


10 


ΔΉΟΟΩΣ ΚἈΙΕΓΕΝΟΜΗΝΤΟΙΟΪΟΥΆΔΙ 
ΟΙΟΦΘΟΪΟΥΔΆΙΟΟ ΙΜΑΙΟΥΔΑΙΟΥΌΚΕΡ 
δΔΗΓΟΩ ΤΟΙΟΥΤΙΟΝΟΜΟΝ - ΩΟΟΎΤΤΙΟ 
ΠΝΟΜΟΝ -ΜΗΟΝΑΥ ΓΟΟΥΤΙΟΝΟΜΟ: 
ΙΜΑΙΓΓΟΥΟΥΤΙΟΝΟΜΟΝΚΕΟΡΔΉΟΟΩΣ 
ΤΟΙΟΆΑΝΟΜΟΙΟΘΟΆΝΟΜΟσΜσ. ΜΗΩΝ 
ἈΝΟΜΟΟΘΥ-.ἈΆΧΕΝΙΝΝΟΜΟΟΧΎΟΙΝΑ. 
ΚΕΡΔΑΝΩΟ ΤΟΥΟΆΧΝΝΟΜΟΥ ΤῸ ΕΓΕΝΟ 
ΜΗΝΤΟΙΟΆΧΟΘΕΝΘΟΙΝΩΟΆΟΘΕΝΗΟ. 
ΙΜἈΪΓΓΟΥΟΆΧΟΘΕΝΕΘΙΟΚΕΡΑΗΘΟΩ ΤῸΌΙΟ 
ΤἸᾺΟΙΝΓΕΓΩΟΝΆ ΓΡΆΑΤΤΑΝΤΆ.- ΝΆΙΤΆΝ 
ΤΟΟΤΙΝΆΟΟΟΣΟΟΣ ΤΑΝΤΆΆΌΛΘΠΟΙΟ) 
ΔΔΙΧΓΟΘΥΆΓΓΕΆΙΟΝ ἹΜΝΆΟΥΓΙΚΟΙ 
ΝΟΩΟΝΟΟΛΥ ΓΟΥΓΕΝΟΜΜΆΙ ΟΥΚΟΙ 


δ ἈΤΆΙΟ ΤἸΟΙΕΝΟΤΆ Δ ΙΤΡΕΧΟΝ 


ΤΈΟ,ΠἈΝΤ ΘΟΜΕΝΤΡΟΧΟΎΌΙΝ. ΕἰῸ 
ἈΘΧΆΜΕΛΆΝΒΕΙΤΟΕΡΆΒΙΟΝ᾽ ΟΥ̓ΤῸΟ 
ΤΡΕΧΕΤΕ, ΝἈΚΑΤΆΛΆΒΗΤΆΙ 
ΠἈᾺΟΔΛΘΟἈΧΓΩΟΝΙΖΟΜΕΝΟΟ, ΠἈΝΤᾺ 
ΕΓΙΚΡΑΤΕΥΕΤΆΙ ΕἸΚΕΙΝΟΙΜΕΝΟΥ͂Ν, 
'᾿ΜΑΦϑαρτονοτεφανονλᾶκῳ 
ΟΙΝΜ - ἩΜΘΙΟΔΛΘΆΦΘΑΆΡΤΟΝ, ἜγΓΩΤῸΙ 
ΝΥΝ. ΟΥ̓ΤώστΤΡεχῳ Ὁ σΟΥΚΆΔΗ 
ἈΦςσ- ΟΥ̓ΤΩΟΠΟΙΚΤΤΕΥΩΣ. ΟΟΟΥΚΆ. 


185 [262] Ι. ΟΟΚ. ΙΧ, 19 -- 26. 


15 


20 


24 


ΕΡΆ Δ ερῶνΝ. ἈΧΧΥΤΙΟΠΙΆΖΩΟΜΟΥ ΤῸ 
ΟΟΜΆΙΚΑΙΔΟΥΧΆΓΩΓΟΣ) ΜΗΤ͵ΙΩ)Ο 
ἈΛΆΟΙΟΚΗΡΥΣΆΟ, ΑΥ̓ΤΟΟΆΆΔΟΙΟΜΟΟ 
ΓΕΝΟΜΆ, ΟΥ̓ΘΟΛΟΓΑΡΥΜΑΟΆΓΝΩ 
(Πινλλαλφοι ᾿ΟΤΊΟΙΤΠΡΕΟΗΜΩΝΙΤΆΝ 
ΤΕΟΥΤΙΟΤΉΝΝΕ.ῬΘΧΗΝΗΟΆΝ "ΑΙ 
ΠΆΝΤ ΤΕΟΔΛΙΑΓΓΗΟΘΑΛΧΛΆΧΟΟΗΟΘΟΔΙΗΆΧΘΟ: 
ΚΑΟΙΤΑΝ ΤΕΟΘΙΟΤΟΝΜΟΟΥΥΟΗΝΕΒΑ. 
ΤΙΤΙΟΑΝ ΤῸ -ἘΝΤΉΝΕφαεληκλαιεν 
ΤΗΘΆΆΆΧΟΟΗ ΚΑΙΠΆΝ ΤΕΟ ΤΟΥ ΤῸ 
ΤΙΝΜΙΚΟΝΕΡΩΟΜΆΘΦΑΆΓΟΝ.: ΚΆΙΠΙΆΝ 
ΤΕΟΤΌΛΥ ΤΓΟΤΊΙΝΙΚΟΝ. ΕΤΠΟΝΤΤΟΜΆ. 
ΕἸΤΙΝΟΝΓΆᾺΡ ΘΙΤΙΝΜΙΚΗΟΆΚΟΆΧΟΥΘΟΥ 
ΟΗΘΠΕΤΡΆΟ - ΗΟ ετρΡΆεινοχο -: 
ἈΛΧΛΆΧΟΥΚΕΝΤΤΟΙΟΠΆΙΩΟΟΙΝΑΥ ΤῸΝ 
ΕὙ.ΔΟιζΗσΈΝΝΗΟΘΟο ΚΑ ΓΕΟ ΤΡώθΘηολ. 
ΓΑΡΕΝ ΤΉἬΉΕΡΗΜΩ᾽ ΤἈΑΥ̓ΓΆΛΕΤΥ 
ΤΤΟΙΗΜΩΝΕΓΕΘΝΗΘΗΟΆΝ -ΕΙΟ ΤΌΜΗ 
ΕΙΝΗΜΆΑΟΕΠΙΘΥΜΗΤΆΟΚΑΚΩΟΩΝ. 

ΙΚΞ ΑΘῳΟΙΚἈΚΕΘΙΝΟΙΕΙΤΘΘΥΜΗΟΆΝ.: 
ΜΗΔΛΕΘιλωλ λΆΤΡΑΙΓΙΝΘΟΘΕ᾿ ΚΆ. 
ΘΩΦΩΟΤΙΝΘΟΛΥ ΓΩΝΩΟΩΟΓΕΓΡΑΆΤΙΤΤΆΙ. 
ΕΙΚἈΘΗΟΒΝΟἈΧΆΟΟΦΑΓΘΙΝΙΚΆΜΠΙΘΙΝ: 
ΙΞζφὩ ΝΕΟΤΉΟΆἈΝΙΤΆΙΖΕΘΙΝ᾽ ΜΗΆΆΘΙΤΟΡ 


Ι. ΟΟΒ. ΙΧ, 36---Σ, 8. 


10 


16 


24 


ΝΜΕΥΟΜΕΝ: ΚἈΘΩΟΤΊΝΘΟΛΔΥ ΤῸΝ 
ΘΠΟΡΝΘΥΟΆΝ.: ΚἈΙΘΙΤΕΟΆΝΕΝΜΙΆ 
ΗἩΜεΕρΡΆΘδικοοιτρειοχιυᾶλες 

ΜΗΔ ΕΕΘΙΚΙΤΘΙΡΑΖΟΜΕΘΝΤΌΝΚΝ. 
ΚκἈΑΘωστΤΊΝΘΟΛΥ ΓΟΩΟΝΕΞΕΙΙΘΙΡΆ. 
οἈΝ- ΚΑαΥτιΟτΤωνοφεωνάσῳ 
ἈΟΝΤῸΟἑ ΜΗΔΟΕΓΟΓΓΎΖΕΤΕ:κΆΑθϑὰ 
ΤΕΡΤΙΝΕΟΛΥ ΓΩΟΝΕΓΟΓΓΎΟΆΝ 


ἈἉΠΟΩΔΧΟΝΤ ΟΥΤΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΘΡΟΥ ΤΟΥ 


ΤΥΑΥ ΤΆ ΔΛΕΙΤΆΑΝΤΆ: ΤὙΤΠ ΚΟΥ 
ΝΘΕΆΙΝΈΝΝΟΚΘΙΝΟΙς' ἘγρΆφειαλς. 
ΤΡΟΟΝΟΥΘΘΟΙΆΝΗΜΩΝ :ΕἸΟΟΥΟΣΆ 
ΤΕΛΗΤΩΝΆΑΙΟΝΟΩΝΚΑΓΉΝΤΗ 
ΟἈΝ’ ΦΘΟΤΕΟΔΟΚΩΝΘΟΤΆΝΑΙ 


[ΧΘ ΤΕ ΤΩΜΗΤΙΙΘΟΘΙ' ἸΤΕΙΡΆΟΜΟΟΥ 


μλοουκθιληφον: ΘΙΜΗΆΝΘΡΩ 
ΤΓΙΝΝΟςΓ᾽ ΤΙ ΓΟΟΛΔ, ΘΟΘΟ: ΟΟ, ΟΥΚΘΆΟΘΙ 
ὙΜΑΆΑΟΠΕΙΡΆΟΘΗΝΑΆ,. ὙΤ͵1ΕΡΟ, ΔΥΝΆ. 


᾿ΟΘΕ- ἈΆΑΛΑΧΆΤΙΟΙΗΟΘΙ - ΟΥ̓ΝΤΓΟΤΊΘΙΡΑ. 


ομωκλυ ΤΉναεκελοιν, ΤΟΥΔῚ 
ΝΜΆΟΘΑΙΥΤΙΕΝΕΓΊΚΘΙΜ᾽ ΟΠΕρΡΆΓγα.: 
ΠΗΤΌΙΜΟΥ -ΦΕΘΥΓΕΤΕΆΑΠΟΤΉΟΘΙ 
λολωλλζτρθιλσ ὠοφρομνιμοιο 
ἈΕΓΩ" ΚΡΙΝΆΓΓΘΥΜΕΙΟΟΦΡΗΜΊΙ: 


181 [81] ᾿ Ι. ΟΟΚ. Χ, 8--- 15. 


10 


1ὅ 


24 


ΙΑ. 


ΤΟΠΟΤΉΗΡΙΟΝ ΤΗΟΘΥΔΛΟΓΙΆΟ: Ο, ΟΥλΟ 
ΓΟΥΜΕΝ: ΟΥ̓ΧΙΚΟΙΝΟΝΙΆΘΟΤῚΝ 
ΤΟΥΑΙΜΆΑΓΤΌΟΟ ΓΟΥΧΥ ΤΌΟὌΝΆΡΤΟ. 
ΟΝ, ΚΆΑΟΜΕΝ.: ΟΥ̓ΧΙΚΟΙΝΩΟΝΙΆΓΓΟΥ 
ΟΦΟΜΑΆ ΓΟΟ ΓΟΥΧΥΕΘΟΤΊΝ᾽ ΟΤΊΕΙΟᾺΡ 
ΤΟ: ΝΟΦΜΑΟΙΠΟΛΆΟΙΘΟΜΕΝ᾽ ΟἹ 
ΓΆΡΠΆΝΤΕΟ, ΘΚ ΤΟΥΘΜΟΟΆΡΤΟΥΜΘ 
ΤΈΧΟΜΕΜ᾽' ΚἈἈΘΠΠΕ ΤΕΤΤΟΝΙΗΆΚΑ. 
ΤἈΟΆΡΙΚΑ: ΟΥὙΧΙΟΙΘΟΘΙΟΝΤΤΕΟΤΆΟ 
ΘΥΟΙΆΟ. ΚΟΙΝΩΟΝΟΙ ΓΟΥΘΥΟΙΆΟΤΗ 
ΡΙΟΥΘΙΟΙΝ; ΤΙΟΥΝΦΗμΜι.: οτιθιλ 
ἈΦΩΘΥ ΤΟΝΤΊΘΕΟΤῚΝ: ΗΟΤΊΘΙλλΟ 
ΤΊΕΟΤῚΙΝ. ἈΆΧΆΧΟΤΊΆ, ΘΥΟΥΟΙΝΤΆΘ 
ΘΜΗ-:- ΔΑΙΜΟΝΙΟΙΟΚΟΟΥΘωΟΘΥΟΥ 
ΟΙΝ᾽ ΟΥθθλῳω ΘοΥΜΆΑΟΚΟΙΝΩΟΝΟΥΟ 
ΤΟΝΔΑΙΜΟΝΙΟΩΟΝΓΙΝΘΟΘΆΣΛ, 
ΟὙΔΥΝΆᾺΟΘΑΙΠΟΤΗΡΙΟΝΙΚΎΤΙΙ 
ΝΕΙΝ: ΚΑΙΤΟΤΉΡΙΟΝΆΙΜΟΜΝΙ 

ΟΝ᾽ ΟΥ̓ΔΥΝΆΑΟΘΑΥΤΓΡΆΤΤΘΖΗΟ 
ΚὙΜΕΤΈΧΘΙΝ.: ΚΑΥ ΤΡΆΤΙΕΖΗΘ 
ΔΑΙΜΟΝΙΩΜ: ΘΙΤἈΡΑΖΗΆΟΥΜΕ. 
ΤΌΝΙΚΝ: ΜΗΙΟΧΥΡΟΤΕΡΟΙΔΥΓΓΟΥ 
ΕΟΜΕΜ ΠΆᾺἈΝΤΆΜΟΙΘΣΘΟΤΙΝ.: 


διολλογπανταοικολόμει: ΜΗΜ.λοειο 


1. ΟΟΒ. Χ, 16--- 24. 


10 


18 


24 


ΤΟΘΑΥ ΓΟΥΖΗΤΘΙΤῸ: ἈΆΧΆΧΑ ΤΟΤΟΥ 


ΕἸΤΈΡΟΥ ΤΆΝΤΟΘΝΜΑΆΙΚΘΆΛΧΟΩΟΠΤΟ 
ἈΟΥΜΕΟΝΟΝΘΟΘΙΕΤΘ: ΜΗΔΟΝΆΟΣ. 
ΚΡΙΝΟΜΤ ΕΟ. ΙΆΙΤΗΝΟΥΝΘΙΔΗΟΙΝ.: 
ΤΟΥΓΆᾺΡ᾽ ΚΥΗΓΗΚΆΑΥ ΓΟΙΤΆΗΡΟΣ) 
ΜΆΔΛΥ ΗΜ' ΘΙ ΤΙΟΚΑΛΧΛΕΘΙΥΜΑΆΑΟΤῸΣ) 
ἈἉΠΙΟΤΩΟΝΙΚΑΟΘΘΑΆΘΤΆΜΤΟΡΘΥΘΟΘο. 
ΠΆᾺΝΤΟΙΤΑΡΑ ΓΙΘΘΜΒΝΟΝΥΜΙΝΘ 
ΟΘΙΘΤΕῈ -ΜΗΔΕΝΆᾺΝΑΚΡΙΝΟΝΤΤΕΟ 
ΔΙΑ ΤΓΗΝΟΥΝΕΙΔΗΟΙΝ᾽ ΘΆΝ Δ ΟΘΤΊΙΟ 
ὙΜΙΝΘΙΠΗ: ΤΟΥ ΤΟΟΘΙ λλώθυΥ 
ΤΟΝΘΟΤΊῚΝ: ΜΗΘΟΘΙΕΤΕ: λιειθινο. 
ΤΟΝΜΗΝΟΙΟΆΝΤΆΚΑΥ ΤΗΜΟΥΝΘΕΙ 
ΆΉΟΙΝ᾽ ΟΥ̓ΝΘΙΔΗΟΝ λθλογῷ,οΥ 
ΧΙ ΤΉΝΘΑΥ ΓΟΥ: ἈΛΛΆ ΤΗΝ ΤΤΟΥΘ 
ΤΕΡΟῪῚ :ΜΆΑΤΙΓΑΡΗΘΆΑΘΥΘΕΡΙΆΜΟΥ 
ΚΡΙΝΕΤΆἈΑΙΥΤΙΟΆ ἈΧΛΗΟΟΥΝΕΙΔΗΟΘΘ 
Οὐς’ ΘΙΕΓΩΟΧΆΡΙ ΓΕΙΜΕΤΤΕΧΟΩ, ΤΊΚΆΑΔ. 
σΦΗΜοΥυΥΜΑΙ ΤΙ ΈΡοΟΥ, Εγωθυύχάρι 
ΟΤῸ ΕἸ ΓΕΟΥΝΘΟΘΙΕΤΆΙ. ΘΙΤΕΈΤΤΙΝΕ 
ΤΆ: ΘΙ ΤΕΤΊΙΤΟΙΕΘΙΤΆΜ ΤΆ ΤΆΕΘΙΟ 
ΔΟΣΆΑΜΘΥΤΙΟΙΘΙΤΕ᾽ ἈΠΠΤΡΟΟΙΚΟΙΤΟΙΓῚ 
ΝΕΟΘΘΟ-ΚΑΙΟΥ Δ ΑΙΟΙΟΚ ΑΘ ΆΗΟΙΝ.: 
Ι'Ις ΤΗΘΙΙΚΛΗΟΙΓΟΥΘΥ.: καϑθῷο 


189 [256] Ι.- Ο0Β. Χ, 34 --- 38. 


10 


1 


24 


ΙΕ 


ΚἈΓΩΙΤΑΜΝΤΆΙΤΑΟΙΜΆΡΘΟΚΩΣ᾽ ΜΗ 
ΖΗΤΟΩΟΝΤΌΘΜΑΥ ΓΟΥΟΥΜΦΕρο,. 
ἈΛΧΑΤΤΟΤΩΝΙΤΟΆΧΟΟΝ ΜΆΘΩ 
ΘΩΟΙΝ᾽ ΜΙΜΗΤΆΙΜΟΥΤΊΙΝΘΟΘΘΕ: 
καθωοκαγωχγ ἐπνλοΥ 
ΜΆΟΘ: ΟΤΙ ΤΑΝ ΤΟΤΤΕΜΟΥΜΕΜΝΗ 
ΟΘΆΙ. κυ ΘσπΆρα λκλγ 
ΜΙΝ -ΤἈΟΙΤΆΡΑ Δ ΘΕιΙΟΙΚΆΓΕΧΕΊ᾽ 


(Θϑελωλεγμᾶλσειλενλι. ΟὟΤΙΤΆᾺΙΝ 


ΤΟΟΆΧΜΑΆΡΟΟΗΚΕΘΦΆΛΧΗΟΧΟΘΟΤΊΝ.: 
καφαληγυνλικοοολνηρ καῷα 
ἈΗΔΛΔΟΧΎΥΎΟΘΟ' ΤἸΤΑΟΆΧΝΗΡΤΙΡΟΟΘΥ 
ΟΜΕΝΟΟΘΗΠΡΟΦΗΤΘΎΥΎΌΩΝ. ΚΑΤΆΚΘ 
φλαληοοχωμ. ΚΑΤΑΙΟΧΥΝΘΙ ΤῊΝ 
κεφλληνλυ ΓΟῪ ᾿ΠΆΘΆΓΥΝΗΤΡΟΟ 
ΘΥΧΟΜΕΝΗ. ΗΠΡΟΦηΗΤεγυγογολ.Ὰ 
ΚΑΤΆΚΑΛΥΤΙΤΟ ΤΉκεφάλλη. κὰ 
ὙΤΧΙΟΧΥΜΘΙΤΗΝΙΚΘΦΆΧΗΝΑΥ ΓΗΓ 
ΕΝΓΆΡΘΟΤΙΝ: ΚΑΙ ΤΟΌΑΧΥ ΤΟΤΉΘΞΥ 
ΡΙΜΕΝΗ’ ΕΙΓᾺΡΟΥΚΑΤΆΙΚΚΑΛΎΥΤΥΙΓΕ 
ΤἈΙΓΥΜΗ: ΚΑΙΚΗΡΆΟΘΟΩ᾽ εἰλθ κι 
ΟΧΡΟΝΓΥΝΑΙΚΙ ΤΟΚΕΙΡΆΟΘΆΙ. Η 
ΞΥΡΆΟΘΆ.. ΚΑΤΤΑΆΚΑΛΥΤΙ ΤΕΈΟΘΟΩΣ 
ἈΝΗΡῬΜΕΝΓΑΡΟΥΚΟΦιλεικάτσα. 


Ι. ΟΟΒ. Χ, 33--- ΧΙ, 1. 


10 


ΚἈΑΛΥΤΓΓΕΟΘΑΙΤῊΝΚΕΦΆΛΗΜ:θι 
κων ΚΑ ΟΣἈΑΘΥΥΙΤΆΡΧΩΝ᾽ ΗἩΓῪ 
ΝΗΛΘΑΟΣΆΆΝΑΡΟΟΘΟΤΊΝ'᾽ ΟΥ̓ΓΆΡΘΟ 
ΤΙΝΆΜΗΡΕΙΚΓΥΝΆΙΚΟΟ: ἈΧΆΧΆΓΥ 
ΝΗΘΣΆΝΑΡΟς' ΚἈΑΙΓΑΡΟΥΚΕΚΤΊΟ 
ΘΗΆΧΜΗΡΑΙΆΤΗΝΓΎΝΑΙΚΆ ἈΧΆΧλ. 
ΓΥΝΗΔΙΆΓΟΝΆΝΑΡΆ" ΔΙΆΤΟΥ ΤῸ 
ΟΦΙἈΧΕΘΙΗΓΎΝΗ. ΘΣΟΥΟΙΆΝΘΧΘΙΝΟΙΤΙ 
ΤῊἨΟΚΕΦΆΑΛΗΟΔΙΆΟΥΟΆΓΓγΓΘλΟΥΟ 
ΤἸΆΗΝΟΥ ΓΕΓΥΝΗΧΟριΟοΆΝ Ροσ οὐὺ 
ΤΟΆΝΗΡΧΟΩΡΙΟΓΥΝΆΜΙΚΟΟΘΜΚΟΩΣ 
(ΘΟὈΟΙΤΕΡΓΆΡΗΓΥΝΗΘΚ ΟΥ̓ ΆΝΑΆΡΟς. 
ΟΥ̓ ΤΟΟΚΆΑΙΟΧΝΗΡΔΙΆΓΓΗΟΓΎΝΆΙ 
κΚοσ. ΤᾺ ΔΕΙΤΑΜ ΤΆΕΘΚΤΟΥΘΥ ΕΝῪ 
ΜΙΝΆΥ ΓΟΙΟΚΡΙΝΆΓΓΆΛΜ. ΤΤΡΕΤΟΝΘΟ 
ΓΙΝΓΥΝΆΑΙΚΑΛΧΚΑΓΓΑΚΆΑΛΥΤΙΤΌΝ. 
τῶ Προσαευχεοθλιν: οὐ θηφΥ 
ΟΙΟΛΥ ΓΗ ΔΙ ΑΟΚΘΥΜΆσ' ΟΤΊΆΝΗΡ᾽ 
ΜΕΝΕΆΝΚΟΜΆ.: ἈΤΙΜΗΆΧΑΥ ΤῶΘΟ 
ΤΙΝ᾽ ΓΥΝΗ Δ ΕΑΝ ΚοΜᾶὰ. οσλλυ 
“ΤΉΘΟΤΊΙΝ᾽ ΟΤΊΗΚΟΜΗ. ἈΝΤΊΠΕΡΙ 
ΕΟΧΕΘΟΥΛΔΥ ΤΗΛΔΘΔΑΟΤΆΙ" ΕἸ ΔΕΤῚΟ 

Δ ΟΚΘΙΦΙΧΟΝΙΚΟΟΘΙΝΆΜ ΗΜΘΙΟΤῸΙ 
ἈΥΓΤΗΝΟΥΜΗΘΕΙΆΝΟΎΥΚΕΧΟΜΕΝ: 


141 [312] Ϊ. ΟΟΚ. ΣΙ, 1 .-- 16. 


10 


16 


ΟὙ ΔΕΛΔΙΕΙΚΚΑΗΟΙΆΙ ΤΟΥΘΥ -:- ΤΟΥ 
οΟἈΟΙΤἈ ρα γγθαλωνουκειτενω 
ΟΤΙΟΥΚἘΙΟΤΌΚΡΙΟΟΟΝ: ἈΧΆΕΙΟΤῸ 
ΗὙΥ̓ΤΟΜΟΥΝΕΡΧΘΟΘΘ᾽ ΠΡΩΟΤῸΝ 
ΜΕΝΓΆΡΟΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΟΝΥΜΩΝ.: 
ΕΝ εικκληοιλ.: ἈΚΟΥΩΦΟΧΙΟΜΑΆΤΆ 
ΕΝΥΜΙΝΥΤΙΆΡΧΕΙΝ᾽ ΚΆΙΜΕΡΟΟ 
ΤΙΓΠΟΤ ΥΩ ΔΕΙΓΆΡΙΚΑΙΆΙΡΘσσιο 
ΕΝΥΜΙΝΘΙΝΆ ΙΝΆΟΙΔΟΙΚΜΟΙ: 
«ΦἈΝΕΡΟΙΓΒΝΟΝΤΆΙΕΝΥΜΙΝ᾽ ΟΥΝ 
ΕΡΧομενωνου νυ ΜωΝεπίιΤΌλΥ, 
ΤῸ: ΟΥὙΚΕΟΤΙΝΚΥΡΙΆΚΟΝΆΔΟΤΙΝΟΝ 
ΦΆΓΕΙΝ ΘΟ ΤΟΟΓᾺΡΤΟΙΔΙΟΝ Δ. 
ΠΝΟΝΙΡΟΧΑΜΕΆΝΗΘΝ ΤΟΦΆΓΕΟΙΝ: 
κΆΟΟ, ΜΕΝΙΤΙΝΆ.- ΟΟ, ΔΕ ΜΈΘΥ ΜΗ 
ΓἈΡΟΙΚΙΆΟΟΥΚΕΧΕΤᾺΆΙ. ΕἸΟΤΌΕΟΘΙΕΙΝ 
ΙΞΟΤΤΙΝΕΙΝ; ΗΤΗΘΕΚΚἈΑΗΟΘΙΆΟ ΤΟΥ 
ΘΥΚΑΓΓΆΦΡΟΝΘΕΙΤΆΙ Αια ΟχῪ 
ΝΕΤΆΓΓΟΥΟΜΗΘΧΟΝΤΆΜ᾽ ΤΊΕΙΠΩ, 
ΕἸπλινεοωυ ΜΆΟΕΝ ΤΟΥ ΤῸ. ΟὙἸΚΕΙΤᾺΙ 
μΜω ΕΓΩΓΆΡΠΑΡΕΧΆΞΚΟΝΆΠΟΤΟΥ 
ΚΎ. ο, ΚΑΤΆ ΡΘ οκλύμιν: ΟΤΊΟΚΟ 
)Ὁ- ΕΝΤΉΗΝΥΙΚΤΗΗ, ΠΆΡΘΔΙΔΟΤῸΌ -:Ε 
ἈΔΧΕΘΝΑΆΡΤΟΝ: κἈλιαυχαλριστειολοακλλ. 


Ι. Ο0Β. ΧΙ, 16 --- 34. 


10 


21 


ΟΘΜΚΆΙΘΙΤΙΕΝ: ἈΆΚΘΤ - φΆγεται 
ΤΟΥ ΤΟΜΟΥΘΟΤΙΝΤΟΟΩΣΜΑΆ ΤΟΥ 
περγμωνκλώμεανον" ΤΟΥ ΤῸ 
ΠΟΙΕΙ ΤΕΕΘΙΟΤΗΝΘΜΗΜΆΝΆΜΝΗ 
ΟΙΝ᾽ ΦΟΛΥ ΓΟΩΟΚΆΥΓΟΙΤΟΤΉΡΙΟΝ 
ΜΘΤΆ ΓΓΟΔΘΙΤΤΝΗΟΆ,.. ἈΘΓΩΝ: ΤΟΥ 
“ΤΟ ΤΌΟΙΠΟΤΉΡΙΟΝ. ΗΚΑΙΝΗ Δ ΙΆΘΗ 
ΚΗΘΟΤΙΝΕΝΤΩΟΔΙΜΑΤΊΙΜΟΥ ΤΟΥ 
“ΓΌΊΤΤΟΙΕΙ - - “1110 ΜΗΝΆΑΜΆΜΝΗ 
ΟΙΝ᾽ ΟΟἈΚΙΟΓΑΡΆΝΘΟΘ -- --ττὐὐ νι το 
ἈΡΤΟΝΤΟΥ ΤῸΝ: ΚΑΙ ΤΓΟΙΤΟΤΉΡΙ 
ΟΝΤῸΟΥ ΤΌΙΤΙΝΗΤᾺΆΙ - - - -τὉτὐὐὉ 
“ΤΟΝΤΟΥΚΥΙΚΑΆΓΓΕΑΛΆΕΤΆΙ.Α 
ΧΡΙΟΟΥΆΝ, ΘΆΘΗ᾽ ΦΟΤΈΟΟΆΣΝ,6 

( ἰϑιει ΤΟΝΆΡΤΟΝ ΤΟΥ ΤῸΝ: ἩΤΤΙ 

ΝΜ -- ΤΟΠΪΠΟΤΉΗΡΙΟΝ ΤΟΥΚΥΆΝΑΆΒΙ 
ΦΟ: ΘΒΝΟΧΟΟΘΟΤΆΓΤΟΥΟΘΟΜΆΓΌΟΟ 
ΚΑΙ ΤΟΥ̓ΔΙΜΆ ΤΟΟ ΓΟΥΚῪ - ΔΟΙῸ 
ΜΑΖΕΤΟΛΘΘΛΑΥ ΓΟΝΆΝΟΟ. ΚΑΙ 
ΟΥ̓ΤΩΟΘΘΚ ΤΟΥΧΡΤΟΥΘΟΘΙΕΤῸ 
ΚἈΑΙΕΙΚ ΓΟΥΤΙΟΤΗΡΙΟΥΤΤΠΝΕ ΤῸ Ο 
ΓἈΡΕΟΘΙΩΝΙΚΆΑΙΤΤΙΜΩΟΝΆΝΑΆΒΙ 

ὠσ: ΚΡΙΜΆΘΑΥ ΓΩΘΟΘΙΕΙ- ΚΆΜΤΙ 
ΝΕΙ:- ΜΗΔΟΙΆΧΚΡΙΜΩΟΜΤ ΌΟΩΜΆ. 


148 [69] Ι. ΟΟΒ. ΧΙ, 24--- 39. 


ΙζΔ. 


10 


18 


24 


(Ιετελλαλφοιμου: ΟὐνΝερχομενοιί 


"Δ. 


“ΤΟΥΚΥ ΔΙΆΤΟΥ ΤΟΕΜΥΜΙΝ.ΊΤΟᾺ 
ἈΟΙΆΟΘΕΝΘΙΟΚΑΙΆΡΡΩΟΤΟΙ.-. ΚΆᾺΙ 
ΙΞΚΞΟΙΜΩΝ Τ ἈΠΙΚΆΝΟΙ" ΕἸΓΆΡΕΑΥ 
“ΓΟΥΌΔΙΕΚΡΙΝΟΜΕΝ: ΟΥ̓ΚΆΝΕΚΡΙ 
ΝΟΜΕθΆλ. ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙΔΘΥΤΙΟΚῪ 
ΤΆΔ ΕΥΟΜΕΘᾺ ΝΆΜΗΟΥΝΤῸ 
ΚΟΟΜΩΚΑΓΓΆΚΡΙΘΩΜΕΝ: 


ΘΙσΤοφλγθιν: ἈΆΧΗΧΟΥΌθ ΘΧΘ 
ΟΘΘ᾽ ΘΙ ΔΕΤΊΟΤΠΙΝΆ. ΕΝΟΙΚΘΟΘΙΘ 
ΤῸ ἹΝἈΜΗΒΘΙΟΚΡΙΜΆΟΥΝΕΡΧΗΟ 
ΘΆΙ ΤἈΛΕΧΟΙΠΆ ΘΑ ΝΘΆΘΟΛΙΑ 
ΤΆΞΟΜΆΙ περι ατωνπΝικῷ, 


Δυλελφοιογθθολωυμλαολγνωθιν': 


144 


ΟΙΔΆΑ ΤΆ. ΟΤΙΟΓΤΕΘΘΝΗΗΤΆΔΜΙΤΡΟΟ 
ταθιλωλλταλφωνα.-: ΘΟΆΝΗ 
ΓΕΟΘΑΙΆΑΙΤΆΓΟΜΕΝΟΙ ΙΓΜΝΟΩ 
ΡΙΖΟΥΜΙΝ. ΟΤΊΟΥ ἈΘΙΟΘΝΤΝΙΧΆ. 
ἈΞΓΟΝΆΕΘΣΓΕΙ. ἈΝΆΘΟΜΑΙΝ ΚΟΥ 
ἈΘΙΟΔΥΝΑΆ ΓΆΙΘΙΠΘΙΜΙΚΝΙΝ ΘΙΜΗ 
ΕΙΝΝΙΤΜΙΆΓΙΑΣ ΔΙΡΘΟΘΙΟΔ ΘΧΆΡΙΟ 
ΜΆ ΓΓΟΩΌΝΙΕΙΟΙΝΙ ΟΝ ΚΕ ΥΚΞ ΚΦ ΨΧΨ(.Σ 
ἜΣ ἢ ΤΟΛΘΑΥ ΤΌΤΙΝΆ" ΔῈ Ρ6 
σΕΙΟ Δ ἈΚΟΝΙΏΜΝΕΙΟΙΝ -ΚΟΛΥΓΓΟῸΟ 


Ι. Ο0Ὰ ΧΙ, 99-- ΧΙ, δ. 


10 


24 


ΚΚΟ' ΚΑΙ Δ ΙΆΙΡΕΘΟΘΙΟΘΝΕΡΓΙΜΆΓΤ ΟΝ: 
ΕΙΟΙΝ. ΟΔΕλΥ ΓΟΟΘΟ: ΟΘΝΕΡΓΩΟΝΤᾺΆ. 
ΠᾺΆΜΤΆΕΣΝΠΆΟΙΝ αδἰλοτῶλα 
"Οὐ ΤΑΙΗΦΆΑΝΕΡΟΩΟΙΟΤΟΥΤΙ͂ΝΟ 
ΠΡΟΟΤΟΟΥΜΦΡΕΡΟΝ ὦ, ΜΕΝΓΆΡ' Δ. 
ἈΤΟΥΤΙΝΟ.- Δ Αι ογοσοοφιλσ' 
λλλωλελογοογνωσεωσ.: ΚἈΤΆΓΓΟ 
ΔΥΓΤΌΙΤΝΆ: ΕΤΈΕΡΩ Δ ΕΙΠΙΟΤΊΟΕΝΤ' 
ΔΥΤΌΤΤΝΙ ἈΧΧΩ Δ ΕΧΑΡΙΟΜΑΧΤᾺ.: 
ΜΆΓΟΝ - ΘΝ ΤΤΩΛΥ ΤΟΌΣΤΙΝΙ" Ἀλλ. 
ἈΩΘΔΘΕΝΕΡΓΗΜΑΆΤΆΛΥΜΝΜΆΜΘΦΩΝ᾽ 
Ἀλλ προφητλ Ἀλλωλϑλλα 
ΚΡΙΟΙΟΤΝΟΟΝ᾽ ΕΤΕΡΩΟΓΘΝΗΓΆΩΟ 
οων᾽ Ἀλλ ΘῈΡΜΗΝΙΆΓΆςΟΟΩΝ. 
ΠΆΝΤΆΕΤΆΥ ΓΆΘΝΕΡΓΕΙ ΤΌΕΘΝ 
ΚΑΥΤΌΛΥ ΤΟΤΤΝΆᾺ" ΔΙΕΡΟΥΝΙΔΙΆΘ 
κΑστΤ -ΚἈΘΟΩΟΚΟΥΛΕΤᾺΆΙ:: 


Ιζλϑλπεργ ἈΡΙΡΟΟΘΜΆΦΝΕΟΟ ΤΙΝ τς 


ΜΘἈΆΗΙΤΟἈΛΆΔΛΕΧΕΙ ἸΙΤΆΜΤΆΟΕΤΆ. 
ΜΘΆΑΗΤΤΟΥΟΟΜΑΆ ΓῸΟΟ. ΤΟΆΛΆΆΧΟΝΙΤΆ..: 
ΕΝ, ΕΟ ΤΙΝνΟΜΜλ.: ΟΥ̓ Το οι. οχΧςος᾽ ᾿ς 
ΓἈΡΕΝΕΝΙΠΪΠΝΙΗΜΕΙΟΙΤΆΝΤΈΕΟ: ΕΙΟΕΝ, 
ΟΟἸΜΆΑΘΒΑΤΙΓΙΟΘΗΜΕΝ᾽ ΕἸ ΓΕΪΟΥ.Ἀ» 
ΟΙ. ΘΙ! ΤΕΘΆΛΧΗΝΕΟ:- ΘΙ ΤΕ Δ ΟΥΧΟΙ: 6] ΤῈ 


145 [540] Ι. Π0Ε. ΧΙ, ὅ--- 18. 


10 


1ὅ 


ΘΆΘΥΘΕΡΟοΟΙ- ΚΑΙΠΆΑΝΤ Τ ΘΟΘΝΙΙΝΆΘΙΤΟ 
ΤΊΟΘΗΜΕΝ: ΚΑΙΓΡ τοοωμλου 
κεοτιμεν, Μμεαλοο :Ἀλλλπολλὰλ' ε 
ἈΝΕΙΠΗΟΙΠΠΟΥΟ: ΟΤΊΟΥΚΘΙΜΙΧΕΙΡΟΥ 
ΚΕΙΜΙΕΚΤΟΥΟΦΜΑΆΤΟΌΟ: ΟὙΤΙΆΡΑ 
“ΤΟΥ ΓΟΟΥΚΕΟΤΊΙΝΕΚ ΤΟΥΟΌΜΜΆ. 
ΤΟς᾽ ΚἈΙΕΆΝΕΙΙΤΗ ΤΟΟΎΌῸ, ΟὙΚΕΙΜΙ 
οφϑλλμοσ. οὐκθιμιθβκ τ ουύοωμᾷα. 
ΤΌΘ᾽ ΟΥ̓ΤΤΆΡΑ ΤΟΥ ΤΟΟΥ ΚΕΟΤΊΝΕις 
“ΤΟΥΟΩΜΑΆΤΌΟ᾽ ΘΙΟΔΛΟΝΤΌΟΟΜΔΆΟ 
ἈΆΧΜΟσ. ΠΟΥΉΗΆΚΟΗ᾽: ΘΙΟΧΟΝΆΚΟ 
Η. ΠΟΥΗΟΟΦριοισ ΝΥΝ ΘοΟΘΌΘΘ6 
“ΤΟΤΆΜΕΆΧΗ-:ΕΝΕΚΑΟΤΟΌΝΔΥ ΤΟΝ 
᾿ΘΝΤΌΟΟΩΜΜΑ ΤΙ -ΚΑΘΩΟΟΘΗΘΘΆΗΟΕΝ: 
ΕἸΔΘΗΜΝΜΤΆΙΤΑΝΜΓΓΆΘΝΜΕΘΛΑΟΟσ, ΠΟΥ 
ΤΟΟΟΜΆΑΆ: ΝΥΝΙΔΕΙΤΟΆΆΆΜΕΝΜΘΕ 
ΧΗ, εν εοωμᾷᾶ:: ΟΥ̓ΔΥΝΆΤΤΕΟΟΦ 
(Οϑλλμοσθηπειν ΤΉΧΘΙΡΙ. ΧΡΕΙΆΝΟΟΥ 
ΟὙΚΕΧΩ ἩΠΆΧΙΝΗΚΕΦΆΛΗΤΌΙΟ 
ΠΟΟΙΝ. ΧΘΆΑΝΥΜΟΩΟΝΟΥΚΈχω᾽ Ἀλ 
ἈΧΠΟΆΧΆΧΕΟΟΜΆΛΛΆΟΝ -ΤἈΔΛΟΚΟΥΝΤᾺΆ. 
ΜΕΧΗΤΟΥΟΘΦΩΜΑΆΤΌΟΘ: ἈΟΘΕΝΕΟΤῈ 
ΡΧΥΤΙΆΡΧΘΙΝ -ἈΝΆΓΚΑΙΧΕΟΤΊΝ: 
ΙςᾺ, ΔΟΚΟΥΜΘΕΝΑΓΙΜΟΤΈΡΆΕΙΝΑΆΙ 


Ι. Ο0Ά. ΧΙ, 18-- 28. 


10 


24 


ΖΕΤΑΥ ΓΟΙΚΆΚΟΝ᾽ ΟΥ̓ΧΑΙΡΕΙΕΙΤΙ ΤῊ 
ἈΟΟΚΙΆ ΟΥ̓ΓΧΑΙΡΘΙ ΔΕ ΤΗΆΛΆΗΘΘΙΑ 
ΠᾺΜΥΓΓΆΟΤΕΓΕΙ ΤΤΆΝΓΓΆΠΙΟ ΓΕΎΈΕΙ: 
ΤᾺΝ ΤΆἌΘΆΤΠΙΖΕΙ -ΤΤΆΝ ΓΆΥΤΙΟΜΒΕ 
Ι5 ΙΝΝΘΙ ΗἈΓΆΠΠΙΗΟΥ Δ ΕΙΤΟΤ ΤΕΈΘΙΚΤΗΤΙ ΓΕΙ" δ 
(τε ροφΦΗΤΊΆΙ - ΚἈΓΓΑΡΓΉΘΗΘΟΝ 
ΤΑΙ ΕἸΤΕΓἈΘΩΟΟΛΔΙΠΙΆΥΟΟΝΤΤΆΛΜ. ΕἸ ΤῈ 
ΓΝ ΟΙΟ ἸΤΑΥΟΘΤΆΜ ΘΕΚΜΕΡΟΥΟΓᾺΡ 
ΓΙΝΟΩΌΟΙΚΟΜΕΝ -ΚἈΙΕΙΚΜΕΡΟΥΌΠΡΟ 
ΦΗΤΘΎΟΜΕΝ: ΟΤἈΝΑΘΘΆΘΗΤῸ 10 
ΤΕΆΧΙΟΝ “ΤΟΘΚΜΕΡΟΥΟΙΚΑΓΆΡΓΗΘΗ 
ΟΕΤΆ ΟΤΕΗΜΗΝΙΝΗΤΠΟΟ: ΟΟΝΗΤΤΙ 
οσεαλλλουν Ὁ ονητποοαφρονουύν: ο 
ΝΗΙΠΟΟΘΆΟΓΙΖΟΜΗΝ᾽ ΟΤΈΔΕΓΕΓΟ 
ΜΆΛΔΝΗΡ. ΚΑΙΓΗΡΓΗΚΆΑΓΓΑΓΟΥΝΗ 18 
ΤΟΥ ΚἈΘΠΟΩΟΜΕΝΑΡ ΤΙ ΙΕΟΟΙΤΤΡΟΥ 
ΚἈΑΙΒΘΝΕΝΙΓΜΑΤῚ “ΓΟΤΈΔΘΠΡΟΟΘΟΩΣ 
ΤΟΜΠΙΠΡΟΟσΠΡΟΟΟΙΟΝ. ἈΡΤΙΓΙΝ 
ΕἸἸΜΕΡΟΥῸ “ΤΟ ΤῈ Δ ΘΕΠΠΙΓΜΟΩΟΜΆΙ 
ΚἈΑΘΩωοκἈΑι ΘΓ ΝΩΟΘΗΝ. ΝΥ 90 
ΔΕ ΜΕΝ ΕΠ ΤΊΟ: ΕἉΤΤΟ: ἈΓΆΠΗ -ΤᾺ 
ΤΡΙΆΤΑΥ ΤΆ. ΜΕΘΙΖΟΝ,Α ΘΕ ΤΟΥΤῸΝ 
ΗἈΧΓΆΤΤΗ᾽ ΔΙΩΟΚΘΟΘΤΕ ΓΗΝΆΓΆΤΙΗΗΝ᾽ 
ΖΗΆΧΟΥΓΕΔΕΤΆΠΙΝΙΚΑΆ.: ΜΑΆΧΟΝ,Ε 94 


147 [4] Ι. 60Ά. ΧΙΠ, ὃ -- ΧΙΥ, 1. 


148 


᾿ΝΑΠΡΟΦΗΤΘΥΗΤΆΙ ογαρλᾶλον 
γχςΟοΗ -.οὐκανοιολλλοι. λλλϑῶ 
ΟΥὙ ΔΕΙΟΓΆΡΆΚΟΥΘΙ ΤΙΝΙ Δ ΕΆΆΛΟΕι 
ΜΥΌΤΉΗΡΙΆ ΟΔΕΠΡΟΦΗΤΘΥΩΝ 
ΧΝΟΙΟΆΛΆΛΕΙ, ΟἸΙΚΟΔΛΟΜΗΝ : ΚΆΜΠΤΑ. 
ΡΆΚΧΗΟΙΝ -ΚΑΙΠΆΡΑΜΥΘΙΆΝ᾽ ο 
ἈΧΧΝγΆ ΟΟΗ, ΕΛΥ ΤΌΝΟΙΚΟΔΟ 
ΜΕΙ: ΟΑΘΠΡοΟΦητουν, κκλη 
ΟἸΆΝΟΙκολ ΜΕ ΘΕΧΩΔΟΕΙΤΆΚΓΓΧΟ 
Ὑμλολλλθινγλώσολιο: ΜΆΛΛΟΝ 
ΘΟ ΙΝΑΤΙΡΟΦΗΤΘΥΗΤΆΙ ΜΕΙΖΩΝ 
ἈΕοΟΠροφΦητουγων. ολλλωνγλοο 
ΟἈ ΘΟ: ΕΚ ΤΟΟΘΙΜΗΔΙΒΡΜΗΝΘΥΉΗ 
ΝΜΆΗΘΚΚΛΗΟΙΆ, ΟἸΚΟΔΟΜΗΝΙΆΛ. 

ΚΗ μυνλθλαλδλφῷφοι- ενβαθῳ 
ΠπροουμλογλωΤοολιολλλον ΤΙ Υ 
μινωφληοῷ -δανμηύμινλᾷ. 
ἈΗΟΘΗΘΝΑΠΟΚΆΛΥ ΘΙ Ηθνγνῳ 
ΟΕΙ -ΗΒΜΠΡΟΦΗΤΊΆ: ΗΕΝ ΙΔ ΆΧΗ' 
ομωῳωσταλψυχαφωνηνλιλον 
ΤᾺ. ΘΙ ΤΕΈλΥΧΟσ: ΕἸ ΤΕΚΙΘΆΡΆ.- θᾺΝ 
ἈΟΧΟΤΟΧΗΝΤΟΙΟΦΘΟΓΓΟΙΟΜΗΔΔ 
ἈΚ. -ΤΠΙΩΟΟΓΝΟΩΟΘΗΟΘΤΆΙ ΤΟΥ 
ἈΟΥΜΕΝΟΝ -ΗΤΟΚΙΘΆΡΙΖΟΜΕΝΟ᾽ 


Ι. ΟΟᾺ. ΧΙΥ͂, 1--- Τὶ 


10 


16 


24 


ΚἈΑΙΓΆΡΘΑΝΑΔΗΛΧΟΝΟΆΧΤΤΙΣΦ 
ΝΗΝΙΔΟ -ΤἸΟΠΆΡΑΟΚΕΘΥΔΛΟΕΤΆΙΕΙΟ 
ΠοΟΆΕΜΟΝ: ΟΥ̓ΤΩΟΚΑΙΥΜΕΙΟΔΙΆΓΗΟΘ 
ΓΆΦΘΘΟΟΗΟΘΑΝΜΗΘΥΟΘΗΜΟΝΆΟ 
ΓΟΝΔΚΟΟΤΆΙ -ἸΤΟ ΟΓΝΩ ΟΘΗΟΕΤΆΙ 
ΤΟΧΛΆΧΛΟΥΜΕΝΟΝ: Ἐσεοθλιγλφειολ. 
ΕΡΆΧΆΧΟΥΝΤΈΕΟ' ΤΟΟΛΥ ΤΆἈΘΙ ΤΎΧΟΙ 
γενηφωνωνειοινενκοομῳ.: 
κλιου αν φΦώνοΝ" ΕΘΙΟΥΝΜΗ 
(ΘΙλωτηνλυναμιν φώνησ: 
ΕΟΟΜΑΙΓΩΛΆΛΟΥΝ.ΤΙΚΕΆΡΕΆΡΟΟ.- ΚΑΙ 
οἈΆΧΧΟΝΕΝΕΜΟΙΑΆΡΑΆφΡοσ' ΟΥ̓ΤΩΟ 
ΚΑΙΥΜΕΙΟΘΠΘΙΖΗΆΧΩΤΆΙΘΟΤΆΠΤΝΙ 
κῶν -ΠΡΟΟΤΗΝΟΙΚΟΔΟΜΗΝΤΉΟ 
Ἐκκληοιλο - ΖΗΤΕΙΤΓΕΙΝΆΠΕΡΙΟΟΕΥ 
ΗΤΆΙ ΔΙΟΟΧΆΑΧΛΩΟΝΓΆΩΦΟΘΟΘΗ ΤΠΡΟΟ 
ΘΕὙΧΕΘΟΘΟΩΥΙΜΆ ΙΒΡΜΗΝΘΥΉ. εὰνΝ 
ΓᾺΡΙΠΡΟΟΘΥΧΟΜΔΆΙΓΆΕΌΘΟΗ “ΤΌΤΤΝΑ. 
ΜΟΥΤΙΡΟΟΘΥΧΕΤΆΙ: ΟἈ ΘΝΟΥΌΜΟΥ. ἃ 
ΚΑΡΠΟΟΘΘΟΤΊΝ᾽ ΤἸΟΥΝΕΟΤῚΝ ΠΡΟΟ 
(ΟὙΥσωμλύτώτκη: ΠΡΟΟΘΥΣΟΩΜΜΆΙ! 
καυτνοι γαλωππι ψΆλωλϑ 
ΙΞΑΟἸΤΩΝΟΙ ΕἸΤΕΙΕΒΑΝΘΥ ἈΟΓΗΟΘΕΝΩΙ͂ΙΝΙ 
ΟἈΝΆΠΑΆΙΡΩΟΝ᾽, ΤΟΝ ΤΟΙΤΟΝΤΟΥΊΑΔΙ 


149 [6] 1. (ΟΆΒ. ΧΙΥ, 8 --- 16. 


10 


16 


24 


Ε ΤΟῪ. ΤΤΘ ςΕΡΕΙ ΤΟΆΜΗΝ. ΘΠ ΤῊ 
ΟΗΘΥΧΑΡιοτΤΊΆΑ.-. ΕἸΤΘΙ ΔΗ ΤΊΆΕΓΕΙΟ 
ΟΥὙΚοΟΙλ ΕΝ οΥὐμενγαβθκαλώσθυ 
ΧΆΡΙΟΤΕΙΟ. ἈΑΧΟΕΤΕΡοσοΥύκοικολο 
ΜΘΙΤΆᾺΜ δεὐχλβισ τω τῶθῳ -ἸΤᾺ 
ΤΟΝΥΜΟΩΟΝΜΑΆΑΛΧΆΟΝΓΆΩΟΟΆΙΟ 
Ἀλλ λλλενεκκληοιάθθλῳ 

ΤΤΕΝ ΤΕΧΟΓΟΥΟ ΤΩΟΝΟΪΙΜΟΥΆΧΆΛΧΗ 
ΟἈΙΝΑΚΑΟΧΑΛΟΥΟΙΚΑΓΓΉΧΗΘΟΩ Ἢ 
ΜΥΡΙΟΥΟΧΟΓΟΥΟΘΕΝΓΆΦΟΟΘΗ: 


δόλαλφοι ᾿ἸΜΗΙΙΔΙΔΙΆΓΙΝΕΟΘΆΨΤΓΑΆ,ΕΟ 


ΦρΡεοιν -ἈΧΧΑΤΤΗΚΆΑΚΙΆΝΗΤΠΙΆΖΘ 

ΤῈ -ΤἈΙΟ φῴρεοιμν. ΓΕΧΙΟΙΓΙΝΘΟΘδ᾽ 
ΕΝΤΟΝΟΜΩΓΕΓΡΆΑΙΤΓΤΆΙ.: ΟΤΊΕΝΕ 
ΤΕΡΟΓΆ(ΦΘΟΟΟΙΟ. ΚἈΙΕΝΧΕΙΆΘΟΙΝΕ ΤΕ 
βοιο. ἈΑΧΗΟΘΩΟ ΤΟΛΧΛΆΟ ΤΟΥ ΤῸ -ΚΚΑΙ 
ΟΥ̓ΔΟΥΤΩΟΘΙΟΆΧΚΟΥΟΘΟΝΤΆΙΜΟΥΧΘ 
ΓΕΙΚΟ ΘΟΟΤΕΘΑΙΓ ἈΘΣΟΟἈΛΧΙΕΙΟΟΗΜΙΟΝ 
ΘΙΟΙΝ. ΟΥ̓ΤΟΙΟΠΠΙΟΤΕΥΟΎΌΟΙΝ. ἈΧΆΆΓΌΙΟ 
ἈΤΠΙΟΤΌΙΟ ΗλΕΠρΡοφητια. ΟΥ̓ΤΌΙΟ 


πιο ΤΟΙ͂Ο: ἈΧΧΑ ΓΤ ΟΙΟΠΙΟ ΤΕΥΟΥῸΟΙΜΝ᾽ ε 


150 


ἈΝΟΥΝΟΥΝΕΆΘΗΗΘΚΙΚΆΗΟΙΆΟΆΧΗΘ 
ΠΙΤΟΛΥ ΤῸ: ΚΑΙΠΆΝ ΤΕΟΧΆΛΧΩΟΙΝ 
Γχκςολιςσ. σισαλθώοιν δ Δ ΤΆᾺΙ 


Ι. ΟΟᾺ. ΧΙΨ, 10 --- 938. 


18 


24 


ΚΟἈΥΕΓΕΓΆΑΟΘΟλΟςΓ' ΤΑΝ ΤΆ ΘΘΟΥ 
ΟΧΗΜΟΝΟΩΘΟΟΚΔΑΙΚΑΤΆΖΤΆΟΞΝΓΙΝΘΕ 


οΘῶ γνωριζωλθυμινάλθλαφοι. 
Ι ΟΕὙΥΆΓγαλιονΝ Ὁ, ΕΥΉΗΓΓΘΧΙΟΆΜΗΝ 


ὙΥΜΙΝ:Ο, ΚἈΑΙΠἈΡΘΆΆΧΕΕΤΆΙ. ανῶς 
ΘΕΟΤΉΚΑΤΆΙ ΑΛΟΥΚΑΙΟΖΕΟΘεα. 
ΤΙΝΙἈΟΓΩΟΘΥΉΗΓΓΘΆΙΟΆΜΗΝΥΜΙ-: 
ΕΙΚΑΙΓΟΧΕΤΆΙ ΕἸ ΤΟΟΘΘΙΜΗΘΙΚΕΙ 
ΕἸΤΙΟ ΓΕΥΌΛΙΤΈΕ᾽ ΤΤΑΡΕΔΟΩΟΚΆΓΆΡΥΜΙ. 
ΕΝΠΡΟΩΤΌΙΟ: Ο, ΚἈΙΤΆΡΘΆΆΚΟΝ: ΟΤῚ 
ΧΟΧΛΙΤΕΘΑΝΕΝΥΤΙῈΕΡΤΟΩΟΝΑΜΑΡΤῚΙ 
ὠνημων. κατλγλογραφᾶς. 
ΚΑΙΟΤΊΙΕΤΆΚΡΗ -ΚΑΙΟΤΊΘΓΗΓΕΡ 
ΤἈΙΤΗΤΡΙΤΓΗΗΜΕΡΆΚΑΤΆΓΆΟ 
γραφλασ: καιοτιωφθϑηιώφα. εἰ 
 ΤἈΤοισαλλαϑκλ: ἘΠΓΓΑΌΦῬΘΗ 
ΕἸΤΑΝΟΩΙΠΙΘΝΤΆΙΚΟΟΙΟΙΟΆ ΘΆΦῬΟΙΟΘ 
«ΑΙΤΆ Σ΄. ΘΣΩΟΝΟΙΠΑΙΟΥΟΜΕΝΟΎΌΙΝ 
ΘΩΟΑΛΡΤῚ -ΤΙΝΕΘΟΛΘΙςΚΑΙΘΙΚΟΙΜΗΘΗ 
οἈΝ’ Ἐπγαωφθϑηιλκώεξω: ει 
“ΤἈΓΟΙΟΆΧΙΤΟΟ ΤΟἈΧΟΙΟΙΤΆΟΙΝ᾽ εοχὰ. 
ΤΟΝ. ΘΙΠΆΑΝΤΟΝΩΟΠΕΡΙ ΤΌ Εις 
ΤΡοΟΜΆ ΤΙ ὠφϑηκμοι ἐγ 
ΓἈΡΘΙΜΙΟΘΆΧΧΙΟΤΟΟΤΟΟΝΑΤΙΟΟ ΤῸ 


151 [2338] 1. ΟΟᾺΒ. ΧΙΥ, 39--- ΧΥ͂, 9. 


10 


1ὅ 


24 


ἈΘΟΝ᾽ ΟΟΟΥὙΥ(ΘΙΜΙκΚΑΝΟΟΚΆΛΘΙ 
ΟΘΑΙΆΙΤΟΟ ΤΟΆΟΟ᾽ ΔΑΙΟΤΊΘΔΙΟΞ5Α. 
ΤῊἨΝΕΚΙΚΑΗΟΙΆΝ ΓΟΥΘῪ ΧᾺ 

ΡΙ' ΤΙ ΘΘΥΘΙΜΗ :Ο, ΘΙΜΗῚ ΚΑΙ 
ΧἈΡΙΟΛΧΥ ΓΟΥΉΒΘΙΟΕΜΕ. ΟΥ̓ΚΘΝΗ 
ΘΓΕΝΗΘΗ᾽ ἈΛΆΛΙΠΕΡΙΟΟΟΤΈΡΟΝ 
ΑΥ̓ΤΩΟΝΙΤΆΝΤΟΟΝΕΙΚΟΙΠΆΟΣ. ΟΥ 
Ι(ἘΓΩ ΔΕ: ἈἈΧΧΗΧΑΡΙΟΤΟΥΘΥῊ 
ΟὙΝΟΕΜΟΙ ΕἸ ΓΕΟΥΝΕΓῸ.. ΘΙ ΤΈΘΙΚΘι 
ΝΟΙ- ΟΥ̓ΤΟΟΘΟΚΗΡΥΌΘΟΟΜΕΝ. ΚΟΥ 
ΤΟΟΘΕΠΙΟΓΟΘΥΌΛΧΤΩ:. οαδιλθχο 
Ι(υἰργ ΟΕ ΤΆΙΟ ΤΊ ΕΙςΝ ΘΙΚΡΩΟΝΕΓΉΓΕΡ 
ΤᾺ). ΤΟ ΟΧΕΓΟΥΟΙΝΕΘΝΥΜΙΝΤΊΝΕΟ, 
ΟΤΙΆΝΆΑΟ ΤἈΟΙΟΝΘΚΡΟΝΟΥΚΕΘΟΤΙ 
ΘΙἈΘΑΝΆΑΟΤΆΟΙΟΝΕΘΙΚΡΟΝΟΥΚΘἝΟ 
ΤΙΝ, ΟΥ̓ΔΕΧΟΘΓΗΓΕΡΤΆΙ Εἰ α Χο 
ΟὙΪΚΕΓΗΓΕΡΤΆΙ "ΚΒΝΟΝΆΡΆΙΚΑΙ 
ΤΟΙΚΗΡΥΓΜΆΗΜΟΝ. ΚΕΝΗΚΆΙ 
ἩΠΙΟΤΙΟΥΜΟΝ. ΘΥὙΡΙΟΚΟΜΈΘΘΆ 6 
κυ ΘΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΟΤΟΥΘῪ,ο 
ΤΙΒΜΑΡΤΥΎΡΗΟΛΧΜΕΝΚΑΓΆΓΟΥ 
ΘῪ, ΟΤΙΗΓΘΙΡΕΝ ΤΟΌΝΧΝ ΟΝ, ΟΥ 
ΚΉΓΕΙΡΕΝ: ΘΙΤΕΡΑΡΑΝΕΟΚΡΟΙΟΥΚῈ 
ΓΕΙΡΟΝΤΆΙ: ΟὙ.ἈΘΟΧΙΟΘΕΙΓΗΓΕΡ ΤΆ Εἰ 


Ι. ΟΟΒ. ΧΥ, 9 --- 11. 


10 


16 


24 


ΙΗ 


"ἈΕΧΟΟΥΚΕΓΗΓΕΡΤΆᾺΆΜ.- ΜΆΑΤΌΆΧΗ 
ΤΙΟΤΙΟΥ̓ΜΩΝ -ΕἸΤΙΘΟΤΆΙΕΝ ΤΆΟΟ 
ἈΜΑΡΤΙΆΑΙΟΥΜΟΟΝ᾽ ἈΡΆΚΆΔΟΟΙΚΟΙ 
ΜΗΘΕΝΤ ΤΕΟΘΝΧΩΆΛΙΠΤΟΆΟΝΤΤΟ᾽ Ει 
ΕΝΤΉΖΟΩΗΤΆΥ ΤῊ. ΗἈΤΤΙΚΟΤΤΘΟ 
ΘΕΟΜενΝενΝΧΩΟΜΟΝΟΝ: ΘἈΘΘΙΝΟΤΈΕΡΟΙ 
ΤᾺΝ ΤΟΝΆΝΟΩΟΝΘΟΜΕΝ᾽ ΝΥΝΙᾺΔΘ 
ΧΟΘΓΗΓΕΡΤΆΙΘΙΚΝΕΘΙΚΡΟΝ -ἈΠΤᾺΡ 
ΧΗΤΟΝΚΘΙΚΟΙΜΗΜΟΝΩΟΝ᾽ ΕἸΤΕΙ 
ΔΗΓΆΡΑΙΆΝΟΥΟΘΆΝΑΤΟΟ ΚΆΟΔΟ 
ἈΝΟΥἈΧΝΑΟΤΆΟΙΟΝΕΚΡΩΝ: ΟσΠΕΡ 
ΓΆΡΕΝΤΟΩΣΧΟΔΑΜΙΤΑΝ ΓΘΟΆΤΤΟΘΝΗ 
ΟἸΚΟΥΟΙΝ. ΟΥ̓ΤΩΟΟΚΑΙΘΝ ΤΟΧΩΤΤΑ. 
ΤΕΟΖΟΩΟΙΤΠΤΟΙΗΘΗΟΟΝΤΆΜ ΕΘἸΆΟΤΟΟ 
δΔΟΘΟΝΤΌΟΝΔΙΟ ΤΆΓΜΑΤΙ 


δσταφχηχο ΘΠΕΙΤΆΟΙ ΤΟΥΧΎ. ΕΝ ΤῊ 


ΠἈᾺΡΟΥΟΙΆΛΥ ΓΟΥῪ ΕΓΓΑΓΤΟΤΘΧΟΟσ ο 
ΤἈΝΠΆΑΡΑΔΙΔΟ ΤῊΝΕΔΛΟΙΆΘΙΆΝ 

ΤΩ ΘΟΩΚΆΜΠΡΙ ΟΥΤἈΝΙΚΑΓΓΑΡΓΉΟΘΗ 
ΤΤΆΘΟΧΝΆΡΧΗΝ -ΚἈΙΙΆΟΧΝΕΞΣΟΎΟΙ 
ἈΝΚΑΟΛΥΝΆΜΙΝ᾽ ἈΘΙΓΆΡΑΥ ΤῸΝ 
ΕἈΧΟΙΆΘΥΕΘΙΝ. ἈΧΡΙΟΥΘΗΠΆΝΤΆΟ 
“ΤΟΥΟΕΧΘΡΟΥΟΥΤΙΟΤΟΥΌΠΟΔ ΆΟΛΥ, 
ΤΟΥ ΘΟΧΑΓΙΓΟΟΘΧΘΡΟΟΙΚΑΓΆΡΓΕΙΤΆΙ 


158 [14] Ι. ΟΟᾺ. ΧΥ͂, 11--- 96. 


24 


ΟΘἈΝΆΤΟΌΘ᾽ ΠᾺἈΝΤΆἈΓΑΡΥΠΕΤΆΞΕΝ 


ὙΤῈΟΤΟΥΟΠΟΛΆΟΛΥ ΓΟΥῪ ΟΤΆΝ.ΔΕ 


ἹΠΤΗΟ ΤΙ ΤΑΝ ΓἈΥΤΤΟ ΓΕΤΤΆΙΚ ΤΆ. 
ΔΗΧΟΝΟΤΉΕΘΙΚ ΓΟΟ ΓΟΥΥΤΙΟΤΆΞΆΝ 
“ΤΟΟΛΥΤΟΓΆΤΙΤΆΑΝΤΆ: ΟΤΆΝΔΟΥ 
ΤΟΤΆΓΗΛΥ ΤΟ ΤΆΙΤΑΆΝ ΤΆ. ΤΟΤΕ 
ΙΞΙΙ]͵ΠΟΛΥ ΓΟΟΟΥΟΥΤΙΟΤΆΓΗΟΘΤΆ. ΤΟ 
ὙΤΤΟΤΆΞΣΑΝΤΙΔΥ ΤΩ ΓἈΙΙΆΝΤᾺΆ.: 
ΙΝΆΗ, ΟΘΟΤΆΙΤΆΝ ΤἌΆΘΝΙΤΆΟΙΝ᾽ Εε 
ΠΠΕΙΤΙῚΠΟΙΗΟΘΟΟΥῸΟΙΝΟΙΒΆΙΤ ΤΓΊΖΟΜΘΕ 
ΝΟΙΥΤΤΕΡΤΝΝΕιῶΝ: οιολῷο 
ΟΙΝΕΚΡΟΙΟΥΚΕΓΘΙΡΟΝ,ΓΆ.. ΤΉ. 

ΚΑΤ ΤΙΖΟΝ ΤἈΟΥΤΤΕΡΑΥ ΤῸΝ ΤῚ 
ΙΚΚΙΛΙΗΜΕΘΙΟΚΙΝΑΥΝΘΥΌΟΜΕΝΤΙΙΆΟΆ. 
ΟΡΆΝ᾽ ΚἈΘΗΜΕΡΆΝΑΤΤΟΘΝΗΟιζΟΩ, 
ΝΗΤῊἨΝΥΜΕΤΕΡΆΑΝι.λΥΧΗΟΙΝΆ. 
Ἀδλφοι: ηνεχωθνχω τκῳ 
ΗἩΗΜΩΝ ΘΙΚΑΞΆΑΧΙΝΟΝΘΘΗΡΙΟΜᾺΆᾺ 
ΧΗσΆΘνεφεοω. ΤΙ Μοι Τοφφθλοσ' 
ΕΙΝΕΚΡΟΙΟΥΚΕΓΘΙΡΟΝΤΆ φάγω 
ΜΕΝΙΚΑΙΠΠΙΩΜΕΝΑΥΡΙΟΝΓΆΡΆΤΙΟ 


ΘΕΙΡΟΥΟΙΝΗΘΗΧΡΗΟΤᾺΆ. ΟΜΙΆΜᾺ 
κλυζλν εκ τα λυκλιοκαι 


ΙΘ ΘΙΝΗΟΙΚΟΜΈΕΝΝ᾽ ΜΗΙΤΆΛΧΙΝΑΟΘεΕ' 


1, ΟΟΚ. ΧΥ, 20 ---δ4. 


10 


1 


24 


ΜΗΆΧΜΆΡΤΙΆΝΕ ΓΕ ἈΓΝΟΩΟΟΙΆΝΓΑᾺΡ 


ΘΥΤΙΝΘΟΘΧΟΥΌΟΙΝ᾽ ΤΠΡΟΟΘΝΤΡΟΙΤΗΝ 


ὙΜινλΆλω ἈΧΛΆΔΕΡρΘΙ ΤΊ ΠΟΘ 
ΓΕΙΡΟΝΤΆΙΟΙΝΘΚΡΟΙ: πτοιώλθοω 
ΜΆΓΊΘΡΧΟΝΤΆΙ ἈΦΡωνοῦΥ. Ὁ, 
ΟἸΤΘΙΡΕΙΟ. ΟΥ̓ΖΩΟ ΟΙΤΟΙΘΓΓΑΙΘΆΝΜΗ 
ἈΠΙΟΘΆΝΗ᾽ ΚΆΙΟ, ΠΠΘΙΡρεαιο. ΟΥ̓ΤΌΟΩ 
ΜΑΆΓΓΟΓΒΝΗΟΟΜΕΝΟΝΟΠΘΙΡΕΙΟ:- Ἀλκ 
ἈΧΓΥΜΜΝΟΝΚΟΚΙΚΟΝ: ΕἸ ΤΎΧΟΙ: 

ΟΙ ΤΟΥ. ΗΤΙΝΟΟΤΩΟΝΆΟΙΠΩΝ.: Ολ 6 
ΘολιλΟΙ ΝΥ ΤΟ ΟὐΜΆΑΑΘῶσΟ 
ΗἩϑΘϑληςσον: κΑλιθακλ Τῶ ΤΟΝ 
ΟΠΕΡΜΆΤΟΩΟΝΙ Δ ονοῶμΜλ ΟΥ̓ 


Π ἈΟΛΧΟΆΡΣ ΗΧΥ ΤΗΟΆΧΡΣ ἈΛΆΧΛΧΆΆΛΗ 


ΜΕΝΆΝΟΩΝ -ἈΆΧΧΗΔΛΘΟΆΡΣΙΚΤῊ 
ΝΟΩΝ -ἈΆΧΧΗΔΘΙΓΤΤΉΝΟΩΝ -ἈΆΧΗ 
ΔΕΙΧΘΥΩΝ᾽ ΚΟ ΟΟΜΑΓΆΘΒΠΟΥΡΑ 
ΜΙΆ. ΚΑΙΟΘΟΜΑΆ ΓΓΆΑΘΠΙΓΙΆ ΧΆΛΧΆᾺΘ 
ΤΕΡΑΜΘΝΗΤΟὌΝΕΘΙΠΠΟΥΡΆΝΙΩΝ 
ἈΟΞΆ- ΘΤΕΡΆ Δ ΘΗ ΤΟΩΝΕΙΠΙΓΊΟΟΝ᾽ 
ἈΛΧΗΔΟΣΆΗΛΙΟΥ ΚΑΟΙΆΆΧΗΛΟ 
ΣΧΟΘΧΆΗΝΗΟ: ΚΑΆΧΆΑΛΧΗΣΛΟΞΆΛΟΤΕ 
ΡΝ" ἈσΤΗΡΓΆΡΑ Τεροολυάφεροι 
ΕΝ Δ ΟΣΗ᾿ ΟΥ̓ΤΩΟΟΙΚΞΗΆΧΝΆΑΟΤΆΟΙΟ 


155 [149] 1. ΟΟΒ. ΧΥ͂, 84 --- 42. 


10 


ΤΟΝΝΕΚΡΩΝ᾽ ΟΠΕΙΡΕΤΆΙΒΝΦΘΟ 
Ρλ΄ ἐγειρε τ αν φϑλροιλ: οΠΘΙΡα 
“ΓἈΙΕΝΑΓΤΊΜΙΆ: ἐγειρετλιενλο 

ΣΗ΄ ΟἸΤΕΙΡΕΓΤἈΙΕΝΆΟΘΕΝνθιΆ.: ἜἘγοιρα 
ΤΆἈΙΕΝΑΥΝΆΜΘΙ ΟΠΘΙρετΆιο 
ΜΆΝΎχικον.: βγειρβεταιοῶμᾷᾳ. 
ΤΤΚΙΙΚΟΝ᾽ ΟΥ ΤΟ ΟΙΚΑΙΓΕΓΡΆΙΤΤΆΛ 
ΕΓΕΝΕΤΟΟΠΡΟΥΓΟΟΆΝΟΟΆΧΔΆΜΈΈΙΟ 
ψυγχηνΖζωολν: οβδοχατΤοολλαμΜ' 
ΘΙΟΠΝΆΑΖΟΩΟΠΟΙΟΥΝ᾽ ἈΧΧΟΥΤΙΡΟΤῸΝ 
ΤΌΙΤΝΙΚΟΝ - ἈΧΧΆΧΤΟΥΎΧΙΚΟΝ: 6 

᾿ς ἸΠΕΓΙΓΆΤΌΠΝΙΚΟΝ᾽ ΟΠΡΩΟ ΤΟΟΆΝΟΟΘ 
(ὐκγηοχοῖκος: ΟἈΘΥΤΕΡΟΟΆΝΟΟΟΙΚΟ 
ΕΞΣΟΥΝΟῪ ΟΙΟΟΟΧΟΪΚΟΟ -ΤΟΙΟΥΤῸΙ 
ΙΚΧΛΙΟΙΧΟΙΚΟΙ ΙΚΙΔΙΟΙΟΓΘΟΓΟΕΙΤΟΥΝΙΟΟ 
“ΤΟΙΟΥ ΤΓΟΙΚΆΑΙΟΙΕΙΤΟΥΝΙΟΙ" ΚἈΆιλ. 
ΘΩσΕΦΟΡΘΟΛΜΕΝΤΉΝΒΘικΟΝΑΆ. 
ΤΟΥ χοϊκου- φοβρεοώμενιζὰι 
“ΤῊἨΝΕΙΚΟΝΑ ΓΓΟΥΕΠΟΥΜΙΟΥ ΤΟΥ 
ΤΟΛΕφΦημιλλθαλφοι: οΤΊΟΆΡΣ 
ΚἈΑΙΜΆΑΕΚἈΑΟΙΧΘΙΆΝΘΥΚΆΗΡΟ 
ΝΜΟΜΗΟΛΔΙΟΥΔΥΝΑΆΓΓΆΙ ΟὙΆΘΗ 
«Φϑορατηναφϑαροιλνκλη 
ΡΟΝΟΜΕΙ ΙΔΟΥΜΥΌΟΤΉΡΙΟΝΥ 


Ι. (ΟΚ. ΧΥ͂, 43 ---δ1. 


10 


24 


κ ΙΑ ινιαεγω" ΤΙΆΝ ΤΕΟΜΕΝΟΥΚΟΙΜΗ 
ΘΗΟΟΜθθλ: ΠἈΝΤΕΟΔΛΕΘΑΧΆΆΧΓΗ 
ΟΟΜΘΘΆ-: ΒΝΆΓΓΟΜΟΩ -ΘΝΡΙΤΗΟΦ 
ΘΑΛΆΜΟΥ. ΒΝ ΤΤῊἨΘΟΧΑΓΓΗΟΆΛΙΤΙΓ 
ΓῚ᾿ ΟΛἈΙΠΟΘΙΓΆΡΚΑΟΟΙΝΕΚΡΟΙΆ. 
ΝἈΆΟΤΉΟΟΝΤΆΙΆΦΘΑΆΡΤΟΙ ΚΑΙ 
ΗΜΒΘΙΟΆΧΆΔΛΙΆΓΗΟΟΊΜΕΘΆᾺ: ΔΕΙΓᾺΡ 
ΤΟΦΘΑΆΡΤΟΝΤΟΥ ΤῸΝ -ΘΝΑΥΌΣ. 
σθαι φϑλροιλν. ΚΑΥΤΌΘΝΗ 
ΤΟΝΤΟΥ ΓΟΕΝλυΥολοθλιΆθλνᾳα 
ΟΙΆΝ᾽ ΟΤΆΝΙΑ ΒΘ ΤΟΦΘΑΡΤΟΝΤΟΥ 

“] Ῥεναλυοηταιλφϑλαροιλαν "καὶ 

β ΤΟΘΝΗΤΟΝΤΟΥ ΓΟΘΝΑΥΌΟΗΤΆΙ 
ἈΘΆΝΆΟΙΆΝ “ΤΟΤΈΓΕΝΗΟΕΤΆΙΟ 
ἈΟΓΟΟΘΟΓΕΓΡΆΜΜΕΝΟΟ: ΚΆΓΓΕΙΤΟ 
ΘΗΟΘΆΑΝΑΤΌΟΘΕΙΟΝΙΚΟΟσ᾽ ἸΤΟΥΟΟΥ 
ΘΆΑΝΑΓΓΕΤΟΙΚΕΝΤΤΡΟΝ᾽ ἸΤΟΥΌΟΟΥΆ. 
ΔΗΤΌΝΙΚΟΟ,. ΤΟΛΘΙΚΕΝΤΡΟΝΤΟΥ 
ΘἈΑΝΑΓΤΟΥΉΗΛΧΜΑΆΡΤΙΆ ἩλθλΥ 
ΜΆΜΙΟΤΉΗΟΆΧΛΜΑΡΤΙΆΘΟΝΟΜΟΟ: 
ΤΩ ΛΕ ΘΟΧΑΡΙΟΤΩΛΙΔΟΝΤΊῚΗ 
ΜΙΝΤΌΝΙΗΚΟΟ, ΙᾺΓΟΥΚΥΗΜΩ 
ὟὝΧΥ. ὠὡστϑλλθλφοιμουὰ 
ΓΆΙΤΗΤΌῸΌΙ: ΕἈΡΕΟΙΓΙΝΕΟΘΕ-ἈΜΕΤᾺ 


157 [92] Ι. ΟΟΒ. ΧΥ, δ1 --- ὅ8. 


10 


1ὅ 


24 


ΚΙΝΗΤΌΟΙ "ἸΤΕΡΙΟΘΟΘΥΟΝ ΤΕΟΘΕΝΤῸ 
ΟἸΚΟΟ ΤΟΥΚΥΤΙΆΝ ΤΟΤΕ -ἸΔΟΤΈΘΟ 
ΤἸΟΚΟΙΤΟΟΥΜΟΝ. ΟὙΚΕΟΤΊΝΙΚΘ 
ΝΟΟΘΘΝΚΟΩ)᾽ ἸΤΕΡΙΔΕΘ ΤΗΟΧΟΓΙΆΟ ΤῊΘ 
ΕἸΟΤΟΥΟΆΓΙΟΥΟ: ΟΙΤΕΡΑΙΕΤΆΞΑΓΓΆΙΟ 
ΕΚΚἈΧΗΟΙΑΙΟΤΗΟΓΆΛΑΤΙΆΟ ΟΥ̓ΤῸΟ 
ΚἈΑΟΥΥΜΕΙΟΠΟΙΗΟΆ ΓΕ, ΚἈΓΓΆΜΙΆΝ 
ΟΧΚΕΧΤΟΥΕΚΑΟΤΟΟΥΜΩΝΙΤΆΡΕ 
ΑΥ ΤΟ ΤΙΘΕΤΩΘΗΟΛΔΥΡΙΖΟΝ: Ὁ 
ΤΙΆΝΘΥΌ ΔΛ ΟΤΆΙ ἹΝΆΜΗΟΤΆΝ 
εἄϑω -ΤΟΤΧΟΓΙΆΙΓΙΝΟΝΤΆΜ ὁ 
ΤἈΝΑΘΙΤΆΑΡΑΓΕΝΟΜΆ: ΟΥ̓ΌΘΆΝΔΟ 
ΚΗΜΆΟΗΤΆΔΙΛΔΙΘΙΠΙΟΤΌΧΟΩΝ “ΤΟΥ 
ΤΟΥΟΠΕΜΥ Ὁ ΛΙΤΕΝΕΓΙΚΘΙΝ ΤῊΝ 
ΧἈΑΡΙΝΥΜΩΝΘΙΟΙΆΗΜ᾽ ΒΆΝ ΘΆΘΙ 
ΟΝΗ.ΤΟΥΚἈΑΜΕΙΠΟΡΕΥΕΟΘΆ. ΟΥ̓ΝΕ 
ΜΟΙΠΟΡΘΥΘΟΝΤΆΙ ΘἈΕΥΟΟΜΆΙΔΕ 
ΠΡΟΟΥΜΆΟ: ΟΤἈΝΜΑΆΑΚΘΆΟΝΙΆΝΙΑΆΙ 
ΘδΆΘω -ΜΑΆΙΚΘΑΟΝΙΆΝΓΆΡΆΙΕΡΧΟ 
ΜΆ. ΠΡοΟοΥΜμλολετυχωνπρα 
ΜΕΝΟΩΗΚἈΑΜΙΤΑΡΆΧΘΙΜΆΟΘΩ᾽ ΝΑ 
ΜΕΙΟΜΕΠΡΟΙΤΕΜΨΉΗΤΆΙ.: ΟΥ, ΒΆΝΙΤΟ 
ΡΕΥΟΟΜΆΙ ΟΥ̓ΘΘΆΩΓΑΡΥΜΑΟΑΛΡΤῚ 
ΘΝΠΆΡΟΔΛΟΙΔΘΙΝ" ΕἈΙΤΙΖΩΓΆΡΧΡΟ 


Ι. Ο0Ὰ. ΧΥ, 68 --ΧΥ͂Ι, 1. 


10 


18 


24 


ΝΜΟΝΤΊΝΆ. ΕἸΤΙΜΕΙΝΑΙΠΡΟΟΥΜΆΟΘ: 6 
ἈΝΟΚΟΘΙ ΤΟΎ ει απιμενώλθεν 
εφεοω: ΒΞ ΤΉΟΘΠΕΝ ΤΗΚΟΟΤΉΟ: ΘΥῪ 
ΡἈΓΆΑΡΜΟΙΆΝΕΩΓΕΝΜΕΓΆΔΛΗΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΗΟ: ΚΑΙΆΝ ΤῊΚΕΘΙΜΕΝΟΜΤΙΟΆΛΟΙ" 
ΕἈΝΑΘΕΆΧΘΗΤΙΜΩΘΕΟΟΕΛΧΕΙΤΕΤΆΙ: 
᾿'ΝΧΧΦΡΟΚΟΟΓΘΝΗΤΆΙΙΡΟΟΥΜΔΆΟ:. ΤῸ 
ΓἈᾺΡΕΡΓΟΝΙΚΥΕΡΓΑΖΕΟΤΆΑΙΟΙζΑΓΩ᾽ 
ΜΗΤΊΟΟΥΝΑΥ ΓΟΝΘΣΟΥΘΕΝΗΟΘΙ" ΤῸ 
ΤἸΕΜΥ ΑΙ ΕΟΥΝΑΥ ΓΟΝΕΝΘΙΡΗΝΗ 
ΜΆΘΆΑΘΗΤΙΡΟΟΜΒΕ: ΕἸ Δ ΕΧΟΜΑΆΙΓΆΡΑΥ 
ΤΟΝΜΘΟΤΆΤΩΝΑ Δ ΘΑ .ΩΝ' ΤΤΕρῚ 


ἈΘΑΠΟΧΧΩ ΤΟΥΆΧ ΔΘΑ ΟΥ. πολλλστλ. 


ρβεκλαλεολλυ ΓΟΝΙΝΆ ΘΆΘΗΤΡΟΟΥΜΆΟ 
ΜΕΤΆΓΩΟΝΆΛΘΆΦΩΝ ᾿ ΚΑΟΠΙ͵ΙΆΝ 
ΤΟΟΟΥΚΗΝΘΘΆΑΗΜΆΙΝΆΝΥΝΘΑ. 

ΘΗ: ΘΆΘΥΟΘΤΆΙΔΘΟΤΆΝΘΟΥΚΑΙΡΗΟΘΗ: 
ΡΗΓΟΡΕΙ͂ΤΕ. ΟΤΉΙΚΕ ΤΕΕΝ᾿ ΤἩΤΤΙΟΤΕΙ: 
ἈΝΑΆΡΙΖΘΟΘΕ: ΚΡΑΤΤΑΙΟΥΌΘΕ-ΤΤΆΝ 
ΤΑΥΜΟΩΝΕΝΑΓΆΙΤΗΓΙΝΕΟΘΩ" ΤΤΆᾺ. 
ρΡακαλωλϑθυμλολλβθλφοι οἰλγα 
ΤΉΝΟΙΚΆΝΟΤΕφΦανα.' ΟΤΊΕΟ ΙΝ 
ἈΠΆΑΡΧΗΤΉοσολχαλῖλο: κλυδσιολᾶκο 
ΝΙΆΝ᾽ ΤΟΙΟΆΓΙΟΙΟ. ΤΆ ΣΑΝΘΑΥ ΓΟῪΌῸ. 


1569 [281] Ι. ΟΟΚ. ΧΥ͂Ι, 1--- 15. 


15 


24 


ἸΜΆΙΚΟΎΜεισ. ὙΠΟ ΤΆΑΟΘΗΟΘΕΤΌΙΟ 
ΤΟΙΟΥ ΤΌΙΟ: ΚΑΙΤΆΝΤΙΥΤΌΟΥΝΕΡ 
ΓΟΥΝΤΙΚΧΑΙΚΟΙΠΠΙΟΝΤῚ ΧΑΙΡῶ Δ 6 

ΘΙ ΤΗΤΤΆΡΟγοιΆ. στεφανλκλι 
φΦουρτουνα ουκλιλχλϊκου. 

ΤΙ ΤΟΥΜΕΤΕΡΟΝΥΟΤΈΡΗΜΑΆ. ΟΥ̓ΤῸΙ 
ἈΝΕΙΤΆΗΡΘΟΟΆΝ᾽ ἈΝΕΘΠΑΥΟΆΧΝΓΆΡ' 
ΤΟΘΜΟΝΠΠΜΆΑΙΚΑΥ ΓΟΥΜΩΝ: ΕΠ 
ΓΙΝΩΟΚΕ ΤΕΟΥΝΤΟΙΟΤΟΙΟΥ ΤΌΙΟ᾽ 


αι τΆΖΟΝΤ,; ὩΟΜΆςΟ. ἈΙΕΙῳ«ἈΗΟΙΆΙ. 


ΠΆΘΟΣ ΤΗῊἨΟΛΆΛΟΙΆςΟ᾽ ἈΟΠΆΖΕΤΟΥΜΆΟ 
ενιζκωτπολλὰᾷλ. ἈΥΆἈΟΙΠριΙοΟΙΚΑ. 
ΟὙΥΝΤΉΗΚΆΑΓΟΙΚΟΝΆΝ ΓΟΝΕΚΙΚΆΗ 
ΟΙΆ ἈΟΠΤΆΖΟΝΤΆΑΙΥΜΆΟΟΙΆΆΘΆΦΟΙ 
ΠΆΝΤΕΟ᾽ ἈΟΠΆΟΧΛΟΘΕΧΆΧΛΗΛΧΟΥΌΕΝ 
ΦΙΧΗΜΑΓΤΊΙΆΓΙΩ᾽ ΟἈΟΙΤΑΟΜΟΟΤῊ 
ΜΗ ΜΗΧΟΙΡΙ ΤΆ ΟΥ ΘΙ ΤΊ οοΥΎφι 


ἈΘι τονκπημώμνινιχνΝ. ΗΤΟΆΝΆ.. 


ΘΕΜΆΑ: μΜἈΑΡΆΝΆθα: ΗΧἈΆΡΙΟσ ΤΟΥΚΥῪ 
᾿ἩΜΩΝΙΥΧΥΜΕΘΥΜΩΟΝ.: ΗἈΓΆΤΤΗ 
ΜΟΥΜΕΤΆΠΑΝΤΟΩΟΝΥΜΟΝΕΝΧΟΩ 
ΙΥΆΜΗΝ: ΠΥ 
ΠΡΟΟ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥῸ ἃ ἐγρὰ 
Φηλποεφεοου: στίχων 
ΟΜΕ 


Ι. Ο0Β. ΧΥΙ, 16 -- 34. 


10 


15 


ΦδΦ᾽οοο ὁ ὁ Κ. ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ Ὁ ὁ Ὁ. 9 ὁ. ὁ ὉὉὁῸ ὁ Ὁ Ὁ Ὁ 9 ᾽ΆᾳΧ 9 9 9 9 ὃ 9. 
ϑ᾽ϑοΆὴιοὦ!ὮἝῖ 9»! θῳο ο Θϑ ὁ’ αὶ ὁ’ ὁ ὁ ὁὉἩ Θ δ᾽ ὁ 6 Ὁ ὁ ΦὁὉ9ὉὉ ὁὉῳὉἍ δ᾽ δ8Φὃϑ᾽΄Ὃ΄ἩΣ 72Κὁ ὁὉ.Ἅ Φ9Ὁ Φὦ Φ9 9696 
ο ω:ητ᾽΄᾽᾽΄ΞΓ Ξ“29 ὁ ὁ. 9. ὁὉἍ ὦ ὁ 9 Ὁ Ὁ Ὁ ὁῸ 9 δ Ὁ ὁ. δϑ ϑὸ 99 ὁὸ ὁ Ὁ 99 9 Φ9 


Ι| ἈΥΧΟΟΛΆΛΙΤΟΟΤΟἈΧΛΟΟΧΥΥΔΙΆΘΘΆΗ ὅ 
ΜΑΆΓΓΟΟΘΥ. ΚΑ ΤΙΜΟΘΘοΟοΟοΟΆλελ. 
Φοο: ΤΗΘΚΙΛΗΟΙΆΓΟΥΘΥΤΉΟΥ 


ΟΗΘΝΚΟΡΙΝΘΟΩ -- - --- ἈΓΊΟΙΟΙ͂ΤΆ. 
ΟἸΝΤΌΟΙΟΟΎΟΙΝ - - - -᾿ ΤΗΆΛΧΆΪΙΆ: ΧΑ. 
ΡΙΟΥΜΙΝΙΚΑΙΘΙΡΗΝΗΆΤΙΙΤΟΘΎΤΙΡΟ 10 


ἩΜωνκλιυκυυχΥ ΘΥΧΟΓΗ 
Ι οςΟΘΌΚΛΆΠΗΤΗΙ ΡΤΟΥΚΥΗΜΟΩΝΙΥ 
ΧΥ͂ ΟΠΗΡΤΟΝΟΙΚΤῚ . - - τ .τὉὉτὉ 


ΘΟΠΆΟΗΟΠΑΆΡΑΚ --τὉὉὙ1 ἈΚΑ. 

ἈΚΟΝΙΗΉΗΜΆΟΚ .. ....νντν 2.6 Μη 15 
ΕΙΟΤΟΛΥΝΆΟΘΑΙ - - - - ἈΡΆκΆλϑι. 
ΤΟΥΟΘΘΒΝΙΠΆΟΗ -- -- Ὁ ΚΓΉΟΙΤΑΆ. 

Ρ ΔἝιΙΩΟΛΗΟΕΟΟ. . . . «τ νν εκ. 

ΑΥ̓ΤῸ "Ἢ ΙΟΤΟΥΘῪ κι τάρτις, τὸ. τς ἐφι δὲ αἰνὰ Ε 
ΡΙΟΟΘΥΘΙΓΑΤΙΑΘΗΜΑΆΓΤΆ ΓΓΟΥΧΥΘΙΟ 20 
ΗΜΆΟ. ΟΥ̓́Τ --:-ττ1Ύ71. ΤΕΡΙΟΟΘΥῪ 

ΘΙ" ΚΆΟΜΗΤΤΆ..- «τ ὐὐσλ το μων’ Θ' ΤῈ 

Ἀ)ΕΘΆΙΒ. .-...ττννν 96 νκνὉ ΤΠἋἉἃ. 
ΡΑΚΛΗΟΘΩΟΙΚΑΟΟΡΙΆΟ' ΘΙ ΤΕΙΤΆΡΙΆΚΑ. 94 


101 [15] ὁ Ὁ ΠΟΘΟΒΟΙ, 1-- 8. Ε 


ἈΟΥΜΕΘΑΥΤΙΕΡΤΗΟΥΜΟΩΝΙΤΆΡΑ 
κἈΑΗσΘ -“ΤΗΟΘΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΟΘ:ΕΝ 
ὙΠΟΜΟΝΗΤΩΝΑΥ ΓΩΝΙΤΆΘΗΜΑΆ 
ΤΩΝ ΟΝ, ΚΑΙΗΜΘΙΟΠΆΟΧΟΜΕΝ᾽ 
ΚΑΙΗΘΆΠΙΟΗΜΟΩΝΕΘΕΔΙΔΥΤΙΕΡΥ 
ΩΝ" δι Το. ΟΤΊΟΙΚοιΝνΝΟιἹ 
ΕΟΤΆΓΤΩΟΝΙΤΑΘΗΜΆΤΩΝ. ΟΥ 
ΤΟΟΚΑΙ ΤΗΟΠΆΡΑΚΧΗΟΕΟΩσ' 

(ὑ γγαρϑαλωμενυμλολγνῳώεδινα 
ἈΘΆφοι. περ Τηοϑψεωοημῳων. 
“ΤΗΟΓΕΝΟΜΕΝΗΟΘΕΝΤΉλΟΙΑ.. ΟΤῚ 
ΚἈΑΘΥΠΕΡΕΟΧΗΝΎΠΕΡΑΥΝΆΜΙΝ 
ΘΕΆΡΗΘΗΜΕΝ: ΟΘΟΤ ΘΣΆΠΟΡΙΘΗ 
ΜΆΑΙΗΜΆΑΟΚΑΥΤΟΥΖΗΝ: ἈλΧΆΑΥ 
ΤΟΙΕΝΕΛΥΤΌΙΟ. ΤΟἈΛΠΟΚΡΙΜΆ ΤΟΥ 
ΘἈΆΝΑΓΓΟΥΘΟΧΗΚΆΜΕΝ ΙΝΆΜΗ 
ΠΕΠΟΙΘΟΤ οωμενεφοθλυτοιο: ἈᾺ 
ἈΘΒΠΙ ΤΟΘΟΣ ΓΟΒΘΓΘΙΡΟΝΤΙΥΓΟΥῸ 
ΝΕΚΡΟΥΟ' οο, εκτιλικοΥ Τουϑᾶνλ. 
“ΤΟΥΕΡΡΥΟΧ ΤΟΗΜΑΆΟΚΑΙΡΥΟΕΤΆΙ: 
ΕΙΟΟΝ,ΗἈΠΙΚΑΜΕΝΟΤΊΚΑΙΕΤΊΡΥ 
ΟΕΤᾺΙ- ΟΥ̓ΝΥΠΤΟΥΡΓΟΥΝΤῸΝκλυΥ 
ΜΩΝ- ὙΠΠΙΕΡΗΜΩΝΤΤΉῊΉ Δ ΘΗΟΘΙ" ἢ 
ΝΜἈΑΘΙΚΠΠΟΧΆΓΟΟΝΘΥΧΑΡΙΟΤΙΘΗΥΤΙΕΡ 


1. ΟΟΒΟΙ, 8--Ἠὄἥ 1. 


10 


18 


ὙΜΩ͂Ν ΗἩΓΆΡΚΑΥΧΗΟΙΟσΉΜΩΝ 
ὙΤΉΘΟΤΊΙΝ. ΤΟΜἈΡΤΎΡΙΟΝΤΉΟΟΥ 
ΝΘΙΔΗσΘω ΗΜΩΝ: ΟΤΙΕΝΆΓΙΚΟ ΤῊ 
ΤΙΚΑΙΝΟΚΡΙΝΙΆΘΥ. ΟΥ̓ΚΕΝΟΟΦιΆ 
ΟἈΡΙΚΙΚΗ: ἈΧΆΘΝΧΑΡΙΤΙΘΥΆΝΕ 
ΟΤΡΑΦΗΜανΝΟΝ ΤΟΚΟΟΜΩ "ΠΕΈριο 
οὐτερωολεηροουμλσ οὐγλρλΆλλλ 
γραφΦομενυύμιν: ἈΆΧΗΣ, ἈΝΆΓΙ 
ΝΟΩΟΚΕΤΆΙ-. ΗΚἈΆΙΕΙΠΠΙΓΙΝΟΩΟΙΚΕ ΤΆΣ" 
ΕἈΠΙΤΙΖΩ Δ 6: ΟΤΙΚΑΙΘΩΟ Ο ΤΕ ἈΧΟΎΌΕΙΤΙ 
γηωσθοθαι. καϑωοκλιθαγνῳ 
ΤἈΙΗΜΆΑΟΛΙΤΟΜΘΡΟΥ Θ᾽ ΟΤΙΚΑΥΉΜᾺΆ 
ὙΜωνεομΜεν: ΚἈΑθΆ Παρκύμειο 
ΗΜΩΝ: ΘΝΤΉΗΗΜΕΡΑ ΤΟΥΚΥΗΜΩ 
ὝΧΥ᾽ ΚΑΥΓΓΑΥ ΤΉ ΤΗΠΘΉΟΙΘΗΟΘΙ 
ἙΕΚΟΥΧΟΜΗΝΠΗΠΡΟΤΘΡΟΝΗΡοΟοοΥυΜΆσθλα 
ΘΘΙΝ᾽ ΙΝΆΛΘΥ ΤΕΡΑΝΧΑΡΆΝΟΧΗ 
ΤᾺ ΚΑΙΔΙΥΜΟΩΝΑΆΙΙΕΆΘΘΙΝΕΙΟΜΆ. 
ΚΘΔΟΝΙΆΝ: ΚΑΙΠΤΆΑΧΙΝΆΙΤΟΜΆΚΘΕ 

Δ ΟΝΙΆΟ δ θθινπροουμλσ κυ 
ὙΜΩΝΠΙΡΟΙΤΒΜΦΡΘΗΝΑΙΘΙΟΤΉΝΙ 


ΟΥ̓ΔΆΙΆΝ᾽ ΤΟΥ ΓΟΟΥΝΕΟΥΆΟΜΕΝΟΟσ.: 


ΜΗΤΙΆΡΑΤΗΘΑΑ ΦριλχριοσλΜην: 
ΗἈΧ,ΚΟΥΧΘΥΟΜΔΑΙΚΑΓΆΟΔῬΚΆΕΒΟΥ 


108 [168] Π. ΟΟΒ.Ι, 11 -- 17. 


10 


1ὅ 


21: 


ἈΘΥΟΜΆΙ.ΝΑΗΙΤΆΡΕΜΟΥ. ΤΌΝΑΙ, 
ΝΆ, ΚΟ ΤΟΟΥ, ΟΥ̓ ΤΙΟ ΤΟΟΆΘΟΘΟοΟ 
“ΤΙἊΙΟΧΟΓΟΟΗΜΩΝΟΠΡΟΟΥΜΆσ. ΟΥΚῈ 
ΟΤΙΝΝΆΑΙΚΑΙΟΥ ΟΤΓΟΥΘΥΓΆΡΥΟ 
ΙΌΧΟ- ΟΟΝΥΜΙΝΑΙΗΜΟΝΚΗΡΥῪ 
ΧΘΕΙΟ. ΔΙΕΜΟΥΚΑΙΟΙΧΟΥΆΝΟΥς 
“ΙΜΟΘΘΟῪ. ΟΥἸΚΕἘΓΕΝΕΤΟΝΆΙΚΑΟ 
ΟΥὙ ἈΆΑΆΧΆΑΝΆΙΘΝΑΥ ΓΩΟΓΟΓΌΝΕΝ᾽ ο 
ΟἈΙΓΑΡΕΠΆΓΓΘΑΙΟΘΥ: ΕΝΑΥΤῸῸ 
ΤΟΝΆ- .ο, ΚΔ υλΥ ΤΟΥ, ΤΟΆΜΗ 
ΤΟΩΟΘΟΠΡΟΟΔΟΣΆΝΑΙΗΜΟΝ “Ὁ 
(ΟὐλδϑεδελιωνΝΗΜΆΑ ΟΥΝΥΜΙΝΘΙΟ 
ΧΚΙ- Καυχρηολοημᾷᾶοθο. καιοφρὰ 
ΓΗΟΆΜΘΝΟΟΘΗΜΆΟ, ΚΛ ΟΥΟΤῸΝ 
ἈΡΡΑΕΟΝΆᾺ ΓΟΎΤΙΝΟ: ΕΝΤΆΙΟΙΚΑΡ 
ὩὉΟΘΟΗΜΟΝ ΕΘΓΩΟΔΟΜΑΡΤΎ 
ΡΑΤΟΝΘΝΕΙΤΙΚΑΧΟΥΜΑΆΙΕΘΙ ΠΤῊ 
ἙΜην γυχην: οΤΊΦιλόμθνοο 
ὙΜΩΝ: ΟΥ̓ΚΕΤΙΗΆΧΘΟΝΕΙΟΙΚΟΡΙ. 
ΘΟΝ᾽ ΟΥ̓ΧΟΤΙΚΥΡΙΒΘΥΟΜΟΕΝΥΜΩΟ 
ΤΗῊἨΟΘΠΙΟΤΕΟΟΘ: ἈΆΧΆΧΆΟΥΝΕΡΓΟΙΘΟ 
ΜΕΝΤΉΟΧΑΡΑΟΥΜΩΝ.: ΤΗῊΗΓΆΡΤΤ 
ΟΤΕΘΙΕΟΤΉΚΆΤ ΘΙΚΡΙΝΆΔΕ 
Ομλυ τω ΤΟΥ ΤΟ: ΤΟΜΗΠΆΛΧΙΝΕΝ 


104 Π. ΟΟΒΟῚΙ, 11-|ὶ], 1. 


ἈΥΤΤΗ- ΠΡΟΟΥΜΆΟΘΕλΘϑοϑιν: ΕἸΓΆΡΕ 
ΓΩΟΛΥΤΙΩΟΥΜΆΟ: ΚΑΥ ΤΊΟΘΟΤΊΝΙΟ 
ΕὙΦΡΕΝΟΝ .ΘΙΜΗΟΧΥΤΙΟΥΜΕΝΟΟΒΘ 
᾿ΣΘΜΟΥ"ΘΚἈΑΙΕΓΡΑΥ Α ΤΟΥ ΤΟΑΥ ΤῸ 
Ιναμηελθωνλυπηνοχῳ 
ΕἈΘΙΜΕΧΆΘΡΘΙΝ᾽ ΤΤΕΙΤΟΙΘΩΟΘΙΤΗΤΆΝ 
ΤἈΟΥΜΑΟ: ΟΤΙΗΕΜηχαρασταντο 
ὙΜΩΝΕΟΤΊΝ᾽ ἘκΚγΆ ΡΤοΆΧ ΗΟ 
Υ̓́ΕωοκλιουνοχηοκΆάρλο 
εγραγλγυγμιν: υλπολλώνλλ. 
ΚΡΥΟΝ:- ΟΥ̓ΧΊΝΑΛΥΤΙΗΘΗΤᾺΆΙ.: 
ἈΛΧΆΛΔΙΤΗΝΑΓΆΠΗΜΝΙΝΜΆΓΝΩ ΤΕ 
ἩΝΕΧΟΩΠ]ΕΡΙΟσΟΟΤΕρΡωσΘιΟοΥ Μᾶς 
ΘΙΔΘΤΙΟΧΘΆΥΤΙΗΚΟΕΝ -ΟὙΚΕΜΘᾺΘ 
ἈὙΤΙΗΚΕΝ: ἈΧΧΧΆΑΤΙΟΜΕΡΟΥΌ: ΝΆ 
ΜΗΘΠΠΙΕΒΆΓΩ -ἸΤΑΝΤΆΟΥΜΑΟ ] 
ΚΑΝΟΝΤΟΤΟΙΟΥ ΤΟΗΘΙΤΙΤῚΜΙ 
ἈΛΥΤῊ- ΗὙΥΤΙΟΤΌΝΙΤΆΙΟΝΩΝ' 
ΘΟΤΕΤΟΥΝΆΝΤΙΟΝΜΆΧΧΟΝΥ. 
ΜΑΟ-ΧΑριολοθλικληπαδλκλλα 
ΟἈ-ΜΗΙΙΩΟΤΗΙΠΕΡΙΟΟΟΤΕΡΆΛΥ 
ΠΗ ΚΑΓΓΑΠΟΘΗΟΤΌΙΟΥ ΤῸ ς᾽ .ΔιῸ 
πλρλιλλωυμαλο: κυρώολιειο 
ΔΥΓΓΟΝΆΓΆΠΗΝ᾽ ΕἸΟΤΟΥ ΤΟΓᾺΡ 


165 [294] Π. ΟΟΒ. ΠΙ, 1 ---9. 


ΚἈΙΕΓΡΑΥΧΟΝΆΓΝΩ ΤΉΝΆΟΚι 
ΜΗΝΥΜΩΝ.ΕΙΕΙΟΙΤΑΝΤΆΥΤΙΗ 
ΚΟΟΙΘΟΤΈΕ᾽ ὦ, ΔΕΤΊΙΧΆΡΙΖΕΟΘΑΙ. 
κΚΆΓΩ" ΚἈΑΙΓΆΡΕΓΩ ὦ, ΚΕΧΆΡΙΟΜΑΆΙ.. 
ΕἸ ΤΙΚΕΧΆΡΙΟΜΆΙ ΑΟὙΥΥ̓ΜΆΘΕΝΠΗΡΟ 
ΟΟἸΤΟΧΎῪ ΝΆΜΗΤΙΆΘΟΝΕΚΤΉΘΟΩ 
ΜΕΝΥΤΙΟΤΟΥΟΛΧΤΆΝΑ: ΟΥ̓ΓΆΡΑΥ 
ΤΟΥ ΤΑἈΝΟΗΜΑΓΆΆΧΓΝΟΟΥΜΕΝ -"-" 
(λϑωνλ εειστηντρολὰλαλ.: ΕἸΟ ΤῸ 
ΕΥ̓ἈΓΓΕΛΙΟΝΤΟΥΧΎΥΎ. ΚΑΟΘΥΡΆςσ. 
ΜΟΙΗΝΕΩΓΜΕΝΗΟΕΝΚΩ): ΟΥ̓ΚΕΟΧΗ 
ΚΑΑΝΘΟΝΤΌΟΜΙΝΜΜΟΥ. ΤΟΜΗΘΥ 
ΡΕΙΝΜΘΤΙ ΤΟΝΤΌΝΑ ΘΑ ΦονμΜδὅ. 
ἈΛΧΛΑΠΟΤΆΞΣΆΜΕΝΟΟ - - τ τ τ ν τ νιν 


Π. ΟΟΒ. Π, 9 ---18. 


10 


18 


24 


Ῥι 


ΖΩΗΝ᾽ ΚἈΙΠΡΟΟΤΆΥ ΤἈΤΊΟΙΙΚΑ. 
ΝΟςσ᾽ ΟΥ̓ΓΑΡδβομενῳοομτολλοικλ. 
ΠΗΧΘΥΟΝΤ ΘΟΤΟΝἈΆΟΓΟΝΤ ΟΥ̓ΘΥῪ᾿ 
λλλωσεξλικθνιλσ :Ἀλλώοοικ 
ΘῪ- ΚΑΤΕΝΆΑΝΤΙ ΤΟΥ̓ΘΥΕΝΧῸ 
ἈΆΧΛΧΟΥΜΕΝ ἈΡΧΟΜΘΘΆΠΆΛΔΙΝ 


ΕὐλΥτουοουΥν ΙΟΤΆΝΘΙΝ : ΘΙΜΗΧΡΙΖΟ 


ΜΕΝΟΩΟΤΊΝΕΘΟ: ΟΥ̓ΟΤΆ ΓΙΚΟΩΝΕΙΤΙ 
ΟΤΟΧΩΝΙΠΡΟΟΥΜΆΟ - ΗΘΣΥΜΟΩΝ 
ΟΥ̓ΟΤΆΤΊΙΚ(ΟΝ᾽ ἨΕΠΙΟΤΟΛΗΗΜΩ 
ὙΜΕΙΟΘΟΤΆΙ: ΕΓΓΕΓΡΆΜΜΕΝΗΕΝ 
ΤἈΙΟΚΑΡΔΟΙΔΙΟΗΜΟΩΝ -ΓΙΝώΟΚΟ 
ΜΕΟΝΗΚΆΑΙΆΝΑΓΙΝΟΘΟΙΚΞΟΜΕΝΗΥ 
ΠΟΠΆΝΤΟΝΧΝΟΝ᾽ ΦΆΝΕΡΟΥΜΒΕ 
ΝΟΙΟΤΊΘΟΤΆΙΕΠΙΟ ΤΟἈΛΗΧΎ. ΔΆΚΟ 
ΝΗΘθιολυφφημων: ἜγγεγΡΆΜΜῈ 
ΝΗΟΥΜΕἈΆΑΝΙΆΧΛΧΑΠΙΙΝΙΘΥΎΖΩΝ 
ΤΌΠΟ ΟΥ̓ΚΕΝΙΤΑΧΣΙΝΆΙΘΙΝΆΙΟ -Ἂλ 
ἈΘΝΙΤΆΛΟΣΙΝΚΑΡΔΙΛΙΟΟΆΡΚΙΝΑΙΟ 
ΤΤΕΙΤΟΙΘΗΟΙΝΙΑ ΘΕ ΤΟΙΆΥ ΤΉΝΕΧΟΜΕΝ 
ΔΟΧΓΟΥΧΥΤΙΡΟΟ ΤΟΌΝΘΝ᾽ ΟΥ̓ΧΟΤῚΪ 


ΚΆΝΟΙΘΟΜΕΝ -ΤἸΧογιολοθλιάφθλυ 


τΤὠΝοσασαλυ τῶνδ Ἀλληϊκανῳ 
ΤΗΟΗΜΟΩΟΝΕΚΤΟΥΘΥ. οοκλῆῖκλ. 


167 [99] Π. ΟΟΒ. Π, 16--- ΠΙ, 6. 


10 


18 


24 


ΝΩΟΘΒΘΝΗΜΆΑΟΘΔΙΆΚΟΝΟΥΌΚΆΙΝΗΟ 
ἈΙΆΘΗΚΗΟ' ΟΥ̓ΡΑΜΜΑΤΟΟΆΛΛΆΑΛ. 
ΤΝΟ ΤΟΓΑΡΓΡΑΜΜΑΆΔΛΙΠΟΚΤΈΝΝΕΙ. 
ΤΟΔΕΙΠΝΆΖΟΩΟΙΠΤΠΟΙΘΙ" ΕΔ ΘΗ ΆΚΟο 
ΜΙΆ ΓΟΥΘΆΑΝΑ ΓΓΟΥΘΝΓΡΆΜΜΆΟΙΝ 
ΕΝΤΕΤΎΤΙΩΟΜΕΝΗΛΙΘΟΙΟ: ΕΓΕΈΝΗ 
ΘΗΘΝΆΟΞΗ᾽ ΘΟΤΕΜΗΛΥΝΆΟΘΑΙ 


ἈΤΤΈΝΗΟΆΛΙ - -τὐὐὐ νον ΙΗΧΘΙΟ ΤΌΤΙΡΟ 
ΟΟΤΤΟΝΜ -- -- τυ. ἈΙΧΤΉΝΔΟΣΆΝ 
ἐλβοδεηνήροδοιν δος ΠΟΥΛΔΥΓΟΥΤΗΝΚΑΓΆΡ 


ΓΟΥΜΘΝΗΝ ἸΤΙΟΘΟΥΧΙΜΆΆΆΧΟΝ .Η 
ἈΙΑΚΟΝΙΑΓΓΟΥΤΙΝΟΘΟΤΆΙΕΝ. ΟΞΗ᾽ 
ΕἸΓΆΡΗΛΙΆΙΚΟΝΙΆΑΓΓΗΟΚΑΓΆΜΡΙΟΘΕ 
ΘΟΔΟΣΆΑ:-ΠΟΆΧΧΆΟΩΜΆΔΛΆΟΝΙΠΙΠΕΡΙΟΟΘΥ 
ΕΙΗΔΙΆΑΚΟΝΙΆΑΓΗΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΟ 

ΕΝ ΟΣΗ᾿ ΚΑΙΓΑΡΟΥΔΕΛΔΟΞΆΟΤΆΙ 
ΤΟΛΘΔΟΣΑΟΜΕΝΟΝΕΟΝΤΤΟΥ ΓΟ ΤῸ) 
ΜΜΕβΡΕΙ- ΘΙΝΘΙΚΙΕΒΝ ΤΗΟΥΤΙΕΡΕΆΑΧΆΟΥΌΗΟΘ 
ΔΌΣΗςΓ' ΕΘΙΓᾺΡ̓ΤΓΟΙΚΑΙΓΆΑΡΓΟΥΜΕΝΟ 
ἈΔΆΟΔΟΞΣΗΓ ἸΤΙΟΆΆΧΩΟΜΆΛΧΆΟΝΤῸΟ 
ΜΕΝΟΝΟΕΝΆΘΟΠΞΗ᾽ ΕΧΟΝΤΈΟΟΥ 


Ι ΟἸλὺ ΤΉΝΘΆΤΙ Ἀ-ΠΟΧΧΗΙΤΆφρΡηοιΆ. 


Χρῳωμεθλ.: κΑιοΥ ΑΘ ΤταρμΜοηο 
ΕΤΉΘΘΙΚΑΛΥΜΜΑΆΒΘΙΤΙ ΓΟΠΡΟΟΟΩΤΤΟ. 


11. 00. ΠΙ, 8--- 18. 


ΔΥΓΟΥ͂ ΠΡΟΟΤΟΜΗΆΛΤΈΕΝΙΟΑΙ ΤΟΥΟΥ 
ΙΟΥΟΙΗΧΘΙΟΓΟΤ ΧΟΟ ΤΟΥΚΑΤΆΡΓΟΥ 
ΜΕΟΝΟΥἈΛΔΧΕΙΤΟΡΩΘΗΤΆΝΟΗΜΑΆΤΆ. 
ἈΥ̓ΤΩΝ᾽ ἈΧΡΙΓΑΡΤΗΘΟΘΗΜΘΡΟΝΗΜΘ 
ΡλΟΤΟΛΥ ΓΟΚΑΛΧΥΜΜΆΕΠΙΤΗΉΆΧΝΑΆ. 
ΓΝΩΟΘΙΤΗΟΘΙΤΆΛΝΔΙΧΟΔΙΆΘΗΚΗΘΟ 
ΜΕΝΘΙΜΗΆΝΑΆΚΑΛΥΤΓΓΟΜΟΕΝΟΝ:Ο 
ΤἸῚΕΝΧΩΟΚΑΣΖΤΆΡΓΘΙ ΤΑ ἈΧΆΘΟΟΟΗ 
ΜΕΡΟΝ -ΗΝΙΙΚΆἈΆΝΑΆΓΙΝΟΩΣΟΚΗΤΆΙ 
ΜΩΟΘΗΟσ-: ΚΑΛΥΜΜΑΔΆΕΙΤΙΤΉΝΚΆΡΑΙ 
ἈΝΑΥΓΤΩΝΚΕΙΓΆΜΪ ἩΝΙΚΆΔΑΝΕ 

ΤΠ ΟΤΕΥΉΗΙΡΟΟΚΝΙΠΕΡΙΆΙΡΕΓΓΆΓΤῸ 
ΙΞἈΆΛΥΜΜΆ: ΟΔΘΚΟΤΟΙΙΝΆΘΟΤΊΙΝ᾽ ΟΥ̓ 
ἈΕΤΟΙΙΝΆΚΥ. Εκειθ ΘΥθεριλ. 
Η]Μειολ ΠΑΝ ΤΕΟΧΝΆΚΘΚΆΛΥΜΜΕ 
ΝΟΩΤΙΡΟΟΟΩΙΤΩΟ ΤΉΝ. ΟΞΣΆΝΚΥ ΚΑ. 
ΤΟΙΓΤΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝΑΥ ΤΉΝΘΙ 
ΚΟΝΆΜΕΤΆΜορΡφογμεαθϑλλπολο 
ΣΗΟΘΙΟΆΛΟΞΆΝ :ΚἈΘΑΤΤΙΕΡΆΤΠΠΟΙΚΙΥ 
ΤΝΟ ΑΔΙΆΤΟΥ ΓΟΘΧΟΝΤ ΘΟΤῊΝ 
ἈΙΆΚΟΝΙΆΝΤΆΥ ΤῊΝ -ΚΑΘΩΟΘΗ 
ἈἌΘΗΘΗΜΕΝ -ΟΥ̓ΚΕΙΚΚΑΚΟΥΜΕΝ: 
ἈΛΧΛΑΑΤΙΕΙΤΑΜΕΘΑΓΓΑΚΡΥΤΓΤΆΓΗΟ 
ΕΟΧΥΝΗΟ: ΜΗΙΤΕΡΙΠΆΑΤΟΥΝΤΈΟΕΝ 


169 [154] ΤΠ. ΟΟΝ. ΙΗ, 18 ---ἸΥ̓͂, 3. 


΄ι 


10 


18 


110 


ΠᾺΝΟΥΡΓΙΆ: ΜΗΔΕΔΟΧΟΥΝΤΈΘΟΤΟΝ 
ἈΟΓΟΝΤΟΥΘΥ. ἈΧΧΑΤΉΦΑΝνερῳω 

ΠΟΘΙ ΤΗΟΆΛΛΔΗΘΘΙΆΟ: ΟΥ̓ΝΙΟΤΆΝΟΝΤΕΟ 
ΕΛΥΤΟΥῸΌ -ΠΡΟΟΙΤΑΟΆΝΟΥΝΕΘΙΆΗΟΙΝ 
ἈΝΟΝΕΝΟΩΙΠἊΟΝΤΟΥΘΥ οἰλεικὰι 
ΕΟΤΙΝΙΘΚΑΛΥΜΜΕΝΟΝΤΘΥΛΓΓΕ 
ἈὉΟΝΗΜΩΝ .: ΕΝΤΟΙΟΆΛΙΤΟΆΛΥΜΕΝΟΙΟ 
ΕΟΤΙΝΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΝ :ΕΝΟΙΟ, ΟΘΟ 
ΤΟΥΧΙΘΟΝΟΟΤΟΥΤΟΥ. ΕΤΥΦλώοον 
ΤἈΝΟΗΜΑΆΓΆΓΓΩΝΑΆΙΠΠΙΟΤΌΩΝ - 66 
ΤΟΜΗΛΥΆΧΟΛΙΔΥ ΤΟΙΟΤΌΝΦΩΤῚΙ 
ΟΜΟΝΤΟΥΘΥΆΛΓΓΕΧΙΟΥ ΓΗΘΟΆΟΣΗΟ 
ΤΟΥΧῪΥ: ΟΟΘΟΤῚΝ, ΘΙΚΟΝΤ ΤΟΥΘΥ.: 
“ΤΟΥ ΧΟΡΆ ΤΟΥ ᾿ΟΥ̓ΓΑΡΘΑΥ ΓΟΥΌΚΗ 
ΡΥΌΘΟΜΕΝ -ἈΆΧΆΔΙΝΧΝ᾽ ΕΛΥΓΟΥΌΔΕ 
ἈΟΥΧΟΥΟΥΜΟΩΟΝΑΣΔΙΝ ΟΤῚ 
Θοοθιπωνθκοκοτ ου φώσολλμ 
γλι οο, ἘΛΑΜΥΘΝΕΝΤΆΙΟ κΆρλλιο 
ἩΜΩ͂Ν -ΠρΡοΟΦΩ ΤΙΟΜΟΝΤΉΟΓΝΩ 
ΠΟΘ ΤΗΟΛΟΣΗΟ ΓΟΥΘΥ: ΝΠΡοΟΟ 
ΠΩΙΥΧΥ ΕΧΟΜΕΝΑΘΤΌΝΘΗ 
ΧΥΡΟΝΤΟΥ ΓΟΝΕΘΝΟΟΤΡΆΚΙΝΟΙΟΟΚΟΥ 
ΕΟΙΝ -ΝἈΗΥΤΙΕΡΕΟΧΛΗ ΓΗΟΛΔΥΝΆΜΕ 
ὠς: ΗΤΟΥΘΥΚΜΗΘΣΗΜΟΩΝ. ΕΝΤΤΆᾺΝ 


Π. ΟΟΒ. ΙΝ, 2---8. 


10 


1ὅ 


ΤΙΘΑΙΕΟΜΕΝΟΙ: ἈἈΆΧΟΥΟΤΈΝΟΧΟΣ) ΚΓ 
ΡΟΥΜΕΝΟΙ ἈΠΟΡΟΥΜΕΝΟΙ-ἈΆλΟΥ 

ΙΚ ἙΣΑΤΤΟΡΟΥΜΕΝΟΙ͂ ΙΘΚΟΜΕΝΟΙ: 
ἈΛΛΧΟΥΕΓΙΚΑΖΆΛΧΘΙΤΤΟΜΕΝΟΙ" ΚΑ. 
ΤἈΒΞΒΑΛΆΟΜΕΝΟΙ ἈΆΧΆΧΟΥΚΑΠΟΆΧΛΥΜΘ δ 

ΝΟΥ" ΠΆΝΤΟΤΕ ΤΗΝΝΕΚΡΩΟΙΝΤΟΥ 
Ὗ. ΕΝ ΤΩ ΟΟΩΜΑΆΤΙΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΘΟ: 
ΜἈΆΚΑΙΗΖΩΟΗΤΟΥΥ. ΕΝΤ Ὁ ΟΟΟΜΆΑΚ. 
ΤΙΗΜΩΝΦΆΝΕΡΩΘΗ -: 
Ἀθιγλθη ΜΕΙΟΟΙΖΩΟΝΤ.ἝΟ.- ΘΙΟΘΆΝΑΆΤΟ, 10 

ΠΆΡΑ ΔΟΜΘΘΆΜΔΙΔΟΝ᾽ ἹΝΆΙΚΚΆΙΗ 
ΖΩΗΤΟΥ. ΦΆΑΝΕΡΩΘΗΘΝ ΤΉΘΝΗ 
ΤΗΟΆΧΡΚΙΗΜΟΩΝΜ'’ ὠΟΤΕΟΘΆΝΑΤΤΟΟ 
᾿ΒΝΗΜΙΝΕΝΕΡΓΘΙΤΆΙ ἩΗΛΟΖΩΗΘΝ 

ὙΜΙΝ᾽ ΘΧΟΝ ΤΕΟΛΕ ΤΟΛΥ ΤΟΙ͂ΝΆ. ιῦ 
ΤῊἨΟΘΠΙΟΤΘΩΟ, ΚἈΓΓΑΓΓΟΓΘΓΡΆΜΜΕ 

ΝΟΝ -ΕἸΠΟ ΓΟΡΥΟΆ.Α)Ὸ, αλλ λΗοΟΆ. ΚὰᾺ 
ΗἩΜΘΙΟΠΙΟΤΕΟΥΌΜΕΝ. ΑΙ ο, ΚυλλλογῪ 

ΜΕΝ’ ΘἸΙΔΟΤΈΕΟσ. ΟΤἹΟΕΓΘΙΡΆΟ ΤΌΝΚΝ 

"Ν. ΚΑΙΗΜἈΆΟΟΥΝΙΎΈΓΕΙΡΕΙ : ΚΑΤΆ. 20 
ΡΓΑΟΤΗΟΘΙΟΥΝΥΜΙΝ. ΤἈΓΆΡΠΆΝΤΆ. 
ΙΥΜΆΟ. ΝΔΗΧΑΡΙΟΠἈΘΟΝΆΟΛΟΑ. 
ΔΟΙΧΤΩΝΙΤΆΙΟΝΟΩΝ -ΤῊΝΘΥΧΆΡΙ 
ἙΟΤΙΆΝΙΤΕΡΙΟΟΘΥΌΘΕΙ. : ΘΙΟΤΉΝΆΟΣΆΝ 94 


171 [508] ΠΤ. ΟΟΒ. ΓΥ, 8 --- 1δ. Ἢ 


112 


ΤΟΥΘΥῪ - ο«αιοογυγκεικιλκουύμεν. 
λλλεικιοασωημωνανοολιάφϑοι 
ΡΕΤᾺἈ!- ἈΧΧΟΘΟΟΘΗΜΩΝΆΝΑΆΚΑΙ 
ΝΟΥ ΤἈΙΗΜΕΡΑΚΑΙΗΜΕΡΆ: ΤΟΓᾺΡ 
ΤΆΡΑΥ ΤΙ ΘΑ ΡΟΝΤΉΟθαΎ 6 
ΦΘΟΗΉΜΩΝ -ΚἈΘΥΤΙΈρκολην.: οοῦ 
ἸΤΕΡΕΟΧΗΝΆΙΩΟΝΙΟΝΕΆΡΟΟΔΟΣΗΟ 
ΙΚἈΓΓΕΡΓΑΖΕΘΤΆΙΗΜΙΝ᾽ ΜΗΟΚΟ 
ΠΟΥΝΤΩΟΝΗΜΟΩΝ, ΤἈΚΆΘΠΟΜΕΝΑ: 
ἈΛΧΑΤΆΜΗΒΆΘΠΟΜΕΝΆΑ: ΤἌΓΑΆΡ᾽ 
ΕἈΧΕΠΟΜΕΝΑΆΠΡΟΟΚΆΙΡΆ - ΤΆΆΔΘΜΗ 
ΒΕἈΧΕΠΟΜΕΝΆΛΔΙΩΝΙΆ. ." ΟΙΔΆΜΕΟΝ 


[Γ᾿ ἈΡΟΤΙΘΑΝΗΕΘΠΙΓΕΘΙΟΟΗΜΩΟΝΟΙΙΚΙΆ. 


ΤΟΥΟΚΗΝΟΥῸΟΌΙΚΑΓΆΛΥΘΗ -ΟἸΙκΚοΟλΟ 
ΜΗΝΕΙΚΘΥΘΧΟΜΕΝ.: ΟἸΚΙΆΝΆΧΘΙ 
ΡΟΙΤΟΙΗΤῸΝ - ἈΙΟΝΙΟΝΕΝΤΟΙΟΟΥΝΟΙΟ 
ΙΞΟΟΓΆΡΕΝΤΟΥ ΓΟ Ο ΤΕΝΆΖΟΜΕΝ : 
ΤΟΟΙΚΗ ΤΗΡΙΟΝΗΜΩΟΝΤΌΟΘΣΟΥΝΟΥ 
ΕἸΤΕΝΑΥΟΛΔΣΟΘΑΆΑΙΕΙΠΠΙΟΘΟΥΝΤῈΕς' Εἰ 
ΓΕΚΑΙΕΝΑΥΟΘΆΜΕΝΟΙ: ΟΥ̓ΓΥΜΝΟΙ 
ΕΥ̓ΡΕΘΗΘΟΟΜΕθΘΆ: ΚἈΙΓΆΡΟΙΟΝΤΤΕΟ 
ΕΝΤ ῸΟΚΗΝΘΙΟ ΓΕΝΆΑΖΟΜΕΝΕΆΡΟΥ 
ΜΕΝΟΙ, ΕΟ, οὐγϑελομενθκλυολο 
ΘᾺ, - ἈΆΛΆΘΠΕΝΑΥΌΛΧΟΘΑΙ ἸΝΆΙΚΧΥΨΆ. 


ΤΠ. ΟΟΚ. 1Υ̓, 18 ---ΤΥ͂, 4. 


ὧι 


10 


24 


Ζ 


ΤἸΤΟΘΗΤΟΘΝΗΤΟΝΥΤΙΟΤΉΟΖΩΗΜ' 
ΔΕΙΚΑΖΤΕΡΓΆΑΟΛΜΕΘΝΟΟΗΜΑΆΟΒΘΙΟΆΛΥ ΤῸ 
ΤΟΥ ΤΓΟΘΟ: ΟΛΟΥΘΟΗΜΙΝΤΤΌΟΝΑᾺΡ ---᾿ 
ΝΜΆΓΓΟΥΤΙ͂ΝΟ ΘΆΡΡΟΥΝΤ ΘΟΟΥΝΙΤΆΝ 
ΤΌΤΕ -ΚἈΙΕΙΔΟΤ ΘΟΟΤΊΙΕΝΔΗΜΟΥ͂Ν 
ΤΕΟΘΝΤΟΣΟΟΜΑΆΤΙ. ΕΚΔΗΜΟΥΜΕΝ 
ἈΠΤΟΤΤΟΥΚΥῪ ΔΙΔΤΠΟ ΟΣ ΟΓΆΡΙΠΤΕΡΙΤΑΆ.. 
ΤΟΥΜΕΝ.: ΟΥ̓ΔΟΆΧΘΙ Δ ΟΥΟ᾽ ΘΆΡΡΟΥΜΕΝ 
ΔΘ ΕΥΔΟΚΟΥΜΕΝΜΆΆΧΆΧΟΝΕΚΔΗ 
ΜΗΟΆΙΕΚΤΟΥΟΟΜΆΤΌΟΟ: ΚΕΝ ΔΗ 
ΜΗΟΔΙΠΡΟΟΤΌΝΚΝ᾽ Δυοικλιφιλοτὶ 
ΜΟΥΜΕΘᾺΆ.: ΘΙ ΤΕΘΝΔΗΜΟΥΝΤΈΕΓσ-ΕΙ 


ΤΑΙΘΚΔΛΉΗΜΟΥΝΌΤΕΟ ΘΥΆΡΕΓ ΤΟΙ ΓΩ) 


ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΟΓΆΡΠΆΑΝΤΆΘΟΗΜΆΟΦΑΆΝΘ 
ΡΩΘΗΝΑΆΙΔΕΙΕΜΙΠΡΟΟΘΕΝΤΟΥΕΗ 
ΜΑΓΓΟΟΤΟΥΧΥ. ΝἈΚΟΜΙΟΗΤΆΙΕΚΑ. 
ΟΤΟΟΤΆ ΔΙΆ ΓΟΥΟΦΜΑΆΓΟΟΘ:ΤΡΟΟΆ, 6 
ΤΠΡΆΞΕΝ:: ΕἸ ΤΕΆΓΆΘΟΝ - ΕἸ ΤΕΙΚΆΙΚΟΝ: 


(ΠΙλοτεοουν ΟΝ Φοκοντουκγ- 
ἈΝοΥοπειθῶμεν: ϑώ θεὰν 


ρωμεθλ. αλππιζωλεκλιαν ΟΟΥ 
νϑιλησθονυμωνπεφανερῶς 

ΘᾺ ΟΥ̓ΓΑΡΠΆΛΙΝΘΑΥ ΓΟΥΌΟΥΝΙΟ 
ΤἈΝΟΜΕΝΥΜΙΝ - ἈΧΧΆΧΆΦΟΡΜΗΝ 


118 [164] Π. ΟΟΒΟΎΥ, 4--- 13. 


10 


15 


24 


ΔΙΔΟΝΤ ΕΟΥΜΙΝΙΚΑΥΧΗΜΑΆΖΓΟΟΥ 
ΤΤΕΡΗΜΟΩΝ: ἹΝΆΑΘΧΗΤΆΙΠΡΟΟ ΓΟΥῸ 
ΕΝΠΡΟΟΟΠΟΟΚΑΥΧΟΩΟΜΕΝΟΥΌΙΚΙΚΑΙ 
ΟΥ̓ΚΆΡΑΙΑ. ΕἸ ΤΕΓΆΡΕΘΣΘΟΤΉΜΕΝ 

Θῷ -Θ' ΤεοωφρονουΜενύμΜιν" Η 
ΓᾺΡΑΓΑΠΗ ΤΟΥΘΥΟΥΝΕΧΘΙΗΜΆλΟ: 
ΚΡΙΝΜΆΝΤΆΟ ΓΟΥ ΤΟ : ΟΤΊΕΙΟ, ὙΤΤΙΕΡΙΤΆ. 
ΤΟΝΑΆΤΙΤΕΘΆΝΕΝ᾽ ἈΡΑΟΙΠΆΝΤΤΕΟΆΛΙΤΕ 
ΘΆΝΟΜ᾽ ΚΑΙΥΤΙΕΡΙΠΆΑΝΤΤΟΩΝΆΤΙΙΘΘΑ. 
ΝΕΝ -ἹΝΆΟΙΖΩΟΝ,ΓΕΟΜΗΚΕΤΊΕΘΑΆΝ, 10 
ΤΟΙΟΖΟΩΟΙΝ -ἈΛΧΛΆΑΑΙΓΩΟΥΤΙΕΡΑΥΤΟῸΝ 
ἈΠΟΘΆΑΝΟΝΤΤΗΚΘΓΕΡΘΕΝΤῚ ὠς ΤῈ 
ἩΜΒΘΙΟΆΛΙΤΟΤΟΥΝΥΝ. ΟΥ̓ΔΒΝΆΟΙΔΛΑΜΕ 

ΚΑΙ ἈΑΟΆΡιζι. εἰδοιλιεγνΩαΜενΝ 
ΚΑΤΆΟΆΧΡΚΑΧΝ -ἈἈΆΆΆΧΝΥΝ. ΟΥΚΕ 18 
ΤΙΓΙΝΩΟΙΚΟΜΘΕΝ᾽ ΩΟΤΈΕΕΘΙΤΊΟΘΝΧΟ) 
ΚἈΑΙΝΗΙΚΤΊΟΙΟ -ΤἈΛΥΛΡΧΑΟΙΛΙΤΆΡΗΧΣ 

ΘΕΝ ἸΑΟΥΓΕΓΟΝΕΝΚΑΆΙΝΑΓΓΆΙΤΑΆΝ 

ΤᾺ: ΤἈΔΛΕΙΠΆΑΝΤΆΕΙ ΓΟΥΘΥ: ΤΟΥ 
ΚΑΤΆΛΛΑΛΑΞΑΝ ΤΟΟΗΜΑΆΟΘΑΥ ΤΌΣΔΙΆΛ. 90 
ΧΥ ΚΑΟΛΟΝΤ᾽ ΟΟΗΜΙΝΤΉΝΑΙΑΙΚΟ 
ΜΙΑΝΤΗΟΚΑΙΓΆΛΧΛΆΧΆΓΗΟ ΟΟΟΤΊΘΟ 

ΗἩΝΕΝΝΧΟΩ -ΚΟΟΜΟΝΙΚΑΙΓΆΑΧΆΛΧΟΟΟΩΟΝ 

ΘΑΥ ΓΟ ΜΗΛΧΟΓΙΖΟΜΕΝΟΟΛΥΤΟΙΟΤᾺΆ. 9, 


ὧι 


114 Π. ΟΟΚ. Υ, 13 -- 19. 


᾿ ᾿ς . ΕΠ - 
ἣν ον Σιν, 


ΤἸΆΡΑΙΤΤΟΜΑΆΤΆΛΥ ΤΟΝ :-ΚΆΙΘΟΜΘ 
ΝΟΟΘΝΗΜΙΝΤΟΝἈΆΟΓΟΝ΄ΤΤΉΟΙΚΑ. 
ΤἈΛΛΆΓΗΟσ. ὙΥΤΙΤΒΡΡΧΥΟΥΝΙΠΡΘΟΚΘΟΘΥῸ 
ΜΕΝ: ΘΟΤΟΥΘΥΙΙΆΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΤΟΟ 
ΔΉΜΩΝ -ΔΘΟΜοθαλυΥτ,ἊΕερχΧΥΎκΚΑ. 
ΤἈΧΛΆΧΑΓΗΤΕΤΩΟΘΘΟ᾽ ΤΟΝΓΆΡΜΗ 
ΓΝΟΝᾺ ΓΑΜΑΡΤΙΆΑΝΟΎΥΤΤΙΕΡΗΜΟ) 
ἈΜΑΆᾺΡΤΙΆΝΕΙΤΟΙΗΟΕΝ -ἹΝΆΗΜΘΙΟΓΘ 
ΝΩΟΜΘΘΘΑΘΥλΙΚἈΑΙΟΟΥΝΗΘΝΑΥ ΤῸ 
ΟΥ̓ΝΕΡΓΟΥΝΤ ΕΟλοκααπαρακΆλλου 
ΜΜΕΝ. ΜΗΕΘΙΟΚΒΘΝΟΝΤΉΝΧΑΡΙΝΤΟΥ 
ΘΥΔΕΣΑΟΘΑΙΥΥΜΆΟ' ἈΕΓΘΙΓΆΡΙΚΑΙ 
Ρω). ΔΕΙΚ ΤΟΘΙΤΗΚΟΥΟΆΟΟΥ. ΚΆΙΕΝ 


ἩΗΜΕΡΆΑΟΡΙΆΟΘΕΟΗΘΗΟΆΟΟΙ ἸΑΟΥΝΥΝ 


ΚἈΙΡΟΟΘΥΤΙΡΟΟΔΕΚΤΌΟ ΔΟΥΝΥΝ 
ΗἩΜΕΡΆΟΡΙΆΟ'᾽ ΜΗΔΟΜΙΆΝΕΝΜΗΔΘ 
ΝΜΙΔΙΔ ΟΝ ΘΟΠΡΟΟΚΟΙΤΗΝ -ἹΝΆΜΗ 
ΜΩΜΗΘΗΗΙΆΚΟΝΙΆ ἈΆΧΕΝΠΑΆΝ 
ΤΙΟΥΝΙΟΤΆΑΝΟΝΤ ἘΟΕΔΥ ΓΟΥΌΘΟ 
ΘΥΔΙΆΚΟΝΟΙ-: ΕΝΥΤΙΟΜΟΝΗΙΙΠΙΟΆΛΗ᾽ 
Ὕνθ υῦεοιΝ: ΒΝΆΝΆΓΙΚΆΙΟ: ΕΝΟΤῈ 
νοχῳριλιο ενπληγλσ νφυύλλα 


ΙζΖος .- ΕΝΔΙΚΑΘΆΣ ΤΆἌΆΟΚΙ ΔΓ ΕἸΝΙΚΟΤΙΟΙΟ' 


ΕΝἈΓΡΥΤΙΝΙΆΙΟ: ΘΝΝΗΟΤΈΕΙΆΟΟ: ΕΝ 


11 [194] Π. ΟΟΒ. Υ͂, 19 ---ὟΙ,, 8. 


10 


ἈΓΝΟΩΣΤΉΤΊ ΕΝΓΝΟΩΟΘΙ: ΕΝΜΆΚΡΟ 
ΘΥΜΙΆ.- ΘΒΝΧΡΗΟ ΤΟΤΉΤΊΙ' ΕΝΠΤΝΙΆ. 
ΓΙ -ΕἘΝἈΆΓΆΠΙΤΗἈΧΝΥΤΙΟΚΡΙΤῸ - ΘΝ 
ΧἈογωλληθθιλο: ΕΝΔΥΝΆΜΒΘΙΘΥ. 
ΝΟ κτωνοπλντηοληκυο ΎΝΗΟ 
“ΤΩΝΔΟΕΞΙΩΝΚΑΙΆΒΡΙΟΤΈΡΩΝ᾽ Δ. 
ΧΑ ΟΣΗΟΚΑΙΧΤΙΜΙΆΘ ΧΑ ΥΌΦΗ 
μιλοκαιαυφημιᾶὰςσ ΦοπλᾶΆνοης 
ἈΧΗΘεις ΦΟΆΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙΌΆΜΕΙΤΙ 
ΓΙΝΟΘΟΟΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΆΛΙΤΟΘΝΗΟΚΟΝ 
τες. ΚΑΙ λοΥΖώμεν" ὡσ ΟΥ 
ΟΜΕΝΟΙΚΑΙΜΗΘΑΝΑΤΓΟΥΜΕΝΟΙ: 
ΦΟΛΥΤΙΟΥΜΕΝΟΙ, ἈΘΙΔΕΧΆΙΡΟΝΤῸΟ 
ὠςσΠΤΟΧΟΙΠΟΧΧΟΥΟΔΟΕΙΤΆΟΥ ΤΙΊΖΟΝ 
ΤΟ ΦΘΟΜΗΔΘΝΕΧΟΝΤΈΟ, ΚΆΑΙΠᾺΝ 
ΤἈΚΑΤΕΈΧΟΝΤΕΟ ΤΟΟΤΌΜΆ 
ΗΠΜμωνλννε γε ΡΟΟΥΜΆΟΚΟΡΙΝ 
ΘΙΟΙ -ΗΚΑΡΔΙΆΗΜΩΝΤΙΙΘΙΠΆΧΓΥΝ 
ΤᾺΙ ΟΥ̓ΟΤΕΝΟΧΩΡΘΙΟΘΑΙΘΝΗΜΙΝ' 
ΟΤΈΝΟΧΟΩΡΕΘΙΟΘΘΑ ΘΕΝΤΟΙΟΟΙΤΆΆΓ 
ΧΝΟΙΟΥΜΟΩΝ᾽ ΤῊΝ ΕΛΥ ΤΗΉΝΆΝ 
ΤΙΜΙΟΘΙΆΝΩΟΤΕΚΝΟΙΟΆΘΓΟ ἸΤΆΆΣ. 
“ΤΎΝΘΗΤΕΚΑΙΥΜΘΙΟ ΜΗΓΊΝΘΟ 
ΘΘΕΤΕΡΟΖΥΓΟΥΝ ΤΕΟΛΤΙΠΟΤΌΟΙΟ' ΤΟ 


110 ΤΠ. ΘΟ. ΥἹ, 8---ὄ 14 


10 


1 


ΓΆΡΜΘΤΟΧΗ.ΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗΙΚΆΙΆΝΟ 
ΜΙΆ ΗΤΊΟΚΟΙΝΩΟΝΙΆΦΟ ΤΕΙΠΙΠΡΟΟ 
ΟΚΟΤῸΌΟ᾽ ΓΙΟΔΘΟΥΜΦ.ΟΝΗΟοιΙΟΧΥ 
ΤΡΟΟΘΕΚΘΆΙΆΡ᾽ ΗΤΊΟΜΕΡΙΟΠΙΟ ΤῸΜΒ 
ΤΆἈΔΙΠΟ ΤΟΥ ΤἸΟΔΕΟΥΝΙΚΑΤΆΘΕ 
ΟἸΟΝΆΩΟΘΥΜεΕτΆΘΙλ λΝ: 


ΕἸ Μειογαρν ΟΟΘΥ ΘΟΜΕΝΖΩΟΝΤΌΟ-: ΚΆ 


ΘΩΟΘΘΙΠΕΝΟΘΟ᾽ ΟΤἸΕΝοΟοιΚκΗης ΝΑ Υ 
“ΤΟΙΟΙΚΑΙΘΜΙΤΕΡΙΙΤΑΓΗΟΘΟΩΣ ΚΆΙΘΟΟΜΕ 
ΧΥΤΌῸΌΙΟΘΟ. ΚΑΙΧΥ ΓΟΙΘΟΟΝΤΆΑἈΙΜΟΥἌΆΧΣ. 
ΟΟ᾽ ΑΙΟΘΣΕΆΘΕ ΤΟΕΚΜΘΟΟΥΛΥΤῸΟΝις 
ἈΦΡοριοθΗΤΆΙΆ γεικο: ΚΙΆΚΑΘΑΆΡ 
ΤΟΥΜΗΆΤΙΤΓΕΟΘΕ -ΚἈΓΩΕΘΙΟΔΘΣΟΜΆΙ 
ὙΜΆσς' ΚἈΙΘΟΟΜΆΙΥΜΙΝΘΙΟΗΡΆᾺ.- κΑυγ 
ΜΜΕΙΟΘΟΘΟΘΑΙΜΟΙΕΙΟΥΙΟΥΌΟ. ΚΑΙΘΥΓΆ. 
“ΓΕΡΑΟΛΕΓΘΙΚΟΙΤΆΝ ΤΟΚΡΆΤΌΩΡ. ΤΆΥ 
ΤἈΟΟΥΝΘΧΟΝΤΤΕΟΤἈΟΕΙΤΑΓΓΕΆΙΆΟΆΣ. 
ΓΆΤΤΗΤΤ.ΟΙ "ΚΚΑἈΘἈΑΡΙΟΟΜΕΝΘΑΥΓΓΟΥΌΆ. 


νννννννν 


ΤΠΤΟΙΑΆΝ ΓΟΟΜΟΛΥΟΜΟΥΟΛΔΡΙΚΟΟΚΆΜΤΙΝς' 


ΕΓ ΤΕΧΟΥΝ ΤΕΟΧΓΙΩΟΥΝΗΝΕΝΦΟ 
ΕΟΘῪ χωρηολτεημλςσ οὐ 

ἋἯ δνικηλδικηολμεν. οΥ̓ΔανΆθφϑοι 
ΡΆΜΕΝ -ΟΥ̓ΔΕΝΆΕΠΆΘΟΝΕΙ.ΤΉΟΣ. 
ΜΕΝ’ ΤΙΡΟΟΙΚἈΑΤΆΚΡΙΟΙΝΟΥΆΧΕΓΩ᾽ 


1177 [386] [1. ΟΟΝ. ΥἹ, 14 ---᾿ Ὁ Π, 8. 


18 


24 


29 


118 


ΠρΡΟΕΘΙΡΗκΆΓΑΡ. ΟΤΊΕΙ ΓΓΆΙΟΚΑΡΑῚ 
ἈΙΟΘΗΜΩΝΕΟΤΆΙ-ΕἸΟσΤΟΟΥΝΆΠΟ 
ΘἈΆΝΕΙΝΚΆΙΟΥΖΗΙ " ΠΟΆΧΗΜΟΙ 
ἈΡΡΗΟΔΙΡΟΟΥΜΆσ: ΠΟΆΆΗΜΟΙΚΥ 
ΧΗΟΙΟΥΤΕΡΥΜΟΩΝ. ΠΕΙΤΆΗΡΩΟΜΑΆΙ 
“ΤΗΠΆΡΆΚΛΗΟΕΙ ὙΤΙΕΡΠΕΡΙΌΘΕΥΜΕ 
ΤΗΧἈΑΡΑΘΠΙΠΆΟΗΤΉΘΑΥΙΗΜΩ" 
ΚἈΑΓΆΑΡΕΧΘΟΝΤΟΩΝΗΜΩΜΝΕΙΟΜΆ 
ΚΕΛΟΝΙΆΝ: ΟΥ̓ΔΕΜΙΆΝΘΟΧΗΚΕΝΆ 
ΜΕΟΙΝΗΟΆΡΣΉΜΩΟΌΣΝ᾽, ἈΆΧΧΕΝΙΤΆΝΤΙ 
ΘΆΙΕΟΜΕΝΟΙ: ΕΣΟΘΕΝΜΆΧΑΙ- εοὼ 
ϑενφοεοι ἈλλοπΆρΆκΆλνΝ 
ΤΟΥΟΓΆΠΙΝΟΥΟ. ΠΆΡΕΚΑΆΧΘΟΘΝΗ 
ΜΆΘΟΘΟ. ΕΝ ΓΗΠΆΑΡΟΥΟΙΆΤΥΓΟΥ" 
ΟὙΜΟΝΟΝΙΑΕΕΝΤῊΙΠΙΑΡΟΥΟΙΆΛΥ, 
“ΤΟΥ. ἈΧΛΆΧΚΆΙΕΝ ΤΗΠΆΑΡΆΚΛΗΟΕΙ. 
Η, ΠΆΡεκληθηθφΥμΜιν - ἈΝᾺΓ 
ΓΘΆΧΩΝΗΜΙΝ ΤΗΝΥΜΟΩΌΝΕΙΤΙ 
ΠΟΘΗΟΙΝ-ΤΓΟΝΥΜΟΩΟΝΟΛΥΡΜΟΝ: 


ΤΟΝΥΜΟΩΟΝΖΗΛΧΟΝΥΤΙΕΡΕΜΟΥ. ὡς 


ΤΕΜΕΜΆΑΛΆΟΝΧΆΡΗΝΑΙ ΟἼΊΕΙΚΑΟ 


ΕἈΥ̓ΤΙΗΣΛΥΜΑΆΟΘΝ᾽ ΓΗΘΙ ΠΟ ΓΟΆΗ ΟΥ 


ΜΕΤΆΜΘΆΟΜΑΆΙ- ΗΙΚΟΜΕΤΈΜΕΟΆΧΟ 
ΜΗΝ᾿ ΒἈΑΕΠΟΓΆΡΟ ΤΙΗΕΠΙΟΤΟΌΟΆΗΕ 


11. Ο0ᾺΒ. ΥἹΙ, 3 --- 8, 


ων 


10 


ΚΕΙΝΗ.: ΕἸΚΑΙΠΡΟΟΦΘΡΆΝΘΑΥΊΤΗΟΘΕΝ 
ὙΜΑΆΟ- ΝΥΝ ΧΑΙρῷ: ΟΥ̓ΧΟΤΙΘΑΥΊΤΗ 
ΘΗΤΆΙΓ ἈἈΧἈΧΟΤΙΕΛΧΛΥΙΤΗΘΗΤΆΙΕΙΟ 
ΜΘΕΤΆΝΟΙΆΝ᾽ ΘΧΥΤΙΗΘΗΤΆΜΙΓΆΡ᾽ 
ΙΚἈΑΤΤΆΘΝ ΝΆΘΕΘΝΜΗΔΕΝΙΖΗΜΙ 
ΦΟΘΗΤΆΙΘΣΉΜΩΟΟΝ᾽ ΗΓΆΡΙΚΑΤΆ. 
ΘΝΝΆΥΤΙΗ. ΜΕΤΆἈΝΟΙΆΝΕιοΟρΡΙΆΝ ἃ. 
ΜΕΤΆΜΕΘΆΗ ΤΓΟΝΕΡΓΆΖΕΤΆΙ ΗΔ 6 
ΤΟΥΚΟΟΜΟΥΛΥΙΤΗΘΆΑΝΑΆ ΓΌΝΙΚΑ. 
ΓΕΡΓΆΖΕΤΆΙ ἸΙΔΟΥΓΆΡΑΥ ΓΟΤΟΥ 
ΤΟ ΤΟΙΚΑΙΓΑΘΝΜΑΥΤΙΗΘΗΝΆΙΥΥΜΆΟ, 
ΠΟΟΗΝΚΑΓΕΙΡΓΑΟΧΓΟΘΝΥΜΙΝΟΙΠΟῪΥ 


ΔΗΝ᾿ ἈΛἈΑΔΛΛΑΤΙΟΛΧΟΓΙΆΝ᾽ ἈΛΑΆΔΧΑΓΆΝΙΆ. 


ΚΤΉΟΙΝ᾽ ἈΧΧΆΦΟΚΟΝ. ἈΧΆΆΕΘΙΤΗΠΟ 
ΘΗΟΙΝ᾽ ἈΧλΆΆΖΗΛΟΝ. ἈλΆΔΧΕΚΔΙΚΗ 
ΟΙΝ᾽ ΕΝΙΤΆΝ᾽ ΓΙΟΥΝΕΟΤΉΟΑΆΑΤΆΙΕΛΥ, 
ΤΟΥῸ. ἈΓΝΟΥΘΘΙΝΆΙΕΝ ΤΩΤΙΡΆΓΜΑΤΙ 
Ἀῥαθικλιεγρα λυμιν: ΟΥ̓ΧΈΝΝΕΙΚΕΝ 
ΤΟΥ ἈΔΙΚΗΘΟΧΝΤΟΟ: ΟΥ̓ΆΘΕΝΕΚΕΝ 
ΤΟΥΆΧΔΙΚΗΘΕΝΤΌΟ: ἈΆΆΧΕΝΕΚΕΝ 
ΤΟΥΦανερωθηνλι ΓΗΝΟΠΟΥΛΗ͂. 
ὙΜΩΝ “ΤΗΝΥΤῈἊΕΡΗΜΟΩΟΝΠΡΟΟΥ 
ΜΆ: ΕΝΟΩΤΙΠΟΝ ΤΟΥ Θ᾿ ΔΙΆ ΤΟΥ ΤῸ 
ΠΆΡΑΚΕΚΧΗΜΕΘΆΑ. δΠ ΕΤΉΤΙΆΡΑ 


179 [519] 1. Ο0ἈᾺ. ΥἹΙ, 8 --- 18. 


10 


1Ὁ 


Ι ν:]ὡριζομεν δΥμινλ θα Φοιτης 


᾿ΕΠΕΡΙΟΟΘΥΘΕΝΕΙΟ ΤΟΙ͵ΆΟΥ ΤΓΟΟΤΉΟΘΣ 


΄ς 


180 


ΚἈΗΟΘΘΙΉΜΩΝ -Περισσοτερωομλκλ 
ἈΟΝΕΧΑΡΗΜΕΝΕΟΙΠΙΤΗΧΑΡΑΤΙΤΟΥ: 
ΟΤἸΆΝΑΆΤΤΕΙΤΑΥ ΤἈΓΤΟΠΝΆΛΥ ΓΟΥ 
ἈΠΟΙΑΝΤῸΜΝΥΜΩΟΩΝ᾽: ΟΤΊΕΙΤΊΑΥ, 
ΤΟΥΤἊῈΕΡΥΜΩΟΩΝΙΚΕΚΑΥΧΗΜΆΙΟΥ 
ΙΚΙἈΓΓΗΟΧΥΝΘΗΝ᾽ ἈΧΧΟΩΘΟΠΑΆΝΤΆ. 
ὙΜΙΝεΝΑ ληΗθιλελΆ ἈΗΟΆΜεΝ οὐ. 
ΤΟ ΟΚΑΙΗΚΑΥΧΗΟΘΗΟΘΗΜΟΝΗΤΙΡΟΟ 
ΤΙΥΤῸΝ - ἈΧΛΗΘΙΆΘΓΕΝΗΘΗ, ΚΑΥΤΆ. 
ΟἸΤΤΆΆΧΓΧΝΆΛΥ ΓΟΥ]ΙΕΡΙΟΟΟΤΈΡΩΟ 
ΕἸΟΥΜΆΘΕΟΤΊΙΝ᾽ ἈΝΆΜΙΜΝΗΟΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥΤΤΉΗΝΠΙΑΝΤΌΝΥΜΟΩΝΥ 
ΤἸΤΤΆΚΟΗΝ᾽ ΘΟΜΕΤΆΦΡΟκΚοΟΥΚΆΙΤΡΟ 
ΜΟΥΕ Δα σΆΟθελυ ΤῸΝ. ΧΑΙΡΩΟΤῚ 
ΕΝΤΙΆΝΤΙΘΑΡΡΩΕΝΥΜΙΝ: 


ΧΑᾺΡΙΝΤΟΥΘΥ ΤΉΝΆΘΑΟΜΕΝΗΝ 
ΕΝΤἈΙΟΕΚΙΚΧΗΟΙΙΟ ΤΗΟΜΆΚΕΔΟ 
ΜΙΆΟ' ΟΤΙΕΝΠΟΧἈΗΔΟΚΙΜΗΘΛΙ 
γεωσοηπεριοοιλ: ΓΗΟχαρἈ ΟλΥ ΤΩΝ 
ΚἈΑΙΗΚΑΙΓΑΚΑΘΟΥΟΠΤΟΩχιλλυ τῶ 


ΤΠΧΟΤΓΗΓΟΟΛΥ ΓΝ ΟἿΤΙΗΚΆΣΓΑ. 


δια ιν ΤΥΡωκυτιερλυνα 


1. Ο0Ὰ. ΥἹΙ, 13 --- ὙΠῚ, 2. 


10 


1δ 


20 


24 


ΜΙΝ ἈΑΥ̓ΘΕΡΕΤΟΙΜΕΘΤΆΙΤΟἈΧΆΗΟΙΤΑΆ. 
ΡἈΑΚΛΧΗσΕΩΟ. Δ ΘΟΜΘΝΟΙΗΜΩΝΤῊ 
ΧΆΡΙΝ ΚΑΙ ΤΗΜΝΙΚΟΙΝΩΟΜΝΙΆΝΤΗΟ 
ΔΙΆΧΚΟΜΝΜΙΆΟ ΤΗΟΘΙΟ ΓΟΥΟΆΧΓΙΟΥῸΟ ΚΆΙ 
ΟΥ̓ΚΑΘΩΟΟΘΗΛΊΙΠΙΟΆΜΕΝ : ἈΆΧΕΛΔΥ ΓΟΥῸ 
ΘΔΟΚΑΝΠΡΩΟ ΤΟΝΤῸΚΩ -ΚΆΙΗ 
ΜΙΝΔΙΆΑΘΘΆΑΛΗΜΑΆΑΤΌΟΟΘΥ-:": ΕΘΙΟΤῸ 
ΠἈΑΡΑΚΑΛΧΛΘΟΛΙΗΜΑᾺΟΤΙΤΌΝ. ΝΆ. 
ΚἈΑΘΟΩΟΘΠΡΟΘΙΝΝΗΗΡΣΆΑΤῸ ΟΥ̓ ΤΩ ΟΚΆΙ 
ΕΠ ΤΓΕἈΕΟΗΘΙΟΥΜΑΆΟΙ ΚΑΙ ΤΗΝΧΆΡΙ 
ΤἈΑΥΤῊΜ᾽ ἈΧΆΧΟΘΘΟΙΤΕΡΕΝΙΤΆΝ. ΤΊΠΤΕ 
ΡΙΟΟΘΥΗΤᾺΆΙ ΤΟ ΓΕΙΚ λ ογώκλυ: 
ΓΝΩ ΟΘΙΚΔΙΙΤΑΟΗΟΙΤΟΥ ΔΗ -ΚΆΙ 
ΤΗΘΞΥΜΟΩΟΝΕΝΗΜΙΝΑΆΓΆΠΤΤΗ .-] 
ΝΜΆΚΆΑΙΕΝ ΤΑΥ ΓΗ ΤΗΧΑΆΡΙ ΤΊΤΤΕΡΙΟ 
ΟΕΘὙΥΉΗΤἍΙ ΟΥ̓ΚΑΙΓΕΤΓΓΆΑΓΗΝΆΕΣΓΩ..: 
ἈΧΑΛΧΟΑΟΧΙΤΗΟΘΕΘ ΓΕΡΩΟΝΟΠΟΎΔΗΟ. ᾿ς 
ΤΟΤΗΟΥΜΕΤΕΡΑΟΆΛΣΓΆΤΤΗΟΓΝΗΟΙ 
ΟΝΔΟΚΙΜΆΖΟΩΟΝ᾽ ΓΙΝΟΩΟΙΚΕΤΆᾺΙ 
ΓᾺΡΤΗΝΧΑΡΙΝ ΓΟΥΚΥΗΜΟΝΜΥ 

ΧΥ. ΟΤῚΔΙΥΜΆΟΘΘΙΓΓΟΧΕΥΟΘΝΙΤΆΟΥ 
ΟΙἸΟΟῸΩΝ ΝΑΥΜΕΘΙΟΤΤΗΘΙΚΘΙΝΟΥΤΙΤῸ 
ΧΙΆΑΤΤΆΑΟΥ ΓΗΟΗΤ ἍΜ" ΙΔΙΓΝΟΜΗΝ 
ΕΝΤΟΥ ΤΌ ΔΙΔΟΜΙ “ΤΟΥ ΤΟΓΆΡΥῪ 


191 [5201] ᾿ Π. ΟΟΚ. ΥἹΙ, 8 --- 10. 


ἢ 


10 


15 


ΜΙΝΟΥΜΦΡΕβθι: ΟΥ̓ΤΙΝΕΟΟΥΜΟΝ ΟῚ 
“ΤΟΙΤΟΙΗΟΆΙ: ἈΧΧΑΚΑΙΤΌΘΕΛΕΙΝ 
ΠΡΟΕΝΗΡΣΑΟΘΕΑΆΠΟΙΤΕΡΥΟΙ ΝΥΝῚ 


ο ,»ἈΕΙΚΔΟΓΓΟΙΠΟΙΗΟΛΟΕΙΠΤ ΓΕΆΘΟΛΕΟΓΕ᾽ 


ΟΠΟΟΙΚἈΑΘΑΆΑΙΙΕΡΗΠΡΟΘΥΜΙΆΤΟΥΘΕ 
ἈΘΙΝ: ΟΥ̓ΤΩΟΚΑΥΤΟΘΙ ΓΤ λΘολθεις 
ΤΟΥΈΧΘΕΙΝ᾽ ΕἸΓΑΡΗΤΙΡΟΘΥΜΙΆΤΙΡΟ 
ΙΚΘΙ ΤᾺ: ΚἈΘΟΘΆΑΝΕΧΗΕΎΤΙΡΟΟΔ 6 

Ι« ΤΟΟ: ΟΥ̓ΚΑΘΟΟΥ ΚΕχΧΗ: ΟΥ̓ΓΆΡΙ 
ΝἈΛΆΑΔΛΟΙΟΧΝΕΟΙΟΎΜΙΝΆΕΘΑΙ 
γιο Ἀλλ ΣΙσΟ ΤΗ ΤΟΟΘΝΤΏΝΥΝ 
ΚἈυρω ΤΟΥ ΜΕΟΟΝΙΤΠΕΡΙΟΟΘΥΜΑΆ, Εεἰο 
“ΓΟΘΚΘΙΝΩΟΝΥΌΟΤΈΡΗΜΑ᾽ ἹΝΆΚΚΑΙ 
“ΤΟΕΘΚΕΙΝΟΩΟΝΙΠΕΡΙΟΟΘΥΜΆΓΕΝΗ 
ΤἈΙΘΙΟ ΤΟΥΜΩΝΥΌΤΈΕΡΗΜα: 
ΓΕΝΗΤΆΒΠΟΟΤΗΟΙΚΆΑΘΩΟΓγεγρα. 


ΓΓΡΆ. ΟΤΟΠΟΛΥΟΥΚΕΙΠἈΘΟΝΆΟΚΕΜΝ:.' 


ΙΞΙΧΙΟΤΟΟἈΛΙΓΟΝΟΥΙΚΗ ΧΆ ΓΟΝΗΟΘ:. 


Χαριολατωδῶ. τ ΔΙ ΔΟΝΤῚ 


183 


ΤῊΗΝΑΥΓ ΓΗΝΟΠΟΥΔΗΜΝΥΤΙΕΡΥ Μὼ. 
ΕΝ ΤΉΗΚΑΡΔΙΑΧΤΥΓΟΥ.: ΟΤΥ ΤΉΝΜΕ. 


ΠἸἈΡΑΚΑΗΟΙΝΘΔ ΣΑΤΟ: ΠΟΥ ΘΟΤῈ 


ΡΟΟΔΟΥΤΙΆΡΧΩΝ - ΧΥΘΑΙΡΕ ΤΟ 6 
ΣΗΧΘΕΝΠΡΟΟΥΜΆΟ ΟΥ̓ΝΒΠΕΜΥᾺΆ 


Π. ΘΟΕ. ὙΠ], 10 --- 18. 


10 


16 


ΜΕΝΑΘΤΌΝΑ Δ ΘΑ ΦΟΝΜΕτλΥ ΤΟΥ: 
ΟὟ, ΟΘΠΝΟΟΕΝ ΤΩΘΥΛγγθλιωλυλ 
πΑΟΟΝ ΤΟΝΕιςκΆΉΟΝ ΟΥΜΟ 
ΝΟΝΔΘΑΛΛΑΆἈΚΔΑΙΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΙΟ 
ὙΠΟΤΩΝΕκκΆΉΗΟΙῶΝ - ΟΥ̓ΝΕΚΔΗ 
ΜΟΟΗΜΩΝΕΝΤΉΧΑΡΙΤΥΓΆΥΤΗ. 
ΤῊΔΙΆΚΟΝΟΥΜΕΝΗΥΨΦημΜΩῺΩΝ. 
ΠΡΟΟΤΉΝΑΥ ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΔΟΣΆΝ 
ΚἈΑΟΠΡΟΘΥΜΙΆΝΗΜΩΝ: σΤελλο 
ΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤῸ, ΜΗΤΙΟΗΜΆΟΜΩΜΙ 
ΟΗΤᾺ -ΕΝΤῊΣ ΡΟΤΉΤΥΓΧΑΥ ΤΗ: 
ΤῊΔΟΧΚΟΝΟΥΜΕΝΗΥΦΗΜΩΝ: 
ΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΓΆΡΚΆΑΛΆ. ΟΥ̓ΜΟΝΟΝ 
ΘΙΝΟΩΊΙΤΙΟΝΚΎ. ἈΧΆΔΙΚΑΙΕΝΟΤΤΙΟΝ 
ἈΝΟΩΝ ΟΥ̓ΝΕΠΕΜΥΆΜΕΝΑ ΘΛΑΥ ΤΌΙΟ 
ΤΟΝΑ ΔΘΑ ΦονΝηΜώΝ:οΝ, βλοκιὶ 
ΜἈΑΟΘΟΧΜΟΕΟΝΕΟΝΠΟΛΑἈΟΙΟΠΟΛΆΛΔΩΚΙΟ 
ΟΠΟΥ Δ ΘΟΝΟΝΤΆ, ΝΥΜΝΙΔΕΠΟΛΥΌΟΠ͵ΟΥ 
ἈΕΟΤΈΡΟΝ᾽ Τ͵ΤΘΙΤΟΙΘΗΟΘΙΤΟΧΆΧΗΤΉΕΙΟ 
ὙΜᾶςσ᾽ ΘἸΤΕΥΤΙΕΡΤΙ ΓΟΥΚΟΙΝΩΝΟΟ 
ΕΜΟΟσ: ΚἈΙΕΙΟΥΜΆΟΟΥΝΕΡΓΟς' Εἰ ΤΕκ 
Δ δαφοιημων.: ἈΠΟΟΤΌλοιθαικκλη 
ΟΙἸΩΟΝ-ΔΟΞΣΆΧΥ ΤΗΝΟΥΝΕΝΑΙΣΙΝ 
“ΤΗΟΧΓΑΠΗΟΥΜΟΩΝ -ΚΗΜωμΝιζΑν, 


188 (110] 11. Ο0Β. ΥἹΙ, 18 --- 34. 


10 


18 


24 


ΤΡΡΟΕΙΡΗΚΆΓΆΡ. ΟΤΙΕΝ ΓΆΙΟΚΆΡΙ 
ἈΙΟΗΜΟΩΝΕΟΤΆΙ -ΕἸΟΓΟΟΥΝΆΙΤΟ 
ΘἈΆΝΕΙΝΚΑΙΟΥΖΗΝ: ΠΟΆΆΧΗΜΟΙ 


Ι ᾿Ἀρρηοιλπροουμλο: ΠπολΆΉ ΜΟΙ ΚΟΥ 


ΧΗΟΙΟΥΤΤΙΕΡΥΜΟΩΝ᾽ ΘΙ ΤΆΗΡΩΜΑΙ 
“ΤῊἨΤΤΑΡΆΑΙΚΛΗΟΘΙ᾽ ὙΤΤΕΡΙΤΕΡΙΟΟΘΥΜΕ 
ΤῊΧΑΡΑΘΠΙΠΆΟΗΤΉθα θημωῶ" 
ΙΞΟΓᾺΡΘΑΘΟΝΤΟΩΟΝΗΜΩΟΩΝΘΕΘΙΟΜΆ. 
ΙΞΘ ΔΟΝΙΆΝ: ΟΥΔΕΜΙΆΝΘΟΧΗΚΕΝΆ. 
ΜΘΟΙΝΗΟΆΡΣΉΜΟΟΝΜ᾽ ἈΧΆΧΕΝΙΠΑΝΤῚ 
ΘΆΙΕΟΜΕΝΟΙ: ΘΣΟΘΕΝΜΆΧΑΙ. Θοὼ 
Θενφοδοι ἈλλοπλρακΆλων 
ΤΟΥΟΤΆΙΠΝΟΥΌΟΌ. ΠΤἈΡΕΘΙΚΆΆΘΟΕΝΗ 
ΜΆΘΟΘΟ. ΒΝ ΤΗΠΆΡΟΥΟΙΆ ΙΓ ΓΟΥ᾿ 
ΟὙΜΟΝΟΝΑΘΕΝΤΉΗΙΠΑΡΟΥΟΙΆΛΥ 
ΤΟΥ: ἈΧΧΧΚΑΙΕΝ ΤΗΙΤΆἈΡΆΚΛΔΗΟΘΙ. 
Η, ΤΑΡΘΙΚΛΗΘΗΘΦΥΜιΝ: ἈΝᾺΓ 
ΓΕΆΧΧΩΟΝΗΜΙΝ ΤΗΝΥΜΩΝΕΙΠΙ 
ΤΤΟΘΗΟΙΝ- ΤΟΝΥΜΟΩΝΟΛΥῬΡΜΟΝ.: 
ΤΟΝΥΜΟΩΝΖΗἈΧΟΝΥΤΠἊΕΡΈΕΜΟΥ. ὦσ 
ΤΕΜΕΜΑΆΑΔΛΆΧΟΝΧΆΡΗΝΑΙ: ΟΤΊΘΙΚΆΙ 
ΕἈΥΤΤΗΣΟΛΥΜΆΟΘΕΝ,ΓΗΕΠΙΟ ΓΟΆΗ ΟΥ̓ 
ΜΕΤΆΜΘΆΑΟΜΑΆΙ: ΗΚΑΙΜΕΤΈΜΘΆΟ 
ΜΗΝ᾽ ΒἘΆΕΠΟΓΆᾺΡΟΤΊΙΗΘΠΙΟ ΓΟΆΗΘΒ 


1. ΟΟΒ. ΥἹΙ, 3 --- 8. 


10 


15 


20 


24 


ΙΚΕΙΝΗ: ΕἸΚΑΙ ΠΡΟΟΩΡΆΝΘΑΥΤΙΗΟΘΕΝ 
ὙΜΆΟ: ΝΥΝΧΆΙΡΩ.: ΟΥ̓ΧΟΤΊΘΆΥΤΙΗ 
ΘΗΤΆΙ ἈἈΧΧΟΤΊΙΘΑΥΤΙΗΘΗΤΆΙΕΙΟ 
ΜΕΤΆΝΟΙΆΝ᾽ ΕΧΥῚΤΤΗΘΗΤΆΟΓΆΡ᾽ 
ΚἈΤΆΘΝ ἹΝΜΆΘΝΜΗΔΟΝΙΖΗΜΙ 
ΟΘΗΤΆΙΘΣΉΜΩΟΟΝ᾽ ΗἩΓΆΡΙΚΑΤΑ. 
ΘΝΆΥΤΙΗ. ΜΕΤ ἈΝΟΙΆΝΕΙΟΟΡΙΆΝ:- ἃ 
ΜΕΤΆἈΜΕΘΧΗ ΤΟΝΕΡΓΆΑΖΟΤΆΙ ΗΔ 6 
“ΤΟΥΚΟΟΜΟΥΛΥΠΙΗΘΆΝΑΆΓΌΜΝΙΚΆ. 
ΤΕΡΓΆΖΕΤΆΙ ΙΔΟΥΓΆΡΑΥ ΓΟΤΟΥ 

ΤΟ ΤΌΚΑ ΓΓΑΘΝΑΥΤΙΗΘΗΝΆΙΨΥΜΆΟ, 
ΠΟΟΘΗΝΙΚΑΤ ΕΙΡΓΆΟΧΓΓΟΘΕΝΥΜΙΝΟΠΟΥ 
ΔΗΝ᾿ ἈΆΧΆΧΔΛΆΠΟΛΟΓΙΆΝ' ἈΧΧΆΆγΆΝΑ. 
Κ ΤΉΟΙΝ᾽ ἈΧΧΆΦΟΒΟΝ᾽ ἈΧΆΆΘΙΠΠΙΠΟ 
ΘΗΟΙΝ᾽ ἈΧΛΆΆΖΗΛΟΝ: ἈΧΆΔΧΕΚΔΙΚΗ 
ΟἸΝ᾽ ΕΝΙΤΆΝ΄ ΓΙΟΥΝΘΟ ΤΤΗΟΆΓΆΙΕΑΥ 
ΤΟΥῸΌ. ἈΓΝΟΥΟΘΘΙΝΆΙΕΝ ΤΌΟΠΡΆΓΜΑΤΙ 
Ἀφ λβικλιεγραλυμιν ΟΥ̓Χανειταν 
ΤΟΥΆΛΔΙΗΚΗΟΆΝ ΤΟ: ΟΥ̓́ΔΕΕΝΕΚΚΕΝ 
ΤΟΥΆΧΔΙΚΗΘΕΝΤΌΟΘΟ: ἈΆΧΕΝΝΚΕΝ 
ΤΟΥφΦανερω ΘΗΝ ΓΗΝΟΠΟΥ ΔΗ͂Σ 
ὙΜΩΝ “ΤΗΝΥΕΡΗΜΩΝΠΡΟΟΥ 
ΜΆΘ:ΕΝΩΤΙΠΟΝΤ ΟΥ̓ΘΥῪ᾿ ΔΙΧΤΟΥ ΤῸ 
ΠΆΡΑΚΕκΚΛΗΜβΕθλᾶ. ΕἸ Δ ΕΤΉΤΙΆΡΑ 


179 [219] Π|. Ο0Ὰ. ΥἹΙ, 8 --- 18. 


10 


15 


24 


πρμπ’' τὴν 


Ἔ ΝΩΡΙΖομεν συ Μιν ΘΑ ΦοιτΗ 


ΚἈΗΟΘΙΉΜΩΝ -ΠεΕριοσοτερωομλλ 
ἈΟΝΕΧΑΡΗΜΕΝΕΙΠΙ ΓΗΧΑΡΑΆ ΤΊΤΟΥ: 
ΟΤΙΆΝΑΆΙΤΕΙΤΑΥ ΓΑΙ ΤΟΠΜΆΛΥΓΓΟῪΥ 
ἈΠΟΠΆΝΤΟΩΝΥΜΩΝ᾽: ΟΤΊΕΙΤΊΆΥ, 
ΤΟΥΤΙΕΡΥΜΩΜΝι«ζΘΚΑΥΧΗΜΆΙΟΥ 
ΙΞΚΑΤΗΟΧΥΝΘΗΝ᾽ ἈΧΧΩΟΠΆΝΤΆ. 
ὙΜΙΝΕΝΆΑΛΗΘΙΆΘΆΑΛΧΛΆΧΗΟΘΆΜΕΝ ΟΥ̓ 
ΤΟΟΚΑΙΗΚΑΥΧΗΟΗΘΗΜΟΩΝΗΠΡΟΟ 
ΤΙΥΙΤΟῸΝ :- ἈΧΛΗΘΙΆΘΓΕΘΝΗΘΗ᾿ ΚΆΓΓΆ. 
ΟἸΠΆΧΓΧΝΆΛΝ ΤΟΥ ΤΙΕΡΙΟΟΟΤΈΡΩΟ 
ΘΙΟΥΜΆΟΘΘΟΤΙΝ᾽ ἈΝΆΜΙΜΝΗΟΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥΤΗΝΙΆΝΤΩΟΝΥΜΩΝΥ 
ἸΤΆΚΟΗΝ᾽ ΘΟΜΘΟΤΆΦΟΕΚΟΥΚΆΙΤΡΟ 
ΜΟΥΘΑΘΣΆΟΘΟλΥ ΤῸΝ. ΧΑΙΡΩΟΤῚ 
ΕΝΙΤΑΝΤΙΘΆΑΡΡΟΕΝΥΜΙΝ: 


ΧΑΡΙΝΤΟΥΘΥΤΉΗΝΔ ΘΑΟΜΕΝΗΝ 
ΕΝΤἈΙΟΕΚΚΧΗΟΘΙΙΟ ΤΗΟΜΆΚΕΔΟ 
ΝΙΆΟ' ΟΤΙΕΝΠΟΧ ΧΗ ΔΟΚΙΜΗΘᾺΑΙ 
γεϑωοημπεριοοιλ: ΓΗΟΧΆΡΆ ΟλΥ ΤΩΝ 


ΙΚΑΟΗΚΑΙἈΒΑΘΟΥΟΙΤΓΓΤΟΧΙΆΛΥ ΓΟ) 


΄ς 


180 


ΕΠΠΕΡΙΟΟΘΥΘΟΘΝΕΙΟ ΤΟΙΤἈΟΥ ΓΟΟΤΉΗΟΆΣ. 


ΠᾺΆΟΤΗΤΟΟΛΥ ΓΩΝ ΟΤΙΚΆΑΤᾺΆ 


διυνα ιν - ΤὙΡωκυπερλυνα 


11. Ο0Ὰ. ΥἹ], 18 - ΤΙ, 3. 


10 


10 


24 


ΜΙΝ ΑΥ̓ΘΕΡΕΤΟΙΜΕΤΆΙΤΟΛΧΆΗΟΙΤΑ. 
βΡακλησοθῷῶςσ Δ ΘΟΜΘΝΟΙΗΜΟΩΟΝΤΗ 
ΧΆΡΙΝ: ΚΑΙ ΤῊΗΝΚΟΙΝΩΟΜΙΆΝ ΤΗΟ 
ἈΛΧΑΚΟΝΙΆΟ ΤΗῊΗΟΘΙΟ ΓΟΥΟΛΆΧΓΙΟΥ ς᾽ ΚΆΙ 
ΟΥ̓ΚΑΘΩΟΗΛΠΙΠΠΙΟΆΜΕΝ.: ἈΆΆΧΘΑΥ ΓΟΥῸ 
ΘΛΔΟΚΆΑΝΠΡΟΣΤΟΝΤΌΙΚΟΣ -ΚΆΙΗ 
ΜΙΝΑΙΆΑΘΘΆΛΗΜΑΆΑΤΌΟΘΥ :: ΕἸΟΤῸ 
ΠΑΡΑΚΑΛΘΟΛΙΗΜΆΟΤΙΓΟΝ. ΝΑ. 
ΚἈΑΘΟΩΟΘΠΡΟΘΝΗΡΣΆΤῸ ΟΥ̓ ΤΩΟΚΑΆΙ! 
ΕΠ ΤΓΕἈΕΟΗΘΙΟΥΜΆΟΚΔΑΥΤΉΝΧΆΡΙ 
ΤἈΑΥΤῊΝ᾽ ἈΧΆΘΟΘΟΙΠΕΡΕΝΙΤΆΝΤΊΙΠΙΕ 
ΡΙΟΟΘΥΗΤᾺΆ.! -ΠΙΟΤΤΕΙΚΙΆΟΓΩΙΝΆΑΣ. 
ΓΝΝΩΟΘΙΙΚΚΔΙΙΤΑΟΗΟΙΤΟΥ ΔΗ ΚΑΙ 
ΤἨΘΣΥΜΟΩΟΟΝΝΘΝΗΜΙΝΆΓΆΤΤΗ -Ἰ 
ΝΜΆΚΑΙΕΘΝΤΆΥ ΓΗ ΤΗΧΑᾺΡΙ ΤΊΤΕΡΙΟ 
ΟΘΥΉΗΤΆΆΛ ΟΥΚΑΙΓΓΕΤΗΓΓΑΓΗΝΆΕΣΓΟΩ. 
ἈΛΧΛΆΧΆΧΟΔΙΧΤΗΟσΕΘΤΤΕΡΩΝΟΙΤΟΥΎΔΗΟ. ᾿ς 
ΤΟΤΗΟΥΜΕΤΕΡΆΑΟΆΧΣΓΆΤΤΗΟΓΝΗΟΙ 
ΟΝΔΟΙΓΨΜΆΖΟΩΟΟΜΝΜ᾽ ΓΙΝΩΟΚΕΤΆΙ 
ΓᾺΡΤΗΝΧΑΡΙΝ ΓΟΥΚΥΗΜΟΩΜΝΥ 

ΧΥΊ: ΟΤΙ ΔΙΥΜΆΑΟΕΙΓΓΟΧΘΥΘΘΝΠΆΟΥ 
ΟἸΙΟΘΟΩΝ "ΝΑΥΜΘΙΟΤῊΘΙΚΘΙΝΟΥΤΓΤΓῸ 
ΧΙΑΤΤΆΟΥ ΓΗΟΘΗΤἍἌΙ ΙΟΓΝΟΜΗΝ 

ΕΝ ΤΟΥ ΤΟΔΙΔΟΜΙ “ΤΟΥ ΓΟΓΆΡῪ 


191 [501] ᾿ 1. ΟΟΚ. ΥἹΠΙ], 8 --- 10. 


15 


20 


ΜΙΝΟΥΜΦΡΕρθι: ΟΥ̓ΤΙΝΘΟΟΥΜΟΝ ΟῚ 
“ΓΟΙΠΟΙΗΟΆΔΙ: ἈΆΧΑΚΑΙΤΌΘΘΛΟΙΝ 
ΤΠΡΟΕΝΗΡΣΑΟΘΘΑΆΑΠΟΙΠΕΡΥΟΙ ΝΥΝῚ 
ἈΘΙΚΑΙ ΤΟΙΤΟΙΗΟΆΙΕΙΤΙ ΤΕΧΕΟΆΕ᾿ 
ΟἸΤΟΘ ΟΙΚΑΘΑΙΤΕΡΗΠΡΟΘΥΜΙΆΤΟΥΘΕ 
ἈΘΙΝ- ΟΥ̓ΤΩΟΚΑΙ ΤΓΟΟΙΠΙ ΤΕ ΧΘολιεκ 
ΤΟΥΈΧΘΕΙΝ᾽ ΘΙΓΑΡΗΠΡΟΘΥΜΙΆΠΡΟ 
ΚΘΙΤᾺΙ- ΚἈΑΘΟΘΆΑΝΕΧΗΕΘΎΥΤΙΡΟΟΔΕ 
(ΤΟ: ΟΥ̓ΚΑΘΟΟΥ ΚΕΧΗ: ΟΥ̓ΓΆΡΙ 
ΜἈΑΆΛΧΑΔΛΟΙΟΆΝΕΟΙΟΎΜΙΝΆΕΘΑΙ 
γι Ἀλλ ΣΙ ΟσΟ ΤΉ ΤΟΟΘΝΤΩΏΝΥΝ 
Κὺρ ΓΟΥΜΟΩΝΠΕΡΙΟΟΘΥΜΑΆ, Εοιο 
“ΤΟΕΙΚΘΙΝΟΝΥΟΤΈΡΗΜΆΑ: ἹΝΆΚΑΙ 
“ΤΟΘΙΚΘΙΝΟΩΟΝΠΕΡΙΟΟΘΥΜΆΓΕΝΗ 
ΤἈΙΘΙΟΤΟΥΜΟΩΝΥΟΤΈρΡΗΜα: 
ΓΕΝΗΤΆἈΡΙΟΟΤΗΟΚΑΘΟΩΟΓΕΓΡΆ 


ΓΙΡΓΆ. ΟΓΟΠΟΛΥΟΥΚΕΙΠΙΆΘΟΝΆΟΕΝ.:' 


ΙΞΙΆ,ᾺΞΨΩΟ ΤΟΟΧΙΓΟΝΟΥΙΚΗΧΆΓΓ ΓΟΝΗΟΕ:. 


Χαριολαστωϑθϑῶ τ ΙΔ ΟΝΤῚ 


183 


ΤῊἨΝΑΥ ΓΗΝΟΠΟΥ ΔΗΝΥΤΙΕΡΥΜὼ. 
ΕΝΤῊΚΑΡΔΙΑΤΙΥ ΟΥ. ΟΥ̓ ΤΉΝΜΕ. 


ΤἸΤᾺΆΡΑΚΧΛΗΟΙΝΘΑ ΘΣΑΤῸΌ: ΟἸΤΟΥΔΘΟΤῈ 


ΡΟΟΔΟΘΥΤΙΆΡΧΩΝ .: ΧΥΘΑΙΡΕΤῶΟα 
ΣΗΧΘΕΝΠΡΟΟΥΜΆΟσ' ΟΥ̓ΝΒΠΕΜΥᾺΆ 


Π. ΘΟΕ. ΥἹΠΙ, 10 --- 18. 


10 


16 


ΜΕΝΔΘΤΌΝΑ ΔΘΑ ΦΟΝΜΟΤΑΥ ΤΟΥ: 
ΟὟ, ΟΘΤΑΙΝΟΟΕΝ Τ ὩΘΥΆΓΓΘλιΔΙΆ. 
ΠἈΆΟΟΝΤΟΟΝΕΙΚΚΧΗΟΙΩΟΝ᾽ ΟΥΜΟ 
ΝΟΝΑΘΑΛΛΑΆΚΔΑΙΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΘΙΟ 
ὙΠΟΤΩΝΕκΚΆΉΗΟΙΩΝ -ΟΥ̓ΝΕΚΔΗ 
ΜΟΟΗΜΟΩΝΕΝΤΉΗΉΧΑΡΙΤΥΤΆΥΤΗ. 
ΤῊΗΔΟΧΚΟΝΟΥΜΕΝΗΥΦημῺωΝ. 
ΠΡΟΟΤΗΉΗΝΑΥ ΤΗΝΤΟΥΚΥΔΟΣᾺΝ 
κΚλυΠροΟΘΥΜιΆΝΗΜΩῶΜΝ: σταλλο 
ΜΕΝΟΙΤΟΥ ΤΌ, ΜΗΤΙΟΗΜΆΟΜΩΜΙ 
ΟΗΤΆ-ΕΝΤΉΣΔΡΟΤΉΗΤΥΓΧΥ ΤΉ: 
ΤΗῊΗΔΟΙΧΆΚΟΝΟΥΜΕΝΗΥΦΗΜΩΝ: 
ΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΓΆΡΚΑΛΆ.: ΟΥ̓ΜΟΝΟΝ 
ΕΝΟΩΤΠΟΝΚΎ. ἈΧΧΆΚΆΙΕΝΟΩΤ,ΤΙΟΝ 
ἈΧΝΟΝ᾿ ΟΥ̓ΝΒΠΕΜΥΆΜΕΝΑΘΑΥ ΤΌΙΟ 
ΤΟΝΆ ΔΘΑ ΦονΝηΜΩΝ:ΟΝ, βλοκι 
ΜἈΑΟΛΣΜΕΝΕΝΙΤΟἈΧἈΟΙΟΠΟΆΧΆΔΛΚΙΟ 
ΟἸΤΟΥΔΘΟΝΟΝΤΆ" ΝΥΝΙΔΕΙΠΟΧΥΌΙΟΥ 
ἈΘΟΤΈΡΟΝ: ἸΤΘΠΟΙΘΗΟΘΙΠΤΟΧΧΗΤΉΕΙΟ 
ὙΜᾶς' ΕἸ ΤΕΥΤΙΕΡΤΙ ΤΟΥ ΚΟΙιΝῶΝΝΟΟ 
ΕΜΟΟ: ΚἈΙΕΙΟΥΜΆΟΘΟΥΝΕΡΓΟΟ ΕἸΤΕᾺ 
Ἀδλφοιημὼν.: ἈΠΟΟΤΌλοιθικλη 
ΟΙΟΝ.- ΔΟΣΆΑΧΥ ΤῊΗΝΟΥΝΕΝΟΣΙΝ 
“ΤἨΟΘἈΆΧΓΑΆΠΗΟΥΜΟΩΝ -ΚΗΜΟΩΝΚΆΝ, 


188 (110] 1. ΟΟΒ. Υ1ΠΙ], 18 --- 94. 


10 


24 


ΧΗσεω ΟΥρΥ Μωνειολυ ΓΟΥῸ 
ΕΝ ΔΕΙΣΆΟΘΘΕΙΟΠΡΟΟΟΣΙΠΤΟΝΤῸΝ 
ΘΙΚΙΚἈΗΟΙΩΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΓΆΡΤΗΟ 
ΙἈΙΚΟΝΙΆΟ ΤῊΟΘΘΙΟ ΤΟΥ ΟἉΓΙΟΥῸ.ΤΤΕ 
ΡΙΘΟΟΝΜΟΙΘΟΤΙΝ ΤΟΓΡΑΦ ΘΙ ΝΥ ΜΙ δ 
ΟΙΔΆΑΓΆΡΤΗΝΠΡΟΘΥΜΙΆΝΥΜΩΟΝ.. 
ΗΝ, ὙΠπερυμωνκλυχώμλιμα.. 
ΚΕΔΟΟΙΝ᾽ ΟΤΙΆΧΑΙΑΙΤΆΡεοκοΥλς 
“ΤΓἈΙΆΤΤΟΙΤΕΡΥΟΙ ΚΟΥ ΜΟΩΟΝΖηλοο 
ΗΡΘΘΙΟΒΘΝ ΤΟὙΙΙΆΙΟΝΆΘ᾽ ΕΠΕΜΥΆ ι 
ἈΘΤΟΥΟΛΧΑΘΑΦΟΥΟ-ΙΝΆΜΗΤΌΚΑΥ 
ΧΗΜΆΗΜΩΟΩΝ. ΤΟΥΤΕΡΥΜΟΩΝΚΕ 
ΝΜΟΘΗΘΝΤΌΜΕΡΘΙ ΤΟΥ ΤῸ 'ΝΆΚΆ. 
ΘΩΟΘΕΆΕΓΟΝ -ἸΤΆΡἈΑΟΚΘΥΆΟΜΕΝΟΙ. 
ΗΤΕ ΜΗΠΟΩΟΘΘΆΑΝΘΑΘΩΟΙΝΟΥΝΘΕ β 1δ 
᾿ ΜΟΙΜΆΚΕΔΟΝΘΟ: ΚΑΙΘΥΡΏΟΙΝΥ 
ΜἈΑΟΛΙΠΆΑΡΑΟΚΘΥΆΧΟΤΟΥΟ.: ΚΑΤΆΙΟΧΥ. 
ΘΩΟΜΕΝΗΜΕΙΟ:ΙΝΆΜΗΆΧΕΘΓΟΩΟΜΕΝ 
ὙΜΕΙΟ-ΕΝΤΗΥΤΙΟΟΤΆΟΘΙ ΤἈΥ ΤῊ 
ΤἨοκλυΥχησεῶσ' ἈΝΆΓΚΆΙΟΝΟΥΝ 20 
ΗἩΓΗΟΆΧΜΗΝΠΙΠΑΡΆΚΑΛΘΟΜ ΤΟΥΌΆΣ 
ἈΘΑφΦουγο: ΙΝ ΠΡΟΘΆΘΩΟΙ - - - -- 
ΜΆΟ -ΚΑΙΠΡΟΚΑΓΆΡΤΙΟΘΟΙΝΤΗ. 
ΤΠΡΟΘΠΗΓΓΕΆΜΕΝΗΝΟΘΥΛΟΓΙΆΝΥ 94 


184 11. Ο0Β. ΥΠΙ, 34 ---ΙΧ, δ. 


ΜΩΟΝΤΆΥ ΤΗΝΕΤΟΙΜΗΝΘΙΝΆ.. 
ΟΥΤΩΟΟΘΟΘΥΛΟΓΙΆΝΙΟΜΗΦΟ 
ΤΆΘΟΝΕΘΣΙΆΝ' ΤΟΥ ΤΟ. 
(ὑαπειρωνφιλόμενως φιλομα 
ΝΟ ΟΚΆΘΕΡΗΟΘΙ: ΚἈΑΙΟΟΙΤΕΙΡΟΝΘ 
ΤΤΕΥ ἈΟΓΊΆΙΟ, ΕἸΤΘΡΥ ἈΟΓΊΆΙΟΙΚΟΘΘ 
ΡΗσΘΙ ΒΚΑΟ ΤΟΟΚΆΑΘΟΩΟΠΡΟΗΡΙ 
ΤΑΟΤΉΚΆΡΔΟΙΣ ΜΗΘΙΚΑΥΊΤΗΟ. 
ΗΕΣΑΝΆΓΚΗΝ "ΆΆΡΟΝΓΆΡ, ΔΟ 
“ΤΗΝΑΓΆΙΤΑΟΘΟ ΔΥΝΑΤΌΟΘΟΔΛΕΘΟ 
ΘΟΙΤἈΑΟἈΧΝΧΑΡΙΝΙΤΕΡΙΟΟΘΥΌΆΘΕΙΟ 
ὙΜΆΟ' ἹἸΝΆΑΘΝΙΤΑΝΤΙΓΙ͵ΤΆΝΤΟΤΕ 
ΠἈΆΟΛΧΝΑΥ ΤΆἈΡΙΟΛΝΕΧΟΝΊΤΕΘΟΙΤΘ 


ΡΙΟΟΘΥΗΤΆΑΙΘΙΟΙΤΑΝΕΡΓΟΝΆΓΆΘΟ. 


ΚἈΘΟΩΘΟΓΕΓΡΆΙΤΤΆΜ ΕΟΚΟΡΙΤΗΟΘ. 
ΘΛΔΟΩΟΚΟΕΝΤΌΟΙΟΙΤΕΝΗΟΙΝ -ΗλμΚᾺΣ 
ΟΟΥ̓ΝΗΧΥΓΓΟΥΜΕΝΕΙΘΙΟΤΌΝΆΙΩ 
ΝΆ. ΟἈΘΕΠΙΧΩΡΙΓΩΟΝΟΙΤΕΡΜΑ. 
ΤΌΟΙΠΠΘΙΡΟΝΤῚ: ΚΑΙΆΡΤΌΝΕΙΟ 
ΚΕΡΩΟΙΝ. ΧΩΡΙΓΗΟΘΙΚΑΆΙΤΆΗΘΥ 
ΝΕΙΤΟΝΟΙΤΟΡΟΝΥΜΩΟΩΝ᾽ ΚΆΙΑΥ 
ΣΗΟΘΙΤΑΆΓΕΝΗΜΑΆ ΓΓΆΓΉΟΔΙΗΚΑΣ 
ΟΟΥ̓ΝΗΟΥΜΟΩΝ᾽ ΘΒΝΙΠΤΑΝΤΊΠΆΟΥ 
ΤΊΖΟΜΕΝΟΙ. ΕἸΟΙΤΑΟΆΧΝΆΠΆΩ ΤῊ 


185 [208] 11. ΟΟΒ. ΙΧ, ὅ--- 11. 


10 


15 


24 


ΤΆ. ΗΤΙΟΚΑΓΓΕΡΓΑΖΟΤΆΙΔΙΥΜΟΣ 
ΕὙΥΧΑΡΙΟΤΙΆΝΤΟΩΘΟΩ -: ΟΤῚ 


ΕἸΔιλικονια τηολ ΘΙ ΤΟΥΡΓ ΙΆΓΓΑΥ 


ΤῊΝ. ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΕΟΤΊΙΝΠΡΟΟΘΆΝΑΆ 
ΤΤΆΧΗΡΟΥΟΛΧΤΆΥΟΤΕΡΗΜΑΤΆΓΩΝ 
ἈΓΙΩῸΝ -ἈΆΧΧΆΚΑΙΠΕΡΙΟΟΘΥΟΥΌΆΛ. ΔΙ 
Ἀπολλωνουχαρισ των Τώ ΘΟ" 
ἈΙΆΙΤΗΟΔΟΚΙΜΗΟ ΤΗΟΔΙΆΚΟΝΙ 
ἈΟΤΧΥ ΤῊ ἈΟΞΣΆΖΟΝΤΈΟΤΟΝ 
ΘΝ: ΕΠ ΤΗΥΤΙΟΤΆΓΗ ΓΗΘΓΟΜΟΆΟ 
ΓΙΆΟΥΜΩΝ. ΕἸσ ΤΟαΥ Ἀγγελιοντὸ 
ΧΎ ΚΑΙΆΠΆΩ ΤΗ ΤΊ ΤΉΟΘΙΚΟΙΝΩ 
ΝΙΆΟ: ΕἰσαλῪ ΓΟΥΟΙΚΑΙΕΙΟΙΤΆΝΤΆΟ 
ΚΑΙΛΥ ΤΩΝ. ΘΗΟΘΙΥΤΕΡΥΜΩΝ 
ΕἸΤΤΟΘΟΥΝ ΤΩΟΝΥΜΑΆΟΛΔΙΆΓΤΗῊΝ 
ὙΤΤΕΡΑΆΆΧΧΟΥΟΆΥΝΧΑΡΙΝ ΓΟΥΘῪῈ 
φΦυμιν: χαβιολθτώθω. 6Π| 


Ι ἨἩλνεκδιηγητλυ ΓΟΥ ΔΌραλ' 


180 


λΥΓΟΟλ ογωπλυλοομηλδακΆλῳ 
ὙΜΆΟΘΔΙΆΤΉΟΠΡΑΥ ΓΗ ΤΟΟΚΆΙΕ 
ΠΠΙΕΙΆΟ ΓΟΥΧΥ ΟΟ, ΚἈΑΤΆΤΠΙΡΟΟΩ 
ΠΟΝΜΕΝ.-ΓΆΙΤΙΝΟΟΘΕΝΥΜΙΝ. ἈΠῸ 
ἈΘΘΆΑΡΡΩΕΟΝΥΜΙΝ: Δθόομάᾶιλα. 
ΤΟΜΗΠΆΡΩΝΘΆΡΡΗΟΑΙ “ΤΉΤΤΕ 


1. ΟΟΒ. ΙΧ, 11-ῖν, ἃ. 


10 


10 


ΠΟΙΘΗΟΘΙΗἈΧΟΓΊΖΟΜΆΙ “ΓΟΆΜΗ «Δ. 
ΟἈΙΕΤΗ ΤΙΝΆΟ -ΤΟΥΟΧΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥῸΟ 
ΗΜΆΟΘΟΘΟΚΑ ΓΑΟΛΡΙΚΑΤΙΕΡΙΤΆ ΤΟΥ 
ΤΆΓ᾽ ΘΝΟἈΑΡΚΙΓΆΡΙΤΕΡΙΠΆΑΓΓΟΥΝΊΓΘΟ 
ΟΥΚΑΤΓΆΟΆΣΡΙΚΛΟΤΡΑ ΓΕΡΥΌΟΜΘΘλ.. δ 
ΤΓἈΓΆᾺΡΟΙΤΆΑΧΙΓΗΟΟ ΤΡἈΤΙΆΟΗΜΟΩΝ 
ΟΥ̓ΟΆΡΙΚΙΚΆ. ἈΆΑΛΑΛΔΥΝΑΆΓΤΆ ΩΣ) 
ΘΟ -ΠΡΟΟΚΆΑΘΑΙΡΘΒΟΝΟΩΟΧΎΡΟΜΑΆ. 
ΤΟΝ ἈΟΓΙΟΜΟΥῸΟΙΚΆΘΑΙΡΟΥΝΤΕΟ. 
κα ΝΥ ωμλριταρῶμενον 10 
ΚΑΤ ΑΓΗΟΓΝΩ ΟΕ ΤΓΟΥΘῪ. ΚᾺΊ 
ἈὉΧΧΜΆΑΛΧΟΣ ΤΙΖΟΝ ΤΕΟΠΆΝΙΝΟΗΜΑΆ. 

᾿ ΘΙΟΤΗΝΥΤΙΆΙΚΟΗΝ ΓΟΥΧΎΘΚΆΙΕΝ 
ΘΤΟΙΜΟΩΔΘΧΟΝ΄ ΓΕΟΕΘι.ΔΙΚΗΟΆΟΩΤΤΑ. 
ΟἈΝΙΤΆΑΡΆΚΟΗΝ: ΟΥΓἈΜΝΙΤΑΗΡΦΌΘΗ 16 
ὙΜΩΝΗΥΤΤΙΆΚΟΗ᾽ ΤἈΜΚΑΓΆΤΡΟΟΟΩ 
ΤΤΟΝΕΆΕΙΤΕΤΆΙ" ΕἸ ΤΙΟΠΤΕΙΤΤΟΙΘΕΝ 
ΕΑΛΥ̓ΤΩΟΧΎΈΕΙΝΆ.. ΤΟΥ ΓΟΙΤΆΆΧΙΝΆΟ 
ΓΙΖεοθωλφαολυ του. οτικαθῶο 
ἈΥ̓ΤΓΟΟΧΎ. ΟΥ̓ΤΟΣΟΙΚΟΗΜδΕΙΓΟ᾽ ΘἈἊΝ ὡῦ 
ΤΕΓΆΡΙΤΕΡΙΟΟΟΤΤΕΡΟΝΤΊΉΚΑΥΧΗΟΘΟ 
ΜΆ. ἸἹΤΕΡΙΓΓΗΟΘΘΞΟΥΟΙΆΘΗΟ, ΔΟΌΚΕΝ 
ΗΜΙΝΟΚΌΟ. σισοικολόμηδνιζαοΥυ 
ΙΞ ΕΙΟΚΑΘΕΡΆΙΟΙ ΝΥ ΜΝ: ΟΥΚΈΟΧΥ. 94 


1817 [991] [Π- 08. ΣΧ, 3---Β. 


ΘΗΘΟΜΆ Ἰναμηλοόξῷ -ωὥσλν 
εἰς οκωνυμλολιλ ΝΠ Τ᾽ 


ΠΟΙΝΕΆΡΘΙΑΙΚΑΙ Ισχγ ΡΆ!: Η.ΔΟΕΙ͂ΤΑ. 


ἌΟΟΝ ΟΤΓΙΔΙΜΕΝΕΙΠΟΤΟΆΛΆΔΛΙ., 


168 


ΡΟΥΟΙΆΓΟΥΟΘΦΩΜΑΆ ΓΓΟΟΆΟΘΘΕΝΗΟ -ἰς 
ΟἈΧΟΓΟΟΘΘΣΟΥΘΕΝΗΜΈΟΝΟΟ᾽ ΤΟΥ ΤῸ 
ἈΟΓΙΖΕΟΘΩΟΤΌΙΟΥ ΤΌςΟ. ΟΤΊΟΙΟΙΕ 
ΟΜΕΝΤΌΛΟΓΟΩ ΔΙΕΠΙΟ ΤΌΧΟΟΝΑ. 
ΠΟΝΤΈΟ. ΤΟΙΟΥ ΓΟΙΝΚΑΙΤΆΡΟΝΤ' 

ΤΌ Εργω": ΟΥ̓ΓΑΡΤοΑΜώΜΕεΝΕΓ 
ΚΡΙΝᾺ -ΗΟΥΓΚΡΙΝΆΙΕΛΥ ΤΟΥ: 
ΤΊΟΙΝ ΤΩΟΝΕΛΥ ΓΟΥΟΟΥΝΙΟΤΆ. 
ΝΟΝΤῸΩΝ᾽ ἈΧΛΆΧΆΛΥ ΓΟΙΕΝΕΛΥ ΤῸΙΟ. 
ΕλΥΓΟΥΟΜΘΈΡΟΥΝΤΕΟΙΚΑΙΟΥΓΚΡΙ 
ΝΟΝΤΈῈΟ, ΕΧΥ ΓΟΥΟΕΧΥ ΓΟΙΟΟΥΟΥΝΙ 
ΟΥΌΙΝ᾽ ΗἩΜΕιαλ δοΟΥΚεοισ ΤΆΧΜΕ. 
ΤΡΑΚκλυχησοομεθλ:ἈΧΧΑΚΑΤᾺ 
ΤΟΜΕΤΡΟΝΤΟΥΚΆΑΝΩΝΟΟσ: ΟΥῈ 
ΜΕΡΗΟΘΝΗΜΙΝΟΘΌΟ: ΜΕΤΡΟΥΘΦΙι 
ΚΘΟΘΆΙ -ἈΧρικαιυ ΜΝ: ΟΥΓᾺΡ 
ΜΗΩσΕφΦικνουμενοιθιοῦμᾶο 
ὙΤΙΕΡΕΙΚΤΙΝΟΜΕΝΕΛΑΥ ΓΟΥῪῸ -ἌΧΡΙ 

γα δι μωνεφϑλολμενον 
ΤὠΘΥἈγγελιω ΓΟΥΧΎΥ. ΟὙκειο 


Π. ΟΟΚ. Χ, 8 --- 18. 


10 


18 


24 


ΤΠ λλμετρακλυχώμενοι ενλᾶλο 
ΤΡῬΙΟΙΟΚΟΙΤΟΙΟ: ΘΆΤΠ Δ ΘΕΧΟΝΤΘΟ 
ἈΥΣΑΝΟΜΕΝΗΟΤΗῊΗΟΠΙἊΟΤΕΩΟΟΥΜῶ- 
ΕΝΥΜΙΝΜΕΓΆΛΥΝΘΗΝΆΙΚΆΤΆ. 
ΤΟὌΝΚΑΝΟΩΟΝΆΗΜΩΝΕΙΟΙΤΕΡΙΟΟΙΆΝ. 
ΕἸΟΤΆΥΤΙΕΡΘΚΘΙΝΑΥ ΜΟΩΟΝΘΥΆΓΓΕ 
»ολοθλι οὐκονλλλοτριωκλανῳ 
ΝΙ: ΕἸσΤΆΕ ΤΟΙΜΆΑΚΑΥ ΧΗΟΆΧΟΘΆΛ 
ολεοκαγ γχωμενοοἍοενκώκλυχαλ. 
οθὼ ΟὙΓΆΡΟΘΔΥ ΓΟΝΟΥΝΙΟΤΆ 

ων. ἐκεινοσεοτιν οκιμοσ.: Ἀκ 
ἈΟΝΟΚΟΟΥΝΙΟΤΉΟΙΝ' Οφθλον 

δωνθιχθοϑεμουμικροναφροουύνης 
[ἈΛλλλκΚΑαι Ν]ΙεΧεοθεμοὺυ Ζηλὼ 
[ΓΑΡΥΜἈΆΟΘΥΖΗΧΟΩΙΗΡΜΩΟΘΆΜΗ,. 
Γ ἈΡ ἀὲνε νὰ, ἈΣ ὐὐς τῶν τ Αν Ἰ δ ἀρνλφν, δ τὐφρς ὸν τὲς ὡς τας 71 ἈΡΘΟΝΟΝ 
ἈΓΝΗΝΠΆΡΑΟΤΗΟΘΣ ΤῶΧΟΩὦ φΦὸο 

[κογμλιλα. μηττῶςσ: ΦΟΟΟΦιοθση 

ΤΤΓΗΟΘΝΘΥΆΝΕΝ ΤΗΙΓΆΝΟΥΡΓΙ 
ἈΛΥΓΤΟΥ: ΦΘΑΡΕΓΓΑΝΟΗΜΆΓΑ 
ὙΜΩΝ. ἈΠΟΤΉῊΟΛΙΤΆΩ ΤΗΤΟΟΤῊ 
ΕΙΟσΤΌΝΧΙΝ᾽ ΘΙΜΕΝΓΆΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΟΘ 
ἈΛΧΟΝΙΝΚΗΡΥΌΟΘΕΙ: ΟΝ, ΟΥ̓ΚΕΙΚΗ 
ΡΥΣΆΜΕΟΝ᾽ ἩΤΠΙΝΑΘ ΤΕΡΟΝΆΆΜΕΑ. 


189 [68] 1. ΟΟᾺ. Χ, 16 ---ΧΙ, 4. 


ΝΕΤΆΙΟ, ΟΥ̓ΚΕΆΆΕΕΤΆΙ! -ΗΕΥΆΓΓΕ 
ἈΦΟΝΕΤΈΡΟΝΟ, ΟΥ̓Κ ΔΕ ΣΆΟΘΑΆΣΙ 
κΑλωολνειχεοθλι ἈΟΓΙΖΟΜΆΙ 
ΓΆΡΜΗΔΟΘΝΥΟΤΕΡΗΙΚΕΝΆΤΟΣ. 
ὙΤΙΕΡΑΙΆΝΆΑΠΟΟ ΤΌΛΟΩΝ᾽ ΘΔ ΘΚΆΙ 
ΛΟ ΤΗσ Τὠλογω -ἈΧΧΟΥ ΤΉΓΝΩΟΩ 
ΟΕΙ᾿ ἈΧΧΕΝΙΤΑΝΤΙΦΆΝΕΡΩΘΕΝ 
“ΤΕΟΘΕΝΙΤΆΟΙΝΕΙΟΥΜΆΟ' ΗἈΜᾺΡ 
ΤΙΆΝΕΠΟΙΗΟΆΘΑΥ ΓΟΝΤΆΙΤΕΙΝΩΝ 
᾿'ΜΑΥ ΜΘΙΟΥΝ ΩΘΗΤΆΙ ΟΤΊΔΟΡΕ 
ἈΝ ΤΟΤΟΥΘΥΘΥἈΓΓΕΧΙΟΝΕΥῊΓ 
ΓΕΧΙΟΆΜΗΝΥΜΙΝ: ἈλΧΆΟΘΕκΚΆΗ 
᾿κσΘοΥἈΗΟλἈἈΚωΩΝΟΥΌΝΙΟΝΤΡΟΟ 
ΤῊΗΝΥΜΩΝ.ΔΙΆΚΟΝΙΆΝΜ᾽' ΚΆΗΤΑ. 
ΡΩΝΙΠΠΡΟΟΥΜΑΆΟΚΥΟΤΈΡΗΘειςσ. ΟΥ 
ΚἈΓΓΕΝΆΑΡΙΚΗΟΆΟΥΘΕΝΟΟ ΤΟΌΓΑΆΡΥ 
ΟΤΈΡΗΜΆΜΟΥ. Προσολνεπληρῶοκχ 
ΟΙΆΕΧΦΟΙΘΑΘΟΝ᾽ ΓΘΟΆΙΤΟΜΆΙΚΘ 
ἈΟΝΙΆΘ' ΚἈΙΕΘΝΙΤΑΝΤΙΆΚΆΡΗΕΜ 
ἈΥΓΤΟΝΥΜΙΝΕΤΗΡΗΟΆΚΑΙΤΉΡΗ 

Ὁ ΘΟΤΙΝΆΛΗΘΕΙΆΑΧΎΕΝΕΜΟΙ-:Ο 


᾿} ἸηκλυχηοιολυττῊ. ΟΥ̓ΦΡΆΓΗΘΕ 


ΓΑΙΕΙΟΓΕΜΘΕΝ.ΤΓΟΙΟΙΚΆΗΜΔΆΔΟΙΝΤΤῊΚ 
ΧΔΙ͂ΔΟ ΑἸΑΤῚ. ΟΤἿΙΟΥΚΆΓΑΙΙΟΥ 


Π. ΟΟᾺ. ΧΙ, 4-τῖ. 


10 


18 


24 


ΜΆΟσ, ΟΘΟΟΙΔΕΝΝ᾽ ΟἈΔΕΙΠΤΟΙΩΚΆΙΠΟΙΗ 
Οὗ ΝΆ ΘΙΚΚΟΥ Ὁ ΤΗΝΆΦΟΡΜΗ: 
ΤΟΝΘΕΘΧΟΝΤΟΩΝΆΑΨΟΡΜΗΝ: 'ΝᾺ6 
ΝΜΩΚΑΥΧΟΩΝΤΆΙ. ΕὙρεθώοινικὰ 
ΘΟΩΟΚΆΙΗΜΕΙσ' ΟΙΓΆΡΤΟΙΟΥ ΤΟΙ: 
ὙΕΥΔΑΠΟΟΤΌΛΟΙ: ΕΡΓᾺ ΓΆΒΆ ΟΛΙΟΙ: 
ΜΕΤΆΟΧΗΜΑΆΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙΘΙΟΆΙΤΟ 
ΟΤΟΛΧΛΟΥΌΟΧΥΎ. ΚΑΟΟΥΘΑΥΜΑΆΑΥΤΟΟΘΟ 
ΓΆΡΟΟΧΓΑΝΆΑΟΜΘΤΆΟΧΗΜΑΆΤΙΖΕ 


ΤἈΙΕΙΟΑΓΓΕΧΟΝΦΤΟΟσ ΟΥ̓ΜΕεγλοῦ,; 


ΘΙΚΑΙΟΙ.ΆΚΟΝΟΙΆΥ ΓΟῪ, ΜΕΤΆΟΧΗ 
ΜΑΓΙΖΟΝΓΓΑΙΟΟΔΙΆΚΟΝΟΙΔΟΙΚΆΙ 
ΟΟΥ̓ΝΗΟ᾽ ΟΝ, ΓΟΤΕἈΧΟΟΘΟΤΆΙΚΑΓΤΆ. 
ΤΆἈΕΡΓΆΛΔΥ ΤΟΝ, ΤΠΆΛΧΙΝΆΕΓΩ ΜΗ 
ΤΙΟΜΕΒΔΟΣΗἈΧΦΡΟΝΆΘΙΝΆΙ: ΘΙΆΕΜΗ 
ΓΕ-ΚΑΝΩΟΘΆΦΡΟΝΆΔΘΣΆΟΘΕΜΘΕΕ 
ΜΆΚΑΓΩΜΙΚΡΟΝΤΙΚΑΥΧΗΟΘΟΜ: 
ο,ἈΆλοω. οὐγκατυςθμλλλὼ -λλλώςσ 
ΒΝΆΦΡΟΟΥΝΗ -ΘΝΤΆΥ ΤΗΤΉΥΤΙΟ 
ΟΤΆΟΘΘΙ ΤΗΟΚΑΥΧΗΟΕΟΩ ς᾽ ΕἸΤΕΙ ΟΧῸΙ 
ΚΑΥΧΟΩΟΝΓΓΑΜΚΑΓΓΑΓΓΗΝΟΆΡΙιΚΑ: 
ΚἈΓΩΚΑΥΧΗΟΘΟΜΆΜΪ ΗἩΔΕΩΦΟΓΆᾺΡ 
ἈΝΟΧΘΟΘΕΤΟΩΟΝΆΦΡονων Φβὸ 
ΝΗΜΟΙΟΝΤΈΟ᾽ ἈΝΕΧΕΘΟΘΕΓΆΡ. ΕἸ ΤΊΟ 


191 [243] Π. ΟΟΆΒ. ΧΙ, 11 -- 20. 


1δ᾽ 


24 


ὙΜΔΆΑΟΚΑΤΆΔΛΟΥΛΟΙ: ΘΙ ΤἸΊΟΚΆΤΕΈΟΘΙ 

ΕἸ: ΕἸ ΤΙΟΛΆΜΕΆΝΕΘΙ: ΕἸ ΤἸΊΘΕΙΤΕΡΕΤΆΙ- 

ΕἸ ΤἸΟΘΙΟΠΡΟΟΩΙΤΟΝΥΜΆΟΘΔΕροι' κΆ 

ΤἈΛΙΤΙΜΙΆΝΆΘΓΩ᾽ ΘΟΟΤΊΉΜΕΙΟ β 

ΘΙΟΘΕΝΗΟΆΜΕΟΝ Ὁ ΕΝΩΔΆΝΤΊΟ δ 
] ολμλ. να φροογνηλεγω.τολμῳ β 

ΚΆΓΩ᾽ ΕΕΡΆΙΟΙΕΙΟΙΝ. ΚΆΓΩ ΟΡΆΗ 

ἈΓΓΆΙΕΙΟΙΝΚΆΓΩ᾽ ΟΠΕΡΜΆΔΕΡΑ. 

ἈΜΈΙΟΙΝ, ΚΆΑΓΟΣ᾽ ΔΙΧΚΟΝΟΙΧΎΕΙ 

ΟΙΝ. ΤἈΡΑΦρονωνλλλωυταρθγωο νυ 

ΘΝΚΟΙΠΠΟΙΟΠΕΡΙΟΟΟΤΕερῶςσ' ανφυλὰ 

ΚἈΑΙΟΥΤΙΕΡΕΆΧΟΝΤῸΟ᾽ ΘΝΙΤΆΗΓΆΙΟ, 

ΠΕΡΙΟΟΟΤΈΡΩσς᾽ ΕΝΘἈΑΝΑΆΤΟΙΟΠΟΆΛΆ, 

κισ᾽ ὙΤΟΟΪΟΥΔΆΊΩΝ -ΤἸΕΝΤΆΚΙΟ 

ΤΕΟΟἈΆΧΡΆΙΚΚΟΝΤΆ.ΠἈΑΡΑΜΙΆΑΝΘΆΛΔΕΟ᾽. ΟΠ 15 

ΓΡΕΙΘΕΡΆΚΔΑΙΟΘΗΝ᾽ ἉἈΠΆΣ ΘΆΙΘΑΆΟ 

ΘΗΝ᾽ ΤΡΕΙΟΕΝΑΥΓΆΓΗΟΣ᾽ ΝΥΧΘΗ 

ΜΕΡΟΝΕΝΤΌΒΥΘΟΩΙΠΕΠΟΙΗΚΆ ὁ 

ἈΥΤΙΟΡΙΆΙΟΙΤΟΆΆΆΜΚΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΙΟ 

ΠΟΤΆΜΩΝ᾽ ΚΙΝΔΑΥΝΟΙΟΆΧΗΟΤΌΝ᾽ 20 

ΚΙΝΑΥ ΝΟΙΟΘΙΚΓΕΝΟΥΌΟ: ΚΙΝΆΥΝΟΙΟ 

δ σβθνηηωηὄόν" ιν Υ ΝΟΙΟΘΒΝΠΟΆΘΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙΟΕΝΕΡΗΜιΆ" ΚΙΜΔΥΝΟΙ͂. 

ΒΕΝΘΆΆΧΆΧΟΟΗ -ΚΙΝΑΥ ΝΟΙΟΘΝΥ ΕΥ 34 


192 1. ΟΟΒ. ΧΙ, 30-- 26. 


λα θΆφοιςσ ανκοπωκλιμόχϑοω 
ΕΝΆΑΓΡΥΤΙΝΙΆΙΟΠΟΛΆΆΚΙΟ᾽ ΘΝΆΙ 
ΜωκΆ γι ἘνΝνηστθιλιοποι 
ἈΆΚΙΟ ΘΝΥΎΥΧΘΙΚΑΙΓΥΜΝΟΤΉΤΙΥ 
ΧΩΡΙΟΤΩΝΙΤΆΡΕΚΤΌΟ᾽ ἨΕΠΙΟΥΌΤΆ. 
ΟἸΟΜΟΥΗΚΆΘΗΜΕΡΆΝ᾽ ἩΜΕριμΜνΑ. 
ΠΑΝ ΤΩΟΝΕΚΚΆΗΟΙΟΝ: ΤΊΟλΟ. 
ΘΕνει. καιογκᾶοόθενῳω, ΤΊΟΟΚΑΝ 
ἈΛΔΖΕΤΆ,. ΚΟΥ ΚΕΓΩΙΤΥΡΟΥ 
᾿ΜΆΙ; ΘΙΚΑΥΧΆΟΘΆΙΔΕΙ -ΤἈΓΤΉΟΘΧΟ 
ΘΕΘΝΘΙΆΟΜΟΥΚΑΥΧΗΟΟΜΆ ΟΘο 
ΚΑΙΠΗΡΤ ΟΥ̓ ΚΥΗΜΩΜΝΙΥΧΎΟΙΔΕΝ. 


ΟΟἸΝΘΥ ἈΟΓΗ ΤΟΟΓΘΙΓ ΓΟΥΟΔΛΙΟΝΆς. 


οΤἸΟΥ εγλομλι ενλαμλοιζῷῶο 
ΕΘΝΑΡΧΗΟἈΧΡΕΤΆΓΤΟΥΚΆΑΟΙΆΕΩΟΘΘ 
φΦρουγρειτηνπολννλαμλοκηνῶ, 
τιλολμεθϑαλων: ΚΑΙ ΘΎΡΙ 
ΔΟΟΘΕΝΟΆΑΡΓΆΑΝΗ: ΕΧΑΧΛΆΟΘΘΗΝυΑ. 
ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΟ: ΚἈΑΙΕΣΕΦΎΥΓΟΝΤΆΟ 
ΧΕΙΡΆΟλΥ ΤΟΥ κλυχλοθλλαι οΥ 
ΟΥΜΦερββθιμεν: ΘΒ ΘΥΟΟΜΆΜΙΔ ιο 
ΤΟΟΟΤΙΓΔΟΙΔΟ. Ιλ... . «ον τ νι 


198 [130] ΤΙ. ΟΟΒ. ΧΙ, 36---Χ , 3. 


10 


18 


ἈἋ. ΕΙΤΕΘΙΓ ΓΟΟΤΟΥΟΘΟΘΜΑΆΑΤΌΟΟΥΚ 
ΟΙΔΆ- ΟΘΟΟΙΔΕΝ -᾿ἈΡΙΤΆἈΓΕΝΙΓΆΓΤΟΝ 
ΤΟΙΟΥ͂ΤΟΝ. ΕΟ ΟΤΡΙ ΤΓΟΥ̓ΟΥΝΟΥ.κς 
ΟΙΔΑΤΤΟΝΤΤΟΙΟΥ ΓΟΝΆΝΟΝ. ΘΙ ΤΈΕΝ 
ΟΟΜΑΤΊΘΙ ΤΕΘΚ ΤΟΟΤΟΥΟΦΟΜΑΆΤΌΟ 
ΟΥ̓ΚΟΙΔΆ. ΟΘΟΟΙΔΕΝ -ΟΤἸΗΡΙΤΆΓΗ 
ΕἸΟΤΟΝΙΤΆΡΆΔΕΙΟΟΝ -ΟΟΗΚΟΥΌΘΝ 
ἈΡΡΗΤΆΡΗΜΑΤΆΞ:Ἀ ΟΥ̓Κ σῶνΝ. ἈΝ 
ΘΡΩΙΙΩΘΛΧΆΔΛΗΟΛΙ ὙΤΤΕΡΤΟΥ ΤΟΙΟΥ 
ΤΟΥΚΛΑΥΧΗΟΘΟΜΑΆΜ ὙΤ͵ῺΕΡΆΘΌΜΑΥ 
ΤΟΥΟΥΚΑΥΧΗΟΘΟΜΆ: ΘΙΜΗΕΘΝΤΆΙΟ 
ἈσΘΘΝΙΆΙΟΜΟΥ.: ΘἈΝΓΆΡΚΆΑΙΘΘΆΧΗ 


οὠκλυχηολοθλι οὐκθοομλιάφρῷῶ. 


ἈΛΗΘΙΆΝΓΆΡΕΡΟΩ: φιλοόομᾶλνλα ΜΗ 
ΤΊ ΟΘΙΟΒΜΘΆΟΓΗΟΘΗΤΆΛΙ ὙΤΤΕΡΟ,ΚᾺΘ 
ΤΤΕΙΜΕ. ΗἈΚΟΥΙ ΤΊ ΣΕ ΜΟΥ" ΚἈΑΙΤῊ 
Ὑπτερκολητωνλποκαλυύεων. 
'ΜΚΜΗΥΤΙΕΡΕΡΟΜΆΙ ΘΔ ΟΘΗΜΟΙ 
ΟΚΟΧΟΩΥ ΤΉΗΟΆΡικΘΙ: ἈΓΓΘΧΟΟΟΆΧΤΆᾺ-: 
"ῬΜΚΜΜΕΚΟΧΆΦΡΙΖΗ. ΙΜΆΜΗΥΤΤΙΕΡ 


ἈΡΟΜΆΙ ὙΠΕΡΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡειο 


| ονι«ΜπΑρεκλλεολ.: ΙΜΔΑΙΠΟΟΤΉΜΣ. 


ΠΕΜΟΥ Δ ΚἈΙΕΙΡΗΚΕΝΜΟΙ -ἌΡιζειοοι 
ΗΧΑΡΙΟΜΟΥΨΛΗΓΆΡΑΥΝΆΜΙΟΜΟΥ. 


Π. ΟΟΒ. ΧΗ, 3 ---9. 


10 


24 


ΕΝΆἈΟΘΘΕΝΘΙΆΓΤΓΈΛΙΟΥ ΤΆΙ ἩΔΙΟΤΆᾺ. 
ΟΥ̓ΝΜΆΆΧΆΟΝΚΑΥΧΗΟΟΜΑΆΙΕΝΓΤΆΙΟ 
ἈΘΘΕΝΕΙΆΑΙΟΜΟΥ-ΙΝἈΕΙΤΙΟΚΗΝΩ ΘΗ 
ΕΠΕΜΕ. ΗΔΥΝΆΑΜΙΟΤΟΥΧΥ" 
ἈΟΟΘΥΔΟΚΩΘΝΆΟΘΘΕΝΘΙΆΙΟ᾽ ΕΝΥ 


ΕΡΘΟΙΝ᾽ ΕΝΑΝΆΓΙΚΆΑΟΓ ον λιώγμΜοΟις 


ΕΝΟΤΤ ἘΝΟΧΩΡΙΆΙΟΥΤΙΕΡΧΥ. ΟΤᾺΝ 
ΓΆΡΑΟΘΕΝΩ ΤΟΤ ΘΛΥΝΑΤΌΟΘΙΜΙ 
Ι ἐγοναλφρωνκλυκώμενος Ὑ 
ΜΕΙΟΜΘΗΝΑΆΓΚΆΟΆΓΕ᾽ ΕΓωΩΓΆΡΩ. 
φθλονυφυμωνουνιοτΆΟΘαι.: 
ΟΥ̓ΔΘΝΓΆΑΡΥΟΤΕΡΗΟΛΧΤΟΩΝΎΤΙΕΡΆΙ 


.ΑΟΙΝΑΤΙΟΟ ΓΟΆΧΟῸΝ -ΕἸΚΑΙΟΥΔ ΕΝΝΕΙΜΙ" 


ΤἈΜΕΙΝΝΟΗΜΘΙΑΓΓΟΥΆΛΙΙΟΟΤΟΆΟΥ 
ΚΑΖΤΕΙΡΓΆΟΘΗΘΝΥΜΙΝ -ΕΝΙΠΆΟΘΗ 
ὙΤΤΟΜΟΝΗ :ΘΝΟΗΜΒΕΙΟΙΟΚΑΙΤΈΡΑΆ 
ΟἸΝΚΑΟΙΔΥΝΆΜΘΟΙΝ -ΤἸἹΓΆΡΘΟΤΙ. 
Ο, ΗΤ ΓΗΘΗ ΤΟΥΤΙΕΡΤΆΟΛΟΙΤΤΆΟ 
ΘΙΚΙΚΆΗΟΙΆΓ᾽' ΕἸΙΜΗΟΤΊΑΥ ΓΟΟΘΕΓῸ 
ΟΥ̓ΚΑΤΕΝΆΡΚΗΟΛΥΜΩΟΟΝ (ΧΆΡΙΟΆ. 
ΟΘΕΜΟΙΤΉῊΝΑΟΚΙΚΙΆΑΝΜΓΑΥ ΓΗΜΝ᾽ 
Ι'ΔΟΥΤΡΙ ΤΟΝΘΕ ΤΥΜΩ΄ΟΟΘΧΩΘΆΘΕΙ. 
ΠΡΟΟΥΜΑΆΟσ: ΚΑΙΟΥΚΑΤΆΜΝΆΡΚΗ 
ΟΟὙΜΩΟΩΝ -ΟΥ̓ΓΑΡΖΗΤΟΩΣΤΆΑΥΜΩ. 


1905 [194] Π. Ο0Β. ΧΙ, 9 --- 14. 


10 


1ὅ 


φΦΑΞ 


ἈλλλυμΜᾶσ ΟΥ̓ΓΑΡΟΦΘΆΕΓΓΆΓῈ 
ΚΝΜΆΑΓΓΟΙΟΓΟΝΘΥΟΙΝΘΗΟΆΥΡΙΖΘΙ-: 
ἈΛΧΟΙΓΟΝΘΙΟΤΟΙΟΤΈΚΝΟΙΟ᾽ ΕΓ 
ἈΕΗΔιΙσΤΆ λα πτανηςωκλιακλλ. 
ΤἸΤΆΝΗΘΗΟΟΜΑΙΥΠΕΡΤωΝνγ ύχω. 
ὙΜΩΝ.: ΘΙΚΆ ΠΤΕρισΟσΟ ΤΕΡΟΟΥΜΆΟ 
ἈΓΆΠΩΝ .- ΗΟΟΟΝΆΑΓΆΤΙΟΜΑΆ εστὼ 
δὲ, ἐγωουκαιτθεαρηολυμλο: Ἀλλὰ 
ὙΠΆΡΧΩΝΠΑΝΟΥΡΓΟΟ. ΔολΥΜλσ 
ΕἈΆΒΟΝ᾽ ΜΗΤΊΝΆ ΟΝΆΠΕΟΤΆΣ 
ΚΑΠΡΟΟΥΜΆΟ ΑΙλΥ ΤΓΟΥΕΙΤΆΘΟΝΕ 
ΚΤΙΟΛΥΜΆΟ,; ΠΆᾺΡΕΚΑΛΧΘΟΛΤῚ 


Ϊ ΟΝΙΚἈΙΟΥΝΑ ΠΕΟΤΕΙΆΑΤΟΝΆΔΕΣ 


ον" ΜΗΤΊΕΠΆΘΒΟΝΘΙΚ ΤΉΟΘΕΘΝΥΜΆΟ 
ΤΊΙΤΟΟ, ΟΥ̓ΤΩΟΛΥ ΤΓΟΩΤΙΝΗΤΕΡΙΕΙ͂ΤΆ. 
ΤΉῊἨΟΘΆΜΕΝ; ΟΥ̓ΤΟΙΟΛΥ ΤΟΙΟΙΧΝΘΟΙ͂; 
ἸΤΤΆΛΙΝΙ ΟΚΕΙΓΆΙΟΤΊΙΥΜΙΝΆΙΤΟΧΟ 
ΓΟΥΜΕΘΆ. ΚἈΑΓΕΝΟΠΙΟΝΘΥΕΝ 
ΧΩΟΛΧΛΆΛΧΟΥΜΕΝ᾿ ΤἈΔΕΠΆΝΤΆΔΛ. 
ἈδΆφοι- Ὑππερτηουμώνοικολο 
Μησ' Φοεκουμλιγαβρμηπώσθεα 
Θωνουχοιουοθθλωθυρωυμᾶλσ. 
ΚἈΓΩΘΥΡΕΘΟΥΜιΝ. ΟΙΟΝΟΥΘαΆΘ 


ηπωώσερειο: ΖΗΆΧΟΙ- ΘΥΜΟΙ- ἈΙΡειϑι 


Π. ΟΟΒ. ΧΗ, 14 --- 20. 


10 


24 


Ἀ- ΚΑΤΆΧΆ ψ ϑυριομοῖ ΦΥ 
ΟΙΘΘΕΙΟ-: ἈΚΑΓΓΑΟΤΆΟΙΔΙ ΜΗΙΙΆΔΛΙ 
ΕἈΘΟΝΤΟΟΜΟΥ.- ΤἈΠΙΝΩΟΘΘΙΜΕΟΘΟ 
ΜοΟΥΤΙροογμᾶσ: καηπανθηοῶπολκ 
ἈΟΥΟΤΩΝΙΤΡΟΗΜΑΆΡΤΉΚΟΤΩΝ 
ΚΑΙΜΗΜΕΤΆΝΟΗΟΆΝΤΏΩΝ. ΕἸΤΙ 
ΤῊἨΛΣΚΑΘΆΡοιλ. ΙΑ τορνειλ.: ΚΆΙ 
ἈΟΘΆΓΙΆΞΗ, ΕΠΡΆΣΑΝ᾽ ΤΡΙ ΤῸΝ 

ΤΟΥ ΤΟΕΡΧΟΜΑΆΑΜΠΡΟΟΥΜΆΟ' ΕΠΙΟΤῸ 
ΜΑΆΑΓΓΟΟΛΔΥ ΟΜΑΡΤΎΡΩΝΚΑΙΤΡΙ 
ΦΝΟΤΆΘΗΟΕΤΆΙΤΆΝΡΗΜΑΆ᾽ 


Ι Ϊροειρηκακλιπρολεγω- Ὁ σπΆῬωΝ 


ΤΟΛΟΕΘΥΤΈΡΟΝ -ΚΑΙΆΤΤΟΝΝΎΥΝΓΡΑΆ. 
«ὩΤΟΙΟΠΡΟΗΜΑΆΡΤΉΙΚΟΟΙ: ΚἈΙ 
“ΓΟΙΟΧΟΙΠΟΙΟΙΤΆΟΙΝ: ΟΤΙΕΘΆΑΝΘΆΘΟΩ) 
ΘΙΟΤοπα νου φειοομᾷλι σπθιλο 
ΚΙΜΗΝΖΗΤΕΘΙΤΕ.- ΤΟΥ̓ΕΝΕΜΟΙΆΔΛ. 
ἈΟΥΝΤΤΟΟΧΥ ΟΟ, ΘΙΟΥΜΆΑΟΟΥΚΆΟΘΕ 
ΜΘΙ- ἈΑΆΆΔΥ ΝΆ ΓΓΕΙΕΝΥΜΙΝ᾽ ΚΑΙ 
ΓᾺΡΕΟΤΑΥΡΩΘΗηΗΘσΆΌθενθιλσ' Ἀλ 
ἈΛΖΗΘΚΛΥΝΆΜΕΟΩΟΘΥ. ΚΑΙΓΆΡ 
ἨἩΜΘΙΟΆΑΟΘΟΘΝΟΥΜΕΝΕΝΔΥ ΤῸ εκ 
ἈΥΝΑΙΜΕΩΘΩΟΘΥΒΕΘΙΟΥΜΆΑΆσς' ΘΑΛΥ ΓΟΥῸ 
ΤΤΕΙΡΆΑΖΕΤΕ: ΕἸΒΟΤΆΙΘΝ ΤΗΤΤΙΟ ΓΤΕΙ: 


101 [346] ΤΠ, Ο0Β. ΧΙ], 30 --- ΧΙΠ, ὅ. 


10 


15 


24 


ΘΧΥΓΟΥΟΔΟΚΙΜΆΖΕΤΕ: ΕἸΟΥΚΈΠΙ 
ΓΙΝΩΘΟΚΕΤΆΙΘΑΥ ΓΟΥΌῸ: ΟΤΊΧΟΙΟΕΝ 
ὙΜΙΝΕΘΟΤῚΝ :-ΕἸΜΗΤΊΆΔΟΙΚΙΜΟΙΘ 
ΟἿΆ ΘἈΤΤΠΖΟ Δ ΘΟΤΙΓΝΟΩΟΘΟΘΑΆ.. 
ΟΤΙΗΜΘΙΟΟΥΚΘΟΜΘΟΝΆΚΔΟΚΙΜΟΙ 
ΕὙΧΟΜΘΕΘΑΔΕΠΡΟΟΤΌΝΘΝ. ΜΗΙΤΟΙ 
ΗΟΔΙΥΜἈΆΧΟΚΆΑΚΟΝΜΗΔΟΜΝ: ΟΥὙΧΊ 
νμλημβιολοκιμοιβδανώμεν" Ἀλ 
ἈΜΙΝΑΥΜθΕδιΙΟ.ΤΟΙζΧἈΟΝΙΤΟΙΗΤΆΜ Η 
Μοιολεωολι ΟΚΙΜΟΙΟΜΕΝ᾽ ΟΥ̓ΓᾺΡ 
ἈΥΝΆΑΜΜΕΘΑΤΙΚΑΓΆ ΓΓΗΟΆΧΆΗΘΘΙ 

Ἀσ ἈΧΑΛΧΥΤΙΕΡΤΗΟΆΛΗθθοθιλςσ' χρῷ 
ΜΕΝΓΆΡΟΤΆΝΗΜΘΙΟΆΟΘονΝνῶμΜΕδ': 
ὙΜΘΙΟΔΕΛΔΥΝΑΆΤΟΙΗΤΕ᾽ ΤΟΥΤῸΙς 
δυὐχομβθᾶ.: ΤῊΗΝΥΜΟΟΝΙΚΑΤᾺΡ 
ΤΉΟΙΜ᾽ ΔΙΑΤΟΥ ΓΟΤΆἈΥ ΤΆἌΑΧΛ. 


Ι Ϊωνγράφὼ ν πΆΡωΝ. ΜΗΆΙΤΟ 


ΤΟΜΩΟΧΡΙΟΟΜΑΆΑΙ. ΚΑΤΆΑΓΤΉΝΕΘΞΟΥ 
ΟΙΆΝ ἫΝ, ΟἸ(ζΟ Ἀ ΚΕΝΝΜΟΙ -Εἰσοικο 
ἈΟΜΗΝΚΑΙΟΥ ΚΘΙΟΙΚΆΘΆΙΡΕΘΟΙΝ: 
ἈΟΙΠΠΙΟΝΟΥΝΆΔΕΆΧΦΟΙ- ΧΆΙΡΕοΘϑ: 
ΚΑΙ ΆΡΤΊΖΘΕΟΘΕ -ἸΆΡΑ ΚΆλειοθε': 
ΤΌΛΥ ΓΟΦΡΟΝΟΘΙΓΕ : ΕἸΡΗΝΕΥΘΤΕ: 
ΙΞΟΘΟ ΤΗΟἈΧΓΆΙΠΗΟΙΚΘΙΡΗΝΗΟ. ΕΓ. 


Π. ΟΟΒ. ΧΠΙ, ὅ--- 11. 


1ὅ 


24 


μεϑυμών: λοσπλολοθϑθλλληλδο 
(ὐνιαγιω ΦιΧΗΜΆΑΤῚΙ ἈΘΠΆΖΟΝΤΆΙ 
ὙΜΆΑΆΟΟΙΆΓΙΟΙΤΆΝΤΕΟ᾽ ἨΧΑΡΙΟΤΟΥ 
ΚΥΓΥΧΎ. ΚΑΙΗΆΧΓΑΠΗΤΟΥΘΥ- ΚΑΙ 
ΗΚΟΙΝΟΩΝΙΆ ΓΤ ΟΥ ΓΙΟΥΤΙΝΟ. ΜΕΤΆ. 
ΤΑΝ ΤΩΝΆΜΗΝ᾽ 
»».:ρ»;»ῈΈ»εὭῪ»»»,»,;"»:»»ῈἝ»Ὕ»»,,»»»»»»Ἥ»,Ὅ »Ἀ»Ἅ,;»»»»»2ν» 
ΠΗ κορ- Ε ΘΓΡΆΦΗ πὸ φιλισππων: 
ΟΤΊΧΩΝ ΦΗ: 


ΠΑΥΆΧΟΥ ΕΘΠΙΟΤΌΆΧΗ 
1} ΓΆΛΆΑΤΆΟ 
»»Ὴ»» » ΡΣ »ῪῪ;ν»»»»}:»ἭΆἬῊἘ»»Ρ;"»»»»ἤ» 
ἈΥΧΟΟΛΠΙΟΟσΤΌΛΟΟσ:. ΟΥ̓ΚΑΤΤΑΝΟΝΟΥ 
ἈΘΑΙΧΝΟΥ.- ἈλλλλυλυχυκοθΥ 
ΤΠ} Ο. ΤΟΥΕΓΕΙΡΑΝΤΟΟΛΥ ΤΌΝΘΙΚΝΘ 


ΚΡΩΝ - --ττὉὙὙ Ἂν κ κκ ει ΤΙΔΝΝΤΕΟΛ. 
θὰ ΟΙ.-ΤἈΙΓΕΚΙΚἈΗΟΙΆΙΟ ΤΉΟΓΆΑΆ. 
ἈΟΓΙ λον κοῦ νσσφος ΚἈΑΙΘΙΡΗΝΗ 


ἈΠΟΘΥΠΡΟΗΜΩΝ.: ΚἈΑΙΚΥΙΎΥΧΎ. 
ΤΟΥ ΛΟΝΤΟΟΘΑΥ ΓΟΝΠΕΡΙΤΌΟΟΝΑΆ. 
ΜΑΆᾺΡΤΙΩΟΝΗΜΩΟΝ: ΟἸΤΟΟΘΘΣΘΆΗΤ, 
ΗΜΆΟσ. ΘΚ ΤΟΥΘΝΘΟΤΟΩΤΟΟΑΛΙΩΝΟΟ 


199 [15] Π. Ο0Β. ΧΠΙ, 13---ΟΑ1,. 1, 4. 


Ἁ. 


ἸΤΟΝΗΡΟΥ. ΚΑΤΆΤΟΘΘΧΗΜΑΆΤΟΥ 
ΘΥΚΑΙΠΡΟΗΜΟΝ᾽ ΘΗ ΛΟΣΆΘΙΟ 
ΤΟΥΟΛΙΩΟΝΆΟΤΟΩΝΆΙΚΘΟΝΟΩΝΆΜΗ᾽ 
Ολλυγ7μλζΖω- οΤΙοΥ ΤΩ ΤἌΧΕΩΟΜΘ 
ΤἈΤΙΘΕΟΘΑΙΆΠΟΤΟΥΚΑΛΧΛΕΟΆΝΤΌΘΟ 
ὙΜΑΆΑΟΘΝΧΑΡΙΤΙΧΥ: ΕἸΟΘΤΕΡΟΝΘΥᾺΓ 
ΓΕΧΙΟΝ᾽ ο, ΟΥ̓ ΚΕΟΤΙΝΆΧλοΟ: ΘΙΜΗΤῚ 
ΝΙΕΘΕΙΟΙΝ: ΟΥΓΆΡΑΟΟΟΝΤ ΟΥΜΆΟ!" Κα 
ΘΕΧΟΝΤΕΟΜΕΤΆΑΟΤΡΟΥ ἈΙΤΟΘΥᾺΓ 
ΓΕΧΙΟΝ ΤΟΥΧΥ ἈΛΛΧΆᾺΚΑΙΘΆΝΗ 


εις -ΗἩλγΓΓΕΧΟΟΘΣΟΥΝΟΥΕΥΆΓΓΘΑΙ 


ΖΕΤΆΙΥΜΙΝ .ἸΤΆΡΟ, ΘΥ̓ΗΓΓΘΆΙΟΆΜΘ 
ΘΑΥΜΙΝ: ἈΝΆΑΘΕΜΆΘΟΤΩΣ ὥσΠΡΟ 
ΕἸΡΗΚΑΜΕΝΚΑΆΑΙΆΡΤΙΗΠΙΆΆΧΙΝᾺΘ 

ΓΩ. ΕἸ ΤΙΟΥΜἈΑΟΘΥΛΓΓΕΆΙΖΕΤΆΙ: 


ΠΙΆΡΟ, ἸΤΤΑΡΕΧΆΒΕΤΆΙ: ἈΝΆΘΕΜΆΕΟΤ᾽ 


δῳφτιγαρχνουοπειθῳω ᾿ΗΤΌΝΘΝ: 
ΕἸΖΗΤΟΛΝΟΙΟΆΡΘΟΚΘΙΝ: ΘΙΓΆΡΕ 
ΤΙΧΝΟΙΟΗΡΘΟΙΚΟΝ: ΧΥΛΧΟΥΆΧΟΟΘΟΥ 
ΙΞΚΞἈΝΗΜΗΝ’ ΓΝΩΡΙΖΩΔΕ 
ΜΙΝ ΤΟΘΥΆΧΓΓΕΆΧΙΟΝ ΓΟΘΥΆΓΓΘ 
ἈΙΟΘΕΝΥΤΙΕΜΟΥ:. ΟΤΙΟΥΚΕΘΟΤῚΝ 
ΚΑΤΆΛΧΝΟΝ᾽ ΟΥ̓ΔΕΓΆΡΕΓΟΤΠΙΆΡΑ 
ΧἈΝΟΥΤΙΆΑΡΘΆΑΆΧΕΟΝΑΥ ΤΌ: ΟΥΔΘΘΔ, 


200 ΟΑΙ, 1, 4--13 


10 


15 


24 


ἈἈλχϑην: Ἀλλλλυλποκλλυ,εως 
ὟἾΧΥ᾽ ἨΚΟΥΟΛΧΙΤΆΑΓΑΡΤΗΝΘΜΗΝ 
ἈΝΆΟΤΡΟΦΗηΗΝΠΟΤΕ. ΕΝΤΏΙΟΥ 
ἈΆΙΟΜΩ" ΟΤΙΚΑΘΥΤΙΕΡΕΟΆΗΝΕ 
ἈΜΘΟΚΟΝ ΤΗΝΕΙΚΚΑΛΗΟΙΆΝΤΟΥΘΥ.: 
ΚΑΙΕΠΟΡΘΟΥΝΔΑΥ ΤῊΝ: ΚΆΙΠΡΟΕ 
ΚΟΙΓΤΟΝΕΝΤΌΣΪΟΥ. Δ ἈΙΟΜΟΩΎΤΤΕΡ 
ΠΟΧΧΟΥΟΘΟΥΝΗΛΙΗΚΙΩ ΤΆΘΕΝ ΤΩΓΕ 
ΝΕΙΜΟΥ͂ΠΕΡΙΟσΟΟΤΕΡΩΟΖΗΧΩΤΗΟ 
ὙΠΆΡΧΩΝ -ΤΩΝΙΠΡΙΚΩΟΝΜΟΥΊΤΑΆ 

βΡῬΆ λοοεωῶν. ΟΤ 8 λθουλόοκησανοθο 
ΟἈΨΦΟΟβιολΟΜΘΕΚιΚΟΙΙΆΟΜΡΟΜΟΥ: 
ΚΑΙΚΑΛΘΟΛΧΟΛΔΙΆ ΓΗΟΧΆΡΙ ΤΟΟΛΥ 
ΤΟΥ: ἈΠΟΙΚΑΛΥΝ ἈΥΤΟΝΥΝΆΥ ΤΟΥ 
ΕΝΕΜΟΙ "'ΝἈΘΥΛΧΓΓΕΧΙΖΟΜΆΙΆΥ, 
“ΤΟΝΕΝΤΌΙΟΕΘΝΕῸΟοιΝ: εὐθεώσ οὺ 
ΠΡΟΟΧΝΕΘΕΘΜΗΝΟΆΡΙΚΙΚΑΟΔΙΜΆΤΗ 
ΟΥ̓ΔΕΧΝΗΛΘΟΝΕΙΟΙΕΡΟΟΟΧΥΜΆ:ΤΠΡΟΟ 
“ΤΟΥΟΠΡΟΒΘΜΟΥΆΧΠΟΟΤΌλΟΥΤ' Ἀλλὰ 
Ἀαπηλθϑον: ΕΘΙΟΆΑΡΆΕΕΙΆΝ ΚΑΟΟΠΆΣΙ 
ὙπεοτΡεΥλειολ ΜΆΟΙΚΟΝ" ΕἰΤΙ 
ΤἈΜΘΤΆΤΡΙΆΘΤΗ - ἈΝΗΆΘΟΝΕΙΟ 
ἹΕΡοσΟλΥ ΜΆ: ἸΟ ΤΟΡΗΘΆΜΤΕΤΡΟΝ᾽ καὶ 
ὙΤΙΕΜΕΙΝΑΤΠΙΡΟΟΛΔΥ ΤΟΝ. ΗΜεΡλολ 6 


401 [390] ΘΑΙ,Ι, 138 -- 18, 


10 


15 


24 


26 


ΚΆΠΕΝΤΕ᾽ ΕΤΕΡΟΝΑΘΤΩΝΆΙΤΟ 
ΟΤΟΧΛΟΩΝΟΥΊΘΔΟΝ: ΕἸΜΗΙΆΚΟΒΟΝ : 
ΤΟΝΆΔΟΘΑΦΟΝΤΟΥΚῪ ": 
ΔΟλεγραφωυμιν: λ ουανσοΝ 
ΚΥ. οΤΙΟΥουλοόμᾶν ΘΠΙΓΆΗΧΘΟ, 
ΕἸΟΤἈΚΧΛΗΜΑ.ΓΆΓΓΗΟΟΥΡΙΆΟΚΆΑΙ 
ΤΗῊΗΟΘΙΘΆΧΙΚΟΧΟ: ΗΜΗΝΑΘΑΓΝΩΟΥ 
ΜΕΝΟΟσΤΩΠροοωττω. ΤἈΙσακκΆΗ 
ΟἸΔΟΤΗσοΟΥ λ ΆΟ. ΤΆΙΟΟΝΝΧΟΣ ΜΟ 
ΝΜΟΝΑΘΑΙΚΟΥΟΝΤΕΟΗΟΆΧΝ: ΟΤΊΟΔΙ 
ΚΩΟΝΗΜΆΟΘΙΠΠΟΤΕ. ΝΥΝΘΥΆΓΓΕΆΧΙΖΕ 
ΤἈΥΤΗΉΝΙΠΠΟΤῚΝ - ἩΝΙΤΟΤ ΤΈΘΠΠΟΟΡΘΕΙ" 
ΚἈΑΙΕΔΟΞΣΆΑΖΟΝΕΝΕΜΟΙΤΌΝΘΝ᾽ ΕἸΤῚ 
ΤΆΔΛΙΧΔΕΙΚΑ ΓΕΟΟΆΡΩΟΝΕΤῸΝ -ἸΤΆ. 
ἈΙΝΆΝΕΕΒΗΝΕΙΟΙΕΡΟΟΟΧΥ ΜΆΜΕΤΆ 
ΒΆΡΝΆΑΚΒΆ -ΟΥ̓ΝΠΑΡΑΛΆΒΩΝΙΚΑΙΤῚ 
ΤΌΝ᾽ ἈΝΕΕΗΝΔ ΚΑΤΆ ποκλλυ 
ὙΨΙΝ: ΚΟΧΝΕΘΘΜΗΝΆΑΥ ΓΟΙΟΤΌΘΥ 
ἈΓΓΕΆΙΟΝ. Ο, ΚΗΡΥΟΘΘΣΕΝ ΤΟΙΟΕΘΝΕ 
ΟΙΝ᾽ ΚἈΤΊΔΙΆΝ Ε ΤΟΙΟΔΟΚΟΎΌΟΙΝ, 
ΜΗΙΠ͵ῺΩΟσΕΙοιΚαΝΟΝ ῬΕΧΩ ΗΘ ΑΡᾺ 
ΜΟΝ᾽ ἈΧΧΟΥΔΛΟΤΙ ΤΟ ΟοΟοΟΥΝεΜμοιθὰ 
ἈΗΝΩΝ. ΗΝἈΓΙΚΆΟΘΗΤΙΕΡΙΤΊΜΙ 
ΘΗΝΆΙ ΟΔΟΔΕΤΟΥΟΙΤΆΡΕΙΟΧΙ ΤΟΥ Ὸ 


ΟΘΑΙ,Ὶ, 18-- 1], 4. 


10 


18 


24 


γεγυλλαλαλφουο οὐτινθοπάβθιοηλκ ΚΕ 
ΘΟΝΙΚΑΓΓΑΟΚΟΤΙΗΟΧΥΙΤΗΉΜΝΘΑΘΥΘΕΡΙ 
ἈΝΗΜΩΝ:ΗΝΕΧΟΜΕΝΕΝΧΩΝ 
ΝἈΧΗΜΑΆΑΟΚΑΤΆΔΛΟΥΆ - - τ τ τ τὺ ΟΙΟ 
ΟΥ̓ΔΕΠΡΟΟΩΡΆΝΕΘΙΣΆΑΜΕΝΤΉΗΥΤΙΟ δ 
ΤΆΓΗ -ΜΧΗΛΧΣΛΧΗΘΕΙΆΓΟΥΕΥΆΓΓΕ 
ἈΙΟΥΔΙΆΜΕΙΝΗΠΡΟΟΥΜΆΟ' ἈΠΟΔΕ 


ΤΩΝ ΆΌΟΙς . . .-....τνὐνννρ νιν εν ΟἸΤΤΟΙ 
ΟἸΤΟΤΘΗ -- ----τὉὉὉ. ΜΟΙΔΙΆΚΡΕραι' 
ΠΡΟΟΟΥΡΤΟΝΟΘΟΆΧΝΟΥΟΥΛΧΆΜΕΆΝΕΙ: 10 


[ΕΜΟΙΓΆΡΟΙΔ ΟΚ]ΊΟΥΝ ΤΕΟΟΥΔΕΝΤΙΡΟΟ 
ἈΝΕΘΕΝΤῸ᾽ ἈΧΆΛΙΓΟΥΝΆΑΝΤΊΟΝ. Εἰ 

᾿ἌΟΤΈΕΟσ. ΟΤΙΠΕΙΠΙΟ ΤΕΥΜΑ ΤΟΘΥΆΓ 
ΓΕΧΙΟΝΤῊΟΑἈΚΡΟΚΑΥΟΤΊΑΟ: ΚΑΘ ο 
ΠΕΤΡΟΟΤΉΗΟΙΠΕΡΙ ΤΌΜΗΟ᾽ ΟΓΆΡΕΝΕΡ Ιδ 
ΓΗΟΛΧΟΠΕΤΡΩΘΙΟΆΠΟΟ ΤΟΧΗΝΤΉΟ 
ΠΕΡΙΤΟΜΗΟΘ: ΘΝΗΡΓΗΘΕΝΙΚΆΜΟΙ 

ΘΙΟσΤΆΘΘΝΗ ΚἈΙΓΝΩΟΝΤΘΟ 
ΤΗΝΧΑΆΡΙΝ ΤῊΝ ΟΘΕΙΟΆΝΜΟΙ -ἸΆ. 

κῶξκοσ Κκηφαο: καλνΝΝΗσ.: 90 
ΟΙΧΟΚΟΥΝΤΕΟΘΟΤΎΥΛΔΟΙΘΙΝΆΜ Δ ΕΣΙ 
ἈΟΘΑΩΟΚΆΝΕΜΟΙ :ΚἈΙΒΆΡΝΆΒΆ -ΚΟΙ 

ΝΜΩΝΙΆΟΘ -ΝἈΑΗΜΕΙΟΕΙΟΤΤΆΕΘΝΗ. 
ΑΥΤΓΟΙΔΕΘΙΟΤΗΉΝΙΤΕΡΙ ΓΌΜΗΝ -ΜΟ 94 


208 [18] ΟΑΙ, "Π, 4 --10. 
20" 


ΝΜΟΝΤῸΝΙΤ ΤΩΟΧΩΜΝΙΜΝΆΜΝΗΜΟ 
ΝΘΥΌΜΕΝ: Ο,ΚἈΙΕΟΠΟΥ Δ ἈΟΆΛΧΥ ΤῸ 
“ΤΟΥ ΤΟΌΤΠΙΟΙΗΟΔΙ ΟΤΈ Δ ΘΗΆΘΕΝΚΗ 
ΦλοβθιοΑ ΝΤΙΟΧΘΙΆΝ - ΚἈΑΤΆΠΡΟΟΩ 
ΤΟΝ. ΤΓΩΟΆΧΝΤΕΟΤΗΝ : ΟΤ ΚΑ ΤΕ 
ΓΝΩΟΜΘΝΟΘΟΗΝ. ΠΡΟΤΟΥΓΆΡΘΆ 
(ϑειν τινα λοι κωκου: ΜΕΤᾺ 
ΤΟΝΕΘΝΟΩΙΝΟΥΝΗΟΘΙΕΝ᾽ ΟΤῈ ΔΕ 
ΗἩἈΧΘΟΝΥΤΙΕΟΤΘΆΧΕΝ: ΚΑΙΆΦῬΟρβΙΖε. 
ΕΧΥΓΤῸΝ -ΦΟΚΟΥΜΕΝΟΟΤΟΥΌΘΚΊΠΊΕρΙ 
ΤΌΜΗΟ ΚἈΙΟΥΝΎῪΤΙΕΙΚΡΙΘθηολΝ 
ΧΥΤΟΩΚΑΙΟΙΆΟΙΤΟΙ ΟΥ̓Δ ΆΙΟΙ - ὉΤῈ 
ΙΚἈΑΙΚΆΡΝΆΚΆΑ -ΟΥ̓ΝΆΙΤΆΧΘΗΝΑΆΙ 
“ΤῊἨΥΤΙΟΚΡΙΟΘΙΔΥ ΤΩΝ ἈΆΧΟΤΕΙ 
ΔΟΝ -ΟΤΙΟΥΚΟΡΘΟΠΟΛΟΥΌΙΝΠΡΟΟ 
“ΤΗΝΆΑΛΗΘΘΙΆΝ᾽ ΤΟΥ ΥΆΓΓΕΛΙΟΥ. 
ΕἸΤΟΝΤΌΣΠΙΤΕ ΡΩΘΜΠΡΟΟΘΕΝΙΤΆΝ 
ΤΌΝ᾽ ΕἰΟΥΤΟΥ ἈἈΧΙΟΟΥΤΙΆΡΧΩΝ -Ε 
ϑθνηκῴσ, καἰουχουλλϊκως 
ΖΗΟ.ΠΟΟΤΆΘΘΝΗΆΛΣΝΑΆΓΙΚΆΖΗΟ 
ΟΥ̓ΔΆΙΖΙΕΙΝ᾽ ἩΜΘισΦυγοθίουλαι 
.ΟἹ. ΚΑΟΟΥΚΕΣΘΘΝΩΟΝΆΜΑΡΤΌΛλΟΙ. 
Ιλότες, ΟΤΙΟΥ ΔΙ ΚΔΙΟΥ ΤΑΙ ΝΝΟΟΘ 5. 
ΕΡΓΩΟΝΝΟΜΟῪ. ΕἈΝΜΗΔΙΆΠΤΙΟΤΕ 


904 ΟΑΙ, 11, 10 --- 16. 


10 


1ὃ 


24 


ΟΟΥΎΥΧΎ ΚΑΙΗΜΕΙΟΘΙΟΧΝΙΝΕΙΤΙΟ ΤΕΥ 
ΟἈΜΘΟΝ: ΝΆ ΔΙΚΙΟΘΟΜΩΕΝ - ΕΚΊΤΙ 
σΤΕΩΟΧΥΎΥ. ΚΑΙΟΥΚΕΣΕΡΓΟΝΝΟΜΟΥ" 
ΔΟΟΤΊΕΣΕερΓγωΟνΝομΜουουλιζᾶνου 
᾿ΘΗΟΘΤΆΙΠΙΆΑΟΛΟΆΡΞ ΘΔ ΕΖΗΤΟΥΝ 
ΤΕΟΔΙΚΑΩΘΗΝΆΙΕΝΧΟΩ. ΕΥ̓ΡΕΘΗ 
ΜΕΝΙΚΑΟΛΥ ΓΟΙΆΜΆΡΤΟΛΟΙ -ἈΡΆΧΟ 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΧΟΔΙΆΚΟΝΟΟ᾽ ΜΗΓΈΝΟΙΤῸ᾽ 
ΕΙΓΆΡΑΆ, ΚΑΤΕΛΧΥΌΆΣ. ΤἈΑΥ̓ ΤἈΙΤΆΧΙΝΟΙ 
ΚΟΑΌΟΜῸΟ -ΤΤἈΡἈΚΑΤΤΗΝΕΜΆΥ ΤῸΝ 
ΟΥ̓ΝΙΟΤΆΝΟΩ᾽ ΕΓΩΓΆΡΔΙΆΝΟΜΟΥ 
ΝΜΟΜΟΩΛΆΙΠΘΘΆΝΟΝ "ἹΝΆΘΟΩΖΗΟΘΟΣ 
ΧΩΟΟΥΝΘΟΤΆΥΡΟΜΔΑΙ Ζω λ ΕΟΥ Κα 
ΤΊΕΓΩ - ΖΗΛ ΘΕΝΝΕΜΗΟΙΧΟ ΟΑΔΟΝΥΝ 
ΖΩΕΝΟΆΡΙΩ. ΕΝΠΙΟ ΓΕΙΖὼ “ΤΉ ΤΟΥ 
ὙΥὙΥΤΟΥΘῪ-. ΤΟΥ̓ἈΧΓΑΙΤΗΟΆΝ ΤΟΟΜ6Ε. 
ΚΑΙΠΆΡΑΔΟΝ ΤΟΟΘΑΥ ΓΟΝΥΎΊΤΙΕΡΘ 
ΜΟΥ ΟΥ̓ΚΑΘΕΤΩ ΤΉΝΧΆΡΙ 
ΤΟΥΘΥ ΘΙΓΆΡΙΆΝΟΜοΥύλιΚὰυ 
ΟΟΥ̓ΝΗ 'ἈΡΑΧΟΛΟΩΡΕΆΑΝΑΆΤΙΘΘΆΝΕΝ᾽ 


(Δλλανοητοιγλλλαται ΤΟΥ ΜΆσακα 


ΟἸΔΝΕΟΘΝ ΤῊἨΛΣΛΑΗΘΕΟΙΆΜΗΠΕΙΘΕΟΘ᾽ 
ΟἸΟΚΑΤΟΦ ΘΑ ΧΜΟΥΟΙΟΧΟΠΡΟΕΓΡᾺ 


Φη. βστλυρῶωμενοσ' ΤΟΥ ΤΌΜΟΝΟ, 


. 3906 [60] ΟΑΙ, Π, 16---1Π]|, 2. 


τι 


10 


1ὅ 


24 


Ε 


Φοῦ 


ϑθεαλωμαλθεινάφύμων. βϑεργῶ. 
ΜΟΜΟΥ ΤΓΟΙΙΝΆΘΑΆΔΛΔΕΚΕΤΆΙ -ΗΘΣΆΚΟ 
ΗΟΠΙΟΤΕΩς' ΟΥ̓ΓΩΟΟΘΑΙΝΟΗΤΟΙΕΘΟΤᾺΆΙ! 
ΕΝΆΡΣΑΜΜΕΝΟΙΤΙΝΙ. ΝΥΝΟΆΦΨΚΙΕΤΤΙ 
ΤΓΕΆΕΙΟΘΆΙ ΤΟΟΛΥ ΓἈΕΙΤΆΘΕΤΆΙΕΙ 
ΚΗ. ειγειζλιθικη ΟΟΥ̓ΝΕΙΠΙΧΩΡΗ 
ΓΩΟΝΥΜΙΝΤΤΟΙΓΝΆΚΆΙΘΝΕΡΓΟΩΟΝ 
λΥΝΆΜΕΙΟΕΝΥΜΙΝ, ΕΣΕΡγΓΌΝΝΟ 
ΜΟΥ. ΗΘΣἈΙΚΟΗσΘΠΙΟ ΤΕ ς᾽ καϑθώο 


Ἀααραλ Μεπισ ΤΕΥ ΘΕΝ Τὼ ΘΟ -ΚΆἈΙΕ 


ἈΟΓΙΟΘΗΛΥ ΓΩΕΙΟΛΙΚΙΟ ΟΥ̓ΝΗΝῚ 
ΓΙΝΩΟΚΕΤΕΓΆΡ᾽,, ΟΤΊΟΙΕΚΙΠΙΟ ΤΕ Ο 

ΟὙ ΤΟΙΕΙΟΙΝΥΙΟΙΆΚΡΆΑΧΜ -:-- Προΐίλου 
ΟἈΓΆΡΗ ΓΡΆΦΗ. ΟΤΊΕΙΚΙΠΙΟ ΤΕ ΘΟ Δ) 
ΚΑΙΟΙ ΤΆΒΘΘΝΗΟΘΟ, ΠΡΟΘΥΉΓΓΘΆΙΟΣ. 
ΤΟΤΟΟΔΧΕΡΑΆΧΜ. ΟΤΙΕΝΘΥΧΟΓΉΘΗ 
ΓΟΟΝ ΤἈΑΙΕΝΟΟΙΙΤΆΑΜΝΓΓΑΓΆΈΕΘΝΗ᾽ ὧς 
ΤΕΟΙΘΚΠΙΠΙΟ ΓΕΩΟΘΥ ἈΟΓΟΥΝΤΆΙΟΥΝ 
ΤΟΥΠΟΤΟΩΧΕΡΆΧΆΜ᾽ ΟΟΟΙΓΆΡΕΣΕΡ 


Γ᾿ ΟἸΝΝΟΜΟΥΎΘΙΟΙΝ ὙΤΙ.ΟΟΚΑ ΓΆΡΆΑΝΕΙ 


ΟΙΝ᾽ ΓΕΓΡΆΤΤΤΆΙΓΆΡ. ΟΤΊΕΙΤΙΚΆΓΓΆ. 
ΡΆΤΟΟ. ἸΤΆΘΟΟ, ΟΥ̓ΚΒΜΜΕΝΘΙ:ΕΝΝΤΤᾺ 
ΟΙΝ ΤΟΙΟΓΘΕΓΡΆΜΜΕΝΟΙΟ. ΕΝΤΌΘΕΙ 
ΕἈΑΙΟ ΤΓΟΥΝΟΜΟΥ ΓΟΥΤΙἊΟΟΙΗΟΛΟλΥ ΤᾺ. 


ΟΘΑΙ, ΠῚ, 9 --- 10.. 


10 


18 


24 


, 
. 
ο ᾽τ2Ὲ2᾽᾽όῪᾶο Ὁ ὁ ὃ Ὁ δὃὲϑὃϑῪὺη ὃ ὃ ὁ δἫ᾽΄᾽᾽ΊΣ7 Ά δ 9. ὲᾺ 8δὃϑὃ ὁ ΦὁΦΔΦ ὁ Ὁ δ). δὃ ὁ Ὁ ὁ . δ)᾽᾽ δὋ δ 9ὁ 969 


ΟΟσ. ΘΚΠΙΟ ΓΕΘ ΟΖΗΟΕΤΆΙ ΟΑΔΕΘΝΝΟΜΟΟ. 
ΟΥ̓ΚΕΟΤῚΝΘΚΤΙΟ ΓΕΟΟ. ἈΧΆΟΙΤΟΙΗ 
ΟἈΧΟΛΥΤἈΖΗΟΘΤΓἈΙΕΝΑΥΤΌῸΙΟ -: 
᾿ΟΗΜΆΟΘΣΗΓΩΡΆΟΕΝ. ΕἸ ΤΉΟΙΚΑΓΤΆΑ. 


ΡΑΟΤΟΥΝΟΜΟΥ. ΓΕΝΟΜΘΝΟΟΥΊΤΤΕΡΗΜΟΣ). 


ΚΑΙ ΆΡΑ- ΓΕΓΡΑΙΥΙΓΓΑΟΓΆᾺΡ ΘΤἸΠΙΚΆΓΓΆ. 


ΡΧΆΤΌΟΟΙΤΆΟ, ΟἸΡΟΜΑΜΜΕΝΟ ΟΕΙΙΣΥ ΧΟΥ" 


᾿ΜἈΕΙΟΤΆΘΒΘΝΗ -ΗΘΥΛΟΓΙΑΓΟΥΆΒΡΑ. 
ἈΜΓΘΝΗΤᾺΆΞ ΘΝΧΟΥῪ.: ΝΑΙ ΤΗΝΕΙΤΆᾺΓ 
ΓΕΧΙΆΝ ΤΤΤΟΥΎΤΙΝΟ. ἈΧΚΩΟΜΕΝΟΑΙΧΙΤῊΘΟ 
ΤΟΤΕ ς᾽ ἈΔΟΧΦοικα ΤΆ ΧΝΟΝᾺ ΘΒ 
Γ᾽ ΟΜΩΟΆΧΝΟΥΚΘΙΚΥΡΟΜΘΝΗΝ 
ἈΟΆΘΗΚΗΝ. ΟΥ̓ΔΕΙΟΆΘΟΤΕΘΙ: ΗΕΘΙΤΙ 
ΔΙΧΤΆΘΟΘΤ ΤΩΔΘΆΚΡΑΆΜ 
(ρρεϑθηολνλιβπαγγελιλυκα τ 
ΟἸΤΕΡΜΑΤΊΔΥ ΓΟΥΠ ΟΥ̓ΆἈΕΓΕΘζΤΟΙΟ 
οσπερμλονωσεοπηππτολλῦν. Ἀλλῶς 
Εῷφενος. ΚΑ ΤΟ ΟΠΘΡΜΑΤΊΟΟΥ: ΟΟ, ΘΟ 
ΤΊΝΧΟ ΤΟΥ ΤΟ ΘΆΕΓΟΣ ΙΆΘΗΚΗ 
ΤΡΟΚΘΙΚΥΡΟΜΕΝΗΝΛ ΤΟ ΓΟΥΘΥῪ.Ὸ 
ΜΕΤΆ ΓΕ ΤΡΑΙΚΟΟΙΆΙΚΑΥΤΡΙΆΙΚΟΝ 
ΤἈΘΤΗ. ΓΕΓΟΝΟΟΝΟΜΟΟΟΥΚΆΚΥΡΟΙ. 


407 [110] ΟΑΙ, ΠῚ, 11 -- 11. 


10 


20 


24 


54] 


ΕἸΟΤΟΚΑΓΆΡΓΗΟΔΙ ΤΗΝΕΙΤΆΓΓΘΛΙ 
ἈΝ᾿ ΕἸΓΆΑΡΒΘΙΙΝΟΜΟΥΉΗΚΔΧΗΡΟΝΟΜΙΆ: 
ΟὙΚΕΤΊ σελ γγελιᾶςσ Τ λ ΘΆΆρᾺ 
ἈΜΙΑΙΕΙΤΑΓΓΕΧΙΆΟΚΘΧΑΡΙΟΤΆΙΟΘΟ 
ΙΟΥΝΟΝΟΜοσ' ΤΩΝΙΠΑΡΑ ΚΑ θνχα. 
ΡΙΝΙΤΡΟΟΘΤΈΘΗ - -- -- ΠΟΟΥ̓ΕΆΘΗΤῸ 
ΟΤ]Ι - - τ τὙνὐ 90 κκ κι κν κι εν Ὁ} ἈΣΓΆΚΓΕΟ 
ἈΙΆΓΓΕΧΩΝ -ΕΝΧΕΙΡΙΜΕΟΙ ΤΟΥ ολ 6 
ΜΘΟΙΓΗΟΘΘΝΟΟΘΟΥΚΕΟΤΊῚΝ: ολαϑύεια 
ΕΟΤῚΝ᾽ ΟΟΥ̓ΝΝΟΜΟΟΚΑΆΑΤΆΓΟΩΟΝΕ 
ΤΤᾺΓΓΕΛΙΟΝ ΓΟΥΘΥ, ΜΗΓΕΝΟΙΤῸ᾽ 
ΕἸΓΆΡΕΔΟΘΗΝΟΜΟΟΟΛΔΥΝΆΜΕΝΟΟΘ 
ΖΟΟΟΟΠΟΙΗΟΆΙ.ΟΝΤ᾿- - - ἈΝΕΚΝΟΜδ 
ΗΝΗΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ.. - ἈΟΥΝειωλὶ 
ΘΟΘΝΗΓΡΑΦΡΗΤΆΙΤΑΝ᾽ ΓΑΥΤΤΙΟΆΜΑᾺΡ 
ΤΊΆΝ -ἹΝΧΗΕΘΙΤΑΓΓΕΛΙΆΘΚΊΙΤΙΟ ΤῈ 
ΦΟΥΧΥ Δ ΟΘΗΤΟΙΟΙΠΙΟ ΓΕΥΟΥΌΙΝ: 


| | ΡΟΤΟΥ Δ ΘΘΆΘΘΙΝ ΤῊΗΝΤΠΟΕ ΤΙΝ: Ὗ 


ΠΟΝΟΜΟΝΕΦΡουΡουμεθὰα: ουὐγ 
ΙΞΑἸΙΟΜΕΝΟΙΘΙΟ ΤΗΝΜΕΘΆΛΧΟΥΌΑΧΝ 
ΠΙΟΤΙΝΆΠΟΚΆΛΥΦθηνλιν ὥσ Τα 
ΟΝΟΜΟΟ: ΠΑΙΔΆΓΩΓΟΘΗΜΟΩΝΓΕῈ 
ΓΟΝΕΝΕΙΟΧΝ -ἸἹΝἈΘΙΓ ΠΟ ΤΕΩΟ Δ, 
ωηωθώμεν ΘἈΘΟΥΘΗΘΔΕΤΉΟΙΠΙ 


ΟΑΙ, 1Π||,17..-.2δ. 


10 


15 


24 


ΟσΤΕὠσ: ΟΥ̓ΚΕΤΊΥΤΙΟΙΤΑΙΔΆΓΩΓΟΝ 
ΕΟΜΕΝ᾽ ΤΑΝ ΤΕΟΓἈΑΡΥΙΟΙΘΥΕΟΤΆ! 
ἈΛΑΤΠΟΤΕΈΩΟ᾽ ΟΟΟΙΓΆΡΘΙΟΧΝΕ 
ΚΕἈΤΤΥΤΙΟΘΗΤᾺ. ΧΝΕΝΘΑΥΟΆΟΘΑ ΟΥ 
Κεμ] οΥοσ: ΟΥΔΘΘΆΛΗΝ: ΟΥ̓ΚΕ 
Μιλουλοσ: ΟΥ̓ΔΕΘΆΘΥθερβοσ: ΟΥ̓ΚΘ 
ἈΜΙΆΡΟΕΝ -ΚἈΑΙΘΗΛΧΥΤΤΑΝ ΤΕΟΓΆΡΥ 
ΜΕΙΟΕΙΟΕΟΤΆΙΘΝΧΟΥΝΥ ΘΙΆΘΥΜθΘιο 
ΧΥ ἈΡΑΤΟΥΆΧΒΡΑΆΧΜΜΟΠΕΡΜΑΆΦΟΤΑΆ.: 
ΚΑΟΚΑΙΤΕΙΤΑΓΓΕΙΆΝΚΆΗΡΟΝΟ 

ΜΟΙ Ἀβγωλεεφοοονχβρονονοόκλη 
ΡΟΝΟΜΟΟΝΗΙΠΟΟΘΘΟΤῚΝ: ΟΥ̓ΔῈΝ. 
ἈΦερϑιλουλουγ: ΚΥΡΙΟΟΠΆΝΤΟΩΝ 
ΟΝ ἈΧΛΑΛΔΥΤΙΟΕΙΠΓΡΟΙΠΟΥΟΘΟΤΊΝΙς 
ΟἸΚΟΝΟΜΟΥΌ: ἈΧΡΙΤΗΟΠΡΟΘΕΘΟΜΙΆΟΘ 
ΤΟΥΤΙΡΟ ΟΥ̓ΤΩΟΙΚΑΙὙΥΜΕΙΟΟΤΈΗΜΕ 
ΝΗΠΤΙΟΙ ὙΤΟΤΆΟ ΤΥ ΧΙ ΓΟΥΚΟΟΜΟῪ 
ἩΜΕΝΑΘΔΟΥΆΟΜΕΝΟΙ: 

() τελεηλθενΝ ΌΠΆΗ ΡΩΟΜΑΆΤΌΟΥΧΡΟ 
ΝΟῪ: ΕΣΑΤΙΤΕΟ ΓΕΙΆ ΒΕΝΟΘΟΤΌΜΝΥΝΔΛΥ 
ΤΟΥ. ΓΕΝΟΜΕΘΝΟΝΘΙΓΓΥΝΆΜΚΟΟ - ΓΕ 
ΜΟΜΕΝΟΝΥΊΤΟΝΟΜΟΝ -ἹΝΆΓΓΟΥΟΥΤΤΟ 
ΝΟΜΟΝΕΞΆΑΓΟΡΆΟΘΗ -ἹΝΆΓΉΝΥΙ 
ΟΘΘΟΙΆΝΑΙΤΟΆΧΆΒΞΟΜΕΝ᾽ ΟΤἸ ΔΕΘΟΤΆΙ 


900 [41] ΟΑΙ, ΠῚ, 35---ἸΥ͂, 6. 


10 


1ὅ 


ὥ 


Ὑ7ΟΙ. ΕΣΆΤΤΕΟ ΓΘΙΆΕΝΟΘΟΤΟΙΙΝΆΤΟΥ 
ὙΥΎΔΥ ΤΟΥ. ΕἸΟΤἈΟΙΚΑΡΟΧΟΗΜΩΟΝ.: 
ΚκΡραΖώνᾷᾶ.- τ τ τὉ -- ΘΟ ΤΕΟΥΚΕΤῚ 
ΕΙΔοΥΧΟολΆΛΑΥς' οἰλευο. κλμληρο 
ΝΟΜΟΟΘΥΔΙΑΙΥΧῪ ἈΛΧΆΛΧΤΌΟΤΕ 


Νενογκθιλ οεοϑν Δ ΟΥΧΕΥΟΧΤᾺΡ 


ΤΟΙΟΦΥΟΘΙΜΗΟΥΎΟΙΘΘΟΙΟ' ΝΥΝ 6 
ΓΝΟΝΤΈΟΘΝ: ΜΑΆΑΆΧΆΧΟΝΔ ΓΝ ΟΘΕ. 
ΤΕΟΥΤΙΟΘΥ π᾿ σθποτΡαφοτλνπτα 
ἈὉΜΝΕΟΙΤΙΓΑΧΟΘΕΝΗΚΔΙΤΤΌΧΑ. 

σΤΎ ΧΆ. ΟΟΠΆ ΝΑ ΝΩΟΘΕΝΑΟΥΆΘΥ 
ΕΙΝΘΘΆΘΤΆᾺ ΗἩΜΕΡΑΟΠΑΡΑΤΉΡΕΙΟ 
ΘᾺ -ΚΑΙΜΗΝΆΟΙΚΟΕΝΙΔΧΥ ΓΟΥΌ: 
φΦοξκουμλιύμλο: ΜΗΠΩΟΘΙΚΗ 
Ι(ΕἸἰ(ΟΤ ΠΧ ΘιοΥμΜᾶςσ ΓΙΝεοθεῶσε 
ΓΩ -ΟΤΙΚΑΓΩΟΘΟΥΜδιο, ἈΆΘΆΦοι. 
ἈΘΟΜΑΟΥΜΟΣΝ' ΟΥ̓ΔΕΘΝΜΘΗΔΜΚΗ 
ΟἈΤΆ ΟΙΔΑΤ Δ ΟΤΊ ΆΟΘενθια. 
ΤἨΟΘΟἈΡΙΚΟΟΘΥΗΓΓΕΆΧΙΟΑΜΗΝΥΜΙ. 
“ΓΟΠΡΟΤΈΡΟΝ: ΚΑΥΓΤΟΝΙΠΘΙΡΆΟΜΟΝ 
ΜΟΥΤΓΟΝΕΘΝ, ΤῊΗΟΆΑΡΙ(ΚΘΙΜΟΥ. ΟΥΚΘΕ 
ΞΣΟΥΘΕΝΗΟΆΓΆΛΜ: ΟΥΔΕΘΕΣΕΘΙΤΤΎΌΆ. 
ΤᾺ ἈΧΧΘΟΘΆΓΓΘΆΟΝΘΥΘΔΘΞΆΟΘΘ 
ΜΕ. ΟΟΧΝΙΝ ἸΤΟΥΟΥΝΝΟΜΆΚΆΡΙΟΜΟΟΘ 


ΟΑΙ.. ΙΥ, 6 -- 18. 


10 


18 


24 


ὙΜΩΝ᾽ ΜΑΡΤΎΡΩΓΑΡΥΜΙΝ. ΟΤῚ 
ΕΙΔΥΝΆΤΌΝ “ΤΟΥοφϑαλμουγουμῶ, 
ΕΣΩΡΥΣΆΝΤΈΕΟΆΝ. ΘΔ ΟΟΚΑΓΓΆΙΜΟΙ 
ΟΟΤΕΕΧΘΡΟΟΥΜΩΝΓΕΓΟΝΆ. ἈΧΗ 
ΘΕΥΦΝΥΜΙΝ’ ΖΗΧΟΥΟΝΥΜΆΟΟΥ 
κΞἀαλώως λλλλειώ.ζλιυυγμΆᾶσοθθλο. 
ΤῈΕςΟ ΪΝΆΛΥ ΓΟΥΟΖΗΛΟΥ ΤΆ ΚΆλο. 
ἈΘΤΟΖΗΧΛΟΥΟΘΑΙΘΝΙΆΑΧΩΟΠΆΝΤΟ 
ΤᾺΙ: ΚΟΜΗΜΟΝΟΝΕΝΤΉΠΑΡΕΙ 
ΝΜΜΕΠΡΟΟΥΜΆσ ΤΕΚΝΙΆΜΟΥ: 
(ἡγεπαλινωλύνῳ Ἀχριοου, Μορῷφὼ 
ΘΗΧΟΕΝΥΜΙΝ᾽ Ηϑθλον Άφειν. 
ΤΠΡΟΟΥΜΑΆΟΛ,ΛΡΤῚ -ΚΑΙΆΧΛΛΧΆΣΆΑΙ ΤῊΝ 
«Φωνηνμοὺύ: ΟΤἈΠΟΡΟΥΜΆΙΕΝΥ 
ΜΙΝ ἈΕΓΕΤΈΜΟΙ-. ΟἸΥΤΙΤΟΝΟΜΟΝΘΕ 
ἈΟΝΤΎΈΘΟΘΙΝΆ “ΤΟΝΝΟΜΟΝΟΥΚΑ. 
ΚΟΥΕΤΆΙ ΓΕΓΡΑΠ ΤἈΙΓΆΡΟΤῚ 
- Ἀεραλμλυου)όουοθοχεν: ενλθκ 
» ΤἨΟΠΑΙΔΙΟΙΚΗΟ: ΚΑΙΕΝΆΘΙ.ΤῊΓ 
»- φΘλεύθϑερλσ ἈἈΆΧΟΜΕΝΕΚΤΉΟΠΑΙ 
ἌΔΟΚΗΟ. ΚΑΙΓΑΟΧΡΚΆΓΕΓΕΝΝΗΤΆΙ. 
ΟἈΕΕΚΤΉσθδλρουθερλς. ΔΙΆ ΤΉΘΘ 
ΤἸΤΆΓΓΕΆΧΙΆΟ᾽ ἈΤΙΝΆΘΟΤῚΝ -ἌΧΗΓΟ 
ΡΟΥΜΕενΝΆ ΧΥ ΤἈΙΓΆΡΕΙΟΙΝΑΥῸ 


Φι 


211 [46] ΟΑΙ, ΙΥ͂, 15 -- 34. 


Δ Ἀϑηκλι: ΜΙΜΕΝΑΠΟΟΡΟΥΌΟιΙΝΆ-: 


ΕΙΟΔΟΥΆΙΆΝΓΕΝΝΟΩΣΟΣ.. ΗΤἸΟΘΟΤῚΝ 
ἈΓΆΡ᾽ ΤΟΓἈΡΑΓἈΑΡΟΙΝΆΑΟΡΟΟΘΟΤΙΊΝ.: 
ΕΝΤΉΝΛΡΆΒΙΆΑ. ΟΥ̓ΟΤΟΙΧΘΙΔΘΤΗΝΥ 
ἈΗΜ᾽ ΔΟΥΧΘΥΘΙΓΑΡΜΟΘΤΆΤΩΟΟΝΤΕ 
Ι“ΜΟΝΑΥ ΤῊ ΗΔΘΑΝΟΩΟΙΆΗΜΘΆΘΥ 
ΘΕΡΆΘΟΤΊῚΝ ᾿ἩΤἸΟΘΟΤΙΝΜΗΡΙΤΆΝ 
ΤΟΝΗΜΟΩΝ᾽ ΓΕΓΡΆΤΤΤΆΟΓᾺΡ 


- (ΑΟὙΥφρανθητιοτερληου ΤΙΚΤΟΥ 


νννν 


ΟἈ:ΡΗΣΟΝΚΑΙΕΟΗΟΟΝ. Ηουκῶλ! 
ΝΟΥΌλ. ΟΤΤΟΧΧΆΑΓΓΑΓΤΕΈΚΜΝΑΓΓΗΟ 
ΕΡΗΜΟΥΜΆΆΛΔΟΝ ΗἩΤῊΟΕΧΟΥΟΘΗΟ 
ΤΌΝΜΆΝΑΡΑΆ ἩμερθιολθΆλθλφοι. 


ζ λτλιολλικ. ΕἸΙΆΓΓΕΛΧΟΤΕΙΙΝΙΧΕς 


μΞΞΩΙΗΙΝΜΟ᾽ ἈΆΧΦΘΟΠΕΡΤ ΟΤΕΘΟΚΆΑΓΆΟΑΡ 
ΚΆΓΕΝΝΗΘΕΙΟ. ΘΙΩΟΚΟΕΟΝΤῸΝ 
ΚΑΙΓΆΠΙΝΆ. ΟΥ̓ΤΌΘΚΑΟΟΝΥΝ: Ἀλ 
ἈΧΤΙΧΘΓΘΙΗΓΡΆΦΗ: ΘΚΑΆΆΧΘΤΉΗ͂, 
ΠΑΔΙΟΚΗΝΚΑΟ ΓΟΝΥΝΑΥ ΤῊΝ 


ΟΥ̓ΓΑΡΜΗΚἈΆΗΡΟΝΟΜΗΟΘΙΟΥΟΤΉΟ 


ΠΑ ΟΚΗσ. ΜΕΤΆΓΓΟΥΥῪ ΤΗΟΘλΟΥ. 
Θερλσ Ἡμειολθλλθλφοι: Ογικθο 
ΜΕΝΙΤΑΙΔΙΟΚΗΟ ΤΈΚΝΑ. ἈΆΧΆΓΗΘΟ 
Θδλουθϑερᾶσ ΤΗΘΑΘΥΘΕΡΙΆΗΜΆΟ. ΧΟ 


ΟΑΙ, ΙΥ͂, 24---Υ͂, 1. 


10 


ΕΙΆΘΥΘερώσεν. ΟΤΉΙΚΘΤΘΟΥΝ. ς 
ΜΗΙΤΤΆΧΙΝΖΥΓΟΔΛΟΥΆΙΆΘΕΝΕΧΕΟ 

ΘΕ ΙΔΕΘΓΟΠΑΥ ἈΟΟΆΧΕΓΟΥΜΙΝ. ΟΤῚ 
ΕἈΝΙΤΕΡΙ ΓΤΕΜΝΗΟΘΕ.ΧΟΥΜΆΟΘΟΥΔΕΝ 
ὠφφοληοθι ΜΑΡΤΎΡΟΜΑΙ βΙΤΑ. 


λον ΑΝ ΤΙΧΝΟΩΙΤΕΡΙΤΕΜΝ ΟΜΕΝῸΟ 


ΟΤΙΟΦΘιλ Θ ΤΗΟΘΘΟΤΙΝΟΧΟΝΤΌΝΝΟ 
ΜΟΝΙΤΟΙΗΟΆΜ ΚἈΑΓΗΡΓΗΘΗΤΆΙΆΠΤΟ 
ΧΎ- ΟΥ̓ΤΙΝΕΟΘΝΝΟΜΩΔΙΚΑΟΟΥΟΘΆ" 
ΤΗΟΧΑΆΑΡΙ ΓΟΟΘΣΘΙΠΘΟΆΣΓΆΙ ἩΜΒΘΙΟΓΆΡ 
ΚΕ ΙΟ Το σθαι κλυοοΥ 
ΝΜΗΟΆΤΙΘΙ Δ ΘΧΟΜΕθα: ΘΝΓΆΡΧΟΙΥ 
(ὐὙταπερι ΤοΟΜΗτΊ ιοχγθιουταὰ 
ΚΡΟΚΑΥΟΤΊΑ᾽ ἈΧΧΆᾺΠΙΟΤΙΟΔΙΆΓΆΙΤΗΟ 
ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ, ετρεχαταικαλωσ 
ΤἸΟΥΜΆΟΘΘΒΝΕΙΚΟΥΘΝ ΤΗΆΧΛΧΗΘΘΙΆ. 
ΜΗΤΠΗΘΘΟΘΆ ΗἩΠΙΟΜΟΝΗΟΥΚΕΚΤΟΥ 
ΚΑΛΟΥΝΤΌΟΟΥΜᾷᾶσ ΜΙΚΡΑΖΥΜΗ.Ο 
ἈΟΝΤΟΌΦΥΡΑΜΑΆΖΥΜΟοΙ Ἐγώ ΘΤ6 
Ἰτοιθλειουμᾶλσενκῳ.: οτιουλενᾶλ 


ἈΟΦΡΟΝΗΟΕΤΆΙ ΟΔΕΤΆἈΡΑΟΟΟΝΥΜΆΟ 


ΕἈΟΤΆΟΘΙ ΤΟΚΡΙΜΆ. ΟΟΤΊΟΘΆΝΗ: 
(ὐγωλθλλθλφοι: ΕἸ ΤΕΡΙΤΟΜΗΝΕΤΊῚ. 
ΚΗΡΥΌΟΟω -ΤΊΘ ΤΊ ΙΟΚΟΜΆΙ ἈΡΆΚΆ. 


Φ18 [113] ᾿ ΘΑΙ, Υ͂, 1 --- 11. 


οι 


10 


18 


24 


214 


ΤῊΡΓΗΤΆΙΓΟΟΘΙΚΑΝΑΧΧΟΝΤΟΥΟΤΡΟΥ. 
ΟΦΕΘἈΧΟΝΙΚΑΙΆΑΙΤΟΚΟΥΌΟΝΤΆΙ. ΟΙΆΝΑΆ. 


ΟΤΆΓΤΤΟΥΝΤ ἘΟΥΜΆΟ' ὙΜΒΕΙΟΓΆΡΘΙΤΕ 
ἈΘΥΘΕριΆ ΘΚ ἈΗΘΗΤΆΆ ΘΆῬοΙ Μὸ 
ΝΟΝΜΗΤΉΝΕΘΑΘΥΘΕρΡΙΆΝΘιοΆΦΟρ 
ΜΗΝΤΉΟΆΡΙΚΘΟΘΙ ἈΧΧΆΧΔΙΆΧΤΉΗΉΟΆΓΑΆ 
ΠΗΟΔΟΥΧΕΥΕΤΕΛΧΆΛΗΛΟΙσ' ΟΓΆΡΠΆΟΘ 
ΝΟΜΟσ. ΕΝΕΝΙΆΟΓΩΙΤΆΗΡΟΥ ΤΆΙ ἘΝ 
ΤΟὨΟἈΧΓΆΠΗΟΘΗΟ ΤΟΝΙΤἈΗΟΙΟΝΟΟΥΩΘ 
ΕΛΥΓΤῸΝ᾽ ΕἸΔΕΧΆΧΗΧΟΥΟΔΆΙΚΝΕ:. 
ΚΑΙΚΑ ΓΕΟΘΙΕΤΆΙ -ΚἈΕΠΕΤΈΜΗΥ 
ἸΤΟΑΛΆΧΗΧΩΝΆΑΆΝΆΑΛΧΟΩΘΗΤΆΙ ἈΘΓΩ 
ΔΕ. ΤΙΝΙΠΕΡΙΤΤΆΓΓΕΙΤΆΙ ΚΕ ΤΙΘΥῪ 
ΜΙΆΝΟΆΑΧΡΙΚΟΟΟΥΜΗ ΕΆΘΟΗΤΆΙ Η 
ΓΆΡΟΆΛΡΣΕΠΙΘΥΜΕΙΚΑ ΤΆ ΓΓΟΥΤΙ͂ΝΟ. 
ΤῸ Δ ΕἸΤΝἈΙΚΑ ΓΆΓΗΘΟΆΡΚΟς᾽ ΤΆΥ 
ΤἈΔΕΧΝΤΙΚΙΝΤΆΙΆΧΔΧΗΛΧΟΙΟΌΝΆ 
ΜΗΆ, ἈΝΘΕΛΗΤΆ: -ΤἈΥΤΓΆΤΙΟΙΕΙΓΤΆΜ 
ΕἸΔΕΙΤΝΙΆΓΕΟΘΑΆΙ.: ΟΥ̓ΚΕΟΤΆΙΨΥΤΤΙΟ 
ΝΟΜΟΝ: ΦΆΝΕΡΑ ἈΘΘΟΤΙΝΤΆΕΡΓΑ 
ΤἨΟΘΟΆΡΚΟσ᾽ ἈΤΙΝΆΘΟΤΊΝ -ἸΤΟΡΝΕΙΆᾺ-: 


ἈΚΆΘΑΆΡΟΙΑ. ἈΟΘΆΓΙΑ. ΕἸΔΟΟΧΟΛΑΆΓ ΓΕΙΆ. 


φαρμάλιιλ: ΧΘΡΆ "Ἀιρειο -Ζηλοσ: 
ΘΥΜΟΙ -Ἀ!ΡΕΙΘΕΙΆΙ -ΟΧΟΟΤΆΟΙΆΙ .Ἀ} 


ΟΑΙ, Υ͂, 11.---30.ὕ 


10 


1Ὁ 


ω4 


κ 


βεοειο: ΦϑοόνοιφονΝοΙ: ΜΕΘΆΙ: ΚΟΜΟΙ: 


ΚΑΥΓΆΟΜΟΙΆΓΓΟΥ ΤΌΙΟ᾽ ἃ, ΠΡΟΧΕΓΟΥῪ 
ΜΙΝ -ΚἈΑΘΟΟΚΑΟΠΡΟΘΙΤΟΝ.: ΟΤΊΟΙΤΆ. 
ΤΟΙΔΥ ΤΓἈΠΡΆΘΟΟΝΤΈΕΟ: ΚἈΚΧΟΙΧΘΙΆΝΘΥ: 
ΟὙΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΟΎΌΙΝ: 


(δ λεκαρποοτο ΠΙΝΟΕΓ ΤΙΝἈΓΆΊΤΗ -ΧὰΑ. 


ΡΆ" ΘΙΡΗΝΗ: ΜΆΚΡΟΘΥΜΙΆ:ΧΡΗΟΤῸ 
ΤῊ -ἈΓΆΑΘΟΟΥ ΝΗ :ἸΠΟΤῚΟ -ΠΡΆΟΤΉΟ: 
ΘΓΚΡΆΤΙΆ.- ΚΑΙΓΆΤΓΟΝΤΟΙΟΥΤΌΝ. 
ΟὙΥὙΚΘΕΟΤΊΝΝΟΜΟςΟ᾽ ΟἸΔΕ ΤΟΥΧΥΪΥ ΤῊ 
ΟἈΡΙΑΘΟτ ΥΡΟΆΑΆΝ :-ΟΥ̓ΝΤΟΙΟΙΤΆΘΗ 
ΜΆΟΙΝ -ΚΑΥΤΆΙΟΘΠΙΘΥΜΙΆ ς᾽ εἰζῳ 
ΜΕΝΤΙ͂ΝΙ -ΤΤΝΙΚΔΙΟΤΟΙΧΩΟΜΕΙΝΝ ΜΗ 
ΓΙΝΟΜΕΘΆΙΚΕΝΟ Δ ΟΞΟΙ -ἈΆΛΧΗΧΟΥῸ 
ΠΡΟΟΚΑΧΟΥΜΕΝΟΙ -ἈΧΧΗΧΟΥΌΦΘΟ 
ΝΜΟΥΝΤΕΟ ἈΛΘΆΦοι. βΆνιαὶ 


Ι ᾿ροληφϑητι οθσυΜωΝ:ΕΝΤΊΝΙΠΆ. 


ΡΆΤΙ ΓΟΜΑΤῚ ὙΜΒΕΘΙΟΟΙΤΊΝΙΚΟΙ - ΚΑ. 
ΤἈΡΤΙΖΕΤΕ ΓΟΝΤΟΙΟΥ ΤΌΝ: ΘΝΤΙ͂ΝΜΙ 
ΤΡΑΥ ΤΉ ΤΌΘ: ΟΚΟΙΤΩΟΜΝΟΘΑΥΓ ΓΟΝΜΗ 
Ι(ΔΙΟΥΤΙΘΙΡΆΘΘΗΟ ἈΆΧΧΗΛΧΛΟΩΝ,ΆΒΑ. 
ΡΗΕΆΧΟΤΆΟΑ ΤΕ ΚΑΟΟΥΤΩΟΟΘΆΝΆΤΤΆΗ 
ΡΟΟΛΧΤΕ ΤΟΝΝΟΜΟΝΤΤΟΥΧῪ -:- ΕΘΙΓᾺΡ 
Δ ΟΚΗΤῚΊΟ. ΘΙΝΑΥ ΤΊ. ΜΗΔ ΈΝΟΝ, ολΥ 


215 [67] ΑΑΙ,Υ, 20--- ΧΙ, 8.᾿ 


10 


15. 


24 


ΤΟΝΦΡΕΝΑΆΙΤΆΑΓΓΆ ΤΟΔΘΕΡΓΟΝΘΑΥ 
ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΟΩΘΙΚΑΟΤΌΟ. ΚᾺΔ 

ΤΟ ΤΕΘΙΟΕΛΥ ΓΟΝΜΟΝΟΝΤΌΚΔΥΧΗ 
ΜΆΘΣΘΙ: ΚΑΙΟΥΚΕΙΟΤΟΝΕΤΈΡΟΝ: εκὰ. 
ΟΤΟΟΓΆΡΤΟΙΔΟΙΟΝΦΡΟΡΤΙΟΝΕΧΟΤΆΟΘΙ 
ΚΟΙΝΩΟΝΘΙ ΤΩ Δ ΘΟΚΑΙΤΗΧΟΥΜΕΝΟΟ 
ΤΟΝἈΆΟΓΟΝΤΩΚΑ ΓΗΧΟΥΝΤῚ. ΕΝ 
ΤΠἸΧΟΙΝΆΓΆΘΟΙΟ' ΜΗΙΤΑΧΝΆΟΘΑΆ ΘΟ 
ΟὙΜΟΙΚΤΉΗΡΙΖΕΤΆΙ ΟΓἈΡΕΘΆΝΟΙΤΘΕΙ 
ΡΘΙΆΝΙΟΟ ΤΟΥ ΤΟΚΆΙΘΕριΟΕΘι" ΟΤΊΟ 
ΟἸΤΕΙΡΟΝΘΙΟΤΗΝΟΆΡΚΑΘΛΔΥ ΤΟΥ. εκ 
ΤῊἨΟΘΟἈΛῬΚΟΟΘεΕριοειφϑορᾶν" ΟἌ ΘΟΙΤΟι 
ΡΩΟΝΕΙΟΤΌΙΙΝΑΆ. Εἰς ΤΟΥὙΤΙΝΟΘΕρισθι 
ΖΩΟΗΝΑΆΙΟΝΙΟΝ᾽ ΤΟΔΛΟΕΙΚΆΆΟΝΙΤΟΙ 
οΟΥ̓ΝΤεομηεκκακώμεν: καρ 
ΓΆΡ) ΟΘαρηοῶμΜΕΟΝ: ΜΗΘΚΑΥῸ 
ΜΕΝΟΙ ἈΡΑΟΥΝΩΟΚΆΙΡΟΝΕΧΟΜΕΝ: 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΘΑΖΤΟἈΆΧΓΆΘΟΝΠΡΟΟΙΤΆΝ 
ΤΆἈΟ: ΜΆΛΧΙΟΤΆ ΔΛ ΕΠΡΟΟ ΤΟΥ ΟΟΙΚΙΟΥῸ 
ΤῊἨΟΘΙΠΙΟΤΈΕΩΟ Ὁ ἸΔΕΤΕΠΗΛΙΚΟΙΟΥ 
ΜΙΝΓΡΑΜΜΔΑΟΙΝΕΓΡΑΥ Ἀ ΤΉΘΜΗ 
ΧΕΙΡΙ' ΟὐσΟΙΘΕΧΟΥΟΙΝΘΥΤΙΡΟΟΘΟΊΤΗΟΆΙ 
ΕΝΟΆΡΚΕΙ: ΟΥ̓ΤΟΙΆΝΆΑΓΚΆΖΟΥΟΙΝ 
ὙΜΔΆΟΠΕΡΙΤΕΈΜΝΕΟΘΆΙ: ΜΟΝΟΜΝΙ͂ΝΆ 


ΘΑΙ͂, Υ͂Ι, 8 --- 13. 


16. 


24 


ΤΩΟσΤΡΩΟΤΟΥΧΥΜΗΔΙΩΟΚΟΝΤΆΛ 

(ὐὙΔΕγαῥοιΠΕρΙ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟΙΆΥ ΤΟΙ 
ΝΟΜονφυλλοοουοιν ἈλΧΆΘθλουου. 
ὙΜΆΟΠΕΡΙΓΕΜΝΘΟΘΆᾺΙΡ ΝΆΕΝΤΉΗΥ 
ΜΕΤΕΡΑΟΆΑΡΚΙΚΑΥΧΗΟΘΟΝΤΆΣΙ 

(Ἰμοιλ θμηγενοι ΌΚλυχΆοθαι εἰ 
ΜΗΘΝΤΤὩΣΤΡΟΩΟ ΓΟΥΚΥΗΜΟΝΙΥ 
ΧΥ͂ ΔΙΟΥ, ΘΒΜΟΜΒΚΟΟΜΟΟΘΟΤΑΥΎΡΟΩ ΤΆ. : 
ΚἈΓΩΟΚΟΟΜΟΩΣ ἘΕΝΓΆΡΧΟΩΙΥ, ΟΥ̓ ΤΈΙΤΕ 
ΡΙ'ΤΟΜΗΤΊΕΘΙΟΧΥΘΕΙ, ΟΥ̓ΤΕΑΚΡΟΚΥΟΤΊΑ. 
ἈΛΆΧΔΛΙΚΑΙΝΗΙΚΤΉΟΙΓΟ' ΚἈΑΟΟΟΟΙ ΤΌΚΑ. 
ΝΩΟΝΙ ΤΟΥ ΓΩΟΟ ΤΥΎΧΗΟΟΎΟΙΝ. ΘΙΡΗ 
ΝΗΘΠΙΠΑΥ ΓΟΥΟΚΆΙΘΆΘΟΟ' ΚἈΙΕΙΤΙ ΤῸΝ 
ἸΗΧΤΤΓΟΥΘῪ ΤΟΥ ἈΟΙΙΤΟΥΚΚΟΙΤΟΥΌΜΟΙ 
ΜΗΚΔΕΘΙΟΙΤΆΡΕΧΕΤΤΩ -ΘΓΩΓΆΡΤΆΟΤΗ 
ΓΜΆΑΓΑΓΓΟΥΧΥΘΝΤ ῸὉΟΟΩΟΜΔΆΑΆ ΤΙΜΟΥ 
ΚΕΑΟΤΆΖΩΟ᾽ ΗΧΑἈΡΙΟΤΟΥΚΥΥΜΕ 

΄] Ἀτουνουμωνλλθλφοι ἈΜΗΝ’ 


»οΕαὈἁ»» ὗὧ ρο» « »»»ν»»}:ὐ»»», »ἭᾺΈΜἭ»ἭἬΉῪ;» ;Σ» 


ἢ γα λΆΆο -Ἔγραφοι πορώμησ: 
ΟΤΊΧΟΝ ΤΊΚ 


Φ17 [521] ΟΑΙ, ΥἹ, 123 --- 18. 


οΟοΟΟοΟΟ ΟΟΟ ΟΟΟΟ Ο Ὁ ΟῸΟῸΟΟΟΟΟ Ὁ Ὁ 0 0 
ΟοΟΟΟΟ ΟΟΟ ΟΟΟΟΟ ΟΟ0ΟΟΟΟ ΟῸ Ὁ 0 0 


ΠΑΥΧΟῪΥ ΘΠΙΟΤΌΛΗ 
ἢ Ἔφεοιογο -" 


»» ΡΞ: ;'».;» :.Σ ξἜξΡΡὕἁΧὑ.ῦ͵ῆἋ͵»»»;:»»»;»» ;ὕ:»Μ» 


Ι ᾿χυγλοολποστόλο ΟΧΥ Ὺ- ΔΆΘΘΆΧΗ 


ΜΑΆΓΓΟΟΘῪΥ ΤΟΙΟΑΓΙΟΙΟΙΤΆΟΙΝΤΌΙΟΟΥ 
οἰνενεῷφεοω.: ΚΑ ΠΟ ΤΟΙΟ αν " 
ΧἈΡΙΟΥΜΙΝΚΑΆΙΘΙΡΗΝΗ - ἈΙΤΟΘΥΤΙΡΟ 


.. ΥΥμωνικλικυγυχΥυΥ. 


ὙΧΟΓΗΤΟΟΟΘΟΚΆΑΜΙΗΡΤΟΥΚΥῊ 
ΜΩΝΙΥΧΥ ΟΘΥΧΟΓΗΟΆΧΟΗΜΆΟΕΝ 
ΠΑᾺΟΗΘΥΔΟΓΗΛΠΊΝΙΚΗ - ΕΝΤΟΌΙΟΕΙΤΟΥ 
ΡἈΝΙΟΙΟΘΝΧΟΩΣ ΑΘ ΟΘΣΘΆΘΣΑΤῸ 
ΗἩΜΆΟΘΕΝΔΥ ΤῸ -ΤΙΡΟΚΑΙΓΆΚΟΆΗΟΚΟ 
ΟΜΟΥ. οινλδιημλολῃογοωυλμῳ 
ΜΟΥῸΟ: ΚΑ ΓΕΝΟΣΠΠΙΟΝΑΥ ΓΟΥΘΝΆΝΓΑ. 
ΠΗ ΤΠΠΙΡΟΦΡΙΟΆΟΗΜΆΟ -ΘΙΟγῶθεοοι 
ἈΝ᾽ ΑἸΟΥΧΥΕΙΟΛΥ ΤΟΝ᾽ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΕὙΔΟΚΙΆΝ ΤΟΥΘΕΧΛΗΜΑΤΌΟΛΥ Τὅ. 
ΕἸΟΕΙΤΕΝΟΝΙ ΟΣΗΟ ΓΗΟΧΑΆΡΙ ΤΟΟΛΥ 
ΤΟΥ ΗΟ, ΕΧΑΡΙ᾿' ΤΟ ΟΘΝΗΜΆΟΘΕΘΝΤῸῺ 
ἩΓΆΤΤΗΜΕΝΟΣ ΕΝΟΘΘΧΟΜΕΝΊΓΗΝ 
ἈΠΟΛΥΓΡΟΟΙΝΑΙΆΑ ΓΟΥΆΧΙΜΆΓΟΟ 
ΧΥΓΟΥ ΤῊΝΆΦΘοιΝνΤτωνπαρα 


᾿ 


ἘΡΗΙ, 1-- Ἴ. 


10 


18 


24 


ΠΤΊΟΟΜΑΆΓΟΟΝ ΚΑ ΑΓΓΟΙΤΆΟΥ ΤΟ. 


ΤῊἨΟΧΑΡΙ ΤΟΟΛΥ ΓΟῪ: ΘΝ ΟΗοοφιὰ 


ΚἈΑΙΦΡοΟΝΗσθι' ΓΝΩΡΙΟΆΘΟΗΜΙΝΤῸ 
ΜΥΟΤΉΡΙΟΝ. ΤΟΥΘΘΑΗΜΑΆΤΌΟΛΥ 
ΤΟΥ. ΚἈΑΤΆΑΓΗΝΘΥ ΔΟΙΘΆΝΑΥ ΤΟΥ" 
ἩΝΠΡΟΘΘΕΤΌΘΝΘΑΥ ΤῸ. ΘΙΟΟΙΚΟΝΟ 
ΜΙΆΝ ΤΟΥΤΙἈΗΡΩΟΜΑΆΓΌΟΟΤΌΟΝΚΑΙ 
ΡΩΝ. ἈΝΆΚΘΦΑΧΕΩΟΛΟΘΆΓΓΆΠΑΝ 
ΤἈΆΘΝΤΌΧΟΣ ΤἈΘΝ ΤΟΙΟΟΥΝΟΙΟ. Ις 
ΤἈΕΠΙΤΓΗΟΓΗΟΘΝΑΥ ΤῸ) ἄνω, ΚᾺΩ 
ΘΚΑΗΡΩΟΘΗΜΘΝΠΡΟΟΡΙΟΘΕΝΤἜΈΕΟ.: 
ΙΚΑἈΑΤΆἈΠΡΟΘΘΟΙΝΤΟΥ ΤΓΆἈΙΤΆΝΤΆ. 
ΕΝΕΡΓΟΥΝΤῸΌΟΘ' ΚΑΙΓΑΓΓΗΝΚΟΥΆΗ 
ΤΟΥΘΘΑΗΜΑΆΤΌΟΟΛΥ ΤΟΥ ΘΙΟΤΌΘΙ 
ΜΑΙΗΜΑΆΟΘΒΘΙΟΒΠΕΝΟΝΑ ΟΞΣΗΟΛΥ ΤΟΥ 
ΤΟΥΟΠΡΟΗΛΧΙΤΗΚΟΤΆΘΘΝ ΤΟΧΩΟΩΣ 6 
Ν, ΚΑΙΥΜΘΙΟΆΚΟΥΟΛΧΝΤΈΟΤΟΝΆΟ 
ΓΟΝΤΉἨΟΛἈΗΘΘΙΆΟ.-. ΤΟΘΥΆΓΓΘΆΑΙΟΝ 
ΤΗῊΓΟΡΙΆΟΥΜΩΟΩΝ ΘΝ, ΚΟΠΙΟ ΓΟῪ 
ΟἈΝΤΈΟ. ΕΞΟΦΡΆΓΙΟΘΗΤ ἍΙ. ΤΌΥΤΝΙ 
ΤἨΟΘΕΠΆΓΓΘΆΙΆΧΟΤΟΑΛΓΙΩ᾽ ὦ, ΕΟΤῚ 
ἈΡΡἈΕΩΝΤΉΟΚΑΗΡΟΝΟΜιΆ ΟΥΜΩ.: 


ΘΙΟΆΙΤΟΧΥ ΓΡΩΟΙΝ ΤΗΟΠΕΡΙΤΙΤΟΙΗΘΕΩΟ 


ΕἸΟΒΘΙΠΤΕΝΟΝ ΤΗΟΔΛΟΣΗΟΛΥ ΤΟΥ Δ. 


2190 [301] ἘΡΗ.Ι, 1---15. 


15 


24 


ΩΣ 


| ΟΥ̓ΤΟΚΆΑΓΟΣΔΙΚΟΥΟΛΧΟ ΤΗῊΗΝΚΆΘΥ 


ΜΑΟΠΙΟΤΊΙΝΕΝΙΚΟΥῪ. ΚΑΟΤῊΝ 
ΕἸΟΠΑΝ ΓΑἈΟ ΤΟΥΟΛΓΙΟΥῸ Ὁ ΟΥ̓ 
ΤἸΤΧΥΟΜΑΆΑΙΘΥΧΑΡΙΟΤΟΩΝΥΤἊΕΡΥΜΩΟΩΝ.: 
ΜΝΙΆΝΥΜΩΝΙΠΟΙΟΥΜΕΝΟΟΘΕΠΙΤῸῺ 
ΠΡοσθυχωνμΜουγἊ ΙΝΆΟΘΟΤΟΥΚΥῪ 
ἩΜΩΟΝΙΎΥΧΎΥ.: ΟΠΗΡΤΉΘΔΟΣΗΟ.: 
ΗὙΥ̓ΜινπνλοοφιλοκλιλποκΆλυγ 
γεώωσ- Ἔνι γνθιλυ ΤΟΥ πεῷφὼ 
ΤΙΟΜΕΝΟΥΟΤΟΥΟΟΦΘΑΆΧΜΟΥΟΤΉΟ 
κἈΑΡλιλΟοΥΎΜΜὼΝ -ΘΙΟΤΌῸιλενΝΥ 
ΜΆᾺΟ-ΤΙσΘΟΤΙΝΗΘΆΠΙΟΤΗοσικλησεῶςσ 
λΥ ΤΟΥ ΚἈΙΤΙΟΟΠΆΟΥ ΓΟΟΤΉΟΔΛΟ 
ΣΗΓ -ΤΗΟΚἈΧΗΡΟΝΟΜΙΆΟΛΥΤΟΥΕΝ 
“ΓΟΙΟΆΓΙΟΙΟ᾽ ΚΑΙ ΤΥ ΓΟΥὙΤΤΕΡΕΆΆΧΛΟΝ 
ΜΕΓΕΘΘΟΟΤΗΟΛΔΥΝΑΆΜΕΟΩΟΛΥ ΤΟΥ 
ΕΘΕΙΟΥΜἈΆΟΤΟΥΟΠΙΟΤΤΕΥΟΝΤΆΟ. ΚΑΤΆ. 
“ΤῊἨΝΕΝΕΡΓΙΆΝ ΤΟΥ ΚΡ ΓΟΥΟΤΉΟΙ 
ΟΧΥΟΟΛΥΓΓΟΥ ΗΝ, ΘΝΘΙΡΓΗΘΟΘΝΕΝΤῸῺΩ 
ΧΩ ἐγειρβλολυ ΓΌΟΝ κΝΈκρων: κὰὶ 
ΕΚΆΘΙΟΘΝΕΝ Δ ΕΣΙΆΛΥ ΓΟΥῪ. ΕΝΤΌΙΟ 


ΘΙΤΟΥΡΆΝΙΟΙΟ. ὙΤΠΕΡΑΝΟΩΙΠΆΑΟΗΟΆΡΧΗΟ 


ΚΑΙΘΣΟΥΟΙΆΟΙΚΙΔΥΝΆΜΕφΟΩςσ. ΚἈΙ 
ΚΥΡΙΟΤΉΤΟΟ. ΚΠΆΝΤ ΤΌΘ, ΟΝΟΜΑΆΤΌΟΘ 


ἘΡΗ.Ὶ, 15 --- 21. 


10 


18 


ΟΝΟΜΆΖΟΜΕΝΟΥ ΟὙΜΟΝΟΝΟΕΝΤῸΣ 
ΜΙ ΤΟΥ ΤῸ: ἈΧΛΧΆΑΚΆΙΕΝΤῸῺ 
ΜΕΆΔΧΟΝΤῚ ΚΑΙΠΑΝΓΓΑΥΤΙΕΤΆΣΕ.. 
ὙΤΤΟΤΟΥΟΠΟΛΔΆΟΛΥ ΓΟΥ ΚΑΙΛΥ ΤῸ. 
ΘΑ ΘΝ ΚΕ ΦΆΑΛΗΝΥΤΙΕΡΙΤΆΝΤΆ. 
“ΤΉΘΚΚΛΑΗΟΙΆ" ΗἩΤΊ ΘΟΤΙΝΤΌΟΘΟΩ 
ΜΆΛΥ ΤΟΥ ΤΟΙΤΆΗΡΩΟΜΑΤΟΥ ΤΆ. 
ΤἸΤΆΝ ΓΆἈΕΘΝΙΙΤΆΟΙΝΙΤΆΧΗΡΟΥΜΕΝΟΥ" 
Ιζυυγμαοον Ἀ ΟΝ ΚΡΟΥτοιοσπάβδα 

ΠΡΡΟΜΔΆΟΙΝΚΑΓΓΑΙΟΆΧΜΑΡΤΊΆΙΟ 
ὙΜΩ͂Ν : ΘΝΆΙΟΠΟ ΤΕΠΕΡΙΕΙΤΆΓΓΗΟΆ. 
ΤᾺ! -ΚἈΓΤΆΓΟΝΑΙΩΝΑ ΓΟΥΚΟΟΜ ὃ 
ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΓΓΑΓΓΟΝΆΡΧΟΝΤᾺΆ. 
ΤΗΗΟΘΕΣΟΥΟΙΆΟΤΟΥΆΕΡΟΟ -ΤΟΥὙΤΙ͂ΝΟ 
ΤΟΥΝΥΝΟΕΝΕΡΓΟΥΝΤΟΟΕΘΝΤΌΟΙΟΥ 
ἸΟΙΟΓΗΟΆΛΠΙΘΕΙΆΟ ΕΝΟΙΟΚΆΙΗ 

ἈΝ ειοΠΑΝ ΤΘΟΑΝΘΟΤΡΑΦΗΜΕΝΠΟΤΕ 
ΕΝΤἈΙΟΕΙΠΙΘΥΜΙΆΙΟ ΤΗΟΟΆΡΙΚΚΟΟΘΗ 
ΜΟΩΝ:-:ἸΟΙΟΥΝΤ ΕΟ ΤἈΘΘΧΗΜΑΆΤΆ. 
ΤΗΗΟΟἈΧΡΚΟΟΚΑΙΤΩΝΑΙΆΝΟΙΩΝ᾽: 
ΚΑΙΗΜΕΝΦΥ ΟΘΥΓΕΚΝΆᾺ [ὉΡΓΗ]ΟΟ 
Ι(ΛΟΟΙΆΟΙΠΠΟΙ - ΟΔΕΘΟΙΠΆΟΥΌΙΟΟΙ] 

(Δ νιεαναλεει λιν. ΤΗΝΠΟΆΧΆΙΗΝΆΓΑΆ 

ΠΗΝΙ[ΔΥ ΓΟΥΗΝΗΓΆΠΗΟΕΝ]ΊΗΜΆΟΘ 


921 [116] - ἘΡΗ.Ι, 21---", 4. 


ΙΞΙΟΝΓΓΆΟ. ΝΘΙΚΡΟΥΟ ΤΟὌΙΟΙΤΑΡΑΙΤΤῸ 
ΜΆΟΙΝ. ΟΥ̓ΝΕΖΩΟΙΙΟΙΗΘΟΘΝΤΌΧΟ): 
ΧἈΑΡΙΤΙΘΟΤΆΙΟΘΟΟΜΕΝΟΙ ΚἈΑΙΟΥΝΗ 
ΓΕΙΡΕΝ -ΚἈΑΙΟΥΝΘΙΚΙΑΘΗΟΘΝΕΝΤΌΙΟ 
ΕἸΤΟΥΝΙΟΙΟΕΝΧΟΥῪ 'ΝΆΕΝΆΘΙΣΗ 
ΤἈΙΕΝ ΤΟΙΟΆΙΩΟΙΝ ΤΓΟΙΟΘΙΤΕΡΧΟΜΘ 
ΝΟΙΟΤΟΝΥΤΙΕΡΚΑΆΧἈΟΝΤΆΙΠΙΆΟΥ ΤῸΝ 
ΤἨΟΧΑΡΙ ΤΟΟΛΥ ΓΟΥ- ΘΒΝΧΡΗΟΤΟΤῊ 
ΤΊΕΦ -- - ἈΟΘΝ ΧΟ ΤΗΓΆΑΡΧΑΡΙΤῚ 
ΕΟΤἈΙΟΘΟω ΜΕΝΟΙ ΠΙΟΤΕ Ωως᾽ κΚἈΙ 
ΤΟΥ ΓΟΟΥΚΕΣΥ ΜΝ. ΘΥΤΟΛΌΟΡΟΝ: 
ΟΥ̓ΚΕΞΕΡΓΩΝ -ΝΑΜΗΤΊΟΚΧΥΧΗ 
ΟΗΤᾺ ΔΥΤΟΥΓΆΡΘΟΜΟΘΝΠΟΙΗ 


κα. ΙΞ ΤΙΟΘΕΝ ΓΕΟΘΝΧΟΎῪΥ.: ΕΠΙΕΡΓΟΙΟ 


ἈΓΆΘΟΙΟ: ΟἸΟΠΡΟΗ ΤΟΙΜΆΘΕΘΝΟΘΟ ΝΆ. 
ΕΝΑΥ ΓΟΙΟΙΤΕΡΙΤΤΑΙΤΉΟΘΟΟΜΕΝ - Ἂ|Ὸ0 
ΜΝΗΜΟΝΘΥΕΤΕ.: ΟΤΙΥΜΒΕΘΙΟΠΟΤΈΕΤΆ. 
ΘΘΝΗΘΝΟΆΡΚΕΙ: ΟἸΧΒΓΟΜΕΝΟΙΆΚΡΟ 
ΕὙΟΤΙΑΥΤΙΟΤΗΟΧΕΘΓΟΜΕΝΗΟΠΕΡΙ ΤῸ 
ΜΗ: ΘΒΝΟἈΑΡΚΘΕΙΧΕΙΡΟΠΟΙΗ ΤΟΥ: ΟΤῚΗ 
ΤΕΕΝΤῸς.ρωεκοινωχωριοχΥ 
ἈἉΠΤΙΗΧΧΟΤΡΙΩΟΜΘΟΝΟΙΤἨΟΙΠΠΙΟΛΙΤΊΆΟΘ 
“ΤΟΥΊΗΛ᾽ ΙΚἈΑΟΣΕΝΟΙ ΤΟΝ. ΙΆΘΗ 

ΚΟΝ᾽, ΤΗΟΘΙΤΆΓΓΘΆΙΆΟ . ΘΕἈΠΙΔΆΜΗ 


ἘΡΗ͂.ΠΙ, δ--- 19. 


10 


24 


ΕΧΟΝΤΕΟΙΚΆΛΧΟΘΘΟΙ. ΕΝ ΓΟ ΚΟΟΜΟ) -:. 


ΝΥΝΙΔΘΘΝΧΟΩΙΥΥΜΕΙΟΟΙΓΟΤΤΕΟΝ 
ΤΕΟΜΑΆΚΡΆΝ. ΘΕΓΓΥΘΕΓΕΝΗΘΗΤᾺΆΙ: 
ΕΝΤΤΟΩΟΔΣΔΙΜΑΓΤΙΓΟΥΧῪ᾽ 


δου τοογΑρΡΈοτιν. ἩΗΘΙΡΗΝΗΗΜΩΝ.: 


ΟΠΟΙΗΘΟΧΟΤΆΧΜΩΟΤΈΡΆΑΕΝ: ΚΑΙ ΤῸ 


ΜΕΟΟΤΎΧΟΝΤΟΥΦΡΑΓΜοΥλΥΌλΟ: 


ΤΗῊΗΝΕΟΧΘΡΑΝΕΝΤΗΟΆΡΚΘΙΔΥ ΓΟΥ" 
ΤΟΝΝΟΜΟΝΤΤΟΝΕΝ ΤΌΟΆΧΟΝ ἜΝ λῸ 
ΓΜΆΟΙΝΚΑΓΓΑΡΓΗΟΆΟ᾽ ἹΙΝΧΑΤΟΥΌΟΔΛΔΥ 
ΟΙΚ ΤΊΟΘΘΙΕΝΑΥ ΤΟ. ΕΙΟΒΘΝΆΙΟΝΟΝ 
ἈΝΟΝ -ΠΟΙΩΟΝΕΙΡΗΝΗΝ: ΚΆΙΆΤΤΟ 
ΚἈΤΆΛΛΑΣΕΘΙ ΓΟΥΟΆΜΦΟΟΤΈρΡΟΥΟ: 
ΕΝΕΝΙΟΟΜΑΤΥΤΟΘΟ ΔΙΆ ΤΟΥ 
ΟΤΡΟΥγ: ἈΠΟΙΤῚΙΝΆΑΟ ΓΤΉΝΟΧΘΡΆΝ 
ΕΝΑΥ ΤῸ ΚἈΙΘΒΑΘΩΟΝΘΥΉΓΓΘΆΗ 
ΟἈΤΟΘΙΡΗΝΗΝΥΜΙΝΤΟΙΟΜΆΚΡΑΝ 
ΚΑΙΟΘΙΡΗΝΗΝΤΤΟΙΟΘΓΓΥΟ. ΟΤΊλΥ 
ΤΟΥΘΧΟΜΕΘΝΤῊΝΠΡΟΟΆΑΓΩΓΗΝΟΙ 
ἈΜΦροτΈέροι. ΘΝΕΝΙΓΠΙΝΙΠΡΟΟΤῸΝ 
ΤΡ ἈΡΑΟΥΝ. ΟΥ̓Κ ΕΤΊΕΟΤΆΙ! 


5. βνοικλιπάροικοι ᾿ΑΛΆΑΛΟΥΜΠΟΆᾺ! 


ΤἈΑΥΓΟΩΟΝΑΆΓΙΩΝ -ΚἈΑυοΟΙΘΟΙ ΤΟΥ 
ΘῪ ΘΙΤΟΙΚΟΔΟΜΗΘΟΕΝΊΤΕςΟ. ΕἸΤΙ ΤῸ) 


228 [204] ἘΡΗ͂.ΙΙ, 12 --- 20. 


10 


18 


24 


ΡῚ 


Ι οΥ τουχλριν. βγωϊμλυλ οοΟΆ ΘΟΜΙ 


ΘΕΜΘΑΙΟΤΟΩὍἼΝΑΤΤΟΟ ΤΟΆΟΜΙΚΆΙ 
προφητῶν ΟΝ ΤΟΟΆΚΡΟΓΟΝΙΆᾺΙ 
ΟΥ̓ΔΥΓΟΥΥΧΥ ΘΝΩΠΆΟΛΆΛΗΟΙΙΚΟ 
ἈΟΜΗ--ΟΥ̓ΝΆΑΡΜΟΧΟΓΟΥΜΕΝΗ.ΧΥ 
ΣΕΙΕΙΟΝΆΟΝΆΓΙΟΝΕΝΚΟΣ ΕΝ ΟῚ ς 
ὙΜΕΙΟΟΥΝΟΙΚΟΆΌΟΜΦΘΦΙΟΘΑΙ. ειοιζα. 
“ΤΟΙΚΗ ΤῊΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΥ. ΘΝΤΙ͂ΝΙ -- 


ΟΟἸΤΟΥΧΥΙΎΥ.: ὙΠΕΡΥΜΩΟΝΤΤῸΟΝΘ 
θνών: ΕἸΓΒΗΚΟΥΌΛΧΤΆΑΙ ΤΉΝΟΙΚΟ. 
ΝΜΟΜΙΆΝΤΗΟΧΑΡΗΤΟΟΤΟΥΧΥΤΉΗΟ 
ἈΟΘΕΙΟΗΟΜΟΙΘΙΟΥΜΆσ' ΟΤἸΚΑΓᾺ 
ἈΠΟΙΚΑΛΥ ΙΝΕΓΝΩΡΙΟΘΗΜΟΙΤῸ: 
ΜΥΟΤΉριον. καΘ ὡσπροεγραύΎα 
ενολιγῶ. ΠΡΟΟΟ, ΥΝΆΟΘΕ. ἈΝΆΓΙ 
ΝΩΟΚΟΝ ΓΘΟΝΟΗΟΆ,ΤΗΝΟΥΝΘ 
ΟἸΝΜΟΥΘΝΤΟΩΜΥΟΤΗΡΙΩΟΤΟΥΧΥ 
Ο, ΕΤΈΡΑΙΟΓΕΝΕΔΙΟΟΥΚΕΓΝΩρΙΟΘΗ. 
“ΓΟΙΟΥΙΟΙΟσ ΤΩΟΝΆΝΟΝ. ΟΟΝΥΝΆ. 
ΤἸΘΚΆΛΥΦΘη. ΤΟΙΟΆΧΓΙΟΙΟΆΠΟΟΤῸ 
ἈΟΙΟλΥ ΓΟΥΚΑΙΠΡΟΦΗΤΆΙΟΕΝ 
ΤΙΜΙ ΕἸΝΆΓΓΆΘΘΝΗ. ΟὙΓΚΆΗΡΟ 
ΝΟΜΆ. ΚἈΑΙΟΥΟΟΩΜμΑΆ. ΚἈΑΙΟΥΜΜΘ 
“ΤΟΧΑΉΗΟΘΙΤΆΓΓΕΆΙΆΟ. ΕΝ ΧΟΥΎΥ.: 


ἘΡΗ. Π, 90 --ΙΠ], 6. 


15 


ΔΙΧΓΓΟΥΘΥΆΓΓΘΆΙΟΥ ΟΥ, ΕΓΕΝΗ 
ΘΗΝΑΙΆΚΟΝΟΟ: ΚἈΑΤΆΓΉΝ 
ΡΕΑΝΤΉΟΧΑΡΙ ΓΟΟΤΟΥΘΥ ΤῊΟΘ 
Ἀ ΘΕΙΟΗΟΜΟΙ.: ΚἈΓΡΓΑΓΓΉΝΙΕΝΕΡΙ 
ΓΙΆΝ ΤΗΟΔΙΥΝΑΜΕΩΟΛΥ ΤΟΥ͂. ΕἹ 
ΜΟΙΤΩΘΆΛΧΧΙΟΤΟΤΕΡΩΟΠΆΝΤῸ 
ΤΟΩΟΝΑΆΓΙΩΝ ΕΔ ΟΘΗΗΧΆΡΙΟΛΥ, 
ΤῊ “ΤΟΙΟΘΒΘΝΕΟΙΝΘΥΆΓΓΕΛΧΙΟΆΟΘΑΙ 
ΤΟΝΆΝΕΞΙΧΝΙΆΟ ΤΟΝΠΆΟΥ ΤῸΝ 
ΤΟΥΧΥ ΚΑΙ ΤΗΟλΙΠΆΝΤΆΟ. 
ΤἸΟΗΟΙΚΟΝΟΜΙΆΓΓΟΥΜΥΟΤΉΡΙΟΥ 
“ΤΟΥΧΠΟΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΥΆΧΠοΟΤῸΩ 
ἈἙΩΟΝΩΟΝΕΟΝΤΌΏΘΟΩ ΤΩ ΤΆΠΑΆΑΆΝ 
ΤἈΚΤΊΟΆΧΝΤῚ ΙΝἈΓΝΩΡΙΟΘΗ 

᾿ ΥΝ ΤἈΙΟλῬΧΑΙΟΚΑΓΓΆΟΘΣΟΎΟΙ 
Ἀ)Ο:ΕΝΤΟΙΟΘΒΙΤΟΥΡΆΝΙΟΙΟ -ΑΙΆΧΤΗΟ 
ΕΚΚΧΗΟΙΆΟ ΗΙΤΤΟΧΥΤΤΥΚΙΆΟΟΟΟΦΙ 
ἈΓΟΥΘῪ ΚἈΤΆΠΡΟΘΘΟΙΝΤΩΝ 
»ΝΟΩΝ. ΗΝΘΙΤΟΙΗΘΘΝΕΝΧΟΝ Τὼ 
ΚΟΗΜΟΝ᾽ ΕΝΩΘΧΟΜΕΝΤΉΝΙΤΑΡ 
ΡΗΟΙΆΝ -ΚΑΓΓΗΝΠΡΟΟΆΓΩΓΗΝ 
ΘΙΝΙΠΤΕΙΤΟΙΘΗΟΘΙΔΙΆΓΉΗΟΘΠΙΟΤΈΩΣΟ 
λΥ ΤΟΥ͂ ΔΙΟΔΙ ΤΟΥΜΆΙΜΗΕκΚιΚΌΑ. 
ΚΕΙΝΕΝΤΆἈΙΟΘΆΙΝ ΘΟΙΝΜΟΥΎΤΤΕΡ 


ΩΙ. 


δ [109] ἘΡΗ. ΠῚ, 6--- 18. 


ὙΜΩΟΩΝ -ΗΤΊΟΘΟΤΊῚΝΟΣΑΥΜΟΝ. 
᾿ΟΥ̓ΤΟΥΧΆΡΙΝ. ΚΑΜΙΤΤῊῸΣἙΤΆΓΟΝΑΆ. 
ΤἈΜΟΥΤΙΡΟΟΤΌΝΤΠΙΡΑ. ΕΣΟῪ, ἸΤΆΟΛΣ. 
ΤΆΤΓΡΙΆ. ΘΒΝΟΥΝΟΩΟΘΚΑΙΘΠΙΓΉΟΘΟΝΟ 
ΜΆΖΘΟΤΆΙ 'ΝΆΔΟΩΘΗΥΜΙΝ -ΚΆ. 


ΤἈΤΟΠΆΟΥ ΓΟΟΤΉΗΟΘΔΟΞΣΗΟΛΥ ΓΟΥ-: 


ΔΥΝΆᾺΜΒΕΘΙΚΡΑΤΆΑΙΩΟΘΗΝΆΛΔΙΑ. 
“ΤΟΥΤΙΝΟΛΥ ΓΟῪΥ. ΕΙΟ ΤΟΝΘΟΟΆΝΟΝ 
ΚΑΖΤΤΟΙΚΗΟΛΔΙ ΤΌΝΧΝ -ΔΙΑΙΤΉΟΙΠΙ 
ΟΓΘΩΟΟΕΝΤΆΙΟΚΑΡΑΙΟΥΜΟΝ: 
ΕΝἈΓΑΤΙΗΕΡΡΙΖΌΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΤΕ. 
ΘΕΜΘΆΙΟΜΕΝΟΙ ΒΝΑΙΟΧΥΌΟΗΊ, 
ΚΑΙΑΛΔΕΘΟΘΑΙΟΥΝΠΙΠΠΆΟΙΝΤΌΟΙΟ 
ἌΓΙΟΙΟ -ΤΊ ΓΟΙΠΆΛΧΙ ΘΟ. ΚΑΜΗΚΟΟ. 
κυ οο. καικλθοσ' ΓΝΩΟΝΆ ΤῈ 
ΤΗΝΥΤἊΕΡΕΆΑΛΆΑΧΛΟΥΟΆΧΝΤΉΟΓΝΟΩ 
ΠσΟΕΟΘΟΆΓΆΑΠΗΝΤΟΥΧΥ ΒΝΆΤΙΆΗ 
ΡΩΘΗΤΆΙΕΙΟΙΤΑΝ ΤΟΤΙἈΗΡΩΜΜΑΆ. 
ΤΟΥΘΥ ΤΟΛΘΟΛΥΝΆΜΟΘΝΟΩΟΥ 
ΠΠΕΡΙΤΑΝΓΓΑΠΟΙΗΟΆ,-ΟΝ, ΑΙ ΤΟΥ 
ΜΘΕΘΘΑΗΝΟΟΥ ΜΕΝ -ΚἈΓΆΓΗΝ 
ΔΥΝΆΑΜΙΝΤΉΝΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΝ 
ΕΝΗΜΙΝ -ΑΥ̓ΤΩΟΗΔΟΣΆΕΘΝΤΗΘΚ 
ΙΚἈΗΟΙΆΘΝΧΩΥΙΥ. ΕἸΟΠΆΑΟΛΟΤΆΟΓΕ 


4290 ἘΡΗ. ΠΙ, 18 --- 21. 


10 


ΜΕΧΟΤΟΥΔΛΙΟΝΟσΤΟΟΝΜΆΑΙΟΟΝΟΝ 
[ἈΜΗΝῚ ΠΆΑᾺΡΑΚΑΧΘΟΥΝΥΜΆΟ 
ΓΙ] ΟΣ ΘΟΜΙΟΟΘΘΕΘΙΝΙΚΟΟΧΣΙ]ΦΟΘΠΕΡΙΙΤΑ. 


[ΤῊΗ]Ο. ΤΗῊΗΓΟΚ(ἈΗΟσΘΕΘΟΟΟΗΟΓΟΘΙΚΑΊΗΘΗ 


ἘΞ τ τσ: εν τὴν νην ἐπ κα κυλλεν πλτ ΝΟ φρο 


Φ:οὸοϑῈ 9». 9 ον,» 9 Φ ὁ ὁ’ 9ὁ 9 ὁ 9 9 9 ὁ 9 δ ὁ ὁ 9ὁΚῸ Φ 9 9 9 


ἜΠέέΕέΕΨΨΠΨέΕΨΠσΠΨΠΠέΕσῆΠσἝἔΕέΠη͵ ἘἝΠΠΕρΕο έν ΤΠΝΙΟ 
ΕΝ ΤΟΟΥΝ.Α ΘΟΜΟΩΤΗΟΘΙΡΗΝΗΟ 
ενομΆκλ.:ΚΆΙΕΝΗΙ͂ΝΆ.. κλαϑώθοις 
ΕἸΓζΚΛΗΘΗΤᾺΆ.. ΕΝΜΙΆΘΆΠΙΤΙ.. 
ΤΗΗΟΚΑΗΟσΘΟΩΟΟΥΜΩΟΟΜΝ: Εἰιἰοιίο: ΜΙᾺ. 
Τ1ΠΟ ΤΊΟ. ΕΝΕΛΙΤΤΊΟΜΑ. Εἰσθοις 
ΠΗΡΠΆΝΤΩΝ -ΟΕΘΠΙΠΆΝΤΟΟΝΚΑΆΙ 
ἈΙΔΆΧΤΙΆΝΤΟΩΝ -ΚΆΙΊΕΝΠΑΆΟΙΝ -- 
Εν" λαεοεκλ τη μη]ὡ᾿οων. ΞΔ ΟΘΗ 
ΧἈΡΙΟΚΑΙΓΓΑΙΓΟΜΘΤΡΟΝΤΉΟΘΔΛΟΩΣ 
ΓΕ ἈΧΟΤΓΟΥΧῪ. ͵ἌἈ]0Ὸ0 λα ὦ φΦ’ Φορος 


ΕΙΟΥΥοο --- - χω ΤΟ ΥοανΆιΧμα 
ἈΦΟΙΆΝ.: ΚΆΙΘΛΟΚΕΝ - ----ὉὙὐ ες 
“ΤΟΙΟΆΝΟΙΟ - --.ττὙὙὙ εν ΤΊΙΕΟΤῚ- 


ΘΙΜΗΟΤῚΙΚΆΑΜΝΚΑΓΓΙΘΕΗΠΡΟΣΤῸΝΙ] 
ΘΙΟΤΆΚΑΓΟΩΟΓΕΡΑΜΕΡΗΤΉΟΓΗΟ.: 


4321 [105] ἘΡΗ. ΠῚ, 31 ---Ἰ , 9. 


15 


495 


24 


ΟΚἈΑΤΆΚΧΟΛΥ ΤΟΟΘΟΤΙΝκλιολνᾳα. 
ἘΚΕ ΝΑ ΗΣΟΝΝ ΎΨΗΝ, ἽΝΑ. 
1 ΝΣ 


᾿ς, ἄντα, αδ ἀν ἐν, δὰ αὐ οἷν, ᾧς τον ἀρ. 38 ἀν τὰν ἢ, ἀν ἃ ΟΤΟΛΧΟΥΌ: 
ΤΟΥΟΔΕΠΡΟΦΗΤ.: - - ΤΟΥ ΘοΥ 
ἈΓΓΘΆᾺ Ὁ τ ν ιν κι κει ποιμενλοις 


ΟΛΆΟΚΑΆΧΟΥΟ: ΠΡΟΟΤΟΝΙΚΑΓΓᾺΡ 
ΤΙΟΜΟΝΤΤΩΟΝΑΆΓΙΟΝΕΙΟΘΕΡΓΟΝ 
ἈΜΆΚΟΝΙΆΟ τ ἈΟΜΗΝΤῸΟΥ 
ΟΟΜΑΆΤΟΟ ΤΟΥΧΥ ΜΕΧΡΙΚΑΓΓΆᾺΝ 


“ΤΗΓΟΘΦΘΙΜΕΝΟΙΠΆΝ:,ἠ ΓΕΟΘΙΟ ΤΉΝΕΙΝΟΣ) 


ΤῊ ΤΆ ΓΉΗΟΠΙΟΤΕΟΩῸΟ "ΚΑ ΤΉΟΘΕΤΤΙ 
ΓΝΩΟσΟΕΘΩΟΟ ΓΟΥΥΥῪ ΓΟΥΘΥῪ᾿ εἰοὰν 
ἈΡΆΤΘΆΕΙΟΝ.: ΕἸΟΜΘΤΟΝΗΛΙΚΙ 
ἈΟ ΤΟΥΤΙἈΗΡΩΟΜΑΓΟΟΤΟΥΧΥ" 
ΙΝΧΜΜΗΚΕΤΙΟΜΕΝΝΗΠΤΙΟΙ "ΚΑΥ 
ἈΦΝΙΖΟΜΕΝΟΙ-: ΚἈΜΤΕΡΙΦΈΡΟΜΘ 
ΝΜΟΠΙΆΝΤΙΆΝΘΜΟΩ ΤΉΗΟΔΆΆΧοκα. 
ἋὉΔΟ-:ΕΝΤῊΚΥΞΒΙΆΑΤΟΝΆΑΝΟΝ.: 


ΕΝΙΤΑΝΟΎΥΡΓ - - - τ᾿ ΟΟΤΉΝΜΕΘΟ 
ἈΙΆΝΤΗΟΠΆΆΧΝΗΟ᾽ ἈΧΛΗΘΕΥΟΝ 
ΤΈΟΘΔΟΘΟΝ --ττὉὉ 11 ΟΟΜΕΝΘΙΟ 


λΥ ΓΟΝΤΆΤΤΙΑΝΤΆ. ΟΘΕΟΤΊΝΗΚΕ 
Φλληοχο' δου, ΤἈΝ ΤΌΟΜΆΑ. 


ΕΡΗ. 1Υ͂, 10--- 16. 


10 


,. 1 


24 


ΟΥΝΆΑΡΜΟἈΧΟΓΟΥΜΕΝΟΝ -ΚΑΙΟΥΜ 
ΕΙΚΆΖΟΜΕΝΟΝ -ΟΧΠΆΘΗΟΘΆΦΗΟ 
ΤῊΘΕΠΙΧΟΩΡΙΓΙΆΟ' ΚἈΤΤΕΝΕΡΓΙΆΝ 
ΕΝΜΕΤΡΟΩ. ΘΒΘΝΟΟΒΘΚΑΟ ΤΟΥΜΕΡΟΥΌ: 
ΤΗΝΔΑΔΥΣΗΟΙΝ ΓΟΥ̓ΟΩΟΜΑΆΤΌΟΘΙΠΟΙ 
ΕΓΓΆΜ: ΕΙΟΟΙΚΟΛΟΜΗΝΘΑΥ ΤΟΥ 
ΕΝΆΓΆΤΤΗ᾽ ΤΟΥ ΓΟΟΥΝΆΕΓΟ) 
Ιζυυμλρτυρωμλιενιω ᾿ΜΗΚῸΘ 
ΤΙΥΜΆΟΠΕΡΙΠΆΓΤΕΙΝ -ΚΑϑώοις 
ΤἈἈΧΛΟΙΠΆΘΘΝΗΠΕΡΙΠΆΓΓΕΙ ΕΝΜΑ. 
ΤἈΙΟΤΉΗΤΙ ΓΟΥΝΟΟΟΛΥ ΤῸΝ: ΘΟΚῸ 
ΤΙἊΙΟΜΕΝΟΙ ΓΗ ΛΔΙΆΝΟΙΆ. ΟΝΤΤΈΟΆΣ. 
ΤΗΧΆΟΤΡΙΟΜΕΝΟΙ ΓΗΟΖΩΗΟ ΤΟΥ 
ΘῪ ΔΙΑΤΗΝΆΓΝΟΙΆΝ ΤΉΝΟΥ 
ΟἈΙΝΘΝΑΥ ΤΌῸΙΟ᾽ ΔΙΆ ΤΗΝΙΤΟΡΡΩΟΟΙ. 
ΤΗΟΚΑΡΑΟΧΟΛΥ ΤΟΝ᾽ ΟΥΤΊΝΕΟΆΣ. 
ΠΗΆΙΠΙΚΟΤΘΟ. ΘΑΥΓΟΥΟΠΆΡΘΔ 
ΚἈΝΤΉΛΟΘΑΓΘΙΑ: ΕΘΙΓΕΡΓΆΟΙΆΝΑ. 
ΚἈΘΆᾺΡΟΙΆΟΠΑΆΟΘΗΟΘΝΙΤΆΘΟΝΕΞΙΆ, 
ὙΜΘΙΟΔΘΟΥΧΟΥ ΓΩΟΘΕΘΜΑΆΘΕΤΆΙ 
ΤΌΝΧΝ.: ΘΙΓΘΡΑΥΓΓΟΝΗΙΚΟΥΟΛΓΓΆΙ.: 
ΙΚΑΙΘΝΑΥ ΤΩ ΘΑ. ἈΧΘΗΤᾺΆΙ: ΚΑ. 
ΘΩΟΘΘΟΤΙΝΑΛΧΛΗΘΘΙΆΘΝΤΟΥΥ" ἃ 
ΤἸΟΘΘΟΘΑΙΥΜΑΆΟΚΑΓΆΓΗΉΝΠΡΟ 


2290 [2017] ΕΡΗ.Υ, 16 --- 32. 


ΓΤΕΡΑΝΙΆΝΆΟΤΡΟΦην “ΤΟΝΙΤΆΛΑΙ 
ΟΝΆΝΟΝ “ΤΌΝΦΘειρομενονιζα. 
ΤἈΓΆΟΘΠΙΘΥΜΙΆΟΤΗΟΛΙΤΆΓΤΗΟ: 
ἈΝΆΑΝΘΟΥΌΟΘΆ,ΔΕ.ΤΟΙΤΙΝΜΙ ΤΟΥΝΟ 
ΟΟΥΜΩΝ: ΚἈΑΙΒΝΑΥΟΧΟΘΆΓΤῸΝ δ 
ΚΑΙΝΟΝΆΝΟΝ -ΤΟΝΙΚΑΙΓΆΘΝΚΙ 
ΟΘΕΝΤᾺ- ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΟΥΎΝΗ. ΚΆΙΟΟΙ 
ΟΤῊΤῚ ΤΗοΟλληθθιλς' Ξ,0 
δυτοθεμενοιτούουγλοςσ, ἈΆΧΕΓΓΆᾺΙ 
ἈΧΗΘΘΙΆΝ. ΘΚΆΟ ΤΟΟΜΘΟΤΆ ΟΥΤΙΆΗ ι0 
ΟἸΟΝΔΥ ΤΟΥ ΟΤΙΘοΜενλλληλῶνΝ 
ΜΕΛΧΗ: ΟΡΓΙΖΕΟΘΕΚΑΙΜΗΆΧΜΑΡΤΆ 
ΝΘΤῈΕ ΟΗΧΙΟΟΜΗΘΙΠΑΥ ΕΤὩΘΙΤΙ ΤῺ 
ΤΤΆΡΟΡΓΙΟΜωΟΥΜΟΝ: ΜΗΔ λ.λῸ 
ΤΕΤΟΙΤΟΝΤῸΛΔΙΆκοΆλΟ ΟΚΆΕΘΙΙ 1δ 
ΤΟΩΝΜΗΚΕΤΊΙΚἈΑΕΙΓΤΕΤΩ" Μλκὰ 
ἈΟΝΙΔΘΙΚΚΟΠΙΆΓΓΩ ΕΡΓΆΖΟΜΕΝΟΟ 
“ΤΟΧΓΆΘΟΝ -ἹΝΆΘΧΕΙΜΕΤΆΜΔΙΔΟ 
ΜΑΙΓΤΟΩΧΡΕΙΆΝΕΧΟΝΤῚ ἸΤΆΟΆΟΓΟΟ.. 
ΟἈΠΡΟΟΘΚΤΟΥΟΤΟΜΆΤΟΟΥΜΟΩΝ 90 
ΜΗΘΚΠΟΡΕΥΕΟΘῶ᾽ ἈΛΛΕΘΙΤΊΟΆΓΆ. 
ΘΟΟΠΡΟΘΟΙΚΟΔΟΜΗΝΤΉΟΧΡΕιλΟ: 
Ι'ΜΔΔΟΩΟΧΑΡΙΝ ΤΟΙΟΆΚΟΥΟΎΟΙΝ᾽ ΚΆᾺΙ 
ΜΗΛΥΤΙΕΓΓΕ ΤΟΤΙΙΝΜΑΓ ΓΓΟΆΓΙΟΝΤῸΥ Ὗ 


9330 ἘΡΗ͂. ΙΥ̓́, 322 --- 80. 


Η 


ΘῪ. ΕΝΩΘΟΦΡΑΓΙΟΘΗΤΆΙΘΙΟΗΜΘ 


ΡΑΜΑ πολυ ΓΡώσθοσ᾽ ΠΆΟΘΆΠΗΚΡΙ 
Ἀ- ΚΑΙΘΥΜΟΟΚΆΙΟΡΓΗ.: ΚΑΡΙΚΡΑΥ 
ΓΗΚΑΙΒΆΧΟΦΗΜΙΆ ἈΡΘΗΤῸ 
ἈΡυμωνουμιταοηιζακιλ" ΓΙΝΘ 
ΟΘΑΙ Δ ΘΕΙΟΑΆΧΧΗΛΧΟΥΌΧΡΗΟΤΟΙ: ΘΥ 
ΟΠΆΆΛΓΧΝΟΙ 'ΧἈΡΙΖΟΜΕΝΟΙΘΑΥ, 
ΤΟιΟο. καθωοκοθϑοενχώοχα 
ΡΙΟΧΤΟΥΜΙΝ ΓΙΝΘΟΘΕΟΥΝ 
ΜΙΜΙΤΆΓΤΟΥΘΥ. ΟΟΤΈΚΝΆΆΓΑΆ. 
ΠΗΤᾺ. ΚΑΙΠΕΡΙΙΤΆΓΓΕΙ ΓΕΘΝΆΓΆΤΤΗ᾽ 
ΚἈΑΘΟΟΚΑΙΟΧΟΗΓΆΙΤΗΘΕΝΥΜΆΟ: 
καΠἈ Ρλ κανθλυ ΓΟΝΎΤΙΘΡΗ 
μῶν -Προσφδορανκαθυύοιλὰν 
ΤΘῳω -ΕἸΟΟΟΜΗΝΘΥΟΔΘΙΆΟ᾽ ΤΤῸΡ 
ΜΙΆΔΕΚΑΙΆΚΑΘΑΡΟΙΆΙΙΆΟΘΧΟΗ 
ΤΙΆΘΟΝΘΣΙΆ.: ΜΗΔ ΘΟΝΟΜΆΖΘΟΘΟΩ 
ΕΝΥΜΙΝ᾽ ΚἈΘΟΩΟΠΡΕΙΠΕΙΆΓΙΟΙΟ' 
ΚἈΑΙΘΟΧΡΩ ΤΉΝ -ἩΜΩΒβΟΛΟΓΙΆΞ Η 
εὐτφαπαλιλ:ὰ, ΟΥΚΑΝΗιανΝΆΛ. 
ἈλμΜλλλονουχλριστια: ΤΟΥ 


[ ογαρβΙ στ Γι Ν ΚΟΝ ΤΕ ΕΟ: ΟΤῚ 


ΤΠᾺΧΟΠΟΡΝΟΟ ᾿ἩΗΔΛΙΚΑΘΆΑΡΤΟΟἪΉΗΙΙΆᾺΕ 
ΟἸΝΝΕΘΙ ΤῊ: ΟΓΕΓΟΤἸῚΝΕΙΔΟλΟΆΔΣ. 


481 [128] ἘΡΗ. ΙΥ͂, 80 ---Υ͂, δ. 


10 


24 


Η 


ΤΡΗΓΟ' ΟΥ̓ΚΕΧΘΙΚΚΗΡΟΝΟΜΙΆΝ 


᾿ ΕΝΤΕΔΧΛΟΙΆΧΘΙΑ ΓΟΥΧΥΚΆΙΘΥ. 


Νν]ηλειουμλολπατατωκενοιολο 


ΓΟΙΟ᾽ ΔΙΆΤΑΥ ΓἈΓἈΆΡΕΡΧΘΤΆΙΗΟΡ 
ΓΗΤΟΥΘΥΕΙΠΙ ΓΟΥΟΥΙΟΥΟΤΉΟΆΝ. 
ΤΠΘΕΙΆΟ ΜΗΟΥΝΓΙΝΘΟΘΕΟΥΜ 
ΜΕΤΌΧΟΙΛΔΥ ΤΟΝ" ΗἩΤΕΓΆΡΙΤΟΤΕῈ 
ΟΚΟΤΌσ᾽ ΝΥΝ Θφώοονκοῶ 


(λλετεκναφω τοοππερητλσειτε 


ΓΆΡΚΑΡΠΟΟΤΟΥ ΨΩ ΤΟΟΘΘΝΙΤΆΟΘΗ 
ἈΓΆΑΘΟΟΥΝΗ: ΚΑΙΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ: 
ΚΩΟΛΧΆΗΘΘιΙΆ᾿ ΔΟΚΙΜΆΖΟΝΤΤΘΟ 
ΤΙΘΟΤΙΝΘΥἈΧΡΘΟΤΟΝ ΤῸ ΚΩ -ΚΆᾺ! 
ΜΗΟΥΓΚΟΙΝΟΩΝΕΙΓΆΨΓΟΙΟΘΕΡΓΟΙΟ 
“ΤΟΙΟΆΧΚΑΆΑΡΙΤΟΙΟ ΓΟΥΟΚΟ ΤΟΥ ΜΆΛ. 


ἈΟΝΙΑΕΙΚΙΘΆΕΓΧΕΤΆΟ. ΤᾺΓ ἈΡΚΡΥ 


«Φηγινομενλυτλυ ΓΟΝΆΙΟΧΡΟ,. 
ΕΟΤῚΝΙΚΆΙΆΕΓΕΙΝ᾽ ΤἈΔΕΙΤΆΝΤᾺΆ. 
ΘἈΧΕγΓΧΟΜΕΝΑΥ ΠΟ ΤΟΥΦΩΤΟΟ 
«ΦἌΝΕΡΟΥ ΤΆ ΤἸΤᾺΝΓΆΡΤΟΦΆΝΘ 
ΡΟΥΜΕΝΟΝ. ΦωσεαοτΊΝ: ΔιολΈγθι 
Θγειβεοκαθϑούλων -ΚΑΆΝΆΟΤΆ 
εκ τωννβιφων - ΚΑΙ ῬΑ Όβθι 
ΟΟΙΟΧΟ ΚΆΘ ΤΕ ΤΕΟΥ ΝΠ σἈκΚρικῶο 


ἘΡΗ͂ΟΥ, ὅ --- 1ὅ. 


10 


24 


Θ 


Τ͵ΕΡΙΤΆΓΕΙΤ Μηϑολοοφοιλᾶλλλὰ 
ὠοοοφοι: ΘΣἈΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΙΤῸΝ 
ΚΆΡΟΝ. ΟΤΙἈΙΗΜΕΡΆΜΠΤΟΝΗΡΆΙ 
ΕΙΟΙΜΝ᾽ ΑΙ ΤΟΥ ΤῸ. ΜΗΓΊΝΘΟΘΘΆΑ. 


ΦΡονθο': ἈΧΧΧΟΥΝΙΕΤΕ. ΤΙ ΤΌΘαλΗ 


ΜΑΆΑΓΟΥΚΥ. ΑΔΙΜΗΜΘΘΥΟΙΚΘΟΘΕ 
ΟΙΝὦ ον, ΘΟ ΤΙΝΑ Οὗ ΤΊΆ- Ἀλλὰλ. 


ΤΤΆΑΗΡΟΥΌΘΕΘΕΝΤΙΝΙ: ἈΧΧΟΥΝΤΈΕΟΘΑΥ 


ΤΟΙΟ ΟΝ ἈΧΜοιοκλυυΜΝΟΙιΟ-ς 
ΟΛΆΙΟΠΝΙΚΆΙΟ: ἈΔΟΝΤΈΘΟΚΆΙ 
γλλλοόοντοο: αν τἈιοκαρλοΥ 
μωντωκῷῶ δυὐχΑρισ ΤΟΥΝ 
ΤΕΟΠΆΝΤΟΤΕ:- ὙΤΤΕΡΠΆΝΤΩΝ -ΕΝ 
ΟΝΟΜΑΆΑΤΥΤΟΥΚΥΗΜΩΝΙΝ ΧΥ ΤῸ 
ΘΩΟΚΆΙΠΡΙ ὙΠΟΤΆΟΘΟΘΟΜΕΝΟΙΆΆΆΧΗ 
ΧοΟΙΟ αν οκωχΥ δλιγυνλιμκθο 


] ΟΙΟΙ ΙΟΙΟΑΝΑΙΡΑΟΙΝΥΤΙΟΤΆΘσΟΘΟΘΟ 


ΟἈΝ - ὠστοῶκῷῶ᾽ ΟΤΙἈΝΗΡΕΟΤῚΝ 
καφΦαλΗ ΤΗοΟγΥνΝλικοο : ὥοκλιο 
ΧΟΚΘΦΆΑΛΗ ΤἩσεκιςζληοιλςσ' καὶ 
ΑΥ̓ΓΤΟΟΘΟΤΙΝΟΗΡΤΟΥΘΟΘΟΜΑΆΤΟΟ 
ἈΧΛΧΟΩΔΟΗΕΘΙΚΚΑΗΟΙΆΑΥΤΙΟΤΆΟΟΕΤΆΙ 
Τ᾿ ΧΟ -ΟΥ̓ΤΩΟΙΚΟΣΔΟΓΥΝΆΜΚΘΟ 
“ΤΟΙΟΪ ΙΟΙΟΆΝΙΆΡΆΟΙΝ -ΘΝΙΤΆΝΤΙΗ 


288 [596] ἘΡΗ.Υ͂, 18 --- 34. 


10 


15 


24 


(διλνιάρες ἈΓΧΠΑΓΓΕΤΆΟΘΑΥ ΤῸ 
ΓΥΝΔΙΚΆΟ: ΚΑΘ ΟἸΙΚΑΙΟΧΟΗΓΆ. 
ΠΗΟΘΕΝΤΉΝΕΚΙΚΧΗΟΙΆΝ -ΚΆΌΕλΥ, 
“ΤΟΝΙΤΆΡΘΔΟΟΚΟΝΥΊΤΙΕΡΑΥ ΤΉ ΝᾺ. 
λΧΥ ΤΗΝΑΓΙΆΟΘΗΚΑΘΑΡΙΟΆΟΤῸ 
ἈΟΥΤΡΩΟΤΟΥΎΥ ΔΑ ΤΟΟΘΝΡΗΜΑΆΤῚ 
"᾿ΜΑΙΤΆΡΑΟΤΉΟΘΙΔΥ ΓΟΟΘΑΥ ΤῸ. ΕΝ 
ἈΟΞΟΝΤΉῊΉΝΘΚΚΔΑΧΗΟΙΆΝ ΜΗΘΧΟΥῪ 
ΟἈΝΟΙΤΗΆΧΟΝ ἩΡΥΤΊΔΆ: ΗΤΊ ΤΩΝ 
“ΓΟΙΟΥΤΩΝ᾽ ἈΆΧΆΙΝΔΗ, ἈΓΙΆΚΆΑΙ 
ἈὩΜΩῶΜοσ' ΟΥ̓ΤΩΟΚΑΙΟΙΆΝΆΡΕΟΟ 
ΦΙΧΟΥΟΙΝΑΓΑΠΆΑΝΓΤΆΟΘΘΛΥ ΤΩΝ 
ΓΥΝΔΙΚΑΟ: ΘΟΤΆΘΑ. Τώνοου 
ΜΆΓΆ ΟἈΓΑΆΠΩΟΝΤΉΝΘΟΛΔΥ ΓΟΥ 
ΓΥΝΆΙΚΆΘΑΥ ΤΟΝΆΓΑΠΙΙΑ: ΟΥ̓Δ Ειο 
ΓΆΡΠΟΤΕΤΗῊΗΝΕΛΥ ΓΟΥΌΟΆΡΙΚΆΘΜΙ 
ΟΙΟΕΝ -ἈΧΆΔΧ ΤΡεφθικλιθΆλστοι 
ΧΥΓΤῊΗΝ: ΚΑΘΩΟΚΑΙΟΧΟΤΉΝΕΚ 
ΙΚΧΗΟΙΆΝ᾽ ΟΤΙΜΕΧΗΘΟΜΕΝΤΟΥΟΟ 
ΜΑΆΑΤΌΟΛΥ ΓΟῪ. ΕἸ«ΤΗΟΟΆΡΚοΟΟΛΥ 
“ΤΟΥΚΑΙΕΚΤΩΟΝΟΟΤΕΟΝΑΥ ΓΟΥ᾿ 
ἈΝΤΊΥΤΟΥ ΤΟΥ. ΚἈΤΆΛΘΙΥΥΕΙΆΝΟΟ 


ΤΟΝΠΡΑΛΔΥ ΓΟΥΚΑΟΤΗΝΜΗΤΕΡΆΛΥ 


ΤΟΥ. ΚΠΡΟΟΚΟΧΆΗΘΗΟΕΤΆΙΤΗΝ 


ἘΡΗ.Υ͂, 38 --- 81. 


10 


10 


ΓΥΝΆΑΙΚΆΛΥ ΓΟῪΥ- ΚἈΑΙΕΟΟΝΤΆΙΟΙ 
ἈΥΟΕΘΙΟΟἈΆΛΡΙΚΆΜΙΆΝ:᾽ ΤΟΜΥΌΤΗΡΙ 
᾿ΟΝΤΟΥ ΓΟΜΕΓΆΘΟΤῚΝ: αγῶλθλε 
ΓΩΘΙΟΧΝΙΚΑΙΕΙΟΤΉΝΕιζΚλΗΟΙΆ: 
ΤἸΤΆΗΝΚΑΟΥΜΕΙΟΟΝΙΚΆΘΕΝΆΟ:ΙΝΑΆ 
ΕΚΑΟΤΟΟΤΉΝΘΑΥ ΓΟΥΓΥΎΝΆΜΝΚΑ. 
ΟΥ̓ΤΩΟΆΑΓΆΙΆΑΦΔΟΘΑΥ ΤΟΌΝ᾽ ΗΔΟΓῪ 
ΝΗ ΝΆΦΟΒΚΗΤΆΓΓΟΝΆΝΆΡΑ, ΤᾺ 
ΤΕΙΚΝΑΥΤΙΆΚΚΟΥΕ ΤΕ ΤΤΟΙΟΓΟΝΘΥΟΙ 
ΥὙμώνοενκω -ΤΟΥ ΓΟΓΆΡΕΟΤῚΝ 
ἈΠΙΚΆΙΟΝ᾽ ΤΙΜΆΑΓΟΝΠΡΆΟΟΥΙΚΑΙ 
ΤῊΝΜΡΆΑΟΟΥ. ΗΤΊΟΘΟΤΙΝΕΝΤΌΛΧΗ 
ΠΡΩ ΤῊἨΕΘΝΕΠΑΆΓΓΘΛΑΙΆ ἹΝἈΘΥΌΟΙΓΘ 
ΝΗΤᾺἌΙ -ΚἈΙΒΟΗΜΆΚΡΟΧΡΟΝΙΟΘΘΙΠΙ 
ΤΉΟΓΗΟ᾽ ΚΆΙΟΙΠΡΕΟ: ΜΗΠΑΆΡΟΡΓΙ 
ΖΕΤΆΓΓΑΓΕΚΝΑΥΜΟΩΝ -ἈΆλαις 
ΤΡΕΦετ λυ ΓἈΘΝΙΤΆΙΆ ΘΙΆΚΑΙ 
ΝΟΥΘΘΟΙΆΚΥ" ΟἹΔΟΥΧΟΙ ὙΤΙΆΙΚΟΥ 
᾿ΘΤΕΤΟΙΟΚΑ ΓΆΟΛΡΚΆΚΥΡΙΟΙΟ.: ΜῈ 
ΤἈΚΡοκουκαιΡΟΜοΟΥ. ανάπτλῳ 
ΤΗῊΗΤΙΤΗΟΚΑΡΧοΟοΥ Μῶν Ο 
τχῶ Μη Γοφϑλλμολου 
᾿ἈΙΚΆΝΩΟΆΧΝΘΡΟΩΠΆΡΕΘοιτΟΙ: ἀλλο 
ἈΟΥΛΟΙΧΥ. ΠΟΙΟΥΝ ΤΕΟΤΟΘΕΧΗΜᾺΆᾺ 


885 [293] ἘΡΗ.Υ͂, 31--ΟἹ, 6. 


10 


1ὅ 


20 


24 


ΤΟΥΘΥ-. ΕΚ Υ̓Ύχησ:- ΜΕ ΤΕΥ ΝΟΙΆΟ 
ἈΟΥΧΘΥΟΝΤΈΕΟ. ΘΟΤΤΟΚΟΚΆΙ 
ΟΥΚΆΝΟΙΚΟ' ΕἸ ΔΟΤΈΟ. ΟΤἹΕΙΛΧΟΤΟΟ 
Ο,ἈΝ, ἸΤΟΙΗΟΘΙΆΓΆΘΟΝ:: ΤΟΥ ΓΟΚΟ 
ΜΗΟΗΤἈΙΠΑΡΑΚΥ. ΕἸ ΤΕ λουΥλοσ: 
ΕΙ ΤΕΕΆΘΥΘερβοσ' ΚΑΙΟΙΚΎΡΙΟΙ “ΤΆ. 
ΧΥΤΓΆΠΟΙΕΙ ΓΕΠ͵ΠΡΟΟΛΥ ΓΟΥΌ: ἈΝ! 
ΕΝΤ ἘΟΤΗΝΑΆΤΗΙΧΗΝ᾽ ΘἸΔΟΤΈΕΟ: ΟΤῚ 
κυλὺ ΤΟΝ ΚΑΙΥΥΜΟΟΝ. ΟΚΟΘα 
ΤΙΝ ΕΝΤΤΟΙΟΟΥΝΟΙῸΌ -ΚΑΟΠΡΟΘΟΙ͂ΤΟ 
ΧἈΗΥΙΆΟΥΚΘΟΤΙΝΙΤΆΡΑΥ ΤῸ": 
ΤῸ ὁλοπποναλθλφοιμοῦ. δν Αγ 
ΜΆΑΜΟΥΌΘΘΕΝΚαΟΣ) ΚΕΝ ΤῸ 
Ι(ΡΑΓΤΕΙ ΤΗΟΙΟΧΥΟΟΛΔΥΓΓΟΥ ΕΝ 
ΔΥΟΛΧΟΘΕΤΗΜΝΙΤΑΆΝΟΙΤΆΙΆΝ ΤΟΥ 
ΘΥ: ΠΡΟΟΤΟΛΥΝΆΑΟΘΑΙΥΜΆΟ 
ΟΤΉΝΆ, -ΠΡΟΟΤΆΟΜΕΘοΜλΕιΆΟ 
ΤΟΥ ΔΙΧΚΟΆΛΟΥ ΟΤΙΟΥΚΘΟΤΊΝΗ 
ΜΙΝΗΠΆΔΛΗ. ΠΡΟΟΛΧΛΙΜΑΆΚΑΙΟΆΡικΑ.: 
ἈΧΧΑΠΡΟΟΤΆΟΑΆΑΡΧΑΟ -ΠΡΟΟΤΆΘσΕΘΞΟΥ 
ΟΙΆΟ: ΠΡΟΟΤΟΥΟΙΚΟΟΜΟΚΡΆΤΌΡΑΟ 
ΤΟΥΟΚΟ ΓΟΥΟ ΓΟΥΆΙΩΟΝΟΟ ΤΟΥ ΓΟΥ-: 
ΠΡΟΟΤΆΤΙΝΙΚΑ ΓΓΗΟΘΠΟΝΗΡΙΆΟ -ΟΝ 
“ΤΟΙΟΒΘΠΟΥΝΙΟΙΟ' ΔΙΆΤΤΟΥΤΟ. ἈΝΆΛΑΛ. 


480 ἘΡΗ. Υ͂Ι, 6 --- 18. 


ΚΕΕΤΕ ΤΗΝΙΤἈΝΟΙΤΆΙΆΝ ΤΟΥΘΥ-ΪΝΆΑ. 
ἈΥΝΗΘΗΤΆΙΆΝΤΊΙΟΤΗΙΝΆΠΕΝΤΗ 
ΗΜΕΡΆΑΤΉΠΟΝΗΡΑΆ. ΚΑΙΆΠΆΝΤΆΚΑ. 
“ΓΕΡΓΆΑΟΧΛΜΕΝΟΙΟΤΉΝΑΆΙ ΟΤΉΤΈΕΟΥΝ. 
ΤΙΕΡΙΖΩΟΧΛΜΕΝΟΙΓΗΝΟΟΦΥΝΥ 
ΜΩΝΘΝΆΛΗΘΘΙΆ.: ΚΑΙΕΝΔΥΌΧΆΜΒΕ 
ΝΟΙΤΟΝΘΩΡΑΚΑΤΉΗΟλικλιΟΟΥ 
ΝΗΟ -ΙΚΔΙΥΥΤΤΙΟΔΗΟΆ ΜΕΝΟΙ ΓΟΥΌΙΤΟ 
ἈΧΟ-ΕΝΕΤΟΙΜΆΑΟΙΑΓΓΟΥΘΥΆΓΓΕΛΙ 
ΟΥ̓ ΤῊΘΕΙΡΗΝΗΟ᾽ ΕΝΙΤἈΟΙΝΆΝΆΛΑ. 
ΕΟΝΤ ΘΟ ΓΟΝΘΥΡΆΙΟΝ ΤΉΟΠΙΟΤΕ 
ὠσ: ΘΝΩΔΥΝΗΟΘΟΘΑΆΙ «ἸΤἈΝΤΆΤΆ. 
ΚΘΛΗ ΤΟΥΤΙΟΝΗΡΟΥῪΥ. ΤἈΙΤΕΙΤΥΡΟΜΒΘ 
ΝΜΆΟΘΕΘΟΛΙ ΚΑΥΤΉΝΙΙΕρΡΙ. ΦΆλλι 
ἈΝΤΟΥΌΡΙΟΥ ΘΞΆΟΘΑΙ: ΚΑΥ ΤῊΝ 


ΜΆΧΆΑΟΙΡΑΝΤΟΥΤΙΝΟ. ΟΕΟΤΙῚΝΡΗΜΆΘΥ:" 
ὟΝ πλοησπρο σαυΥχηοιζα ΘΗ σε σ: 


ΠΡΟΟΘΥΧΟΜΕΝΟΙΘΝΙΤΆΝΤΊΙΚΆΡΩ 
ΘΝΠΙ͂ΝΙ : ΚἈΑΙΘΙΟΛΥ ΓΟΤΟΥ ΓΟΆΓΡΥ 
ΤΙΙΝΟΥΝΤΈΟ᾽ ΘΝΙΤἈΟΗΠΙῈΡΟΟΙΚΆΡΤΕΡΗ 
ΟΘΙΚΆΛΔΘΗΟΘΒΙ -ΤΤΕΡΙΤΆΑΝ ΤΟΝΤῸΝ 
ἈΓΙΩΟΝΙΚΑΙΥΤΙΕΡΕΜΟΥ. 'ΝΆΜΟΙΔΟ 
ΘΗἈΧΟΓΟΟΘΒΝΆΝΟΙΞΘΙ ΓΟΥΘ ΤΟΜΑΆΤΌΟΘ 
ΜΟΥ. ΕΝΠΆΡΡΗΟΙΆΓΝΩΡΙΟΛΙ ΤΟΜΥ 


9817 [19] ἘΡΗ.Υ͂Ι, 18 --- 19. 


10 


18 


24 


2388 


ΟἸΓΗΡΙΟΝ ΓΟΥΘΥΆἈΓΓΕΘΑΙΟΥ: ΤἸΤΕΡΙΟΎΤΙΡΕ 


ΟΕΚΕΥΩ ΕΝ] ἈΧΥΌΕΙ -ΝΆΘΝΑΥ ΓΩΙΆΡΡΗ 


ΟἸΧΟΟΜΆΙ.ΟΟΔΕΙΜΕΘΆΆΧΔΧΗΟΆΛΙ ΝΆΔΕ 
ΚΑΟΥΜΕΙΟΙΔΗΤΆΓΓΆΚΑ ΤΕΜΘΒΘ. ΤῚ 

πρλοοὼ "ΤΑΝΤΆἈΓΝΟΩΡΗΟΘΙΥΜΙΝΤΎῪΎ δ 
ΧΙΚΟΟ, ΟἈΓΆΠΗ ΤῸ σΆ ΘᾺ ΟΟ: ΚΆΙΠΙ 
ΟΤΟΟΘΔΙΆΚΟΝΟΟΘΘΝΚΌΘ ΟΝ, ΒΠΕΜΥΆ 
ΠΡΟΟΥΜΆΟ. ΕἸΟλΥ ΓΟΤΟΥ ΤῸ "ἹΝΆΓΝΩ 
ΤΕΤΆΠΕΡΙΗΜΟΩΝ: ΚΑΙΠΆΡΆΙΚΑΛΧΕ 
ΟΘΙΤΆΟΚΑΡΔΙΆΟΥ̓ΜΩΝ: ΕἸΡΗΝΗ 10 
ΤΌΙΟΣ Ἀ ΘΑΦΡΟΙΟΚΑΙΆΓΆΙΤΗΜΕΤΆΠΤΙ 

σΤΕὠσ: ἈΠΟΘΥΤΙροΟκλικΥΥ ΧῪΥ" 
ΗΧἈΑΡΙΟΜΕΤΆΠΑΝΤΟΩΝΤΟΩΝΆΓΑΆ. 

ΠΟΝΤῸΟΝ ΤΟΝΚΝΗΜΩΟΝΙΝΙΧΝ 

Ἐν φϑλρβοιλάμην "“: ιδ 


1 ἐφ δοιογοὸ βγρΆφϑη 


ἍΤΠῸΟ βΡῶΜηΗσ : ΟΤΊΧΩΝ 
ΤΊΕ. 


ἘΡΗΟΥΙ, 19 --- 34. 


ΟΟΟΟΟΟΟῸΟ Ο 


Θ 


ΘοΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 


Ο60000ο0ο 


οΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟ ΟΟΟΟΟΟΘΟΟΟΟΟΘθΘΟΟΟΟ 


ΠΗ φιλιπππιοιοΥο 


ο50900 9 
οΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 9 


“ΤΟῪ ΤΠἈΝΑΆΓΙΟΥ ΠΑΥΧΟΥ ΕΠΙΟΤΌΛΧΗ 


ο 


000 
ΟΘΟΟΟΟΟΟΟΟ 


Ο 


ςοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοσοοοοοοοοοοοο 
οὐοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοῦθο 9 


ΧΥΧΟΟΚΑΙΤΊΜΟΘΘΟΟ .ἈΟΥΧΟΜΝΥΧΎ. 
ΤΠΧΟΙΝ ΤΟΙΟἈΓΙΟΙΟΒΘΝΧΟΟΥῪ.: ΤΟΙΟΟΥ 
ΟἸΝΕΝΦΡΙΆΙΤΠΤΟΙΟ: ΟΥ̓ΝΕΙΤΙΟΚΟΊΤΟΙΟ 
ΚΟΔΙΆΚΟΝΟΙΟ ΧΆΡΙΟΥΜιΝι.Ὰυ 
ΕΘΕΙΡΗΝΗΆΧΙΤΟΘΥΤΙΡΟΗΜωΝκΆικΚΥ 
ΥΧΥ ΘΕὙΥΧΆΑΡΙΟΤΩ ΤΩ ΘΟΩΜΟΎ ἘΤΤΙ 
ΠΧΑΟΗΤΗΜΜΝΙΧΥΜΟΩΟΝΙΤΆΝΤΌῸΤΕ 
ΕΝΙΤἈΟΗ ΔΛ ΘΗΟΘΙΜΟΥΎΥΤΙΕΡΙΙΆΝΤΟΩΟΝ 
ὙΜΟΩΝ .: ΜΕΤΆἈΧΑΡΑΟΤΉΝΆΘΗΟΙΝ 
ΤΤΟΙΟΥΜΕΝΟς' ΕΠ ΤΗΚΥΝΟΝΙΑΥ 
ΜΩΝΕΙΟΤΟΘΥΆΓΓΕΘΆΙΟΝ:: ἈΤΤΟΤῊΘΟ 
ΠΡΩ ΤΉἨΟΗΜΕΡΆΑΟΛΧΡΙ ΓΟΥ ΝΥ Ν᾽ ΤΤ6 
ΠΟΙΘΩΟΟΛΥ ΓΟΤΟΥῪ ΤῸ - ΟΤΙΟΘΝΆΡΞΑ. 
ΜΕΝΟΟΘΒΘΝΥΜΙΝΕΡΓΟΝΆΓΆΘΟΝ :ΕΙΠΙ 
ΤΕἈΛΕΟΒΘΙΆΑΧΡΙΟΗΜΕβΑΟΎΥΧΥ. καθὸ 
ΘΟΤῚΝ Δ ΙΚΑΙΟΝΕΜΟΙ ΤΟΥ ΤΟΦΡοΝο 
ὙΤΤΙΕΡΙΤΑΝΤΟΜΝΥΜΟΟΜ᾽' ΙΑ ΤΟ 6ΧΘΙ 
ΜΕΕΝΤΡΗΚΆΡΔΙΔΥΜΆΟ -ΕΝΤΈΕΈΤΟΙΟ 
ΔΕΟΜΟΙΟΜΟΥ: ΚἈΑΙΕΘΝ ΤΗΛΧΊΙΤΟΛΟΓΊΆ. 
᾿ς ΘΙ ΓΟΥΘΥΆΓΓΕΘΆΙΟΥ. ΟΥ̓Γ 


4809 [115] ῬΗΠΠΡΡ.Ι, 1-- 1. 


οι 


10 


16 


ΚΟΙΝΩΟΝΟΥΌΟΜΟΥ ΤΗΟΧΆΡΙΤΟΟ ΤᾺΝ 
ΤἈΓΟΥΜΆΟΘΟΝΤΆΟ ΜΑᾺΡΤΥΟΓᾺΡ 
ΟὙΘΟΤΊΙΝΟΘΟ: ΘΟΕΘΠΙΠΟΘΟΣΤΆΝ 
ΤἈΟΥΜΑΆΟ: ΒΕΝΟΠἈἈΧΓΧΝΟΙΟΧΥΥ" 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΠΡΟΟΘΥΧΟΜΆΙ ΙΝΆΗΣ. 
ΓᾺΠΗΥΜΟΩΟΝΘΟΘΤΙΜΆΑΆΧΆΟΝΠΠΕΡΙΟ 
ΠΟΕΥΕΙΕΝΕΙΤΙΓΝΩΟΘΙΚΑΜΠΙΆΑΆΘΗΆΙΟΘΗ 
ΠΕ’ ΕἸΟσΣ ΤΟΛΟΙΚΙΜΜΆΑΖΘΙΝΥΜΑΆΟΤΆ. 
ἈΟΧΦΡΕΡΟΝΤΆΞ:ΙΝΑΗ ΤΈΘΙΆΙΚΡΙΝΕΙΟ 
ΙΚΑΙΆΤΙΡΟΟΚΟΙΤΟΙ - - - "τ ὐὐὐὐ εν ΤῈ 
πληρωμεανοικαρπωνΝλικλιοοῦΥ 
ΝΗΟΤΟΩΟΝΟΔΙΥΧΎΥ. ΕἸΟΔΟΣΆΝΙΚΑΣ 
ΕΠΤΆΙΝΟΝΘΥ" Ἔν 


Νλοκογὰ δὲ γάλα νιν ῖς τορῶν ἐδ τὸνν ἐν εττῆὴς δι πᾶν τὸν δ ἈΚΆΓΓΕ 
ΜΕΜΆΔΟΆΆΟΝ .-- --ττὐὐνὐνν νον ΕὙᾺΓ 
ΓΕΛΙΟΥ -- τ. ΦΟΤΕΤΟΥΟΔΕ 
ΟΜΟΥΌΜΟΥ -- ----’ ΕΝ -- ΓΕΝεοθ"- 
Φ ΥἾφά τευ ΝὟῺὠΦ7ὡῳὺὺΣσνσσσένΨσνσσέἔΕσΨΠσέσΨἔἘΨἔἘσης͵ΨσσσσἝἘΕσ;͵σσσσσσν 


ΤΤΟΙΟΙΤΆΟΙΝ᾽ ΚἈΑΥΙΓΟΥΟΘΙΤΆΙΟΝΆΟΤῸΟΝ 
ἈΔΟΧΦ (ΟΝΙΕΝΙΚΟΣΤΤΕΙΤΟΙΘΟΤΆΟΘ 
ΤΟΙΟΔΘΟΜΟΙΟΜΟΥ. ΠΕΡΙΟΟΘΟΤΈΡΩΟΤΟΣ 
ΜΆΝΙΑΦΟΚΝ]σ ΤΟΝΧΟΓΟΝΤΟΥΘΥ 
ἈΑΟΘΕΙΝῚ οὐόινου τ τς νῷ κα Άφϑονο 
ΙΟ οὺ Ὁ ἀπ ον ξεν δετνχτοΣ τ ωνγῆν, ὰ τ ΧΟΙΓΆΝ ΤΟ 


ῬΗΙΠΙΠΙΡΡῬΙ, 1---1δ.ὄ 


ΧΜΙΚΗΡΥΟΟΟΥΌΟΙΝ᾽ ΟἸΜΕΝΘΞΆΓΑ. 
ΤΤΗῸ: ΕἸ. Ο ΓΕΟΟΤΊΕΙΟΆΛΙΤΟΛΧΟΓΊΙΆΝ. 
ΤΟΥΕΥΆἈΓΓΕἈᾺΧΙΟΥΚΘΙΜΆΜ ΟΙΆΘΘΣ6 
ΡΙΘειλο. ΤΟΝΧΜΝΚΑΓΆΓΓΘΆΑΧΟΥΟΙ 
ΟΥ̓ΧΑΓΝΩΟ: ΟἸΟΜΕΝΟΙΘΑΙΨΊΝΕΙΤΕ 


ΓΕΙΡΒΘΙΝΤΟΙΟΔ ΘΟΝΊΟΙΟΜΟΥ ΤΊΓΆΡΙΙΆΗ. 


ΟΤΉΤΑΝΤΊΥΤΡΟΙΤΟΩ. ΕὐΤΕΠΡΟΦΆσθι 

ΕἸ ΤΕΆΧἈΧΗΘΕΘΙΆΑΧΟΚΑΓΆΓΓΕΧΛΆΕΤΆΙ 
ΙΞΔΙΕΝ ΤΟΥ ΓΟΧΆΙΡΩ -ἈλλΆΚκΆΙΧΑ. 
ΡΙΟΟΜΆΛΜ ΟΙἹΔΑΓΆᾺΡΟΤΙΥΤΟΥ ΓΟΆΤΤΟΒΗ 
ΟΘἸΤΕΜΟΙΕΙΟΟΡΙΆΝΑΙΤΗΟΥΜΟΩΝΆΘ 
ἩΟΘΕΟΛΟΙΚἈΑΙΘΠΙΧΟΡΗΓΙΆΟ ΤΟΥΤΙΝΟΙῪ 
ΧΥ: ΚΑΤΑ ΤΗΝΑΤΙΟΙ ΚΆΡΑ ΛΟΙΚΆΝις 
ΕἈΤΤΙΔΑΙΜΟΥ.: ΟΤΙΕΝΟΥΛΕΝΙΔΆΙΟΧΥΝ 
ΘΗΟΘΟΜΆΙ ἈΆΧἈΧΕΝΙΤΑΟΗΙΤΆΡΡΗΟΙΆΩΟΟ 
ΠΆᾺΆΝΤΟΤΕΙΚΙΝΥΝΜΕΓΆΛΥΝΘΗ 
ΓΟΕΤΑΙΧΟΘΝ ΤΟ ΟΟΩΜΑ ΓΙΜΟΥ. ΕἸ ΤῈ 
ΔΟΧΖΟΗσ: ΕἸ ΤΕῸΛΔΟΧΘΑΝΑΆ ΤΟΥ ΕΜΟΙ 
ΓΆΡΤΟΖΗΝΧΟ -ΚΑΙ ΤΟἈΙΤΠΟΘΆΝΟΘΙΝ 
ΚΕΡΆΟσ' ΕἸΛΕ ΤΟΖΗΝΕΝΟΆΡΙΚΟΙ -ΤΟΥ 
“ΓΟΜΟΙΚΆΑΡΙΤΟΟΘΕΡΓΟῪ. ΚΑΥΤΊΆΙΡΙΟΟ 
ΜΑΙΟΥΓΝΟΩΡΙΖΩΣ ΟΥ̓ΝΕΧΟΜΆΙΔΕ 
ΕΚ ΤΩΟΝΑΥΌ -ΤῊΗΝΕΙΠΙΘΥΜΙΆΝΕ 
ΧΩΝ. ΕΟ ΤΟἈΑΝΆΑΛΥΟΔΗΚΟΥΝΧΟΩ)ΕΙ 


341 [90] ῬΗΙΠΠΙΡΡΟΙ, 15 --- 283. 


10 


18 


24 


41 


ΜΟΠΟΆΧΆΘΟΜΆΛΆΟΝΚΡΙΟΟΟΜΝ᾽ ΤΟ 6 


ΕἸΤΙΜΕΝΘΙΝΤ ΤῊΟΆΡΙΚΘΕΙ -ἈΝΆΓΙΚΕ 
ΟΙἸΤΕΈΡΟΝΑΟΥΜΆσ' ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΙΤΕ 
ΤΤΟΙΘΩΟΟΙΆ.Ἁ. ΟΤΙΜΕΝΟΚΆΙΟΥΜ 
ΤΤΑΡΑΜΘΝΩΟΩΛΙΆΟΙΝΥΜΙΝ -ΕΙΟ ΤῊΝ 
ὙΜΩΟΩΟΝΠΙΠΤΟΚΟΊΤΗΝ -ΚΑΙΧΆΡΑΆΝ 
ΤῊἨΟΠΙΟΤΕΩΟΘ-:ΙΝΑΓΓΟΚΑΥΧΗΜΜΆΑΆ. 
ὙΜΩΝΙΤΕΡΙΟΟΘΥΘΙΕΝΧΟΙΎΥΘΕΝΕ 
ΜΟΙ. ἈΓΗΘΕΜΗΟΠΆΡΟΥῸΟΆΟΙΤΆ. 
ἈΜΝΠΡΟΟΥΜΆΟ. ΜΟΝΟΝΆΒΞΙΦΟ 


Ἤν ον 


Εοθα᾽ 'ινλαϑι τεαεαλθωνκλλνΝ 
ὙΜΆΟ:- ΘΙ ΤΕΛΙΤΩΟΝΆΚΟΥΟΣ ΤΆΤΤΕ 
ΡΙΎΥΜΟΟΝ᾽ ΟΤΊΟΤΗΙ ΚΕ ΤἌΆΙΕΝΟΕΝΙ 
ΠΙΝΙ: ΜΙΆΨΎΧΗ, ΟΥ̓ΝΜΆΑΘΑΟΥΝΤΈΕΟ 
ΤῊΠΙΟΤΕΙ ΓΤΟΥ̓ΘΥΆΓΓΘΆΙΟΥ ΚΆΙ 
ΜΗΤΥΓΥΡΟΜΟΝΟΙΕΝΜΗΔΘΨΥ 
ΠΟΤΩΟΝΆΝΤΊΉΚΘΙΜΕΝΟΩΟΝ᾽ ΗΤῚΟ 
ΕΟΤΙΝΑΥ ΓΟΙΟΜΘΝΕΝΆΘΙΞΙΟΆΣ. 

᾿ ΠΟΧΛΙΆΟΥΜΩΝΙΆΕΘΟΡΙΆΟ. ΚΑΟΟΤΤΟΥ. 
“ΓΤΟΆΛΙΤΟΘΥ ΟΤΙΥΜΙΝΕΧΆΡΙΟΘΗ 
ΤΟΥΤΙΕΡΧΥ. ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΤΌΒΕΘΙΟΛΥ 
ΤΟΝΙΠΟΤΘΥΕΙΝ ἈΧΛΆΧΆΚΑΟΟΤΟΥ 
ΠΕΡΑΥ ΓΟΥΤΤΆΟΧΘΙΝ “ΤΟΝΑΥΓΤῸΝ 


ῬΗΠΠΙΡΡΟΙ, 238 --- 80. 


10 


1ὅ 


24 


ἈΓΩΟΝΆΘΧΟΝΤΈΕΟ: ΟἸΟΝΙ ΔΕ ΤΕΈΕΝΕ 

ΜΟΙ: ΚΑΟΙΝΥΝΆΚΟΥΘΤΘΕΝΕΜΟΙ, Εἱ 

ΤΙΟΟΥΝΙΤΑΡΑΚἈΗΟΙΟΕΝΧΩ.. ΕἸ ΤῚ 

ΤἸΑΡΑΜΥΘΙΟΝΑΓΆΙΠΙΗΟ. ΘΙ ΤΊΟΚΟΙ 

ΝΜΟΝΙΆΤΙΝΟ. ΕἸ ΤΙ ΟΟΙΤἈΑΆΓΧΝΆΙΚΑΙ δ 

ΟἸΚΤΈΕΙΡΜΟΙ ΤΤΆΧΗΡΘΟΘΟΆΣΧΤΤΕΜΟΥ ΤῊ. 

ΧΑΡΆΝ ΜΆΓΓΟΧΥ ΓΟΦΡΟΝΗΤᾺΆΙ 

ΤῊΗΝΑΥ ΓΤΗΝΆΓΆΠΗΜΝΕΧΟΝΤΈΟ 

ΟΥ̓ΜΥΎχοι -ΤΟανΦΡοΟΝΟΥΝΤ Ο 

ΜΗ.ΕΝΚΑΆΓΕΡΙΘΘΙΆΝ ἩΚΕΝΝΟΛΔΟ 10 

ΣΙΆΜ'᾽ ἈΧΑΧΙΤΗΉΤΆΠΤΘΙΝΟΦΨΡΟΟΥΝΗ 

ἈΛΧΗἈΧΟΥΟΘΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ὙΤΙΈΡΕΧΟΝ 

ΤἈΟΘΑΥ ΤῸΝ ΜΗΤΆΘΑΥΓΤΌΝΕ 

ΙΞἈΛΟΤΤΟΟΟΙΚΟΠΟΥΝΤΈΟσ: ἈΆΛΧΔΚΑΙ 

ΓἈΕΤΓΕΡΟΝΕΚΆΟ ΓΟΙ --: ΤΟΥ͂ΤΟ 1 
Ι Ἀρφρονειοθωδνυύμιν: ΟΊ, ΚΆΙΕΝ 

ΧΟ ΟΟ,ΕΝΜΟΡΦΗΘΥΥπάΆρΡχων. 

ΟΥ̓ΧΑΡΠΆΓΜΟΝΗΓΉΗΟΆΤῸ -ΤΌΘΙ 

"μςι[ἱολϑῶ ΔΑ ΘΧΥ ΤΌΝῸΘΙΚΕΝΟΩ 

ΟΕΝΜΟΦηΗνλΟΥΧΟΥἈΆΒΩΟΝ. εν 80 

ΟΜΟΙΩΜΑΆΤΙΆΝΩΟΝΓΕΝΝΟΜΕΝΟΟ' 

ΙΚΑΙΟΧΗΜΑΖΤΙΘΥΡΟΘειοΘοΆΝοςσ': 

ΘΤΆΠΕΙΝΩΟΘΝΘΑΥ ΤῸΝ -ΓΕΝΟΜΘ 

ΝΜΟΟΥΤΙΗΚΟΟΟΜΘΧΡΙΘΑΝΑΆΤΟΥ.: “4 


348 [85] ῬΗΙΠΙΡΡ.Ι, 80 ---Ι], 8. 


ΘΑΝΆΤΟΥ Δ ΕΟΤΡΟΥ Αοκοθο 
ἈΥΓΤΟΝΥΠῈἊΕΡΥΎωσεν. κλιαχΆρι 
ΟἈΓΓΟΛΥΓΓΩΟΝΟΜΑᾺ -“ΤΟΥΤΙΕΡΙΤΆΝ 
ΟΝΟΜΆ: ΙΝΆΕΝΤ ΣΟΝΟΜΆ ΗΥ 
ΤᾺἈΝΓΟΝΥΚΑΜΎΕΙ: ΠΟΥ ΝΙΝ 
ΝΚΑΙΕΠΙΓΕΙΟΝΙΚΑΙΚΑΤΆΧΘΟΝΙ 

ΟΝ᾽ ΚΑΟΑΠἈᾺΆΟΆΧΓΧΩΟΘΟΛΧΛΘΣΟΜΟΛΧΟΓῊΗ 


ΟΕΤΆΙ. ΟΤΙΚΟΙΟΧΟ: ΕἸΙΟΔΟΣΆΝΘΥΊΠΡΟ 
(Δ)ετελγαπη ΓοΙΜοΟΥ. ΚΑΘᾺ Ν 


ΓΟ ΓΟΘΥΙΠΙΗΙΚΟΥΟΛΙΓΆΙ. ΜΗΦΟΟΘΘΝΤΗ 
ΠἈΡΟΥΟΧΙΜΟΥΜΟΝΟΝ ἈΛΆΆΑΝΥΝ 


᾿ΠΟΆΧΆΧΟΜΑΛΑΆΟΝΟΕΟΝ ΤΗΛΔΤΙΟΥΟΙΆ ΜΟΥ: 


ΜΕΤΆΦΡΟΚΟΥΚΑΙΤΡΟΜΟΥΓΗΝΘ 
λΥ ΓΩΝΟΡΙΆΝΙΚΆΑΓΕΡΓΆΖΕΟΘΕ᾽ ΘῸ 
ΓᾺΡΕΟΤΙΝΟΕΘΝΕΡΓΩΝΕΝΥΜΙΝ. ς 
 ΟΘΕἈΆΘΙΝΙΚΑΙ ΓΟΘΝΕΡΓΘΙΝΥΊΤΕΡ 
“ΤῊΗΟΘΕΥΛΔΟΚΙΆᾺΟ' ΤΤἈΝΤἌΆΙΠΠΟΙΘΙ ΤῈ 
ΧΩΡΙΟΓΟΓΓΥΟΜΩΝΚΆΙΔΟΛΧΧΟ 
ΓΊΟΜΩΝ:᾽ ΙΝΆΓΕΝΗΟΘΕΆΜΕΜΙ 
᾽᾽ΓΓΟΙΚλΚΡοοΙ ΤΕΙΝΆΘΥΣ 
ΜΌΟΜΗΤΆ.: ΜΕΟΟΝΓΈΝΕΆΟ. ΟΚῸ 
ἈὉΧΟΚΑΙΔΙΘΟΤΡΆΜΜΕΝΗΟ' ἜΝΝΟΙΟ 
«Φλινθοθα. ΘΟ ΤΉβΡθοανκο 
ΟΜ ἈΟΓΟΝΖΩΗΘΕΠΕΧΟΝΤΈΟ:ΕΙΟ 


ΡΗΙΠ]ΡΡ. 1, 8--- 16. 


10 


15 


21 


Ρ 


ΙΚΛΥΧΗΜΆΘΦΘΜΟΙ. ΕἸΟΗΜΕΡΆΝΧΥ ο 
ΤΙΟΥΚΕΘΙΟΙΚΒΘΝΟΝΘΆΡΆΜΟΝ: ΟΥ̓Δ 
ΕἸΟΚΕΘΝΟΝΕΚΟΙΙΆΟΘΑ. ἈΆλΆρΘιΚαυ 
ΟἸΤΕΝΑΟΜΑΆΙΕΙΠΙ ΤΗΘΥΟΙΆ ΚΆΛΕΙ 
ΤΟΥΡΓΙΑΓΓΗΟΘΟΠΙΟ ΤΕ ΘΟ ΟΥΜΩΝ.: 
ΧΑΙΡΩΟΚΑΙΟΥΝΧΑΙΡΟΠΆΟΙΝΥ 
ΜΙΝ ΤΟΛΘΑΥ ΓΟΚΑΙΥΜΘΙΟΧᾺΣ 
ΡΕΤΕ ΑΙΟΟΥΝΧΑΟΡΕ ΤΈΜΟΙ 


ΕὐλπιΖωλθαενκῶιν -ΤΓΊΜΟΘΕΟΝ 


ΤἈΧΕωσΠΕΜ ΥΜΙΝ: 'ΝΆΚλΑ. 
ΓωΘΥ Ύ χω -ΓΝΟΥΟΤΆΠΕΡΙΥ ΩΣ" 
ΟΥΔΕΝΑΓΆΑΡΟΧΩΙΟΟΥΎΧΟΝ: ΟΟΤΊΟ 
ΓΝΗΟΙΦΘΟΤΆΠΕΡΙΥΜΩΝΜΕΡΙΜΝΗΟΘΙ 
ΟἸΤΑΝ ΤΕΟΓΑΡΤΆΘΑΥ ΓΟΝΖΗΤΟΥ͂ 
ΟΝ: ΟΥ̓ΤΆΙΥΧΥ ΤῊΝΔ ΘΔΟΙΟΌΜΗΝ 
ΧΥΓΟΥΓΙΝΟΣΟΚΕΤΆΙ: ΟΤΩΟΘΠΡΙ ΤῈ 
ΚΝΜΗΟΝΟΥΝΕΜΟΙΘΔΟΥΛΧΕΘΥΟΕΝΕΙΟΤῸ 
ΕὙἌΓΓΕΘΆΙΟΝ᾽ ΤΟΥ ΓΟΝΜΕΝΟΥΝ. δὰ 
ΤΖω τα ΑΙ ὡσλ ΝΆ ΤᾺ 
ΠΕΡΙΕΜΕΕΣΔΥ ΤῊ ΠΠΕΙΤΟΙΘΆΔ ΕΝ 
κῷ. ΟΤΊΚΔλΥ ΓΤ ΟΟΤἈχεώσεαλουΥ 
ΟΟΜΆΑΙΠΡΟΟΥΜΆΘΟ ἈΝΆΓΚΑΙΟΝΆΘΗ 
ΓΗΟΧΜΗΝΕΙΆΦΡΟΔΟΤῸΝ “ΤΌΝΆ 
ΘΑ. ΡΟΝΙςΟΥΝΕΡΓΟΝΙΟΥΌΤΡΑ. 


345 [108] ῬΗΙ]ΠΠῚΙΡΡ. 11, 10 --- 25. 


10 


18 


ΤΙ ΤῊΗΝΜΟΥΥΜΩΝΙ ΘΑΠΟΟΤΌΛΟ, 
κΚλυλΕΙ ΓΟΥΡΓΟΝΤΉΟΧΡΘΙΆΟΜΟΥ 
ΠΕΜΥ ΑΙΠροοΥ Μᾶς ΕἸΤΘΙΆΉΘΙΤΙΙΤΟ 
Θώνην. ΠἈΝΤἈΟΥΜΆΑΟΚΟΆΔΗΜΟ 
ΝΟΩΝ᾽ ΑἸΟΤΙΗΚΟΥΟΛ ΓΕΟΤΊΙΗΘΘΕΝΗ 
ΕΝ : ΚΑΙΓΑΡΗΘΟΘΕΝΗΟΕΝΙΙΆΡΆΙΤΆΗ 
ΟἸΟΝΘΆΝΆΤΟΥ Ἀλλοθοηλεξησενλυ 
ΤΌΝ᾽ ΟΥ̓ΚΑΥΤΟΝΆΘΜΟΝΟΝ -ἈΧΧΧᾺ 
ΚΆΙΕΜΘ- ΝΆΜΗΛΝΊΥΤΗΝΕΙΙΧΎΤΤΗΝ 
οχώ" σΠΟΥ ΘΟΤΕΡΟΟΟΥΝΕΠΕΜΥΆλΥ 
ΤῸΝ. ΙΝ ΔΟΝΤΕΟΛΥ ΓΟΝΙΤΆΆΧΙΝ 
ΧΆΑΡΕΙΤΕῈ -ΚἈΓΩΛΛΧΥΤΙΟΤΈΡΟΟΘΟΩΣ ΠΡΟΟ 
ἈΕΧΕΟΘΕΟΥΝΆΑΥ ΤΟΝΕΝΚΩΜΕΤΆΙΤΑ. 
οηοχλβρλσ. ΚΑΙ ΓΟΥΟΤΟΙΟΥ ΤΟΥΌΕΝ 
ΤΙΜΟΥΌΕΧΕΤΈΕ. ΟΤῚ ΔΙΆ ΤΟΕΡΓΟΝΚΥ 
ΜΕΧΡΙΘΑΝΆΑΓ ΟΥΉΓΓΗΟΘΕΝ -ΠΆΡΑΆ 
ΒΟΥΧΘΥΟΧΜΕΝΟΟΤΉΗΉΨΎΥΧΗ.ΙΝΆΆΝΆ 
ΤΆΗΡΩΟΗ ΤΟΥΜΩΝΥΟΤΈΡΗΜΑ. 
ΤῊἨΟΠΡΟΟΜΕΑΘΙ ΤΟΥΡΓΙΆΟ' ΤΌΛΟΙ 


Ι Ἰονα λελφοιμου χλιρατεενκω" 


ΤΥ ΓΑΓΡΑΦΘΙΝΥΜΙΝ: ΒΜΟΙΜΕΝ 
οΟΥ̓κόοκνιβον Ὑμιναθλοφᾶλεο 
ΕἈΧΕΠΕΤΕΤΤΟΥΟΚΥΝΆΟ' ΚἘἈΕΠΕΤΕΤΟΥῸΟ 
ΚἈΑΙΚΟΥΟΘΕΡΓΆΤΆΘΟ᾽ ΚἘἈΕΠΕΤΕΤΗΝΚΑ. 


ῬΗΙΠΙΡΡ.ῚΙ, 38 ---ἸΠ1, 2. 


10 


1ὅ 


ΓἈΓΓΟΜΗΝ᾿ ἩἨΜΘΙΟΓΆΡΘΟΜΘΕΜΝΗΤΤΘ 
ΡΙ'ΓΟΜΗ.: ΟἸΠΝΜΙΘΩΟΛΧΑ ΓΡΕΘΥΟΝΤΈΕΟ: 
κλικλγχῴώμενοι. ΕΝΧΩΙΥ: ΚΟΥ 
ΙΚΞΕΝΟΆΡΙΟΙΤΕΙΤΟΙΘΟΩ ΤΕςΓ᾽ ΚΆΜΠΕΡ 
ΕΘΕΓΩΣΘΧΟΟΝΙΤΕΙΤΟΙΘΗΟΙΝΙΚΑΙΕΝΟΆᾺΡ 
κι᾿ ΕΙἸΤΙΟλ ΟΚΘΙΆΧΆΟΟσ. ΤΙΤΕΙΠΟΙΘΕΝΜΆ! 
ΕΝΟΆΡΚΙ: ΕΓΩΟΜΆΛΆΆΟΝ᾽ ἸΤΕΡΙ ΤΟΌΜΗ 
ΟΙΤΆΗΜΕΡΟΟ' ΕἰΚΓΕΝΟΥΎΟΗλ φΎληο 
ΚΕΝΙΆΜΗΝ᾽ ΘΕΡΑΙΟΟΘΣΘΕΡΆΙΟΝ' 
ΚἈΑΤΆΝΟΜΟΝΦΑριολιος' ΚΑΙΓΆΖΗ 
ἈΟΝΑΙΩΙΚΦΟΝΤΉῊΝΕΙΚΦΚΧΑΗΟΙΆΝ᾽ 
ΚΑΤΑ ΔΙΚΟΙΟΟΥΝΗΝΤΉΝΕΝΝΟ 
ΜΟΩΓΕΝΟΜΘΕΟΝΟΟΆΜΜΕΜΙΤΙΤῸΟΟ: ἈΑλλύλ. 
ΤΙΝΆΗΝΜΟΙΚΕΡΆΗ -ΤἈΥ ΓΆΗΓΗ 
ΜΆΑΙΔΙΑΤΟΝΧΝΖΗΜΊΙΆΝ᾽ Ἀλλ. 
ΜΕΝΟΥΝΓΕ ΚΑΙΗΓΟΥΜΑΆΙΠΆΝΤΆ. 
ΖΗΜΙΆΝΘΙΝΆΙ ΑΟἈΟΓΟΥΤΤΕΡΕΧΟΝ 
ΤῊΟΓΝΩΟΘΟσ. Ι ὙΧΥΤΟΥΚΥΉΜΩ" 
ἌὍΌΟΝ, ΓἈΤΤΑΝΤἈΘΖΗΜΙΦΩΘΗΝ.: 
ΙΚΙΛΙΗΓΟΥΜΑΙΟΚΥΚΆΑΛΆΘΙΝΆΙ ΝΑ. 
ΧΝΚΕΡΔΗΟΟΣ ΚΑὐσυρθϑθώσενλγ 
ΤΟΜΗΘΧΟΩΟΝΟΕΟΜΗΝΑΜΚΔΙΟΟΥΝΗ 
ΤΗΝΕΚΝΟΜΟΥ ἈΆΧΛΆΧΆΧΙΖΓΤΉΝΙΔΟΆΟΤΙΤΙ 
σΤΕΟΘΟΧΥ ΤῊΗΝεΕειτζθυλικΙ ΟΟΥΝΗ 


947 [50] ΡΗΠΠΡΡ, ΠῚ, 3 ---9. 


ΕΠ ΤῊ ΠΟΤ ΘΙ ΓΟΥΓΝΟΩΝΆΙΔΥ ΤῸΝ 
ΚΟ ΤΗΝΔΥΝΆΜΙΝ ΤΗΟΆΝΑΆΟΤΆ. 
σελ ΤΟΥ ΚΑΥΤΉΝΙΚΟΙΝΩΟΝΙΆΝ 
ΤΟΝΙΤΑΘΗΜΆΤΩΝΔΔΥ ΤΟΥ ΟΥ̓Μ 
ΜΟΡΦΙΖΟΜΕΒΝΟΟΤΩΘΆΝΑΓΓΩΣΥ 
“ΤΟΥ. ΕΠ]ΠΟΟΚΑΓΆΝ᾽ ΤΗΓΟΘΙΟΤῊΝ 
ΕΣἈΝΆΑΟΤΆΟΙΝ ΤΉΝΕΚΝΕΙΡΩΝ᾽ 
ΟΥ̓ΧΟΤΙΗΔΗΘΆΆΧΒΟΝ -ΗΗΔΗΤΘΤΕ 
ὉΟΜΑΆΙ κω ΘΙ ΚΑΙ ΑᾺ. 
Ἀλεὼῳ -Θφωκλικαολήφϑην 
ὙΤΤΟΧΎ ἈΔΕΆΦοι- εγώθμλυ 


Ι Ἂω. ΟὙΤΙωλΧΟΓΙΖομλκαθιληςθα 


ΜΆ ΕΝΑΕΤΆἈΜΕΝΟΙΠΠΙΟΦΘΙΤΠΆΆΧΝ 
ΘΆΝΟΜΕΝΟΟ-ΤΟΙΟΔΛΘΕΜΤΠΡΟΟΘΕΝΕ 
ΤΤΕΙΚ ΤΙΝΟΜΊΕΝΟΟ.: ΚΑΙ ΓΆΟΚΟΙΤΟΝ 
ΛΘ ΚΟ ΘΙ ΓΟΚΡΑΆΒΙΟΝΤΉΟΘΆΑΝΟΩ 
ΞἈΗσΕ ΘΟ ΤΟΥΘῪ. ΕΝΧΟΝ 
(ὑςοιογντελιοι- ΤΟΥ ΤῸΦΡ ονῶμε- 
ΚἈΑΙΘΙ ΤΕ ΤΕΡΩ ΟΦΡΟΝΕΙΤῈ -ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΤΟΟΘΟΥΜΙΝΑΠΟΙΚΑΛΥΎ ΕἸ 
πΆΉΝΕειοο, εφολολμεν ΤΌΧΛΥ 
ΤΟ ΤΎΧΕΙΝΙΚΆΝΟΩΝΙ “ΤΟΛΥ ΤῸ 
ΦΡονθιν'. ΟΥ̓ΜΜΙΜΗΤΆΙΜΟΥ 

Ι ᾿Ἰνβοϑελλθαλφου 'ς ΚΟΠΘΙ ΤΕ ΓΟΥῸ 


ΡΗΠΠΡ. Π, 9 -- 11. 


10 


24 


5 


ΟΥ̓ ΤΩ ΟΠΕΡΙΤΙΤΑΓΟΥΝΤΆΟΘ. ΚΆΘΩΟΘ 


ΕΧΘΕΤΑΓΓΎΥΤΙΟΝΗΜΆΟΘ᾽ ΠΠΟΆΛΔΧΟΙΓᾺΡ 
ΠΤΕΡΙΤΤΆΓΓΟΎΌΟΙΝ - ΟΥΌ, ΤΟΆΆΔΙΚΙΟΘ 
ἈΕΓΟΝΥΜΙΝ -ΝΥΝΔδιΆΙκΚΆΔῚ 


ὠνΆεγω -ΤΟΥΟΘΧΘΡΟΥΟΤΟΥΟΤ 


ΡΟΥΤΓΟΥΧΥ ΟΝΤΟΤΕἈΧΛΟΟΆΤΙΟΛΙ 
Ἀ᾿ ΟΝ, ΟΘΟΗΚΟΙΆΙΆ. - ΚΗ ΔΟΞᾺ 
ΕΝ Τ ἬἨΘΟΧΥΝΗΛΥ ΤῸΝ. ΟΓΓΆΘ 
ΓΠΙΓΘΙΆ«ΡΡΟΝΟΥΝΤΕΟ: ἩΜΩ͂Ν 
ΓᾺΡ ΓΟΙΠΟΆΙ ΤΓΕΥΜΆ.: ΝΟΥ ΝΟΙΟ 
ὙΠΙΤΆΡΧΘΕΙ᾽ σσουκλιορλλητἊιλα 
ΧΟΜΕΘΆ- ΚΝΙΝΧΙΝΝ ΟΟ, ΜΕΤΆΟΧΗ 
ΜΑΆΑΓΤΉΗΟσΘΙ ΓΟΟΟΜΑΆΓΉΗΟσΤΆΤΙΘΙΝΩ 
ΟΕΘΟΟΗΜΩΟΝ -ΘΙΟΤΟΓΕΝΕΘΟΘΑΆΙΑΥ 
ΤῸ. ΟΥ̓ΜΜΟΡΦΟΝ.ΤΩΟΟΩΜΑΚΤῚ 
ΤΉΟΘΔ ΟΣΗΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙΤΆΓΗΝΕ 
ΝΕΡΓΙΆΝ ΤΟΥ ΔΥΝΆΑΟΘΑΙΔΥ ΤΌΝ. 
ΚΑΙΥΥΤΤΟΤΆ ΣΑΙΑΥ ΓΑΟΥΤΆΙΤΑΝΤ Ά: 


(ἀλετελλελφοιμουγ ἈΓΆΙΤΗΤΌΝΚΑΙ 


ΘΓΠΙΤΟΘΗΤῸΙ: ΧΆΡΑΚΑ Τεὰ 
ΝΜΟΟΜΟΥ: ΟΥ̓ΤΩΟΟΟΤΉΙΚΕΤΕανκοῷ 
ἈΓΆΠΗΤῸΙ ΕΥ̓ΔΙΆ ΝΙΆΡΆΚΑ. 
Χ -κΑΙΟΥΝ ΤΥχεινπαρλακΆλῳ. 
ΤΟΛΥ ΓΟΦΡοΝθινονΝ ΚΟ" ΝΆ 


3490 [288] ῬΗΠΙΠΙΡΡ. ΠῚ, 11.---ἸΥ͂, 8. 


10 


20 


24 


(ὐρωτωκλισθγνηοιθ: ΟΥ̓ΖΥΓΕ: ΟΥ̓Ὰ 
ἈΧΜΕΆΧΝΟΥΥΓΆΙΟ᾽ ἈΓΤΙΝΘΟΘΝΤῸ 
εὐλγγελκυ. ΟΥ̓ΝΗΘΆΗΟΆΝΜΟΙΜΕ 
ΤἈΚΑΙΚΚΗΜΟΝΤΌΟ: ΚΑΙ ΤΌΝΛΔΟΙ 
ΠἸΩΟΝΟΥΝΕΡΓΩΟΝΜΟΥ ὦν, ΤΆΟΝΟ 
ΜΑΤΓΆΘΝΕΙΚΑΆΩΟΖΩΟΗΟ: ΧΆΙΡΕ 

᾿Ὶ ΦΕΝΚΩΟΙΤΆΑΝΤΌΤΕ, πΤΆΛΙΝΕρῶ χα 
ΡΕΤε᾿ ΤοΟαπιθικεαουμών. ΓΝΩΟΘΗ 
ΤΌΠΆΟΙΝΆΑΝΟΙΟ' ΟΚΟΕΓΓΥΟ: ΜΗΔῈ 
ΜΕΡΙΜΝΆΤ᾽ ἈΧΆΘΝΙΤΆΝΤΙΊ. ΤΉΤΙΡΟ 
ΟΘΥΧΗ -ΚΑΥΤΉΔΟΘΗΟΘΙ: ΜΕΤΆΘΥΧΑ 

 ΡΙΟΤΙΆΟ ΤἈΘ ΤΗΜΑΤΑΥΜΟΝ. ΓΝ 

ΡΙΖΕΟΘΩΟΠΡΟΟΤΌΝΘΝ:᾽ ΚΆΙΗΘΙΡΗ 
ΝΜΗΤΟΥΘῪΥῪΥ - ΗΥ̓ΤΤΕΡΟΧΟΥΟΛΆΛΤΤΆΝΡΤΆΑ. 
ΝΟΥΝ -φΦρουρησθιταοκαρλιλου 
ΜΩ͂Ν -ΚἈΓΓΑΝΟΗΜΆΓΑΥΜΩΝ ὋΝ 

2 ΧΟΩΙγ.. τολοιποναλθλῴοι: οὐκ 

((ετινλληθη. οολοεμνᾷᾶ. οολιληζλθλ. 
οολΆγνα: ΘΟ ΠΡοσοφΦιλη -οσλΘύφη 
ΜΆ: ΕἸ ΤΙΟΆΡΕΤΗῊ ..: ΚἈΙΘΙ ΤΊΟΕΠΆΙΝΟΟ: 
ΤἈΥ ΓΑἈΧΟΓΊΖΕΟΘΕ-: Ἀ, ΚΑΙΕΜΆΘΘ 
ΤᾺ -ΚΑΙΤΑΡΘΆΑΛΕΕΤΆΙ- ΚΑΙΗΚΟΥ 
ΟἈΓΡΓΆΙ ΚΑΙ ΕΤΆΙΕΝΘΟΘΜΟΙ. ΤἈΥ ΤΆ. 
ΤΡΆΟΟΕΤΆ -ΚΑΟΟΘΟΤΉΟΘΙΡΗΝΗΟ -ΘΟΤΆΙ 


250 ῬΗΙΠΠΙΡΡΟῚΙΥ, 8 --- 9. 


᾿ς [ΜΕ]ΘΥΜΟΩΝ "Ὁ οδχλρηνλθονκῷ 
[ἈΝ ]εγαλώς. οτιηληποτε. Ἀνθϑλλλα ΚΗ 
ΤἈΤΟΥΤΙΕΡΘΜΟΥΦΡρονδιν" εφωις 
ΘφρΡονϑιταν Ἠικλιρειοθϑὰ δ᾽ ΟΥΧΟ 
ΤΙΚΑΘΥΟΤΕΡΗΟΙΝΆΘΓΩ" ΘΓΩΓᾺΡ δ 
ΘΒΜΆΘΟΝΕΝΟΙΟΕΙΜΙ. ΑΥ̓ΓΆΡΚΗΟΕΙΝ: 
ΟΙΆΑΆΚΑΙΤΑἈΠΕΙΝΟΥΌΘΑΙ.: ΟἸΔΆΚΆᾺΙ 
Τ͵ΕΡΙΟΟΘΥΈΕΙΝ᾽ ΘΝΙΤΆΝΤΊῚ. ΚΆΙΕΝΙΤΆ. 
ΟἸΝΜΕΜΟΙΗΜΆᾺΜ -ΙΚΙΛΙΧΟΡΤἌΆΖΕΟΘΑΙ 
ΚΆΜΤΕΙΝΆΝ -ΚἈΙΠΕΡΙΟΟΘΥΕΙΝ ΚΑΙ. 1 
ὙΟΤΈΡΕΙΟΘΑΙ ἸΤΑΝΤἈΙΟΧγώ. ΕΝΤῸ 
ΕΝΑΥΝΆΑΜΟΥΝ.ΤΊΜΕΧΟΣ πληδεκὰ. 
ἈΦ ΟΘΕΙΤΟΙΗΟΆΧΤΕ. ΟΥ̓ΓΚΟΙΝΩΟΜΙΟΆΝ 
ΤἜΟΜΟΥ ΤΗΘΆΥ Ι ΟἸΔΆΤΆ Δ 6 
[Π(|λυγιμειοφιλισππίοιοι .ΟΤΙΕΝΆΡΧΗ ι 
ΤΟΥΕΥΆΛΓΓΕΛΧΙΟΥ: ΟΤ ΕΕΣΗΆΧΘΟΝΆΙΠΙΠΟ 
ΜΆΚΘΔΟΝΙΆΟ: ΟΥ̓ΛΕΜΙΆΜΟΙΕΙΚΚΆΗΟΙ 
ἈΘιοινωνησθνειολογονλόσεῶς 
κυληγεώοσ -ΘΜΗΥ Μϑιοόμόνο ὦ 
ΤΙΗΙΚΔΙΕΝΘΘΟΟΆΆΟΜΝΙΚΗ - ΚΚΑΙΆΤΤΑ Σ᾽ ᾿ς 90 
Ὁ ἸΟΘΙΟΤΗΝΧΡΙΆΝΜΟΥ ΘΙΙΕΜΥ ἈΤΆΡ 
[ΟΥ̓ΧΟΤΊΕΙΤΙΖΗ ΤΩ ΤΟλομΜλ: ἈλΧΧΘ 
[Τ͵]ΖΗ ΤΟΣ ΤΟΝΚΆΡΙΤΟΝ - ΤΟΝΙΤΆΘΟΝΆ. 
[ΖΟΙΝΤἈΕΙΟΛΟΓΟΝΥΜΩΝ: ἈΠΕΧΩ ΔΕ 


ὴς 


4351 [128] ΡΗΙΠΡΡ.ΙΝ, 9 --- 18. τὸ 


ΤΑΝΤΆΚΑΙΠΕΡΙΟΟΘΥΟ᾽ ΤΤΘΙΤΆΗΡΟ 

ΜΆ, ἈΘΣΑΜΕΝΟΟΙΙΆΡΕΠΆΦΡΟΑΛΙ 

ΤΟΥ ΤΆΑΠΆΡΥΜΟΩΝ᾽ ΟΟΜΗΝΘΥῸ 

ΔΕΙΆΟ. ΘΥΟΆΝ Δ ΘΚΤΗΝ. ΕΟΥΆΡΕΟ 
ΤΟΝΤΤΘΟΣ ΟΔΛΘΘΟΜΟΥΤΙΆΗΡΟΩ δ 
ΟΕΘΙΠΤἈΟΆ,ΛΝΧΡΘΙΑΝΥΜΟΝ: ΚΑΤΆ. 
ΤΟΠΆΟΥ ΓΟΟΛΥ ΓΟΥΈΝΙΆΟΞΗ -ἘΝΝΧΙΟΩ)] 

Ἢ τω λεθωκλυπριημοῶνη. λ Ὁ 

ΣᾺ ΘΙΟΤΟΥΟΛΙ ΟΝ Ο ΤΟΝ λιν ὦ 

ἈΜΗΝ᾿ ἈΘΟΠἈΑΟΛΟΘΕΠΑᾺΝΤΆΔΛΓΙΟΝ 10 
ΕΝΧΟΙΥ ἈΠΟΠΆΖΟΝΤΑΟΥΥΜΆΟ 


(διογνδθμοιλλθλφοι ἈΟΠΆΖΟΝΈ. 


ὙΜΔΑΟ.ΤΠΙΆΑΙΝΤΈΕΟΟΙΆΓΙΟΙ -ΜΆΟΔΟΟΤΆΑΆ. 

ΔΕ, ΟΙΕΙ ΤΗΟΙΔΙΟΆΡΟΟΟΙΚΙΆΓς' ἩΧΆᾺ. 
ΡΙΟΤΟΥΚΥΗΜΟΟΝΜΙΥΧΎ. ΜΕΤΆ. 16 
ΓΟΥΤΙΝΟΥΜΟΝΆΜΗΝ -:: 


ῬΗΠῚΡΡ. ΙΥ͂, 18 -- 38. 


Ἁ. 


ΟοΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟ0ΟΟΟΟΟΟΟ ο 
ΟΟΟΟΟ Ο ΟΟΟΟΟΟ Ο0ΟΟΟΟΟΟΟ ὉῸ 0 0 


ν κῷ ὦ δι ς ΠΑΥΆΧΟΥ ΕΠΙΟΤΟΌΆΧΗ 
ΠΡΟΟ κολλοοΆλθισο: 


Ι [᾿χγλοολποστόλο ΟΧΥ ῪΞ ΔΙΆΘΘΆΗ 


ΜΑΆΑΓΓΟΟΘΥ. ΚΟ ΤἸΜΟΘΘΟΟΘΟΆΛΘΑ 
Φφοο ἶ Τοιοανκολλοολιολ θὰ ΟΙς 
ἈΓΙΟΙΟΚΔΟΠΠΙΟ ΓΟΙΟΕΝΧΟ.᾽ 


ΧΑβιοΥΜιΝΚΆΑΙΘΙΡΗΝΗ. ἈΠΟΘΎΤΙΡΟ 


ΗἩΜμωνικληυχυΥ.ΓΟΥΚΥΗΜῸΟΟΝ: 
ὙΧΑΡΙΟΤΟΥΜΕΝΤ Ὁ ΘΩΟΩΚΑΟΜΠΡΙ 
ΤΟΥΚΥΗΜΟΩΝΙΥΧΥΤΤΆΝ ΤΟΤΤΕ 
ΠΕΡΙΥΜΟΩΟΝΠΡΟΟΘΥΎΧΟΜΕΝΟΙ: ἈΚΟΥ 
ΟἈΝΤ ΘΟΤΉΗΝΙΠΟΤΙΝΜΥΜΟΩΝΘΟΝΧΟ) 

ὟῪ. ΚΑΟΑΤΗΝΆΓΆΤΤΗΝ -ἩΝΕΟΧΕΤΆΙ! 
ΕἸΟΠΆΝΤΆΟ ΓΟΥΟΛΓΙΟΥΌ -ΔΙΆΤΗῊ. 
ΕἈΙΤΙ ΑΓ ΤΤΉΝΑΙΠΟΙΚΚΘΙΜΕΝΗΜΝΥ 
ΜΙΝΕΝΤΤΟΟΙΟΟΥΝΟΙΟ' ΗΝΠΡΟΗΚΟΥ 
ΟἈΤΑΙΕΝΤΟΛΧΟΓΟΩΟ ΤΉΗΟΔΛἈΗΘΘΙΆΟ ΤΟΥ 
ΕὙἈΓΓΘΆΑΙΟΥ ΓΟΥΤΤΆΡΟΝΤΌΟΘΙΟΥ 
ΜΆΟ:-ΚἈΑΘΟΩΟΙΚΑΙΕΝΙΤΑΝΤΊ ΤΟΚΟ 
ΟΜΩ- ΘΟΤΙΝΚΆΡΠΟΨΟΡΟΥΜΕΝΟΝ 
ΙΚΞΑΑΙΛΥΣΆΝΟΜΕΝΟΝ -κΚΑἈΑθϑώϑοιζαι 
ΕΝΥΜΙΝ᾽ ἈΦΡΗΘΟΗΜΕΡΆΑΟΗΙΚΟΥΌΟΚΧΤΆΙ 
ΙςφΕΙΤΕΓΝΟΩ ΤΑ. ΤΗΝΧΑΡΙΝΤΟΥΘΥ 


58 [167] ΟΟΙ,1, 1-- 6. 


10 


15 


24 


ΞΕΝΆΑΆΗΘΘΙΆ ΚΑΘΟΩΟΘΜΑΆΘΕΤΆΙ.Ἀ. 
ΠΟΘΙΤΑΦΡΑΓΤΟΥἈΧΓΑΠΗΤΟΥΟΥΝΔΟΥ 
ἈΟΥΉΜΟΩΝ᾽ ΟΟΘΟΤΙΝΠΙΟ ΤΟΟΥΤΤἊΡΥ 
μων, ἈΚΟΝΟΟ ΓΟΥΧΥΎ. οὐλυληλῶ 
ΟἈΧΟΗΜΙΝΤΗΝΥΜΟΩΝΑΆΓΆΤΤΗΝΕΝ δ 
ΤΙΝ ΔΙΆ ΤΟΥ ΤΟΚΑΙΗΜΒΘΙΟΆΦΡΗΟ, 
Ε]Μερλοηκουύολμεν .ΟΥΤΙΆΥΌΜΕΘΑΆ. 
ὙΠΕΡΥΜΟΩΝΤΠΠΡΟΟΘΥΎΧΟΜΕΝΟΙ ΚΆᾺΙ 
ΤΟΥΜΕΝΟΙ-: ΝΆΙΤΆΑΗΡΟΩΘΗΤᾺΆΙ 
ΤῊΝΕΠΙΓΝΩΟΟΙΝ ΓΟΥ̓ΘΘΆΗΜΑΆΤΌΟ 10 
ἈΥΤΟΥ ΘΝΙΤΑΟΗΟΘΟΦιΆλ ΚἈΙΟΥΝΕΟΘι 

ΤΝΙΚΗ -ΤἸΤΕΡΙΠἈΤΉΟΔΛΟΥΜΆΑςσ. Ἀσιῶς 

ΤΟΥΚΎΥ.:. ΕἸΟΙΤΑΟΧΜΆΡΘΟΙΘΆΝ ᾿ἘΝΝΙΤΑᾺΝ 

ΤΊ εργωλγλθω" ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ 

ΤΕΟΚΑΙΧΥ ΣΆΝΟΜΕΝΟΙ. ΤΉΘΠΙΓΝΟΩ 1δ 
ΠσΕΙ ΤΟΥΘΥῪ ΘΝΠΆΟΘΗΛΥΝΆΜΒΕΘΙΔΑΥΜΝΑ. 
ΜΟΥΜΕΝΟΙ: ΚΑΤΑ ΓΟΚΡΑΓΟΟ ΤῊΟΘ 

ἈΟΣΗΟΛΑΥ ΤΟΥ. ΘΙΟΠΆΟΧΛΙΝΥΤΙΟΜΟΝΗ. 
ΙΞΪὩἠΙΩΙΜΆΑΚΡΟΘΥΜΙΆΑΝΜΕΤΆΧΑΡΑσ. 
(ΟὙΥχαριστουντεοτωπριτωῖκα. 30 
ΝΜΟΩΟΟΘΆΑΝΤΊΗΜΆΟ -ΕΙἸΟΤΉΝΜΕΡΙΔΑ. 
ΤΟΥΚἈΧΗΡΟΥΤΟΝΑΆΓΙΩΟΝΕΟΝΤῸΟΣ 

«τοι: ΟὐθβρΥ λ ΓΟΥΜΆΟΘΚΤΗΟΘ 
ΣΟΥΟΆΟΤΟΥΟΙΚΟΤΟΥΌ -᾿ΞΜΕ ΤΕΟΤῊ 94 


ΟΟΙ,Ὶ, 8 -- 18. 


δ [240] 


ΟΕΘΝΘΙΟΤΉΝΕΛΔΟΙΆΘΙΆΝΤΟΥΎΥ. ΤΉΟΆ. 
ΓΑΙΤΗΟΛΥ ΓΟΥ αἰνῶ, ΕΧΟΜΕΝΤΉΝΑ. 
πολύτφώοιν -ΤΗΝΆ φΦεοιντῶνα. 
ΜΑΡΤΊΟΝ -ΟΟ, ΕΞΟΤΙΝΘΙΚΟΝΤΟΥΘΥ 
“ΓΟΥἈΧΟΡΆΑΤΟΥ. ΠΡΟ ΤΟ ΤΟΚΟΟΙΤΆΘΗΟ 
Ι( ΤΙσεῶςσ᾽ ΟΤΊΕΝΑΥ ΤΟ ΚΊΤΊΟΘΗ 
ΤἈΙΤΆΝΜΓΤΆ.-ΤἈΕΝΤΟΙΟΟΥΝΟΙΟΚᾺΆ,. 
ΤἈΘΙΠΙ ΤΗΟΓΗΟ -ΤἈΟΡΑΤΆΚΑΓΓΆΛ. 
ΟΡΆΤᾺ᾽ ΕΘ’ ΤΈΘΡΟΝΟΙ:- ΘΙ ΤΕΚΥΡΙΟΤῊ 
ΤῈΕΟ.: ΘΙ ΤἝΆΡΧΑ,.. ΕἸ ΤΕΘΣΟΥΟΙΆΛ ΤΆ. 
ΤᾺΝ ΆΟΛΟΛΥ ΤΟΥ. ΚἈΙΕΙΟΔΛΥ ΓΟῸΝΘΕ 
ΙΚΚ( ΤἸΟΤΆ“ ΚΑΟΙΛΥ ΓΟΟΘΟΤΊΙΝΠΡΟΙΤΆΝ 
ΤῸΝ : ΚΑΥΓΓΆΑΙΤΑΝ ΓΑΘΝΑΥ ΓΟΟΥ͂Ν 
ΘΟΤΉΚΕΜ'᾽ ΚΑΙ ΤΟΟΘΟΤΊΝηΗκοφΦὰ 
ἈΗΤΟΥΟΟΦΟΟΜΑΆΤΟΟ . ΤΗΟΘΟΚΙιΚΛΗΟΙΆΟ.': 
ΟΟ, ΘΟΤῚΝΆΡΧΗΠΡΟ ΤΟΤΟΚΟσθις Τὼ 
ΝΜΘΚΡΩΝ ἹΝΆΓΕΝΗΤΆΙ: ΕΝΝΤΆΟΙΝ 
λΥΓΟΟΠΡΟΤΟΘΥΟΝ ΟΤΊΕΝΑΥ ΤῸ 
ΗΥ ἈΟΙΚΗΟΕΝ. ΤΑΝ ΤΟΙΤΆΑΗΡΟΜΆΚΑ. 
ΤῸΌΙΚΗΟΆΙ -ΚΑΟΔΙΛΥ ΓΟΥἉΙΠΟΙΚΑΤΆΛ. 
ἈΧΣΑΙΤΆΤΤΙΑΝ ΓΆἈΘΙΟΆΥ ΤΟΌΝ᾽ ΘΙΡΗΝΟ 


ΠΤΟΙΗΟΧΟΛΙΑΤΟΥΧΙΜΑΆ ΓΟΟ ΤΟΥ ΤΡΟΥ 


. ΧΥΓΟΥΔΟΙΔΥ ΓΟΥ͂. ΘΙ ΤΕΓΆΕΙΤΙ ΤῊΓ 
ΓΗ. ΟΙ ΓΕΤΆΑΘΝΤΟΙΟΟΥΡΆΝΟΙΚΟ' 


ΟΟΙ, 1, 18 --- 30. 


10 


15 


Γ 
Ιζλυυ ΜΆ ΠΟΤΈΟΝΤ: ἈΓΘΟΧΠΗΧΆΧΟΤΡΙΟ 


ΜΕΝΟΥῸΌΚΑΙΕΘΧΘΡΟΥΟΤΉΟΘΔΙΆΝΟΙ 
Ἀ--ΕΝΤΟΙΟΘΕΡΓΟΙΟΤΟΙΟΠΟΝΗΡΟΙΟ. ΝΥ 
ΝΙΔΕΛΙΠΙΕΚΑΤΗΆΧΆΧΛΔΞΕΝ ΕΝ ΤΟ 
ΜΑΖΤΙΥΓΤΉΗΟΘΟΆΛΡΚΟΟΛΥ ΓΟΥΔΙΆΤΟΥ 
ΘΆΑΝΑΓΓΟΥΔΥ ΤΟΥ. ἸΤἈΡΆΟΤΉΟΑΛΙ 
ὙΜΔΆΑΟΛΓΙΟΥΟΚΑΙΆΜΟΩΜΟΥΌΚΑΙΆ. 
ΝΕΓΚΧΛΗ ΤΟΥΌΟΚΑΤΈΝΟΩΠΙΙΟΝΑΥ, 
“ΤΟΥ ΕΘἸΙΓΘΕΙΤΙΜΕΝΕΤΆΙΓΗΠΙΟΤΕΙ 
ΤΕΘΕΜΘΑΙΩΜΕΝΟΙΚΆΙΘΆΡΑΙΟΙ: 
ΚΑΙΜΗΜΕΤΆΙΚΘΙΝΟΥΜΕΝΟΙΆΠΠΟ 
“ΤῊἨΟΘΆΠΠΙΔΟΟΤΟΥΘΥΆΓΓΕΛΙΟΥ. ΟὙ, 
ΗΚΟΥΌΚΧΤΆΙ -ΤΟΥΚΗΡΥΧΘΕΝΤῸΟΘ 
ΕΝΙΤἈΟΗ ΤῊἨΚΤΊΙΟΕΙ ΤΗΥΤΙΟΤΌΝΟΥ 


ΡΆΝΟΜΝ᾽ ΟὟ, ΒΓΒΝΟΜΗΝΘΓΩΙΙΔΥΆΟΟ: 


ΚκΗΡΥΣ ΚΑΙ ΠΟσ ΤοΌλΟΟ ΝΥΝΧΆᾺΪΙ 
ΡΩΟΘΝΤΟΙΟΙΤΑΘΗΜΆΟΙΝΥΤΙἝΕΡΎΜΩΟΩ.: 
ΚΑΟΆΝΤΆἈΝΑΙΙΧΗΡΟΤΆΑΥΟΤΈΡΗΜΑΆ 
ΤἈΤΩΝΘΑΙΥΘΒΩΟΝ ΤΟΥΧΥΕΝΤῊ 
ΟἈΡΚΙΜΟΥ. ὙΠΕΡ ΟΥΟΘΩΟΜΑΆΓΤΌΟΟΆΛΥ 
“ΤΟΥ: ΟΕΘΟΤῚΝΗΘι ΚΆΗΟΙΆ ΗΟ, ἘγΓενο 
ΜΗΝΕΘΓΩΙΙΑΥΆΟΟΘΔΙΆΙΚΚΟΝΟΟΘ: ΚΑ. 
ΤΑἈΓΓΗΝΟΙΚΟΝΜΟΜΙΆΝΤ᾽ ΟΥ̓ΘΥ ΤῊ 
.Α ΟΘΘΙΟΆΝΜΟΙΕΙΟΥΜΆΟΙΠΆΗΡΩ 


ΟΟΙ,Ὶ, 31 --- 36. 


10 


18 


͵ἌἋ. 


ΟΥ̓ ΤΟΝΆΟΓΟΝΤ ΟΥ̓ΘΥ- ΤΟΜΥΟΤῊ 
ΡΙΟΝΤΟἈΆΤΤΟΚΘΚΡΥΜΜΘΝΟΜΝΆΠΙΠΟ 
ΤΟΝΑΙΩΟΝΟΩΝΙΚΑΙΆΙΤΟΤΤΟΝΓΕ 
νδθων. μυναθεφανερώθη 


| ΟἸΙΟἈΧΓΙΟΙΟΆΥ ΓΟΥ. ΟἸΟΗΘΘΆΗΟΘΕΟΝΟΘΟ 


Ε 


ΓΝΩΡΙΟΆΙ. ΤΙΟΟΙΤΆΟΥ ΓΟΟΤΉΟΘΔΟΣΗΟΘ 
ΤΟΥΜΥΟΤΉΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΟΥΘΝΤΌΙΟΘΕ 
ΘΝΕΟ᾽ ΟΘΟΤΙΝΧΟΕΝΥΜΙΝ ἩΘΆΠΗΟ 
ΤΉΘΔΟΞΗΟΘ: ΟΝ, ΗΜΕΙΟΚΑΓΆΓΓΕΧΧΟ 
ΜΕΝ ΝΟΥΘΕΤΟΥΝΤΕΟΠΑΝΤΆΆΣΝ 
ΘΡΩΠΟΝ: ΚΆΑΙΔΙΑ ἈΟΚΟΝΤΘΟΠΆΝ 
ΤΆΧΝΟΝ -ΘΝΙΤΆΘΗΘΟΦιΆ: ἸΝΆΠΆΡΑ 
ΟΤΉΟΘΟΜΕΝΙΠΆΝΤΆΆΧΝΟΝ. ΤΈΛΙΟΝ 
ΕΝΧΟΟΥῪ ΕΙΟΟ, ΚΑΙ ΚΟΙΤΠΤΙΟΘΆΓΟΜΝΙΖΟ 
ΜΕΝΟΟ: ΚἈΤΆΓΓΗΝΟΘΝΕΡΓΙΆΝΔΑΥ ΤΟΥ. 
ΤῊἨΝΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΝΕΝΕΜΟΙΕΝΑΥ 
ΝΜΆΜΕΙ Θελωγαλρυμάοσθιλεναι 


Ε]λικοναγωνλεχωῦύ περύμων. 


κοὐ ΝΕεΝ Χο λικλ.: ΚΟ οΟΙΟΥ 
ΧΕΟΡΑΚΑΝΤ ΤΟΠΡΟΟΟΟΙΤΟΝΜΟΥῈΝ 
ΟἌΡΚΕΙ -ἹΝΑΙΤΑΡΑΚΛΗΘΩΘΟΙΝΑΆΙ 
ΙΚἈΑΡΔΙΔΙΧΥ ΤῸΝ, ΟΥ̓ΜΕΙΚΆΟΘΕΝ 
ΤΕΟΘΘΝΑΆΓΆΙΤΗ᾽ ΚἈΙΕΙΟΙΤΑΝΤΆΠΆΑΟΥ 
ΤΟΝΤΉΗΟΠΆΗΡΟΦΡΟΟΡΙΆΟΤΗΟΘΟΥΝΘΟΘ 


957 [215] ΟΟΙ, 1, 55 --Π, 3. 


10 


15 


20 


24 


Ο: ΕἸΟΕΓΙΓΝΩΟΙΝ ΤΟΥ̓ΜΥΟΤΗΡΙΟΥ. 


ΤΟΥΘῪ. ενῶ, ΘΙΟΙΝΙΤΆΝ ΓΈΘΟΟΙΘΗ 
ΟἈΛΥΡΟΙΤΗΟΟΟΦΙΆΧΟΚΑΙΤΉΟΓΝΟΩΟΒΘ 
ὠσλποκρυΥφοι ΤΟΥ Τολθλεγω, 
ΜΑΜΗΔΕΘΙΟΥΜΔΑΟΙΠΤΑΡΑΆἈΧΟΓΗΟΗΤᾺΆΙ 
ΕΝΙΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΆ: ΕἸΙΓΆΡΚΑΟΟΙΤΉΟΆΡ 
ΙΚ(ΕΙΆΤΗΜΙ -ἈΧΛΧΑΙΓΓΟΙΠΙΜἊὌΟΟΥΝΥΜΙΝ 
ΕΙΜΙ -ΧΟΡΟΝι ἈΙΚἈΕ ΠΟΝΥΜΟΩΝ 
ΤΉἨΗΝΤΆΣΙΝ ΚΑΙ ΓΤΟΟΤΕΈΡΕΟΩΜΑΆ. 
“ΤΗΟΘΙΟΧΜΠΠΟ ΓΕ ΕΟ ΥΜΟΝ᾽ ΟΟΟΥΝ 
ΙἈΡΘΆΧΆΒΕΟΤΆΙΓΤΟΝΧΝΙΝ -“ΤΌΝΚΝ. 


ΘΝΑΥ ΓΟ ΕΡΙ ΤΆ ΓΕΙΓΓΕ᾽ εΕβ ΡΙΖΟΜΦΟΝΟΙ 


ΙΚΑΙΕΙ ΤΟΙ ΚΟΛΟΜΟΥΜΕΝΟΙΟΝΑΥΤΌΟ: 
ΚΞ ΑΙΒΘΒΕΆΙΟΥΜΕΝΟΙΕΘΝΤΉΠΤΙΟ ΤΓΘΙ: 
ΙΞἈΘώσΘΑΙ Ιλ ἈΧΘΗΤᾺΆΜ -ἸΤΕΡΙΟσΟΘΥῸ. 


. ΘΦΘΟΘΝΑΥ ΓΗ᾽ ΒΆΕΤΠΕΤΤΕ ΞΜΗΤῚΓΟ 


ΜΆἈΑΟΕΘΟΤΆΙΟΟΥΧΆΓΟΓΟΝ -ΔΙΆΙΤΗΉΟΘ 
«φῬιλοοοφιλοιςἈΙΚΒΝΗΟἈ ΤΆ ΓΗΟ᾽ 

κἈ ΓΑ ΓΗΝΙΤΑΡΑΛ ΟΝ ΤωνΝΆνῳω.:': 
ΚΑ] ΑΙΓΓΆΟ ΓΥΧΙΑΓΓΟΥΚΟΟΜΟΥ.: ΚΆΙ 
ΟΥ̓ΚΚΑΤΆΧΝ᾽ ΟΤΙΕΝΑΥ ΤΟΙΚΑΤΓ ῸΙ 

ΙΕ! «ἰΤ]ΤἐΠᾺἈΝ᾿ΓΟΙΤΆΑΗΡΟΜΑΆΑ ΓΉΗσΘΘΟΤῊ 
ΤΟΟΟΟΘΜΑ ΤΊΚΟΩΟ -ΚἈΑΙΘΟΤΆΙΕΝΑΥ 
ΤΟΤΕΙΤἈΗΡΟΜΕΝΟΙ ΟΓΕΟΤῚΝ ΗΚΘ 


ΟΟΙ. 11, 3--- 10. 


10 


24 


«ἈΛΧΛΗΙΤΆΑΟΘΗΟΘΑΡΧΗΟΚΑΙΘΞΟΥΌΙΆΟ' 8 
ΝΜΟΩΚΑΙΠΕΡΙΕΤ ΜΗΘΗΤᾺΆ. -ἸΤΕΡΙ ΤῸ 
ΜΗΛΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤῸ ΕΝ ΤῊΛΙΤΘΙΚΑΥ, 
ΟΘΙ ΤΟΥΟΘΜΑΆΓΓΟΟΤΉΟΟΛΡΙΚΟΟ: ΕΝΤῊ 
ΤἸΤΘΡΙ ΤΟΜΗΤΟΥΧΥ ΟΥ̓ΝΤΆΦΕΝΤΘΟ 
λῪ ΤΟ ΘΝ ΤὨΕΛΙΤΤΊΙΟΜΑΤῚ αν 
ΚἈΑΙΟΥΝΗΓΕΡΘΗΤᾺΆΙ -«ΑἹΆΓΤΉΟΙΤΙΟ 
ΤΕΩσ. ΤΗΘΕΝΕΡΓΙΆΟ ΤΟΥΘΥ ΤΟΥΕ 
ΓΕΙΡΑΝΤΟΟΛΥ ΤΟΝΕΚΝΕΚΡΩΝ -: 

Ιζ ΟΥ̓ ΜἈΟΝΕΚΡΟΥΟΘΟΝΤΆΘΕΝΤΌΟΙΟ 
ΤἈΆΡΑΙΤΤΌΜΆΔΟΙ ΚΑΙ ΤΗΆΧΚΡΟΕΥ 
ΟΤΙΆΤΉΟΟΛΡΚΟΟΥΜΩΝ: ΟΥ̓ΝΕΖΩ 
ΟἸΤΟΙΗΟΘΝΟΥΝΑΥ ΤῸ ΧἈΡΙΟΆΜΘΝΟΟ 
ὙΜΙΝΙΤΑΝΤΆΓΓΑΙΤΑΡΑΙΤ ΤΩΟΜΆΤ' 
εσλλθψαλοτοκαθυμώνχαιρο 
γραφοντοιολόγμάᾶοιν: ΟᾺ ΗΝ 
ΤΤΕΝΆΑΝΤΊΟΝΥΜΙΝ. ΚΑΙΧΥ ΤῸ. ΗΡ 

ΙΚ ἼΓΆΙΕΙ ΤΟΥ ΜΕΟΟΥ ΠρΡοοηλώολο 
ΧΥΓΟΤΩ ΟΠ ΤΡΩ" ἈΠΕΙΚΔΛΥΘΟΆΜΕΝΟΟ 
ΤἈΟΘἈΆΑΡΧΑΟΚΑΙΓΆΟΘΕΞΟΥΌΟΙΆςσ. 6. 0Γ 
ΜΑΓΙΘΕΝΕΝΙΤΆΡΡΗοΟιΆ. ΘΡΙΆΜΕΕΥ 
ΟἈΟΛΧΥ ΓΟΥΌΘΝΆΝ ΤῸ ΜΗΟΥΝΤΊΟ 
ΜΆΟΘΙΚΡΙΝΕΤΌΕΝΕΡΟΩΟΕΙ -ἨΕΝΙΤΟΟΕΙ.: 
ΗΕΝΜΕΡΕΘΙΘΟΡΤΗΟ -ἩΝΟΥΜΗΝΙΆΘ.Η 


Φ5θ [210] ΟΟΙ,. 11, 10 --- 16. 


10 


24 


ΟἈΒΕΆΤΩΝ᾽ ἃ, ΘΟΤῚΝΟΚΙΆΤΟΝΜΘΆΑ. 
ἈΟΝΤῸΟΝ᾽ ΤΟΛΟΘΟΟΜΑΆΑΤΟΥΧΥ. ΜΗ 
ἈΘΙΟΥΜΆΑΟΚΑΓΆΒΡΑΕΕΥΘΤῸ -Θ6 
ἈΦΝΕΝΤΆΠΕΙΝΟΦΨΡΟΟΥΝΗΚΆΙΘβι 
ΟἸΘΆΤΟΩΟΝΆΓΓΘΆΧΩΝ -Ἁ, ΜΗΘΟΡΆΚΘ 
ΒΜΕΧΤΘΥῸΝ: ΘΙΚΗΦΥΟΙΟΥ ΜΈΝΟΥ 
ὙΤΤΟΟΤΟΥΝΟΟΟ, ΤΗΟΟἈΡΚΟΟΛΥ ΓΟΥ"ς. 
ΟΥ̓ΚΡΑΤΩΟΝΤΉΝικφΆληΝ: ΕΣ ΟΥ, 
ΠΆΝΤΟΟΩΜΑΔΙΆ ΩΝ ΆωΝνις 
οΥ̓Νδ εομῷῴν ΕΠΙΧΩΡΗΓΟΥΜΕΝΟΝ 
ΚἈΑΙΟΥΜΒΕΒΙΕΆΖΟΜΕΝΟΝ -ΑΥ̓ΞΘΙΤῊ 
ἈΥΞΗΟΙΝ ΟΥΘΥ ΕΙΆΑΙΠΤΕΘΆΝΕΤΑΆΙ 
ὙΝΧΟΩΛΙΟΤΟΟΝΟΤΎΥΧΙΟΝΤΟΥΚΟ 
σΜοΟΥ ΤΙ ΖωνΝ Τεοανιζοομῶλο 
ΓΜΆΓΊΖΕΟΘΆΙ ΜΗΆΧΥῊ -ΜηλογαΥ 
ΟΗ -ΜΗΔΘΘΗΓΗΟ ἃ, ΞΟΤΙΝΙΤΑΝΤΆΕΙΟ 
«ῬΘΟΡΆΑΝ᾽ ΤΗΆΛΙΤΟΧΡΗΟΕΙ -ΙΚΑΤΆΓΓΆ. 
ενταλματαλκλυλλοκλλιλοτῶῷ 
ἈΝΟΩΝ᾽ ἈΤΙΝΑΘΟΤΙΝἈΟΓΟΝΜΕΝΘΕ 
ΧΟΝΤΆἈΟοΟφιλο: ανεθϑαλοθβιοκιλυς 
ΤἈΠΕΙΝΟΦφροουνη -κλαιλφιλθιάοῳ 
ΜΆΖΤΟΟΘΟ: ΟΥ̓ΚΕΝΤΙΜΗΤΊΝΙ. ΠΡΟΟΠΆΗ 
ΟΜΟΝΗΝΤΉΟΟΆΡΚΟΟ' ΘΙΟΥΝΟΥΝΗΓῈΡ 
ΘΗΤΆΥΓΟΧΟ -“ΤἈΧΝΟΖΗΤΕΙΤῈ 


ΟΟΙ,. 11, 18--- ΠΙ, 1. 


΄ι 


18 


24 


ΟΥ̓ΟΧΟΘΟΤΊΝ. ΕΝ ΘΣΙΑ ΓΟΥΘΥΚΆΘΗ 
ΜΕενΝοσ' ΤἈΧΝΩΦΡΟΝΘΙΤΘ: ΜΗΤᾺ 
ΕἸΤΙ ΤῊΟΓΗΓ᾽ ἈΠΕΘΆΝΕΤΆΙΓΆΡΙΚΑΙ 
ΗΖΩΟΗΥΜΩΝΚΕΚΡΥΤΙΤΆΙΟΥΝ 
τωχώθντωθῷ:: ΟΤἈΝοΧΟΦΆΑ. 


 ερω ΘΗΗΖΟΗΥΜΟῸΝ -“ΤΟΤΤΕΚΥΥ 


ΜΕιΙΟοΟΥ ΝΥ ΤΟ ῬΑΝΕρωΘησθοθὰι 
ΘΝ ΟΣΗ᾿ ΝΕΚΡΩΟΘΆΧΕΟΥΝΤΆΜΘ 
ἈΗΥΜΩΟΝ. ΤΆΕΘΙΤΙ ΓΗΟΓΗΓ᾽ ἸΤΟΡΝΙΆΝ 
ἈΚΑΘΆΡΟΙΆΝ "ἸΤΆΘΟΟ: ΕΠΙΘΥΜΙΆΝ 
ΚΆΚΗΝ -ΚΑΥΙΤΗΝΙΤΆΘΟΝΘΞΙΆΝ.Η 
ΤἸΟΘΟΤΊΙΝΕΘΙΔΟΟΧΟΆΧΆΤΡΕΙΆ: ΔιΆ, 
ΕΡΧΕΤΆἈΙΗΟΡΓΗ ΤΟΥΘΥῪ. ΕΠ ΤΟΥΟΥῦΥ͂ 
ἸΟΥΟ ΤῊἨΟΛΠΠΙΘΕΙΆΟ᾽ ΕΝΝΟΙΟ, ΚΙΎΜΕΙΟ 
ΠΕΡΙΘΙΤΑΓΓΗΟΆΧΤΆΜ. ΟΤΤΕΘΖΗΤΆΙΕΝ 
ΤΟΥ ΓΟΙῸ ΝΥΜΝΙΔΘΆΑΙΤΟΘΘΟΘοκλι 
ὙΜΒΘΙΟΤΆΙΤΑΝΓΓΆ ΟΡΓΗΝ: ΘΥΜΟΝ: 
ΚἈΚΙΆΝ -ΕἈΆΟφημιᾶνΝ -Ἀιόχρολο 
ΓΙΆΝ: ΕἸΓΤΓΟΥΟΤΟΜΑΆΤΟΟΥΜΟΩΝ᾽ ΜΗ 
γεουγλεοθεθολλληλουσ' ἈΠΟΛΥΌΆΣ 
ΜΕΝΟΙ ΓΟΝΙΤΆΑΧΆΙΟΝΆΝΟΝ: ΟΥ̓Ν 
ΤἈΙΟΠΡΆΞΕΟΙΝΑΥ ΓΟΥ- ΚΑΙΕΝΑΥΌΛ. 
ΜΕΝΟΙ ΤΟΝΝΘΟΝΤΟΝΑΝΆΚΆΔΙΝΟΥ 
ΜΕΝΟΝΕΙΟΘΠΙΓΝΩΟΙΝ - ΚΆΤΙ 


2301 [949] ΟΟΙ, ΠΙ, 1 -- 10. 


10 


ΜΆΑΓΓΟΥΚΤΙΟΆΑΝΤΟΟΛΥ ΓΟΝ᾽ ΟΠΟΥ 
οΥὐκενιθαληνιςλ ου Δ Ἄιο σ᾽ ἸΤΕριὶ 
ΤΟΜΗΚΑΆΑΙΆΚΡΟΕΥΟΤΕΙΆ. ΒΆΡΕΆΡΟσ: 


ΟΚΥΘΗΟ-Δουγλοσ: ΘΥθεροσο:λλλα 


ΤΆΙΤΆΝ -ΚἈΑΙΕΝΤΙΤΆΟΙΝΧΟ "Ὁ ΕΝ λὺ 
(λεϑ ΕΟΥ̓Ν: ΘΟΘΚἈΕΚ ΤΟΙ ΤΟΥΘΥΆ. 
ΓΙΟΙ - ΚΑΙΗΓΆΤΤΗΜΕΝΙΟΙ: ΟἸΤΆΆΧΓΧ 
ΜΆΑΟΙΚΤΊΡΜΟΥ ΧΡΗΟΤΟΤΗΉΗΤΑΆ. 
ΤἈΤΙΘΙΝΟΦΡΟΟΥΎΝΗΝ ΤΡΑΥ ΤῊ 
ΤᾺ. ΜΆΚΡΟΘΥΜΙΆΝ ᾿ἌἈΝΘΧΟΜΘ 
ΝΟΙΆΆΧΔΧΛΗΛΧΟΝ : ΚἈΑΙΧΆΡΙΖΟΜΕ 
ΝΟΙΕΛΧΥΤΌΙΟ: ΘἈΝΤΙΟΠΡΟΟΤΙΝΆΘ 
ΧΘΙΜΟΜΦΡΗΝ: καϑθῳωοκλιοχὸ 


ΕΘΧΑΡΙΟΑΓΟΗΜΆΟ ΟΥ̓ΤΟςΟκΚλυγμΜεις 


ΕἸΠΤΙΤΆΟΘΙΝ ΕΤΤΟῪ ΤΓΟΙΟ- ΤΗΝΆΓΑΆ 
ΠΗΝ: ΟΕΟΤῚΝ: ΟΥ̓ΝΔΕΟΜΟΟΤΉΟΤΕ 
ἈΚΦΟΤΗΉΤΌΟς' ΚἈΑΙΗΘΙΡΗΝΗΤΟΥΧΥ 
ΕΡΆΕΕΥΘ ΤΩ ΕΦΝτΤΆΙΟκαρλιλιοΥ 
ΜΩΝ.: ΕἸΟΗΝΙΚΆΑΙΒΚΆΗΘΗΤΆΙΕΝ 
ΒΕΝΙΟΩΜΑΤῚ . ΚἈΑΙΕΥΧΑΡΙΟΤΌΟΙΓῚ 
ΝΜΕΟΘΕΘ᾽ ΟἈΟΓΟΟΤΟΥΧΥΈΕΝΟΙΚΘΙΤῸ 
ΕΝΥΜΙΝΙΤΑΟΥΌΙΘΘ: ΘΝΙΤΑΘΗΟΟΦιλ. 
ΑΙΔΑΟΚΟΝΤ ΘΒΟΚΑΙΝΟΥΘΘΤΟΥΝ 
ΤἜΟΘΑΥ ΤΟΥῸ Ν᾽ ἈΧΜΟΙΟΙΚΎΜΝΟΙΟ 


ΟΟΙ, ΠΙ, 10 -- 16. 


10 


ΝΝ 


ςΡῚ 


ΠΕΜΥΆΧΠΡΟΟΥΜΑΟΘΙΟΑΥ ΓΟΤΟΥ ΤῸ. 


ΙΜἈΓΝΟΩΤΆΙΓΑΙΠΕΡΙΗΜΩΝ: ΚΆᾺΙ 
πΑρλκαλεοα. ΓἈοΑρ κου Μ᾽ 
ΟὙΥΝΟΝΙΟΙΜΩΤΌΟΙΙΟΤΩΚΔΑΙΆΓΑΆ. 
πητωλλθλῴω -ος, ΘΟ τιν Μῶ" 
ΠἈΑΝΤΑΥΜΙΝΓΝΩΡΙΟΟΥΟΙΝΤΆΩΟΑΔ δ᾽ 
ΠσΟΠΆΖΟΤΆΑΟΥΥΜΆᾶσ. ἈΡΙΟΓΆΡΧΟΟΟΟΥΝ 
ΕΧΜΆΑΧΛΩ ΤΟΟΜΟΥ. ΚΑΙΜΆΡΚΟΟΘΟ 
ἈΝΘΥΙΟΟΘΚΆΡΝΑΒΆ ΠΕΡΙΟΥ, ΘΆΆΧΕΘ 
ΤἈΙΕΝΤΟΆΧΆΧΟ: ΔΘΑΝΘΆΘΗΠΡΟΟΥΜΆΟ 
ἈΘΣΧΟΘΘΑΥΤΟΌΝ᾽ ΚἈΜΠΗΟΘΟΥΟ. ΟἈᾺ6 
ΓΟΜΘΕΝΟΟΙΟΥΟΤΌΟ: ΟἸΟΝΤ ΘΟΘΙΚΙΤΘ 
ΡΙΤΌΜΗΟ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙΜΟΝΟΙΘΙΟΙΝΟ,) 
ΝΕΡΓΟΙΘΙΟΤΗΝΕΛΟΙΆΘΙΆΝΤΟΥΘΥ: 
ΟΥ̓ΤΙΝΒΟΘΒΓΒΝΗΘΗΟΆΝΜΟΙΠΆΡΗ 
ΓΟΡΘΙΆ ἈΟΠΑΖΕΤΆΑΙΥΜΆΟΕΙΤΑ. 
βλοοθσΥ ΜΝ -λουλοοιυχυτπλ. 
ΤΟΤΘΑΓΟΝΙΖΟΜΕΝΟΟΥΤΙἊΕΡΥΜῶ. 
ΘΝΤΆΙΟΠΡΟσΘΥΧΆΙΓ' ΙΝΆΟΤΗΤΆΙ 
ΤΘΑΙΟΙΚΑ Το ηρωμθνοητῖα 
ΤΙΘΘΧΗΜΑΤΊΘΥ ΜΑΡΤΎΡΩ 
ΓΆΡΑΥ ΓΟ ΟΤΊΙΘΧΘΙΙΤΟΑΧΥΝΊΤΟΝΟΝ 
ὙΠΕΡΥΜΟΩΝ ΚΟ ΤΩΟΝΕΝΆΛΟΔΙ 

ΚΙΆ ΚΑΥΤΩΝΕΝΙΘΡΑΙΤΟΆΘΙ" 


208 [121] ΟΟΙ, ΙΥ͂, 8 --- 18. 


10 


15 


24 


ἈΟΠΆΖΟΤΑΙΥΥΜλολουκΑλσ: ΟΙΆΤΡΟΟ 
ΟἈΓΆΠΗ ΤΟΟΙΚΙΔΗΜΆς᾽ ἈΟΙΤᾺ 
ΟλΟΘεΤουοεναλολικιλλλθάφουγο 
κουνυφὰν -ΚἈΑΙΤΉΝΚΆΤΟΙ 
Κκον ὺ ΤΩΝΘιςΚΆΗΟΘΙΆΝ' κΚΑὸ δ 
ΤἈΝΆΑΝΑΆΓΝΟΩΟΘΗΙΠΙΆΡΥΜΙΝΗΘΕ 
ΠΙΟΤΌΛΗ -ἸΤΟΙΗΟΆΧΤῈ -ἹΝΆΚΧΑΙΕΝΤῊ 
ἈΔΧΟΔΛΔΙΚΑΙΩΝΕΙΚΚΧΑΗΟΙΆΧΜΝΜΆΓΝΟΩ 
ΟΘΗ: ΚΑΙ ΤΗΝΟ ΚΑ ΧΟ ΚΆΘ. 
ΚΑΙΥΥΜΕΙΟΆΧΝΆΓΝΟΩΤΆΙ" ΚΆΙΕΙ 1 
ΤΙΆΓΓΕΆΡΧΙΓΠΤΩ ΒἈΕΙΠΕ ΤΉΝΑΔΙΆ. 
ΚΟΝΙΆΝ. ΗΝΠἈΡΕἈΧΆΒΕΟΕΝΙζΩ ΝᾺ 
ἈΥΓΤΗΝΙΤΆΗΡΟΙΟ. ΟἈΟΠΆΟΜΟΟ 

᾿] Ἡβμηχβϑιρητλυλου ΜΝΗΜΟΝΟΘΥ 
ΕΤΕΈΜΟΥ ΤΩΝ, ΘΟΜΟΟΝ᾽ ἨἩΧΆΡΙΟ 1 
ΜΕΘΥΜΩΝΆΜΗΝ: 


»;: ι»»»ν» ».»οεαο;Ό»» »»»»»»»Ρ»»»»»Ἅ»»»»»»»»»}""» 


ἢ κολοόόολβθιο -ἜγρΆφῬΗ Ἀπὸ 
ρΡώμησ': ΟΤΊΧΩΝ ς: 


304 ΟΟΙ. ΙΥ͂, 14 --- 18. 


ΠΑΥΆΧΟΥ ΘΠΙΟΤΌΛΗ ω 
1! ϑϑοολλονικειο ἃ 
] ᾿ἸκγχοοκλιοιλοΥυ ἈΝΟΟΚΑΙ ΤΊΜΟΘΕ 
ΟΟΤἸΉΘΙςΦΚἈΑΗΟΙΆΑΘΘΟΆΛΆΧΟΝΙΚΑΥΩΝ. 
ενθωμππἤρικλικωνυχαΣ ΧΆΡΙΟΥ 
ΜΙΝΚΆΑΙΕΘΙΡΗΝΗΛΤΙΟΘΥΤΙΡΟΗΜΩ) 

ν κλαικυιυχγ ΘΥΧΆΑΡΙΟΤΟΥΜΕΝ 
αὐΘΟΥΤΆΝ ΤΟ ΓΕΙΤΕΡΙΤΆΑΝΤΟΟΝΥ 
ΜΩΝ᾽ ΜΝΕΙΆΝΥΜΩΝΙΠΟΙΟΥΜΘΕ 
ΝΟΙΕΙΙ ΓΩΟΝΠΡΟΟΘΥΧΩΟΝΗΜΩΝ 10 
ἈΜΣΛΟΙΆΧΆΧΘΙΓΓΓΑΣΟΜΝΗΜΟΝΘΥΌΝΤΓΘΟ 
ὙΜΩΝ.-ΤΤΟΥΈΕΡΓΟΥ ΓΗΟΠΙΟ ΓΈΩΟ -ἰς 
ΤΟΥΚΟΠΟΥ ΓΗΟΆΧΓΆΙΤΤΗΟ -ΚΑΥΤΉΘ 
ὙΤΙΟΜΟΝΗΟ ΤΗΟΘΆΤΙΛΔΟΟ - ΤΟΥΚΥῪ 
ΗἩΜΟΩΟΝΙΥΧΎΥ: ΕΜΠΡΟσΘΕΝΤΤΟΥΘΥῪ 15 
κυπροημώῶν: διλοτεολλθλφοι 

ΠΠγα τη ΜΕΝ οΙΥ ΤΟ ΤΟΥ ΘῪ ΤΉΝΕις 
ἈΟΓΗΝΥΜΩΝ.: ΟΤῚ ΤΟΕΥΆΓΓΕΆΧΙΟΝ 
ΗΜΟΩΝ. ΟΥ̓ΚΕΓΕΝΗΘΗΘΕΘΝΥΜΙΝ 
ΕΝἈΟΓΩΟΜΟΝΟΝ -ἈΛΆΛΔΙ.ΛΙεΝ Ἀν" 30 
ΜΆΜΕΙ -ΙΚἈΙΕΝΤΙΝΙΆΓΙΟΩ -ΚΆΙΕΝ 
πληροφοριλολληκαθώοοιλα. 
ΤΆΙ ΟΙΟΙΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝΥΜΙΝ.,. 
ὙΜΆΟ -ΚΥΜΘΙΟΜΙΜΗΤΆΙΗΜΟΩΝ 94 


ζΖι 


Φθδ [139] β 1. ΤΗΕΒ5. 1, 1.-- 0. 


ΘΓΕΝΗΘΗΤΆΙΚΑΥ ΓΟΥΚΥ Δ δ σα. 
ΜΕΝΟΙΤΟΝΑΧΟγονενθυύεποκι 
ἈΗ:ΜΕΤΆΧΑΡΑΟΓΙΝΟΆΧΓΙΟΥ" 
ΟἸΤΕΓΕΝΕΟΘΑΙΥΜΑΆΟ ΓΥΤΙ.ΟΥΌΠΑΆ. 
ΟἸΝΤΟΙΟΙΤΙΟ ΓΕΘΥΟΥΟΙΝΘΝΤΉΜΜΆΚ. 
ΚΕΔΟΝΙΆΚΑΙΘΝ ΤΗΆΧΧΑΙΑ. ἈΦΥ 
ΜΟΩΟΝΓΆᾺΡΘΣΗΧΗ ΤἈΙΟΆΑΟΓΟΟ ΤΟΥ 
ΙΚὦῪγ- ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΕΘΝΤΤΉΜΑΆΙΚΘΆΟΜΝΙΑ 
ΚΑΙΒΝΤΉΛΧΑΙΆ.: ἈΆΑΧΘΝΙΤΠΑΝΤῚ 
“ΤΌΤΤΟ). ΗΤΤΙΟΤῚΟΥ̓ΜΩΟΝΗΤΠΙΡΟΟΤΟ. 
ΘΝΕΣΘΧΗΛΥΘΟΝ" ΘΟΤΘΜΗΧΡΘΙ 
ἈΝΘΟΘΧΘΙΝΗΜΑΆΑΟΛΆΛΧΛΘΙΝΤΙΗ ΑΥ̓ΤΟΙ 
ΓἈΡΙΤΕΡΙΗΜΟΩΝΑΆΙΤΑΆΓΓΘΆΆΧΟΥΟΙΝ 
ΟΠΟΙΆΝΕΙΟΟΔΟΝΕΟΧΟΜΘΟΝΠΡΟΟΥ 
ΜΆς' ΚΑΙ ΠΩ ΟΘΙΤΕΟΤΡΕΥΆΧΤΆΙΠΡΟΟ 
ΤΟΝΘΝΑΙΠΙΟΤΤΟΝΕΟΙ λωΟλΝ λοΥ 
ἈΘΥΕΘΙΝΘΩΟΖΟΩΟΝΤΗΚΟΆΆΗΘΙ 

ΝΟΣ ΚΑΙΆΝΆΜΕΝΘΙΝ ΤΟΝΥΝΆΑΥ 
ΤΟΥΘΙ ΤΟΝΟΥΝΟΟΝ᾽ ΟΝΗΓΘΙΡΕΝ 
ΕΚ ΤΟΝ ΝΕ ΚρῶνΝ" ΝΤΟΝΡΥῸ 
ΜΘΝΟΝΗΜΑΆΟΘΙΓΓΗΟΘΟΡΓΗΟ ΤῊΟ 
ΕΡΧΟΜΕΟΝΗΟ ΔΑΥ ΤΓΟΙΓΆΡΟΙΔΟΑΤΆΙ 
ἈΔΕΆΧΦοι -ΤΗΝΘΙσΟΟΝΗΜΩΝ 
ΤΗῊΗΝΠΡΟΟΥΜΆΟ - ΟΤΙΟΥΚΕΘΝΗΓΕ 


Ι. ΤΗΕΞΒ.1, 6--Π, 1. 


10 


18 


24 


ΓΟΝΕΝ᾽ ἈΧΧΛΔΙΙΡΟΙΤΆΑΘΟΝΊΤΤΘΟΚΑΆΙ 
ὙἘΡΗΟΘΕΝΤΈΕΟ. ΚἈΘΟΩΣΟΟΙΔΆΓΓΆΙ 
δνφιλίγπτοιςσ. σπλρρηολοῦμεθὰ 
ΕΝΤΩΟΘΟΗΜΟΩΟΝΑΆΛΑΔΆΗΟΆΜΙΠΡΟΟ 
ὙΜΆΑΟΤΟΘΥΆΓΓΕΆΧΙΟΝΤΟΥΘΥῈΝ δ 
τολλωλγωνει ΗἩΓΆΑΡΠΆΡΆΚΆΧΗ 
ΟἸΟΗΜΩΝΟΥΚΕΚΙΤΆΆΝΗΟ : ΟΥᾺΘ 
εσλκαθϑλροιὰς ουλθενλολῶλλ 
ἈΧΚΑΘω Ολ ΘΑΟΙΚΙΜΆΟΜΘΘΑΆΥΤΙΟ 

ΤΟΥΘῪΥ.: ΠΙΟΓΘΥΘΗΝΆΑΙ ΓΟΘΥΆΓΓΕ 10 
ἈΙΟΝΟΥ ΤΩΟΆΧΆΧΛΟΥΜΕΟΕΝ: ΟΥ̓ΧΩΟΘΆΝ 
ΘΡΩΠΟΙΟΆΑΡΘΟΚΟΝΤ ΕΟΆΛΆΆΆΛΘΟΩ.: 
ΤΟΔΟΚΙΜΆΑΖΟΝΤῚ ΓΆἈΟΚΆΡΔΟΧΟ 

ΗΜΟΟΝ᾽ ΟΥ̓ΤΕΓΆΡΙΤΟΤΕΘΝΆΟΓΩΚΟ 
ἈΧΙΟΧΟΘΒΓΕΝΗΘΗΜΕΝΚΆΘΟΩΟΟΙ 16 
Ἀ ΧΤΆΙ-ΟΥ̓ΤΕΕΝΤΠΡΟΦΡΆΟΘΙΤΆΘΟΝΘ 

5ΙΆΟ᾽ ΘΟΜΆΑΡΤΎΟ' ΟΥ̓ΤΕΖΗΤΟΥ͂Ν 
ΤΕοθσα ΝΟΝ ΟσᾺΝ -ΟΥ̓ΤΕΆΦΥ 

μῶν -ΟΥ̓ΤΕΆΑΤΤΟΆΆΧΟΩΟΝ᾽ ΔΥΝΆ. 
ΜΕΝΟΙΘΝΕΑΡΘΙΘΙΝΆΙΩΟΟΧΥΆΤΤΟ 20 
ΟΤΌΛΟΙ ἈΧΧΕΓΕΘΝΗΘΗΜΕΝΗΤΤΙΟΙ 

ΘΝ ΜΘοΟΥ ΜΝ: ΦΟΘΆΝΎΡοΟΦοςο 
ΘΆΑΛΙΤΕΘΙΤἈΘΑΥ ΤΗΟΤΈΚΝΆΑ.: ΟΥ̓́ΤΟ) 
ΟΜΘΙΡΟΜονοιυμώῶν. ουλοιοῦμε. 24 


9617 [10] Ι. ΤΗΕΒ5. Π, 1 --- 8. 


Ε 


ΜΕΤΆ ΔΟΥΝΆΙΥΜΙΝ-ΟὙΥΜΟΝΟΝ 
ΤΟΘΥἈΧΓΓΕΆΧΙΟΝΤΟΥΘΥ. Ἀλλλιζὰι 
ΤἈΟΘλΥ ΤΩΝ ΥΧΑΟ ΑΙΟΤΊΆΓΆ 
ΠῚ ΓΟΙΗΜΙΝΘΓΕΝΗΘΗΤΆΙ 


ΝΙΪΝΗΜΟΝΘΥΕΤΆΙΓΑΡΑΓΆΠΗΤΟΙ. 


ΤΟΝΙΚΟΙΟΩΟΝΗΜΩΝΚΆΙΤΩΝ 
ΜΟΧΘΟῸΝ -ΝΥΚΤΤΤΟΟΚΑΙΗΜΕΡΆΟ 
ΕΡΓἈΖΟΜΘΝΟΙΠΡΟΟ ΤΟΜΗΒΘΙΠΙΚΆΡΘΙ 
ΟΑΥΤΙΝΑΥΜΩΟΩΝ : ΘΚΗΡΥΣΆΜΕΝ 
ΘΙΟΥΜἈΆΟΤΟΘΥΆΛΓΓΘΑΙΟΝΤΟΥΘΥ. 
ὙΜΕΙΟΜΑΡΤΎΡεοκλιοθο ΟΟΟΙ 
ωοκλιλιηικλι ΚΑΙΆ ΜΕΜΙΤΤῸΟ. 
ὙΜΙΝΤΟΙΟΠΙΟΤΕΥΟΥΟΙΝΘΓΕΝΗΘΗ 
ΜΕΝ: ΚἈΑΘΆΠΕΡΟΙΔΆΤΆ ΟΕ ΝΆ. 
ΘΚΑΟΤΟΝΥΜΟῸΝ -ΦΟΠΉΡΤΕΙΙΝΆΑ. 
λυ ΓΟΥΤΙἈΡΑΚΑΛΟΥΝ ΤΕ ΟΥΜΆᾶλοις 
ΤἸΤἈᾺἈΡΑΜΥΘΟΥ ΜΕΝΟΙ" ΘΙ ΤΟΠΕΡΙΤΤΆ 
ΓΤΕΙΝΥΜΆΟΛΣΛΞΙΘΟΤΟΥΘΥ.-ΤΟΥΚΆ. 
ἈΟΥΝΤΟΟΥΜΔΑΟ-ΘΙΟΤΉΝΘΑΥ ΤΟΥ 
ΒἈΑΟΙΧΘΙΆΝΙΚΔΙΔΟΣΑΝ ΚΆΙΔΙΆ, 
“ΤΟΥ ΤΟΙΚΙΗΉΜΕΙΟ: ΕΥ̓ΧΑΡΙΟΤΟΥ 
ΜΕΝΤΟΘΟΩΑΛΑΔΙΆΛΘΙ ΤΩ ΟΟΤῚ 
ΤΠΤἈᾺΡΑΧΆΑΚΟΝΤ ΘΟΠΤΆΡΗΜΩΝΆΟΓΟΝ 


ἈΚΟΗΟΤΟΥΘΥΘΑΔΘΣΆΟΘΑΆΙ ΟὙΥ̓ΆΟΓΟ. 


Ι, ΤΗΈΕΒΒ.1Π, 8 -- 18. 


1 


18 


24 


ἈΝΟΩΝ -ἈλΛΆΆΧΚΑΘΩΟΘΟΤΙΝΆΛΧΗΘΟΟ. 
ἈΟΓΟΝΤΤΟΥΘΥ ΟΟΚΆΟΕΝΕΡΓΘΙΤΆΙ! 
ΘΝΥΜΙΝΤΟΙΟΠΙΟ ΓΘΥΟΥΌΟΙΝ᾽ ὙΜ6ΘΙΟ 
ΓΆᾺΡΜΙΜΗΤΆΙΕΓΕΘΝΗΘΗΤΆΝΑ. 
ΔΘΑ ουτνθκκληοιώΝ ΤΟΥ 
ΘΥΓΟΝΟΥΟΘΟΟΝΕΝΤΉΗΙΟΥΆΛΙΑ. 
ΘΝ ΧΙ ΟΤΥΤΆΛΥ ΓἈΕΤΤΆΘΘΕΈ. 
ΙΙΑΛΙΥΜΘΙΟΥΤΙΟΤῸὍΝΙΔΙΩΟΝΟΥΜ 
 φγλοτων -καϑωοικλιλυ ΤΟΥ 
ΠΟΤΟΟΝ]ΟΥΔΆΙΟΟΝ -ΤΟΌΝΙΚΆΙ 
ΤΟΜΝΙΚΝΆΙΤΟΙ ΤΓΙΝΆΝΤΤῸΩΟΝΙΝ 
ΚΑΥΙΤΟΥΟΠΡΟΦΗΤΆΟ : ΚΑΙΗΜΆΟΘ 
ΕΚ ΟΣ ἈΝ ΤΩΝ -ΚΟΘΟΜΗ 
ἈΡΘΟΚΟΝΤΩΝ -ΚἈΑΙΠΆΟΙΝΆΝΟΙΟ 
ΕΝΑΝΤΊΩΝ᾽ ΚΟΛΥΟΝΤΌΟΟΝΗ 
ΜΆΟΤΟΙΟΘΘΝΘΟΙΝΆΆΧΆΗΟΆΧΗΝΑΆ. 
ΟΟΘΟΩΟΙΝ -ΘΙΟΤΟΆΑΝΆΙΤΧΗΡΟΩΟΛΙ 
ΑΥΓΩΟΝΤΤΆΟΛΧΛΜΑΡΤΙΆΟΠΆΑΝΤΟ 
Τα εφϑλοενλ λυ ΓΟΥΌ. ΗῸΡ 
ΓΗΘΙΟΤΌλΟσ ἩΜϑιολθΆλ λοι 
Δ πορφανιοθεντεολϑΥυμωνηρο 
Ξ“»Ορονῳρλςσ - ΠΡΟΟΟΣΙΤΙΘΟΥΚᾺΡ 
ΔΙΆ ΤΙΠΕΡΙΟΘΟΟΤΕἘΡΩΟΘΟΙΤΟΥΛΆΘΆΑΜΕΝ 
ΤΟΠΡΟΟΘΟΟΥΙΤΟΝΥΜΩΜΝΙΆΘΙΝ -ΘΝΝΠΤΟᾺ 


269 [63] Ι, ΤΗΕΒ5. Π, 18 --- 11. 


ἈΗΕΠΙΘΥΜιᾶ:ς ΑΔΑΙΟΤΙΗΘΟΆΗΟΣ 
ΜΕΝΕΆΘΕΙΝΠΡΟΟΥΜΆΘ: ΕΓΏΜΕΝ 
ΠΥ ἈΟΟ: ΚΑΙΆΤΤΆΞΙΚΆΛΔΙΓ᾽ ΚΆΙΕ 
ΝΕΚΟΥ ΘΒΝΗΜΆΑΟΟΟΧΤΆΝΑΆΟ: 


| ΙΟΓΑΡΗΜΟΩΟΝΘΆΤΤΙΟ -ΗΧΆΑΡΆΟΗΓ ΓΘΕ᾿ 


φλανοοκλυχηοφῶσ: Ηούχικὰι 
ὙΜΕΙΟΘΜΠΡΟΟΘΕΝΤΟΥΚΥΗΜΟῸΝ 
ΙὝΕΝ ΤΗΛΥ ΓΟΥΤΙῚΆΡΟΥΟΙΆ" ὙΜθΕΘιΟ 
ΓἈᾺΡΘΟΤΆΙΗ Δ ΟΣΧΛΗΜΟΝΙΆΙΗΧΑ. 
ΡΆ΄ Ο(ΑΙΟΜΗΚΕΘΤΊΟΤΈΓΟΝΤΈΕΟ 
ὙλΟκηολ ΜενκαΑτΤΆλειφθϑην. 
ΒΝΆΘΗΝΆΙΟΜΟΝΟΙ ΚἈΙΘΙΤΕΜΥᾺ 
ΜΕΝΤΊΜΟΘΘΟΝ -ΤΌΝΆΆΔΘΆΨΦΟΝ 
ἩΜΩΝ -ΚΑΙΔΙΔΙΚΟΝΟΝΤ ΟΥΘΥ 

ΕΝ ΤΟΘΥΛΓΓΘΆΙΟΥ ΓΟΥΧῪ:. ΘΟ ΤῸ 
ΟΤΉΡΙΣΑΙΥΜΑοκλπαρλκΆλε 
ΟἈΙΎΥΤΙΕΡΤΉΟΘΠΙΟΤΕΩΟΥΜΩΝ: 
“ΤΟΜΗΔΕΝΆᾺ ΟἈΙΝΘΟΘΆΙΕΝΤΆΙΟ 
ΘΑ ΘοιΝ ΤΆΥ ΤΆΙΟ' ΑΥΤΟΙΓᾺΡ 
ΟΙΔΟΑΓΓΑΙΟΤΊΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΙΚΘΙΜΕΘλ. 
ΚἈΑΙΓΆΡΟΤΕΠΡΟΟΥΜΆΟΘΗΜΕΝ -ΠΡ 
ΘἈΘΓΟΜΘΟΝΥΜΙΝ .- ΟΤΙΜΘΆΧΟΜΕ 
ΘΆΙΕΕΟΘΆΙ -ΚἈΑΘΟΩΟΙΚΆΙΕΓΕΝΕ 
ΤΟΚΙΔΆΤΆΙ ἈΙΧΤΟΥ ΤΟΚΆΓΩ 


Ι. ΤΗΕΒΞ. ΠΠ, 11-- ΤΠ, ὅ. 


10 


24 


ΖΩΟΝ᾽ ΤΕΟΟΙΠΕΡΙΆΘΙΤΟΜΕΝΟΙ : ἈΜΆ 
ΟΥΝΝΥ ΤΟΙΟΆΡΙΤΆἈΓΗΘΟΟΜΕΘΆΘΝΝΕ 
φϑλλιο. ΘΙΟΑΤΑΝ ΤΉΟΙΝ ΤΟΥΚῪ 
διολερβᾶ: ΚΟΥ ΤΩΟΘΙΤΑΝΤΟΌΤΘΟΥΝ 
ς κῷεξοομεθλ ὡστεπλρᾶκὰ 

ει τελλληλουοενΝ τΤΟιολογοιΟσ ΤΟΥ 
ΤῸΌΙΟ᾽ ΤἸΤΕΡΙ ΔΘ ΤΩΟΝΧΡΟΝΟΝΙΚΑΥΤῸ 
καυρωνλλδλφοι. ΟΥΧρθιΆνεχα 
ΤἈΥΥΜΙΝΓΡΆΦΘΟθαι: ΧΥ ΤΟΙΓᾺΡ 
ἈΙΚΡΙΚΩΟΟΙΆ ΤΕ -ΟΤΊΗΜΘΡΆ 
ΙΚῪ. ΘΟΚΆΘΙΙ ΤΗΘΘΝΝΥΚΤΊΟΥ 
ΤὨΘΕΡΧΕΤΆΙ ΟΤἈΝΓΆΡΆΘΕΓΩ 

( ὑνειρηνηκλιλοφλλθιλ: ΤΟ ΤῈΘ 
Φνιλιοολυ ΓΟΙΟΘΦΙΟΤΆΓΑΙΟΆΘΘΡΟΟ 
ΦΟΠΕΡΗΩΔΙΝ ΤΉΘΝΓΆΟΤΡΙΟΧΟΥ 
ΟΗ -ΚἈΑΙΟΥΜΗΘΙΚΩΡΥΓΩΟΙΝ: 
Μειολϑάλθλφοι. ΟΥ̓ΚΕΟΤΆΙΕΝ 
ΟἸΚΟΤῈΙ "ΝΆΗΗΜεΕΡρλΥυΜᾶοῶο 
ΙΚΧΕΘΙΤΤῊΟΙΚΑΓΆΛΆΒΗ᾽ ΤΤΆΝΤΕΟ 
ΓΆΡΥΜδΕιοΟ οι ΤΌΟΘΟΤΆι.,ς 
ὙἹΟΙΗΜΕΡΆΟ ΟΥΚΕΟΜΕΝΝΥΚΤῸ 
ΟΥΔΘΟΚΟΤΟΥΟ ἈΡΑΟΥΝΜΗΚΆ 
ΘΘΥΔΟΜΕΝΩΟΚΔΑΙΟΙΆΟΙΠΟΙ-: ἈᾺ 
ἈΧΓΡΗΓΟΡΩΟΜΕΝΚΑΙΝΗ.ΟΜΩΕΝ: 


271 [64] Ι. ΤΗΕΒΗ. ΓΥ, 11---Υὶ, 6. 


Ζ 


ΟΙΓΆΑΡΚΆΑΘΘΥΎΔΟΝΤΈΟ. ΝΥΪΚΤΌΟΚΑ. 
ΘΕΥΔΟΥΌΙΝ᾽ ΚἈΑΙΟΙΜΕΘΥΌΚΟΜΘΕ 
ΝΟΙ. ΝΥΚΤΟΟΜΘΕΘΘΥΟΎΥῸΟΙΝ᾽ ἩΜΘΙΟ 
Ὁ ΘΗΜΕΡΆΑΘΟΝΤ ΘΟΝΗΦΌΏΜΕΝ. εν 
ΔΥΟΘΆΜΕΝΟΙΘΩρΡΑιΙΚΑΠΙΟ ΤΕ οΟις 
ἈΓΆΠΗ ΚΑ περικεφαλλάνθλα. 
ΤΆ ΟΡΙΆΟ᾽ ΟΤΙΟΥΚΘΘΘ ΤΟΗΜΆΟ 
ΟΘΟΒΘΙΟΟΡΓΗΝ : ἈΧΆΧΕΙΟΠΕΡΙΠΟΙΗΟΙΝ 
ΠΡΙΆΟ ΑΙ ΤΟΥΚΥΗΜΟΩΝΙΥΧΥ.ΤΟΥ 
ἈΠΟΘΑΝΟΝΤΟΟΥΤἊἝΕΡΗΜΩΝ: ΝᾺ 
ΘΙ ΤΕΓΡΗΓΟΡΩΜΕΝ. σ' ΤεκΆθϑυλο 
ΜΕΝ ἈΜΑΟΥΝΑΥ ΤΩΖΗΟΜΕΝ: 
ΔΙΟΠΆΡΑΚΑΛΧΕΘΙ ΓΤΕΧΆΑΛΧΗΛΟΥΌΟΚΑ. 
ΟἸΚΟΔΟΜΒΙΤῈ -ΕἸΟΤΌΝεναᾶ: καθ ο 
ΙΚΔΙΙΤΟΙΕΙ ΤΆ" ερωτώμενλε 
ΜΆΟΘΛΧΔΑΘΑΦ -ΘΙἈΘΝΆΑΥΓΟΥΌΙΚΟΙΤΙ 
ΦΟΝΤΆΘΕΝΥΜΙΝ : ΚΑΙΠΡΟΪΟΤΆΜΙΕ 
ΝΜΟΥΟΥΜΟΩΝΕΝΚΟ).- ΚΑΙΝΟΥΘΕ 
“ΤΟΥΝΤΆΟΥΜΑΟ. ΚἈΑΙΗΓεισθλιλυ 
“ΤΟΝΥΤΙΕΡΕΚΙΠΕΡΙΟΟΟΥΕΝΆΓΆΠΗ 
ΔΟΧΓΟΕΡΓΟΝΑΥ ΤΩΝ -ΕἸΡΗΝΕΥΕΤῈ 
ΘΝ ΑΥΤΟΙσ πλρλκλλούμενλοΥυ 


ΜΜλολλαλφοι: ΝΟΥ ΘΕ ΤΙ ΤΕ ΤΟΥΟΧΤᾺ 


213 


ΙΞ( ΤΟΥ ΠἈΡΑΜΥΘΕΙΟΘΕ ΓΟΥΌΟΛΙ 


Ι. ΤΗΕΒ5.0, 1-- 14. 


16 


24 


ΓΟΥΎΧΟΥΟ ἈΝΤ ΧΘΟΘΘΤΩΝΆΟΘΘ 
ΝΩ͂Ν ΜΆΚΡΟΘΥΜΕΙΤΈΠΡΟΟΙΤΆΝ 
ΤΆ ΟΡἈΤΕΜΗΤΊΟΚΑΙΚΟΝΆΑΝΤῚ 
κἈκουτινιλπτολ ΧΆ ΠΑΝ 
ΤΟΤΕΤΟἈΥΓΆΘΟΝΑΙΩΚΕΤῈ -ΚΑΙ 
ΘΙΟΛΆΧΗΛΧΟΥΟΚΑΙΘΙΟΙΤΆΝΓΓΆΟ᾽ ΠΆΝ 
“ΤΟΤΈΧΑΙΡΕΤΕ᾽ ἈΔΙΆΧΘΙΠ ΤΘΠΡβΡΟΟ 
ΘὙΎΧΘΟΘΘ. ἘΕΝΠἈΝΤΙΘΥΧΑΡΙΟ ΤΕ Ι͂ΤΕ: 
“ΤΟΥ ΤΟΓΑΡΘΕΧΗΜΆΘΥ. ΧΟ, 
ΘΙΟΥΜΆΟ᾽ ΤΟΙΤΜΆΜΗΟΘΕΕΝΝΥῪ ΤᾺΝ 


ΠΡΟΦΗ ΤΘΙΆΟΜΗΘΣΟΥΘΕΈΝβιΤα. πὰ 


ΤΧΛΕΔΟΚΙΜΆΖΘΟΤΕ -“ΤΟΚΆΛΟΝΚΑ. 
ΤΈΧΕΤΕ᾽ ἈΠΟΙΤΆΑΝΤ Τ Τ ΟΟΙ Δ ΟὙΥΘΟΠΠΟΝΗ 
ΡΟΥΆΙΤΕΘΧΘΟΘΘ᾽ ΑΥ̓ΓΟΟΛΘΟΘΟΤΉΟΘΙ 
ΗΝΗ. ἈΓΙΆΧΟΟΥΜΆΟΟΛΧΟΤΘΆΕΙΟ 

ΙΞ ΑΙΟΧΟΙΚΧΔΛΗΡΟΝΥΜΟΩΝΤΌΤΙΝΑΙς 
ΗΥ̓ΥΧΗηκλι ΤΟΟῶΜΆ. ἈΜΘΜΙΤΤΏΟ 
ΘΝ ΤἨΙΤΤΑΡΟΥΟΙΆΓΟΥΚΥΗΜΟΩΝΙΎΧΥ 
ΤῊΉΡΗΘΘΙΗ᾽ ΠΙΟΤοσοκλαλλωνυΥμᾶλσ': 
ΟΟ, ΚΑΙΠΟΙΗΟΘΙ ἈΔΘΆΦοιπροσου 


Χαεοθουπερημῶν: ἈΟΠΆΘΟΧΟΘΕΤΟΥῸ 


ἈΔΛΕΧΦΟΥΟΠΆΝ ΤἈΟΘΝΦΙΧΗΜΑΤῚ 
ἈΓΙΟΣ ΟΡΙΙΖΩΟΥΜΑΆΟΤΟΝΙΧΝ.Ἀ 
ΜἈΆΓΝΟΩΟΘΗΝΑΆΙΠΆΟΙΝ -ΤΟΙΟΆΡΓΙ 


ΦΊ8 [2338] Ι. ΤΗΕΒΒ.Υ, 14 --- 31. 


10 


16 


24 


35 


, 


οιολλθλφοιςσ: ΗἨΧΑΡΙΟσ ΤΟΥΚΥΉΜῸΣ 


ΪἸΥΧΥΜΕΘΕΘΥΜΩΟΝΆΜΗΝ᾽ 
» Σἕἁ» »»»ὠλυχ»»»Ἕ), ») )ὍἭὍἭἩῬ»»ΌνὈοηῚ.»Ρ»» δ»ᾺἬῈὉὌὋὝρ» 


Ι ᾿ χγλοοκλιοιλΟΥ ἈΝΟΟΚΆΑΤΙΜΟ 


Ἁ. 


314 


ΘΕΟΟ-ΤΗΘΚΙΚΔΛΗΟΙΆΘΘΟΟΆΛΟΝΙ 
ΚΑΙΟΝ: ΘΝΘΟΤΠΡΙΗΜΟΝ -ΚΆΑΙ 
κοὐχ ΧἈΡΙΟΥΜΙΝΙΚΆΟΙΘΙΡΗ 
ΜΗΛΙΤΟΘΥΤΙβΡΟκΑΙΚΥΥΧΥ" 
Ὑχαριοτοινοφιλομεντῶθῳ 
ΠΆἈΆΝΤΌΤΕΠΕΡΙΥΜΩωΝΆΛΘΑΆΦοι.: 
ΙΞΚΙἈΟΘΟΩΘΟΛΣΙΟΝΘΟΤΊΝ.: ΟΤἸΥΤΤΕΡΑΥ 
ΣἈΑΝΘΙΗΠΙΟΤΙΟΥΜΟΝ -ΚΆΤΆΕΟ 
ΝἈΑΖΘΙΗΆΧΓΆΑΤΙΗΘΒΝΟΟΘΚΆΑΟ ΤΟΥΤΙΆ. 
ΤΟΝΥΜΩΟΩΝΘΙΟΛΑΆΛΗΛΟΥςΟ᾽ ὠς ΓῈ 
ΧΥΓΟΥΟΥΜΆΟΕΝΥΜινεγιζλαύύχα. 
ΟΘΆΙ: ΕΝ ἈΙΟΘΚΙΚΆΗΟΙ Ὁ ΤΟΥΘῪ 
ὙΤΙΕΡΤΗΟΥΤΤΟΜΟΝΗΟΥΜΟΝΚΑΙ 
ΠΙΟΤΕ Οσ: ΘΒΝΙΤΆΟΙΝΤΟΙΟΔΙΩΓΜΟΙΟ 


Ι. ΤΗΕΒΗ͂. Υ, 51---11. ΤΗΕΒ8.1, 4. 


10 


15 


24 


ὙΜΩωΝιΚΑΙΘΥ̓́ΘΟΙΝ -ἈἹΟ, ἈΝΕ 

ΧΕΟΘΘ᾽ ΘΝΔΟΓΜΑΆΤΓΉΟΔΙΗΚΑΙΆΟΚΡΙ 

ΓΕΘ ΤΤΟΥΘΥῪ. ΘΙΟΤΟΚΑΓΆΞΙΩΘΗ. 
ΜἈΑΙΥΜΔΆΑΟΤΗΟΚΛΑΟΙΆΘΙΆΑΟ ΤΟΥΘΥ.: 

ὙΤΤΕΡΗΟ, ΚἈΙΤΆΟΧΘΟΤΆΛ ΘΙΠΕΡᾺ. δ 
ΙΞΑΙΟΝ ΠΆΡΑ ΘΟ ἈΝΤΆΠΟΔΟΥΝΑΙ 
ΤΟΙΟΘΧΙΚΟΥΟΙΝΥΜΆΟΘΘΑΙΨΙΝ᾽ κα 
ὙΜΙΝΤΟΙΟΘΆΙΞΟΜΕΝΟΙΟΆΝΘΟΙΝ 
ΜΕΘΗΜΩΝ: ΒΝΤΗΧΙΠΤΟΚΆΛΥ ΝῊ 
“ΤΟΥΚΥΙΥΛΙΤΟΥΝΟΥ ΜΕΤΆΆΓΓΘΕ 10 
ἈΩΟΝΔΥΝΆΜΕΩΟλΥ ΓΟῪ- ΘΝΝΤΤΥΡΙ 

Φλογος ΔΙΔΟΝΤΌΟΒΘΙΚΩΚΗΟΙΝ 
ΤΟΙΟΜΗΘΙΔΟΣΟΙΝΤΌΝΟΘΝ ΚΑΙ 
“ΤΟΙΟΜΗΥΤΙΆΚΟΥΟΥΟΙΝΤΌΕΘΥΛΣΓ 

ΓΕΧΙΟΩ ΤΟΥΚΥΗΜΟΩΟΝΙῪ. ΟΙΤΊΝΕΟ 1δ 
ἈΜΚΗΝΤΊΟΟΥΟΙΝ: ολαθβρονᾶιῳ 

ΝΙΟΝ - ἈΠΟΠΡΟΟΟΠΟΥ ΤΟῪ ΚΥ. ΚΆΙ 
ἈΠΟΤΉΟΘΔΟΞΗΟΤΗΟΙΟΧΥΟΟΛΥ ΓΟῪ- 
ΟΤἈΝΘΆΑΘΗΕΘΝΔΟΞΣΆΟΘΗΝΆΙΕΝ 
“ΓΟΙΟΆΓΙΟΙΟΛΥ ΤΟΥ ΚἈΙΘΑΔΥΜΆᾺ 20 
ΟΘΗΝΑΆΙΕΝΙΤΆΟΙΝΤΟΙΟΠΙΟΤΕΥΌΆΣ. 

ΟΙΝ᾽ ΟΤΊΘΒΠΙΟ ΓΕΥΘΗ ΤΟΜΑᾺΡ ΤΎΡΙ 
ΟΝΗΜΩΝΘΦΥΜΆΟ, ΕΝΤΉΗΗΜΕΡᾺ 

ΕΚΕΙΝΗ, ΕἸΟΟ, ΚΑΙ ΠΡΟΟΘΥΧΟΜΈθΆΠΑ. 24 


3.15 [181] Π. ΤΗΕΞΒ.1, 4--τι. 


ΤΟΤΈΕΠΕΡΙΎΥΜΩΝ᾽ ΜΝΧΥΜΆΟΆΞΙΟΩ 
σΕΘΙ ΤΗΟΚΑΗσΘΩΟΟΘΟΘΟΗΜΩΝ.: ΚΑΙ 
ΠἈᾺΗΡΩΟΘΙΠΤΆΟΆΧΝΘΥ ΔΟΚΙΆΝΑΆΓΑ. 
ΘΟΟΥΝΗΟ: ΚἈΙΕΡΓΟΝΠΙΟΤΘΩΟΘΝ 
ΔΥΝΆΜΘΙ ΟΠΩΟΘΕΝΑΟΞΆΟΘΗ 


Ὁ ΟΝΟΜΑΤΓΟΥΚΥΗΜΟΟΝΙΎΥΧΥΎΕΝΥ 


ΜΙΝ ΚΑΙΥΜΕΘΙΟΘΝΆΥ ΤῸ): ΚΑΤΆ. 
ΤῊἨΝΧΆΡΙΝΤΟΥΘΥΉΜΩΟΝ :-ΚΑΙΚῪ 
ΙἾὝΧΥ ερωτὠμενλουμλοΐλλθα 


(ΦῬοι ὙΤΙΕΡ ΤΗΟΠΆΡΟΥΟΙΆΟΤΟΥΚΥΎΗΜΩ 


ΙΥΧΥ-ΚΑΟΗΜΩΟΩΝΕΙΤΙΟΥΝΆΓΩΓΗΟΚΝ 
ΕΠΑΥΤΟΌΝ᾽ ΕἸΟΓΟΜΗ ΤἈΧΘΟΩΟΟΘΟΆΛΘΥ 
ΘΗΝΆΑΙΥΜΆΟΛΤΙΟΤΟΥΝΟΟΟ: ΜΗΤῈ 
ΘΡΟΘΙΟΘΆΙ-ΜΗΤΈΕΔΙΆΤΙΝΟ: ΜΗΤΘ 
δΔΧΧΟΓΟΥ. ΜΗΤῸΛΙΕΠΙΟ ΓΟΆΗΟΟΟ 
ΠΆΡΗΜΟΩΝ. ΘΟΟΤΊΙΒΝΘΟΤΉΚΟΘΝΗ 
ΗἩΜΕΡΆΑΚΥ ΜΗΤΙΟΥΜΑΆΑΟΘΞΑΤΙΆΑΓΓΗ 
ΟΘΙΚΑΤΆΆΜΗ Δ ΘΝΆΓΤΓΡΟΙΤΟΝ: ΟΤΊΙΘᾺΝ 
ΜΗΘΆΘΗΗΛΙΠΟΟ ΤΓἈΟΙΆΤΙΡΟΤΌΝ. 
ΚΑΙΆΠΟΚΆΛΥΦΘΗ. ΟἈΝΟΟΤΉΟΣ 
ΜΑΡΤΊΙΆΟΘ: ΟΥ̓ΟΘΟΟΤΉΟΑΤΙΟΛΙΆΟ: ΟἈᾺΝ 
ΤΙΚΕΘΙΜΕΝΟΟΙΚΑΟΥΤΙΕΡΆΙΡΟΜΕΝΟΟ. 
ΕΘΒΠΙΠΆΝ ΓΑΧΕΓΟΜΕΝΟΝΘΘΟΝΗΟΕΒΑΆ. 
ΟΜΆ ΦΟΤΟΘΑΥ ΓΟΝΘΙΟΤΟΝΝΆΟΝΤΟΥ 


Π. ΤΗΕΒΒ.1, 11 --Π, 4. 


10 


1ὅ 


24 


ΘΥΪΚΆΘΗΟΆΙ -«ΑἸΤΟΛΘΙΚΝΥΝΤᾺΆ. 
ΘΕΑΥ ΤΌΝ. ΟΤΙΘΟΤΊΝΘΟ ΟΥ̓ΜΝΗ 
ΟΝΘΥΘΤΆΙΟΤΊΙΕΤΊΟΝΠΡΟΟΥΜΆᾺσ. 
ΤΑΥ͂ ΓΑΕΧΕΓΟΝΥΜΙΝ᾽ ΚΑΙΝΥΝΤῸ 
ΙΞἈΙΓΕΧΟΝΟΙΔΆΑΓΓΆΙ. ΘΙΟΤΟΆΤΤΟΚΑ. 
ΧΥΦΡΘΗΝΆΙΔΥ ΤΟΝΘΝΤΌΛΥ ΤΟΥ 
κλιβω ΤΟΓΆΡΜΥΟΤΉΡΙΟΝΗΛΔΗ 
ΘΝΕΡΓΕΓΓΆΑΓΤΗΟΆΝΟΜΙΆΟ᾽ ΜΟΝΟΝ 
ΟΚἈΑΤΕΧΩΝΑΡΤῚ: ΘΟ ΚΜΘΟΟΥ 
ΓΕΝΗΤΆΙ: ΚΑΥΤΟΤ ἙΑΠποκΆλλυ 
ΦϑησεταιολΝΟΜοσ' ονοκόοισᾳ. 
ΝΕΆΕΘΙ ΤΩΟΠΙΝΙ ΤΟΥ ΤΟΜΑΆΤΌΟΛΥ 
ΤΟΥ: ΚΑΙΚΑΓΓΑΡΓΗΟΘΙ ΤΉΘΠΙΦΑ. 


ΝΙΆΙΓΓΗΟΠΆΑΡΟΥΟΙΆΟΛΥ ΓΟΥΟῪ, ΘΟΤῚ 


ΗΤΤἈΡΟΥΟΙΆ. ΚἈΤΈΝΕΡΓΘΙΆΝΤΟΥ 
ΟἈΤΆΝΆ ΘΝΙΤΆΑΟΘΗΛΥΝΆΜΘΙ-: ΚΆΙΟΗ 
ΜιοΙΟ- ΚΑΙ ΤΕρλ αὐλοὺς κλὶ 
ΒΕΝΠΆΟΘΗΛΙΤΑΓΗΤΉΗΟΆ ΔΙΚΙΆΘΕΝ 
ΤΟΙΟΆΛΙΤΟΆΧΥΜΕΝΟΙΟ ἈΝΘΩΟΝΤῊΝ 
ἈΓΆΤΗΝΤΉΟΆΑΛΗΘΙΆΟΟΥΚΘΔΘ 
ΣᾺΆΝΤῸ -ΘΙΟΤΟΟΟΘηνΙλΥ ΤΟΥ Ὁ᾿ 
ΚΑΙΔΙΆΓΟΥ ΤΟΙΤΕΜΎ ΘΙ Υ ΤΟΙΟΟΘῸ 
ΕΝΕΡΓΙΆΝΙΤΑΆΧΝΗΟ: ΘΙΟΤΟΠΙΟΤΟΥ 
ΟἈΙΔΥΓΓΟΥΟΤΟΩΥΘΥΔΘΙ ΙΝΆΚριθ 


,- 9177 [93] 1. ΤΠΕΒ5.1Ι, 4 --- 12. 


10 


18 


24 


ΟἸΝΙΤΑΝ᾽ ΓΕΘΟΟΙΜΗΙΠΙΟΓΘΥΟΆΝΤΘΟ 
ΤΗΗἈΛΣΛἈΧΗΘΘΙΆ- ἈἈΑΆΘΥΔΟΚΗΟΆΝ 
Γ ΤΕΟΘΝΤΉΗΆΔΙΚΙΆ, ΗἩΜΕΘΙΟΔΘ 
(ὐφιλομεναυχαροτσοντωθῷ 
ΤᾺΝΤΌΤΕΠΕΡΥΜΩΟΩΝ -ἈΔΘΆΦοι 
ΗἩΓΆΙΤΗΜΘΝΟΙΥΤΙΟΚΎΥ.: ΟΤΊΘΙΆΑΓΤΟ 
ὙΜΆΟΘΟΘΟ. ἈΤΙΆΡΧΗΝΕΘΙΟΟΡΙΆΝ-: ΕΝ 
ἈΓΙΆΟΜΟΣΙ͂ΝΟ .ΚΑΥΠΙΟ ΤΕΙΆΆΗΘΘΙ 
Ἀς' Θισο, ΚἈΙΕΚΑ ἈΕΘΟΘΝΥΜΆΟΔΟΣ. 
ΤΟΥΘΥἈΧΓΓΕΘΧΆΙΟΥΉΜΩΝ. ΘΙΟΊΤΕΡΙ 
ἸΤΟΙΗΟΙΝΑ ΟΣΗΟ ΤΟΥ ΚΥΗΜΟΩΝΙΥ 
ΧΥἈΡΑΟΥΝΆΛΔΘΆΦοι: ΟΤΉΚΕΤῈ 
Ιζλικρα ται τε τ πα βλλοσθσις. Ἂς, 
ΕΔ ΔΆΧΘΗΤΈΕ: ΘΙ ΤΟ ΔΙΆ ΧΟΓΟΥ-: 
ΕΙ ΤΕ ΔΙΕΙΠΙΟ ΓΟΆΗΘΟΗΜΟΜΝ,: "»» "» 
δλίᾶτο σλοοικ(ΟοΗηΗμΜωονιοχο. κλιοθοις 
ΠΗΡΗΜΟΩΝ: ΟἈΓΆΙΤΗΘΟΆΟΘΗΜΔΆΟ -ΚΆΙ 
ἈΔΟΥΟΙΠΆΑΡΑΚΛΑΧΗΟΙΝΆΙΟΜΝΙΆΝ ΚΑΙ 
ΘΑἉΤΙἈΛΧΛΑΓΆΑΘΗΝΕΝΧΑΡΙΤῚ ἸΤΆΡΑΆ 
ΚἈΑἈΘΟλΙΥ ΜΩΟΝΤΆἈΟΚΑΆΡΔΙΆΟιΙΚΑΙ 
ΟΤΉΡΙΣΆΑΙ. ΘΝΙΤΑΝ ΤΙ εργώκλλο 
ΓΩΟΆΧΓΆΘΩΝ ΤΌΆΧΟΙΠΟΝ ΠΡΟΟΘΥΧΘ 
σΘθΆ θα οι. ΠΕΡΙΗΜΩΝ ἸΝΆΟΧΟ 
ΓΟΟΤΟΥΘΥ ΤΡΕΧΗΚΆΑΙ Δ ΟΣΆΖΗΤᾺΆΑΆΙ. 


Φ18 Π. ΤΗΕΞ8. Π, 13 -ΙἼΠ], 1. 


9] 


καϑωοκλιπροουμΜΆλσ: ΚΑ ΡΥ 
σΟΘΩΟΜΕΝΆΠΟΤΩΝΑΓΟΌΟΠΩΟΩΝΙΚΆΙ 
ΠοΟΝΗρΡωνΝΆΝΟΟΝ: ΟΥ̓ΓΆΑΡΠΆΝΤῸΩ. 
ΗΤΤΙΟΤῚΟ᾽ ΠΟ ΤΟΟΔ ΕΘΟΤΊΝΟΚΟ: ΟΟ, 
ΟΤΉΡΙΣΘΥΜλοις ΑΙ ΥλΆσριλττο 
“ΤΟΥΤΙΟΝΗΡΟΥ ΠΕΠΟΙΘΆΜΕΝ 


,ὃἣ δενκωθφυμλοιοτιαπλαραγΊγαλ 
ῤ ἈΟΜΘΝΥΜΙΝΚΑΙΠΠΙΟΙΘΙ ΤΓΕΙΚΆΙΠΠΟΙΗΟΘΕ) 


ΤΆΙ ολεκοκα ουϑθυνλιγμ. 
ΤἈΟΚἈΑΡΔΙΆΑΟΘΙΟΤΗΝΆΓΆΤΙΗΝ 
ΤΟΥΘῪ- ΚἈΙΕΙΟΓΗΝΥΤΙΟΜΟΝΗΝ 
ΤΟΥΧΥ ΠΑΆᾺΡΆΑΓΓΘΆΑΆΟΜΕΟΝΑΘ 
ΜΙΝΆΔΘΆΦΟΙ- ΒΘΝΟΝΟΜΑΆΤΊΥΤΟΥ 
ΚὙΗΜΟΩΝΙΥΧΥ.: ΟσΤολλθοθυΥ 
ΜἈΑΟΘΟΧΠΟΠΆΝΤΟΟΛΧΑΘΑΦΟΥ ΣΤᾺ 
ΙΚ( ΤΟ ΟΠΕΡΙΠΆΑ ΓΓΟΥΝΤΌΘΟ: ΚΆΜΗ 
ΚΑΙΡΑΓΓΗΝΙΤΆΡΆΔΟΣΟΙΝ ἬΝ, ΊΤΆᾺ. 
ΡΕΘΧΧΕΟΝΙΤΆΡΗΜΟΩΝ: ΧΥΤΟΙΓΆΡΟΙ 
δΔΑΤᾺ Ἰ͵ΙΘΟΔΟΘΙΜΙΜΕΙΟΘΆΙΗΜΑΟσ 
ΟΤΙΟΥΚΗΤΆΙΚΤΗΟΆΧΜΕΝΠΆΡΥ 
ΜΙΝ: ΟὙΔΘΔΟΩΡΘΑΝΑΡΤΌΝΟΦΑ 
ΓΟΜΕΝΠΑΆΡΆ -...: ἈΧΆΘΝΚΟΠΩΟΩ 
ΙΚΞΑΙΜ ---ττὙ10 ΝΥΚΤΆΚΔΟΙΗΜΕΡΆᾺ 
Ε: ΜΕΝΟΙ ΠΡΟΟΤΟΜΗΒΘΙΠΙΚΆΡΗ 


219 [52] Π. ΤΉΕΒΗ. ΠΙ, 1 --- 8. 


10 


16 


24 


5 


ΟἈΑΙΤΙΝΑΥΜΟΟΝ᾽ ΟΥ̓ΧΟΤΙΟΥΚΕΧΟΜΕ. 


ΕΣΟΥΌΙΆΝ᾽ ἈΆΧΧΙΝΆΕΛΔΥ ΓΟΥΟ ΤΎΤΙΟΝ 


ΔΟΜΕΝΥΜΙΝ: ΕΙΟσ ΤΟΜΙΜΕΙΟΘΆΙΗ 
ΜΆ ΚἈΑΙΓΑΡΟΤΘΗΜΕΝΠΡΟΟΥ ΜΆ. 
ΤΟΥ ΤΟΙΤἈΡΗΓΓΕΆΆΧΟΜΕΝΥΜΙΝ.- ΟΤῚ 
ΕἸ ΤΙΟΟΥ̓ΘΕΆἈΘΙΕΡΓΆΖΘΕΘΟΘΆ,. ΜΗΔ6 
ΕΟΘΙΘΤῸΣ ἈΚΟΥΟΜΕΝΓΆᾺΡΤΙΝΆΟΘΠΕ 
ΡΙΠΑΤΟΥΝ ΓἈΟΘΒΝΥΜΙΝΆ ΓΓΆΚΤΟΟ: 
ΜΗΔΟΕΝΕΡΓΑΖΟΜΕΟΝΟΥῸΟ-ἈΆΧΛΆΧΆΠΕΡΙ 
ΕΡΓΆΑΖΟΜΕΝΟΥΟ' ΤΟΙΟΔΕΤΤΟΙΟΥ ΤΟΌΙΟ 
ΤΙΥΑΡΑΓΓΘΆΑΆΧΟΜΕΝΙΚΑΙΠΆΡΑΚΆΛΟΥ 
ΜΕΝΕΝΚΟΩΙΝΥ ΝΑ ΜΕΤΆΗΟΥΧΙΆΟ 
ΕΡΓΆΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝΘΑΥ ΓΟΜΝΆΡΤΟΝ 
ΘΟΘΙΟΎΌΙΝ: ΥὙμεϑιολδΆλθλφοι. 


Νῆηβδκκλικηοη ΤΕ ΚΑ ἈΟΠΟΙΟΥΝ 


380 


ΤΕς' ΘΙΔΕΤΙΟΟΥΧΥΤΙΆΑΚΟΥΘΙΤΏΧΟ 
[ΓΟΙΪΗΜΟΩΝ. ΙἈΓΓΗΘΘΙΤΙΟ ΤΟΧΗΟΤΟΥ 
“ΤΟΝΟΗΜΙΟΥΟΘΑΙΚΑΙΜΗΟΥΝΆ. 
ΜΆΜΗΓΝΥΟΘΕΛΔΥ ΤῸ ΝΜ ΆΕΝΤΡΑΆ 
ΤΤΗ ΚΑΙΜΗΦΟΕΧΘΡΟΝΗΓειΟθα:Ἀκ 
ἈΧΝΟΥΘοτΤοτεῶσλλθλφον' αΥ 
ΤΟΟΔΘΟΚΟΤΉΟΕΙΡΗΝΗΟΛΟΟΗΥΜΓ 
ΤῊἨΝΕΙΡΗΝΗΝΑΙΆΙΤΑΝ ΤΌΘ: ΕΝΙΤᾺ 
ΤΊ ΤΡΟΙΤΟ ΟΚΟΜΕΤΆἈΠΑΝΤΩΝΥ 


Π. ΤΗΕΒΒ. ΙΠ, 8---τ6. 


10 


“μων ΟἈΟΠΆΟΜΟΟΤΉΘΜΗΧΕΙΡΙ 

Τ᾿] λγλογ. οδΟΤΙΝΟΗΜΕΙΟΝΕΝΙΤΆΘΗΕΙΤΙ 
σΤΟΧΗΟΥ ΤΩ ΟΓΡΆω ηχλριστου 
ΚΥΗΜΩΝΙΝ ΧΥΜΕΤΆΠΑΆΑΝΤΟΩΝ 
ὙΜΟΩΝΆΜΗΝ -: 

»»» ) ἭὍὄδ᾽αινεν..ΆΨ»»ἍἭὄ)Ἅ Σ»»» ΣΟ» ν»ἭΧἬ ΄΄᾽Ἔζζμ» 
1 Θεοολλονηζειο- Ε- ΕΓΡΆΦΗ Ἀπὸ 
Ἀθηνῶν: ὟἊτιχῶν βδ' 
»Ὗ»»ορΗΟΟὦὝὌὐΣ»Σ»ν»»Σ»Σ»Ἅ. Σ;»ἉᾺ»»Σ»ν»»:»»ν»-ΟΟ»»» 
ΠΑΥΧΟΥ ΕΤΙΟΤΌΛΧΗ 
Ἁ. 1! εερλιογα: 

Τ᾽ ]ολυγμερωοκλυπολυτροιτσΤΤΆ 
ἈΔΛΙΟΘΟ.: ἈἈΧΛΗΟΛΧΟΤΟΙΟΠΆΓΤΓΡΆΟΙΝ 
ἘΝΤΟΙΟΠΡΟΦΗΤΆΙΟ επεοχάτου 
ΤΟΝΗΜΕΡΩΟΝΤΟΥ ΤΌΝ. ΚΆΛΗ 
ὉΘΝΗΜΙΝΕΝΥ Ὁ" ΟΝ, ΕΘΗΚΚαΝ. ΚΆΗ 
ΡΟΝΟΜΟΝΙΤΆΝΤΩΝ -ΔΙΟῪ, ΚΑΙ ΤΟΥῸ 
ἈΙΟΝΆΟΘΕΙΠΠΟΙΗΘΕΝ" ΟΝ, ἈΠΆΥΆ. 
ΟΜΑΆΓΓΗΘΆΔΟΞΗΟ.: ΚἈΑΙΧΆΑΡΑΙΚΤῊΡ 
ΤΗΟΥΤΟΟΤΆσΘΟλΥ ΤΟΥ ΦΕΡΩΝΕ 
ΤἈΠΆΑΝΤΆΑ ΓΟ ΡΗΜΑΓΙΓΤΗΘΛΔΥΝΆᾺ 
Μεωολυ ΤΟΥ ΚΑΘΆριοΜμοντῶνα. 
ΜΑΆΑΡΤΙΩΝΙΤΟΙΗΟΆΜΕΝΟΟ. ΘΚΆΘΗ 
ΟΕΝΕΝᾺ ΕΣΙΓΗΟΜΕΓΆΧΟΟΥΝΗΟΘΕΝ 


281 [241] Π. ΤΗΕΒ8Β. Π|,10--- ΠΕΒΚΕ.Ι, 8. 


ΥὙηλοιο ΤΟΟΟΥ ΤΟΟΝΚΡΙΤ ΤΩΝ 


[ εμπομενοστωνλγγελῶν.: ΟΟλΙ 


νννν 


γννννννννννννν 


ἈΦορβω ΤΕΡΟΝ ΠΆΡΑ. ΤΟΥ: ΚακλῊ 
ΡΟΝΟΜΗΚΘΝΝΟΝΟΜΆ. ΤἸΝΙΓΆΡΘΙ 
ΤΤΕΝΙΤΟΤΕΤΤΟΟΝΆΓΓΘΆΩΟΝ ὙΌΜΟΥ 
ΕἸΙΟΥ: ΕΓΩΟΘΟΗΜΕΡΟΝΓΕΓΕΝΝΗΚΆΟΘ᾽ 
ΚΑΙΤΆΔΙΝ ΕΓΩΟ ΘΟΟΜΑΙΑΥ ΤΌ ΕιΟ 

ΠΡᾺ- ΚΑΟΑΛΥ ΓΟΟΘΟΤΆΙΜΟΙΘΙΟΥΝ: ο 
ΤΆἈΝΑΔΕΙΤΆΛΙΝ. ΕἸΟΑΓΑΓΗ ΤΟΌΝΠΡΩ 

ΤΟ ΤΟΚΟΝΘΙΟΤΗΝΟΙΚΟΥΜΕΟΝΗΝ 
ἈΕΓΕΙ᾿ ΚΑἈΑΙΠΡΟΟΚΥΝΗΟΆΧΤΌΘΆΝΑΥ 
ΤῸ. ΤἈΝ ΤΕΟΆΓΓΕΆΧΟΙΘΥ ΚΆΟΠΡΟΟ 
ΜΟΝΤΟΥΟἈΛΧΓΓΕΧΟΥΌΛΕΓΘΙ᾽ ΟΠΟΙῸΟΝ 
“ΤΟΥΟἈΆΧΓΓΘΆΟΥΌΛΥ ΤΟΎ. ΤΝΆΤΆ. ΚἈᾺΙ 
ΤΟΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΟΛΥ ΤΟΥ. π Ροσῷφλο 
ΓᾺ ΠΡΟΟΔΕΤΟΝΥΝ.: ΟΘΡΟΝΟΟΟΟΥ Ὁ 
ΘΟ- ΘΙΟΤΟΝΆΑΙΟΝΑ ΓΓΟΥΆΙΩΟΝΟΟ' ΡᾺ. 
ΕΛΟΟΘΕΥΘΥΤΉΤΟΟ. ΗΡἈΚΛ ΟΟΤΉΟΒΑ. 
ΟἈΘΙΆΘΟΟΥ ἩἨΓΆΙΤΗΟΧΟΔΙΚΑΙΟΟΥΝΗ 
ΚἈΙΘΒΘΜΙΟΗΟΆΧΟΆΝΟΜΙΆΝ᾽ ΔΙΆΙΤΟΥ ΤῸ 
ΕΧΡΙΟΒΝΟΘΟΘΟ: ΟΘΟΟΟΥ. ΕἈΧἈΧΙΟΝΆΓΆΛ, 
ἈὉΔΧΟΘΟΩΟΙΤΑΡΑΓΟΥΟΜΕΤΟΧΟΥΌΟΟΥ -: 
ΙΚ(ἈΛΙΟΥΚΑΓΆΡΧΆΟΚΕ “ΤῊΗΝΓΗΝΘΕΘΕ 
ΜΕΆΧΙΩΘΟΆΟ -ΚΕΡΓΑΓΤΟΝΧΘΙΡΡΟΝΟΟῪ 


ἩἨΈΒΆΙ, 8 -- 10. 


10 


18 


24 


ΕΙἸΟΙΝΟΙΟΥ͂ΝΟΙ᾽ ΔΥ̓ΓΟΙΆΙΤΟΆΟΥΝΤΑΆ.. 


ΟΥ̓ΔΕΔΙΆΜΕΝΕΙΟ' ΚΑΙΠΑΝΤΈΟΘΩΟΘ 
ΙΜΑΓΓΙΟΝΙΤΆΧΆἈΚΟΘΗΟΟΝΤΆΙ.-. ΚΑΒ 
ΟΘΙΠΕΡΙΚΕΟΆ ΙΟΝΕλιΙΣΙΟλ ΤΟΥΟῸΚς 
ἈΧΧΆΓΗΟΘΟΝΤΆΙ ΟΥΔΕΟΛΥ ΤΌΟθΘις 
ΤἈΘΤΗΟΟΥΟΥΚΘΕΚΑΘΙΥΟὙὟΌΙΝ -:: 


Ι Ϊροστινλ ΘΒ ΤΩΝΆΓΓΘΆΦΝΕΙΡΗ 


ΙΚΞΕΙΝΝΤΟΤ Ε΄ ΚἈΑΘουελθσιῶνΝ 
ΜΟΥ. ΞσΘΑΝΘΟΩΤΟΥΟΘΧΘΡΟΥῸ 


ΟΟΥ. ὙΤΤΟΙΤΟΛΔΙΟΝΤῸὍΟΜΠΟΛΟΟΝΟΟΥ" 


ΟΥ̓ΧΙΠΆΝ,ΤἜΕΟΕΙΟΙΝΆΘΙ ΓΟΥΡΓΙΊΚΚΑ. 

ΤΙΝᾺ ΓΆ.- ΕἸΟΙἈΚΟΜΙΆΝΆΠΟΟΤΕᾺΆ 
ἈΟΜΟΝΆ: ΙΑ ΤΓΤΟΥΟΜΘΆΆΧΟΝΤΆΟΘ 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΒΘΙΝΟΡΙΆΝ᾽ ΔΙΆΤΟΥ ΤῸ 


ΔΕΙΤΤΕΡΙΟΟΟΤΕΡΩΟΘΗΜΆΟΛΠΡΟΟΕΧΘΕΙ. 


“ΤΟΙΟΆΧΙΚΟΥΌΘΕΙΟΙΝ -ΜΗΙΠΤΟΤΈΠΑΆΡΑ. 
ΡΥΏΩΜΕΝ᾽ ΕἸΓΆρΡοΟΔΙΆγγελώνλλ. 
ἈΗΘΘΙΟΧΛΟΓΟΟΘΘΓΕΝΕΤΌΒΘΕΛΙΟΟσ: 
ΚἈΑΙΠΑΟΛΙΠΤΑΡΑΚΑΟΙΟΙΚΚΆΜΠΤΆΡΑ. 

ΚΟΗ - ΘΕἈΆΒΕΝΕΝΑΙΚΟΝΜΙΟΘΑᾺ. 
ΠολΟΟΙΆΝ. ΠΘΘΗΜΘΙοθΚοΥσο 
ΜΕΘΆᾺ-ΤῊΗΛΙΚΑΥ ΓΗΟΆΜΘΆΗΟΆΛΝ. 
ΤΕΟΟΡΙΆΟ -ΗΤΙΟΆΧΡΧΗΝΆΛΧΕΟΥΟΆΣ. 
ἈΛΛΧΕΙΟΘΑΙΔΙΑ ΓΓΟΥΚΥΥΊΤΤΟΤῸΟΝ 


988 [2] ἨΕΒΕ.Ὶ, 10 --Π], 8. 


10 


18 


20 


24 


403 


ἈΚΟΥΟΘΟΆΝΤΟΩΝΕΙΟΗΜΆΟΒΘΕΕΕΛΙ 


ννννννννν 


2384 


ΦΘΗ -ΟΥ̓ΝΕΠΙΜΑΡΤΥΎΡΟΥΝΤΟΟ 
“ΤΟΥΘΥΟΘΗΜΕΙΟΙΟΚΑΙΤΈΡΆΟΙ - ΚΑΘ 
ΤΤΟΙΚΙΆΔΙΟΔΥΜΝΆΜΘΟΙ "ΚΑΙΠΝΟΆΓΙ 
ΟΥ̓ ΜΕΡΙΟΜΟΙΟΙΚΑΓΓΑΓΓΗΝΑΝ ΓΟΥ̓ΘΕ 
ἈΗΟΙΝ᾽ ΟΥ̓ΓΑΡΑΓΓΕΛΟΙΟΥΤΙΕΤΆΞΕΝ 
“ΤῊἨΝΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝΤΉΝΜολλου 
ΟἈΝΟΊΤΕΡΙΗΟ, ἈΆΧΟΥΜΕΝ᾽ ΔΙΕΜᾺΡ 
ΤΎΡΑ ΤΟ ΔΕΙΤΟΥ ΤἸΟΧΕΓΟΝ᾽ ΤΊΘΕΟ 
ΤΙΝΧΝΟΘΟΤΙΜΙΜΝΗΟΚΗΛΥ ΤΟΥ͂. 
ΗΥ̓ΙΟΟΆΧΝΟΥ ΟΤΊΕΙΠΙΟΙΚΕΙΤ ΤΗΛΥ ΓΟΝ᾽ 
ΗΧΆΤ᾽ ΤΩΟΘΆΧΟΛΥ ΤΟΝΕΡΆΧΥ ΤΙΠΑΡᾺΓ 
ΓΕΧΟΥΟ ΔΟΣΗΚΑΤΙΜΗβοτεφανῳ 
ΟἈΧΟΛΔΥ ΤῸΝ: ΚΑΙΚΑΤΕΟΤΉΟΛΟΛΥ ΤΟ- 
ΕΠΙ ΓΆΕΡΓΑ ΩΝ ΧαΙρωΝοΟΟΥ" ΤᾺΝ 
ΤἈΥΤΙΕΤᾺ ΞἈΟΥΤΙΟΚΆΓΓΩΣ ΤΌΟΝΙΤΟ 
ἈΟΟΝΑΥ ΤΟΥ ἘΝΓΆΡΤΟΩΥΤΙΟΤΆ. 
ΣΆΙΔΥΓΤΩ ΤΆΠΑΝΤΆ: ΟΥΔΘΝΆΚῬΗ 
ΚΕΝΧΥ ΓΩΟΣΧΝΥΤΙΟΤΆΚΤΟΝ᾽ ΝΥΝ 
ΔΘΟΥΤΙΘΘΟΡΩΟΜΕΝΑΥ ΓΟ ΤΆΙΤΑΆΝ 
ΤἈΥΤΙΟΤΕΤΆΓΜΕΝΑΆ: ΤΌΝΔΘΕΡΑ 
ΧΥΤΗΤΑΡΑΓΓΕΧΟΥΟΗΆΧΆΓΤ ΤΩῸΜΕ 
ΝΟΝ. ΚΆΘΙΤΠΟΜΕΝΙΝ ΔΙΆ ΓΓΟΙΤΆΘΙΜΑ. 
ΤΟΥΘΆΝΑ ΤΟΥ. ΔΟΞΣΗΚΑΙΤΊΜΗΕ 


ΠΈΒΆ. Π, 8---9. 


10 


24 


νννννν 


στεφανώμενον" ΟἸΠΤΩΟΧΑΡΙΤΙΘῪ 
ὙΤΙΕΡΙΠΆΝ ΤΟΟΓΕΥΘΗ ΤἈΙΘΑΝΑΆΣΤΓΟΥ" 
ΠΡΕΙΠΕΝΓΆΡΑΥ ΤῸ. ΟΝ, ΤΆΙΤΑΆΝ 

ΤᾺ -ΚΑΙΔΟΟΥ ΤἈΙΤΑΝΤΆ.-ἸΤΟΆΧΧΟΥῸ 
ὙἹΟΥΟΘΘΙΟΔΟΣΑΝΑΓΆΓΟΝΤΆΓΟΝ 
ἈΡΧΗΓΟΝΤΉΟΟΡΙΆΑΟΛΧΥ ΤΟΝΙΑ. 
ἸΤΑΘΗΜΑΤῸΝΤΕΛΙΩ ΛΟ" 
ΤΕΓΆΑΡΑΓΙΆΑΖΟΟΝΙΚΑΙΟΙΆΓΙΆΖΟΜΕ 

ΝΟΙ. ΕΣΒΝΟΟΙΤΆΝΤΕΟ᾽ ΔΙΗΝΙΕΤῚΆΝ 
ΟΥ̓ΚΕΙΤΑΙΟΧΥΝΘ ΤΆ ΘΑ ΦουολΥ 
“ΤΟΥΟΚΆΛΧΘΙΝΆΘΓΩΝ᾽ ἈΠΆΓΓΕλῳ 
ΤΟΟΝΟΜΑΆΟΟΥ ΤΟΙΟΧ ΘΑ ΟΙΟΜΟΥ. ΕΜ 
ΜεΕοωδικκληοιΆσ, ὙΜΝΗΟΘΟ δ᾽ ΚΑΙ 
ΠΆΛΙΝ -ΘΓΩΘΟΟΜΑΆΠΗΤΕΙΤΟΙΘΟΩ ΟΘΙΤΑΆΥ, 
ΤῸ ΚΑΙΠΆΔΛΙΝ ἸΔΟΥΕΓΩΔΙΚΆΥΤΆ. 
πλλλ Ὰ, ΜΟΙΘ ΔΟΟΚΕΝΟΘΟ: 


ΕἸ πειουν ,“ΤΓΑΤΤΙΔΙ Δ δ Κ(ΘΙΚΟΙΝΟΝΙ 


ΚΕΝΜΑΙΜΑΓΓΟΟΚΆΙΟΆΡΚΟσ' ΚΆΙΆΥ 
ΤΟΟΠΑΡΑΠΆΗΟΙΘΟΜΕΤΕεοχεντοῦ 
ΧΥ ΤΩΝ ΜΆΔΙΆΤΟΥΘΑΝΆΤΟΥ 
ΙΚἈΙΓΆΑΡΓΗΟΘΗ.ΓΟΝΤΤΟΚΡΆΓΓΟΟΕΧΟΝ 
ΤἈΓΟΥΘΆΝΑ ΓΤ ΟΥ.ΓΟΥ ΓΕΟΤΙΝΤῸ 
ΔΙΆΒΟΛΟΝ: ΚΑΙΆΙΤΑΧΆΛΣΘΙ ΤΟΥ 
ΤΟΥ: ΟΟΟΙΦΟΚΩΟΘΆΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΆΠΑΝ 


985 [8] ΗΈΒΒ.Ι1, 9 --- 1. 


10 


15 


“ΤΟΟΤΟΥΖΘΙΝ. ΕΝΟΧΟΙΗΟΆΝ Δ ΟΥΆΔΙ 
ἈΓσ' ΟΥ̓ΓᾺΡΔΗΠΟΥΆΓΓΘΆΟΦΟΝΕΤΙΠΙ 
ἈΔΧΜΕΆΝΕΤΆ,Ι ἈΧΛΆΔΧΔΟΠΕΡΜΆΤΟΟΘ 
ἈΒΡΑΧΜΕΠΙΆΑΆΑΜΜΒΆΝΕΤΆΙ ΟΘΟΝ 
ΟΦΙιΧΕΝΚΑΓΤΆΠΑΝΤΆΓΟΙΟΧ ΘΆῬοιο 
ΟΜΟΙΩΦΩΘΗΝΆΑΆΙ ΙΝΆΘΆΑΘΗΜΟΝΓΈΝΗ 
ΤἈΙΚΑΟΠΙΟΤΌΟ. ἈΡΧΙΕΡΕΥΟΤΆΤΙΡΟΟ 
ΤΌΝΘΝ. ΕἸΟ ΤΟΪΆΧΟΙΚΘΟΘΑΓΓΆΟΛΧΜΑᾺΡ 
ΤΙΧΟΤΟΥΧΆΟΥ ΕἘΝΩΓΆΡΙΤΕΙΤΟΝΘΘ 
ΑΥΤΓΟΟΠΕΙΡΆΟΘΘΕΙΟ. ΔΥΝΆΓΆΨΓΟΙΟ 
ΠΕΙΡΑΖΟΜΕΙΝΟΙΟΚΞΟΗΘΗΟΆΛ 
(ὑθενλαλαλφοιλγιοι ᾿ΚἈησεώσειπδ 
ΡἈΝΙΟΥΜΕΤΌΧΟΙ -ΚἈΑΙΤΆΑΝΟΗΟΛΣΓΓΕ 
ΤΟΜΝΜΆΙΤΟΟ ΤΟἈΟΝΙΚΑΙΆΡΧΙΕΡΘΑΖΤΤΗΟ 
ΟΜΟΛΧΟΓΙΆΘΟΗΜΩΟΩΣΝΙΝ -ΤΠΙΟΤΟΌΝΟΝ 
ΓΑἈΓΓΟΥΙΤΟΙΗΟΧΛΝΤΙΊΑΥ ΤῸΝ: ὦοἷς 
ΜΟΥΟΘΗΟΘΟΘΝΟΧΟΩΟ ΤΌΔΟΙΚςλΥ ΓΟῪΥ᾿ 
ΤΤΆΕΘΙΟΝΟΟΓΆΡΟΥ ΓΟΟΔΟΞΗΟΙΠΠΆΡΑΆ. 
ΜΟΩΥΟΘΗΝΗΣΙΟΩΟΤᾺΆΙ: ΚΆΘΟΟΟΝ 
ΤΤΆΕΘΙΟΝΑΖΓΙ ΜΗΝΕΧΘΙΤΟΎΟΙΚΟΥ. 
ΟΚΑΓΙΓΑΟΚΘΥΛΔΟΛΟΛΥ ΤΟΝ: ΤἸΤΆΟΓΆᾺΡ' 
ΟΙΚΟΟΚΆΑ ΓΓΑΟΚΘΥΛΖΕΤΆΑΟΥΥΤΙΟΤῚ 
ΝΟΟ:- ΟΔΘΤΆΙΤΑΝ ΤἈΙΚΑΤΆΟΙΚΟΥΛΔΣ. 
ολοθΟ ΚΟΑΜΟΩΟΥΟΗΟΜΕΝΠΙἊΟΤΌΟΘΟ 


ΒΕΒΆΒ. ΠΙ, 15 -Π|, δ. 


10 


15 


24 


ΕεΝνολ Τὠ κω λΥ ΤΟΥ σΘεορβαστὼ. 
ΘΙΟΜΆΡΤΥΡΙΟΝΤΟΩΝΆΆΔΧΆΗΘΗΟΘΟ 
Μενῶν: ΧΟΔΕ ΟΥ̓ ΕΠ ΤΌΝΟΙΚΟ 
λΥ ΤΟΥ. ΟΥὙΌΝΚΟσ. ΞΟΜΕΘΝΗΜΕΙΟ: ΕᾺΝ 
ΤῊἨΝΙΠΆΡΡΗΟΙΆΝΚΑΙ ΤΟΌΚΛΥΧΗ 
ΜΑΓΗΟΘΆΠΙΔΟΟ. ΜΕΧΡΙΤΕΧΟΥΌΚΘ 
ΕἈΙΆΝΚΑΙΤΆΘΧΟΩΟΜΕΝ᾽ ΔΙΟΚΆ. 
ΘΩΟΛΕΓΕΘΙΤΟΙΠΙΝΆΑ ΓΓΟΆΓΙΟΝ. ΟΗ 
ΜΕΡΟΝΘΑΝΤΉΗσΦωνηολυτου 
ἈΚΟΥΟΗΤΆΙ ΜΗΟΚΧΗΡΥΝΗΤ, 
ΤἈΟΚΑΡΧΟοΥ μων ΘΝ ΤΆ. 
ΡΆΤΠΙΚΡΆΟΜΟΩΣ ΚἈΤΆΓΗΝΗΜΘ 
ΡΝ ΤΟΥΤΙΕΙΡΆΑΟΜΟΥΕΝΤΉΕΡΗΜ 
ΟὟ, ΒΤΕΙΡΑΟΑΝΜΘΟΙΠΡΘΟΥΜΟΩΝΕΝ 
Ἀ ΚΙΜΆΟΙΆ-: ΚΑΙ ΔΟΝΤΆςργαμὃ 
“ΤΕΟΟἈΧΡΑΚΟΝΤΆΘΤΗ᾽ ΔΙΟΠΡΟοΟ 
ΧΘΗΟΆΧΤΉῊΓΕΝΕΆΕΘΙΚΘΙΝΗΚΆΘΕΙ 
ΤΤΟΝ -ἈΘΙΤΠΤΆΑΆΝΩΝΓΆΙΤΗΚᾺΡ 
Σου λ ΧΥΤΟΙΔΕΟΥΚΕΓΝΩΟΘΆΝΓΆΟ 
ΟἈΟΥΟΜΟΥ. ὩΘΟΦΩΜΟΟΆΧΘΝΤΉΟΡΓΗ 
ΜΟΥ͂. ΕἸΒΙΕΒἈΕΥΟΘΟΝΤΆΙΘΙΟΤΉΝΙΚΑ. 
ἉἊ΄.. » ΤἈΠΆΑΥΌΟΙΝΜΟΥ ": ΕἈΕΠΙΠΕΤΤΘΑ. 
Ἀρκόνον ᾿ΜΗΠΟΤΘΟΤΆΙΕΝΤΊΝΥ 
ΜΟΩΟΝΚΑΡΑΙΆΤΤΟΝΗΡΑΛΠΙΟΤΊΆΟ 


νννννννννννννν 


2817 [5241] ΗΈΒΒ. ΠῚ, ὅ--- 12. 


6 


ΕΝΤΟΩΛΧΛΠΟΟΤΗΝΆΑΙΆΠΟΘΥΖΟΩΝ 


ΤΟςΠ ἈΛΑΆΛΙΙΆΑΡΑΚΆΛΘΙΓΕΘΑΥ ΓΟΥΌ. 


ΚἈΑΘΕΚΑΟΤΉΝΗΜΕΡΑΝ. ἈΧΡΙΟΟΥ 
“ΤΟΟΘΗΜΕΡΟΝΚΑΆΛΘΙΤΆΜ ἹΜΆΜΗ 
ΟΚΧΗΡΥΝΘΗΤΊΟΘΣΥΜΩΝ. ἈἸΤΆᾺ. 
ΤΗΤΗΟΛΧΜΑΡΤΊΙΆΟ᾽ ΜΕΤΌΧΟΙΓΆΡ 
ΤΟΥΧΥΓΕΓΟΝΆΜΕΝ -ΘΆΝΤΤΕΡ᾽ ΤῊΝ 
ἈΡΧΗΝΤΗΟΥΤΙΟΟΤΆΘΕΦΟΜΕΧΡρΙ 
“ΤΕΛΧΛΟΥΌ. ΚΕΒΆΙΆΝΙΚΑΓΓΆΟΧΩΜΕΝ “: 
ΕΝΤΌΟΛΘΓΘΟΘΆΙ - ΟΗΜΕΡΟΝΕΘΆΝΤΉΗΟ 
«ωνηολυ ΓΟΥ ἈΙΚΟΥΟΗ ΤΆ: ΜΗ 
ΟΚΧΗΡΥΝΗΤΆΙΤΆΟΚΑΡΔΙΧΟΥ 
Μωνω αν Τα βα πικῥλομω" 
ΤΙΝΕΟΓΑΡΑΚΟΥΟΘΆΝ Τ ΘΟΙΤΆΡΕΙΤΙΚΡΑ. 
ΜΆΝ -ἈΧΧΟΥΤΙΆΝΤΈΕΟΟΙΘΣΘΆΘΟΝ 
“ΤΕΘΘΣΕΓΎΤΙ ΤΟΥ ΔΙ ΜωσΘΟ σ᾽ ΤΊ 
ΟΝ ΘΙΠΡΟΟΩΧΘΗΟΘΕΘΝ ΓΘΟΟΆΡΆΚΚΟΟΝ 
ΤΆἈΕΘΤΗ.- ΟΥ̓ΧΙΤΟΙΟΑΜΑΆΑΡΤΉΟΧΛΟΙ, ὧΝ, 
“ΤἈΚΟΛΧΆΕΘΙΤΕΟΕΝΕΝ ΤΉΕΡΗΜΩΟ,; 


Ι Ἰ᾿Ἰαι ΕΌΜΟΟΕΝ - ΜΗΘΙΟΕΆΘΥΌΕΘΟΘΑΙ 


ΕΙΟσΤΗΝΚΑΤΓΓΆΠΙΤΑΥΟΙΝΑΥ ΓΟΥ ΕἸΜΗ 
“ΤΟΙΟΆΛΙΤΙΘΗΟΆΟΙ" ΙΛΔΟΘΕἈΧΕΙΤΟΜΕΝΟΤῚ 
ΟὙΚΉΔΥΝΗΘΗΟΆΝΕΙΟΘΆΘΕΙΝΑ, 
ἈΠΙΟΤΙΆΝ᾽ ΦοκηΗΘΟΜΕΝΟΥΝ 


ΒΕΒΆ. ΠΙ, 18 -- ΙΥ͂, 1. 


10 


15 


24 


νννν 


ννννν 


ΜΗΠΟΤΈΕΈΚΑ ΓΤ ΆΛΘΙΠΟΜΕΝΗΟΘΕΠΆᾺΓ 
ΓΕΧΙΆΘΘΙΟΘΆΘΘΙΝΘΙΟ ΤΗΝΙΚΆΑΓΓΆΙΤΑΥ, 
ΟΙΝΔῪ ΓΟΥ ΔΟΚΕΙΤΙ ΟΕ ΣΥΜΟΩΟΝΥῸΟΤῈΕ 
ΡΗΚΕΝΆΙ ΚΑΙΓΑΡΘΒΟΜΟΘΝΘΥΉΓΓΘΆΙ 


ὉΜΕΝΟΙΚΆΘΆΠΕΡΚΆΚΕΙΝΟΙ: ἈΆΧΟΥ 
κω φθλησαενοῦογο ΟἸΤΉΟΘΆΧΚΟΗΟΕΚΕΙ 


ΝΟΥΌ: ΜΗΟΥΓΙΚΘΚΡΑΜΕΝΟΥΟ ΤῊ 
ΤΠΟΤΕΙ ΓΟΙΟΆΧΚΟΟΥΌΆΟΙΝ᾽ ΕἸΘΕΡΧΟΜΘΕ 
ΘἈΓἈᾺΡΕΙΟΤΗΝΙΚΑΓΓΆΤΤΧΥΌΙΝ -ΚΑ. 
ΘΟΩΟΘΙΡΗΚΕΝ: ΟἸΠΙΟΤΕΥΟΆΝΤΕΟ. 
ΦΘΟΟΦΘΜΟΟΆΘΝΤΉΟΡΓΗΜΟΥ: ΕΙΕΙΟΘ 
ἈΘΥΘΟΝΤΆΑΙΘΙΟΤΗΝΙΚΑΓΓΆΤΤΑΥΟΙΝ 
ΜΟΥ: ΚΟΥ ΤΟΙ ΤΩΝΕΡΓΟΝΆΤΠΤΟΙΚΑ. 
ΤἈΞΟΧΗΟΚΟΟΜΟΥΓΕΝΗΘΕΝΤῸΝ: 
ΕἸΙΡΗΙΚΘΝΓΆΑΡΙΤΟΥΊΤΙΕΡΙ ΓΗΟΘΕΔΌΟΜΗΘ 
ΟΥὙΤΟΩ ς᾽ ΚἈΙΚΑΓΓΕΙΤΑΥΌΒΝΝΟΘΟΕΝ 
ΤΗΗΜΕΡΑΓΤΗΘΒΕΔ ΟΜΗΆΤΠΟΙΠΑΆΝ 
ΤΟΩΟΝΤΟΟΝΕΡΓΩΟΝΔΑΥ ΓΟΥΚΆΙΕΝ 
ΤΟΥ ΤΌΙΙΆΔΛΙΝ : ΕἸΕΙΟΒΆΘΥΘΟΟΝΓΤᾺΆΙ 
ΕἸΙΟΤΗΝΚΑΓΓΑΣΙΤΑΥΟΙΝΜΟΥῪ ΕΠΠΘΙ 
ΟΥ̓́Ν. ἈΠΟἈΛΘΙΙΤΕΤΆΑΥΤΙΝἈΟΘΙΟΘΆΘΕΙΝ 
ΕἸΙΟΛΥ ΤῊΝ -ΙΑΟΟΙΠΡΟΤΤΕΡΟΝΘΥΉΓ 
ΓΕΆΙΟΘΕΝΤΈΕΟ. ΟΥ̓ΚΕΙΟΗΆΘΟΝ.ΔΙ ΔΑ. 
ΤΙΘΕΙΆΝ ἸΤΑΛΟΝΤΙΝΆΟΡΙΖΘΙΗΜΘ 


389 [59] ἨΕΒΑ. Ι͂, 1---Τ. 


10 


18 


ω4 


51 


ΡΆΝ. ΗΜΕΡΟΝΕΝΑΛΟΔΛΆΘΓΟΝ. 
ΜΕΤΆΓΤΟΟΟΥ ΓΤΌΝΧΡΟΝΟΝ -ΚΆΘΟ 


» ΠΡΟΘΙΡΗΤΆΜ ΟΗΜΕΡΟΝΘΆΝ ΓΗ 


:» 


-» 


«Φῳνηολυ ΓΟΥἈΚΟΥΟΘΗΤΆΙ: ΜΗ 
ΟΚΧΛΗΡΥΝΗΤΆΑΥΓΓΑΟΚΑΡΑΙΧΟΥΜΟῶ 
ΕἸΙΓΆΡΑΥ ΤΟΥ ΟΙΟΚΑΓΓΕΠΙΠΆΥΌΕΝ-: ΟΥ 
ΚἈΝΙΠΕΡΙΆΧΧΗΟΘΕΛΧΆΛΕΙΜΕΤΆΓΆΝ, 
ΤἈΗΜερΑσ' ἈΡΑΧΠΟΛΘΙΠΕΤΆΙΟΧΕ 
ΕἈΤΙΟΜΟΟΤΟὍΛΆΟΦ ΓΟΥΘΎΥ ΟΓᾺΡ 
ΕἸΣΕΆΘΩΝΘΙΟΤΗΝΚΑΓΓΆΙΤΑΥΌΟΙΝ 
ἈΥ ΤΟΥ. ΚλυλῪ ΓΟΟΚΑΙΙΤΑΥΌΕΝ 
ἈΠΟΤῸΝΕργωνλὺ ΤΟΥ. Ὁ σΤαρὰ 
τότ Νοθο. σπούλὰ 
ΟΟΜΕΝΟΥΝΕιΙοΟθλαθΘεινειοεικιΝΗ.-: 
ΤῊἨΝΙΚΑΓΓΑΠΆΥΌΟΙΝ ΜΆΜΗΕΝΈΤ 
ΑΥ̓ΤΟ ΤΊΟΥ̓ΤΤΟΔΙΓΜΆΓΓΙΤΕΟΘΙ 
ΤῊΟΘΑΛΠΙΘΕΙΆΟ ΖΟΝγΆβολο 


Ι ΟΟσ ΤΟΥΘΥΚΆΙΘΝΕΡΓΗς' ΚΑΟΟΤΟΌΜΟ 


300 


ΤΕΡΟΟΥΤΙΕΡΠΆΟΧΛΝΜΑΆΧΕΡΆΝΑΙ 
ΟΤΌΜΟΝ᾽ ΚἈΙΔΙΙΚΝΟΥΜΕΝΟΟΆ. 
ΧΡΙΜΕΒΡΙΟΜΟΥΝ ὙΧΗΟΙΚΆΜΤΝΟ ἈΡ 
ΜΩΟΝΤΕΚΑΙΜΥΘΆΩΟΟΝ᾽ ΚΆΙΚΡΙ 
ΤΙΚΟΟΘΝΘΥΜΗΟΘΘΟΩΝ:.: ΚΆΙΘΝΝΝΟΙ 
ΟνΝικΆρΡλιλς' ΚΟΥΚΟΤΙΝΚΤῚ 


ΗΈΒΆ.ΙΥ͂, 1--- 18. 


10 


18 


οι, Ἀφανησανωπιοναν ΤΟΥ Τιὰ 
ΤἈΛΕΓΥΜΝΆΚΑΙ ΓΕΤΡΆΧΙΆΙΟΜΘ 
ΝΆΤΟΙΟΟΦθαΧΜοιολ ΓΟΥ ΠΡΟΟ 
ΟΝ, ἩἨΜΙΝΟΆΟΓΟΟ: ΕἘΧΟΝΤΈΟΟΥΝ 
ἈἈΑφχιερεάμεγὰν ΘΗ λΥΘΟΤτΤᾺ. δ 
ΤΟΥΟΘΟΥΝΟΥΟ "ΜΙ ΤΟΝΥΝΤΟΥΘΥ. κρὰ 
ΤΩΟΜΕΝ ΤΉΟΘΟΜΟΛΟΡΓΙΆΟ' ΟΥ̓ΓΆΡΕΧΟ 
ΜΕΝΆΡΧΙΕΡΕΆ: ΜΗΛΔΥΝΆΜΕΝΟΝ 
ΟΥὙΜΙΙΆΑΘΗΟΆΔΥΙΓΆΙΟΧΟΘΕΝΙΆΙΟΗΜΟΩΣ 
ΤΤΕΙΤΕΙΡΑΜΕΝΟΝ.Δ ΘΙΚΑΙΤΆΙΤΑΝΆ.: 10 
ΙΞἈΘΟΜΟΙΩΤΉΤΆ:ΧΩΡΙΟΆΜΑΡΤῚ 
ἈΠ’ ΠΡΟΟΘΕΡΧΟΜΘΘΑΟΥΝΜΕΤΆΙΤΆΡΡΗ 
ΟἸΆΟ ΤΩΟΘΡΟΝΩ ΤΗΟΧΑΆΡΙΤΟς᾽ ΝᾺ 
ἈΧΕΦΟΜΕΝΕΘΆΘΟΟ "ΑΧΑΡ ΥΡῶμΜΜΕΝ 
ΕἸΟΣΕΥΙΚΕΡΟΝΕΟΗΘΘΙΆΝ. ΠΑΟΓΆΡΑΡ 1δ 
Χιερογο εὐλν ΟΝ ἈἈΜΕΆΝΟΜΕΝΟΟῪ 
ΠΕΡΑΝΟΩΝΙΚΑΘΙΟΤΆΓΓΑΥΓΆΤΤΡΟΟ ΤῸ. 
ΘΝ ΙΝΆΠΡΟΟΦερει. ωβλ τ κλθΥ 
ΟἸΧΟΥΤΙΤΕΡ ἈΜΑΆΡΤΙΩΝ᾽ ΜΕΤΡΙΟΙΠΆ. 
ΘΕΙΝΑΥΝΆΜΕΜΝΟΟ. ΤΟΙΟΆΓΝΟΟΎΟΙ 20 
ΚΑΙΠΆΧΆΝΟΩΜΕΝΟΙςΓ᾽ ΕἸΤΘΙΚΑΙΔΥ ΤΌΘ 
ΤΤΕΡΙΚΕΓΓΑΙΆΟΘΕΝΙΆΝ᾽ ΚΑΛΔΙλΥ 
ΤΉΝΟΦιλει: καθ περι Τουλλοὺ- 


ΟὙΤΟΚΜΙΠΠΕΡΙΘλΥ ΤΟΥ. ΠΡοΟΌΦερβειν 34 


4291 [98] ΠΕΒᾺ. ΤΥ, 18 --Ὗὖϑ͵, 8. ᾿ 
81 


ΠΕΡΙΑΜΑΆΡΤΊΙΟΝ᾽ ΚΑΟΟΥΧΈΛΥ ΤΩ 
ΤΙΟΛΑΜΕΆΝΘΙ ΤΗΝΤΊΜΗΝ. ἈΆΧΟ 
ΙΞἈἈΑΟΥΜΘΝΟΟΥΙΤΙΤΟΤΟΥΘΥ: ΚἈΘΆΤΤΕΡ᾽ 
κλιλλρών. οὐτωϑοκλιοχο: οὐΧχθλγ 
ΤΟΝΘΔΟΣΆΟΘΒΝΓΕΝΗΘΗΝΑΙΆΡΧΙ 
Ερβεαλ- ἈἈΧΟΧΛΆΛΧΛΗΟΆΟΠΡΟΟΛΥ ΤῸΝ ὙῸ 
ΜΟΥ ΘΙΟΥ. ΕΓΟΘΗΜΕΡΟΝΓΘΓΈΝΝΗ 
ΙΚΚἈΟΘ᾽ ΚἈΑΘΩΟΚΆΙΕΝΕ ΤΕΡΟΟΛΆΕΓγει" 
ΟΥὙΕΙ,ΙΕΡΕΡΥΟ ΘΙΟΤΟΝΆΙΟΝΆΚΑΤΆΑΆ. 
ΤΗΝΤΆΑΣΙΝΜΘΆΧΙοΟΕαλοεις 

()ε, εν ΤἈιοηΜερλισ ΤΗσολρκοολυ τῆ 
ΔΑΘΗΟΘΕΙΟΤΕΙΚΑΜΙΚΕ ΤΉΡΙΆΟ -ΠΡΟΟΤῸ 
ἈΔΥΜΆΜΟΝΟΝΟΟΖΘΙΝΑΥ ΤΓΌΝΘΙΚΘΑ. 
ΜΆΓΓΟΥ. ΜΕΤΆᾺΚΡΑΥΓΗΟΙΟχύραλοις 
ἈΑΚΡΥΩΝΙΠΡΟΟΘΕΝΕΓΙΆΟ -ΙΌΕΙΟΆΣ. 
ΙΞ(ΙΟΥ̓ΟΘΘΙΟΆΙΤΟΤἬ ΟΘΥ ἈΆΕΘΙΆΟ -ἰς 
ΠΕΡΏΝ,ὙΥ ΟΕ ΜΆΘενΆφων, πὰ 
ΘΕΝΤΤΗΝΥΤΙΆΚΟΗΝ᾽ ΚΑΥΙΤΈΛΙΟ 
ΘΕΙ͂Ο. ΕΓΒΕΝΕΤΟΙΤἈΟΙΝΤΤΟΙΟΥΤΤΆΚΟΥ 
ΟἈΧΟΙΝΑΥ ΤῸ. ΑΙ ΤΙΟΟΟΡΙΆΟΛΙΟΝΙ 
ΟΥὙΤΠΡΟΟἈΆΥΓΟΡΕΘΥΘΕΙΟΥΤΙΟΤΟΥΘΥᾺΡ 
ΧΙΕΡΕΥΟ: ΚΑΤΑΓΤΗΝΤ ΤΆ ΞΙΝΜΘΆΧΙ 

σα λοι -ΠΕΡΙΟῪ, ΤΟΛΧΥΘΟΗΜΙΝΆΟΓΟΟ 
Ιςφ ΥΟΒΡΜΗΝΘΥ ΓΟΟΆΕΓΘΙΜΝ᾽ ΕΤΕΙΝΟ 


ἨΕΒΆΕ.Ύ, 8--- 11. 


10 


15 


24 


ΘΡΟΙΓΕΓΟΝΆΑΓΓΆΓΓΑΙΟΆΙΚΟΑΟΓ' ΚΑΙ λλ... 


Ι χροφειλοντεοθινλιλμλλοκΆλοι 
ΔΟΧΤΌΝΧΡΟΝΟΝ -ἸΤΆΛΧΙΝΧΡΘΙΆΝΘ 
ΧΕΤΈΤΟΥ ΙΔ ἈΟΙΚΘΙΝΥΜΆΑΟ.ΤῚ 
ΝΜΆΤΆΟΤΟΙΧΙΆΓΗΟΆΧΡΧΗΟΤΌΝΆΟ 
ΓΙΟΝΤΤΟΥΘΥ" ΚἈΑΙΓΕΓΟΝΆΤΆΛΙ 
ΧΡΕΙΆΝΕΧΟΝΤ ἘἙΟΓΆΛΧΔΧΙΚΤΌΟΚΆΙ 
ΟὙΌΤΈΡΕΧΟΤΡΟΦΗσς' ΠἈΟΓΆΡΟΜΘΤΕ 
ΧΩΟΝΓΆΛΆΙΚΤΟΟ -ἈΠΠΕΙΡΟΟΧΟΓΟΥῪΔΙ 
ΚΑΙΟΟΥΝΗΟ: ΝΗΙΠΙΟΟΓΆᾺΡ ΕΟΤῚΝ᾽ ΤῈ 
ΟΝ ΘΘΟΤΙΝΗΟΤΈΡΕΆΡΟΦΗ -τῶ 
ἈΟΧΤΉΝΕΣΙΝ “ΓἈΧΙΟΘΗΤΉΡΙΆΓΘ 
ΓΥΜΝΆΑΟΜΘΟΝΆΘΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΟ 
ΔΟΧΚΡΙΟιΝκΑλου ΓΤεκαικΑ ΚΟΥ. 
ἈΟΟΧΦΟΕΝΤ ΒΟΤΟῸΝ ΤἨΟΘΆΡΧΗΟΤΟΥ 
ΧΥΧΟΓΟΝ: ΕΠΙ ΤῊΝ ΤΕΧΙΟΤΗΤΆΦΘ 
ρΡομεθλὰ.: ΜηΗπΙΆ ΟΝ θομθλιονκλ. 
ΤἈΚΆΧΟΜΕΝΟΙΜΕΤΆΝΟΙΆΟ:ΆΠΟΝΕ 
ΚΡΩΟΝΕΡΓΟΝ -ΚΑΙΠΙΟ ΤΕ ΘΕΙΤΙΘΝ: 
ΒἈΤΙΤΙΟΜΩΝΙ Δ ἈΧΗΘ:ΘΙΤΙΘΕΟ6 
ΦΟΤΈΧΕΟΙΡΩΝ -ἈΝΆΟΤΆΘΕΩΦΟΝΕ 
κρων. ΚἈΑιΚκΡΙ Μοολι ΝΟΥ" 

ΚΟ ΓΟΥ ΤΟΙΤΟΙΗΟΟΜΕΝ: ΘΆΝΙΤΕΡ 
ΘΙ ΤΡΕΙΤΕΙΟΘΟ ἈΔΥΜΝΑΆΓΟΝΓΆΡ᾽ 


2308 [11] ΗΈΒΆΕ.Υ͂, 11--Υῦῷ,, 4. 


10 


24 


Η 


ΤΟΥΟΛΙΤΆΣῬΩ ΤΙΟΘΕΝΤΆΟΓΕΥ 
ΟἈΜΕΝΟΥΟΤΈΤΗΟΘΔΟΡΘΆΟΤΗΟ 
ΘΙΤΟΥΡΆΝΙΟΥ. ΚΑΙΜΕ ΤΟΧΟΥῸΓΘ 
ΝΜΗΘΕΝ,ΤΆἈΟΙΤΝΟΛΓΙΟΥ. ΚΑΙΚΆΛΧΟΝ 
ΓΕΥΟΆΑΜΘΝΟΥΟΡΗΜΆΘΥ: ΔΥΝΆ. 
ΜΕΙΟΤΕΜΕΆΧΧΟΝΤΌΟΛΔΙΩΝΟΟ -ΚΚᾺΙ 
ΤἸΆΡΑΙΠΠΕΟΟΝΤΆΟΘ:-ἸΤΆΧΙΝΆΝΆΚΑΙ 
ΝΙΖΘΙΝΕΘΙΟΜΕΤΆΝΟΙΆΝ ᾿ἈΝΆΟΤΆΥ 
ΡΟΥΝΤΆἈΟΘΘΑΥ ΓΟΙΟΤΟΝΥΝΤΟΥΘΥ 
ΚΑΤΆΡΑ ΔΟΓΜΑΆΓΤΊΙΖΟΝΤΆΟ᾽ ΓῊ 
ΓἈΡΗΙΠΙΟΥΟΛΙΓΟΝΘΙΤΆΥ ΓΉΘΕΡΧΟΜΘ 
ΝΟΝΙΤΟΛΆΛΚΙΟΥΕΤῸΌΝ.: κΑαυτικτ 
ΟΧΕΟΤΑΝΗΝΘΥΘΕΤΌΝΕΚΘΙΝΟΙΟ 
ἈΙΟΥΌ, ΚΑΙΓΕΩΡΓΓΓΆ.ΜΕΤΆΛΆΜ 
ΒΕἈΝΕΙΕΥΛΧΟΓΙΆΟΛΙΤΟΤΟΥΘΥ εκ 
Φεϑρογολλ ΑΚ ΝΝΘΆ ΚΆΤΙ 
ΚΟΧΟΥῸ. ἈΔΟΚΙΜΟΟΚΑΙΚΑΤΆΡΑΟ 
ΕΓΓΎΟ ΗΟ ΤΟΤΈΛΟΟΘΕΙΟΚΆΑΥΌΙΝ: 


Ι ᾿επειομεθὰ επερύμων -ἈΓΆ 


ΠΗΤῸΙ “ΤἈΚΡΙΟΘΟΟΝΆΙΚΆΙΕΧΟΜΘ 


ΝΜΆΟΡΙΆΟ᾽ ΘΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΟἈΆΆΧΟΥΜΕΝ: 


ΟΥ̓ΓΆΡΑΔΙΚΟΟΟΘΟ. ΕΠΙΆἈΆΘΘΟΘΑΙ 
ΤΟΥΕΡΓΟΥΥΜΟΩΝΙΚΑΙ ΤΗΟΆΓΑ. 
ΠΗ. ΗΟ, ΕΝΘΔΕΙΣἈΟΘΑΙΘΙΟ ΤΌΟΝΟ 


ΒΈΒΆ.Υ͂Ι, 4 --10. 


10 


18 


24 


ΜΆΛΥ ΓΟΥ ΑἸΙΧΔΚΟΝΗΟΆΝΤΈΕΟΤΌΟΙΟ 
ἈἉΓΙΟΙΟΚΑΜΔΙΙΚΟΝΟΥΝΤΈΕΟ' ΕἸΤΙ 
ΘΥΜΟΥΜΕΝΔΑΘΕΘΚΆΑΟΤΟΝΥΜΟΩΝ 
ΤῊΗΝΑΥ ΓΤΗΝΟΕΝΑΘΙΙΚΝΥΌΘΑΙ 
ΟἸΤΟΥΔΗΝΙΠΡΟΟΤΉΝΙΠΧΗΡΟΦΟΡΙ 
ἈΝΤΉΟΘΑΆΠΙΛΟσ. ἈΧΡΙΤΕΧΛΟΥΌῸ ἵν. 
ΜΗΝΟΘΡΟΙΓΟΝΘΙΟθΆΙ ΜΙΜΗΤΆᾺΙ 
Δ Ε.ΤΟΟΝ ΔΙΆΤΠ Ο ΤΕ ΘΟΙΚΟΜΆΚΡ 
ΘΥΜΙΆΟΙΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤῸΝ 
ΤἈΟΘΙΠΆΓΓΘΑΆΟ ΤὨΓΆΡΑ 
ΚΡΑΧΜΈΠΑΓΓΙΧΆΜΕΝΟΟΘΟ ΘΟ: ΕΙΤΕΙ 
ΙΑ ΙΤΟΥΔΕΝΟΟΘΙΧΕΘΝΜΙΖΟΝΟΟΟ 
ΜΟΟΣΙ -ὠμοσενιαθθλυ ΓΟΥῪ Ἀ6Ε 
ΓΩΟΝ᾽ ΘΙΜΗΝΘΥΧΟΓΩΟΝΘΥΆΟΓΗ 
οσὦ σ6 -ΚΑΙΤΑΗΘΥΝΟΝΊΙΤΆΗΘΥ 
ΝΟ Οδ᾽ ΚἈΑΙΟΥΤΩΟΟΜΆΚΡΟΘΥΜΗ 
ΟἈΟΘΙΤΕΤΥΧΕΝΤῊΟΕΙΤΑΓΓΕΛΙΆΓ᾽ 
ἈΝΟΙΓΆΡ᾽ ΚἈΑΤΑΓΓΟΥΜΘΙΖΟΝΟΟΟΩ 
ΜΝΥΟΥΌΙΝ᾽ ΚΑΙΠΑΟΗΟΛΔΥ ΟΙΟΆΝ 
ΤΙ ΧΟΓΙΆΟΙΤΕΡΆΟ. ΘΙΟΚΘΕΚΆΙΩΟΙΝΟ 
ΟβιζΚοςσ᾽ ΘΝΝΟΩΊΙΤΕΡΙΟΟΟΤΤΕΈΡΟΝ. ΕΟΥ 


Ἀομενοςο ΘΟΕΤΙΤΙ ΘΙ ΣΑΙ ΤΟΙΟΙΚΆΗ 


ΡΟΝΟΜΟΙΟΤΉΟΕΙΤΑΓΓΕΛΙΆΟ.ΤΌΛ. 
ΜΘΤΆΘΕΤΟΝΤΗΟΕΚΟΥΛΗΟΛΥ ΤΟΥ. 


30ὅ [5315] ἨΈΒΝ.Υ͂Ι, 10 --- 17. 


10 


15 


ΦΙ 


ΕΜΕΟΙΤΕΥΟεννΝοορκω" ἹΝΆΔΙΧΑΥῸ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΟΝΆΑ ΜΕΤΆΘΕΤΟΝ: 
ΕΝΟΙΟ, ἈΔΥΝΜΆΑΤΟΝΥ ΘΥΟΧΟΘΆΑΙΤῸΝ 
ΘΝ, -ΙΟΧΥΡΑΝΙΤΑΡΆΚΆΧΗΟΙΝΕΧΟ 

ΜΕΝ. ΟἸΚΑΓΓΑΚ«ΡΥΓΟΝ ΤΕΟΚΡΑΤῊ 
ΟἈΥΤΉΟΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗσθΆλΟΟ 


ΕἸΝωσοἈΓγιοΥΡΑ ΝΕΧΟΜΕΝ ΤΉΟΨΎΥΧΗΟ 


ἈΟΦΑΧΗΝΤΈΚΑΙΕΘΕΑΆΛΙΆΝ "ΚΑΙ 
ΕἸΘΟΒΡΧΚΟΜΘΝΗΝΘΙΟΤΟΘΟΟΤΕΡΟΝΤΟΥ 
ΙΚΙΑἈΓΤΆΑΤΤΘΤἈΟΜΑΆΌΟΟ᾽ ΟἸΤΟΥΤΙΡΟΆΡΟ 
ΜΟΟΥΤΙΕΡΗΜΩΟΩΝ. ΕΙΟΗΆΘΕΝΙΟ -κΚΑ. 
ΤἈΤΗΜΝΤΆΣΙΝΜΘΕΘΆΧΙΟΘΆΘΙΚ ἈρΡ 
ΧΙΕΡΘΥΟΓΕΝΟΜΕΝΟΟ. ΘΙΟΤΟΝΑΙΩώΝΑΆ. 
ΟΥ̓ΤΟΟΓΑΆΡΟΜΘΑΧΙΟΘΔΑΘΙΚΈΛΟΙΧΘΥΟΘ 
ΟἈΛΧΛΗΜ᾽΄ ΙΕΡΕΥσΤοΟΥΘΥ ΤΟΥΥ στοὺ 
ΟΟΥ̓ΝΆΑΝΤΙΟΧΟΤΟΩΛΧΕΡΑΛΧΜΜΥΤΙΟΟΤΡΕ 
«ΟΝΤΊΙΆΙΤΟΤῊΟΙΚΟΠΗΟΤΌΝΕΛΟΙ 
ἈΕΟΩΝ -ΚἈΑΙΘΥΧΟΓΗΟΆΧΟΛΥ ΤΌΝ: ὦ 
ΚΑΙ ΘΙΚΑΤΗΜΝΑΙΤΟΙΤΑΝ ΤΟΝΕΜΘ 
ΡΙΟΘΒΝΑΒΡΑΆΜ ΠΡΟ ΤΟΝΜΕΝΕΡ 
ΜΗΝΘΥΌΜΕΟΕΝΟΟ -ΚἈΟ ἈΘΥολμ ζα 
ΟΟΥ̓ΝΗΟ.: ΕΠΙΓΆ Δ ΕΙΚΑΙΕΆΟΙΆΘΥΌΟΑΣ. 
ΧΗΜ᾽ ΟΘΟΤΙΝΕΧΟΙΆΘΥΟΘΙΡΗΝΗΟ ἃ. 
ΤΆΓΓΩΡ. ἈΜΗΤῺΡ. ἈΓΕΝΘΆΛΧΟΓΗΤΌῸΌ: 


ἨΕΒΕΟΎΥ͂Ι, 11-- ΥῊ, 8. 


ὃ 


18 


ΜΗΤΕΑΡΧΗΝΗΜΕΡΟΝ. ΜΗΤΈΖΩ 
Ησταλοςσεχωμν. Ἀφομοιωμενοολθ 
ΤΟΥ ΓΟΥΘΥῪ. ΜΕΝΕΗΙΕΡΘΥΟΘΙΟΤῸ 
ΔΔΗΝΕΙΚΕσ ΘΕωβΕαΙ ΤΕ Δ ΕΙΤηλΙ κου 

ΟΥ ΤΌΘ, ΟΚΆΙ Δ ΕΚΑΓΓΗΝΜΆΕΚΡΆΆΧΜΕ 
λωκανθι ΤΩΝ Κροθηνιῶνο 

ΤΤᾺ ΤΡΙΆΡΧΗΟ᾽ ΚΑΙΟΙΜΕΝΕΘΙΚ ΤΩΝ 


Ὕ κυναϑυττηνιερβαγιανλαμεανοι 


ΤΟ, ΕΝΤΟΧΗΝΘΧΟΎΟΙΝ - ἈΤΤΟΆ θιζΑ. 
ΤΟΥΝΤΟΝΆἈΛΧΟΝΚΑΓΆΓΓΟΝΝΟΜΟΝ. 
ΤΟΥ ΤΕΟΤΙΝ ΤΟΥΟΧΑ ΘΑ ῬΟΥΟλΥ ΤῸ 
κλαταρεσαληλυ ΘΟΤΆΟΘΘΙ ΤΉ ΟΦ 
ΟΟΧΕΡΆΑΆΜ' ΟἈΔΘΜΗΓΕΝΘΆΧΟΓΟΥ ΜΘ 
ΝΟΟΘΣΑΥ ΤῸΝ - ΔΘΑ ΘΑ ΟΚΕΝ 
ΤΟΝΆΑΒΡΑΆΧΜΊ,ΚΑΙ ΤΌΝΕΧΟΝ ΤΆ. 
ΤἈΟΕΘΙΤΑΓΓΕΑΙΆΟΘῚΥ ἈΟΓΉΟΕΝ: 
Χιωριολεϑιτα ΗΟἈΝΤΊΧΟΓΙΆΟ, ΤΟΘΆΛΔΣΩΤ 
ΤΟΝΥΤΙ.ΟΤΟΥ ΚΡΙΤ᾽ ΓΟΝΟΟΘΘΥΆΟΓΕΙ 
ΤΆᾺΙ ΙΑ Δ ΘΜΕΝΑΘΚΑΓΓΆΟΘΆΤΤΙΟ 
ΘΝΗΟΙΚΟΝΤΤ ἘΟΆΧΝΟΙΆΑΜΜΕΚΆΝΟΥ 

ΟΙΝ -ΕΚΕΙἈΕΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΟΟΤῚ 
ΖΗ ΚΑΙΩΟΘΙΠΟΟΒΘΙΠΟΕΙΝ -ΔἸΆΔΛΕΡΑ. 
ἈΜ᾿ΚΑΙΛΧΘΥΙ͂. ΟΔΘΙΑΙ ΓΆΑΟΆΧΆΜΕΛ. 

νΝΟΝ, Δ δ ΘΙ ΤΟΣ ΤΆ ΕΤῚΓΆΡΕΝ 


ΦΘθΊ [310] ἨΕΒᾺΥΙΙ, 8 --- 10. 


Ζι 


24 


ΤῊΟΟΦΥΤΪΓΟΥΤΊΡΟΗΝ, ΟΤΘΟΥΝΗΝ 
ΤῊἨΟΘΕΝΑΥ ΓΟΝΟΜΘΆΧΙΟΘΔΟοις᾽ 
ΗΠΜενιοΥνΝ Γελιοιο ἈΓΗΟΆΧΘΥ. 
ΤΙΚΗΟΙΕΡΟΟΥΝΗΟΘΗΝ -ΟἈΆΧΟΟΓΆΡΕ 
ΤΤΆΥ ΤΉ. ΝΒΝΟΜΟΘΘΤΉΤΆΙ.: ΤΊΟ 
ΕΤΊΧΡΕΙΆΚΑΤΑΓΓΗΝΤΆΞΙΝΜΕΑ. 
ΧΙΟΘΔΑΕΘΙ ΚΕ ΤΕΡΟΝΆΝΙΟ ΓΆΟΘΆΘΙΪΕ 
ΡΕΆ- ΚΑΙΜΗΚΑΓΆΓΓΗΝΤΆΣΙΝΑΆ. 
ἈΡΟΝΆΘΓγΕΘοΟθΆΙ ΜΘΤΆΤΙΘΕΜΕ 
ΝΜΗΟΓΆΡΤΗΟΘΕΡΟΟΥΝΗΟ, ΕΣΆΝΑΓ 
ΚΗΟΙΚΑΙΝΟΜΟΥΜΕΤΆΘΕΟΙΟΓΙΝΕ 
ΤᾺΝ ΕΦΟΝΓΆΡΑΘΓΟΤΆΤΑΥ ΤΆ. 
ὙΧΗΟΘΤΈΡΑΟΜΘΤΈΘΟΧΗΙΚΚΕΝ-: ἃ 
ΗΟΟΥ ΔΕΙΟΜΕΤΟΧΘΝ ΤΩΘΎΟΙ 
ἈΘΓΤΗΡΙΩΣ ΠΡΟΔΗΧΟΝΓΆΡΟΤΊΘΟΙ 
ΟΥ̓ΔΑΆΝΑΓΕΤΆΛΙΚΕΝΟΚΟΗΜΩΝ: 
Θδιοηνφ υληνηερθρθωνουύλεν 
ΜΩΥΟΘΗΟΘΘΆΆΆΧΗΟΕΝ:᾽ ΚΆΙΠΕΡΙΟΟΟ 
“ΓΕΡΟΝΕΤΙΚΑΓΆΛΗἈΧΟΝΘΟΤῚΝ : 
ΕἸΚΑΓΑΓΓΗΝΟΜΟΙΟΟΙΝΜΘΆΧΙΟΕ 
ΔΕΙΓἈΝΙΟἸΤΤΑΓΑΠΕΡΘΥΟΘΘΤΈΡΟΟ. ΟΟ, 
ΟΥΚΑΓΓΑΝΟΜΟΝΕΝ ΤΟΧΗΟΟΆΡΙΚΙ 
ΝΜΗΟΓΕΓΌΝΕΝ: ἈΧΧΧΙΚΑΤΆΛΥΝΑΆ. 
ΜΙΝΖΩΗΟΆΑΚΆΓΆΛΥ ΓΟΥ ΜᾺΡ 


ΠΕΒΕ.Υ͂ΙΙ, 10--1ῖ. 


10 


24 


ΤΎΥΡΕΙ ΓΑΙΓΑΡΟΤΙΟΥΙΕΡΘΎΌΕιο 
ΤΟΝΆΙΟΝΆΑ.: ΚΑΤΑΤΤΉΝΤΤἈΣΙΝ 
Μμϑλχισθλθκ. ἈΘΕΘΤΉΟΙΟΜΕΝ 

Ϊ ἈΡΓΙΝΘΤΆΙΠΡΟΆΧΓΟΥΟΘΗΘΕΝΤΌΧΗΟ 
ἈΙΧΤΟΛΥ ΓΗΟΆΧΟΘΕΝοοκλΆν 
φελθο: ΟΥΔΕΝΓΆΡΘΤ ἈΙσΘΝΟΝΟ 
Μοςσ' ΘΠΘΙΟΆΓΩΓΗΔΕΚΡΙΤ ΓΟΌΝΟΟ 
ΘἌΤΤΙΔΟΘ -ΔΙΗΟ, ΕΓΓΙΖΟΜΕΝΤῸΣ) 

ΘΟ ΚΑΙΚΑΘΟΟΘΟΝΟΥΧΩΡΙΟΟβΙΚΟ 
ΜΟΟΙΆΟ' ΟἸΜΕΝΓΆΡΧΩΡΙΟΟΡΚΟΜΟ 
ΟΙΆΟΘΘΙΟΙΝΜΙΕΡΕΙΟΓΕΓΟΝΟΤΕΟ᾽ ΟΑΕΜΘ6 
ΤἈΟΡΙΚΟΜΟΟΙΆΟ. ΑΙ ΤΟΥ ΆΘΓΟΝΤῸ 
ΠΡΟΟΛΥ ΤῸΝ -ΦΟΜΟΟΘΒΘΝΚΟΙΚΑΙΟΥΜΘ 
ΤἈΜΘΛἈΑΗΘΗΟΕΤᾺΆΙ . ΟΥ̓ΕΙΕΡΕΥΌΘΙΟ 
ΤΟΝΆΙΟΝΆΚΑΓΓΑΓΓΗΝΤΆΞΣΙΝΜΘΑ. 
ΧΙΟΕ Θιςς. ΚΑΤΆΤΟΟΟΥ ΤΟ ΚΡΙΤ᾽ 
ΤΟΝΟΟΔΙΆΘΗΙΚΗΟΓΕΓΟΝΕΝΕΓΓΥῸ 
ΟΙἹΓ᾽ ΚΑΙΟΙΜΕΝΙΤἈΆΕΘΙΟΝΕΟΒΘΙΟΙΝΓΕΓΟ 
ΝΟΤΈΟΙΕΡΕΙΟ: Τωθανατώκωῳ 
ἈΥΘΟΘΑΜΤ͵ΤΑΆΡΆΜΟΝΕΙΝ᾽ ΟΔΘΔΙΧ ΤῸ 
ΜΕΝΘΙΝΑΥ ΓΟΝΕΙΟΤΟΝΆΙΟΝΆ.Ἁ. 
ΠἈΡΑΚΑ ΓΓΟΝΕΧΕΘΙ ΤΗΝΙΕΡΟΟΥΝΗΝ: 
ΟΘΘΝΙΚΑΙΟΩΟΖΘΙΝΕΙΟ ΤΟΙΤΆΝΤΤΈΛΧΕΟ 
ΑΥΝΑΆΓΆΙ. ΓΟΥῸΟΤΠΙΡΡΟΟΘΘΡΧΟΜΟΝΟΥῸ 


2909 [236] ἨΈΕΒΒ.ΎΥ͂ΙΙ, 11 -- 2ὅ. 


10 


1ῦ 


24 


838" 


ἈΙΔΥ ΓΟΥ ΓΟ)ΘΟΣ ΠᾺΝΤΟ ΤΕΖΟΝ 
ΕΙΟσΣΤΟΕΝ ΤΎΓΧΑΜΝΘΙΝΥΤΙΘΡΑΥ ΤΟΝ: 
ΟΙΟΥ ΓΟΟΓΆΡΗΜΙΝΕΠΡΕΙΤΕΝΆΡΧΙΘ. 
ΡΕΥςο: ΟΟΙΟΟ -ἈΚΑΚΟΟ-ἈΜΙΆΝΤΌΟΟ: ΚΕ 
ΧΩΡΙΟΜΕΝΟΟΆΤΙΟΤΩΟΝΆΜΑΆΡΤΩ 
ΧὼνΝ κυ ηλω ΓΕρΡοΟ ΤΩ ΝΟΥΡᾺ 
ΝΜΩΟΝΓΕΘΝΟΜΕΝΟΘΟ ΟΟ, ΟΥ̓ΚΈΧΘΙΚΑ. 
ΘΗΜΕΡΑΝΆΝΑΆΓΚΗΝ -ΘΟΟΠΕΡΟΙᾺΡ 
ΧΙΕΡΕΙΟ. ΠΡΟΤΤΕΡΟΝΥΤΙῈΡΤΟΝΙ Δ. 
ἈΜΑΆΑΡΤΊΩΝ -ΘΥΟΙΆΝΑΝΆΦΕΡΕΙΝ.: 
ΕἸ ΤΑΓΩΟΝ,“ ΓΟΥΆΛΧΟΥ ΤΟΥ ΤΟΓΆΡ᾽ 
ΕἸΤΟΙΗΟΒΝΕΦΑΆΠΑΞ ΘΥ ΓΤΟΝΆΝΘ 
ΝΕΓΙΚΆΟ ΟΝΟΜΟΟΓΆΡΑΝΟΥΌΚΆΘΙ 
ΟἸΤΉΟΙΝΆΡΧΙΕΡΕΙΟ - ΕΧΟΝΤΆΟΘΆΛΟΘΕΝΙ 
ἈΝ᾽ ΟἈΟΓΟΟΛΕΤΗΟΘΟΡΚΟΜΟΟΙΆΘΟ ΤῊΝ 
ΜΕΤΆΓΓΟΝΝΟΜΟΝ -ὙΝΘΙΟΤΌΝΑΆΙΟΩ 
ΜΆΓΤΘΤΘΑΙΟΜΕΝΟΝ: Κκαλλλιον 
ΔΕΘΙΤ ΓΟΙΟΑΆΘΓΌΜΕΟΝΝΟΙΟ. ΤΌῸΙΟΥ 


Ι ΟΝεχομενάρχιερεα.: ΟΟΘΚΆΘΗΟΘΕΝ 


ΕΝ ΔΕΣΙΓΟΥΘΡΟΝΟΥ ΓΗΟΜΕΓΆΛΟΩ 
ΟΥὙΝΝΗΟΘΝΤΤ.ΟΙΟΟΥΝΟΙΟ. ΓΟΩΟΝΑΆΓΙΩΣ 
ἈΕΙΓΟΎΡΓΟΚΟ ΚΑΙ ΤΗΘΟΚΗΝΗΟΤΗΘΟ 
ἈΧΗΘΙΝΗΟΌΉΗΝ, ΕΠΙΣαννΝΗοιζοιζοῦΥ 
Ξ“ἷ2͵Ω᾽ΩΝΟΟ ΠΑἈΑΟΓΆᾺΡ ἈΡΧΙΕΡΘΎΟ. ΕΟ ΓΟ 


ΒΈΒΕ.ΟΥΠΙ, 28 --- ΥἼ1, 8. 


10 


24 


»- 


- 
-» 


προοφερεινλωρὰ γεκλιθυοιλο 
ΚἈΘΊΟΤΆΓΓΆΙ -ΟΘΕΝΆΝΑΆΓΙΚΆΙΟΝ. 
ΕΧΘΙΝΤΙΚΆΚ ΤΟΥ ΤΌΝΟ, ΠΡΟΟΘΕΝΕΓ 
ΚΕΙ᾿ ΕΙἸΜΕΝΟΥΝΗΝΕΠΙΓΗΟ ΟΥ̓ΔΆΝ 
ΗΝΟΙΕΡΘΥΟ:ΟΝΤΩΝΤΩΝΠΡΟΟΦερο, 
ΤῸΝ. ΚΑΤᾺ ΓΟΝΝΟΜΟΝΤΆΛΩΡΑ: 
ΟΙΤΙῚΝΘΟΥΤΙΟΔΙΓΜΑΆΓΓΗΚΆΙΟΙΚΙΆ.. ἈΔ. 
ΤΡΘΥΟΥΌΟΙΝΤΤΟΝΟΘΙΤΟΥΝΙΟΝ᾽ ΚΑ. 
ΘΩΟΚΘΧΡΗΜΑΤΙΟΤΆΑΙΜΩΥΌΗΟ. 
ΜΘΆΧΟΩΝΟΘΙΠ ΤΓΕΧΘΙΝ ΤῊΗΝΟΙΚΗΝΗ͂- 
ΟΡἈΑΓΆΡΦΡΗΟΙΝ -ΤΙΟΙΗΟΘΙΟΙΤΆΝΤΆΚΑ. 
ΤἈΓ ΟΝ ΤὙΤΙΟΝΤΟΝΑΆΘΙΧΘΟΕΝΤΆ. 
ΘΟΙΕΝΤΏΟΡΕΙ ΝΥΝΙΆ ΘΑ ΦΟΡΟΤῈ 
ΡἈΟΤΕΤΎΥχικθλθι ΤΟΥΡγιᾶσ. τ 
ΚΑΙΚΡΙ Τ᾽ ΓΤΟΝΟΟΔΙΆΘΗΚΗΟΘΘΟΤῚΝ 
ΜΘΟΙΤῊΟ: ΗΤῚΟΘΙΤΙΚΡΙΤ ΤΏΟΙΝ - 6 
ΤΠΤἈΆΓΓΘΆΙΆΙΟΝΒΝΟΜΟΘΘΤΉΤΑΆΙ "-" 


(γα ρηπρω ΤΉΘΚΘΙΝΗΗΝ. ἈΜΕΜ 


ΤΤΤΟΌΟ. ΟΥ̓ΚΑΝΑΘΥ ΤΈΡΑςσ. ΘΖΗΤῊ 
ΤΟΤΌΙΟΟ᾽ ΜΕΜΩΦΡΟΜΕΝΟΟΓΆΡΑΆΝ 
ΤΟΥΌΛΧΘΟΓΘΙ ΙΔΟΥΉΗΜΕΡΆΙΕΡΧΟΝ 
ΟΆΕΓΘΙΚΟ: ΚΑΙΟΥΝ ΤΤ ΧΘΟΟΩΘΙΠΙ ΤῸ 
ΟἸΚΟΜΝΙΗ ἈΚΆΙΕΤΙΤΙ ΓΟΝΟΙΚΟΜΙΟΥΆΑΆ. 
ἈΙΆΘΗΚΗΝΙΚΆΙΝΗΝ᾽ ΟΥ̓ΚΑΤΆΓΓΗ. 


301 [287] ΗΈΕΒΆ. ὙΠ], 8 ---9. 


10 


ννννννννννννν»νννν 


802 


ἈΜΨΆΑΘΗΙΚΗΝΗΝ, ΕἸΤΟΙΗΟΆΧΤἊὌΟΙΟΠΆ. 
ΤΡΆΟΙΝΑΥΓΩΝ. ΘΒΝΗΜΕΡΆΘΙΤΙΑΛ. 
ΒΟΜΕΝΟΥΜΟΥ ΤῊἨΟΧΘΙΡΟΟΛΥΓΤῸΝ 
ΕΣἈΑΓΆΓΕΘΙΝΑΥ ΓΟΥῸΟΘΙΚΓΗΟΛΟΓῪ 
ΤΙΓΟΥ ΟΤΙΧΥ ΤΟΙΟΥΚΕΝΕΜΘΙΝΆ. 
ΕΝΤῊΜἝΔἜΑΘΗΙΚΗΜΟῪΥ. ΚἈΓΩΟΗΜΘ 
ἈΗΟΛΆΛΔΥ ΓΩΟΝΆΦΡΦΓΕΙΙΚΟ᾽ ΟΤΙΧΥ ΤΓΉΗ 
ἈΙΆΘΗΙΚΗ ΗΝ, ΑΘΗΘΟΟΜΆΜΤΩ 
ΟΙΚΩΟΙΗ ΜΕΤᾺ ΓΑΘΟΗΜΕΡΆΟΕΘΚΘΙ 
ΝΜΆΟΆΧΕγοεικο ΔΙΔΟΥΟΝΟΜΟΥΌΜΟΥ 
ΕΙΟσΤΉΝΙΆΝΟΙΆΝΑΥ ΤῸΝ -ἸΚΆ16 

ΤΙ ΡΑυλ Ιλ ΤΩΝΕΙΠΙΓΡΑΝ ΟΛΥ, 
ΤΟΥ ΚἈΙΕΟΟΜΑΆΙΛΔΥ ΤΓΟΙΟΕΙΟΘΝ. ΚΑΙ 
ΑΥ̓ΤΟΙΘΟΟΝΤΆΑΙΜΟΙΘΙΟΆΆΧΟΝ: ΚΑΙΟΥῪ 
ΜΗΔΙΛΔΑΣΩΝΟΝΘΚΆΟ ΓΟΟ ΓΟΝΙΤΆΗ 
ΟΙἸΟΝΑΥ ΤΟΥ: ΚΑΙΕΚΑΟΓΤΟΟΤΟΝΆΜΔΟΕΛΑ. 
«ονλυὺ τουλεγων' ΓΝΩΘΙΤῸΝ 
ΚΜ ΟΤΠΆᾺΝΤΤΕΟΘΙΔΗΟΟΥΌΙΝΜΕ6. Ἁ 
ΠΟΜΙΚΡΟΥΘΩΟΟΜΕΓΆΛΟΥΛΔΥΓΤΟΝ᾽ Ο 
ΤΙΧΕΟΟΘΘΟΟΜΑ. ΓΆΙΟΣ ΔΙ ὉΟΛΥ ΤῸ). 
ΚΑΟΥΤΩΟΝΆΜΑΡΤΙΩΟΝΑΥ ΤῸΝ -᾿Ἰς 
ΤΟΟΝΆΑΝΟΜΙΩΟΝΑΥ ΤΟΝ -ΟὙΜΗ 
ΜΜΝΗΟΘΟΣΕΤῚ ΕΝ ΤΌ ΛΕΓΘΙΜΙΚΑΙ 
ΝΗΝ. ΠΕΙΤΑΆΧΑΙΩΟΚΟΘΝ ΓΗΝΤΠΡΟΩ ΤῊ - 


ΗΕΒΆ. ΥἹΠ, 9 --- 18. 


10 


18 


20 


24 


ΤΟΔΕΠΆΛΑΙΟΥΜΕΟΝΟΝΙΚΟΓΗΡΆᾺ 
ΟΚΟΝΕΓΓΥΟΧΦΆΝΙΟΜΟΥ" 
ΙΧΕΝΜΕΝΟΥΝΙΚΑΙΗΠΡΟΣΤΉΔΛΙΙς 
ΦΜΑΓΆΛΑΆΤΡΕΙΑΟ. ΤΟΤΤΕΆΓΙΟΝΙΚΟ 
ΟΜΙΚΟΝ᾽ ΟἸἸΗΝΗΓΆΡΚΑΣΓΓΘΟΚΘΥΑ. 
ΟΘΗΗΠΡΟΩΣΤῊ" ΕΝΗ, Η ΤΌ ΛΥΧΜΝΙΑΆ 
ΙΞΙΗ ΓΡΆΤΤΕΖΆ. -ΚΑΟΗΤΠΡΟΘΘΟΙΟΤῸ) 
ἈΡΤΩΝ. ΗΤῚΟΆΘΓΕΤΆΑΙΆΓΙΑ: ΜΕΤΆ. 
ΔΕΤΟΛΟΥ ΤΓΕΡΟΝΚΑΓΓΆΑΤΤΕΤΆΟΜΆ.: 
ΟΚΗΝΗΗἈΛΧΕΘΓΟΜΘΝΗΆΓΙΑΓΩΝΑΆΓΙ 
ΟΝ᾽ ΧΡΥΟΟΥΝΘΧΟΥΟΆΣΘΥΜΙΑΆΤΉΡΙ 
ΟΝ -ΚΑΟΙΤΗΝΙΓΙΕΚΟΓΟΝΤΉΟΔΙΆΑ. 
ΘΗΚΗ. ΤἸΤΕΡΙΚΒΚΑΛΧΥΜΜΕΝΗΝ 
ΤᾺΝ ΤΟΘΟΘΝΧΡΥΌΘΟΣ ΘΒΝΗΟΤΆΜΝΟΟ 
ΧΡΥΟΗ. ΕΧΟΥΟΛΧΙΓΟΜΆΝΝΑ. -ἸΚΔΊΗΡΆ. 
ΕΛΟΟΛΧΛΆΑΡΩΝΗΕΒἈΆΛΧΟΤΉΟΆΛΟΆΣ. ΚΑ λυ 
ΤΤΆΆΚΘΟΤΗΟΔΙΆΘΗΚΗΟ᾽ ὙΠΤΕΡΑΆ. 
ΝΟ ΔΟΑΥ ΓΤΗΟΧΕΡΟΥΕΚΕΙΜΊΔΛΟΞΗΟΘ 
ΙΑ: ΤἈΟΚΙΆΖΟΜΝ ΓΟΪΆΧΟΤΉΡΙΟΝ᾽ ΤΤῈΕ 
ΡΙών, ΟΥ̓ΚΕΒΟΤΊΝΝΥΝ. ἈΈγοινκᾳ. 
ΤΆἌΆΜΕΡΟΟ ΤΟΥΤΩΟΝΑΘΟΥ ΤΩΝ 
Ιζτλοκουλομενων. ΕἸΟΜΕΝΤῊΝ 
ΠΡΟ ΤΗΝΟΙΚΗΝΗΝΑΟΙΔΙΆΤΤΑΝ ΤΟΌΟΘΙ 
ΟἸΆΧΟΙΝΟΙΈΡΕιΟ. ΤἈΟΛΑΓΡΕΙΆΟΘΕΙΤΙ ΓΕ 


808 [814] ΠΕΒᾺ. ὙΠ], 18 ---͵ἹΣ, 6. 


10 


15 


ἈΟΥΝΤΈς' ΕἸΟΔΘ ΤΉΝ. ΕΥΤΈΡΑΝ 
ἉΠΑΣ᾽ ΓΟΥΕΝΙΑΥΓΟΥΜΟΝΟΟΘΟᾺΡ 


ΧΙῈΡ ΘΕὙΟ. ΟΥ̓ΧΟΡΙΟΔΙΜΆΑ ΓΓΟΟ ΟΤΡΟΚΟ 


«ερειυτιερελυ ΤΟΥ: ΚΑΥΤΟΝΤΟΥ 
ἈΧΟΥΆΧΓΜΟΗΜΆΤΩΟΝ ΤΟΥ 
ΤΟΔΛΔΗΧΟΥΝΤΟΟΤΤΟΟΥΤΙΝΟ ΓΟΥ ἍἌΓΙ 
ΟΥ̓ ΜΗΠΩΙΠΘΦΆΝΕΡΩΟΘΑΙΤῊΝ 
ΤΟΩΜΝΑΆΓΙΩΟΝΟΔΟΝ -ΕΤῚ ΤΉΘΠΡΩ 
“ΤἨΟΘΟΙΚΗΝΗΟΘΧΟΥΘΗΟΟΤΆΟΙΝΜΝ᾽ Η 
ΤΙΟΠΑΆΡΑΚΟΛΧΗΕΘΙΟΤΟΝΚΆΙΡΟΝΤῸ. 
ΕΝΕΟΤΉΚΟ ΓΆ: ΚΆΘΟΝ, ΔΟΩΟΡΆΤῈ 
ΚΑΟΘΥΟΙΆΙΠΡΟΟΦΕΡΟΝΤΆΙ. ΜΗ 
ἈΥΝΆΜΕΝΑΙΚΑΓΓΆΟΥΝΘΙΔΗΟΙΝ 
ΤΕΧΘΙΩΟΔΙ ΤΟΝΆΧΙΓΡΘΥΌΟΝ ΤᾺ ΜΟ 
ΝΟΝΕΠΙΕΡΩΜΑΆΟΙΚΆΜΤΟΜΆΟΙ -ἴς 
ΑΟΧΦΡΟΡΟΙΟΕΚΑΙΤΤΊΟΜοΙις: δ 
ΜΑΆΑΓΓΑΟΆΡΚΟΟΜΕΧΡΙΚΆΙΡΟΥΔΙΟΡ 
ϑΘωςεωσαπικθιμενὰ: ΧΟλΕ 
ΠἈΆΡΆΓΕΝΟΜΕΝΟσ. ἈΡΧΙΕΡΕΥΌΤΩΝ 
ΜΘΆΧΟΝΤΟΝΆΓΑΘΩΟΩΝ - ΑΙ ΤΟ 
ΜΙΖΟΝΟΟΚΑΙ ΤΕΛΧΙΩ ΤΕΡΆΟΘΟΙΚΗ 


ΝΗ: ΟΥ̓ΧΕΙΡΟΠΟΙΗ ΤΟΥ. ΤΟΥ ΓΕΟΤῚ. 


ΟΥ̓ΤΑΥΓΤΗΟ ΤΗΟΚΤΊΟΕω ς᾽ ΟΥΔΘΔ. 
ἈὩὉΜΑΆΤΌΟΟσΤΡΑΓΩΝΙςΜΟΟΧΟΩΝ: ΔΙᾺ. 


ἨΈΒΕΟΙΣ, 6 -- 12. 


10 


24 


ἈΘΤΟΥΙΔΙΟΥΆΙΜΑΆΤΟΌΜΘ. ΘΙΟΗΆΘΕΝ 
ΘΑ ΤΑ ΞΘΙΟΤἈΛΓΙΆΟΝΆΓΙΩΝ..: 
ΟΝΙΆΝΑΧΥ ΤΡΩΟΟΙΝΘΥΡΆΜΕΝΟΟ 
ΕΙΓΆΡΤΟΔΙΜΑΤΑΥΡΟΝΙΚΆΙΤΡΑ. 
ΓΩΟΝ -ΚΑἈυσπολοολαμλλθώορβαν 
ΤΙΖΟΥΟΧΣ - ΤΟΥ ΟΙΚΕΚΟΙΝΟΜΕΝΟΥῸ 
ἈΓΙΆΖΕΙ ΤΙΡΟΟΤΉΗΝ ΤΗΟΟΆΡΙΚΟΟ 
ΚἈΘΑΡΟΤΗΤΆ:ΤἸΟΟΩΟΜΆΆΧΆΟΝΤῸ 
ἈΔΟΜΑΓΓΟΥΧῪ. ΟΟ, ΔΙΆΠΝΟΆΓΙΟῪ.Ε 
ἈΥΤΟΝΠΡΟΟΘΗΝΕΓΊΚΕΝ ἌΜΩΜΟΝ 
ΤΟ θῶ -ΚἈΘΑΡΙΘΙ ΤΗΝΟΥΝΘΙΔΗ 
ΟἸΝΗΜΩΝ -ἈΠΟΝΕΚΡΩωΝΕΡΓΟΩΝ.: 
ΘΙΟσΤΟΧΆΑΤΡΟΘΥΘΙΝΘΟΩΟΖΟΩΝΤΊΙΚΆΙ 
ἈΧΗθινω" Κλ λΟ ΤΟΥ ΤῸ 
ἈΙΆΘΗΚΗΟΚΑΙΝΗΟΜΘΟΙΤΉΟΕΘΟ 
ΤῊΝ ΟἸΩΟΘΑΝΑΓΟΥΓΕΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙΟΆ ΠΟΛΎ ΤΡΩΟΙΝ “ΤΩΝΕΙΠ ΤῊ 
πρωτῊ λιλθηικησαλρακλοεῶ 
“ΤἨΝΕΠΑΓΓΕΧΙΆΝΆΆΧΕΩΟΙΝ .-ΟΙ 
ΚΕΚΧΛΗΜΘΟΝΟΙ ΓΗΟΔΙΩΟΝΙΟΥΚΆΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆΟ ΟΠΟΥΓΆᾺΡΔΟΙΆΘΗΚΗ.: 
ΘΘλνατοναναγικηφερεοθλντου 
ἈΙΆΘΕΜΘΝΟΥ ΑΙΆΘΗΚΗΓΆΡΕΙΠΙΤΠΙ 
ΝΕΚροιοκθβλνα. ΕἸΤΕΙ. ΜΗΤΤΟΤ Εἰο 


805 [14] ἨΕΒΆΕ. ΙΧ, 193 --- Ὁ. 


10 


24 


89 


ΧΥΕΙ: ΟΤ ΕΖΕΙΟΔΙΆΘΕΜΕΝΟΟ' ΟΘΟΝ 
ΟΥὙΔΗΠΡΟΩΟΣΤΗΧΩΡΙΟΆΔΙΜΑΆΓΌΟΘΕΓ 
ΙΞἘΚΔΟΝΙΟΤΆΙ ἈΔΧΛΛΧΗΘΘΙΟΗΟΓᾺΡ 
ΤἸΆΑΘΗΟΘΝΤΟἈΧΗΟΚΑΪΤΆΜΝΟΜΟΝΥ 
ΤΤΟΜΩσΕαω ΠἈΝΤΙΤΟΛΆΟ .ἈΔ. 
ΕΟΝ ΤΟΑΙΜΆΤΟΝΜΟΟΧΟΩΝΚΑΙ 
ΤΡΆΓΟΝ -ΜΕΤΆΑΥΛΔΑ ΓΟΟΚΆΙΕΡΙ 
ΟΥὙἹΚΟΚΚΙΝΟΥΚΑΙΥΟΟΠΟΥ.: ΑὙΥ 
ΤΟΤΕΤΌΟΚΙΒΆΙΟΝ -ΚΑΙΠΆΝΓΆΓΟ,. 
ἈΧΟΝ-ΕΡΡΑΝ ΤΗΟΒΘΝΆΘΓΟΝ᾽ ΤΟΥ 
ΤΟΤΟΔΣΙΜΆΓΗΟΔΙΆΘΗΙΚΗΟ ΗΟ 
ΕΝΕΤΤΕΙΆΆΧΤΟΠΡΟΟΥΜΆΟΟΘΟ᾽ ΚΑΙ 
ΤῊἨΝΟΚΗΝΗΝΑΘΙΚΑΙΙΤΆΝΤΆΓΤΆΑ. 
ΟΚΘΥΗ ΤῊΟΛΘΙ ΓΟΥΡΓΙΆΟ -ΤΟ ΧΙ! 
ΜΑΓΓΙΟΜΟΙΟΩΟΒΘΡΡΑΝΤΉΟΕΜ:᾽ ΚΑΙ 
ΟΧΘΕΔΟΝΕΘΝΑΙΜΑΤΊΙΠΆΝΤΆΚΑΘΑ. 
ΡΙΖΕΤΆΜΚΑΙΤΓΑΓ ΓΤΟΝΝΟΜΟΝ᾽ ΚᾺΔ 
ΧΩΡΙΟΔΙΜΑΓΓΕΙΚΚΧΥΟΙΆΟΟΥΓῚΝΘΕ 
ΤἈΆΙΆΨῬΘοισ ἈΝΆΓΚΗΟΥΝΤᾺΆ. 


Ν]ενΝΥτΟ ΔΓ ΜΆ ΤΆ ΤΤΩΝΕΝ ΤΟΙΟΟῪ 


ΡΆΝΟΙΟΤΟΥ ΤΟΙΟΚΆΘΑΆΡΙΖΕΟΘΑΙ:. 
ΑΥΤΆ ΘΤΆἈΘΠΟΥΝΙΆΚΡΙΤ ΤΓΌΟΙΝ 
ΘΥΟΙΆΙΟΠΆΡΑΤΑΥ ΤΟ ΟὙΓᾺΡ 
ΘΙΟΧΘΙΡΟΠΟΙΗ ΤἈΘΙΟΗΧΘΟΝΑΓΙΆΟΧΌΟ.' 


ΗΈΒΕ.ΙΧ, 11--- 34. 


10 


ἈΝΤΙΓΥΤΙΆΓΓΩΟΝΆΛΧΛΗΘΙΝΟΝ᾽: 
ἈΛΛΧΕΘΙΟΑΛΥΓΓΟΝΤΟΝΟΥ͂ΝΟΝ 'ΝΥΝ 
εμφανιοθηντωπροοωπωτῆ 
ΘΥΎΤΙΕΡΗΜΟΩΜΝ'᾽ ΟΥ̓ΓΑΡΙΝΆΑΙΤΟΆΛΑ. 
ΚΙΟΠΡΟΟΦερθιθλυ ΤΟΝ. ΘΟ ΠΕΡοᾺΡ 
ΧΙΕΡΕΥΟ: ΕΘΙΟΕΕΡΧΕΤἈΙΘΙΟΤΆΛΔΛΓΙΔΟΚΑ. 
ΤΕἘΝΙΔΥ ΤΟΝ. ΒΝΑΙΜΑΖΤΓ ἈΆΧΧΟΤΡΙΩ 
ΕΠΠΕΙΘ Δ ΟΙΑΥ ΓΤΟΝΙΤΟἈΆΧΆΆΑΚΙΟΠΆΘΘΙΝ. 
ἈἉΠΠΟΚΑΙΓΑΚΟΧΗΟΙΚΚΟΟΜΟΥ ΝΥΝΙΔΘ 
ἉἈΠΤΑΞΕΠΙΟΥΝΤΤ ΘΙ ΟΝ ἈΙΟΝῸΟ. 
ΕΙΟΑΘΕΤῊΗΟΙΝ ΤΗΟΆΜΑὰΡΤΊΆΟ. Ἀ. 
ἈΤΗΟΘΥΟΙΆΟλΥ ΤουτιθφΆνερωῳ 
ΤΆᾺΙ ΚἈΑΙΚΑΘΟΟΟΝΆΠΟΚΘΙΓΓΆΨΤΟΙΟ 
ἈΝΟΙΟ ἈΠΤΑΆΣΣΑΤΤΟΘΆΝΟΕΙΝ -ΜΕΤΆΜ.Ε 
ΤΟΥ ΤΌΚΡΙΟΙς' ΟΥ̓Τὠοσκλιοχο ἃ 


ΤΆ ΣΠΡΟΟΕΝΕΧΘοισ. θστωνπολλὼ 


ἈΝΕΝΕΓΚΑΙΆΜΑΡΤΊΑσ. ΘΚΔΟΥ ΤῈ 
Ρουχωριοαμαρτιλςσ ὠφΦΘηΟοΤΆΙ 
“ΤΟΙΟΆΛΥΓΟΝΆΤΠΕΚ ΕΧΟΜΕΝΟΙΟ: ΕΟ 
σρια ΝΠ ΓΕΟ ΟΚΙΆΝΓΆΡ᾽ 
(ὐχωνονομοοστωνμελλοντώνᾷα 
ΓΆΘΟΩΟΝ: ΟΥ̓ΚΑΥΓΓΤΗΝΤΉΝΘΙΚΟΝΑ. 
ΤΟΝΠΡΆΓΜΑΆΤΟΟΝ :-ΚἈΑΤΈΜΝΙΑΥ ΓΟ. 
ΤἈΙΟΛΥ ΓἈΙΟΘΥΟΙΆΙΟΛΥ ΤῸΝ -ἈῸ 


807 [32] ᾿ ἨΕΒΗΟΙΧ, 34--Σ, 1. 


10 


18 


20 


24 


ΠΡΟΟΦΕΡΟΥΟΙΝΘΙΟΤΌΔΙΗΝικοο Οὐ 
ΔΕΠΟΤΕΛΔΥΝΆΝΤΆΙΓΟΥΟΠΡΟΟΘΕΡ 
ΧΟΜΕΘΝΟΥΟΤΈΛΙΟΣΟΛΙ ΘΠΕΙΟΥΚΆΝ 
ΘΙΤΑΥΟΧΆΝ ΤΟΠΡΟΟΦΘΡΟΜΕΝΑΙ ΑὐᾺ. 
ΤΟΜΗΜΔΘΜΙΆΝΕΧΘΙΝΕΤΊΟΥΝΘΙ 
ΔΗΟΙΝΆΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥΌΟΧΆΤΡΟΥ 
ΟΝΤἈΟΛΧΠΆΑΞΚΕΚΑΘΑΡΙΟΜΕΝΟΥῸ᾽ 
ἈΧΧΕΝΑΥ ΓΑΙΟΑΝΑΜΝΗΟΙΟΆΜΑᾺΡ 
ΤΊἸΟΟΝΙΚΑΤΈΝΙΑΥ ΓΟΝ᾽ ἈΛΥΝΆΤῸΝ 
ΓΆΡΑΙΜΑΑΥΡΩΝκΑυΤΡΆΓΩΝΑΆ 
«ΦΕΡΕΙΝΆΜΑΡΤΊΆΟ᾽ ΑΙΟΘΙΟΕΡΧΟΜΘ 


» ΓΜοςθισ Τονκοομονλεγει: ΘΥΟΙΆΝΙς 


ννννννν 


808 


προσοφορανουγικηθθληολο: ΜΆ 
ΔΘΚΑΤΉΡΤΗΟΘΟΜΟΙ Ολοκλυ ΤῸ 
ΜΑΆΤΆ. ΚΑΙΠΕΡΙΑΜΑΡΤΙΆΘΟΟΥΚΉΥ 
Ὁ ΟΚΗΟΆΟ. ΤΟΤΕ ΘΙΠΟΝΙΔΟΥΉκΩ. 
βνκεφβαλιλιεικλιου ΓΕΓΡΆΙΤΤΆΙ 
ΠΕΡΙΕΜΟΥ- -ΤΟΥΤΙΟΙΗΟΙΟΘΟΤΌΘΕ 
ἈΗΜλοοΥυ" Ἀνωτερώλεγων.: ΟΤῚ 
ΘΥοιλοκλπροοφορλοκλιολοικλγ 
ΤΟΜΑΆΓΆΚΔΑΗΤΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΑΟ. ΟΥΚΗ 
ϑεληολοουδλεηυλοκηολο. .ΤῚ 
ΝΜΘΟΚΑΓΑΝΟΜΟΝΠΙΡΟΟΦΕΡΟΝΤΆΡ 
ΤΟ ΤΈΒΘΙΡΗΚΕΝ᾽ ΙΔΟΥΗΚΟΩΤΟῪΎΤΙΟΙΗ 


ΗΈΒΕ.Σ, 1--9. 


10 


24 


ΟἈΑἸΙΤΟΘΘΛΑΗΜΆΟΟΥ ἈΝΑΙΡΘΙΓΟΤΙΡΟΩ 
ΤῸΝ -ἹΝΆΤΟΔΟΘΥ ΤΕΡΟΝΟΤΉΟΗ: 6 
ΝΩΘΕΘΧΗΜΑΤΙΗΓΙΆΟΜΕΝΟΙΘΟΜΘ 
ἈΟΧΤΗΉΟΠΡΟΟΦΟΡΑΟΤΟΥΟΩΜΑΆΤΌΟ 
ὝΧΥΘΦΆΠΑΣ: ΚἈΠΤΆΟΜΕΜΆΡΧΙ 
ΕΡΕΥ ΘΟ Τηκενικαθημερβᾶνλαει 
ΤΌΥΡΓΩΝ -ΚΑΥΤΆΟΛΥ ΤἈσπολλλ. 
ασΠΡοοφαρωνθυοιλο -ΑΥΤΊΝΘΟ 
ΟὙΔΕΠΟΤΕΛΥΝΆΑΝΤΆΜΤΠΕΡΙΕΛΧΕΙΝ 
ἈΜΑΆΡΤΊΙΆσ' ΟΥ̓ΤΟΟΛΘΜΙΆΑΝΥΤΙΕΡᾺ 
ΜΑΆΑΡΤΙΩΝΠΡΟσΕΝΕγιΆ ΟθυύοιλΝ 
ΕἸΙΟΤΟΌΔΙΗΝΕΙΚΟΟ. ΘΚΆΘΗΟΘΕΝΕΝΆ 6 
ΞΣΙΓΟΥΘΥ ΤΌΛΟΙΠΟΝ: ΕΚ ΕΧΟΜΘ 
ΝΟοσ ΕὠστΤεθωοινοιεχϑθροιλυ ΓΟΥ 
ὙΤ͵ΙΟΙΤΟΔΙΟΝΤΝΠΠΟΛΟΩΝΔΑΥ ΤΟΥ" 
ΜΙΆΓΧΡΠΡΟσΦορατετελειωκεν 
ΘΙΟΤΟΛΙΗΝΕΚΘΟ ΤΟΥΟἈΛΧΓΙΆΖΟΜΕ 
ΝΜΟΥΟ ΜΑΆΡΤΎΡΕΙΔΘΗΜΙΝΚΆΙ ΤῸ 
ΤΙΜΑΓΓΟΆΓΙΟΝ᾽ ΜΕΤΆΓΑΡΤΟΘΙΡΗΚΕ 
ΝΜΆΙΑΥΓΓΗΗ ΙΆΘΗΚΗ ΗΝ, ΔΆ. 
ΘΗΟΟΜΑΆΑΙΠΡΟΟΔΥ ΓΟΥΟ: ΜΕΤΆΤΆΟ 
Ἡμερλσθδκθινλο: Ἀαγεαικολυλ οΥῸὸ 
ΝΜΟΜΟΥΌΟΜΟΥΘΠΙΚΑΡΔΙΆΟΛΧΥ ΤῸΝ 
ΙΞΕἸΤΙ ΤῊΝΑΙΆΝΟΙΆΝΑΥ ΓΩΝΕΙΤΙ 


809 [568] ΗΕΒΆ. Χ, 9 --- 16. 


10 


15 


24 


810 


γραγωλυτους' ΚΟ ΤΩΟΝΆΜΑΡ 
ΤΙΟΝΑΥ ΤΩΟΜΚΑΙ ΤΩΟΝΆΝΟΜΙ 
ΟΝΔΥ ΤΩΝ. ΟΥ̓ΜΗΜΝΗΟΘΩΘ 

ΤΊ ΟΠΟΥΛ ΘΑ ΕΟ ΤΟΥΤῸΝ -ΟΥ 
ΚΕΤῚΠΡΟΟΦορβαπΠπερια ΜΑΡΤΊΆς' 6 
ΧΟΝΤΈΟΟΥΝΆΑΔΘΆΑΟΙΗΠΤΆΡΡΗΟΙΚΣ: 
ΕἸΙΟΤΗΝΕΘΙΟΟΔΟΝΤῸΝΑΓΙΩΝ.ΕΝ 
ΤΟΩΟΛΣΙΜΆΓΤΗΥ. ΗΝΘΝΘΚΆΙΝΗ 
ΟΕΝΗΜΙΝ. ΟΑΟΝΠΡΟΟΦΆΤΌΟΝΚΑΙ 


ΧΟ ΟΛΆΧΝ ΙΧ ΤΟΥΚΑΖΆΤΙΕ ΓΆΟΜΑΧ. 


ΤΌΟ: ΤΟΥ ΤΕΟΤῚΝ “ΤΗΟΟΆΡΚΟΟΛΥ 
ΤΟΥ ΚἈΠΕΡΕΆΜΕΓΆΝ: ΕΠ ΤΟΌΝΟΙ 
ΚΟΝΤΟΥΘΥ. ΠΡΟΟΕΘΡΧΟΜΘΘΆΜΘ 
ΤἈΧΛΧΗΘΙΝΗΟΚΆΡΔΙΆΟΘ. ΘΝΙΤΆΗ 
ροφοριλτπσσαωο ΡΕΡΑΝΤΊΟΜΘ 
ΝΟΙΓΓΑΟΚΑΡΑΙΧΟΛΙΠΟΟΥΝΕΙΆΗΟΘΘ 


ΟΟΠΟΝΗΡΆς. ΚΑΙΆΘΆΟΥΟΜΕΝΟΙΓῸ) 


ΟΟΜΑΤΤΥΛΑΤΙΚΆΘΑΆΡΟ. ΚΑΤΕ 
ΧΟΜΕΝΤΉἨΝΟΜΟΛΟΓΙΆΝΤΉΟΘΑΆ 
ἹΤΠΙΔΟΟΧΚΆΙΝΗ.ΤΠΙΟ ΓΟΟΓΆΡΟΘΠΆΓ 
ΓΙΆΧΆΜΕΝΟΟ' ΚΑΙΚΑΤΆΝΟΟΩ 


ΜΕΝΆΑΛΧΗΛΟΥΟ. ΕΘΙΟΠΆΡΟΣΥΌΜΟΝΆᾺ 


ΓΆΙΤΗΟ: ΚΑΙΚΑΧΦΟΝΘΡΓΩΝ ΜΗ 
ΕΓΙΚΚΑΤΆΛΧΕΘΙΠΤΟΝ ΓΘΟΤΉΝΕΠΙΟΥ 


ΒΗΈΒΒ. Χ, 10 --- 36. 


10 


15 


24 


ΜΆΑΓΟΩΟΓΗΝΕΟΛΥ ΤΟΝ - ΚΑΘ Θ6 
ΘΟΟΤΊΟΙΝ᾽ ἈΧΧΑΤΠΙΆΡΑΙΚΆΛΟΥΝ 
ΤΕΟ- ΚΑ ΤΟΟΟΥ ΤΩΟΜΆΆΛΛΧΟΝ. οο 
ΚἈΕΠΕΤΆΙ, ΕΓΓΙΖΟΥΟΆΧΝ ΤΉΝΗΜΘ 
ΡΆΝ᾽ ΘΒΚΟΥΟΙΩΘΟΓΆΑΡΑΜΑΡΤΆΝΟΝ 
ΤΟΝΗΜΟΝ. ΜΕΤΆ ΓΓΟΆΆΕΘΙΝ 
ΤῊἨΝΕΠΙΓΝΩΟΙΝΤῊοσλληθθιλο: 
ΟὙΚΕΤΙΠΕΡΙΑΜΑΡΤΙΩΝΆΙΤΟΛΘΕΙ 
πετλιθυοιλ. Φοκξερλ λ ετΊςο. εἰς. 
ΔΟΧΗΚΡΙΟΘΟσ. ΚΑΙ ΤΥ ΡΟΟΖΗΧΟΟ 
ΕΟΘΙΒΙΝΜΘΆΧΟΝΤΌΟΟ ΓΟΥΟΎΤΙΕΝΑᾺ 
ΤΙΟΥΟ ἈΘΕΤΉΟΆΧΟΤΙΟΝΟΜΟΝΜΩ) 
σε οχωριοοικτθιρμωων. ΕἸΤΙ Αγ, 

ΟἹ, ΗΤΡΙΟΙΜΆΡΤΥΟΙΝΆΠΤΟΘΝΗ 

ΟΚΕΙ -ΤἸΤΟΟΘ Δ ΟΚΕΓΓΆΙΧΕΘΙΡΟΝΟΟΆ. 
ΣΙΩΘΗΟΘΤΆΙΤΙΜΩΡΙΆΟ, ΟΤῸΝ 
ὙΝΤΟΥΘΥΚΑ ΓΑΙΤΑΤΉΟΛΟ :ΚΆᾺΙ 
ΤΟΆΣΙΜΑΆΓΓΗΟΔΙΆΘΗΚΉΟΚΟΙΝΟΝ 
ΗΓΗΟΆΜΕΟΕΝΟΟΘ. ΕΝΩΗΓΙΆΟΘΘΗ -ἰς 
ΤΟΙΙΝΑΓΓΗΟΧΆΡΙ ΓΟΟΘΝΎΥΈΡΕιΟΆλΟ 
(δι ΜαΝ γΓᾺ Ρ᾿ ΤΟΝΕΘΙΠΟΝΤΆΕΘΜΟΙ 
ΕΚΔΙΚΗΟΗΟΘΓΩΟΆΜΝΓΆΠΟΔΛΔΟΟΟΩ᾽ 
ΚἈΑΙΤΆΛΙΝ. ΚΟΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝΆΔΧΟΝ 
ΧΥΓΟΥ ΦΟΚΘΡΟΝΤΟΘΜΠΘΟΘΒΙΝΕΙΟ 


811 [802] ΗΕΒᾺ. Χ, 38 --- 81. 


10 


1ὅ 


ΙΕ 


ΧΕΙΡΑΟΘΥΖΩΟΝΤΌΟΝ ἈΝΆΜΗ 
ΝΜΗΟΘΚΘΟΘΘΑΘΤΆΟΠΡΟΤΕΈΡΟΝΗΜΘ 
ΡΆΟ. ΘΝ ΟΦ ΙΟΘΕ Ν ΘοπολλΗς 
ἈΘΧΗΟΙΝΥΤΙΕΜΘΙΝΑΓΓΑΜΙΠΆΘΗ 
ΜΆΤΩΟΝ᾽ ΤΟΥ ΤΌΜΕΝΟΝΕΙ.Ο 
ΜΟΙΟΤΈΚΑΙΘΑΙΝ ΘΟΙΝΘΘΆΤΡΙΖΟ 
ΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΌΔΘΚΟΙΝΩΟΝΟΙΤῸΝ 
οΥ̓ΤΦΟλΝ ΟΡαφομονώνγενη 
ΘεΝτες᾽ κλιγαρτοιολθομοιομδ 
ΟΥ̓ΝΒΠΆΘΗΟΛΓΆΙ ΚΑΙ ΤΉΝΑΆΡΙΤΑ. 
ΓΗΝΤΟΩΝΥΤΙΆΡΧΟΝΤΩΟΝΥΜΩΝ. 
ΜΕΤΆΧΑΡΑΟΠΡΟΟΘΑ ΘΣΆΟθλν ΓΙΝΩ 
ΟΚΟΝΤΈΘΟΕΧΕΙΝ. ΚΡΙΤ ΓΟΝΆΑΥΤΙᾺΡ 
ΣΙΝΕΝΟΥΝΜΟΙΟΚΑΙΜΕΝΟΥΟΆΝ' 


νΜηλποξαλη τ ΟΥΝ ΤΗΝΙΤΆΡΡΗΟΙ 


ἈΝΎΜΩΝ. ΘΙ ΤἸΟΕΧΕΙΜΕΓΆΧΗΝ 
ΜΙΟΘΆΠΟΔΟΟΙΆΝ ὙΤΙΟΜΟΝΗΟΓᾺΡ 
ΕΧΕΤἌΙΧΡΙΆΝ ΜΆΑΤΟΘΘΆΗΜΆ 
“ΤΟΥΘΥΤΙΟΙΗΘΟΆΝΤΈΕΟ. ΚΟΜΗΘΗΟ 
ΘΑΓΤΗΝΕΙΠΆΓΓΕΛΙΆΝ᾽ ΕΤΊΓᾺΡ 
ΜΙΚΡΟΝΟΘΟΟΝΟΟΟΝ. ΟΘΡΧΟΜΘΝΟΟΗ 
Σβης ΟύΧρονιαι. ολθλμζοο 
ΕΚΤΠΙΟ ΤΕ ΘΟΖΗΟΘΤΆΙ" ΑΙ ΘΝ Υ 
ΠΟΟΤΈΛΗΤΆΙ. ΟΥ̓ΚΕΥΔΟΚΘΙΗΥῪ 


ΗΈΒΆ. Χ, 81 --- 38. 


10 


15. 


ΧΗΜΟΥΈΝΑΔΥ ΤῸ ἩΜΕΙΟΔΘΟΥΚΘΟ 
ΜΕΝΥΤΙΟΟΤΟλΗοσθιοαπωλιΆΝ - ἈᾺ 
ἈΛΧΙΠΟΤΕΘΟΘΙΟΙΤΕΡΗΙΤΟΙΗΟΙΝΥΎ 
ΧΗΓ᾽ ΘΟΤῚΝΙΛΕΘΙΤΙΟΤΊΟΘΆΠΤΙΖΟΜΘΕ 
ΜΟΩΝΥΤΙΟΟΤΆΟΙΟ: ΠΡΑΓΜΆΤΤΩΟΝΕ δ 
ἈΕΓΧΟΟ. ΟΥ̓ΚΆΘΙΤΟΜΕΝΟΝ -ΘΝΤΑΥ, 
ΤΗῊΗΓΆΡΕΜΑΡΤΥΡΗΘΗΟΆΝΟΙΠΡΕΟ 
ἰ5 ΕὙΥ̓ΤΈΡΟΙ’ ΠΙΟΤΕΙΝΟΟΥΜΕΝΚΆ 

Ὶ ἩΡΤΙΟΘΑΓΓΟΥΟΛΧΚΩΟΝΆΟΡΗΜΑΤῚ 
ΘΥ- ΘΙΟσΤΟΜΗΘΙΦΘΝΟΜΕΝΟΝ. ΤῸ 10 
ΕἈΘΠΙΠΟΜΕΝΟΝΓΕΓΟΌΝΕΝΆΙ Τ17| 
ΟΤΕΙΠἈΘΙΟΝΆΑΘΥΟΙΆΝΆΑΚΘΆΠΙΆΑΡΑΆᾺ 
ΚἈΑΙΝΠΡΟΟΘΗΝΕΟΓΚΕΝΤΌΏΘΟ᾽ ΔΙ 
ΗΟ, ΕΜΑΡΤΎΥΡΗΘηοθινλιλικλιοσ: 
ΜΑΓΓΥΡΟΥΝΤΌΟΘΕΙΤΙΤΟΙΟλ βοιολγ Ιδ 
ΤΟΥ ΤΟΥΘΥ. ΚΑΙΔΙΔΥ ΓΗΟΆΠΟΘᾺ 
νωνετιλλλοι πιστειανοχ 

ετετεθη. τουμηιλεινθᾶνᾷα. 
ΤΌΝ. ΚΑΟΟΥΧΕΥΡΙΟΙΚΕΤῸ - ΔΙΟΤῚΜΕ 
ΤΕΘΗΚΕΝΑΥ ΓΟΝΟΘΌΟ: ΤΠΡΟΓΆΡΤΗΟ 0 
ΜΕΤΆΘΕΟΕΘΘΟΜΕΜΑΡΤΥΡΗΤΆΙΟΘΥ 
ἩΡΕΟΤΗκενλ τῶ θῶ χωριολα 
ΤΙΟΤΈΘΟ -ἈΛΔΥΝΆΑΓΟΝΘΥΆΔΡΕΟΤΉΟΛΙ: 
ΠΙΟΤΕΥΟΔΟΓΆΡ, Δ ΕΙ ΓΟΝΠΠΡΟΟΘΕΡΧΟΜΘ 94 


818 [202] ἩΕΒΕ. Χ, 38-- ΧΙ, 6. 


ΜΟΝΤ ΘΟ ΟΤΊΕΟΤΊΝ. ΚᾺΙ 
“ΤΟΙΟΖΗ ΓΟΥΟΙΝΑΥ ΤΌΝ. ΜΙΟΘΑ. 
ΠΤΟΔΟΤΗΟΓΙΝΕΤΆΙ ΤΠΟΤΕΙ 
ΧὝΡΗΜΑΤΊΟΘΕΙΟΝΟΩΘ - ἸΤΕΡΙ ΤΩΝ 

ΜΗΔ ΕΙΟΝΕἈΆΘΙΤΟΜΕΝΟΝ. ΕΥ̓ΧΆΣ. 
ΒΗΘΕΘιοια ΓεοιςοΥυ αν 
ΤῸΝ - ΕἸΟΟΡΙΑΝ᾽, ΓΟΥΟΙΚΟΥΑΥ ΓΟΥ᾿ 
ΔΊΗΟ, ΙΚἈΑΩΟΓΕΚΡΙΝΘΕΘΝ ΓΟΝΙΚΟΟΜΟΝ.: 
ΙΚΔΟ ΤΗΟΚΑΓΓΑΤΤΙΟ ΤΊΝΙ ΚΟ 
ΟὙΝΗΟ. ΒΕΓΕΝΘΕΘ ΤΟΙΛΗΡΟΝΟΜΟΟ 

᾽ Πα ταικα Ἀ ΟΥΜΕΝΟΟΧΕΡΑΆΜΎΤΙΗ 
ΙΞΙΟΥ̓ΟΒΝΕΣΕΘΆΘΘΙΝΘΙΟ ΤΌΠΟΝ ΟΝ, 
ΗἩΜΘἈΆΛΧΕΝΆΛΔΜΕΆΝΘΕΘΙΝΘΙΟΙΚΆΗΡΟ 
ΝΟΜΙΆᾺΝ -ὩΛΙΕΣΗΆΘΟΕΟΝΜΗΘΤΙΤΙΟ 
ΤΆἈΜΕΝΟΟ. ἸΤΟΥΈΕΡΧΕΤΆΔΟ 

Τ]Πνεγεππαρώκηοεν. ἈβρλλμΜ. εἰο 
ΤΗΝΓΗΝ᾿ ΓΗΟΕΠΆΓΓΕΘΆΙΆΧΟ .ΟὦΟ 
ἈΧΆΧΟΤΡΙΆΝ. ΕΝΟΙΚΗΝΆΙΟΚΑΓΤΟΙ 
ΚΗΟΆΧΟ, Με ΑιοΟλ κ λλυζϑε- 
ΤΟΝΟΥΓΚΑΗΡΟΝΟΜΟΝΤΉΗΟΘΘ 
ΠΑΓΓΕΆΙΧΟ ΤΗΟΛΥ ΤΉΓ᾽ ἉΤΊΙΕι ΔῈ 
ΧΕΤΟΓΆᾺΡ ΤΗΝ ΓΟΥ ΟΘΕΜΘΧΙΟΥῸ 
ΕΧΟΥῸΛΆΧΝΤΙΟΆΙΝ ΗΟ, ΤΕΧΝΙΤΉῊΟΟ. 
Ι΄ςφ ΙΜΙΟΥΡΓΟΟΟΘΟ. Π|6ΤΘΙ 


914 ΠΕΒᾺ. ΧΙ, 6--τἱ. 


Ιζ λυ τηολρρα: στειρλογολ.: ἂν 
ΜΆΑΜΙΝΕΙΟΙΚΑΓἈΞΟΧΗΝΟΠΕΡΜΆ 
“ΤΓΟΟΘἈΆΆΧΕΒΕΝΕΙΟΤΌΤΕΙΚΝΟΟΛΙ ᾿ς 
ΤΠἸἈᾺΡΑΚΑΙΡΟΝΗΛΙΚΙΆΘΕ ΤΈΚΕΝ: 
ΘΠΠΘΙΓΠΟ ΤΟΝΗΓΗΟΘΆΓΓΟΤΌΝΕΙΤΑΓ 
ΓΙΆΆΜΕΝΟΝ᾽ ΟΚΑΙΆΦΈΝΟΟΘ 
ΓΕΝΗΘΗΟΆΝ.: ΚΑΙ ΤἈΥ ΤΆΝΕΝΕ 
κρῳωμενου: ΚΑΘΩ ΤΆΛΟΤΡΑ 
“ΤΟΥΟΥΝΟΥ ΤΟΩΙΤΆΗΘΘΕΙ -ΚΑΙΘΘΗ 
ἈΜΜΟΟΗΠΑΡΑΓΟΧΘΙΆΟΟΤΉΟΘΑ 
ἈΧΟΟΘΗΟ: ΗἈΝΆΡΙΘΜΗΤῸΌΟΜ᾽ ΚΑΤΆ. 
ΤΠΟΤΙΝΆΙΠΕΘΑΝΟΝΟΥ ΤΌΙΠΆΝ 
ΤΕΟ: ΜΗΚΟΜΙΟΆΜΕΝΟΙΤΆΟΘΙΤΑΓ 
ΓΕΆΙΆΟ. ἈΆΑΧΑΤΠΟΡΡΩΘΕΝΑΥ ΤΆΟΙ 
ΔἈΟΝΤ ΘΒΟΚΑΙΆΟΠΆΟΆΜΕΝΟΙ: ΚΆΙΟ 
ΜΟἈΛΧΟΓΉΗΟΆΝΤΕΟ. ΟΤΊΣΕΝΟΙΙΚΆΙ 
ΠΆΡΟΙΚΟΙΘΙΟΙΝ᾽ ΟΙΓΆΡΤΟΙΛΥ ΤΆ. 
λιεγοντες. ΘΜΦΆΆΑΝΙΖΟΥΟΙΝΟΤΊΤΙ]Ά 
ΤΡΙΔΑΘΙΠΙΖΗ ΤΟΥΌΙΝΜ᾽ ΙΆΊΘΙΜΕ. 
ΘΚΘΙΝΗΟΒΜΝΗΜΟΝΘΥΌΟΝΆΚΡΗΟΘΘ 
ΣΘΕΗΟΆΝ:: ΘΙΧΟΝΆΝΙΡοΟΝΆΝΑΆ. 
ΚΑΜΥΆΙ ΝΥΝ Κρ ΤΌΝΟΟΟ 
ΡΕΓΟΝΤΆΙ -ΤΟΥ ΓΕΟΤΙΝΘΙΤΟΥΝΙΟΥ" 
ἈΙΟΟΥΚΕΙΙΕΟΧΥΝΕΤΆΟΛΥ ΓΟΥΟΟΘΟῸ 


815 [118] ἩΈΕΒΕ. ΧΙ, 11 -- 16. 


10 


10 


επικλλεισθ λυ ΤΝΘΟ' ΗΤΌΙΜΆ. 
ΟΕΘΝΓΆΡ᾽ ΧΥΓΟΙΟΠΟΛΆΙΝ: ΠΙΟΤΕΙ 
ΡΟΟΘΝΝΗΝΟΧΕΝ. ἈΒΡΑΆΜΤΌΟΌΜΝΙΟΆΑΚ 
ΤΕΙΡΑΖΟΜΕΝΟΟ: ΚΑΙ ΤΟΝΜΟΝΟΓΘ 
ΝΗΠΡΟΟΕΦΕΡΕΝ. ΟΤἈΟΒΠΆΓΓΘΆΙΆΟ 
ἈΝΆΑΔΛΘΣΆΜΕΝΟΟΘ ΤΊΡΟΟΟΝ, ΘΆΆΆΧΗ 
ΘΗ - ΕΝΙΟΆΛΑΙΚ ἸΚΛΗΘΗΟΕΤΆΙΟΟΙ 
ΟΠΕΡΜΆ: ἈΟΓΙΟΆΜΕΝΟΟ: ΟΤ Εις 
ΝΕΚΡΟΩΟΝΕΓΘΙΡΑΙΔΥΜΑΆΓΓΟΟΘΟΤῚΝ 
ΟΘΟ’ ΟΘΕΝΑΥ ΓΟΝΙΚΆΑΙΘΝΙΤΆΡΆΒΟ 
ἈΗΘΚΟΜΗΟΆΓΓΟ᾽ ΠΙΟΤΕΙΠΕΡΙΜΘλ. 
ἈΟΝΤΤΟΝΘΥΧΟΓΗΟΕΝΙΟΆΆΧΚ ΤῸΝ 
Ϊλικωκι Ο ΤΟΝΙΌΟΧῪ Π ΠΙΟΤΈΕΙΪ 
ἈΚΟΝ ἈΤΙΟΘΝΗΟΚΟΟΝΕΚΆΟ ΤῸΝ 
ΤΟΝΥΙΩΟΝΙΩ ΟΗΦ᾽ ΘΥΔΧΟΓΊΟΕΝ: 
ΙΚΚΙΑΟΠΡΟΟΘΙΚΥΝΗΟΘΝΕΙΤΙ ΓΟΆΙΚ(ΚΡΟΝ 
ΤΗΟΡΆΚΑΟΥΛΥ ΓΟῪ ΠΙΟΤΕΙΪ 


(λ)εηφ᾽ ταλευτωνπεριτησεσολου 


ΤΟΝΥΙΟΝΙΗἈΧΘΜΝΝΗΜΟΝΘΥΌΕΝ.: 
ΙΚΠΠΕΡΙ ΓΟΝΟΟ ΤΕΟΝΑΥ ΓΟΥΕΝΕ 
ΤΓΘΙΆΛΧΙΓΟ ΠΙΟΤΕΙΜΟΩΟΎΥΘΗΟΓΕΝ 
ΗΘΕΙΟ -ΘΚΡΥΞΗΤΡΗΜΗΝΟΝΎΤΙΟ 
ΤΟΝΙΡΟΩΟΝΆΑΥ ΓΟΥῪ «ΥΟΤΊΔΟΝ 
ἈΟΤΙΟΝΤΌΙΤΆΠΔΟΝ -ΚΟΥΎΚΕΦΟ 


ΠΕΒΆᾺ. ΧΙ, 16 -- 38. 


10 


24 


ΒΕΗΘΗΟΆΧΝΤΟΔΙΧΤΆΓΜΑΤΟΥΕΒΆ 
οιλεῶσ ΠΙΟΤΕΘΙΜΟΥΘΗΟΜΕΓΆΟ 
ΙΪ ἘνΝΟμενοῦ:ἩΡΝΗΟΧ ΓΟΆΘΓΕΟΘΑΙ 
ὙΟΘυΥγαΤΡοοφαρλ ᾿ ΜΆΑΆΆΧΟΝΘΧΟ 
ΜΕΝΟΟ: ΟΥ̓ΝΜΚΑΚΟΥΧΕΙΟΘΑΓ ΤῸ δ 
ἈΛΧΟΩΟΤΟΥΘῪΥ. ΗἩΠΡΟΟΙΚΆΙΡΟΝΟΧΘΙΝ. 
ἈΜΑΆΑΡΤΙΆΟΆΧΠΟΆΧΆΑΥΌΙΜ᾽ ΜΙΖΟΝΆ. 
ἸΤΆΟΥ ΤΟΝΗΓΗΟΆΧΜΕΝΟΟΤΌΏΝΑΆΙ 
ΓΥΤΙΓΟΥΘΗΟλΥΡΩωΝ. ΤΌΝΟΝΘΙΆΙ 
ΟΜΟΝΤΟΥΧΥ ἈΠΤΙΘΑΆΧΕΠΕΝΓΆΡΘΙΟ 1 
ΤῊΝΜΙΟΘΆΠΟΔΟΟΙΆΝ ΠΙΟΤῈΙ 
Ι( ταλ ΤΕΝΑΙΓΥΤΙΤΌΝ. ΜΗΦΟΚΗ 

ΘΕΙΟΤΟΝΘΥΜΟΝΤΟΥΆΑοιλ ΘΟ: 
ΤΟΝΓΆΡΑΟΡΑΤΌΝ. ΘΟΟΡΩΝΕΚᾺΡ 
ΤΈΡΗΟΕΝ ΠΙΟΤΈΕΙΠΘΠΟΙΗΚΕΝ ιδ 
οπλοχλ.: ΚΑΙ ΤῊΝΠΡΟΟΧΥΟΙΝΤΟΥ 
ἈΙΜΆΓΟΟ᾽ ἹΝΆΜΗΟΟΆΧΟΘΡΟΘΥΩΝ 
ΤἈΠΡΩΤΟΤΟΚΆΘΙΓΗΛΥ ΤΟΝ: 

᾽᾿]}νοτειλιθεηοΑ ΝΤΉνερυθρᾶνθα 
ἈΧΟΟΆΝ: ΘΟΔΙΆΞΗΡΆΟ:ΗΟΠΕΙΡΆΝ 30 
ἈΔΧΕΟΝΤΕΟΟΙΧΙΓΥΤΙΤΊΟΝΚΑΓΓΕΙΤΟ 
ΘΗΟΆΝ ΠΙΟΤΘΙΤΓΆΓΕΘΙΧΗΙΕΡΙΧΩΟ - 
ΠΕΟΆΝ. ΚΥΚΑΩΘΕΝΤ ἈΘΙΠΙΘΙΤΤΆ. 
ΗΜΕΡΆΟ ΤΠΟΤΕΙΡΑἈΧΕΚΗΠΟΡΝΗ 34 


817 [121] ἩἨΕΒΑ. ΧΙ, 38 --- 831. 


ΟΥ̓ΟΥΝΆΑΠΟΩΛΕΤΟΤΟΙΟΆΠΙΘΗΟΆ. 
ΟΙΝ -ΔΕΣΆΜΜΕΝΗ ΓΟΥΟΚΑΓΆΟΚΟ 
ΤἸΤΟΥΟΜΕΤΕΙΡΗΝΗΟ᾽ 


Ιζλυτιετιλέγω" ἘΠ ἈΕΙΨ ΕΙΓᾺΡ 


ΜΕΔΟΙΗΓΟΥΜΕΝΟΝΟΧΡΟΝΟΟ "11Ε 
ΡΙΓΕΔλ ΘΟ ΝΕΑΡΑΙ ΤΕΚΆΙΟΆΜ 
γῶν -καιεζϑλς . χλτοκλι 
ΟἈΜΟΥΗΧΚΑΤΩΝΠρΡΟΦητῶώ:- 


(διλιΆ πιο ΤΕ ΚΑΤῊΓ ΟΟΝΜΙΟΆΟΝ 


818 


“ΤΟΚἈΟΙΆΕΙΆΟ.: ΕἸΡΓΧΟΆΝ ΤΌΔΛΑΙΚΑΙ 
ΟΟΥ̓ΝΗΝ ΕἸΠΕ ΤΎὙΧοΝεαιταγγελιω: 
ΕΦΡΑΣΑΝΟΤΟΜΑΆΑΓΆΧΛΘΟΝΤΏΩΝ.: 
ΘΟΚΕΟΆΝΙΑΥΝΆΜΙΝΙΤΥΡΟΟ: ΕΦΥ 
ΓΟΝΟΤΟΜΑΆΤΆΜΑΧΑΙΡΆΟ: ΕΝ ΘΑΥ 
ΜΑΜΩΘΗΟΆΝΑΠΟΆΟΘΕΝΘΙΆΟσ: 6 
ΓΕΝΗΘΗΟΆΛΝΙΟΧΥΡΟΙΕΝΠΟΆΘΜΩ.: 
ΤΤΆΡΕΜΕΟἈΧΆΑΟΕΘΚἈΑΙΝΆΝΆΆΛΛΟΤΡΙ 
ΟΝ ΘΔΧΕΟΝΓΥΝΆΜΚΕΟσ: ΕΣΆΝΑ, 
ΟΤΆΘΘΘΟ ΤΟΥΟΝΕΚΡΟΥΟΛΥ ΤῸΝ: 
ἈΛΧΟΙΔΕΕΤΎΜΙΠΑΝΙΟΘΗσΟΆΝ: ΟΥ 
ΠΡΟΟΔΕΣΆΑΜΕΝΟΙΤΗῊΗΝΑΤΟΛΥΓΡΟΩ 
ΟΙΝ "ἹΜᾺΚΡΙΤ“ ΓΟΝΟΟΆΝΆΟΤΤΕΆΟΘ 
ΟΟΤΎΧΩΟΙΝ᾽ ΕΤΈΡΟΙΔ ΕΕΜΊΙΤΆΙΓ 
ΜΩΝΚΜΑΟΤΊΓΟΩΝ. ΠαιρΆνελὰα 


ΠΕΒΆ. ΣΙ, 81 --- 86. 


10 


15 


24 


ΚΝ δτι θλθομωμνκλϑυλλα 
ΚΗςΓ' ΕλιθλοθηολνΝ' ΕἸΤΕΙΡΆΟΘΗ 
ΟἈΝ’ δπριοθησλᾶν" ανφοόονώμᾷᾳ 
᾿ΧΟΡΑΟΛΧΠΕΘΆΝΟΝ᾽ ἸΤΕΡΙΗΆΘΟΝ 
ΕΝΜΙΆΩΤΆΙΟ ΘΝ ΑΙΓΙΟοΙι Δ ρθΜᾳα. 
ΟΙΝ᾽ ὙσΤΈΡΟΥΜΕΝΟΙ: ΘΆΙΕΟΜΘΕ 
ΝΟΙ᾿ ΚἈΚΟΧΟΜΕΝΟΙ ὧΝ, ΟΥΚΗΝ 
ἈΞΣΙΟΘΟΚΟΟΜΟς' ΕἸΤερεμεδιλιοιτλλ. 
ΝΟΜΕΝΟΙ -ΚἈΙΟΡΕΟΙΚΑΙΟΙΤΗΆΔΙΟΙΟ: 
ΚΑΟΤἈΙΟΘΟΙΤΑΙΟ ΤΉΟΓΗΚ᾽ ΙΚΑΙΟΥΤῸΙ 
ΤΊΆΝ τες. ΜᾺΡΤΥΡΗΘΕΝΤἜΟΔΙΆΤΗΟ 
ΠΙΟΤΕΩΟσ: ΟΥ̓ΚΕΚΟΜΗΟΆΝΤΟΤΗΝ 
ΕἸΤΑΓΓΕΧΙΆΝ᾽ ΤΟΥΘΥΤΙΕΡΙΉΜΟΩΝ: 
ΚΡΙΤ΄ ΤΟΝ ΤΙΠΡΟΚΧΕΥ̓ΆΜΕΝΟΥ 
ΝἈΆΜΗΧΩΡΙΟΗΜΩΝ, ΤΕΛΧΙΦΌΘΟΩΟΙΝ -: 
ΟΙΓΧΑΡΟΥΝΚΆΙΗΜΕΙΟ.: ΤΟΟΟΥ ΤῸΝ 
ΕΧΟΝΤΈΕΟΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟΝΗΜΙΝΝΘ 
«ΟΟΜΑΡΤΎΡΩΝ -ΟΓΚΟΝΆΠΙΟΘΕΜΘ 
ΝΟΙΠΆΝΤΑἈΙΚΑΙ ΤῊΗΝΕΥΤΙΕΡΙΟΤᾺΆ. 
ΤΟΝΑΆΑΜΕΑΡΤΊΙΆΝ -ΑἸὙΤΤΙΟΜΟΝΗΟΤΡΕ 
ΧΟΜΕΘΝΤΌΝΠΡΟΙΚΕΙΜΕΝΟΝΗΜΙΝ 
ἈΓΟΝΆ" ἈΦΟΡΟΝ᾽ΓΘΟΘΙΟΤΤΟΝ ΤΉΟΙΤΙ 
ΟΤΕΩΟΆΡΧΗΓΟΝ.: ΚΑΙ ΤΓΕΧΙΩΟ ΤΉΝΙΝ᾽ 
ΟΟ, ἈΝΤΥΤΗΟΠΡΟΚΘΙΜΕΝΗΟΛΥ ΤῸ 


819 [209] ΗΈΒΕ. ΧΙ, 86 -- ΧΙ, 2. 


820 


ΧΑΡΑΟΎΥΤΙΕΜΘΙΝΘΝΟΊΤΊΨΡΟΝ -ἈΙΟΧχΥ 
ΝΗΟΚΆΑΤΆΦΡΟΝΗΟΣΧΟ' ΘΝ 6σιλ. 
ΤΕΤΟΥΘΡΟΝΟΥ ΤΟΥΘυΎκθιζλ. 
ΘΗΙΚΕΝ᾽ ἈΝἈΆΑΔΛΟΓΙΟΆΧΟΘΕΓΆΡ ΤῸΝ 
ΤΟΙΧΥ ΓΗΝΥΤΙΟΜΕΜΕΜΝΙΚΟΤΆ. 
ὙΠΟΤΟΩΟΝΆΜΑΡΤΟΟΛΟΝΕισθαΥ 
“ΤΟΝΆΝΤΙΧΛΟΓΙΆΝ ἸΝΆΜΗΚΑ. 
ΜηΗτα ΤΑ Υχλιουμώνοις 
ἈΥΌΜΕΝΟΙ" ΟὙΤΙΩΜΕΧΡΙΟΆΙΜΆ ΤΌ. 
ἈΝΤΊΙΚΑΓΕΟ ΓΗ ΤἈΜΠΡΟΟΤΗΝΆ. 
ΜΑΆᾺΡΤΙΆΝΆΑΝΤΆΓΟΝΙΖΟΜΕΝΟΙ: 
ΙΚΙλιΕἸΙ(ἈΘἈΕΙΟΘΕ ΓΗΟΙΤἈΡΆΚΚΆΗΘΘ 
ὐσ- ΗΤΙΟΥΜΙΝΟΩΟΥΙΟΙΟΔΙΆΆΧΕΓΘΕ 
ΤΆᾺΙ ὙΒΜΟΥΜΗΟΛΙΓΟΡΘΙΙΤΆΜἋ. 
ἈΟΚΥ ΜΗΔΛΟΘΘΙΚΛΥΟΥΥΠΤΙΔΥ ΓΟΥΘ 
ἈΕΓΧΟΜΕΝΟΟ' ΟΝ, ΓΆΡ ἈΓΑΙΤΆΙΚΟ 
ΤΆΔ ΕΎΥΕΙ ΜἈΑΟΤΊΓΟΙΔΕΠΆΝΤΑΆ. 
ὙΝΌΟΝ,ΠΆΡΑ ΟΧΕΤΆΙ ΘΙΟΙΤᾺΙΆΔῚ 
ἈΜΝΥΤΙΟΜΕΝΕΤᾺΆΙ -ΦΟΥΪΟΙΟΥΜΙΝ 
ΠΡΟ ΦΕΡΘΤΆΙΟΘΟ' ΤἸΟΓΑΡΎΟΟΝ, 
ΟὙἸΚΕΙΤΆΙ Δ ΕΥΟΘΘΝΤΙΗΡ᾽ οἰλοχώριο 
ΕΟἸΤΆΙ͵ΤΆΙΔΘΙΆΘ ΗΟ, ΜΕΤΟΧΟΙΓΘΓΟ 
ΜΆΑΟΙΠΆΝΤΕΟ: ἈΡΑΝΟΘΟΙΕΘΟΤΆΩΜς 
ΟΥ̓ΧΎΙΟΙ: ΕΙΤΆ, ΓΤΟΥΟΜΟΘΝΤΉΟΟΑΣΡ 


ἨΕΒΆΒ. ΧΠ, 3 -- 9. 


10 


15 


24 


ΜΕΥΌΝ᾽ ΟΛΕΘΙΤΙ ΓΟΟΥΜΦΕΡΟΝ.:6Ιο 
ΤΟΜΕΤΆΛΔΆΑΕΕΙΝ ΤΗΟΆΓΙΩΟ ΤΗΤῸ 


ΙΗ δΞλδυτγον ἸΤΆΟΆΜΕΝΙΙΤΑΙΔ Ειλ.: 


ΡΟΟΜΕΝΤΌΠΑΆΡΟΝ. οΟΥ̓Δοκειχαρᾶο 
ΕἸΝΔΙΆΧΆΛΛΑΥΤΤΗΟ' ὙΟΤΈΡΟΝΕΚᾺΡ 
ΠΟΝΕΙΡΗΝΙΚΟΝ -ΤΟΙΟΛΔΙΆΥΤΉΟ.. 
ΓΕΓΥΜΜΝΆΟΘΜΕΝΟΙΟ. ἈΠπολαλοοι 
ΚΑΙΟΟΥΝΗΟ᾽ ΑΙΟΤΆΟΙΤΑΡΗΜΕΝΆΟ 
ΧΘΙΡΆΟ -ΚΑΥΓΓΑΙΤΆΡΑΧΕΛΥ ΜΕΝΑ. 
ΓΟΝΆΑΓΆΛΧΝΟΡΘΟΩΟΚΧΤΕ, ΚΆΙΤΡΟ 
ΧΙΆΘΟΡΘΑΟΠΟΙΘΙ ΤΕΤΌΙΟΠΟΟΙΝΥ 
ΜΩΝ -'ΝἈΆΜΗΤΌχωλονεκτρα 

ΠΗ ἈΘΗΔἝΜΆλλΟΝ. ΕἸΡΉΝΗΝ 
ἈΙΟΟΙΚΕ ΤΕΜΘΤΆΠΆΝΤΩΝΙΚΑΙ 
“ΤΟΜΆΓΙΆΟΜΟΝ:᾽ ΟΥ̓ΧΩΡΙΟΟΎΔΕΙΟ 
ΟΥ̓ΘΤΆΙΓΓΤΟΌΝΚΙΝ ΘἸΤΙΟΚΟΠῸΟΥΝ 
ΤΕΟΜΗΤΊΙΟΥΟΤΕΡΩΟΝΑΠΟΤΉΟχΑ 
Ρ' ΤΓΟΟΤΟΥΘῪ ΜΗΤΊΟΡΙΖΑΠΙ 


921 [295] ΗΕΒΗ. ΧΙ, 10 --- 16. 


10 


1ὅ 


24 


κριακοανῳω Φυουγολ.: ἐνοόχάβι ς 
ΑΟΔΥ ΤΉΝ. ΜΙΆΝΘΟΩΟΙΝΙΤΟΆΛΟΙ: 


ΜΗ ΓΙΟΠΟΡΝΟΘΗΚΘΕΗΆΟΟΘΟ) ΟΗΟΛΥ.: 


Οσ, ἈΝΤΊΕρωσεώομιλσ. ἈΠ Δ Ὸ 
ΤΟ. ΓΑΠΡΩ ΤΟΤΌΚΙΆΛΥ ΓΟῪ᾿ ΔΙῸ 
ΤἈΑΙΓΧΑΡΟΤΙΚΑΟΙΜΕΤΈΠΙΤΆ. ΘΕ 
ἈΩΟΝΚΧΑΗΡΟΝΟΜΗΟΆΙΤΉΝΘΥΧΟ 
ΓΙΆΝΆΑΙΤΒΘΆΟΚΙΜΆΟΘΘΗ᾽ ΜΕΤᾺ 
ΝΟΙΆΧΟΓΆᾺΡ ΓΤΟΙΤΟΝΟΥΎΧΘΥΡΕΝ -κ 
ΠΕΡΜΕΤΆᾺ.ἈΑΚΡΥΦΩΝΘΚΖΗΤῊ 
ΟἈΟΛΥ ΤῊΝ: ΟὙὐΓΆΡΠΡΟσδληλγ 
θα λ ομενώοβθικαι 
ΚΕΚΑΛΥΜΕΝΟΤΥΡΘΙ - ΚΆΙΓΝΟ 
φωκλιζοφωκλιθυελι -κλι 
ΟἈΧΤΠΙΓΓΟΘΗΧῸ ΚΡ ΝΗΡΗ 
ΜΆΤΩΝ ΗΟ, ΟΙἸΑΚΟΥΘΆΝΤΈΕΟ. ΤᾺ. 
ΡΗΤΗΟΛΝΤΟΠΡΟΟΤΈΕΘΗΝΑΙΆΥ, 
ΤΟΙΟΧΟΓΌΝ: ΟὙἸΚΕΦῬΕΡΟΝΓΆΡ ΤῸ 
ΔὩΧΟΤΕΆΆΧΟΜΕΝΟΝ: ΚΆΝΘΗΡΙ 
ΟΝΘΙΓΗΤΟΥΌΡΟΥΌ: ἈΙΘΟΚΟΆΧΙΘΗ 
ΓΕΤἍΙ" ΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦῬΟΚΕΡΟΝΗΝ 
ΤΟΦΆΝΤΆΖΟΜΕΝΟΝ᾽ ΜῴΟΘΗΘ 
ΘΙΤΕΝ ΕΚΡοξοσθιμιηκάιθντρο 
ΜΟΟσ᾽ ἈἈΧΧἈΠΡΟΟΘΕΧΗΛΥΘΑΧΤΆΙΟΙ 


ΗΈΒΗΕ. ΧΙΙ, 1ὅ -- 32. 


15 


24 


ΟΝΟΡΒΡΘι ᾿ ΚΑΙΠΟΧΕΙΘΥΖΟΩΝΤΌΟ. 
ἸΧΗΜΕΠΟΥΡΆΝΙΟ) : ΚΑΥΜΥΡΙΆΟΙΝ 
ἈΓΓΕΧΩΝΤΙΤΠΤΆΜΝΗΓΎΡΘΙ᾽ ΚΚἈ εις 
ΚΛΗΟΙΆΠΡΟΩΟ ΤΟ ΓΟΙΚΟΝΆΤΤΟΓΕ 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΝΕΝΟΥΝΟΙΟ -ΚΚᾺΙ 
ΙΚΒΡΙΓΓΗΘΟΩΙΤΆΜΝΜΤΟΟΝ᾽ ΚΑΤ ΘΥῪ 
ΜΆΧΟΙΝΑΙΚΙΩΟΝ ΤΕ ΤΕΆΙΟΜΕ 
ΝΟΝ΄. ΚΔ ΆΘΗΚΗΟΝΘΆΟΜΕ 
ΟΙΤΉΥ ΚΑΟΣΝΙΜΑΆΑΓΙΡΑΝΤΊΟ 
ΜΟΥ ΚΡΙΤ᾽ ΓΟΝἈΆΧΧΟΥΝΤΊΙΠΆΡΑ. 
ΤΌΝΆΒΚΘΑΆ: ΒἈΕΙΠΤΕ ΤΕΜΗΙΤΑΡΙ ΤῊ 
ΟΗΟΘΕΤΟΝΆΛΣΧΆΟΥΝΤΆ. ΘΙΓΆΡΕ 
ΚΕΙΝΟΙΟΥΚΘΣΘΦΎΥΓΟΝ,ΤΌΝΕΙΤΙ 
ΓΗΟΠΆΡΑΙ ΤΗΟΆΧΜΕΝΟΙΧΡΗΜΆ. 
ΤΙΖΟΝΤᾺ -ΤἸΤΤΟΆΧΆΩΟΜΑΆΑΔΧΆΟΜΝΗΜΕΙΟ. 
ΟΙΤΟΝΆΑΠΟΥΝΟΩΟΜΑΠΟΟΤΡΕΦΟΜΕ 
ΝΟΙ: ΟὟ, ΗΦΩΝΗ ΓΗΝΓΉΝΘΟΣ 
ἈΘΥΟΘΘΝΤΌΌΤΕ᾽ ΝΥΝΟΘΕΙΤΗΓΓΘΆ. 
ΤΔΟΆΧΕΓΟΝ.: ΕΤΊΆΤΙΑ 5 Ἐγώϑοιω. 
ΟὙΜΟΝΟΝΤῊΝ -ἈἈΧἈΧΆᾺΚΑΙΤῸΝΙ 
ΟΥΝΟΝ᾽ ΤΟΔΕΘΕΤΊΆΙΤΆ 5 ΔΊΧΟΙ. 
ΤΟΝΟΧΆΘΥΟΜΟΘΝΩΟΝΤΉΝΜΘ 
ΤΆἌΆΘΕΘΟΙΝ: ΘΟΠΕΙΤΟΙΗΉΜΕΝΟΝ -Ἰ 
ΜΆΑΜΘΙΝΗΓΑᾺἈΜΗΟΆΣΧΆἈΘΥΌΟΜΕΝΑ: 


828 [2617] ΓΠΒΕΒΗΕ. ΧΙ, 22 --- 87, 


10 


1 


24 


415 


ἉἯἿὟ 3ο ᾿ΚἈΟΙΆΘΙΆΝΆΟΧΆΑΘΥ ΓΟΝΠΆΡΆ 


ἈΧΜΕΑΆΝΟΝΤΈΘΟ. ΕΧΟΜΕΝΧΆΡΙΝ'᾽ 
ἌΜΗΟ, ἈΧΤΡΘΥΌΜΕΝ: ΕΥ̓Άρεστῶς 
Το -ΜΕΤΆἈΘΥΛΔΑΕΘΙΆΟΙΚΑΙΕ 
λοΥγῸ ΚΑΙΓΑΡΟΘΟΗΜωΝ,ΠΤΥΡΚΑ. 
“ΓἈΝΆΔΛΙΟΚΟΜΝ᾽ Ἡφιλλλαλφιὰ 


δ ενετω: ΤΗΟΦΙΧΟΣΕΘΝΙΆΟΘΜΗΕΙΤΙ 


Ι(«Δ. 


ἈἈΧΝΘΆΝΘΟΘΘ᾽ ΔΙΆΤΆΥ ΓΗΟΓᾺΡ 
ΕἈΆΘΟΝΤΊΝΟΕΟ. ΞΒΘΝΙΟΑΝΤΈἝΟΑΣΓ 
ΓΕΧΟΥΓΟ ΜΙΜΝΗΟΘΙΚΘΟΘΕΤῸΝ. 6 
ΟΜΙῸΟΝ ΘΟΟΥΝΔΘΆΕΘΙΜΕΝΟΙ ΤῸ) 
ΙΞἈΚΟΧΟΥΜΕΝΟΩΝ -ΘΟΚΆΙΛΔΥ ΤΟΙ 
ΟΝ ΟΘΝΟΟΩΜΑΤῚ ΤΙΜΙΟΘΟΟΓΆΜΟ 
ΕΝΊΤΆΟΙΝ, ΚΑΙΗΚΥ ΤΗΆΧΜΙΆΝ 

ΤΌῸΟ᾽ ἸΤΟΡΝΟΥΟΓΆᾺΡΙΚΑΙΜΟΙΧΟΥῸ 
ΚΡριΝθιοθο ἈΦιλΑργΓΥβοοοτΡο 


ΠῸς ἈΡΙΚ(ΟΥΜΕΟΝΟΙΓΟΙΟΠΆΡΟΥΟΙΝ᾽: 


ἈΥΓΟΟΓΆΡΕΙΡΗΚΕΝ, ΟΥ̓ΜΗσθᾶνῳ, 
ΟὙΔΟΥΜΗΟΘΘΕΓΚΆΑΓΤΓΆΆΘΙΠ͵ΟΩ᾽ ὡὉ 
ΤΕΘΑΡΡΟΥΝΤΆΟΘΗΜΔΑΆΟλΕΓΕΙΝ: 
ΚΟΒΜΟΙΚΟΗΘΟσ: ΟΥ̓ΨΦΟΕΗΘηΗΟΟ 
ΜΑΙΤΙΠΟΙΗΘΘΙΜΟΙΆΝΟΝΟ᾽ 


ΝνημονεγετετωνηγούμενοωΣ 


824 


ὙΜΩΟΝ. ΟἸΤΙΝΕΘΕΆΆΧΗΟΆΝΥΜΙΝ. 


ΗΈΒΆ. ΧΠ, 38 -- ΧΙΠ, 1. 


10 


158 


24 


“ΤΟΝΆΟΓΟΝ ΓΟΥΘΥ ὦΝ, ἈΝΆΘΘ 
ΦΡΟΥΝΤΈΕΟ ΓΗΝΕΚΕΧΟΙΝΤΉΟΛ. 
ΜΆΟΤΡΟΦησ. ΜΙΜΘΙΟΘΘΤΉΝΤΙΟ 
ΤΙΝ᾽ ΙΌΧΟ -ΧΘΕΟΚΆΑΙΟΗΜΕΡΟΝ: ΟΑΥ 
“ΓΟΟΚἈΑΙΘΙΟ ΤΟΥ λων Ας ». 
Ὁ ἈΧΑΙΟΠΟιΙκ οι ΣΈΟ. ΜΗ 
ΤᾺΡΆΦΕρΡΘοΟθα. ΚἈἈΧΟΝΓΆΡΧΑΡΙΤῚ 
ΕΕΕΧΙΟΥΟΘΑΓΤΉΝΚΑΡΔΟΆΧΝ: ΟΥ 
βρώμλοιν: ενοιο, οὐκωφϑλιθη 
ΟΝ. ΟἸΠΕΡΙΤΙΤΆΓΓΗΟΆΝ ΤΕ ΕΧΟΜΕΝ 
ΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝ: ΘΣΟΥῪ, φᾶγθινου 
ΙΞΕΧΟΥΟΙΝΘΞΟΥΌΙΆΝ. ΟΥ̓ΤΗΉΘΚΗΝΗ 
ἈΧΓΡΘΥΌΟΝΤΈΕΟ ΝΓἈΡΕαιοφΦεροτΆι 
ΖΩΟΦΟΝ᾽ΓΟΛΙΜΑΆΤΙΕΡΙΑΜΑΆᾺΡ ΤΙΆΟΕΙΟ 


ΤἈΆΧΓΙΆΔΙΑΧ ΓΟΥΆΡχιερεῶσ. ΤΟΥ 


ΤἈΟΩΟΜΑΆΓΆΚΑΓΓΑΚΚΘΘ ΤΆ ΙΘ ΣΟΥ ΓΗ 
ΤᾺΡΕΜΕΟΛΆΧΗΟ' ΙΟΚΆΗΡΟ ΝΑΆΧΓΙΆΘΗ 
ἈΟΧΓΓΟΥΤΔΙΟΥΧΔΙΜΆΓΟΟ ΓΟΝΆΔΛΟΝ: 
ΕΣ ΤΗΟΠΆΡΘΜΕΟΛΗΟΘΙΤΆΘΕΝ᾽ ΤῸΙ 
ΝΥΝΕΣΕΡΧΟΜΕΘΑΤΙ}ΡΟΟλΥ ΓΌΝΕΣΩ 
“ΓΗΟΙΤΑΡΕΘΜΕΟΧΗΟ ΤΟΝΟΝΙΆΙΟΜΟΝ 
ΧΥΤΟΥΨΦΕΡΟΝΤΟ ΟΥ̓ΓΆΡΕΧΟΜΕΝ 
ΩΔΕΜΘΝΟΥΟΆΝΠΙΤΟΛΙΝ -ἈΧΆΧΙΤΗΝ 
ΜΕΆΧΧΟΥΟΆΝΕΠΙΖΗ ΤΟΥΜΕΝ᾽ ΔὐλΥ 


835 [225] ἨΈΕΒΕ. ΧΙΠ, 1 --- 15. 


ἈΓ 


10 


94 


“ΤΟΥἈΧἈΝΑΨΕΡΟΜΕΝΘΥΟΙΆΝΆΙΝΘΟΘ 
σ. ΑΙΔΤΤΑΝ ΓΟΟΤΩΘΟΣ ΤΟΥ ΤΓΕΟ 
ΤΙΝΙΚΑΡΠΟΝΧΘΙΆΘΩΝ - ΟΜΟΆΧΟΓΟΥ 
ΤΩΝ," ΓΟΟΟΝΟΜΑΆΤΊΔΥ ΤΟΥ" 


] ΗΟΛΟΟΘΥΤΤΙΥΙΑΧΟΙΚΑΙΚΟΙΝΟΜΝΙΆΟ ΜΗ 


ΕἸΙΆΧΝΘΆΝΕΟΘΕ -ΤΟΙΛΥ ΓΆΙΟΓᾺΡ 
ΘΥῸΟΙΔΙΟΘΥἈΧΡΕΟΤΗΤΆΙΟΘΟ 
ΕἸΘΕΟΘΕΤΟΙΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙΟΥΜΟΩΝ 
ΚΑΟΥΤΙΘΙΚΕΤῈ -ΑΥ̓ΓΟΙΓΑΡΆΓΡΥ 
ΤἸΝΟΥΟΙΝΥΤΙΘΡΤωΝ υχώνυ 
ΜΩΝ-:ΘΟΧΟΓΟΝΆΙΤΟΔΟΩΘΟΝΤΈΟ 1 
ΜΆΜΕΤΆΧΑΡΑΟΤΟΥ ΤΟΠΟΙΩΟΙΝ 
ΚΟΜΗΟΤΕΝΆΖΟΝΤΕς᾽ ἈΧΥῸΟΙΤῈ 
ἈΕΟΓΑΡΥΜΙΝΤΤΟΥ ΓΟ ΠΡΟΟσΘΥ 
ΧροΟΘαπερημών: ΤΤΕΙΘΟΜεθλγὰλΡ 
ΟΤΙΚΑΧΛΗΝΟΥΝΕΙΔΗΟΘΙΝΟΧΟΜΕΝ: 
ενπταονιαλωσθελοντέεολνᾳα 
στραφεοθλν περιοοοτερωολα 
ἈΡΑΚΑλ ΤΟΥ ΤΟΠΟΙΗΟΆ. - ΝΜ ΆΑΤΆ. 
ΧΙΟΝΆΤΙΟΚΑ ΑΘ ΤΆΘΩΥΜΙΜΝ᾽ ο 
ἈἈΕΘΘΟΤΉΟΘΙΡΗΝΗΟ: ΟἈΝΆΓΆΓΟΩΝ 
ΕΚΝΕΚΡΩΟΝ ΤΟΝΠΟΙΜΕΝΆΤΩΝ 
ΠΡΟΚΆΤΟΟΝ ΓΟΝΜΕΓΆΝ: ΒΝΆΙΜᾺ 
ΤΙΛΔΟ,ΘΗΙΚΗΟΛΙΩΝΙΟΥ. ΤΌΝΚΙΙ 


ΗΕΒΆ. ΧΙΠ, 16--- 30. 


10 


24 


ΗἩΜΟΝΙΝ.: ΚἈΑΓΑΡΤΗΟΣΛΙΥΜΆΟ. ΕΝ 
ΤΠἈᾺΝΤΙΕΡΓΩΆΓΆΘΟΩ:. ΘΙΟΤΟΙΤΟΙΗΟΆΙ! 
ΤΟΘΘΑΗΜΆΔΛΥ ΓΟΥ ΠΟΙΩΟΝΕΝΥΜΙ 
ΤΟΕΘΥΆΧΡΘΟΤΓΟΝΕΝΟΜΤΠἊΟΟΝΑΥ ΤΟῪ..Ἀ. 
ΥΧΎΥ. ὦ, ΗΛ ΟΞἈΑΕΙΟ ΓΟΥΟΛΙΟΟΝΆΟΘ 
ΤΩΟΝΆΙΟΝΩΝΆΜΗΝ᾽: 
Ἰ᾿Π]χρακαχωλθυμλολλθλάφοι: ἈΝ 
ΧΕΟΘΕ ΓΟΥΧΟΓΟΥ ΓΗΟΙΤΑΡΆΚΆΗΟΘΘ 
ΟΟ-: ΚΑΙΓΑΡΑΙΧΕΡΑΧΘΩΟΝΕΙΠΘΟΤΙ 
ἈΛΥΜΙΜ᾽ ΓΙΝΩΛΟΙΚΞΘ ΤΕ ΤΟΌΝΆΛΔΛΟΘΑ 
[ρον τιμοοθοναπολοαγιμονιον: “6 
᾿ΘΟῪ, ΕἈΝΤΆΧΙΟΝΕΡΧΗΤΆ. ΟΥ̓́ΟΜ. 
ὙΜΆΟ. ἈΟΠΑΟΛΟΘΕΠΆΑΜΝΤΆΟσΟ ΓΟΥῸ 
ΕἸΓΟΥΜΕΝΟΥΟΥΜΩΝ - ΚἈΠΤΆΝΓΓΆΟ 
ΤΟΥΟΆΧΓΙΟΥΟ ἈΟσΘΠΆΖΟΝΤΆΥΊ 
ἈΚ. ΟΙΆΑΤΤΟ ΓΗΟΪΓΓΆΛΙΆΟ' ἨΧΆΡΙΟΜΘ 
ΤΆἈΙΤΑΝΤΩΟΝΥΜΟΝ᾽ ἌΜΗΝ -: 


ΠΗ ἙερλιοΥ : ἘΓΡΆΦΗ ἈπὼῸ 'ἍΤΆΛλΙΆ ΟῚ 
β στίχων ΥΝ: 


ΤἸΤΆΥἈΟΥ ΕΠΙΟΤΌΛΧΗ 
1 ΤΙΊΜΟΘΕΟΕΟΝ ἃ. 


,} Ι ΥΧΟΟΆΠΠΟΟ ΤΟΧΟΟΧΥΊΥ. ΙΚΑΙΓΕΤΤΙΤΆ. 


827 [258] ΗΕΒΕ. ΧΠΙ, 30 --Ἰ. ΤΙΜΟΤΕ 1,1. 


10 


16 


24 


ἃς 


ΓΗΝΘΥΤΊΡΟΗΜΩΟΝ .: ΚΑΙΧΥῪ 
ΤΗΗΟΘΆΤΠΙΔΟΘΟΘΗΜΟῸΝ -ΤΊΜΟΘΕῸΩ 
ΓΝΗΟΙΦ ΓΕΚΝΟΩΘΝΊΤΙΟ ΓΕΙ ΧΆΡΙΟ 
ΘἈΆΘΟΟΘΙΡΗΝΗ. ἈΤΤΟΘΥΤΙΡΟΗΜΩΝ. 
ΚΑΟΧΥΙΥΤΓΟΥΚΥΉΗΜΟΩΝ: 


Ιζλϑω ΟἸΤἈΡΕΙΚΑΛΑΘΟΛΟΕΤΙΡΟΟΜΘΙΝᾺΆᾺ,! 


δβνεεοὼ -ΠΟΡΘΥΟΜΕΝΟΟΘΙΟΜΆΚΘ 
ΔΟΝΙΆΝ -ἹΝΜΆΙΤΑΡΑΓΓΙΆΧΕΙΟΤΊΟΙΝ 
ΜΗΘΤΈΡΟΔΙΔ ἈΟΙΚΆΆΧΘΙΝ᾽ ΜΗΆΔΘ 
ΤΡΟΘΕΧΘΙΝΜΥΘοΟΙΟ: ΚΑΙΓΕΝΘΆΛΧΟ 
ΓΙΙΟΆΛΙΤΕΡΆΝΤΟΌΙΟ. ἈΓΤΙΝΘΟΖΗΤῊ 
ΟΘΙΟΙΤΑΡΕΧΟΥΟΙΜΆΆΔΧΟΝ. ΗΟΙΚΟΝΟ 
ΜΙΆΝΘΥ.-ΤΉΝΕΝΠΙΟΤΕΙ ΤΟΛΘΤΕῈ 
ἈΟΟΤΗΟΠΑΡΆΓΓΕΛΙΆΟ, ΘΟΤῚΝ, ἈΓΆᾺ 


ἽἼΤΗΕ ΙΙΚἈΑΘΑΡΑΟΙΚΆΡΔΙΆΧΟ -ΚΑΙ 


ΟὙΜΝΕΙΔΗΟΘΕΟΩΟΆΓΆΘΗΟ -ΚἈΆΙΠΟΤῈΕ 
(ΟΟΛΧΙΝΥΤΙΟΚΡΙ ΤΟΥ ΦΟΝΤΙΝΕΘΟΧΟΤῸ 
ΧΗΟΆΧΝΤ ΘΟΘΣΘΤΡΑΙΠΙΗΟΆΝΕΙΟΜΆ 
“ΤἈΙΟΧΟΓΙΆΝ᾽ ΘΘΆΧΟΝΤΈΟΘΙΝΆΙΝΟ 
ΜΟΔΙΔΑΟΚΆΛΟΙ. ΜΗΝΟΟΥΝΤΕςσ. 
ΜΗΤΘΆ, ἈΘΓΟΥΌΙΝ -ΜΗΤ ἙΠΕΡΙΤῚ 
ΝΟΟΔΙΧΕΘΕΆΧΙΟΥΝΤΆΙ: ΟΙΔΆΜΕΝ 
ἈΘΟΤΙΚΑΧΛΟΟΘΟΝΟΜΟΟσ: ΕἈΝΤΊΟΛΥ, 
ΤΟΝΝΟΜΙΜΟΩΟΟΧΡΗΟΗΤᾺΆΜ εἰλῴς 


Ι. ΤΙΜΟΤΗ. Ι, 1 ---9. 


10 


55! 


ΤΟΥ ΤῸ: ΟΤΊ Δικ. ΜΟΜΟΟΘΟΎΚΘΙ 
ΤἈΙ ἈΝΟΜΟΙΟΔΟΘΙΚΑΙΆΝΥΤΙΟΤΆΙς 
ΤΟΙΟ. ἈσεκεοικΙἈ ΜΑΡΤλοισ. ἃ 
ΝΟΟΙΟΙΟ. ΚΙ ΑΚΘΚΗλΟ σ᾽ πλτρώλῳ 


Ἀο Κκααμητρωλωλιο ἈΝΆΡΟΦο 


ΝΟΙΟ ΊΤΟΡΝΟΙΟ. ἈΡΟΒΝΟΚΟΙΓΆΙΟ. ἈΝ 
ἈΡΑΠΟΔΛιΟΤΆιΙΓΠ. γΘΥΌΤΆιΟ. Εφιορ᾽ 
ΙΚΟΙΟ. ΙΚἈΙΕΙ ΤΕ ΤΕΡΟΝΤΉΥΓΙΑΙΝὃ 
ΟΗΔΙΔΑΟΙΚΑΛΙΆΑΝΤΊΚΘΟΓΓΆᾺΙ "ΚΑ. 
ΤἈΤΟΘΥΛΆΧΓΓΘΆΙΟΝΤΤΉΗΟΔΟΞΗΟ- ΤΟΥ 
ΜΑΆᾺΚΑΡΙΟΥΘΎΥΟ, ΕἸΠΙΟ ΓΕΟΥΘΗΝΕΓῸΟΣ 


Χαρινθχω ταν ΑΥ ΝΑΜΩΟΆΝΤῚ 


“με. ΧΙ ΓωκοθημώῶνΝ.': ΟΤΊΤΙΟ 
“ΤΟΝΜΘΗΓΗΟΆΤῸ -ΘΕΜΕΝΟΟΕΙΟΔΙ. 
ἈΚΟΝΙΆΝ᾽ ΤΟΠΡΟΤΈΡΟΝΟΝΤΆ.λΆ. 
σφημονκλλλ ως ΤΉΝνκλυγ 
ΕΡΙΟΤΉΝ᾽ ἈΧΧΧΗΛΆΧΘΗΘΗΝ. ΟΤῚ 
ἈΓΝΟΩΝ. ΕΠΟΙΗΟΧΕΘΝΑΆΤΠΗΙΟΤΊΙΆ.Υ 
ΤΤΕΡΕΙΤΑΘΟΝΆΟΘΕΝ,. Ε. ΧΆΡΗ ΤΟΥ 
ΚΥΗΜΩΝΜΘΤΆΠΙΟ ΓΕΩΟΚΆΙΆΓΑ. 
ΠΗΟΤΉΟΘΕΝΧΟΝΥ -" ΠΙΟΤΟΟΘΟΆΟΓΟΟ 
ΙΚ(ΛΙΙΤΑΟΗΟΆΤΤΟΔΛ ΟΧΗΟΆΣΙΟΚΟ᾽ ΟΤΊΧΟ 
ΙΌ. ΗἈΘΕΝΕΙΟΤΟΝΙΚΟΟΜΟΝ -ἈΜᾺΡ 


ΤΟΛΟΥΟΟΟλΙ ΟΝ, ΠΡΟ ΤΤΟΟ. ΕΜ 


829 [270] Ι. ΤΙΜΟΤΗ. 1, 9 -- 15. 


1ὅ 


94 


ΘΓ ἈΧΆΆΧΔΙΧΤΟΥ ΓΟΗΆΧΘΗΘΗΝ: 
Ι'ΙΝΜΆΕΝΕΜΟΙΠΡΩΟ ΤΩΘΝΑΘΙΣΗΤ, 
ΙὈΧΟΤΗΝΙΙΆΟΆΧΝΜΑΆΚΡΟΘΥΜΙΆΑ: 
ΠΡΟΟΥΤΙΟΤ ὙΠΟ ΤΟΝ μθλλοΝ 
ΤΟΩΝΙΠἊ.ΟΤΕΥΘΙΝ ΘΑ. ΤῸ - ΕΖ 
ηνλιώνιον. τω λϑελοιλθι ΤΩΝ 
»Ἑἀὧνῶν -ἈΦΘΆΡΤῸΩ -ἈορΆτω: 
μονωοοφῶ -Θὼ -ΤΙΜΗΔΟΞΣΆΘΙΟ 

Γ᾽ ΓΓΟΥΟΛΙΩΟΝΑΟ ΤΩΟΝΑΙΘΟΝΟΜΝΆΜΗ, 

᾿] ΧΥΤΗΝ ΤΗΝΙΤΆΑΡΑΓΓΘΆΙΆΝΤΆΡΑ 
ΤΊΘΕΜΆΙΟΟΙ “ΤΕΚΝΟΝΤΊΜΟΘΕΕ: 
ΚἈΑΓΓΑΓΓΑΟΠΡΟἈΧΓΟῪΥ ὉΧΟΘΙΠΟΘΙΡΟΦῬΗ 
ΤΊΧΟ: ΝΆΟΤΡΑ ΓΕΥΗΘΝΔΥ ΤΆΙΟ 
“ΤΗΝΚΆΑΛΗΝΟΤΡΑΤΊΆΝ.: ΕΧΟΝΤῊ 
ΠΙΟΤΙΝΙΚΟΧΓΑΘΗΝΟΥΝΕΙΔΗΟΙ: 
ΗΝ, ΓΙΝΘΟΑΙΤΘΟΘΆΜΟΝΟΙΠΕΡΙ ΤῊ 
ΤΠΟΤΉΝΕΝΔΑΥΆΧΓΗΟΘΆΧΝ᾽ ΟΝΕΟΤῚ 
ὙΜΕΝΘΟΟοιΚΑΙΆΧΕΣΑΝ Ροσ: ΟΥ̓Ό, ΠᾺΡ 
δ λ ΚΑ ΤΩΟΛΧΙΤΆΝΑΆ ΜΆΠΆΔΟΥ 

ΣΧ, ΘΩωΟΙΝΜΗΚΒΆἈΧΟΦΗΜΘΒιΝ: 
ΤΠλρακαλώουν ΠΡΟ ΤΟΝΠΆΝΤΟΩΣ. 

ΤΤΟΙΘΙΟΘΆ ΘΗ ΘιΟ -ΠΡοσαυύχΆσ: εν 
ΤΕΥ ΣΕΙΟ: ΕΥ̓ΧΑΡΙΟΤΙΆΟΥΠΕΡΙΠΆΝ 
των ἈΝΟΩΝ: ὙΤΙΕΡΕΆΟΙΆΘΟΩΝ -ἰς 


8830 Ι. ΤΙΜΟΤΗ.Ι, 19 ---ἰΙ, 3. 


10 


24 


ΠΆΝΤΩΝΤΌΟΟΝΕΝΥΤΙΕΡΟΧΘΙΟΝ 
ΤῸΝ -ΝΆΗΡΘΜΟΝΚΆΙΗΟΥΧΙΟΝ 
ΕΙΟΝΑΙΆΓΟΜΕΟΝ -ΘΝΙΤΑΟΗΘΥΆΔΆΕΘΙ 
ἈΚΑΙΟΒΜΝΟΤΉΤΙΊ ΤΟΥ ΤΟΓΆΡΙΚΑ. 
ἈΟΝΚΆΙΆΣΤΟΔΛΘΙ ΤΟΝ ἘΝΟΤΙΟΝ 
ΤΟΥΟΡΟΗΜΟΩΟΝΘΥ ΟΟ,ἸΑΝΤΆΟΆΣΝ 
ΘΡΩΙΤΟΥΟΘΕΘἈΑΘΙΟΩΟΘΗΝΆΙΚΑΙ 
ΘΙΟΘΠΠΙΓΝΟΩΟΙΝΆΑΛΗΘΕΘΙΆΟΘΑΆΘοειΝ: 
ΕΘΙΟΓΆΡΘΟ:-ΘΙΟΚΑΙΜΘΟΙΓΗΟΘῪ 
ἈΝΟΩΝ -ἈΝΟΌΧΟΙΟ: ΟΔΟΥΟΘΑΥ ΤῸΝ 
ἈΝΤΊΛΥ ΓΡΟΝΟΤΙΕΡΠΆΝΤΩΝ᾽: 
ΤΟΜΑΆᾺΡΤΎΥΡΙΟΝΚΆΟΡΟΙΟΙΆΙΟΙΟ: Εἰ 
σΟ,ΕΤΕΘΗΝΕΟΓΩΚΗΡΥΣΚΆΔΙΤΟ 
ΟΤΟΧΟΟ-:ἈΧΛΗΘΘΙιΆΝΆΘΓΩΟΥΥΘΥλΟ 
ΜΆ. λοι ἈλΟσθθνῶΝ ΝΙΤΙ 
σγεικλληθθιᾶ: ΒΟΥΆΧΟΜΑΆΙ! 
(ὙΝπροοσθυχθοθαι Ττουολνβλο 
ΘΝΙΤΆΝΤ ΤΙ ΓΟΤΤΟΣΘΙΤΒΡΟΝΤΆΟΘΟΟΙ 
ΟὙΌΧΕΙΡΑΟ- ΧΩβισοργηοκλιλᾶλο 
ΓΙΟΜΟΥΦΟλΥ ΤΩΟΓΥΝΆΝΑΟ 
ΕΝΙΑΙΓΑΟ ΤΟΧΗΚΟΟΜΙῸ -ΜΘΟΤᾺ 
»ΔΟΥΟκΚΑΙοφΦ ΡοΟΥΝηοκοοΜεῖ 
ΕΔΥΤΆΘ: ΜΗΘΝΙΤΆΘΓΜΑΆΟΙΧΡΥΌΙΩ 
ΗΜΆΡΓΑΆΡΙΓΆΙΟ -ΗΪΜΆΑΓΙΟΜΩΠΟ 


881 [269] Ι. ΤΙΜΟΤΗ. [Π, 3 --- 9. 


10 


1ὅ 


20 


24 


ἕ: 


7 


ἈΥΤΓΕΆΧΗ -ἈΆΛΟ, ΠΡΕΠΘΙΓΥΝΆΙΣΙΝ. 
ΕἸΤΑΓΓΕΆΧΟΜΘΕΝΑΆΙΟΘΘΟΟΘΒΘΕΘΙΆΝ. ΑΙ 
ΘΡΓΩΝΆΓΆΘΟΩΝ᾽: ΓΥΝΗΘΝΗΟΥ 


ΧΙΚΧΜΑΝΘΆΝΕΤΌΣ - ΕΝΙΤΑΟΗΥΤΙΟΤᾺΆ. 


ΓΗ ΑΟΔΆΟΚΕΘΙΝΔΟΓΥΝΆΙΚΙ ΟΥ 

ΙΚ ἜΤΤΙ ΓΡΕΙΤὼ -ΟΥὙΔΕΛΥΘΕΝΤΙΝ 
ἈΝΑΡΟΟ-ἈἈΥΛΆλΘΙΝ Ια νηουύχιλ ἃ 
ΔΑΜΤΆΡΠΡΩ ΓΟΟΘΠΆΆΟΘΗ.ΘΙΓΤΆ. 
ΕΥᾺ: ΚΑΟΑ'κΑἈΜΟΥΚΗΙΠΠΙΆΑΤΉΘΗ. 
ΗἈΛΕΓΥΝΗΘΣΑΤΙΆΑΓΓΉΘΘΙΟΆ. ΕΝΝΤΑ. 
ΡἈΕΛΧΟΘΙΓΕΓΌΝΟΝΝ ΟΟΘΗΟΘΤΆΠΙΔ 6 
ΔΟΧΓΓΗΟ ΓΕΙΚΝΟΓΟΜΝΜΙΆΟ: ΘΆΝΜΗ 
ΜΟΩΟΙΝΘΝΠΙΟΤΕΙ: ΚΑΙΆΓΆΤΤΗ -ἰς 
ἈΓΙΆΟΜΩ -ΜΕΤἈ ΘΟ Φροουύνης 


| [ ΠΙς ΤΟοολοΓ Ος᾽ ΘΙ ΓΙΟΘΙ ΠΟΚΟΠΉΟΡΕ 


ΓΕΤᾺ.: ΚΑΛΟΥΕΡΓΟΥΕΙΤΙΘΥΜΘΙ: 
ἈΘΙΟΥΝ,ΤΟΝΕΙΠΙΟΙΚΟΙ͂ΤΟΝ. ἈΝΕΙΤΙ 
ἈΘΙΓΓΓΟΝΕΙΝΆΙ ΜΙΧΟΓΥΝΆΙΚΟΟ 
ἈΝΆΡΑ: ἐπὶ Ἰρημϑοιοῦ ᾿οὠΦρονλ' 
ΚΟΟΜΙΟΝ᾽ Φιλόσενον" δ Α ΚΤῚ 
ΚΟΝ᾽ ΜΗΠΆΦΟΙΝΟΝ -ΜΗΠΆΗΚ 
ΤῊΝ -ἈΛΧΆΔΛΕΙΤΙΘΙΚΗ -ἈΜΆΧΟΝ.-:Ἁ 
ΦιΙΧΆΡΓΥΡΟΝ -ΤΟΥΊ ΟΥ̓ οκούκὰ 
ἈΦΟΠΡΟΪΟΤΆΜΕΝΟΝ᾽:᾽ ΤΕΙΚΝΆΘΧΟ. 


1. ΤΙΜΟΤΗ. Π, 9 --- ΠΙ, 4. 


10 


18 


24 


“ΤἈΕΝΥΤΙΟΤΆΓΗ ΜΘΕΤΆΠΆΘΗΟΟΒ 
ΜΝΟΤΉΤΟΦΚ᾽ ΕἸΔΘΤΊΟ ΓΟΥΔΟΥ 
ΟΙΚΟΥΤΙΡΟΟΤΗΝΑΆΑΙΟΥΚΌΙΔΟΕΝ. ΠΟ 
ΕΚΙΚΛΗΟΙΆΟΘΥΘΙΠΜΘΆΗΟΕΤΆΡ 

ἈΜηνεοφυΥτον ἸΜΆΜΗΤΎΦΩΘοις. 
ΘΙΟΚΡΙΜΆΘΜΠΕΟΘΙ ΤΟΥ κολΟΥ" 
ἈΘΙΔΘΑΥ ΤΌΝ. ΚΟΙΜΆΡΤΎΡΙΆΝ 
᾿ΚἈἈᾺΛΗΝΕΧΕΘΙΝΆΠΟΤῸΝΕΘΣΩΘΕΝ: 
᾿'ΜΝΆΜΗΘΙΟΟΝΕΙΙΟΜΟΝΟΜΊΤΙΘΟΘΙ 
ΚΑΟΤΠΤΆΓΙΔΑ ΤΟΥ υΆ κολου: 

Δ κκονογοωολυτῶς. σΘΜΝΟΥῸ ΜΗ 
ἈΙΧΟΓΟΥΟ ΜΗΟΙΝΩΙΤΟΆΧΆΩΤΙὋΟΟΟΘ 
ΧΟΝΓΓΆΟΓ᾽ ΜΗΘΟΧΡΟΚΈΕΡΆΘΙΟ ΕχονΝ 
ΓἈΟΤΟΜΥΟΤΉΡΙΟΝ ΤῊἨΟΘΠΙἊΟΤΘΟΩΟ 
ΕΝΚΑΘΑΡΑΟΥΝΘΙΔΗσΘΙ" ΚΑΙΟΥΤῸΙ 
Ὁ 6. ΔΟΙΟΜΑΖΘΟΘΩΟΆΝΠΗΠΡΩΣΤΟΌΝ.: 
ΕΓΓΆ. ΧΚΟΝΗΤΟΟΆΧΝΆΝΕΓΙΚΆΛΗ 
ΤΟΙΟΝΤΈΕΟ γυνλικλσ ὠσλυ τς 
οαμνᾷᾶςσ' Μηλιλβολουύσ' νηφΦᾶλλι 
ΟὙῸ: ΤΠΠΙΟΤΆΘΕΝΙΤΆΟΙΝ᾽ ΔΙΆΚΟΝΟΙ 
ΘΒΟΤΩΟΘΆΝΜΙΆΟΓΥΝΆΑΙΚΟΟΆΝΑΆΡΘΟ 
“ΓΘΙΚΝΩΜΝΙΚΑΧΟΩΟΠΡΟΙΟΤΆΜΕΝΟΙ 
ΚΤ ΜΙ ΔΙ ΝΟΙΚῶΝ ΟΙΓΆΡ᾽. 

Ιζ(λλωοσλιλκονησλντες, ΆΘΜΟΝ 


838 [260] Ι. ΤΙΜΟΤΗ. ΗΙ, 4 --- 18. 


ΕΑΥΓΟΙΟΚΑΧΟΝΙΠΕΡΙΠΟΙΟΥΝΤΆΙ 
ΚἈΑΙΠΠΟΧΧΗΝΙΤΑΡΡΗΟΙΆΝΕΝΤΠΙΟ 
ΤΟΙ ΤΉΘΝΧΟΥ ΤἈΥ ΤΆΟΘΟΙΓΡΑΆ 
φωκσλιηπιΖζωνθαθεθινΠροόοοθον 
ΤΆἌΧΘΙ ΘἈΝΘΕΡΆΔΥΝΩ ἹΝΆΘΙ 
ΔΗ. ΠΩΟΔΘΙ- ΕΝΟΙΚω ΚΥΆΝΆ 
στραῷϑοθλι: ΘΙ ΤΙ ΘΟ ΤΊ ΝΘιΚλῊ 
ΟἈΘΥΖΩΟΝΤΌΟ: ΟΤΎΧΟΟΚΆΙΕ 
ἈΡΑΙΩΟΜΑΤΉΗΟολληθεοιλς' 
Ιζλιομολογου μεν Μεγάξοτι. 
“ΤΟ ΤΗΟΕΘΥΟΘΕΘΙΆΟΜΥΟΤΉΡΙΟΝ᾽ 
σεφανερωθηβδνολρικ αλυκλι 
ὠΘΗΈΝΗ͂ΝΙ ὠφθηλγγελοιςσ 6 
ΚΗΡΥΧΘΗΘΝΕΘΝΙΟΙΝ: ΕΠΙΟ ΤΕΥ 
ΘΗΘΝΚΟΟΜΩ" ἈΝΘΆΉΦΘΗΕΝ 
ἈΟΣΗῚ ΤῸ Δ ΕΙΠΙΝΆΡΗΤΌΟΧΣΘ 
ΕἸ ΟΤΕΝΥΟΤΕΡΟΙΟΚΑΙΡΟΙΟΑΠΟΟΤῊ 
ΟΟΝΤΆΨΤΙΝΕΟ ΤΗΟΘΠΙΟΤ σ᾽ ΠΡΟΟ 
ΘΧΟΝΤ ΒΟΠΝΕΥΜΑΆΟΙΠΆΆΝΗΟ -ΚΆᾺΙ 
ΟΔΧΟΚΆΛΙἈΟΔΆΙΜΟΝΙΩΝ᾽ εν 
ὙΠΙοκριοθ αυλολοόογων' και 
ΤῊΡΙΆΟΜΘΝΩΝΤΉΝΙΔΙΆΝΟΥ 
ΜΘΙΔΉΗΟΙΝ᾽ ΚΟΧΥΟΝΤΩΝΓΆΜΕΘΙ. 
ἈΠΕΧΘΟΘΑΙΚΕΡΟΜΑΆΤΩΟΩΝ "Ὁ, ΟΘΟΘ 


Ι. ΤΙΜΟΤΗ. ΠΙ, 18---ἸΥ, 8. 


Ἑ ᾿ 
- τ αν. ἀπλδω ἀκ ἐπὶ 


Κ͵ἼΤἹΟΘΝΘΙΣΜΕΤΆΛΗΨΙΝΜΘΤΆΘΥ 
ΧἈΡΙΟΤΤΘΙΆΟ-: ΤΌΙΟΙΤΙΟ ΤΟΙΟΙΚΆΙΕΙΤΘ 
ΓΝΟΩΟΚΟΟΙΝΤΗΝΆΔΛΗΘΘΙΆΝ᾽:᾽ ΟΤῚ 
ΤᾺΝ. ΚΤΙΟΜΆΚΆΔΛΟΝ ΚΟΥ ΔῈ. 
ἈΠΟΞΚΆΗΤΟΝ - ΜΕΤΆἈΘΥΧΆΡΙΟΤΕΙ 
ἈΟΛΧΑΜΕΆΝΟΜΕΝΟΝ: ἈΓΙΆΖΕΤᾺΆᾺΙ 

Η ΓἈΡΔΙΆΛΟΓΟΥΘΥΚΑΙΘΝ ΤΟΥΣΘ ς᾽ 

᾿| λυτλυτιοτιθεμενοοτοιολλελὰ 
Φοιο. καλοσθοηλιλ ΚΟΝΟΟΧΎΙΝ. 
ΕΝΤΡΕΦΟΜΘΟΝΟΟ ΤΟΙΟΧΟΓΟΙΟΤΉΟΘ ἡ 
ΠΟ τεωοσικΤηΗοκλληοδλλο 
ΚἈΑᾺΧΙΆΘΗ,ΠἈΡΗκολουθηιζλς' 
ΤΟΥΟΔΘΕΘΕΗΧΟΥΟΚΑΓΡΆΩλεΕιο 
ΜΥΘΟΥΟΠΆΡΑΙΤΟΥ ΓΥΜΝΆΖΘΕ 
ΟΘΑΥ ΓΟΝΤΙΡΟΟΘΥΌΘΕΘΙΆΝ᾽ ΗΓΆΡΟΟ 
ΜΑΓΓΙΚΗΓΥΜΝΆΟΙΆ; ΠΡΟΟΘΟΆΙΓΟΝ 
εΟτΙΝ ῬθλιμΜος' ΗἈΘΘΥΌΘεθιλ. 
ΠΡΟΟΙΤΑΝΤΆΘΩΦΦΡΘΑΙΜΟΟΘΟΤΊΝ: 6 
ΤΤΑΓΓΕΧΙΆΝΕΟΧΟΥΟΆΖΟΩΉΗΟ.ΤῊΟ 
ΝΜΥΝΚΑΙ ΤΗΟΜΘΆΛΧΛΟΥΌΗΟ' 
Τ]Πνετοςοολογος. ΚΑ ΗΟ Ά ΤΟ ΟΧΗΟ 

ἈΣΙΟΟ' ΕΙΟΤΟΥ ΤΟΓΆΡΊἸΚΟΙΤΙΟΜΟΝ 
ΚΑΙΟΝΙ ΔυΖώ ΜΕθλ᾿ ΟΤΊΗΛΤΤΙ 
ΙζΖΏΌΞΌΜΕΝ. ΘΠΙΘΩΟΖΟΟΝΤῚ : ΟΟΕΟΤῚΝ 


88ὅ [266] Ι. ΤΙΜΟΤΗ. [Υ͂, ὃ--- 10. 


ΓΟΗΡΤΤΑΝΤΩΜΝΜΆΝΟΝ : ΜΆΆΧΙΟΤΆ. 
ΠΙΟΤΩΝ᾽ ΤἸΤΑΡΑΓΓΕΆΧΧΕΤΑΥ ΤᾺ 
κυλυλ λοκα ΜΗΔΕΙΟΟΟΥΤΉΟ 
ΝΜΕΟΤΉ ΤΟΟΚΑΤΆΦΡΟΝΗΤΩ" Ἀλὰ 
ἈΛΧΙΓΥΤΙΟΟΓΙΝΟΥ ΓΟΩΟΝΤΠΙΟΤΏΝ᾽ 
ΘΝΆΟΓΩ. ΒΜΆΝΆΟΤΡΟΦΗ. νΆγα 
ΤΤΗ. ΕΝΤΤΙΜΙ. ΕΝΙΤΙΟἾΤΕΙ. ΒΝΆΓΝΘΙΆ: 
ΘΒ ΕΡΧΟΜΆΜ ΠΡΟΟΘΕΧΘΤΉΧΝΆΓΝΩ 
ΟΕΙ “ΤῊΤΤΑΡΑΚΧΗΟΘΙ “ΤΉ ΆΛΧΟοιΌΑ. 
Δ: ΜΗἈΧΜΘΑΘΙ ΓΟΥΈΝΟΟΙΧΡΙΟ 
ΜΑΆΓΌΘΟ᾽ ΟΘΛΟΘΕΙΟΟΙΙΆΤΙΡΟΦΗ 
ΤΊΧΟ: ΜΕΤΆἈΘΠΙΘΕΟΘ ὦ ΤΌΏΝΧΘΙ 
ΡΩΝ,ΤΟΥΤΙΡΘΟΚΥ ΤΕρΡΙΟΥ ΤΥ ΤΆ. 
ΜΘΆΘΤΆᾺ.: ΘΝ ΤΟΥ ΓΟΙΟΙΟΘΙ -ΝΆΟΟΥ 
ΗἩΤΙΡΟΚΟΊΤΗ. ΦΆΑΝΕΡΑΗΘΝΙΊΤΆΟΙΝ᾽ 

δ χαοθλυ ΓΚ ΤΉ λυ ΆοικΑ. 
ἈΙΧΕΙΤΕΜΕΝΘΑΥ ΤΌΙΟ' ΤΟΥ ΓΟΓΆΡ᾽ 
ΠΟΙΩ͂Ν, ΚΑΘ ΓΟΝΟΟΟΕισ: ΚᾺΔ 
ΤΟΥΟΧΚΟΥΟΝΤΆΘΟΟΥ᾽ 


Ι ᾿ρεςκυ τερωμηθιτητληξησ. Ἀκὰ 


ἈΛΧΠΆΡΑΚΑΧΘΙΘσΠΡΑ ΝΘ ΤΕΡΟΥῸ 
Φολλθαφουσ πρεοκυτέερλο, ᾿ς 
ΜΡλσ νβωτεραοωολλθλφλσ εν 
ΤΤΆΟΗΆΓΝΕΙΆ: ΧΗΡΆΟΤΙΜΆᾺ 


Ι. ΤΊΜΟΤΗ. ΙΥ͂, 10 --Υ͂, 8. 


10 


15 


' ἈΓΟΟΝΤ ΤΩΟΟΧΗΡΑᾺςΓ ΕΙἈΕΤΙΟΧΗΡΑ. 


ΙΔ. 


ΤΕΚΜΆΑΗΘΚΓΟΝΆΦΔΧΟΙ, ΜΆΘΑΝΘΕ 
ΤΟΘΆΝΠΡΟΤΟΝ -“ΤΟΌΝΙΔΙΟΝΟΙΚΟ. 
ΕὙΌΒΘΕΘΙΝ -ΚΑΙΑΜΥΞΒΆΑΟΆΤΤΟΛΙΔΟ 
ΜΑΥΓΟΙΟΠΡΟΓΟΝΟΙΟ ΤΟΥ ΓΟΓΆΡΘΟ 
ΤΙΝΆΠΠΟΛΕΙΚΤΟΝ. ΘΝΩΙΠΟΝΤῸΥ 
ΘΥ ἨἩἨΛΧΛΘΟΝΤΟΧΗΡΆΑΚΔΙΜΕΜΟ 
ΜΟΜΒΘΝΗ. ΗἨἌΤΠΙΚΕΝΕΙΤΙΘΝ -ἸΚᾺ. 
ΠΡΟΟΜΕΝΘΙΤΆΟΟΆΘΗΟΘΕΟΙ -ΚΆΥΓΆΜΟ 


Ππροσθύχᾶλιο -ΝΥΚΤΟΟΙΚΑΙΉΜερΑσ 


ΗλΛεΕΟΠΑΤΆΛΩΟΆΑ. ΖΩΟΘΆΤΈΘΝΗ 
6 ν᾿ κΚἈαιγλαυ ΤΑΙ ἈΡΑγγθλλα: 
Ι'ΝΆΛΧΝΟΙΠΠΙΆΜΙΓΓΟΙΩΟΙΝ: 


ΕἸ λετις των ΟΝ. ΚΑΟΜΆΔΙ 


ΟΤΆΓΓΩΟΜΝΟΗΝΚΙΘΝΟΥΤΙΡΟΝΟΘΙ “ΤῊ 


 ΠΟΤΙΝΗΡΝΗΤᾺΆΙ -ΚἈΑΙΘΟΤΊΝΆΠΙΤΙ 


ΟΤΟΥΎΧΘΙΡΩΝ: ΧΗΡΑΚΑΤΆΛΧΕΓΕ 
σΘὼ -ΜΗΘΆΔΧΤ ΓΟΝΘ ΤΩΟΝΘΕΞΗ 
ΚΟΝΤᾺ ΒΝΟΟΆΧΝΙΑΡΟΟΓΎΝΗ.ΓΕ 
ΓΟΝΥΊΆ.: ΒΝΕΡΓΟΙΟΆΓΆΘΟΙΟΜΑΆΡ 


ΗΟΕΝ -ΘΙΘΣΕΝΟΔΟΧΗΟΕΝ. οιἰλγιὼ. 
ΤΟΔΆΟΘΕΝΙΝΕΝ . ΕἸΘΆΙΕΟΜΕΝΙΟΙΟ 
ΕἸΤΗΡΚΕΟΕΝ.: ΘΙΤΑΝΤΊΕΡΓωΆΧΓΑΆ. 


β ΤΎῪΡΟΥΜΕΝΗ ΕἸΕΤΈΕΙΚΝΟΤΡ 


8817 [261] Ι. ΤΊΜΟΤΗ. Υ͂, 3 --- 10. 


10 


16 


24 


43 


1Ε 


388 


ΘΟ. ΕΠἨΚΟΧΟΥΘΗΟΘΝ ΝΕΟΤῈ 
ΡἈΑΟΔΕΧΗΡΑΟΠΆΡΑΥ ΓΟΥΠΟΤᾺΝ 
ΓἈΡΚΑΓΓΑΟΤΡΗΜΙΆΑΟΟΥΟΙΝΤΤΟΥ 
ΧΥ-ΓΆΑΜΕΘΙΝΘΘΆΟΥΟΙΝ - ΘΕΧΟΥΌΆΣ. 
ΚΡΙΜΆ.- ΟΤΥ ΤῊΉΝΠΡΟΩ ΤΉΝΠΙΤΙ 
ΟΤΙΝΗΘΘ ΤΉΟΆΝ ἈΜΆᾳἌ,Δεις 


ἈΦῬΓΆΑΙΜΑΝΘΑΝΟΎΟΙΝ. ΤΠΕΡΙΕΡΧΟ 


ΜΕΝΑΆΓΓΆΟΟΙΚΙΆΟ ΟΥ̓ΜΟΝΟΝΙΆΘ 
ἈΡΓᾺ ἈΧΧΔΙΑ λυλροικαι 
ΤΠΕΡΙΕΡΓΟΙ - ἈΧΧΟΥΟΛΧΙΓΆΜΗΔΘ 
ΟΝΤᾺ ΒΕΟΥΧΟΜἈΆΙΟΥΝΝΕΟΩ ΓΕ 


ΟΡΆΟ ΓΆΜΘΙΝ “ΤΕΚΜΝΟΓΟΝΘΙΝ:-ΟΙ 


ΚΟΔΘΟΙΤΟΤΈΕΙΝ -ΜΗΔΕΜΙΆΝΑ. 
«ΟΡμην ΟΝ ΤΩΆΧΝΤΊΚΘΙ 
ΜΕΝΟΩ -ΑΥΔΟΡΙΆΟΧΆΡΙΝ᾽ ΗΔΗ 
ΓᾺΡ ΙΝΘΟ, ΣΟ ΤΡΑΙΤΗΟΘΆΝΟΙΤΙ 
Οὐ ΓΟΥΟΛΣΤΆΝΑΆ: ΘΙ ΔΕΙΤΠΙΟΤΉΕ 
ΧΘΙΧΗΡΆΟ: ΕἸΤΑΡΚΘΙ ΤΩΛΥΤΆΙΟ. 
ΚΑΟΜΗΚΑΡοΘιοθωηθρθικζληοιλ: 
Ι"'ΝΜἈΓΑΙΟΟΝ ΤΟ ΟΧΗΡΑΆΙΟΘΙΤΆΡΙΚΘ 
ΟΘΙ᾿ ΟΙΚΑΆΧΩ ΟΠΡΟΘΟΤΏΣΤΤΘΟ 


Ι ἸρεοκΥ ΓΈροι. ΔΠΤΆΗΟ ΤΙΜΗΟΆΣΙ 


ΟὙΥΟΘωΟΆΝ᾽ ΜΆΔΛΙΟΤΆΟΙΚΟΙΠΟΝ 
ΤΕΟ. ΕΝ ΟγΓωλιλλοκΆλλλο ΧΕ 


1. ΤΊΜΟΤΗ. Υ,, 10--- 18. 


10 


15 


24 


ΓΕΙΓΑΡΉΓΡΑΦΗ -οὐφιμωοισκου. 
ἈΧλοώΝτΤᾺΆ-: ΚΑΙΆΞΙΟΟΟΕΡΓΆΤΗΟΘ 
ΤΟΥΜΙΟΘΟΥΛΥ ΓΟΥ ΚἈΤΆΠΡΕ 
ΟΕὙΥΤΕΡΟΥΚΑΤΉΓΟΡΙΆΝΜΗΙΤΑΆ. 
ΡΆΔΕΧΟῪ: ΕἸΓΤΌΟ, ΘΙΜΗΕΘΠΙΔΥῸ 
ΗΤΡΙΩΝΜΑΡΤΎΡΩΝ: 


| ΟΥὙΌΟΧΜΑΆΡΤΆΜΝΟΝΤΆΟΘΝ: ΕΝΟΤΤΙΟ. 


ΠᾺΝΤΟΝΘΆΘΓΧΕ -ἸΝΆΙΚΆΙΟΙΆΟΙ 
ΤΟΙ ΟΞΚΟΝΕΧΟΎΌΟΙΝ: 
ΙἈΜΑΆΡΤΥΡΟΜΑΆΑΙΘΝΩΤΙΠΟΝΤῸΥ 
ΘΥκλικΥΥΧΥ- ΚΤ ΝᾺ 8 
Κ“ΤΟΩΟΜΝΆΓΓΘΑΟΩΝ ΝΆΓΆΧΥ ΤΆ. 
ΦΥΆΧΆΣΕΙΟ -ΧωρΙΟΠΡΟΙΚΡΙΜΆΤΟΟ' 
ΜΗΜΔΘΝΠΟΙΩΝΙΚΑΙΓΆΤΙΡΟΟΚΆΗΟΙ: 
Χοι ΡἈΑΟΤΆΑΧΘΟΘΟΜΗΔΘΝΙΕΘΙΤΙΤΊΘΙ: ΜΗ 
ἈἈΘΙΚΟΙΝΩΝΕΙΆΛΧΛΆΧΟΤΡΙΆΑΙΟΆΜΑΡΤῚΙῚ 
»,»,Ο᾽ ΟΕΧΥΓΓΟΝΆΓΙΝΝΟΝΤΤΗΡΘΙ ΜΗ 
ΚΕΤΙΥΡΩΠΟΤΕΙ: ἈΆΆΆΧΟΙΝΩΟ 
ἈὉΙΓΟΝΧΡΟ ΔΙ ΤΟΝΟ ΤΟΜΆΧΟΝ.: 
ΚἈΑΓΓΆΑΟΙΤΥΚΝΆΟΘΟΟΥΆΟΘΟΜΝΙΑς: 
ΤΙΝΩΟΝΆΑΝΟΝΑΙΆΑΜΑΡΤΊΆΜΙΠΡΟ 
ΔΉΛΟΙΕΙΟΙΝ -ΤΙΡΟΆἈΓΟΥΌΛΟΘΙΟΙΚΡΙ 
ΟΙΝ -ΤΊΟΝ ΘΚ υελκολούθϑου 
ΟΝ ΟΟΛΥΤΓΩΟΚ ΤἈΘΡΓΆΓΆΚΑ. 


8890 [232] Ι. ΤΙΜΟΤΗ. Υ͂, 18 --- 35. 


10 


18 


90 


24 


4) " 


ἈΧΠΡΟΔΗΆΛΘΕΙΟΙΝ: καυτλλλλώσ 
ΕΧΟΝΤᾺἌ- ΚΡΥΞΚΗΝΑΙΟΥΛΥΝΆΝΤΆΙ 
(ςοιειοινΥτοζυγονλούλοι “ΤΟΥ 

ἈΙΟΥΟΔΟΕΟΙΠΙἊΟΤΆΟ. ΠΑΘΗΟΤΊΜΗΟΆ. 
ΣΙΟΥΘΗΓΕΙΟΘῶΟλΝ -ΝΜΆΜΗΤΌΟΝΟ δ 
ΜΑΆΑΓΟΥΘῪ. ΚΑΙ λυ λλοιζλλιλ. 

Ὁ. ΒἈΧΟΦΗΜΗΤΆΙ ΟΙΔΘΙΠΙΟΤΟΥῸ 
ΧΟΝΤ ΘΟΛΘΟΠΟΤΆΟ. ΜΗΚΆΓΆΦΡΟ 
Μ΄ Τωσλνοτιλλθάφοιειοιν -Ἀλὰ 
λλμλλλονλ ΟΥΧΛΕΥ ΤΑΝ: ΟΤῚ . 1 
ΠΙΟ ΤΟΙΕΙΟΙΝΚΑΙΆΓΆΤΗΤΟΙ: ΟΤῊΟ 

ΙΕε ΘὙΕΡΓΕΘΟΙΧΆΧΟΆΧΝΤΙΆΔΛΜΕΆΝΟΜΕΝΟΙ 
λυ ΤᾺ υλ λοικεκλιπλρλιαλοι 
ΕἸ ΤΊ ΟΘ ΤΈΡΟλΙΔ ἈΟΚΆΆΧΘΙ - ΚΌΜΗ. 
ΤΠΡΟΘΕΡΧΕΤΆΑΜΙΥΓΙΆΙΝΟΥΌΙΆΟΓΟΙΟ. 16 
ΤΟΙΟΤΟΥΚΥΗΜΩΝΙΥΧΎ. ΚΑΙ ΤῊ 
ΚΑΙ ΓΟΥσΘεοια Ν ΙΔ οκΆΆ ΘΑ "ΤῈ 
ΤΥὙΥΦωτΑΙΜΗ Δ ΕΝΕΠΙΟΤΆᾺΜΘ 
ΝΟΟ-ἈΧΧΆΆΧΝΟΟΟΩΝΙΤΠΕΡΙΖΗΤΉΟΕΙΟ 
ΙΞ δ ΧΟΓΟΜΆΧΘΙΆΟ.: Ε σῶν, ΓΙΝΕΈ. 30 
φϑονοοκλιεριο -καλοφημιᾶι Ὑ 
ΤΤΟΝΟΙΆΜΠΙΟΝΗΡΆΙ ΙΆΙΤΆΡΑΆ ΓΡῚ 
ΒΕ αφϑαρμονώωνανῶν το, 
ΝΟΥ͂Ν: ΚἈΠΕΟΤΕΡΗΜΕΝΩΝΤΉΟΘ ο4 


840 1. ΤΙΜΟΤΗ. Υ,, 36 --ΦΥ͂Ι, δ. 


ἈΛΗΘΘΙΆΟ: ΝΟΜΙΖΟΝΤΝΙΤΟΡΙ 
ΟΜΟΝΘΙΝΑΨΥΤΗΝΘΥΟΘΕΙΆΝ᾽ ἈΦΙ 
ΟΤΆΟΘΦΛΧΤΙΙΟΤΟΩΟΝΤΟΙΟΥ ΤῸΝ: 6 
ΟΤῚΝ.ΕΙΤΟΡΙΟΜΟΟΜΕΓΆΟΘΗΘΥΌΒΘΕΘΙΆ. 
ΜΕΤΆΛΥ ΓΆΡΚΘΙΆς' ΟΥ̓ΔΕΝΓΆΡΘΙ 
ΟΕΝΕΓΙΚΑΜΕΝΘΙΟΤΟΝΚΟΟΜΟΝ: ΔΗΠ 
ἈΟΝΟΤΊΙΟΥΛΔΘΟΣ. Δ Σ,....2.. 
Μεθλ᾿ ἘΧΟΝΤἜ Ολ Ροφηνις 
ΟΚΘΙΆΟΜΑΓΆ -ΤΟΥ̓ ΤΟΙΟΆΡΙΚΘΟΘΗ 
σοΟΜεθλ. ΟἹ ΘΕΟΥ ἈΟΜΕΈΝοΟΙΠλΟΥ 
ΤΕΙΝ: ΘΜΊΤΙΓΓΓΟΥΟΙΝΕΙΟΙΤΘΡΆΟΜΟ,. 
ΙΚΟἈΑΙΤΆΓΙΔ Ἀ. ΚΑἈΙΕΙΠΙΘΥΜΙΆΟΘΙΠΤΟΣ 
ἈΧΟ ἈΝΟΗΤῸΌΥΟ - - - - τ τ τ τον » 
ΤΙΝΕΟΒΥῪΥ δι ἐν τ νὰ ἀρ ἐς δ» ἴθι ὁ κ τῶ ὦ ὐ τς ἢ ὦ 
ολεθϑρονκλιαπωλβθιλν' βιΖλ. 
ΓᾺΡΠΆΝΤΤΟΝ δὶ δ ἀςΠ[ιὰ φὸῖα ὠχῶι ἐνῳ φοιοτς ὦ 
ἩΦιλαργυριλ: [ΗΟ ΤἸΝΘΟΟΡΘΓΟΜΕ]) 
[ΝΟΙΆΪΤΕΙΤΑἈΆΝΗΘΗΟΆΝΑΆΙΤΟ ΤΉΟΙΤΙ] 
ποτε έσρέΕΨψΨΠΨσΨἔΕηΗΉἘΕΡΠἔΕΠἘἔἘΠσ ἘΝ 


ΓΆΤΗΝ ὙΤΌΜΟΝΗΝ -- Ὁ ὙὙ τ νο 
ἌβῤΝΜῚ ἈΓΟΩΟΝΙΖΟΥΤΌΝΙΑ. δ Ἂν ἕν “εν τῆν ἤν ες νν 


841 [71] Ι. ΤΙΜΟΤΗ. ΥἹ, ὅ --- 12. 


10 


1ὅ 


ΝΆΓΓΗΟΠΙΟΤΈ Ως. ΕΠΙΆΧΕΟΥΤΉΟΛΙ 
ΟΝΙΟΥΖΩΉΗΟ: ΘΙΟΗΝ, ΘΚΆΉΘΗΟΘ 
ΚἈΑΙΟΜΟΧΟΓΗΟΧΟΤΉΝΚΑΛΧΗΝΟΜΟ 
ἈΟΓΙΆΝ: ΒΝΟΓΠΟΝΙΤΟΆΆΧΩΟΝΜΑᾺΡ 
ΤτΎΡωνΝν: πλαρλαγγεαλλώσοοιενῳ 


ΤΠΙΟΝ τοΥ ΘῪ-“ΤοΟΥΖωογονουν 


ΙΖ 


812 


ΤΟΟΤΆΙΙΑΝΤΆ.-. ΚΟΟΧΥΎ- ΤΟΥ 
ΜΑΡΤΎΥΡΗΟΆΧΝ,.ΤΟΟΕΘΙΠΙΠΤΟΝΤΊΟΥ 
ΤΙΧΑΙΟΥ ΤΗΝΙΑΧΛΗΝΟΜΟΛΟΓῚ 
ἈΝ᾽ ΤΗΡΙΟΆΧΙΟΘΤΉΗΝΕΘΝΤΌΆΧΗΝΑΆ. 
ΟἸΤΠΙΆΟΝ -ἈΝΘΙΠΘΙΆΗΤΙ ΤῸΝ "ΜΕΧΡΙ 
ΠΤ ΎΝ Φ -------ὙΚΥΗΜΟΩΝ 
ἸὙΧΥ ἩΝιΙΚΑΙροιοΙ ΙΟΙΟΆΘΙσΕει. 
ΟΜΆᾺΚΑΡΙΟΟΚΑΙΜΟΝΟΟΛΥΝΑΆΟΤΗΓ 
ΟΚἈΧΟΙΆΘΥΟΤΟΩΟΜΝΕἈΧΟΙΆΘΥΟΝΤῸΝ.: 
κΑιΚΟΤΩΟΝΚΥΡΙΘΥΟΝΤΤΩΝ Ὁ 
μονοςδαχωναθλνλοιλν φῴώσοι 
ΚΟΝΆΠΡΟΟΙ ΤΟΝ. ΟΝ, ΔΈΝΟΥ 
δλΕΙΟΑΝΦΟΝΟΥΔΕΙΔΘΙΝΑΥΝΑΆ. 
ΤᾺΙ Ο, ΤΙΜΗΚΡΑΓΤΟΟΛΙΏΟΜΝΙΟΝΆ 
ΜΗΝ᾽ ΤΟΙΟΠΆΟΥΟΙΟΙΟΕΝΤῸΘ 


 ΥΝΑΙΩΟΝΗΤΑΡΑΓΓΕΧΧΕΜΗΥΝῊ 


ἈΟΦΡΟΝΘΙΝ : ΜΗΔ ΘΗΆΠΗΚΕΝΑΆΙ 
ΘΙΠΠΠΤΆΟΥ ΤΟΥΧΔΗΛΟΩΤΗΉΗΤΊῚ ἈΧᾺ 


Ι. ΤΙΜΟΤΗ. ΥἹ, 19 --- 17. 


24 


πο σέλα με δεν Γ' 


ΕΠ ΤΩ ΘΟ ΤΟΩΤΙΙΆΡΕΧΟΝΤΊΗΜΙΝ. 
ΠΆΑΝΤΆΙΠΑἈΟΥ ΟΙΩΟΒΘΙΟΆΛΙΤΟΆΆΥΌΟΙΝ ἃ 
ΓΆΘΟΕΡΓΘΙΝ ἸΙΆΟΥ ΤΕΙΝΕΝΕΡΓΟΙΟ 
ΙΞἈἌΛΧΟΙΟ ΘΥΜΘΤΆΚΔΟ ΤΟΥΌΘΙΝΆΙ: 
ΚΟΙΝΟΟΝΙΚΟΥΟ: ἈΠΟΘΗΟΛΆΔΥΎΡΙΖΟΝ 
ΤἈΟΘΘΛΥ ΤΟΥ. ΘαΜαλιονιΆλον 
ΕἸΙσΤΟΜΘΆΛΟΝ᾽ ΙΝἈΕΙΤΙΆΧΒΩΝΤΆΙ 
ΤΗΟΛΙΟΝΙΟΥΖΌΗΟ ΤΊἸΜΟΘΘΘ: 
ΤῊἨΝΠΆΡΑΘΗκηνφυλάξον: θς . 
ΤΡΕΠΟΜΘΝΟΟΤΆΟΘΕΘΕΗΧΟΥΌΚΕΝΟ 
Φώνιλο -ΚΑΆ ΝΤἸΘΘΟΘΙΟΤΗΟΥαΥ 
λΟΝΥΜουγνώσαωσ᾽ ἩἨΝΤΊΝΕΟΘ 
ΠᾺΓΓΘΆΆΧΟΜΕΦΝΟΙ. ΤΤΕΡΙ ΤΉΝΤΙΠΟΤῚ. 
ΗΟΤΌΧΗΟΆΝ᾽ 
ΕἸχαριθομαϑυμωνάμηνι 


""»ΈΎόχ» ἢ »»»Ἅ »υΗ;»»» ͵ῦἨ) »»;}»»,δ:Ο Ὁ» 


» »ἭἭ τ οαοδ»δ}ὃ2}Ὕ} --δοϑ . 37 Ὃ Ὁ Σ »Σ ἢ» 


1 ΤΙΜΟΘΘΟΟΝ ἌΕΓΡΆΦΗ ἈΠΟ ΝΙ 
ΙΞῸ]ΤΟΆΕΟΩΌΚς .. .ὄ ........Ὁ- 


ΤἸΑΥΧΟΥ ΕΠΙΟΤΌΛΗ 
ΗΠ] ΤΙΜΌΘΕΟΝ .- Ε-: 


Ι ᾿λγλοολποο τολοοχΥΥ. Άθελη 
ΜΑΆΑΓΓΟΟΘΥ: ΚΑΤΕΙΤΆΓΓΕΆΑΙΆΝΖΩ 
ΗΟ΄ ΤῊἨΟΕΝΧΟΩΙΥ ΤῚΜΟΘΘΟΆΓΆΠΗ 


848 [12] 


Ι, ΤΙΜΌΤΗΟΥΙ, 11---1 ΤΙΜΟΤΊΗ.Ι, 2. 


10 


18 


20 


24 


Ἁ. 


ΤΩ ΤΕΙΚΝΟ -ΧΆΡΙΟ: ΘΆΘΟΟ:- ΘΙΡΗΝΗ 


ἉΤΙΟΘῪΤΙβΡΟΚ - --ττὉ0.. ΚὙΗΜΩ.: 
ἈΡΙΝΕΧΟ - - --ττ0.ὕὉὕἋὔὐὔὐ κι τι το ΟΛΙΤΟ 
ΠΡΟ πος τύνσ μι ἘΠ} ν᾽ ἐξ Δὲ ΝΣ ὧν ΩΣ τ 5 τὸ ἡ οδτέ ΟΥ̓́ΝΘΙ ΆἌΗ 
{ |.Ὁ29ὁ6 τὰκ ον ἀρ ἠδην δὲ οὐ ἐῤτιῷ υτα κϑ' υν 17ΤΕ 
ΓΙ ΟΟΥῪ ἴ ἐδ ξωτνιος ἰνῶν τὸ ἐν ἐτιο ὰ ρ τῷ τὰ πὰ ϑυτλ Τ᾿ οἰ ἐν ἃ 
ΜΟΥ ΝΥ ΓΟΟΙΦΑΙΗΜΕΡΆΟ: Θ6ΙΤΙΤΟ 
ΘΟΩΟΝΟΕΙΔΕΙΝ.- ---τττννὐν κι ννν ΟΟΥ 
ΤΩΝΙΝ - .- 0... ν νον ρ νον ν 6. 
ἘΣ 4: ἢ τἶτ τῶν ἃ ΤΠ τ τυ τὴν αὐ χἰσ ταν τη δὲν ἤει τῶν νου τυτὸ Ὡρμὰ Ν 
δι ν φοο ὁ ἃ ρος ἀφ νὰ αὐ φ τ κ ὰ ἼΤΕΟΩ)ςΟ 
ΗΤΓΙΟ . .- .-. «τον ννν νων κ νιν ν κεν 
ΜΆΜΜΗΟΟΥ -- --- τ: ΙΞ«ΑΟΙΤΉΜΡΒβΙ 


ΟΟΥ̓ΘΥΝΙΚΗ᾽ ΤΤΕΙΤΘΙΟΜΆΛΙΑ ΘΟΤΉΚΑ 
ΕΝΟΟΙ ΑΑΙΗΝΑΙΤΙΆΝΆΝΑΜΙ 
ΜΝΗΟΙΚΟΩΟΘΘΆΑΝΑΖΟΩΙΤΥΡΘΙΝΤῸ 
ΧἈΑΡΙΟΜΆΑΤΟΥΘΥ. Ο, ΕΞΟΤΊΝΕΝΟΟΙΔΙ 
ἈΤΉΟΘΠΙΘαεοεωσ ΤωνΝχρϑιρωνμΜου" 


᾿ΟΥ̓ΓΑΡΒΔΩΟΚΕΟΝΗΜΙΝΟΘΟΠΝΟΥ 


μλαυλιλο Ἀλλλλυνλμεώοις 
ἈΓΧΠΗΟΙΚΑΙΟωΦΡΟΝΙΟΜΟΥῪ. ΜΗΟΥΝ 
ΕἸΤΕΟΧΥΝΘΗΟΤΟΜΑΡΤΎΥΡΙΟΝΤΟΥ 
ΚΥΗΜΩΝ -ΜΗΔΘΕΜΕΤΌΝΑΆΘΟΜΙ 
ΟΝΔΥΓΓΟΥ- ἈΧΆΛΟΥ - τ τ Ὁ} ΘΙΟΟΝ 


Π. ΤΙΜΟΤΗ. Ὶ, 3 --- 8. 


10 


15 


ΒΕ 


Γ 


ΤΟὨΘΥΛΓΓΕΆΙΩΙΚΑΤΆΛΥΝΆΜΙΝ 
ΘΥΤΟΥΘΟΦΘΘΟΆΝ ΤΟΟΗΜΆΟ ΚΑΙ 
ΙΚΞΙἈΧΘΟΆΧΝΤΟΟΚἈΧΗΟΘΙΆΓΙΆ: ΟΥ̓ΚΑΤΆ. 
ΤἈΘΡΓΆΗΜΩΝ -ἈΆΧΧΆΚΑΓΤΆΛΙΔΙΆΝ 
ΤΡΡΟΘΕΟΙΝ - ΚἈΙΧΑΡΙΝΤΉΝ, ΟΘθιοκ 
ΗΜιΝ. Ππροχρονωνλιωνιωνενχῷ 
- Φανεροθειοαν ΝΥΝ ΙΆΤΗΟ 
ει ΑΝ Ο ΤΟΥ βοημων ΧΎ. 
ΙΚἈΙΓΑΡΓΗΟΆΝ ΤΟΟΜΕΝΤΌΝΘΑΝΑΆ 
ΤῸΝ. - φωτὶ ΟἈΝΤΟΟΔΕΖΟΩΉΗΝΙΚΆΙ 


ἈΚ Ῥθαβοιλν υἈΧ ΓΟΥΘΥἈγγελιου δἰὸ 


Ο,ΕΤΕΘΗΝΕγώ, ΚΗΡΥΣΚΑΙΆΙΤΟΟ ΤῸ 
ἈΟσ- ΙΔ ἈΧΟΚΆΑΆΧΟΘΕΘΘΝΟΩΝ -ἸΙΗΝΆΙ 
ΤΊΙΆΝ. ΚἈΓΓΑΥ ΤΓΆΠΆΟΧΩ᾽ ἈΆλοΥ 
ΙΚΕΙΤΕΟΧΥΝΟΜΑΆΙ ΟΙἹΔΆΓΆΡΟΩΠΤΕΙΤΙΟ 
ΤΕΥΚΑΙΚΑΙΤΤΕΙΤΙΟΜΆΙ. ΟΤΊΑΥΝΆ. 
ΤΟΟΘΘΟΤΙΝ ΤΗΝΙΤἈΡΑΘΗΚΗΝΜΟΥ 
«ὙΛΧΆΑΞΑΙΕΙΟΘιΚΘΙΝΗΝ ΤΗΝΗΜΕΡΆΝ: 
ΤΙΟΟΤΎΤΙΤΟΟΙΝΕΧΕΟΥΓΙΆΙΝΟΝΤΌΝΆΟ 
ΓΩΝ. ΟΝ, ΤΤἈΑΡΕΜΟΥΉΗΚΟΥΌΆΟ.: ΘΝΤΤΙ 
ΟΤΕΙΚΑΙΆΓΆΙΤΙΗ ΤΉΘΝΧΟΣΙΥ ΤῊΝ 
ΚΑΛΗΝΙΠΆΡΑΘΗΚΗΝΦΥΆΆΧΞΟΝ 
ΔΙΆΤΤΝΟΛΆΛΓΙΟΥ ΓΟΥΕΝΟΙΚΟΥΝΤΌΟΘ 
ΕΝΗΜΙΝ ΟΙΔΑΟΤΟΥ ΤΟΟΤΊΆΠΕ 


845 [81] 11. ΤΙΜΟΤΗ.Ὶ, 8--- 1 


10 


10 


ὸ ( ὑσραφησλνμειανΝ ΓΕΟΟΙΒΝΤΉλΛΟι 
ο ἈΓΟΝ, ΘΟΤΙΝΦΎΓγαλοσ ΚΆΙΕΡΜΟ 
ΓΈΝΗ - ΑΗΘ ΆΘΟΟοΟΚΟ. ΤΏΟΜΝΙΟΙ 
φορογοικῶ" οτππολλλκιομθὰ 
Κρ δ λα ΚΑΙ ΤΗΝΆΛΥΌΟΙΝΜΟΥ 
ΟὙΚΕΙΤΕΟΧΥΝΘΗ᾿ ἈΧΧΆΓΕΝΟΜΕ 
ΝΟΟΘΕΝΡΩΜΗ. ΟΠΟΥ ΔΑΙΘΟΕΘΖΗΤῊ. 
σΕΝΜΕΚΆΙΘΥΡΕΝ" ληλυ ΤὥοΚκο 
ΕἈΕΟΟσΘΥΡΕΙΝΕΝΕΙΚΘΙΝΗ ΤΗΗΜΕΡρΑ. 
κλυοολθνεφεοωλιηκονησανεαὰ 
ΤΙΟΝΟΥΓΊΝΩΟΙΚΕΙΟ ": ΟΥ̓ΟΥΝ 


᾿Π ἙΚΝΟΝΜΟΥ. ΕΝΔΥΝΆΜΟΥΕΝΤῊ 


ΧΑΡΙΤΙΓΉΗΉΘΝΧΟΥΥ - ΚΑ κου 
ΟἈΧΟΠΆΡΕΜΟΥΔΙΑΤΤΟΆΑΆΧΟΝΜΑΆΡΤΥ 
ΡΟΝ -ΤἈΥ ΓΤἈΤΙἈΡΑΘΟΥΤΠΗΠΟΤΌΙΟΆ. 
ΝΟΙΟ.: ΟΙΤῚΝΘΟΙΚΑΝΟΙΘΟΟΝΤΆΜΚΑΙ 
ΕΤΕΡΟΥΟΔΙΔΆΆΣΑΙ ΟὙΥΝΙΚΆΜΚΟΙΤΑ. 
ΘΗΟΟΝΟΛΟΚΑΛΟΟΟΤΡΑΤΊΙΩ ΤΉῊΗΟΧΥ. 
ΟΥ̓ΔΕΙΟΟΤΡΑ ΓΕΥΟΜΕΝΝΟΟΟΝ 
ΠΆΕΚΘΤΆ.. ΤΟ ΤΟΥ ΕΚΙΟΥΤΙΡΆᾺ 
ΓΜΆΤΊΙΔΟΟ ἹΝΑΤΩΟΟΤΡΑΤΟΆΧΟΓΗ 
ΟἈΝΤΊΆΡΕΘΟΗ᾽ ΕΑΝ Δ ΕΚ ΆΘλθι 
ΤΊΟ: ΟΥ̓ΟΤΕΦΆΝΟΥ ΤΆἈΙ ΘΒΆΝΜΗΝΟ 
ΜΙΜΩΟΆΘΆΗΘΕΙ ΤΌὈΝΙΟΠΙΩΝ 


Π. ΤΙΜΟΤΗΟΙ, 15-- Π, 6. 


10 


20 


24 


Ι Ἀγεωργον. Δ βιΠΡΩ ΤΟΝ ΤΩΝΙΚᾺΡ 


---- ὦ 


δ. 


Ε 


΄ 


ΠΩΟΝΜΘΤΆΛΆΑΧΜΕΆΝΕΙΝ᾽ ΝΟΕΙΟ,ᾺΕ 
Γ᾽ ΔΟΩΟΗΓΆᾺΡΟΟΙΟΙΚΟΟΥΝΕΟΙΝΕΝ 
ΠΆΟΙΝ ΜΙΝΝΗΜΟΝΕΘΥΈΘΙΝΧΝ -Ε 


Ι Ἡγερμενονβκνεκρῶν : 6 ΚΟ ΠΕΡ 


ΜΑΓΟΟΔΑΙΛΙΚΑΑΠΖΆΑ ζΓΟΕΥΆΓΓΕΘΆΙΟΝ 
ΜΟΥ: ΕἘΝΩΚἈΚΟΙΙΆΘΩ -ΜΟΧΡΙΔ6 
ΟΜΟΩΟΝΟΩΟἸΚΑΙΚΟΥΡΓΟΟσ ἈΧΧΟΆΧΟΓΟΟΘ 
ΤΟΥΘΥΟΥΔΕΛΕΤΆΙ ΔΙΓΟΥ ΤῸ 
ΤἈΝ ΤΆἈΥΠΙΟΜΕΝΩΣ. ΔΙ ΓΟΥΌΘιτᾺῈ 
Κ͵ ΟΥῸΌ ΝΜ ἈΙΚλῪ ΓΟΙΟΡΙΆΟ ΤΎΧΩ 
ΟΙΝ “ΤΉΟΕΝΧΩΙΝ. ΜΘΤΆΔΟΞΣΗΟΆΙ᾿ 
ΟΝΙΟΥ ἹΠπΠΟΤΌΟΘΟΛΧΟΓΌΟ᾽ ΘΙΓᾺΡ 


( ὙνατἊεθλάνομεν ΚΑΙ ΟΥΝΖης 


ΜΕΝ᾿ ΘΙἸΥΤΤΟΜΕΝΟΜΕΝ -ΚΟΟΥΝΝΒΑ. 
ΟἈΧΘΥΘΟΟΜΕΝ᾽ ΕΘΙΆΡΝΟΥΜΕΘθὰλ.: 


Ιζ κεινο ΡΝΗΟΕΤ: ὉΙΗΜΔΆΔΆς- ΕἸΆΤΗ 


ΟΤΟΥΜΕΝ: ΕΚΕΙΝΟΟΠΙΟ ΤΌΟΜΕΝΕΙ.: 
ἈΡΝΗΟΆΧΟΘΑΙΓΆΡΕΔΥ ΓΟΝΟΥ ΔΥ 
ΜΆΤΙ ΤἈΥΤΆΥΤΙΟΜΝΗΟΚΕ: 
ΙΨΜΆΡΤΥΡΟΜΕΝΟΟΘΝΟΩΙΠΟΝΤΌΥ 
ΚῪ ΜΗΛΧΟΓΟΜΆΧΕΙΝ: ΠΟΥ ΔῈΝ 
ΧΡΗΟΙΜΟΝ: ΕΠΙΚΑΤΆΟ ΓρΡοφητ 
ἈΚΟΥΌΝΤΩΝ. ΟΠΟΥ Δ ΆΘΟΝΟΘ 


847 [88] Π. ΤΙΜΟΤΗΉ. 11,Ὸ --- 15. 


10 


1ὅ 


20 


21 


δου τον ΟΚΙΜΟΝΠΆΡΑΟΤΗΟΛΙ 
ΤΟΘΩΟΣ -ΕΡΓΑΤΗΝΆΑΝΕΙΤΑΙΟΧΥΝΤῸ. 
ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΆΤΓΤΟΝἈΆΟΓΟΝΤΉΗΉΟ 
ἈΛΗθθιλσ᾽ ΓΑΟΔΘΑΘΕΗΧΟΥΌΚΕΝΟ 
«ωνιλσο. ΠΕΡΙ ΟσΤΆΟΟ᾽ ΘΠΙΓΤΙΟΝΓᾺΡ 
Προκοὐ οὐγοινλοαεθιλσ ΚΑΙΟΧΟΓΟΟ 

Υ ΓΩΟΝΟΩΟΓΆΓΓΡΑΙΝΆΝΟΜΗΝ 

ΘΣΘΙ-ὡΝ, ΒΟΤΙΝΥΜΆΙΝΘΟΟ. ΚΑ φι 
ΤΌ. ΟΥ̓ ΤΙΝΕΟΠΕΡΙ ΤΗΝΆΛΗΘΕΙ 
ἈΝΗΟΤΌΧΗΟΆΑΝ᾽ ἈΕΓΟΝΤ ΘΟΤῊΝ 
ἈΝΆΑΟΤΆΟΙΝΗΔΗΓΕΓΌΝΕΝΑΆΙ ΚΑΙ 
ἈΝΆΑΓΤΡΕΠΟΥΟΙΝΤΉΝΤΙΝΩΝΙΤΙ 
ΟΤῚΝ᾽ ΟΜΕΝΤΟΙΟΤΈΡΘΟΟΘΕΜΒΕ 

λοοτουγθϑΥ. ἙΞΟ ΤΗΚΕΝΕΧΩΟΝ ΤΗΝ 
οΦΡΆΓΙΔΑΤΆΥ ΤΉΝ’ ἜΓΝΟΩΚΟ 
“ΤΟΥΟΘΟΝΤΆΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙΆΙΤΟΟ ΤῊ 
ΤΟ ΛΙΤΟΣΧ Δ ΙΚΙΆΟ. ΤΆΟ. ΟΟΝΟΜΆ 
ΖΟΝΤΤΟΟΝΟΜΑΆΚΥ." 
ΝΜΜΕΘΓΆΛΗ Δ ΟΙκΙΆ. ΟΥ̓ΚΕΟΤῚΝ 
ΜΟΝΟΝΟΙΚΘΥΗΧΡΥΟΆΧΚΑΙΆΡΓΥ 
ΡΆ- ΧΑΧΑΚΑΟΣΥΛΙΝΆΚΆΑΙΟΟΤΡᾺ 
ΚΙΝΆ, ΚΆΙΆ, ΜΕΝΕΙΟΤΊΜΗΝ -ἉἈ, 
ΔΕΕΘΙΟΧΤΙΜΙΆΝ' ΘἈΝΟΥΝΤΊΟ. εἰς 
ΚἈΘΆΡΕΙΕΛΥ ΓΟΝΆΠΟΤΟΥ ΤΌΝ: 


848 11. ΤΙΜΟΤΗ. [1, 1 ---31. 


10 


24 


5 


ΘΟΤἈΙΟΚΘΥΟΟΘΕΙΟΤΊΜΗΝ -ἩΓΙΆΟΜΘ 
ΝΟΝΙΚΑΙΘΥΧΡΗΟ ΤΟΝΤ Δ ΘΟΠΟΤΉ. 
ΕἸΟΙΤΑΝΕΡΓΟΝΆΓΆΑΘΟΝΗΤΌΙΜΆΟ 
ΜΕΝΟΝ ΤἈΟΔΕΝΕΟΩΤΈρβικλο 


(ὐπιϑυμιλοφουγγε ΛΟ ΚΘΆΘΑΙ 


ΚΑΙΟΟΥΝΗΝ :ἸΤΠΟΤῚΝ -ἈΓΆΙΤΗΝ: 
ΕΙΡΗΝΗΝ -ΜΘΟΤΆΤΤΩΝΕΟΙΙΚΆΛΟΥ 
ΜΕΝΩΟΝΤΌΝΚΝΕΚΙΚΑΘΑΆΡΑΟΚΑΡ 
»͵͵Ήὁλχσ' ΤἈΆοΟλαμώρβλσ ΚΆΠΟΥ 
ΤΟΥΟΖΗΤΉῊΟΕΙΟΠΆΑΡΕΤΟΥ. εαἰλο 
ΟΤἸΓΕΝΝΟΩΟΙΜΆΧΑΟ᾽ ΔΟΥΆΟΝ ΔΕ 
ΚΥΎ: ΟΥ̓ΔΘΙΜΆΧΘΟΘΑΙ -ἈΆΆΧΗΤΤΟΝ 
ΘΙΝΑΙΠΡΟΟΙΤΆΑΝΤΆΟΝ ΔΙ ΔΙ ΚΤῚ 
ΙΚΞΟΝ -ἈΝΕΣΗΙΚΆΚΟΝ᾽ ΕΝΠΡΑΥ ΤῊ 
ΤΙΠΆΙ Δ ΘΥΟΝΤΆ “ΤΓΟΥΟΆΧΝΤῚΔ, 
ἈΤΙΘΕΜΕΘΝΟΥΟ᾽ ΜΗΙΤΟΤ Δ ΟλΥ 
“ΓΟΙΟΟΘΟΜΕΤΆΝΟΙΆΝ .: ΘΙΟΕΙΤΙΓΝΟ 
οἰνλαληθθβιλο: καλναγζωογ.. 
ΕἸ ΤῊΗΟ ΤΟΥ ΔΙΆΧΚΟΛΧΛΟΥΤΙΆΓΙΔΟΟ 
ΕΖΩΓΡΙΟΜΕΝΟΙΥΤΙΑΥ ΓΟΥΘΙΟΤῸΘ 
ΚΘΙΝΟΥΘΕΆΗΜΑΆ:. ΤΟΥ ΤΌΕΓΙ 
ΝΝΟΟΙΚΕ .: ΟΤΙΕΝ ΓΑΙΟΘΟΧΑΙΆΌΟΘΗ 
ΜΕΡΆΙΟ. ΒΝΟΤΗΟΟΝΤΆΜΝΚΆΙΡΟΙΧΑ. 
ἈΘΙΤΟΙ ΒΟΟΝΤΆΙΓΆΡΟΙΆΝΟΙΦΙ 


849 [51] Π. ΤΙΜΟΤΙΙ. 11, 31--- ΠΙ, 2. 


10 


16 


24 


λολυτοι- φιλαργυροι: ἈλΆΖοΝΕΟ 
περηφᾶνοι κλλοφημοι: ΓΟΝΘΥ 
ΟἸΝΆΠΙΘΕΙΟ: ἈΧΆΡΙΟΤΌΟΙ -ἈΝΟΟΙΟΙ: 


ἈςΓΤΟΡΓΟΙ. ἈΓΙΤΟΙΝΔΟΙ -λΒΟλοι!. 


ἈΚΡΆΓΓΕΙΟ -ἈΝΗΜΕρβΟΙ -ἈΦιλᾶγα 
ΘΟΙ -ΠΡΟΔΟΤᾺΛΜ -ΤΙΡΟΠΕΤΈΙΟ “ΤῈ 
τὙΦωώμενοι φιληλονοιμᾶλ 
ἈΟΝ. Ηφιλόθϑοι ΕΧΟΝΤΈΟΜΟΡ 
«ῳοιΝνΘυοθεξθιλο -ΤΉΝ ΘΑ 
ΜΆΜΙΝΑΥΓΓΗΟΘΗΡΝΗΜΕΝΟΙ- ΚΆΙ 
ΤΟΥ ΓΟΥΟΆΧΠΟΤΡΕΠΟΥ ΕἸ ΤΟΥ 
ΤΟΩΝΓΆΡΕΙΟΙΝ. ΟΙΕΝΙΑΥΌΝΤΘΟ 
ΘΙΟΤἈΟΟΙΚΙΆΟΚΑΙΕΧΜΆΛΧΛΟΩΤΊΙΖΟ 
ΤΕΟΓΥΝΆΑΙΚΑΡΙΆ Θοορούμενὰ 
ἈΜΑΆΡΤΊΆΙΟ: ἈΓΟΜΕΝΆΘΒΠΙΘΥΜΙ 
ἈΜΟΙΤΟΗΟΆΔΙΟ ΤΑΝ ΤΟΤΈΜΆΝ 
ΘΆΝΟΝΤΆ-: ΚΑΟΜΗΔΕΙΤΟΤΈΕΙΟ 
ΕΠΙΓΝΟΙΝΑ Ἀηθϑειᾶοεαλθειν 


Ζ λυνΆΜενα" ΟΝΤΡΟΠΟΝ.ΔΕ 


ΝΗ. ΚΑΠΆΜΜΕΡΗΟΆΝ ΤΘΟΤῊ 
ΟἈΝΤΟΩΜΟΥΌΟΘΕΙ: ΟΥ̓ΤΩΟΙΚΆΙ 
ΟΥ ΤΟΙ: ἈΝΘΙΟΤΆΑΝΤΆΨΤΗΆΛΗ 
Θεοιλ ἈΝΟΙΚΑ ΤΕ ΦΘΆΡΜενΝΟΙ 
ΤΌΟΝΝΟΥΝ -ἈΔΟΚΙΜΟΜΊΕΡΙ 


1. ΤΙΜΟΤΗ. ΠῚ, 3 --- 8. 


΄ι 


10 


1Ὁ 


24 


ΤῊΝΙΠΙΟΤΙΝ᾽ ἈΧΧΟΥΤΙΡΟΚΟΥΟΥΟΙΓ 
ΕἸΤΙΤΆΙΟΝ᾽ ΗἩΓΆΡΑΝΟΙΆΔΥ ΤΟΝΕΙς 
Ἀ-ΨΗἈΧΟΟΘΘΟΤΆΙΠΆΟΙΝ - ΟΟΚΆΙΗΘ 
ΚΕΙΝΩΟΝΘΟΓΈΝΕΤῸ᾽ ΟΥ̓ΔΕ 


Ἰ᾿]λρηκολογθηκλομουτηλιλλα 


ΟΙΚΆΧΙΑ ΤΗἈΧΓΟΩΓΗ “ΤΗῊΗΠΡΟΘΕΟΘΙ: 
ΤΉΤΠΤΟΤΕΙ “ΤΗΜΆΚΡΟΘΥΜΙΆ- ΤῊ 
ἈΓΆΤΤΗ “ΤῊΗΥΤΙΟΜΟΝΗ -ΤΟΙΟλ 
ΓΜΟΙΟ -ΤΟΙΟΙΤΑΘΗΜΆΟΙΝ᾽ 
ΙὉΜΟΙΕΓΕΝΕ ΤΟΕΝΆᾺΝΤΊΟΧΘΙΆ.- ΕΝ 
ΙΚΟΝΙΟ -ΕΝΧΥΌΤΡΟΙςΟ' ΟΙΟΥΟΔ ΙΓ 
ΜΟΥῸΟΥΤΙΗΝΕΘΓ,ΓίιζΆΑ. ΚΑΑΙΘΚΙΤΆΝ ΤῸ 
ΜΕΕΡΡΥΟΘΆΤΟΌΟΙΚΟ' ΚἈΑΙΠΆΝΤΈΕΟΆΔΛΣ 6. ΟἹ 
ΘΘΆΟΝΤ ΕΟΖΗΝΘΥΟΘΕΩΟΟΘΕΝΧΟ) 

ΙῪ. ΔΙΩΟΧΘΗΘΟΝΤΆΙ ἸΤΟΝΗΡΟΙ 


Ἧ ἙλπΘικἈΙΓΟΗΤΈΕς. ΠΡΟΚΟΥ̓ΟΥΟΙΝ 


Η 


ΕἸ ΤΌΧΕΙΡΟΝ -ΠΆΧΝΩΝΤΈΟΚΑΙ 
πλανώμενοι ΟΥ̓ΆΘΜΕΝΕ,ΕΝΝΟΙΟ 
ΕΜΆἈΘΕΟΚΑΙΘΙ ΠΟ ΤΏΘηΗςσ. εἰλὼς 
ΠἈᾺΡΑΓΤΙΝΩΟΝΕΜΆΘΕς' ΚΑΙΟΤΊΆ. 
ΤΤΟΕΡΕΦΟΥΟΤΆΙΕΡΑΓΡΑΜΜΑΆΤΆ 
οΟΙλλΟ ΤἈΛΥΝΆΜΟΝΆΑΟΒΕ. ΟΟΦιολιὶ 


ΕΙΟΟΡΙΆΝ. Δ.ΤΤΙΟ ΤΕΩΟ -ΤΉΟΘΘΝΧΟΝῪ ": 
Ι ἸΧολγραφηθεοπνευοτοσ κε 


851 [18] 11. ΤΙΜΟΤΗ͂. ΠΠ|, 8 -- 16 


10 


18 


20 


24 


ἈΗΜος ΠΡΟΟΔΙΔΆΧΟΚΆΆΣΧΙΆΝ ἯΠρὴος 


ΘΆΘΓΧΟΝ -ΠΡΟΘΘΙΤΆΝΟΡΘΟΟΙΝ -ΤΠΠΡΟΟ 


ΠπΠΆΙΔΕΙΆΝ “ΤῊΝΕΝΑΙΚΑΙΟΟΥΝΗ, 
᾿ΙΜἈΧΡΤΊΟΟΘΗ, ΟΤΟΥΘΥΆΝΟΟΘ ΤΡΟΟ 
ΠΆᾺΆΝΕΡΓΟΝΆΓΆΑΘΟΝΘΣΗΡΤΊΟΜΘ 
ΝΟ ΑΙΆΜΑΡΤΎΡΟΜΆΙΘΝΩΤΠΟΝ 
ΤΟΥ ΘΥΎΥ- ΚΑΙΧΥΤῚ -ΤΟΥΜΘΆΧΟΝ 
“ΤΟΟΚΡΙΝΕΙΝΖΩΝΤΆΟΙΚΙΝΕΚΡΟΥ. 
ΚΑΙΓΆΓΤΗΝΕΙΠΙΦΆΑΝΙΆΝΑΥ ΤΟΥ ς 
ΤῊἨΝΕΛΟΙΆΘΙΆΝΑΥ ΓΟΥ ΚΗΡΥΣΟ. 
“ΤΟΝΆΟΓΟΝ : ΕΠΠΟΤΉΘΙ. οκλυρῶο 
λικρῶςσ δλΈγσον.: ΕἸΤΙ ΤΊΜΗΟΟΝ: 
ΤἸΆΡΑΚΆΆΘΟΟΝ᾽ ΘΝΙΤΆΘΗΜΆΚΡΟΘΥ 
ΜΙΆΚΑΙΔΙΔ ΆΧΗ: ΘΟΤΆΙΓΆΡΚΑΙ 

ρος. ΟΤΕΤΗΟΥΓΙΘΝΟΥοηΗολ Ιλ 
ΟΚΆΛΙΆΟ. ΟΥ̓ΚΑΝΕΞΣΟΝΤΆᾺΙ -ἈΆλΆ. 
ΠΡΟΟΤΆΟΙΔ ΙΧ ΟΕΠΙΘΥΜιΆσ. ΕΔΥ ΤΌΙΟ 
επιοωρεγοωοιν Δ λοκΑλΟΥ: 
ΚΝΗΘΟΜΘΝΟΙΤΗΝΆΚΟΗΝ᾽ ΚΆΙΆᾺ 
ΤΤΟΜΕΝΤῊΟΑΛΗΘΘΙΆΟ. ΤΗΝΆΙΚΟΗ. 
ἈΠΟΟΤΡΕΥΟΥΟΙΝ: ΕΘ ΤΟΥΟΜΥ 
ΘΟΥΟΘΙΚΤΡΑΠΗΘΟΝΤΆΙ ΟΥ̓ΔΘ 
φεανπλοιν -ΚἈΚΟΙΤΆΘΗΟΘΟΝ - 6 Ρ 
ΓΟΝΙΠΟΙΗΟΟΝΕΥΆΓΓΘΧΙΟΤΟΥ ΤῊΝ 


11. ΤΙΜΟΤΗ. ΠΙ, 16---ἸΥ, ὅδ. 


δι 


15 


24 


Θ 


ἈΙΧΝΚΟΝΙΆΙΝΝ -.τὉ..ὖὸ Ἐξρες ἐν οφ, λδν τρ τὰν, Υ̓τον ΡΗσΟ᾽ 
Εἰγωγαρηλη κι τῷ τὸ ἐν οννολοι τὲ εἰτλὸο ΚΆΙΟΚΆΙ 
ΡΓΟΠΟΓΗΟΆΝΑΛ,. ΣΦ, ἀν σῶς τὰ τῆλ: δία; τκ 2 ΟΣ αδὲς Μοὶ τὰς ΕΠ ΤΤΗ 
ΚΕΝ -“ΤΌΝΆ --.τὉὙὐν νὸς ΚἈΑΧΟΝΗΓῸΣ) 
ΝΙΟΜΆΙ ΤΟὌΝΑΆΡΟΜ -- - τ Ὑ τὺ κλ. 
τ ὧδ ᾧ- τ δ ἐῶν, ὃς δὴν τὰ 7" ῷ ζόν τϑο: τὶ τὸν ἐξ: ἐρρ ἐπδν, τῶν τῷ Ι( δ. ἈἈΟΙΠΟΜΙΝΝ 
ἈΠΟΚΘΙΤΆΑΙΜΟΙΟΤΉΗΉΗΟΔ ΚΙ ΟΟΥ 
ΝΗΘΟΤ ΦΆΑΝΟΟ:-ΟΝΆ ΠΟΛ ΟΘΙΜΟΙ 
ΟΚΌΟΘΝΟΚ --ὙὉὙΧλλλινν ρβλολικλοςο 
ΚΡΙ'ΙΤΉΘ: ΟΥ̓ΜΟΝ -- - 11 Ἀλλλις 
ΤΙΧΟΙΝΤΌΙΟΗ -- - “ΗΚ -τ-ὉὉὖὖ ΝΙΕΙ͂ΤΙ 
«ΦαΑνΝια ΝΥ ΤΟΥ ὉΠΟΥΔΆΟΘΟΝ 
ἈΘΕΘΙΝΠΡΟΟΜΕΟΤΆΧΕΘΩΝΟ ΔΗΜΔΑΟΓᾺΡ 
ΜΕΕΓΚΑΓΕΛΕΙΠΕΝΆΓΑΙΤΗΟΆΧΟΤῸΝΙ 
ΝΥΝΆΙΩΝΑΆ -- τ τὉ νον κ κιν κι Ηδιοθεςο 
ΑΙ τ ἀν θολυι ἡ οὐοῖιυ ΙΚΞΡΗΟΙΚΗΟΕΙΟΓΆΛΑΓῚ 
ἈΝ’ ΤΙΤοΟςσοθιολΆλμ ..-.-.. λἈουκλς 
ΕΟΤΊΝΜΟΝΟΟΜ . - --..{.. ΜΆΡΚΟΝ 
ΩΝ ἈΆΔΆΧΕΟΩΝ -.... ἡ τεῦ δ ἢ, πος ἀπὸ τσι 
ΤΙΝΓΆΡΜΟΙΘΥ -- -- τ" Θιολυλικο 
ΝΜΙΆΝ᾽ ΤΥὙΥΧικονΝ ΘΑ ΠΕστΊιλᾺ 
ΕἸἰσαφ ϑοον.. ΤῸΝ - - - - -- ΟΝΆΠΕλΕΙ 


ἸΤΟΝΕΝΤΦῬΩΛΣΔΙΠΆΡΑ ΙΑ βΡΠωὼ -ερχὸ 
ΜΕΝΟΟΦΕΡΘ. ΚΑΥΓΆΒΙΑΆΙΆ: ΜΆΛΙΟΤᾺ 


858 [11] Π. ΤΙΜΟΤΙΗΙ. ΙΝ, ὅ --- 18. 


Φ 


10 


15 


21 


40 


ΤἈΟΜΕΜΕΡΆΝΑΆΟ' ἈΧΘΣΆΝΆΡΟΟ 
εὐ λῆς τῶν τ ξδιτ υγας ἐς Ὁ ΛΩΝ, τὰν οῆς. Ἢ ἈΚΔΙΚΆΙΜΟΙΕΝΙΕ 


φΦυ ἈΧΟΟΟΥ -- τ. Ὁ Ὁ Ὑν το ΟΤΉῊΉΚΕ, 
“ΤΟΙΟΗΜΘΤΈΡοιολογοισ ΘΕΝΤΉΠΡΩ 


ΤἨΜΟΥ ΠΟΛΟΓΙΆ. ΟΥ̓ΔΒΘΙΟΜΟΙΟΥΜ 


ΤΤΆΡΕΓΕΝΕΤῸ -ἈΧΆΧΆΠΆΝΤΕΟΜΘ 
ΕΓΙΚΑΙΓΘΆΘΙΤΟΝ᾽ ΜΗΛΥ ΓΟΙΟΛΟΓῚ 
ΟΘΘΙΗ᾽ ΟἈΘΙΚΟΜΟΙΤΤΆΡΘΟΤΉΗ - ΚΑΙ 
ΕΝΕΘΑΥΝΆΑΜΩΟΘΕΝΜΕ- ΝΆ λιεμΜδὃ 
ΤΟΚΗΡΥΓΜΆΠΑΧΗΡΟΦΡΟΡΗΘΗ -ἰς 
ἈΙΚΚΟΥΘΩΟΙΝΙΤΑΝ ΓΑ ΓΆΘΘΝΗ τς 


ΘΡΡΥΟΘΗΝΕΚΟΤΟΜΑΆΓΓΟΟΆΘΟΝΤΟΌΟ: 


ΚΑΙΡΥΟΘΕΤἈΙΜΘΟΚΟΛΊΙΤΙΟΙΤΆΝΤΤΟΟΟ 
ΕΡΓΟΥΤΙΟΝΗΡΟΥ. ΚἈΙΟΟΟΕΙΕΙΟΤῊ 
ΒΕἈΧΟΙΆΕΙΆΝΑΔΥ ΓΟΥ ΤῊΗΝΕΠΟΥΝΙΟΝ: 
ΦΗΛΟΞἈΑΘΙΟΤΟΥΟΧΙΩΟΝΆΟ -ἌΜΗΝ’ 
Δ οσπλολιπριοκανικλια κΥΎύλᾶν οἰς 
ΤΟΝΟΝΗΟΙΦΟΡοΟΥΎΟικοΟΝ" ΕρἈΟΤΟΟ 
δ Μβινβνενκορινθῷ" ΤΡόῴφη 
ΜΟΝΆΠΟΘΆΘΙΠΟΝ. ΕΝ ΜηΗλΙ ΤῶλΟ 
ΘΘΝΟΥΝΤΆᾺ ΟΠΟΥΔΆΘΟΝΠΡΟ 
ειμώνοοσ -- - - τ τ τ νι ἈΟΠΆΖΟΕΤΆΙ 


11, ΤΙΜΟΤΗ. Υ͂, 18 -- 21. 


10 


1 


24 


( ξεγκογλος: κα ΠΟΥ ΗΟ -ΚΆΆΗ 
ΝΟΟσ- ΚΑαμκλλγ λα. ΚΑΙΟΙΆΆΔ ΘΑ. 
ΦοιπΠΆΝ ΕΟ ΟΚΟΙΟΧΟΜΕΤΆΤΟΥ 
ΠΝΟΟΘΟΥ ἩΧἈΆΡΙΟΜΕΘΘΥΜΟΝ᾽ ἈΜΗΠὋ 


1 τΊΜΟΘΘΟΝ -Ξ: εγρΆφβαι. Ἀπὸ 
ΡΟΜηΗοώΟ:' ΟΤΊΧΟΝ βΙΤ: 


». »» »»ὈἝ» οσ» Ὃ ᾽2Σ,;»Ὅ, ἢ» Σ Ὁ» 


ΠΑΥΧΟΥ ΕΠΙΟΤΌΧΗ 
ἢ ΤΙΤῸΝ: 
ΤΠ] λγλος "Δ ΟΥΧΟΟΘΥ ἉἈΠΟΟΠΟΤΟΌΆΧΟΟΔΕ 
ὟΧΥ: ΚΑΤΑ ΤΠ ΟΤῚΙ ΝΕ ΘΚ Τῷ 
ΘῪ: ΚΑΙΕΙΤΙΓΝΟΣΟΙΝΑΆΗΘΘΙΆΟ 
ΤῊἨΟΙΚΑΤΟΥΟΒΘΕΘΙΆΝ - ΘΠΘΆΠΙΛΕι 
ΖΩΗΟΔΙΩΟΜΝΙΟΥ. ΗΝ, ΕἸΤΗΓΓΙΆΑΙΤΟ 
οἈΥ̓θσυληοδθοπροχρονωνλιωνι 
ων’ εφανερωσεναθκλιροιοιλι 
ΟΙΟ- ΤΟΝἈΟΓΟΝΑΥ ΓΟΥΘΝΙΚΗΡΥ 
ΓΜΜΆΤΊ: Ο, ΕΠΙΟ ΓΤΕΥΘΗΝΕεγω -ΚΆ. 
ΤΕΠΙΓΓΑΓΗΝΤΟΥΟΡΟΗΜΩΝΘῪ 
ΤΙΤῸ -ΓΝΗΟΙΩΟΤΈΚΝΟ. ΚΑΤᾺ. 
ΚΟΙΝΗΝΙΠΤΙΟΤῚΝ -ΧἈΡΙΟΙΦΘΙΡΗΝΗΆΤΙΤΙΟ 
». ΘὙΤΙΡΟΚΑΙΚΥΧΥ ΓΟΥΟΡΟΗΜΩΟΣ 
΄} ΟΥ̓ ΤΟΥΧΑΡΙΝΚΑΤΈΧΕΙΠΟΝΟΕΘΕΝ 


8θδ [89] 11. ΤΙΜΟΤΗ. [Υ̓, 21-- ΤΙΤ.Ὶ, ὅ. 


10 


1Ὁ 


24 


ΚΡΗΤΉ.ΝΑΙΓΑΛΧΘΙΠΟΝΤΆΘΙΤΙ ΔΙ 
οΟρθώσοη. ΚἈΙΚΑΙΓΆΟ ΤΉΟΘΗΟΚΆ. 
ΤΆἈΠΟΛΙΝΠΡΕΟΑΥ ΤΕΡοΟγΟ: ὥσΕγΓὼ 
ΟΟΙΔΙΕΤΆΣΆΜΗΝ᾽' ΕἸ ΤΊ ΘΟΤΊΝΆ. 
ΝΕΓΚΧΗΤΌΜΟ'᾽ ΜΙΆΟΓΥΝΆΙΚΟΟΆ. 
ΝΗΡ. ΤΕΙΚΝΆΘΧΩΝΙΤΟΤΆ ΜΗ 
ΕΝΙΚΑΤΗΓΟΡΙΆΧΟΟΩΤΊΆΟΘ:. ΗΆΝΥ 
ΤΤΟΤᾺΚΤΆ: ΔΕΙΓᾺΡΤΌΝΕΙΤΙΟΚΟ 
ἸΤΟΝΆΝΕΓΚΑΗΤΌΝΕΘΙΝΑ -ὦσθΥ 
ΟἸΚΟΝΟΜΟΜ᾽ ΜΗΔΥΘΆΔΗ ΜΗΟΡ 
ΓΊΆΟΝ -ΜΗΠΆΡΟΙΝΟΝ -ΜΗΤΤΆΗς 
ΤΗΝ -ΜΗΘΟΧΡΟΚΕρΡΔΗ" ἈΆΆΆΦι 
ἈΟΣΈΝΟΝ: ΦιλΆγαθον οῶφΦρο 
ΜΆ ΔΙΚΆΙΟΝ: ΟΟΙΟΝ -ΕΓΚΡΆΤΗ: 
ἈΝΤ ΈΧΟΜΕΝΟΝΤ ΤΟΥ ΚΑ ΤΆ ΓΗΝ 
ἈΔΔΆΧΗΝΙΠΟ ΤΟΥ ΧΟΓΟΥ ΝΆ ΔΥ, 
ΜΑΆΓΓΟΟΘΗ, ΚἈΙΤΆΑΡΆΑΙΚΑΧΕΘΙΝΕΝΤῊ 
ΛΔ ΧΟΙΚΑΛΙΆΓΗΥΓΙΔΙΝΟΥΌΗ -Ἰς 
“ΤΟΥΟΘΆΧΝΤΙΧΕΓΟΝΜ ΓΆΘΘΆΕΓΧΘΙΝ: 
ΘΙΟΙΝΓΑΡΙΤΟΧἈΟΙΆΝΥΤΙΟΤΆΚΤΟΙ: 
ΚΑΟΙΜΆΓΓΆΙΟΆΧΟΓΟΙ - ΚἈΙΦΡΡΕΝΆΙΤΑ. 
ΤᾺ ΜΆΔΛΙΟΤΆΟΙΘΙΚΠΕΡΙ ΤΌΜΗΟ: 
ΟΥὙΌ, Δ ΕΙΘΙΠΟ ΓΟΜΙΖΘΙΝ᾽ ΟΥΤΊΝΕΟΘΟ 


ἈΟΥΘΟΙΚΟΥΟΧΝΆΤΡΕΠΟΥΟΙ Δ 


ΤΙΤΟΙ, ὃ -- 11. 


10 


18 


24 


πα γε 


ΟΚΟΝΎΘΟ,Ἀ, ΜΗΔ ΘΙ, ΘΟΧΡΟΥΚΘΡΑΟΥῸ 
ΧΆΡΙΝ᾽ ΘΙΤΕΝΤΊΟΘΣΑΥ ΤῸΝ. 06 
ἈΥΓΤΩΝΤΙΡΟΦΗΤΉς ΚΡΗΤΘΟ, ἈΘι 
γεΥστΆΙ.: ΚἈΑΙΚΆΑΘΗΡΙΆ ΓΆΟΤΕ 
ΡΘΟΆΡΓΆΑΙ ἩΜΑΆΑΡΤΥΡΙΆΛΔΥ ΓΗ. ΘΟ 
ΤΙΝΜΆΛΧΗΘΗΟ᾽ ΑΙΗΝΑΙΤΊΆΝ, ΕλῈγΓ 
ΧΕΛΥΓΓΟΥΟΆΙΤΟΤΟΌΜΩΟ -ἸΝΑΥΤΊΆᾺ 
ΜΟΘΟΙΝΕΝΤΉΙΠΙΤΙΟΤΕΙ -ΜΗΤΙΡΟσΟΟΧΟ. 
ΤΕΟ.ἸΟΥ ΔΑὐΚΟΙΟΜΥύΘΟΙΟ- ΚΆΙΕΝ 
τολλιοᾶνῶν. ἈποοτῬαφομονῶν 
ΤΗΝΆΛΗΘΘΙΆΝ: ΤΆΝΓΓΆΚΑ. 
ἈΡΆΑΓΓΟΙΟΚΆΑΘΑΆΡΟΙςΓ᾽ ΤΟΙΟΔΕΜΘΟΜΙ 
ἈΜΜΘΝΟΙΟΙΚΆΠΠΙΟΤΌΟΙΟ, ΟΥΔΕΝΝ ΚΑ. 
ΘΆΡΟΝ᾽ ἈΆΧΆΆΑΜΘΟΘΜΙΆΝΤΆΙΆΝ, 
ΤΟΝΚΆΑΙΟΝΟΥῸΟΚΑΙΗΟΥΝΘΙΔΗ 

ΟΙἸσ ΘΝΟΜΟἈΛΧΟΓΟΥΌΙΝΘΙΔΘΙΝΝΆ ΤΌΙΟ 
Ὁ ΘΕΡΓΟΙΟΆΡΝΟΥΝΙΤΆΝ ΚΑλΘλυῖς 
ΤΟΙΟΝΤ ΘΟ ΥΘΆΛΘΙΟ:- ΚΆΠΡΟΟ 
ΤἸΤΑΝΘΡΓΟΝΑΓΆΘΟΝΆΛΔΟΚΙΜΟΙ" 
ΟΥ̓ΔΕΛΆΛΘΙ-Ἀ, ΠΡΕΙΤΘΙ ΤΗΥΓΙΆΙ 
ΝΜΟΥΌΡΙ ΔΙΑ ἈΟΚΆΛΙΆ, ΤΙΡΕΟΚΥῪΥ ΤΆΟ. 
ΝΗΦΆΑΛΑΙΟΥΌΘΙΝΆΙ ΘΕ ΜΝΟΥΌ: οὦ 
«ΨΦΡΟΝΆΑΟΎΓΙΆΙΝΟΝ ΓΆΟΕΝ ΤῊΤΤΙ 
ΟΤΘΙ -ΤΗἈΓΆΙΤΗ “ΤΗΥΤΙΟΜΟΝΗ, 


857 [188] ΤΙΤΟΙ, 11 -- 1, 2. 


10 


16 


21 


Ι Ϊρεοκυτιλλοωολυ τσ. ΕΝΚΆΑΤᾺ 


ΟΤΉΜΑ ΤΙ ΕΡΟΠΡΕΙΠΕΙΟ: ΜΗΔΟΆΚΟ 
ἈοΟΥΟ μηοινωπολλωλθλούλῳ 
μενᾶς' καλολυλλοκλαλουςσ ΝᾺ 
οωφρονιΖζΖουγοιγλονθαςσ: φιλὰν 
ἈΡογΥσθιν- φιλοτακνουο: ὦ 
Φβονᾶλσ-: Ἀγνᾶσ': ΟἸΚΟΥΡΟΥΟἌΓΆ 
ΘΆΟ ὙΤΟΤΆΘΟΟΜΕΝΑΆΟΤΌΟΙΟΙ ΙΟΙΟ 
ἈΝΆΡΆΟΙ ἹΝΆΑΜΗΟΧΟΓΟΟΤΟΥΘΥῪ 
ΒἈΧΟΦΡΗΜδΕΙΤΓΆΣΡ ΤΟΥΌΝΕΟΩ 


Ι ερογοωσλυτωοσ τπιλρακλλειοῷ 


ΦΡονβϑθιν: ΠΕΡΙΤΆΝΤΩΝ. σθλγ 
“ΤΟΝΙΤΑΡΕΧΟΜΕΝΟΟ. ΤΎΤΙΟΝ.ΚΆΑΆ. 
ἈΦΝΕΡΓΩΝ. ΕΝΤΉ ΙΔ ἈΟΙΚΆΛΙ 

ΧΟ ἈΦΘΟρΡΙΆΝ- ΘΘΜΝΟΤΗΤΆ-ΧΟ 
ΓΟΝΥΓΊΗ. ἈΚΧΑΤΆΓΝΩΟΤΟΝ -ἶνὰ 
ΟΘΞΣΘΝΆΑΝΤΊΙΆΟΘΝΤΡΆΠΗ ΜΗΔῈΝ 


εχωνλεγειν. παριημωνφλυλον: 


ΟΥ̓ἈΧΟΥΟΔΟΕΟΙΠΟΤΆΙΟΙ Δ ΙΟΙΟΥΤΤΙΟΤᾺΆ. 
ΟΘΟΘΆΙ. ΕΝΤΙΤἈΑΟΙΝΘΥἈΡΘΟΤΟΥΌΘΙΝ-. 
ΜΗΆΧΝΤΊΙΆΘΓΟΝΤΆΘ: ΜΗΝΟΟΦΙ 
ΖΟΜΕΝΟΥΟΌ: ἈΆΧΆΧΑΤΙΆΟΆΧΝΠΙΟΤῚΝ 
ΕΝ.ΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΥΟΆΓΆΘΗΝ᾽ ἵν. 
ΤῊΝΑΙΔΑΟΚΑΛΧΙΆΝ ΓΟΥΟΡΟΗΜΩ. 


ΤΙΤ.Π, 8 --- 10. 


10 


15 


24 


κοομωοινθνπᾶοιν απαεῷλνοι 
Γ᾿ ἈΡΗΧΑΡΙΟΤΟΥΘΥΉΟΡΙΟΟΙΤΆΟΙΝΑΆΝ 

ΘΡΩΠΤΟΙΟ "ἸΙΆΙἈΘΥΟΥΟΘΧΔΗΜΆΟ:ΙΝΆ. 
ἈΡΝΗΟΆΜΕΝΟΙΤῊΝΑΟΒΘΕΘΙΆΝΙΚΑΙ 
ΤἈΟΚΟΟΜικΑ σιθυμΜιλσ: οΦρο 
νωοσκλιλυκλιῶσ. και Υοθκο 
ΖΗΟΟΜΕΝΕΝΤΩΝΥΝΑΆΙΩΝΙ ΠΡΟΟ 
ἈΘΒΧΟΜΕΝΟΙΤΗΝΜΑΆΚΑΆΡΙΆΝΕΘΆΠΙΤΙ 
Ὁ ἈΚΑΙΘΙΙΦΡΑΝΙΆΝ ΤΉΘΔΟΣΗΟ. 
ΤΟΥΜΕΓΑΛΟΥΘΥΚΑΙΟΡΟΗΜΟΝΥ 
ΧΥ: Οοσ,βλωιον θαυ ΓΟΝΎΤΙΕΡ' 
ΗΜΩΝ "ἹΝΆΛΥ ΓΡΩΟΘΘΤΆΙΗΜΆΟΚΣ. 
ΤΤΟΙΤΑΟΗΟΆΝΟΜΙΆΟ᾽ ΚἈΙΚΆΘΑΡΙσΘΕι 
ΕΑΥ̓ΤΓΟΩΟΛΧΆΟΝΙΠΕΡΙΟΥΌΙΟΝ: ΖΗΆΩ 

Ε ΤῊἨνκαλώνεργων. ΤἈΥ 

] χλλλβικληιπαβακΆλει: ΚἈΙΕΆΘΓΧΘ 
ΜΕΤΆΠΆΟΗΟΘΠΙΓΆΓΗΓ᾽ ΜΗ ΔΟΘΙσΟΟΥ 
ΚΑΤΆΦΡΡΟΝΙΤΩ ὙΤΙΟΜΙΜΝΗΟΙΚΘ 
ἈΥΤΟΥΌ. ἈΡΧΑΙΟΚΑΙΕΣΟΥΟΙΆΙΟΥΤΙΟ 
ΤΆΘΟΘΟΘΆΙ -:ἸΤΕΙΘΆΡΧΕΙΝ -ΠΡΟΟΠᾺΝ 
ΕΡΓΟΝΆΓΆΘΟΝ. ΕΤΟΙΜΟΥΌΘΙΝΜΆΜ ΜΗ 
Ἀϑνλκαλοφημβιν: ἈΜΆΧΟΥΌθιΝ: 
ΕἸΤΙΕΗΚΘΙΟ -ἸΤΆΟΆΝΕΝ ΘΙΚΝΥΜΕ 
ΝΟΥΌΠΡΑΥ ΤΗΤἈΠΡΟΟΠΆΝΤΆΟΘ 


850 [913] ΤΙΤ. 1, 10--- ΠΙ, 2. 


ἈΝΟΥΟ᾽ ΗἩΜΕΘΝΓΆΡΚΑΙΗΜΘΙΟΠΟΤΕ 
ἈΝΟΗΤΟῸΟΙ͂. ἈΠΙΘΕΙΟ. ΤΑΝ ΜΕνΝοΟΙ. 
ἈΟΥΛΧΘΥΌΟΝΤΈΟ. ΕΠΙΘΥΜΙΆΙΟΚΆΙ 
ΗἩΔΛΟΩΝΑΙΟΠΟΙΚΙΆΔΛΙΟ . ανκλίύλς 
«ΘοΝΩΙΆΓΟΝΤΈΕΟ: ΟΤΎΓΗΤΟΙ: 
ΜΙΟΟΥΝΤ ΕΟΛΆΑΛΗΛΟΥΟ᾽ ΟΤΕῈ ΔΕ 
ΕἸΧρησ τοτηοκλιηφιλακπλθπεφα 
ΜΗ-ΤΟΥ̓ΟΡΟΗΜΟΩΟΝΘΥ ΟΥ̓ΚΈΣΕΡ 
ΓΩΟΝΤῸὍΟΝΕΝΔΙΚΑΟΙΟΟΥΝΗ. ΝΕ 
ΤΤΟΙΗΟΆΜΕΝΗΜΕΙΟ᾽ ἈΆΧΆΧΧΚΑΤΆΤῸΟ 
λΥ ΓΟΥΈΆΘοςσ. ΘΟ σθνημᾷᾶσ. ΆΛΛΟΥ 
ΤΡΟΥΤΙΆΛΙΓΓΕΝΕΟΙΆΟ' ΚΑΟΙΆΝΑΆΚΑΙ 
ΝΜ σΟΕΟσ. ΤΙΝΟΆΛΓΙΟΥ.- ΟὙ,ΕΣΘΧΘΕΝΘ 
φημλοπλογοιωσ: υ ΥΧΥΤΟΥ 
Ι(ΨὙΨὙΥΗΜΩΟΝ᾽ ἹΝΆΔΙΚΘΟΘΕΝΤΕΟ 
ΤΗΘΚΕΘΙΝΟΥΧΑΡΙΤῚ -ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΟΙ 
ΓΕΝΗΘΟΜΕΝ.: ΚΑΤΤΕΆΤΤΙ ἈΖῴησ 
ἈΙΟΝΙΟῪ" ΤΟ ΓΟΟΘΟΛΧΟΓΌΟ: 
Ιζ περι του των ΕΟΥΧΟΜΜΆΙΟΕ. διλ. 
ΒΕΕΕΟΥΌΘΑΙ ἸΝΑΦΡΟΝΤΊΖΩΟΙι. 
ΙΞἈΧΟΩΝΕΡΓΟΩΝΤΙΙΡΟΙΟ ΤΤΆΟΘΑΆ.. ΟΙΤΤΘ 
ΠΙΟΤΕΥΚΚΟΤ ΕΟΘΟΩ ΤἈΥ ΓἈᾺΘΟΤῚΝ 
ΤἈΚΑΧΑΚΑΙΩΦΘΧΑΗΜΆΤΌΙΟΆΝ, 
ΘΡΩΊΤΟΙΟ ΜΩΡΆΘΟΔΕΖΗΤΉΘΟΘΙΟΚΑΙι 


800 ΤΙΤ. ΠῚ, 3 --- 9 


ΓΕΝΕΆΧΛΟΓΙΆΟΘ: ΚΆΙΕΡΕΙΟ: ΚΑΙΜΆΧΆΟ 
ΝΟΜΙΚΆΟ ἸΤΕΡΙΪ - - τ. ᾿ΕΙΟΙΝΓΆΡΑ 
ΝΟ ΦΘἈΘΙΟΙΚΑΙΜΆΓΓΆΙΟΙ᾽ ἈΙΡΕΤΊΙΚΟ 
ἈΝΟΝ. ΜΕΤἈΜΙΆΝΚΑΙΔ ΕΥ ΤΈΡΑΆ 
ΝΟΥΘΘοιΙΆΝ. ΤΆἈΡΕΤΟΥ ΕἸ ΟΟΤῚ 
ΕΣΕΟΤΡΑΙΓΤΆἈΙΟΤΌΟΙΟΥ ΤΌΘ: ΚΑΙΆΜΑᾺΡ 
ΤΆἌΝΕΙ: ΝΆ ΓΟΚΑΓΓΆΚΡΙΤΌΟ: 
(ταν πε ΧΡ ΤΕΜΆΑΝΠΡΟΟΘΟΘ.Η 
ΤΎΧΙΚΟΝ: ΠΟΥ ΆΘΟΝΘΆΘΕΘΙΝ 
ΤΠΡΟΟΘΜΕΒΘΙΟΝΙΚΟΙΤΟΆΙΝ -ΚΔΙΓᾺΡ 
ΚΕΚΡΙΚΑΙΤΑΡΆΑΧΕΘΙΜΆΟΆΔΙ ΖΗΝΆΝ 
ΤΌΝΝΟΜΙΚΟΝ -καιαπολλῳ ὉΠΟῪ 
ἈΘΩΟΠΡΟΠΕΜΥΌΝ: ἹΝΆΜΗΔΕΝ 
λΥ ΤΟΙΟΆΧΘΙΠΗ ΜΑΝΘΆΝΕΤῸ 
ΟἈΝΑΔΕΘΙΚΑΙΟΙΗΜΕΤΈΕΡΟΙ . κΚΆλ 
ΕΡΓΩΝΠΡΟΙΪΟΤΆΟΘΑΙΕΙΟΤΆΟΆΧΝΑΓ 
ΚἈΑΙΆΟΧΡΕιΆΟ' ΝΆΜΗΦΟΙΝΆΚΔΦΡΙΤΟΙ: 
Δ. ΠΑΖΟΝΤΆΙΘΕΟΙΜΕΤΕΜΟΥῪΤΙΆΝΤΕΟ 
ἈΟΠΆΟΔΣΙ ΤΟΥΟΦΙΧΟΥΝΤΆΟΘΗΜΆΟ 
ΕΝΤΤΙΟΤΕΙ ΗἨΧΑΡΙΟΜΕΤΆΙΤΑΝΤΩ 
ὙΜΩΝ᾽ ἈΜΗΝ’ 
ἢ ΤΥΤῸΝ: ΘΓΡΆΦΗ ἅπο ---- 
..... ΟἼἽΤΠΤΊΧΩΟΝ .. 


8601 [95] ΤΙΤ. ΠΙ, 9 --- 15. 


ΠΑΥΧΟΥ ΕΠΙΟΤΌΛΗ 
ηῇ φΦιλιμονᾷλ' 


Ι ᾿χγλοολεομιοοχυΥ. ΚΑΥΤΙΜΟ 


» 


Θεοοολλθαφοςσ' Φιλιμον ,τῶλ 


ΓΆΠΗΤῸΚΑΙΟΥΝΕΡΓΩΜΜΩΝ: 
Κλ Ῥι -ΤΗΆ ΑΛ θΆη 'ΚΆΟΆΡ 
ΧΙ ΤΩΟΥΟΤΡΑΤΙΟ ΤΉΗΗΜΩῶ 
ΙΞυι ΤΗΚΆΑ ΓΟΙΚΟΝΟΟΥΈκκληοιλ. 
ΧἈΡΙΟΥΜΙΝΚΑΆΙΘΙΡΗΝΜΗΆΤΤΙΟΘΥ 
ΠΡΟΗΜΟΝ : ΚΑΙΚΥΥΧΥ. 


(Ογχαριυτώτῳ ΘΩΜΟΥ ΤᾺΝ ΤῸ 


ΤΕΑΕΜΝΕΙΆΑΝΟΟΥΤΙΟΙΟΥΜΕΝΟΟΕΙΤΙ 
ΤΟΝΠΡΟσΘΥυχΧων ΜΟΥ ἈΚΟΥῸ) 
ΟΟΥ̓ΤΗΝΆΓΆΤΤΗΝΚΑΥΓΤΉΝΤΙΤΠΟ 
ΤΙΝ ἬΝ, ΕΧΕΙΟΠΡΟΟ ΤΌΝΚΝΙΝ 
Ι(ἈΙΘΙΟΙΤΑΝΜ ΓἈΟ ΓΟΥΟΛΆΔΓΙΟΥΟ ο 
ΠΟΩΟΗΚΟΙΝΩΟΜΝΙΆΑΓΓΗΟΓΠΟ ΤΕΈΩΟ 
ΟΟΥΕΝΘΡΓΗΟΓΕΝΗΤΆΙΘΝΕΠΙΓΝΟΩ 


ΓΟΕΙΤΠΤΆἈΝ ΤΟΟΆΧΓΆΘΟΥ ΓΟΥΘΝΥΜΙ. 


ΕΙΟΧΝΙΝ᾽ ΧἈΡΙΝΓΆΑΡΠΟΆΧΗΝΘ 
ΟΧΟΝ ΚΑΙ ΠΆΑΡΆΚΛΗΟΙΝ: ΕἸΤΙ ΤῊ 
ἈΓΆΙΤΗΟΟΥ. ΟΤΥΓΆΟΙΠΆΆΓΧΝΑΆ. 
ΤΟΩΝΑΆΓΙΩΝ. ἈΝΆΙΠΘΙΠΑΥ ΤᾺ 
ὉὉΧΟΟΥΆΔΕΑΦ᾽ Διοπολλην 
κι κ κ κε κει ΡΗΟΙΆΝΘΧΩΝΟΙΙΓΓΆΟΘ 


ΡΗΠΙῈΕΝ. --- 8. 


15 


20 


ΟἸΙΝΟΟΙ.ΤΓΟΆΝΗΚΟΝ ΔΙΧΤΉΝΑΆ. 
ΓΆΤΤΗΝ. ΜαλλονπαρδακΆλω. 
ΤΟΙΟΥ ΤΟΟΟΝ. ΘΟΠΙΠΑΥ ΆΟΟΠΡΕΟ 
ΕὙΥ̓ΤΗΟ: ΝΥΝΙΔΘΚΆΙΆΘΟΜΙΟΟ, 
ΧΥ παρλκαλώσεαπεριτὸ 
ΑΕἸΜΟΥ ΤΈΚΝΟΥ ΟΝ, ΕΓΕΝΝΗΟΆΕΝ 
“ΤΟΙΟΔΘΟΜΟΙΟΜΟΥ. ΟἸΝΗΟΙΜΟΝ: 
“ΤΟΝΙΤΟΤ ΘΟΟΙΆΧΡΗΟΤῸΝ - ΝΥΝῚ 
ἈΕΘΟΟΝΚΑΙΕΜΟΙΕΥΧΡΗΟΤΌΝ᾽ ΟΝ, 
ἈΝΕΠΟΜΎ: ΟΥ̓ΔΘΔΛΥΤΟΌΝ. ΤΟΥ 
ΤΕΟΤΙΝ.- ΓἈΑΒΜἈΧΟΠΆΆΧΓΧΜΆΠΡΟ 
ἈΧΕΟΥΟΝΘΓΩΘΕΟΥΧΟΜΗΝΠΡΟΟ 
ἜΜλὺ ΓΤΟΝΚΆΤΈΕΧΕΙΝ -ἸΝΆΥΤΙΕΡ 
ΟΟΥ̓ΜΟΙΔΙΆΚΟΝΕΙ. ΕΝΤΌΙΟΔ ΘΟ 
ΜΟΙΟΤΟΥΘΥΆΓγγαλιου χωρβιολ 8 
᾿“ΤΗΘΟΗΟΓΝΟΜΗΟσ: ΟΥΔΕΝΗΘΘλΗ 
ΟἈΙΠΤΟΙΗΟΆΜ ἹΝΜΆΜΗΦΘΟΚΑΧΤΆΛ. 
ΝΜἈΓΚΗΝΤΟἈΥΧΓΑΘΟΝΟΟΎΉΗ. ἈᾺ 
ἈΧΚΑΤΆΘΚΟΥΌΙΟΝ᾽ ΤἈΧΑΓΆᾺΡ 
ἈΙΧΤΟΥ ΓΟΕΧΩΡΙΟΘΗΟΘΟΎΤΙΡΟΟ 
ὩΡΆΝ-ΝΑΧΙΩΜΝΙΟΜΆΝ ΓΟΜΆΤΙΘ 
ΧΗσ᾽ ΟΥκετισλουύλον. ἈΆλγ 
περ οΥΆΟΝ -ἈΔΘΆΦΟΝΑΆΓΑΜΠΙΤΙ 
ΤῸΝ᾽ ΜΆΔΛΙΟΤΆΕΜΟΙ. ΠΤΟΟΜΆΛΣ 


808 [510] ῬΗΙΠῈΝ. 8--- 16. 


18 


20 


24 


᾿ἌΟΝΟΟΙ : ΚἈΑΙΕΝΟΆΡις(ΘικΆιαν κα)" 
ΕΙἸοΥυνεχβιοκοινώδνον 1θρὴοο 
ἈΧΕΟΥΛΥ ΓΟΝΩΘΕΜδ᾽ ΕἸΔΕΤῚ 
ΗΔΙΚΗΟΘΘΝΟΒΘ. ΗΠΟΦΆΘι “ΤΟΥ ΤῸ 
εμοιθδαλογὰ δγώπλυλοσ,Ὲ 
Ι ΡΑΥΑΤΗΘΜΗΧΕΙρι- ΕΓΩΧ ΠΟΤῚ 
Ο ΝΆΜΗΛΧΘΓΩΟΟΙ. ΟΤΊΚΆΙΟΘ 
ΧΥΤΟΝΜοιΙΠρΡοοοφιλειο ΝΆᾺ 
ΔΕΧΦΘΕΓΩΘΟΥΟΝΆΙΜΗΝΕΝ 
ΙΚ(α) ἈΝΆΑΤΙΆΑΥΘΟΝΜΟΥ ΤΆἌΆΟΙΤΑΆΔΛ. 
ΓΧΝΆΘΝΧΟΣ ΠΕΠΟΙΘΩΟΤΗΥ 
ΤΆΚΟΗΟΘΟΥΕγραύλοοι: ϑιλοο 
ΤΙἸΚΑΟΥΤΤΕΡΆ, ἈΘΓΩΠΟΙΗΟΕΙΟ ἃ 
ΜΑΔΕΚΑΙΘΤΟΙΜΆΖΘΜΟΙΞΣΕΝΙ 
ἈΝ- ΕἈΠΙΖΩΟΓΆΡΟΤΙΔΙΆΤΟΟΝ 
ΠπΠροσοθουχωνυύμῳων. ΧΆΡΙΟΘΗ 
ΟΟΜΆΙΥΜΙΝ' ἈΘΟΠΆΖΕΤΆΙΟΘΕ 
(ὐπλαφρλς οουγνλιχμάλῳτοο 
ΜΟΥΕΝΧΟΩΙ͂Ν ΜΆΡΚΟΟ᾽ ἈΡΙΟΤᾺΡ 
ΧΟΟ᾽ ΔΗΜΆᾶσ' ἈΟΥΚΆΟ: ΟΙΟΥΝΕΡ 
ΓΟΙΜΟΥ Δ ἩΧΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥΤΥΧΥ: 
ΜΕΤΆΤΟΥΤΙΝΟΥΜΟΩΝ' ἈΜΗΝ᾿ 
»» ὴ »»»»»ὝἝ»»»»»».»»»»»»»»»»» 


ΗΠ φιλιμονα: θγράφθι Ἀπὸ ρώμησ: 


ΟΤΊΧ. ΜΗ: 


864 ; ΡΗΙΠΙῈΜ. 16 --- 45. 


10 


25 


Η 
1. 


ιῖ 


ΓΣά 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ΤΠ (ὡοοσὶςο 


ἊΝ 


ΤΠ (ὡοοσὶςο